Anda di halaman 1dari 9

PRA UJIAN SETARA 1 STPM ARAHAN:

TAHUN 2017 1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A


dan Bahagian B
2. Anda WAJIB menjawab SOALAN 1 dan 4 dan PILIH SATU
GEOGRAFI antara soalan 2 atau 3 dan soalan 5 atau 6.
3. Jawapan soalan 1 dan 4 hendaklah DITULIS DALAM
KERTAS 942/1 RUANG YANG DISEDIAKAN dalam kertas soalan.
Manakala jawapan soalan esei pada KERTAS JAWAPAN
PEPERIKSAAN. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan pada
DUA JAM akhir peperiksaan.
4. Susun kertas jawapan anda mengikut urutan dan ikat
NAMA CALON:................ (stapler) dengan
kukuh.
KELAS :.................

DISEDIAKAN OLEH DISEMAK OLEH

........................................ ....................................
FLORENTIUS ALEX AYLWIN NG
GURU MATA PELAJARAN GEOGRAFI KETUA UNIT GEOGRAFI
SMK KEMABONG SMK KEMABONG

BAHAGIAN A
Alam Sekitar Fizikal

1. (a) Berikan konsep Sistem? [3m]

(b) Jelaskan mengapa bumi dikatakan sebagai sebuah sistem tertutup?


[2m]

(c) Lukiskan ketiga-tiga sistem fizikal. [3m]

(c)(i) Sistem morfologi

1
(c)(ii) Sistem berinteraktif

(c)(iii) Sistem lata

(d) Jelaskan kenapa sistem tasik dianggap merupakan contoh sebuah


sistem terbuka. [3m]

(e) Senaraikan kesemua sistem utama di dunia. [4m]

Jawab satu daripada soalan berikut.

2. (a) Jelaskan sejauh manakah kesan negatif interaksi Tenaga Suria


dengan litosfera terhadap kegiatan sosioekonomi manusia? [13m]

(b) Terangkan bukti yang menunjukkan bumi berbentuk sfera. [12m]

atau

3. (a) Bincangkan mengapa bumi sesuai menampung hidupan? [13m]

(b) Terangkan kesan pergerakan bumi. [12m]

2
BAHAGIAN B
Alam Sekitar Manusia

4. (a) Berikan konsep Taburan penduduk? [3m]

(b) Senaraikan tiga pola taburan pendudu dunia. [3m]

(c) Terdapat perbezaan taburan penduduk dunia mengikut benua.


Nyatakan tiga benua berpenduduk padat mengikut keutamaan. [3m]

(d) Jelaskan mengapa tanah pamah mempunyai taburan penduduk yang


lebih padat? [6m]

3
Jawab salah satu daripada soalan berikut:

5. (a) Sejauh manakah fakyor fizikal mempengaruhi taburan penduduk


dunia? [13m]

(b) Jelaskan faktor tarikan yang menyebabkan kawasan garis lintang 20-
60oC mempunyai taburan penduduk yang lebih berbanding latitude
yang lain? [12m]

atau

6. (a) Bincangkan sebab mengapa taburan penduduk Pantai Timur


Semenanjung Malaysia kurang padat berbanding Pantai Barat
Semenanjung Malaysia. [13m]

(b) Cadangkan cara mengurangkan kepadatan penduduk yang


berlebihan di kawasan bandar-bandar utama. [12m]

4
- Skema Jawapan -

BAHAGIAN A
Alam Sekitar Fizikal

1. (a) Berikan konsep Sistem? [3m]

(b) Jelaskan mengapa bumi dikatakan sebagai sebuah sistem tertutup?


[2m]

Bumi membenarkan tenaga keluar dan masuk (1m) tetapi tidak


pada jisim (1m).

(c) Lukiskan ketiga-tiga sistem fizikal. [3m]

(c)(i) Sistem morfologi

(c)(ii) Sistem berinteraktif

(c)(iii) Sistem lata

(d) Jelaskan kenapa sistem tasik dianggap merupakan contoh sebuah


sistem terbuka. [3m]

(e) Senaraikan kesemua sistem utama di dunia. [4m]

Jawab satu daripada soalan berikut.

2. (a) Jelaskan sejauh manakah kesan negatif interaksi Tenaga Suria


dengan litosfera terhadap kegiatan sosioekonomi manusia? [13m]

(b) Terangkan bukti yang menunjukkan bumi berbentuk sfera. [12m]

atau

3. (a) Bincangkan mengapa bumi sesuai menampung hidupan? [13m]

(b) Terangkan kesan pergerakan bumi. [12m]

BAHAGIAN B
Alam Sekitar Manusia

4. (a) Berikan konsep Taburan penduduk? [3m]

(b) Senaraikan tiga pola taburan pendudu dunia. [3m]

(c) Terdapat perbezaan taburan penduduk dunia mengikut benua.


Nyatakan tiga benua berpenduduk padat mengikut keutamaan. [3m]
6

(d) Jelaskan mengapa tanah pamah mempunyai taburan penduduk yang


lebih padat? [6m]

7
Jawab salah satu daripada soalan berikut:

5. (a) Sejauh manakah fakyor fizikal mempengaruhi taburan penduduk


dunia? [13m]

(b) Jelaskan faktor tarikan yang menyebabkan kawasan garis lintang 20-
60oC mempunyai taburan penduduk yang lebih berbanding latitude
yang lain? [12m]

atau

6. (a) Bincangkan sebab mengapa taburan penduduk Pantai Timur


Semenanjung Malaysia kurang padat berbanding Pantai Barat
Semenanjung Malaysia. [13m]

(b) Cadangkan cara mengurangkan kepadatan penduduk yang


berlebihan di kawasan bandar-bandar utama. [12m]

8
9