Anda di halaman 1dari 2

HIZIB AL-FATIHAH SAYYIDINA ALI R.

Bismillahirrohmanirrohim
Diriwayatkan dari Sayyidina Ali Karromallohu wajhahu wa rodiyallohu anhu. Barang siapa
membaca hizib alfatihah dengan mudawwamah/istiqomah setiap hari 1x, maka ia akan sampai
kepada semua keinginan2 dunia & akhirat dengan mudah dan alloh akan menundukkan baginya
semua HATI manusia dan Alloh akan mengangkat dari dirinya semua bala baik dunia maupun
akhirat

Diriwayatkan oleh imam Bukhory Barang siapa yang mendawamkan hizib al-fatihah, maka orang
tersebut tidak akan membutuhkan orang lain di dalam kebutuhan2 dunia (kaya) dan Alloh akan
membukakan baginya pintu-pintu alam ghaib.Dan barang siapa yang mempunyai suatu hajat yang
sangat penting maka bacalah Hizib Al-fatihah dengan tata cara berikut ini :

1. Tempat yg sepi
2. Suci dari semua hadas serta suci tempat,pakaian
3. Sholat Sunnat Hajat 2 Rokaat
4. Bada salam langsung sujud,didalam sujud membaca : La Ilaha Illa Anta Subhanaka Inni Kuntu
Minadzolimin 41x
5. Membaca Istigfar 70x
6. Sholawat 70x
7. Membaca Hizib Al-Fatihah 70x
8. Memohon kepada Alloh yg menjadi hajatnya,maka sesungguhnya Alloh swt akan mengabulkan
apa-apa yg menjadi hajatnya pada hari itu juga dan pada jam itu juga serta alloh akan
membukakan baginya banyak sekali Futuh serta alloh akan menjadikan nya Kaya dengan kemulian
serta kelembutanya alloh

Murid Syeikh Muhammad As-Sanusi Syeikh Al-Waro Hamid Al-Majidani mengamalkan Hizib Al-
Fatihah ini tanpa Ijazah dari gurunya, maka ia bermimpi bertemu Sayyidina Ali RA di dalam
mimpinya dia mencium tangan sayyidina Ali ra, lalu ia menceritakan mimpinya kepada gurunya,
Syeikh Muhammad As sanusi berkata, engkau telah di ijazah langsung oleh malaikat ruhani yang
ada dlm hizib al-fatihah.

Menurut Syeikh Muhammad As-Sanusi Al-Magribi yang terkenal di gunung Jabal Abi Qubais
Mekkah Al-Mukarromah di dalam setiap 1 ayat dari 7 ayat surat al-fatihah,Alloh meletakkan di
dalam tiap ayatnya hari-hari yang 7 disertai malaikat-malaikat yang menguasai hari-harinya dari
golongan Langit dan bumidi sertai dgn Asma-asmanya dan huruf2nya.

Inilah Hizib Al-Fatihah Yang di maksud :

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM (ALHAMDULILLAHI ROBBIL ALAMIN) YA HAYYU YA


QOYYUMU AJIB YA RUQIYAILA ALAIHISSALAM SAMIAN MUTIAN ANTA WA
HUDDAMUKA MADZHAB BIHAQQI ALHAMDULILLAHI ROBBIL ALAMIN WA BIHAQQIL
HAYYIL QOYYUMI WA BIHAQQI SAYYIDINA MUAHAMMADI ALAIHIS SHOLATU WAS
SALAMU WA BIHURMATIL MALAIKATIL MUWAKKALIINA BI QOWAIMIL ARSYI ALIF BA
JIM DAL

(ARROHMANIRROHIM) YA ROUFU YA ATUFU AJIB YA JIBROILA ALAIHISSALAM


SAMIAN MUTIAN ANTA WA HUDDAMUKA ABYAD BI HAQQI ARROHMANIRROHIMI
WABIHAQQIR ROUFIL ATUFI WA BIHAQQI SAYYIDINA MUAHAMMADI ALAIHIS
SHOLATU WAS SALAMU WA BIHURMATIL MALAIKATIL MUWAKKALIINA BI QOWAIMIL
ARSYI HA WAWU JAI HA

