Anda di halaman 1dari 9

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATEMATIK
TAHUN 1

Tarikh 20 September 2017


Kelas 1 Bijak
Masa 08:10 09:10 / Rabu
Bidang Sukatan dan Geometri
Tajuk Masa Dan waktu
Standard Kandungan 5.1 Hari dan bulan.
Standard 5.1.1 Menyatakan waktu dalam sehari.
Pembelajaran 5.1.2 Menyatakan dalam urutan peristiwa dalam sehari.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif 1. Menyatakan waktu dalam sehari.
Pembelajaran
2. Menyatakan dalam urutan peristiwa dalam sehari.
Kenali Waktu (Buku teks Muka surat 32)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid menyatakan waktu dalam sehari.
Aktiviti 3. Murid menyatakan dalam urutan peristiwa dalam sehari.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti
Muka surat 31-33)
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Kemahiran Abad Ke-21 Berdaya tahan


Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Mengaplikasi
Pengisian Kurikulum
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Penyelesaian Masalah
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni
BBB Buku teks, buku aktiviti
Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi PdP ditunda

kerana.............................................................

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 1

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Sukatan dan Geometri
Tajuk Masa Dan waktu
Standard Kandungan 5.2 Muka jam.
5.2.1 Mengenal pasti jarum jam pada muka jam.
Standard
Pembelajaran 5.2.2 Mengenal pasti dan menyatakan setengah, satu perempat dan tiga
perempat berdasarkan muka jam
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif 1. Mengenal pasti jarum jam pada muka jam.
Pembelajaran 2. Mengenal pasti dan menyatakan setengah, satu perempat dan tiga
perempat berdasarkan muka jam
Kenali Jam Dan Masa (Buku teks Muka surat 33-34)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
2. Murid mengenal pasti jarum jam pada muka jam.
3. Murid Mengenal pasti dan menyatakan setengah, satu perempat dan
Aktiviti
tiga perempat berdasarkan muka jam.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti
Muka surat 34-35)
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Kemahiran Abad Ke-21 Berdaya tahan


Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Mengaplikasi
Pengisian Kurikulum
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Penyelesaian Masalah
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni
BBB Buku teks, buku aktiviti
Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi PdP ditunda

kerana.............................................................

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 1

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Sukatan dan Geometri
Tajuk Masa Dan waktu
Standard Kandungan 5.2 Muka jam.
Standard 5.2.3 Menyebut dan menulis waktu dalam jam, setengah dan satu perempat
Pembelajaran jam sahaja dengan menggunakan jam analog.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif
1. Menyebut dan menulis waktu dalam jam, setengah dan satu perempat
Pembelajaran jam sahaja dengan menggunakan jam analog.
Sebut Dan Tulis Waktu (Buku teks Muka surat 35-36)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid menyebut dan menulis waktu dalam jam, setengah dan satu
Aktiviti perempat jam sahaja dengan menggunakan jam analog.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti
Muka surat 36-37)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Kemahiran Abad Ke-21 Berdaya tahan


Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Mengaplikasi
Pengisian Kurikulum
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Penyelesaian Masalah
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni
BBB Buku teks, buku aktiviti
Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi PdP ditunda

kerana.............................................................

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 1
Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Sukatan dan Geometri
Tajuk Masa Dan waktu
Standard Kandungan 5.2 Muka jam.
5.2.1 Mengenal pasti jarum jam pada muka jam.
5.2.2 Mengenal pasti dan menyatakan setengah, satu perempat dan tiga
Standard
perempat berdasarkan muka jam.
Pembelajaran
5.2.3 Menyebut dan menulis waktu dalam jam, setengah dan satu perempat
jam sahaja dengan menggunakan jam analog.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
1. Mengenal pasti jarum jam pada muka jam.
Objektif 2. Mengenal pasti dan menyatakan setengah, satu perempat dan tiga
Pembelajaran perempat berdasarkan muka jam
3. Menyebut dan menulis waktu dalam jam, setengah dan satu perempat
jam sahaja dengan menggunakan jam analog.
Projek Saya Celik Jam (Buku teks Muka surat 37)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid mengenal pasti jarum jam pada muka jam.
3. Murid Mengenal pasti dan menyatakan setengah, satu perempat dan
Aktiviti tiga perempat berdasarkan muka jam
4. Murid menyebut dan menulis waktu dalam jam, setengah dan satu
perempat jam sahaja dengan menggunakan jam analog.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.
6. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Kemahiran Abad Ke-21 Berdaya tahan


Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Mengaplikasi
Pengisian Kurikulum
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Penyelesaian Masalah
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni
BBB Buku teks, buku aktiviti
Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi PdP ditunda

kerana.............................................................

