Anda di halaman 1dari 28

SAKRAMEN PERKAWINAN

ERWIN BINSASI DAN NEMESIA SIKI


RITUS SAKRAMEN PERKAWINAN
PENYAMBUTAN
RITUS PEMBUKA

( Mempelai beserta orang tua, keluarga dan para


saksi yang ditunjuk berkumpul di depan pintu
gereja)

MC : Selamat siang ibu, bapak,Ibu, saudari-


saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di
Gereja St.Fransiskus Xaverius Kuta. Inilah saat
penting dan berahmat bagi Sdr. ERWIN
BINSASI dan Sdri. NEMESIA SIKI, saat dua
insan berbeda latar belakang ini memberanikan
diri, berkat kuat kuasa Allah, untuk berkomitmen
dalam ikatan suci pernikahan kudus. Kita semua
yang hadir di sini pun menjadi bagian penting
dalam hidup mereka, karena kita akan menjadi
saksi saat Allah mempersatukan ikatan hidup
mereka dalam bahtera hidup berkeluarga.
Semoga, dengan rahmat-Nya dan doa kita
bersama, mereka dapat menghayati panggilan
hidup ini dengan penuh kebahagiaan bersama
Yesus Kristus junjungan kita. Perayaan ekaristi
sakramen perkawinan ini dipimpin oleh
Romo.. Dan sekarang, marilah kita berdiri
dan menyambut kehadiran kedua mempelai.
PENYAMBUTAN KEDUA MEMPELAI
(Umat dimohon berdiri)
Mempelai beserta orang tua, keluarga dan para
saksi yang ditunjuk berkumpul di depan pintu
gereja.)

I : Selamat datang, saudari-saudara yang


dikasihi Tuhan. Kita berhimpun di sini untuk
mengawali perayaan Sdr.ERWIN
BINSASI dan Sdri. NEMESIA SIKI, Gereja
menyambut Saudara-saudari dan ikut
bergembira dalam perayaan kasih ini.

Wakil Keluarga : Romo yang terhormat,


seluruh keluarga besar Binsasi dan Keluarga
besar Siki dan Nule hendak mengantar ERWIN
BINSASI dan NEMESIA SIKI memasuki hidup
perkawinan. Kami mohon agar perkawinan
mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan
ajaran dan tata cara perayaan Gereja Katolik.

I : Semoga Tuhan berkenan akan kehendak dan


harapan kita semua. Marilah kita bersama-sama
menuju ke depan altar Tuhan.

PERARAKAN (Umat berdiri)


Secara berurutan misdinar, imam, kedua mempelai,
orang tua, saksi dan kerabat berarak menuju depan
altar. Kemudian masing-masing menuju tempat
yang telah disediakan. Mempelai laki-laki duduk di
sebelah kiri mempelai perempuan. Perarakan ini
diiringi lagu pembuka.
LAGU PEMBUKA :
TANDA
SALIB
Umat berdiri
Imam : Dalam nama Bapa, Putera, dan Roh
Kudus

Umat : Amin

SALAM
Umat berdiri
Imam : Tuhan sertamu

Umat : Dan sertamu juga

KATA PEMBUKA (imam)


SERUAN TOBAT (imam)
Sebelum melanjutkan Perjamuan Kasih ini, mari
kita hening sejenak menyesali segala dosa yang
membuat kita takut memandang Allah, karena
jauh dari sikap mengasihi.Maka mari kita mohon
ampun kepada Dia yang telah lebih dahulu
mengasihi kita semua.

Saya mengaku
Umat :Kepada Allah Yang Maha Kuasa dan
kepada saudara sekalian bahwa saya telah
berdosa, dengan pikiran dan perkataan, dengan
perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya
berdosa, saya sungguh berdosa.
Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa
Perawan Maria, kepada para malaikat, dan
orang kudus dan kepada saudara sekalian,
supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan
Kita.

Amin

Imam :Semoga Allah Yang Maha Kuasa


mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan
menghantar kita ke hidup yang kekal.
Umat :Amin
TUHAN KASIHANILAH KAMI
KEMULIAAN
DOA PEMBUKA
(Umat berlutut)
Imam : Marilah kita berdoa.