(MALIKI YAUMIDDIN) YA MUQOLLIBAL QULUBI WAL-ABSOR AJIB YA SAMSAMAILA


ALAHISSALAM SAMIAN MUTIAN ANTA WA HUDDAMUKA AHMAR BI HAQQI MALIKI
YAUMIDDINI WA BI HAQQI MUQOLLIBIL QULUBI WAL ABSOR WA BIHAQQI
SAYYIDINA MUAHAMMADI ALAIHIS SHOLATU WAS SALAMU WA BIHURMATIL
MALAIKATIL MUWAKKALIINA BI QOWAIMIL ARSYI THO YA KAF LAM

(IYYAKA NABUDU WA IYYAKA NASTAINU) YA SARIU YA QORIBU AJIB YA MIKAILA


ALAIHISSALAM SAMIAN MUTIAN ANTA WA HUDDAMUKA BURQON BI HAQQI IYYAKA
NABUDU WA IYYAKA NASTAINU WA BIHAQQI SARIIL QORIBI WA BIHAQQI
SAYYIDINA MUAHAMMADI ALAIHIS SHOLATU WAS SALAMU WA BIHURMATIL
MALAIKATIL MUWAKKALIINA BI QOWAIMIL ARSYI MIM NUN SIN AIN

(IHDINAS SIROTOL MUSTAQIM) YA QODIRU YA MUQTADIRU AJIB YA SORFIYAILA


ALAIHISSALAM SAMIAN MUTIAN ANTA WA HUDDAMUKA SYAMHUROSYIN BIHAQQI
IHDINAS SIROTOL MUSTAQIM WABI HAQQIL QODIRIL MUQTADIRI WA BIHAQQI
SAYYIDINA MUAHAMMADI ALAIHIS SHOLATU WAS SALAMU WA BIHURMATIL
MALAIKATIL MUWAKKALIINA BI QOWAIMIL ARSYI FA SHOD QOF RO

(SIROTOL LADZINA ANAMTA ALAIHIM) YA ALIMU YA HAKIMU AJIB YA ANYAILA


ALAIHISSALAM SAMIAN MUTIAN ANTA WA HUDDAMUKA ZAWBA AH BIHAQQI
SIROTOL LADZINA ANAMTA ALAIHIM WABIHAQQIL ALIMIL HAKIMI WA BIHAQQI
SAYYIDINA MUAHAMMADI ALAIHIS SHOLATU WAS SALAMU WA BIHURMATIL
MALAIKATIL MUWAKKALIINA BI QOWAIMIL ARSYI SYIN TA TSA KHO

(GHOIRIL MAGDUBI ALAIHIM WALAD DHOLLIN) YA QOHIRU YA AZIJU AJIB YA


KASFIYAILA ALAIHISSALAM SAMIAN MUTIAN ANTA WA HUDDAMUKA MAIMUN
BIHAQQI GHOIRIL MAGDUBI ALAIHIM WALADDOLLIN WABIHAQQIL QOHIRIL AJIJI
WA BIHAQQI SAYYIDINA MUAHAMMADI ALAIHIS SHOLATU WAS SALAMU WA
BIHURMATIL MALAIKATIL MUWAKKALIINA BI QOWAIMIL ARSYI DZAL DHOD DZO
GHIN

AQSAMTU ALIKUM YA MALAIKATAR RUHANIYYINNA MINAL ULUWIYYATI WAS


SUFLIYYATI WAY A KHODIMA FATIHATUL KITABI AJIBUUNI WA AMIDDUNI WA
AIINUNI FI JAMII UMURI( ALUHAN 2X) (AL AJAL 2X) (AS SA AH 2X) BIHAQQIS
SABIL MASANI WALQURANIL ADZIM WA BIHAQQIL ASRORI WAL BAROKATI FIHIMA
WA BIHAQQI MA TATAQIDUNAHU MINAL ADHOMATI WAL BURHANI WA BIHURMATI
SAYYIDINA MUHAMMADIN ALAIHIS SOLATU WASSALAMU ALLOHUMMA SAHHIL LI
ABDIKA ROFROFAL AKHIDIR INNAKA ALA KULLI SAYING QODIR BIROHMATIKA YA
ARHAMAR ROHIMIN WASOLLALLOHU ALA SAYYIDINA MUHAMMADIN WA ALA ALIHI
WASOHBIHI WASALLIM WALHAMDULILLAHI ROBBIL ALAMIN. @@@