Anda di halaman 1dari 2

Kertas Kerja Cadangan

Peralatan dan Pengubahsuaian Bangunan


Untuk Kegunaan Pelajar Pengajian Warisan Elektif Seni Persembahan
Universiti Malaysia Kelantan Kampus Bachok

1. LATAR BELAKANG PROJEK


Sejarah penubuhan kursus Pengajian Warisan Elektif Seni Persembahan
bermula pada. Namun begitu, disebabkan factor-faktor tertentu, elektif ini hanya
ditubuhkan bermula pada tahun 2017 dengan kekuatan seramai 24 orang pelajar.
Namun begitu, pelajar-pelajar elektif seni persembahan ini tidak mempunyai tempat
dan ruang untuk melakukan latihan kerana masalah kekurangan tempat dan ruang.
Untuk melakukan latihan muzik, pelajar-pelajar ini terpaksa meminjam peralatan
yang diperlukan dari pihak luar. Berdasarkan keaddan tersebut, kami berharap pihak
tuan dapat mempertimbangkan permohonan kami untuk mendapatkan peralatan dan
pengubahsuaian bangunan bagi kegunaan pelajar-pelajar seni persembahan untuk
latihan.

2. OBJEKTIF PROJEK

Cadangan pelaksanaan projek peralatan dan pengubahsuaian bangunan ini


adalah penting berdasarkan pertimbangan berikut:

2.1. Kekurangan peralatan yang diperlukan untuk membuat latihan


2.2. Masa yang dibazirkan untuk meminjam peralatan-peralatan yang diperlukan
2.3. Ruang sedia ada yang digunakan tidak mempunyai kemudahan asas yang
diperlukan
2.4. Ketiadaan tempat yang kondusif untuk mengadakan latihan

3. SKOP PROJEK DAN ANGGARAN KOS


4. OUTPUT DAN FAEDAH YANG DJANGKA DARI PROJEK

Pelaksanaan projek ini akan dapat memenuhi keperluan seperti berikut:

4 JUSTIFIKASI PROJEK

5 IMPLIKAS SEKIRANNYA PROJEK TIDAK DILAKSANAKAN

Pelaksaan projek ini adalah sangat penting dan memberi implikasi yang besar
sekiranya tidak dapat dilaksanakan seperti: