Anda di halaman 1dari 13

Pelan Perancangan Strategik : Bidang HEM 2016-2020

UNIT KESIHATAN

1.0 PENDAHULUAN
Unit Kesihatan merupakan salah satu unit di bawah Bahagian Hal Ehwal Murid (HEM). Unit ini
bertanggungjawab merancang dan melaksanakan program atau aktiviti berkaitan dengan
kesihatan seperti ceramah, pameran, pemeriksaan kesihatan, rawatan pergigian dan juga
program imunisasi. Unit ini juga terlibat secara terus dalam mengurus rawatan dan kesihatan
pelajar mengikut prosedur yang betul. Selain itu, unit ini juga bertanggungjawab untuk
menyebarkan maklumat terkini berkaitan penyakit dan keadaan cuaca yang memudaratkan
kesihatan murid seperti jerebu, penyakit kolera dan denggi.

2.0 OBJEKTIF
2.1 Mempertingkatkan pengetahuan pelajar tentang kesihatan diri, masyarakat dan
persekitaran.
2.2 Memastikan pelajar menguasai kemahiran menghadapi dan menangani isu berkaitan
dengan kesihatan
2.3 Memastikan pelajar menjadikan gaya hidup sihat sebagai rutin harian
2.4 Memupuk minat pelajar terhadap bidang sains kesihatan

3.0 SENARAI AJK


Penasihat : Tn. Hj. Abdul Aziz Mohamed Zain ( Pengetua Cemerlang )
Pengerusi : En. Durahman RamleeAg Wahap (Penolong Kanan HEM )
Penyelaras : Cik Noraini Midin
AJK : Pn Masnah Yunus ( Suntikan HPV T1 )
: Pn Hermah Sapri ( Pergigian T1-T3 )
: Pn Hasniati Abd Rahim ( Pergigian T4-T5 )
: Pn Luginy Johnny ( Suntikan ATT T3 )
: Pn Fauzian Uwip ( Ujian Saringan Talasemia T4 )
: Pn Nurfadilah Zahraa Abdullah ( Program HP/JKM/KK/NGO 6B )
: Pn Amanda Wong Li Ling ( Program HP/JKM/KK/NGO 6A)

520
Pelan Perancangan Strategik : Bidang HEM 2016-2020

4.0 CARTA ORGANISASI

PENASIHAT
Tn. Hj. Abdul Aziz Mohamad Zain
( Pengetua Cemerlang )

PENGERUSI
En. Durahman Ramlee Ag Wahab
(PK Hal Ehwal Murid)
)

PENYELARAS
Cik Noraini Midin

PERGIGIAN SUNTIKAN / UJIAN SARINGAN PROGRAM HP/JKM/KK/NGO


Pn. Hermah Sapri (T1-T3) Pn.Masnah Yunus(HPV) Pn. Nurfadilah Zahraa (6B)
Pn. Hasniati Abd. Rahim (T4 & T5) Pn.Luginy Johnny(Tetanus) Pn. Amanda Wong Li Ling (6A)
Pn. Fauzian Uwip(Thalassemia)

