Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN KHB PERTANIAN KELAS 3 P3


TARIKH / HARI 30 MAC 2017 / KHAMIS MASA 5.15 6.15 PTG
BIDANG
BAB 4 : TEMPAT KEDIAMAN TOPIK Ruang Tempat Kediaman
PEMBELAJARAN
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
OBJEKTIF 1. Menerangkan pengertian tempat kediaman
PEMBELAJARAN/ 2. Menyenaraikan jenis ruang tempat kediaman
KRITERIA KEJAYAAN 3. Mengenalpasti fungsi ruang

Guru menunjukkan satu gambar dan pelajar dikehendaki meneka gambar yang ditunjukkan.
Guru meminta pelajar untuk menyatakan contoh ruang di rumah mereka.
Guru menjelaskan tiga jenis ruang dengan contoh yang betul.
AKTIVITI
Guru menerangkan tentang fungsi setiap ruang dengan terperinci.
PENGAJARAN &
Pelajar duduk di dalam kumpulan dan menyelesaikan keratan gambar (puzzle) yang diberi.
PEMBELAJARAN (P&P)
Setiap ketua kumpulan menerangkan gambar cantuman yang diselesaikan dengan
menyatakan jenis ruang dan fungsinya.

Modul Subjek /
Buku Teks Edaran/Lembaran Kerja
Modul HEBAT
ABM/BBM Buku Rujukan/Buku Model/Gambar/Carta Lain-lain : ______________
Kerja

Bahasa Sains & Teknologi Keusahawanan Kelestarian Global


ELEMEN MERENTAS Kelestarian Alam Patriotisme TMK Pendidikan Kewangan
KURIKULUM (EMK) Sekitar
Nilai Murni Kreativiti & Inovasi STEM

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS RENDAH KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI


Mengingat Mengaplikasi Menilai
TAHAP PEMIKIRAN
Memahami Menganalisis Mencipta

Peta Bulatan Peta Pokok Peta Buih Peta Alir


PETA PEMIKIRAN
i-THINK Peta Dakap Peta Titi Peta Buih Berganda Peta Pelbagai Alir

Lembaran Kerja Pemerhatian Lisan Tugasan


PENILAIAN
PENGAJARAN & Hasil Kerja Murid Kuiz Drama/PBL Pembentangan
PEMBELAJARAN
Lain-lain : ___________________________

TAHAP PENGUASAAN
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Tahap 6
(Nyatakan Bilangan Murid)

PENILAIAN 1. Guru meminta pelajar untuk menyebut tiga jenis ruang dan contohnya.
2. Guru meminta pelajar melengkapkan bahan edaran yang diberi.
. / orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
pengukuhan.

. / orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

REFLEKSI Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Mesyuarat / Kursus


ditangguhkan kerana
Program Sekolah : __________________________
Aktiviti Luar
Cuti Rehat / Cuti Sakit
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN KHB PERTANIAN KELAS 3 PG
TARIKH / HARI 29 MAC 2017 / RABU MASA 5.45 6.45 PTG
BIDANG
BAB 2 : PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN TOPIK Konsumerisme
PEMBELAJARAN
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN/ 1. Menerangkan maksud pengguna dan konsumerisme
KRITERIA KEJAYAAN 2. Mengenalpasti hak dan tanggungjawab pengguna

Guru menunjukkan satu gambar dan pelajar dikehendaki meneka gambar yang ditunjukkan.

Guru meminta pelajar untuk menyatakan apakah masalah pada gambar tersebut.
AKTIVITI
Guru menerangkan maksud pengguna dan konsumerisme.
PENGAJARAN &
Pelajar dibahagikan kepada 5 kumpulan dan diberikan tugas untuk mengenalpasti hak
PEMBELAJARAN (P&P)
pengguna.
Setiap ketua kumpulan menerangkan tugasan yang diberi.
Guru memberikan latihan pengukuhan kepada pelajar.
Modul Subjek /
Buku Teks Edaran/Lembaran Kerja
Modul HEBAT
ABM/BBM Buku Rujukan/Buku Model/Gambar/Carta Lain-lain : ______________
Kerja

Bahasa Sains & Teknologi Keusahawanan Kelestarian Global


ELEMEN MERENTAS Kelestarian Alam Patriotisme TMK Pendidikan Kewangan
KURIKULUM (EMK) Sekitar
Nilai Murni Kreativiti & Inovasi STEM

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS RENDAH KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI


Mengingat Mengaplikasi Menilai
TAHAP PEMIKIRAN
Memahami Menganalisis Mencipta

Peta Bulatan Peta Pokok Peta Buih Peta Alir


PETA PEMIKIRAN
i-THINK Peta Dakap Peta Titi Peta Buih Berganda Peta Pelbagai Alir

Lembaran Kerja Pemerhatian Lisan Tugasan


PENILAIAN
PENGAJARAN & Hasil Kerja Murid Kuiz Drama/PBL Pembentangan
PEMBELAJARAN
Lain-lain : ___________________________

TAHAP PENGUASAAN
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Tahap 6
(Nyatakan Bilangan Murid)

PENILAIAN Guru meminta 2 pelajar untuk menerangkan maksud pengguna dan konsumerisme.
Guru meminta pelajar melengkapkan bahan edaran yang diberi.
. / orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
pengukuhan.

. / orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

REFLEKSI Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Mesyuarat / Kursus


ditangguhkan kerana
Program Sekolah : __________________________
Aktiviti Luar
Cuti Rehat / Cuti Sakit