Allah Bapa Yang Maha Setia, sejak awal mula


Engkau telah mengangkat Sakramen
Perkawinan sebagai lambang persatuan, kasih,
dan kesetiaan Kristus dengan Gereja-Nya.
Hamba-Mu, (Kedua Mempelai), memberanikan
diri sejak saat ini untuk mengikat komitmen hidup
bersama dalam bahtera perkawinan. Berkatilah
mereka untuk selalu menjaga kesucian
perkawinan, hidup rukun dan bahagia dengan
selalu berpegang pada Sabda-Mu, sehingga
Engkau hadir dalam diri mereka sebagai
ungkapan rahmat. Dan Engkau perkenankan
mereka untuk dapat ambil bagian dalam karya
penciptaan sebagai penerus Gereja yang dapat
dibanggakan. Demi Yesus Kristus Putera-Mu,
Tuhan, Pengantara kami, yang bersama Dikau
dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah
sepanjang segala masa.
Umat : Amin

LITURGI SABDA
(Umat duduk)
BACAAN PERTAMA
Yeh 33:7-9
Beginilah Firman Tuhan, Wahai engkau
engkau anak manusia, Aku menetapkan engkau
menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bilamana
engkau mendengar sesuatu firman dari pada-
Ku, peringatkanlah mereka demi nama-Ku.
Kalau Aku berfirman kepada orang jahat: Hai
orang jahat, engkau pasti mati! Dan engkau tidak
berkata apa-apa untuk memperingatkan orang
jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang
jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi
Aku akan menuntut pertanggungan jawab atas
nyawanya dari padamu. Tetapi jikalau engkau
memperingatkan orang jahat itu supaya ia
bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau
bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya,
tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu.
Demikianlah sabda Tuhan.

Umat : Syukur kepada Allah.


MAZMUR TANGGAPAN
Singkirkanlah penghalang Sabda-Mu,
cairkanlah hatiku yang beku,
dan bimbinglah kami di jalan-Mu.
1. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan
bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan
kita.
Biarlah kita memandang wajah-Nya dengan
lagu syukur,
bersorak-sorai bagi-Nya dengan nyanyian
mazmur.
2. Masuklah, mari kita sujud menyembah,
berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan
kita.
Sebab Dialah Allah kita;
kita ini umat gembalaan-Nya serta kawanan
domba-Nya.
3. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara-
Nya,
janganlah bertegar hati seperti di Meriba,
seperti waktu berada di Masa di padang gurun,
ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji
Aku,
padahal mereka melihat perbuatan-Ku.
BACAAN KEDUA
1Yoh 4:7-12
Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita
saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari
Allah; dan setiap orang yang mengasihi, lahir
dari Allah dan mengenal Allah. Barangsiapa
tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab
Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah
dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa
Allah telah mengutus Anak-Nya yang tunggal ke
dalam dunia, supaya kita hidup oleh-Nya. Inilah
kasih itu: Bukan kita yang telah mengasihi Allah,
tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang
telah mengutus Anak-Nya sebagai pendamaian
bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang
kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita,
maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak
ada seorangpun yang pernah melihat Allah
tetapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di
dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam
kita.
BAIT PENGANTAR INJIL
(Umat berdiri)
BAIT PENGANTAR INJIL
BACAAN INJIL
Mat 18:15-20
Imam : Tuhan sertamu
Umat : Dan sertamu juga
Imam : Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo
Matius
Umat : Dimuliakanlah
Tuhan

Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-


murid-Nya, Apabila saudaramu berbuat dosa,
tegorlah dia di bawah empat mata. Jika ia
mendengarkan nasihatmu engkau telah
mendapatnya kembali. Jika ia tidak
mendengarkan engkau, bawalah seorang atau
dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau
tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan.
Jika ia tidak mau mendengarkan mereka,
sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika
ia tidak mau juga mendengarkan jemaat,
pandanglah dia sebagai seorang yang tidak
mengenal Allah atau seorang pemungut cukai.
Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya apa
yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga
dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan
terlepas di sorga. Dan lagi Aku berkata
kepadamu: Jika dua orang dari padamu di dunia
ini sepakat meminta apapun juga, permintaan
mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang
di sorga. Sebab di mana dua atau tiga orang
berkumpul dalam Nama-Ku, di situ Aku ada di
tengah-tengah mereka.
Imam :Berbahagialah orang yang
mendengarkan sabda Tuhan dan tekun
melaksanakannya.
Umat : Sabda-Mu adalah jalan, kebenaran dan
hidup kami

