Anda di halaman 1dari 16

Untuk

SULIT 1 015/2 Kegunaan


NO. KAD PENGENALAN/ Pemeriksa
NO. SIJIL KELAHIRAN

ANGKA GILIRAN

PANITIA MATEMATIK
SEKOLAH DAERAH SABAK BERNAM

UJIAN PERCUBAAN UPSR 2016


MATEMATIK
Kertas 2 015/2

1 jam Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kamu dikehendaki menulis nombor


Untuk Kegunaan Pemeriksa
kad pengenalan / nombor sijil
kelahiran dan angka giliran kamu Kod Pemeriksa:
pada petak yang disediakan.
Markah Markah
2. Kertas soalan ini mengandungi Soalan Penuh Diperoleh
15 soalan.
1 5
3. Jawab semua soalan.
2 3
4. Tulis jawapan kamu dengan jelas 3 4
dalam ruang yang disediakan dalam 4 3
kertas soalan. 5 4
5. Tunjukkan langkah-langkah penting. 6 5
Ini boleh membantu kamu untuk 7 3
mendapatkan markah. 8 4
6. Sekiranya kamu hendak menukar 9 5
jawapan , padamkan jawapan yang 10 5
telah dibuat. Kemudian tulis jawapan 11 4
yang baharu. 12 4
7. Rajah yang mengiringi soalan tidak 13 4
dilukis mengikut skala kecuali 14 4
dinyatakan. 15 3
8. Markah yang diperuntukkan bagi Jumlah 60
setiap soalan ditunjukkan
dalam kurungan.
9. Serahkan kertas soalan ini kepada
pengawas peperiksaan di akhir
peperiksaan.

Kertas soalan ini mengandungi 15 halaman bercetak.


[Lihat halaman sebelah
015/2 SULIT
SULIT 2 015/2

[60 markah]

Jawab semua soalan.


1 Rajah 1 menunjukkan 2 buah bulatan yang dibahagi kepada beberapa
bahagian yang sama besar.

Rajah 1
1
i) Lorekan 1 daripada bulatan dalam rajah tersebut.
8

..
[1 markah]
7
ii) Berapakah bahagian perlu dilorekkan lagi supaya menjadi 1
8

..
[1markah]
iii) Bahagikan pecahan dari soalan (i) dengan 4.

[1 markah]

iv) Buktikan bahawa pecahan kawasan yang dilorek di atas adalah


112.5%
[2 markah]

2
015/2
SULIT 3 015/2
2 Rajah 2 menunjukkan beberapa keping kad nombor perpuluhan.

5.39 10.2 8.147 0.605

Rajah 2
(i) Susun nilai nombor-nombor dalam rajah 2 secara menurun


[1 markah]

ii) Cari beza nilai nombor terbesar dengan yang terkecil.


[2 markah]

3 Rajah menunjukkan kedudukan empat buah tempat.


Rumah Aina Sekolah
1.8 km Perpustakaan
1080 m
Pejabat pos

Rajah 3
Jarak dari rumah Aina ke sekolah adalah dua kali jarak dari pejabat pos
ke perpustakaan.

i) Tukarkan 1.8 km kepada unit meter.


[1markah]

3
015/2 SULIT
SULIT 2 015/2
ii) Berapakah jarak, dalam m, dari rumah Aina ke sekolah?


[1 markah]

iii) Hitung jarak, dalam m, dari rumah Aina ke perpustakaan melalui


sekolah dan pejabat pos.

[2 markah]

4 Rajah 4 menunjukkan isipadu susu dalam sebuah botol

3.75 liter

Rajah 4
i) Nyatakan isipadu susu dalam mililiter.


[1 markah]

ii) Alia minum 1 500 m susu itu. Hitung isi padu, dalam m, baki
susu itu.
[2 markah]

2
015/2
SULIT 3 015/2
5 Rajah 5 menunjukkan jisim daging yang dibeli oleh Puan Zarina

Rajah 5
(i) Nyatakan jisim, dalam g, daging itu.

..
[1markah]
3
(ii) daripada jisim daging itu telah digunakan untuk memasak
7

kari dan 1.5 kg daging itu telah diberikan kepada jirannya.


Hitung jisim, dalam g, daging yang tinggal.

[3 markah]

3
015/2 SULIT
SULIT 2 015/2
6 Carta pai di bawah menunjukkan saiz kasut bagi 30 orang murid lelaki
tahun 1 hingga tahun 6

Rajah 6
(i) Apakah mod bagi data dalam carta pai di atas?