521
Pelan Perancangan Strategik : Bidang HEM 2016-2020

5.0 PENCAPAIAN SEMASA (TOV)

TOV
Perkara 2011 2012 2013 2014 2015 Catatan

Rawatan pergigian 97% 98% 98% 98% 98%

Suntikan HPV 100% 100% 100% 100% 100%

Suntikan Tetanus 94% 93% 96% 97% 95%

Ujian Saringan Talasemia 100% 100% 100% 100% 100%

Ceramah Pergigian 100% 100% 100% 100% 100%

Ceramah Kesihatan 100% 100% 100% 100% 100%

Program Perangi Denggi 100% 100% 100% 100% 100%

522
Pelan Perancangan Strategik : Bidang HEM 2016-2020

6.0 PELUNJURAN (ETR)

ETR
Perkara 2016 2017 2018 2019 2020 Catatan

Rawatan pergigian 100% 100% 100% 100% 100%

Suntikan HPV 100% 100% 100% 100% 100%

Suntikan Tetanus 100% 100% 100% 100% 100%

Ujian Saringan Talasemia 100% 100% 100% 100% 100%

Ceramah Pergigian 100% 100% 100% 100% 100%

Ceramah Kesihatan 100% 100% 100% 100% 100%

Program Perangi Denggi 100% 100% 100% 100% 100%

523
Pelan Perancangan Strategik : Bidang HEM 2016-2020

7.0 ANALISIS SWOT


7.1 KEKUATAN[ S ]
7.1.1 Guru yang berpengalaman membentuk persekitaran sekolah yang sihat
7.1.2 Sekolah mendapat kerjasama dan bantuan dari agensi luar seperti KKIA,
Hospital Papar dan Jabatan Kesihatan Papar
7.1.3 Sekolah mempunyai kemudahan pengangkutan untuk menghantar pelajar
mendapatkan rawatan
7.1.4 Sekolah mempunyai bilik rawatan khas untuk pelajar-pelajar yang sakit

7.2 KELEMAHAN[ W ]
7.2.1 Pengetahuan guru tentang prosedur kecemasan masih di tahap sederhana
7.2.2 Pelajar kurang peka tentang kepentingan penjagaan kesihatan
7.2.3 Sistem saliran air dan tumbuhan yang ditanam di sekolah yang boleh menakung
air berpotensi menjadi tempat pembiakan nyamuk

7.3 PELUANG[ O ]
7.3.1. Sekolah mendapat sokongan baik daripada agensi luar yang berkaitan dengan
kesihatan
7.3.2 Lokasi sekolah yang berdekatan dengan Hospital Papar, Klinik Kesihatan Ibu dan
Anak serta Pejabat Kesihatan Daerah Papar.
7.3.3 Sekolah mempunyai hubungan yang baik dengan GO dan NGO

7.4 CABARAN[ T ]
7.4.1 Kesedaran pelajar terhadap penjagaan kesihatan terutamanya
penjagaan gigi kurang memuaskan
7.4.2 Memastikan syarikat pembersihan di sekolah dapat menghapuskan semua
kawasan pembiakan nyamuk
7.4.3 Kekangan dari segi sumber kewangan yang terhad bagi menjalankan aktiviti
berkaitan kesihatan

524
Pelan Perancangan Strategik : Bidang HEM 2016-2020

8.0 ISU-ISU

BIL ISU

Masalah kesedaran pelajar tentang kepentingan penjagaan gigi masih kurang


ISU 1
memuaskan

Masalah kesedaran pelajar tentang kepentingan imunisasi dan ujian darah di tahap
ISU 2
sederhana

Masalah saliran air dan tumbuhan yang menakung air berpotensi menjadi tempat
ISU 3
pembiakan nyamuk

525
Pelan Perancangan Strategik : Bidang HEM 2016-2020

9.0 PELAN STRATEGIK DAN PELAN TINDAKAN Model PDCA 2016 2020
9.1.1 PELAN STRATEGIK ISU 1
TOV SASARAN (ETR)
ISU STRATEGIK OBJEKTIF KPI
(2015) 2016 2017 2018 2019 2020

ISU 1 S1 O1 Peratus murid Sebanyak 98 %


100% 100% 100% 100% 100%
yang dapat pelajar menerima
Masalah kesedaran Mengadakan Memberi pengetahuan
menerima rawatan pergigian
pelajar tentang ceramah kesihatan kepada pelajar tentang
rawatan
kepentingan pergigian kepentingan penjagaan
pergigian
penjagaan gigi gigi
S2
mencapai
masih kurang
O2
Memberi rawatan 100%
memuaskan
pergigian setiap Memastikan pelajar T1-
tahun T5 mererima rawatan
pergigian sekurang-
kurangnya sekali
setahun

1. Rawatan pergigian untuk semua pelajar T1 hingga T5


INTERVENSI
2. Ceramah Kesihatan Pergigian

PPPM
1. Aspirasi Murid: Pengetahuan, Etika & Kerohanian

2013-2025 2. Anjakan ke-3 : Melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai.

