Anda di halaman 1dari 14

SULIT 2 015/2

SET 1

Untuk Jawab semua soalan.


Kegunaan
Pemeriksa
1 Tuliskan satu nombor perdana dalam lingkungan 1 hingga 20.

(i) ......................................................................... [1 markah ]

(ii) Darabkan nombor tersebut dengan 29 082. [ 2 markah ]

3
m
2 Rajah 2 menunjukkan gabungan beberapa buah segiempat tepat yang sama besar.

1
Zamri dikehendaki melorek daripada rajah tersebut.
4
(i) Di atas rajah itu tunjukkan bahagian yang mesti dilorek oleh Zamri.[1markah ]

(ii) Nyatakan pecahan yang dilorek itu dalam bentuk peratus. [ 2 markah ]

3
m

015/2
SULIT 3 015/2

3. Rajah 3 menunjukkan tiga penimbang.

Penimbang X Penimbang Y Penimbang Z

Tepung

RM2.80 sekilo RM5.50 sekilo RM3.30 sebungkus

(i) Penimbang yang manakah mempunyai jisim yang paling berat.

.................................................................................................... [ 1 markah ]

(ii) Samad membeli 2 bungkus gula dan 1 bungkus tepung, berapakah jumlah
jisim barang yang dibeli oleh Samad. [ 2 markah ]

(iii) Samad mempunyai wang sebanyak RM20, apakah barang yang boleh dibeli
oleh Samad dengan menggunakan kesemua wang yang dia ada?

[ 2 markah ]

3
5
m

015/2
SULIT 4 015/2

4 Rajah 4 menunjukkan sebuah segiempat tepat P dan sebuah segiempat sama, Q


yang mempunyai perimeter yang sama.

25 cm

Q
15 cm P

(i) Cari perimeter bagi segiempat tepat Q. [ 2 markah ]

(ii) Berapakah panjang setiap sisi segiempat sama itu. [ 2 markah ]

4
m

015/2
SULIT 5 015/2

5 Rajah 5 menunjukkan graf bilangan buku yang dibaca oleh Anas


dalam tempoh masa 4 bulan.

80

60
Bilangan Buku

40

20

Bulan

Januari Februari Mac


April Mei
(i) Berapakah bilangan buku yang dibaca oleh Anas pada bulan Mac? [ 1 markah ]

.
(ii) Berapakah jumlah buku yang dibaca oleh Anas dalam tiga bulan yang terawal?
[ 2 markah ]

(iii) Sekiranya Anas ingin menambah bacaannya sebanyak dua kali ganda pada bulan
Mei berbanding bulan Februari, lorekkan bilangan buku yang dibaca oleh Anas 5
pada bulan Mei pada graf di atas. [ 2 markah ]
5
m

015/2
SULIT 6 015/2

6 Rajah 6 menunjukkan Anas dan datuknya.

Jumlah umur Anas dan datuknya ialah 9 dekad dan 5 tahun. Umur datuknya
adalah empat kali umur Anas.

i) Berapakah umur Anas? [ 2 markah ]

ii) Cari beza umur Anas dan datuknya. [ 3 markah ]

5
m

015/2
SULIT 7 015/2

7 Rajah 7 menunjukkan sebuah peta jalan.

Pendang
14.9 km
30.6 km Tokai
32 km
Langgar Bukit Raya

lebih 750 m daripada Langgar ke


9.05 km Pendang

Alor Setar

i) Tukarkan jarak dari Tokai ke Pendang dalam m. [ 1markah ]

..

ii) Cari jarak antara Alor Setar ke Tokai melalui Bukit Raya. [ 2 markah ]

iii) Zulkifli menaiki kereta dari Langgar ke Tokai melalui Pendang dan
balik semula ke Langgar melalui jalan paling dekat.
Cari jumlah jarak dalam km, yang dilalui oleh Zulkifli. [ 2 markah ]

5
m

015/2
SULIT 8 015/2

8 Rajah 8 menunjukkan harga sebuah televisyen sebelum diskaun.

RM 1 350

Dalam satu jualan murah, Yani membeli televisyen tersebut dengan diskaun
sebanyak 20% .