HOMILI
(Umat duduk)
PERAYAAN PERKAWINAN
Kedua mempelai berdiri dan didampingi oleh dua
saksi perkawinan yang berdiri di sebelah kanan dan
kiri kedua mempelai.
PENGANTAR
Umat berdiri
I Mempelai yang berbahagia, kalian datang di
tempat ini untuk menerima berkat Tuhan, karena
kalian berniat untuk saling mengikat diri dalam
hidup perkawinan. Para pelayan Gereja dan
saudara-saudari seiman hadir juga di sini untuk
menyaksikan peristiwa penuh rahmat ini. Kristus
memberikan berkat melimpah bagi cinta kalian
sebagai suami-istri. Ia telah menguduskan kalian
dalam pembaptisan dan kini Ia memperkaya
serta memperkuat kalian dengan Sakramen
Perkawinan ini. Semoga kalian saling
mempercayai dan melaksanakan kewajiban-
kewajiban hidup perkawinan. Kini saya minta
kalian menyatakan niat itu di hadapan Gereja.
PERNYATAAN
MEMPELAI
Umat berdiri
I (MEMPELAI PRIA) dan (MEMPELAI
PEREMPUAN), sungguhkah kalian dengan hati
bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan
perkawinan ini?
M Ya, sungguh.

I Selama menjalani perkawinan nanti,


bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan
saling menghormati sepanjang hidup?

M Ya, saya bersedia.

I Bersediakah kalian dengan penuh kasih


sayang menerima anak-anak yang
dianugerahkan Allah kepada kalian, dan
mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus
dan GerejaNya?

M Ya, saya bersedia.

KESEPAKATAN
PERKAWINAN
Umat berdiri
I Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini,
silakan kalian saling berjabatan tangan kanan
dan menyatakan kesepakatan kalian di hadapan
Allah dan GerejaNya.

Kedua mempelai saling berhadapan, berjabat


tangan kanan, dan bergantian mengucapkan janji
masing-masing, dimulai oleh mempelai laki-laki.
Imam meletakkan stola di atas tangan mereka.

Di hadapan Tuhan, Imam, para orang tua, para


saksi, saya

(MEMPELAI PRIA),
dengan niat yang suci dan ikhlas hati memilihmu

(MEMPELAI PEREMPUAN)
menjadi isteri saya.

Saya berjanji untuk setia kepadamu dalam


untung dan malang,

suka dan duka, sehat dan sakit,

dengan segala kekurangan dan kelebihanmu.

Saya akan selalu mencintai dan menghormatimu


sepanjang hidup saya.

Di hadapan Tuhan, Imam, para orang tua, para


saksi, saya

(MEMPELAI PEREMPUAN),
niat yang suci dan ikhlas hati memilihmu

(MEMPELAI PRIA)
menjadi suami saya.

Saya berjanji untuk setia kepadamu dalam


untung dan malang,

suka dan duka, sehat dan sakit,

dengan segala kekurangan dan kelebihanmu.

Saya akan selalu mencintai dan menghormatimu


sepanjang hidup saya.

* Ikatan janji suci ini sebaiknya dihafal oleh masing-


masing mempelai, karena menunjukkan
kesungguhan dari hati dan dari sisi fotografi posisi
ini sangat indah untuk diabadikan
PENERIMAAN KESEPAKATAN PERKAWINAN
I Atas nama Gereja Allah, di hadapan para
saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya
menegaskan bahwa perkawinan yang telah
diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang
sah. Semoga bagi kalian berdua Sakramen ini
menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan.
Yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan
manusia.

U Amin.

I Marilah memuji Tuhan.

U Syukur kepada Allah.

RITUS PELENGKAP

PEMBERKATAN DAN PENGENAAN


CINCIN Umat duduk
I Semoga Tuhan memberkati kedua cincin
ini, yang akan kalian kenakan satu sama lain
sebagai tanda cinta dan kesetiaan.

Imam memerciki kedua cincin dengan air suci.