526
Pelan Perancangan Strategik : Bidang HEM 2016-2020

9.1.2 PELAN TINDAKAN Model PDCA 2016 2020

ISU 1 Masalah kesedaran pelajar tentang kepentingan penjagaan gigi masih kurang memuaskan

OBJEKTIF Memberi pengetahuan kepada pelajar tentang kepentingan penjagaan gigi

INTERVENSI 1 Mengadakan rawatan pergigian untuk semua pelajar T1 hingga T5 dengan kerjasama Klinik Pergigian Papar

INTERVENSI 2 Mengadakan Ceramah Kesihatan Pergigian dengan kerjasama Klinik Pergigian Papar

TEMPOH PEMANTAUAN
TINDAKAN PELAKSANAAN DAN
KOS & SUMBER LOKASI KPI
Plan Do PENAMBAHBAIKAN
Check and Action

Penyelaras dan AJK Rawatan pergigian Semua peralatan dibawa Kelas 6 Bawah Penyelaras dan AJK Peratus pelajar yang
Pergigian mengedarkan dijalankan sekali oleh Pasukan Bergerak Pergigian memantau menerima rawatan
borang kepada pelajar T1 setiap tahun, mulai Klinik Pergigian Papar. perjalanan program pergigian mencapai
untuk dilengkapkan bulan Jan-Mac dan membantu ETR yang
Sekolah menyediakan bilik
Dewan OKK Mat menguruskan pelajar ditetapkan
Penyelaras memaklumkan Ceramah pergigian dilengkapi meja dan
Zakir di dalam dewan
semua kelas yang terlibat diadakan sekali, kerusi. Peratus pelajar yang
pada bulan Feb / menghadiri ceramah
Sekolah menyediakan
Mac mencapai ETR yang
sistem siaraya dan
ditetapkan
projektor untuk kegunaan
penceramah

527
Pelan Perancangan Strategik : Bidang HEM 2016-2020

9.2.1 PELAN STRATEGIK ISU 2


TOV SASARAN (ETR)
ISU STRATEGIK OBJEKTIF KPI
(2015) 2016 2017 2018 2019 2020

ISU 2 S1 O1 eratus murid Sebanyak 100 %


100% 100% 100% 100% 100%
yang dapat pelajar menerima
Masalah Mengadakan program Memberi
menerima rawatan
kesedaran pelajar imunisasi HPV ( Human pengetahuan kepada
rawatan imunisasi HPV,
tentang Papiloma Virus ) dan pelajar tentang
imunisasi dan 95% pelajar
kepentingan ATT ( Anti Tetanus kepentingan
ujian darah menerima
imunisasi dan ujian Toxoid ) imunisasi
mencapai suntikan
darah di tahap
S2 O2
100% imunisasi ATT
sederhana
Mengadakan Ujian Memberi dan 100% pelajar
Saringan Talasemia pengetahuan kepada menjalani Ujian
pelajar tentang Saringan
S3
kepentingan Talasemia
Mengadakan Ceramah
penjagaan kesihatan
Kesihatan

1. Rawatan imunisasi HPV dengan kerjasama Klinik Kesihatan Ibu dan Anak

2. Rawatan imunisasi ATT dengan kerjasama Klinik Kesihatan Ibu dan Anak
INTERVENSI
3. Ujian Saringan Talasemia dengan kerjasama Klinik Kesihatan Ibu dan Anak

4. Ceramah Kesihatan dengan kerjasama Klinik Kesihatan Papar

PPPM 2013-2025 1. Aspirasi Murid: Pengetahuan, Etika & Kerohanian


2. Anjakan ke-3 : Melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai.

528
Pelan Perancangan Strategik : Bidang HEM 2016-2020

9.2.2 PELAN TINDAKAN Model PDCA 2016 2020

ISU 2 Masalah kesedaran pelajar tentang kepentingan imunisasi dan ujian darah di tahap sederhana

OBJEKTIF Memberi pengetahuan kepada pelajar tentang kepentingan penjagaan kesihatan dan imunisasi

INTERVENSI 1 Mengadakan rawatan imunisasi HPV untuk pelajar T1 dengan kerjasama Klinik Ibu dan Anak Papar

INTERVENSI 2 Mengadakan suntikan imunisasi ATT ( T3 ) dengan kerjasama KKIA

INTERVENSI 3 Mengadakan Ceramah Kesihatan dengan kerjasama Pejabat Kesihatan Papar

INTERVENSI 4 Mengadakan Ujian Saringan Thalassemia (T4 & T5) dengan kerjasama KKIA

