Anda di halaman 1dari 8

Bahagian A

Jawab semua soalan. Bulatkan jawapan yang betul. (20 Markah)

1. Orang Islam bersembahyang di _____________.


A. Kuil
B. Masjid
C. Gereja
D. Tokong

2. Nurul menggosok gigi menggunakan _____________.


A. Sikat
B. Tuala
C. Berus gigi
D. Sabun mandi

3. Saya digunakan untuk melihat. Apakah saya?


A. Kaki
B. Mata
C. Mulut
D. Telinga

4. Siti rajin membaca buku dan menyiapkan kerja sekolah.

Apakah nilai murni yang ada pada Siti?


A. Baik hati
B. Kerajinan
C. Hemah tinggi
D. Berterima kasih
SULIT
Pendidikan Moral
Tahun 1
5. Izzah mendapat keputusan yang baik kerana dia ___________
belajar.
A. Rajin
B. Diam
C. Malas
D. Berani
6. Apakah ucapan yang sesuai ketika bertemu guru?
A. Selamat pagi, cikgu
B. Silalah masuk, abang
C. Selamat malam, ayah
D. Silakan duduk, pakcik

7. Jangan bermain pisau. Anda mungkin akan _____________.


A. lemas
B. jatuh
C. luka
D. sakit perut

8. Jika kita melakukan kesalahan kita perlu ______________


A. menepatinya
B. mengakuinya
C. melupakannya
D. memulangkannya
9. Kakak membelikan pensel baru untuk saya, saya mengucapkan
_______________
A. sama-sama
B. terima kasih
C. tahniah
D. takziah

2
SULIT
Pendidikan Moral
Tahun 1

10. Anak-anak mestilah _________________ kata ibu bapa.


A. melawan
B. mendengar
C. membohongi
D. mengejek-ejek
Bahagian B (20 Markah)
Pilihsuku kata dibawahdanlengkapkanperkataanberdasarkangambar.

11) 12)

a i

13) 14)

u e

15) i

3
SULIT
Pendidikan Moral
Tahun 1

Bahagian C
Susunperkataanmenjadiayat yang betul. (20 Markah)

16)
Bas ini sekolah besar.

17)
ini Kek sangat sedap.

18)

Gajah makan sedang buah.

4
SULIT
Pendidikan Moral
Tahun 1

19)

kasut Ayah beli baru.

Saya makan ketam. suka

20)

5
SULIT
Pendidikan Moral
Tahun 1

Bahagian D
Pilih nilai murni yang sesuai. (20 Markah)

Terima sopan Baik


kasih hati

tanggungjawab Hormat-
menghormati

21. Ashraf selalu membantu orang =


_________________________

22. Walton mengucapkan terima kasih =


_________________________

23. Syed sentiasa menghormati orang yang lebih tua. =


_________________________

24. Pryna sentiasa menjaga adab sopan. =


_________________________

25. Azwan menjaga adiknya ketika ketiadaan ibu. =


_________________________

6
SULIT
Pendidikan Moral
Tahun 1

Bahagian E
Baca kemudian jawab soalan di bawah. (20 Markah)

Ini nenek saya.


Nenek saya bernama Fatimah.
Nenek saya berusia 65 tahun.
Hobi nenek menanam pokok bunga.
Nenek juga suka memasak.
Nenek selalu menasihati saya supaya belajar.

26. Siapakah ini ?

______________________________________________________________.

27. Apakah nama nenek?

_______________________________________________________________.

28. Berapakah usia nenek?

______________________________________________________________.

29. Apakah hobi nenek ?

______________________________________________________________.

30. Apakah nasihat nenek kepada saya?

7
SULIT
Pendidikan Moral
Tahun 1
______________________________________________________________.