Kemudian mempersilakan mempelai untuk secara
bergantian mengambil cincin pasangannya dan
mengenakan cincin itu kepada pasangannya.
C (MEMPELAI PEREMPUAN), terimalah
cincin ini, tanda cintaku dan kesetiaanku. Dalam
nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
P (MEMPELAI PRIA), terimalah cincin ini,
tanda cintaku dan kesetiaanku. Dalam nama
Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

PEMBUKAAN
KERUDUNG
Umat duduk
Mempelai laki-laki membuka kerudung mempelai
perempuan, dan bersamaan dengan itu Imam
berkata:
I Semoga kalian berdua selalu saling
memandang dengan wajah penuh cinta.
Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang
diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber
kebahagiaan sejati.

MOHON
RESTU
Umat duduk
I (MEMPELAI
PEREMPUAN) dan (MEMPELAI PRIA), sekarang
saya persilakan kalian berdua memohon restu
kedua orang tuamu bagi perjalanan hidup yang
sudah kalian awali ini.
Kedua mempelai menghadap orang tua mereka.
Setelah itu kedua mempelai kembali ke tempat
duduk dan bertukar tempat.
Diiringi lagu :
misalnya DOA SEORANG ANAK

PENYERAHAN KITAB SUCI, SALIB DAN


ROSARIO Umat duduk
Imam memberkati Kitab Suci, salib, dan rosario.
I Ya Allah, berkatilah kitab suci ini (), agar
dapat dipergunakan oleh keluarga baru ini
sebagai sumber pengharapan dan penghiburan
serta kekuatan yang mampu membangkitkan
semangat cinta kasih sejati. Berkatilah salib ini
(), agar menjadi tanda kehadiranMu di tengah
keluarga ini dan memberikan dorongan untuk
selalu siap berkorban demi kebahagiaan
pasangannya. Berkatilah pula Rosario ini (),
agar menjadi tanda perlindungan Bunda Maria
bagi keluarga baru ini.

U Amin

Kemudian orang tua kedua mempelai


menyerahkannya kepada kedua mempelai.
OT Anak-anak yang terkasih, terimalah Kitab
Suci, salib dan rosario ini sebagai bekal
perjalanan hidup perkawinan, baik dalam suka
maupun duka. Pergunakanlah semua ini dengan
semestinya. Tuhan akan selalu mendampingi
langkah kalian. Doa kami pun selalu menyertai
kalian.

M Terima kasih.

SYAHADAT
Umat berdiri
DOA UMAT
Imam : Allah Bapa di Surga, Engkau telah
menganugerahkan kami Tuhan Yesus, bersama
Maria dan Yosef sebagai sebuah keluarga yang
menjadi teladan bagi semua keluarga kristiani.
Kami yakin bahwa keluarga merupakan
komunitas kudus di mana Engkau sendiri hadir
dan menyatakan diri dalam relasi penuh kasih di
antara anggota keluarga. Pada kesempatan ini,
di mana ada keluarga baru terbentuk dan
banyak keluarga kristiani yang hadir, kami
memberanikan diri berdoa:
Bagi Para Pemimpin Gereja
Ya Bapa, berikanlah kesehatan dan
perlindungan bagi para pemimpin gereja yang
telah Engkau pilih yaitu Bapa Suci Paus
Fransiskus, para Uskup, para Imam, biarawan-
biarawati.
Umat :Semoga mereka tetap setia dan diberikan
anugerah kebijaksanaan dalam memecahkan
berbagai tantangan dalam menghidupi
panggilan pelayanan-Mu. Kami Mohon

Bagi Para Bangsa


Ya Bapa, curahkanlah berkat-Mu kepada para
bangsa, sehingga semakin giat dalam
mengusahakan kedamaian, kerukunan,
keadilan, kesejahteraan dan hidup
berdampingan satu bangsa dengan bangsa
lainnya.

Umat : Dengan demikian kita hidup sebagai


orang merdeka, bukan menyalahgunakan
kemerdekaan. Sebagai anak Allah yang bebas
mengabdi pada-Mu dan sesama.
Kami Mohon
Bagi orang yang telah meninggal
Ya Bapa sumber kehidupan, kami berdoa bagi
orangtua dan keluarga yang telah meninggal.

Umat :Berkat kasih-Mu yang tidak terbatas,


perkenankanlah mereka turut berbahagia
menyaksikan hari pernikahan putera-puterinya,
serta memberikan doanya kepada kami.
Kami mohon

Bagi (KEDUA MEMPELAI)


Allah Bapa yang Mahakasih, Engkau
menghendaki agar pria dan
wanita membangun keluarga yang bahagia,
sejahtera, saling berkembang dan berguna bagi
masyarakat dan Gereja.