[1 markah]

(ii) Cari bilangan murid yang memakai kasut bersaiz 4


[2 markah]

(iii) Berdasarkan jawapan di nombor (ii) cari bilangan murid tahun 6


1
jika mereka mewakili yang memakai saiz 4.
3

[2 markah]

2
015/2
SULIT 3 015/2
7

Waktu pagi

Rajah 7
i) Tulis waktu yang ditunjukkan dalam sistem 12 jam.


[1 markah]
iii) Pukul berapakah 20 minit selepas waktu yang ditunjukkan.

[2 markah]

8 Rajah 8 menunjukkan dua buah segiempat tepat yang sama besar.

Rajah 8
(i) Hitung perimeter seluruh rajah.

[2 markah]

3
015/2 SULIT
SULIT 2 015/2
(ii) Cari luas kawasan berlorek.

[2 markah]

9 Rajah di bawah menunjukkan segi tiga sama kaki. Sudut y bersamaan


65.

6 cm
P Q

9 cm

y z
S R

Rajah 9

i) Sudut manakah yang sama dengan sudut y?

[1 markah]

ii) Berapakah nilai sudut x ?


[1 markah]
2
015/2
SULIT 3 015/2
iii) Cari perimeter rajah PQRS.

[2 markah]

iv) Namakan garis yang selari dengan PS.

[1 markah]

1 Rajah 10 menunjukkan koordinat bagi titik A dan B.


0
y
B

x
Rajah 10

i) Nyatakan jarak mencancang dari A ke B

..
(1 markah)

3
015/2 SULIT
SULIT 2 015/2

ii) Nyatakan koordinat


A :.

B :.
[2 markah]

iii) Titik C terletak 6 unit ke kanan dari titik A. Sambungkan


ketiga-tiga titik itu.

Apakah bentuk yang terhasil?

[2 markah]

1 Syafiq ada 280 keping gambar haiwan. Dia memberi 30% daripada
gambar itu kepada Alia kawan baiknya.
1

i) Tukarkan 30% kepada pecahan termudah


[1 markah]

ii) Berapa keping gambar haiwan yang Alia dapat?

[1 markah]

2
015/2
SULIT 3 015/2
iii) Sebanyak 25% dari bakinya diberikan kepada adiknya dan
selebihnya disimpan. Berapakah gambar haiwan yang Syafiq
simpan?
[2 markah]

1 Rajah 12 menunjukkan harga dua tin biskut.


2

RM25.50 RM17.90

i) Nyatakan dalam perkataan nilai wang yang terbesar.


[1 markah]

ii) RM25.50 5 =

..

[1 markah]

iii) Jumlah harga tin biskut itu dikongsi sama rata antara Diana dan

3 orang rakannya. Hitung wang yang perlu Diana bayar?

[2 markah]

3
015/2 SULIT
SULIT 2 015/2
1 Rajah 13 di bawah menunjukkan sekeping kad nombor yang dipegang
3 oleh Hassan

Rajah 13

i) Nyatakan digit yang mewakili nilai tempat puluh ribu


[1 markah]

ii) Bundarkan nombor tersebut kepada ribu yang terdekat


[1 markah]

iii) Tulis nombor yang tertinggal dalam petak kosong

3 082 703 =3 000 000 + + 2 000 + +3

[2 markah]

2
015/2
SULIT 3 015/2
1
Rajah di bawah menunjukkan dua keping kad nombor, P dan Q
4

2 750 000 350 720

Kad nombor P Kad nombor Q

Rajah 14

i) Nyatakan digit yang terletak pada nilai tempat yang sama dalam
dua nombor tersebut.

..
[1 markah]

ii) Tuliskan nombor pada kad nombor P dalam bentuk pecahan juta

[1 markah]

iii) Cerakinkan dua nombor tersebut mengikut nilai digit.

a) 2 750 000

...

b) 350 720

[2 markah]

3
015/2 SULIT
SULIT 2 015/2
1 Jawab berdasarkan rajah di bawah
5

i) Apakah nisbah bunga kepada rama-rama ?

.....................................................................................................

[1 markah]
ii) Apakah nisbah keseluruhan kepada bunga ?

.....................................................................................................

[1 markah]

iii) Apakah nisbah rama-rama kepada bunga ?

.....................................................................................................

[1 markah]

2
015/2
SULIT 3 015/2

3
015/2 SULIT
Untuk
SULIT 15 015/2 Kegunaan
Pemeriksa

5
015/2 20XX Hak Cipta Kerajaan Malaysia SULIT