i) Berapakah harga televisyen itu selepas diskaun? [ 2 markah ]

4
ii) Yani membelanjakan daripada wangnya untuk membeli televisyen di atas
5
dan separuh daripada bakinya untuk membeli sebuah almari. Berapakah
harga almari itu?
[ 3 markah ]

5
m

9 Rajah 9 adalah satah Cartes yang menunjukkan kedudukan titik M.


Kedudukan titik N tidak ditunjukkan.
015/2
SULIT 9 015/2

6
M
5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kedudukan titik N adalah sama baris dengan titik M.

i) Tuliskan koordinat titik M. [ 1 markah ]

ii) Tandakan pada satah Cartes kedudukan titik N. [ 1 markah ]

iii) Tuliskan satu koordinat yang mungkin bagi bagi titik N [ 1 markah ] 9

............................ 3
m

10. Jadual 10 menunjukkan isipadu air di dalam 2 buah baldi P dan Q.

015/2
SULIT 10 015/2

Baldi Isipadu Air

P 5.6 liter
i) Nyatakan
Q Separuh daripada baldi P isipadu air
dalam baldi P
dalam ml. [ 1 markah ]

ii) Berapakah isipadu air dalam baldi Q? [ 2 markah ]

iii) Berapakah isipadu air dalam ml yang perlu dikeluarkan daripada P ke baldi Q
supaya kedua-dua baldi mempunyai isipadu air yang sama banyak.
[ 2 markah ]

10

5
m

11 Rajah 11 menunjukkan beberapa keping kad.


015/2
SULIT 11 015/2

i) Cari peratus kad gambar buah pisang daripada semua kad.


[ 2 markah ]

ii) Peratusan kad gambar buah anggur daripada semua kad itu adalah 40%.
Berapakah bilangan kad buah anggur yang tidak ditunjukkan.
[ 2 markah ]

11

4
m

12 Rajah 12 menunjukan sebuah kuboid.

015/2
SULIT 12 015/2

15 cm

5 cm
10 cm

i) Hitung isipadu kuboid itu. [ 2 markah ]

ii) Salmah ingin meletakkan beberapa buah kubus yang berukuran 5 cm


ke dalam kuboid itu. Berapakah bilangan kubus yang boleh diletakkannya.
Buktikan. [ 2 markah ]

12

4
m

015/2
SULIT 13 015/2

13 Rajah 13 menunjukkah bilangan gula-gula dalam sebuah balang yang


mengandungi gula-gula perisa anggur dan durian.

Gula-Gula
250 biji

Nisbah bilangan gula-gula berperisa anggur kepada bilangan gula-gula


berperisa durian ialah 1:4.

i) Cari bilangan gula-gula berperisa anggur. [ 1 markah ]

ii) Cari bilangan gula-gula berperisa durian. [ 1markah ]

ii) Hitung beza antara bilangan gula-gula berperisa anggur dan bilangan
gula-gula berperisa durian. [ 2 markah ]

13

4
m

015/2
SULIT 14 015/2

14. Rajah 14 menunjukan panjang bagi 6 batang kayu.

30 cm

20 m

30 cm

50 cm

75 cm

30 cm

i) Apakah mod? [ 1 markah ]

..
iii) Cari median. [ 1 markah ]

iv) Mona ingin membuat sebuah kotak berbentuk kubus yang menggunakan
kayu yang berukuran 30 cm bagi setiap tepi.
Kos bagi 1 cm kayu itu adalah 30 sen, berapakah harga kos untuk
membuat rangka sebuah kotak itu.
[ 3 markah ]

14

5
m

015/2
SULIT 15 015/2

15 Rajah 15 menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak.

Sudut X

(i) Tuliskan nilai sudut X

.. [ 1 markah ]

Pada ruang jawapan, lukis

ii) garisan yang serenjang dengan PQ [ 1 markah ]

15

2
m
KERTAS SOALAN TAMAT

015/2