TEMPOH PELAKSANAAN PEMANTAUAN


TINDAKAN Do DAN
KOS & SUMBER LOKASI KPI
Plan PENAMBAHBAIKAN
Check and Action

Penyelaras dan AJK Rawatan imunisasi HPV Semua alatan Dewan OKK Mat Penyelaras dan AJK Peratus pelajar yang
Suntikan / Ujian pelajar T1 sebanyak 2 dos imunisasi dibawa oleh Zakir Suntikan / Ujian menerima suntikan
Saringan mengedarkan Klinik Ibu dan Anak, Saringan membantu imunisasi dan ujian
Rawatan imunisasi ATT
borang kebenaran ibu Papar menguruskan pelajar saringan mencapai ETR
pelajar T3
bapa kepada pelajar yang belum diberi yang ditetapkan.
Peralatan Sekolah
Ujian Saringan Talasemia
untuk dilengkapkan suntikan imunisasi
yang digunakan ialah Peratus pelajar yang
bagi pelajar T4 dijalankan
dan belum membuat
sistem siaraya dan menghadiri ceramah
sekali sepanjang tahun
ujian saringan darah.
projektor mencapai ETR yang
Ceramah Kesihatan
ditetapkan
dijalankan sekali sahaja

529
Pelan Perancangan Strategik : Bidang HEM 2016-2020

9.3.1 PELAN STRATEGIK ISU 3


TOV SASARAN (ETR)
ISU STRATEGIK OBJEKTIF KPI
(2015) 2016 2017 2018 2019 2020

ISU 3 S1 O1 Program 100% dijalankan


100% 100% 100% 100% 100%
dijalankan dengan
Masalah saliran air Mengadakan Program Mengenalpasti
setiap bulan kerjasama
dan tumbuhan Perangi Denggi setiap kawasan yang
dengan Syarikat
yang menakung air bulan. berpotensi menjadi
kerjasama Pembersihan di
berpotensi menjadi tempat pembiakan
S2
Syarikat Sekolah
tempat pembiakan nyamuk
Meletak racun jentik- Pembersihan di
nyamuk
O2
jentik Abate di kawasan Sekolah
air bertakung Menjadikan sekolah
sebagai kawasan
yang bebas dari
jentik-jentik

1. Program Perangi Denggi dengan kerjasama Syarikat Pembersihan di sekolah


INTERVENSI
2. Menabur racun Abate di kawasan air bertakung

PPPM
1. Aspirasi Murid: Pengetahuan, Etika & Kerohanian
2013-2025
2. Anjakan ke-3 : Melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai.

530
Pelan Perancangan Strategik : Bidang HEM 2016-2020

9.3.2 PELAN TINDAKAN Model PDCA 2016 2020

ISU 3 Masalah saliran air dan tumbuhan yang menakung air berpotensi menjadi tempat pembiakan nyamuk

OBJEKTIF 1. Mengenalpasti kawasan yang berpotensi menjadi tempat pembiakan nyamuk

2. Menjadikan sekolah sebagai kawasan yang bebas dari jentik-jentik

INTERVENSI 1 Menjalankan Program Perangi Denggi setiap bulan

INTERVENSI 2 Meletak racun jentik-jentik Abate di kawasan air bertakung

TEMPOH PEMANTAUAN
TINDAKAN PELAKSANAAN DAN
KOS & SUMBER LOKASI KPI
Plan Do PENAMBAHBAIKAN
Check and Action

Penyelaras mendapatkan Program Perangi Peralatan pembersihan Seluruh kawasan Penyelaras dibantu Kawasan sekolah
bekalan Abate dari Pejabat Denggi dijalankan digunakan oleh syarikat sekolah oleh pekerja adalah kawasan
Kesihatan dan akan dibantu sepanjang tahun pembersihan sekolah pembersihan bebas jentik-jentik
oleh pekerja pembersihan sentiasa memantau
untuk menabur racun di kawasan sekolah
Racun Abate ditabur Racun Abate diperoleh
samping menghapuskan
setiap bulan sekali secara berkala dari
kawasan air bertakung
Pejabat Kesihatan Papar

531
Pelan Perancangan Strategik : Bidang HEM 2016-2020

10.0 PENUTUP
Adalah diharapkan pelan strategik ini akan dapat meningkatkan prestasi dalam pengurusan
Unit Kesihatan, Hal Ehwal Murid SMK Majakir.

532