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 1
Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Sukatan dan Geometri
Tajuk Masa Dan waktu
Standard Kandungan 5.1 Hari dan bulan.
Standard 5.1.3 Menamakan hari dalam seminggu.
Pembelajaran 5.1.4 Menamakan bulan dalam setahun.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif 1. Menamakan hari dalam seminggu.
Pembelajaran
2. Menamakan bulan dalam setahun.
Kenali Hari, Minggu Dan Bulan (Buku teks Muka surat 38-39)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran
2. Murid Menamakan hari dalam seminggu.
Aktiviti 3. Murid menamakan bulan dalam setahun.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti
halaman 38 40)
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Kemahiran Abad Ke-21 Berdaya tahan


Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Mengaplikasi
Pengisian Kurikulum
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Penyelesaian Masalah
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni
BBB Buku teks, buku aktiviti
Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi PdP ditunda

kerana.............................................................

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 1
Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Sukatan dan Geometri
Tajuk Masa Dan waktu
Standard Kandungan 5.1 Hari dan bulan.
Standard 5.1.3 Menamakan hari dalam seminggu.
Pembelajaran 5.1.4 Menamakan bulan dalam setahun.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif 1. Menamakan hari dalam seminggu.
Pembelajaran
2. Menamakan bulan dalam setahun.
Uji Diri (Buku teks Muka surat 40)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran
Aktiviti 2. Murid Menamakan hari dalam seminggu.
3. Murid menamakan bulan dalam setahun.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
Kemahiran Abad Ke-21 Berdaya tahan
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Mengaplikasi
Pengisian Kurikulum
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Penyelesaian Masalah
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni
BBB Buku teks, buku aktiviti
Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi PdP ditunda

kerana.............................................................

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 1

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Sukatan dan Geometri
Tajuk Masa Dan waktu
Standard Kandungan 5.3 Penyelesaian masalah.
Standard
5.3.1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan situasi harian.
Pembelajaran
Objektif Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Pembelajaran 1. Menyelesaikan masalah yang melibatkan situasi harian.
Selesaikan (Buku teks Muka surat 41-42)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran
Aktiviti
2. Murid menyelesaikan masalah yang melibatkan situasi harian.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
Kemahiran Abad Ke-21 Berdaya tahan
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Mengaplikasi
Pengisian Kurikulum
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Penyelesaian Masalah
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni
BBB Buku teks, buku aktiviti
Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi PdP ditunda

kerana.............................................................

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 1

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Sukatan dan Geometri
Tajuk Masa Dan waktu
Standard Kandungan 5.3 Penyelesaian masalah.
Standard
5.3.1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan situasi harian.
Pembelajaran
Objektif Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Pembelajaran 1. Menyelesaikan masalah yang melibatkan situasi harian.
Uji Diri (Buku teks Muka surat 43)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran
Aktiviti 2. Murid menyelesaikan masalah yang melibatkan situasi harian.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti
halaman 38 40)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
Kemahiran Abad Ke-21 Berdaya tahan
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Mengaplikasi
Pengisian Kurikulum
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Penyelesaian Masalah
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni
BBB Buku teks, buku aktiviti
Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi PdP ditunda

kerana.............................................................

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 1

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Sukatan dan Geometri
Tajuk Masa Dan waktu
5.1 Hari dan bulan.
Standard Kandungan
5.2 Muka jam.
5.1.1 Menyatakan waktu dalam sehari.
Standard 5.1.2 Menyatakan dalam urutan peristiwa dalam sehari.
Pembelajaran 5.1.3 Menamakan hari dalam seminggu.
5.1.4 Menamakan bulan dalam setahun.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
1. Menyatakan waktu dalam sehari.
Objektif 2. Menyatakan dalam urutan peristiwa dalam sehari.
Pembelajaran
3. Menamakan hari dalam seminggu.
4. Menamakan bulan dalam setahun.
Masa Berharga (Buku teks Muka surat 44)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
2. Murid menyatakan waktu dalam sehari.
3. Murid menyatakan dalam urutan peristiwa dalam sehari.
Aktiviti
4. Murid menamakan hari dalam seminggu.
5. Murid menamakan bulan dalam setahun.
6. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti
halaman 43 - 44)
7. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
Kemahiran Abad Ke-21 Berdaya tahan
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Mengaplikasi
Pengisian Kurikulum
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Penyelesaian Masalah
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni
BBB Buku teks, buku aktiviti
Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi PdP ditunda

kerana.............................................................