Anda di halaman 1dari 4

NAMA : ______________________________________ NAMA : ______________________________________

TARIKH : ______________________________________ TARIKH : ______________________________________

Bina ayat majmuk berdasarkan ayat tunggal yang diberikan. Bina ayat majmuk berdasarkan ayat tunggal yang diberikan.

1. Gula kapas manis. 1. Gula kapas manis.

Gula kapas sedap di makan. (dan) Gula kapas sedap di makan (dan)

____________________________________________ ____________________________________________

2. Nalini pergi ke hutan bersama ibu. 2. Nalini pergi ke hutan bersama ibu.

Siti pergi ke hutan bersama ibu. (dan) Siti pergi ke hutan bersama ibu. (dan)

____________________________________________ ____________________________________________

3. Kamal membeli buah langsat di gerai. 3. Kamal membeli buah langsat di gerai.

Kamal membeli buah durian di gerai. (dan) Kamal membeli buah durian di gerai. (dan)

____________________________________________ ____________________________________________

4. Ibu suka makan nasi goreng. 4. Ibu suka makan nasi goreng.

Bapa suka makan nasi goreng. (dan) Bapa suka makan nasi goreng. (dan)

____________________________________________ ____________________________________________
NAMA : ______________________________________ NAMA : ______________________________________

TARIKH : ______________________________________ TARIKH : ______________________________________

Bina ayat majmuk berdasarkan ayat tunggal yang diberikan. Bina ayat majmuk berdasarkan ayat tunggal yang diberikan.

1. Kamala beli beg sekolah di Kota Kinabalu. 1. Kamala beli beg sekolah di Kota Kinabalu.

Kamala beli baju di Kota Kinabalu. (dan) Kamala beli baju di Kota Kinabalu. (dan)

____________________________________________ ____________________________________________

2. Raju basuh kasut sekolah dengan bersih. 2. Raju basuh kasut sekolah dengan bersih.

Raju basuh kasut sekolah dengan kemas. (dan) Raju basuh kasut sekolah dengan kemas. (dan)

____________________________________________ ____________________________________________

3. Kakak masak kek coklat bersama ibu di dapur. 3. Kakak masak kek coklat bersama ibu di dapur.

Kakak masak donat bersama ibu di dapur. (dan) Kakak masak donat bersama ibu di dapur. (dan)

____________________________________________ ____________________________________________

4. Durian merah sedap dimakan. 4. Durian merah sedap dimakan.

Durian merah enak dimakan. (dan) Durian merah enak dimakan. (dan)

____________________________________________ ____________________________________________