Umat :Dampinglah mereka dalam naungan


Roh-Mu untuk senantiasa gigih
dalam memegang janji perkawinan mereka,
meneladan Keluarga Kudus di Nasaret,
dan menjalankan Sabda-Mu dalam perilaku
hidup di tengah dunia. Kami mohon
Bagi Orangtua Mempelai
Bapa, bahagianya Engkau melihat Anakmu yang
tumbuh penuh bakti, berkarya melayani sesama
dalam naungan Nama-Mu. Semoga kebahagian
pasangan baru ini menjadi cerminan kebahagian
orangtua mereka, sebagai tanda restu
memulai hidup baru dalam kasih Tuhan dan
kasih orangtua.

Umat :Damping dan jagalah orangtua mempelai


dalam melanjutkan hidup sehari-
hari. Anugerahkanlah kesehatan,
kebijaksanaan, dan semangat berbagi kasih
pada keluarga, sesama, dan Gereja.
Sehingga nama-Mu semakin banyak dikenal
dan kasih-Mu semakin dirasakan oleh banyak
orang. Baik melalui orangtua mempelai,
maupun semua keluarga kristiani. Kami
mohon
Imam : Allah Bapa sumber rahmat dan
kebijaksanaan, dengarkanlah doa-doa kami ini
karena kami rindu untuk menjadi seperti
Keluarga Kudus di Nazaret yang sederhana,
penuh cinta dan kedamaian, serta berserah
pada-Mu. Semua doa, puji dan syukur ini kami
persembahkan melalui Puteramu yang meraja
selama-lama-Nya.
Umat : Amin
LITURGI EKARISTI
PERARAKAN
PERSEMBAHAN
Umat duduk
Kedua mempelai mengantar sendiri roti dan
anggur dan para kerabat mereka menyertai
dengan membawa bahan-bahan persembahan
lainnya.
Lagu Persiapan Persembahan
Imam :Berdoalah saudari-saudara, supaya
persembahanku dan persembahanmu berkenan
pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa
Umat :Semoga persembahan ini diterima demi
kemulian Tuhan dan keselamatan kita serta
seluruh umat Allah yang kudus
DOA PERSIAPAN
PERSEMBAHAN
Umat berdiri
I Ya Allah, terimalah doa-doa yang kami
panjatkan ke hadirat-Mu bersama persembahan
kurban ini. Sudilah Engkau menyucikan kami
dengan rahmat-Mu agar kami layak menerima
sakramen kasih-Mu yang agung. Dengan
pengantaraan Kristus, Tuhan kami.

U Amin.

DOA SYUKUR AGUNG


BAPA KAMI
Emebolisme-Doksologi ditiadakan. Imam berdiri di
hadapan kedua mempelai yang berlutut di tempat
mereka.
BERKAT UNTUK
MEMPELAI Umat berdiri,
mempelai berlutut
Sambil mengatupkan tangan Imam memberi
pengantar.
I Saudara-saudari terkasih, marilah kita
berdoa memohon berkat Allah untuk kedua
mempelai. Semoga dengan murah hati Allah
membantu mereka yang telah diperkaya oleh-
Nya dengan Sakramen Perkawinan ini.

Hening. Lalu Imam mengulurkan tangan ke atas


kedua mempelai dan berdoa:
I Ya Allah, dengan kuat kuasa-Mu, Engkau
telah menciptakan segala sesuatu dari
ketiadaan. Setelah mengatur awal mula alam
semesta dan menciptakan manusia menurut
citra-Mu, Engkau pun menetapkan bagi laki-laki
seorang perempuan sebagai penolong yang
tidak terpisahkan. Mereka bukan lagi dua
melainkan satu daging, dan Engkau
mengajarkan bahwa yang sudah dipersatukan
tidak pernah boleh diceraikan.

Ya Allah, Engkau telah menguduskan ikatan


perkawinan dengan misteri yang begitu luhur,
sehingga dalam perjanjian perkawinan Engkau
memperlambangkan sakramen hubungan
Kristus dengan Gereja.

Ya Allah, di dalam Engkau perempuan bersatu


dengan laki-laki, dan komunitas insani yang
pertama, yaitu keluarga, dianugrahi dengan
berkat yang tidak bisa ditiadakan oleh apa pun:
tidak oleh kutukan dosa asal, tidak pula oleh
hukuman air bah.

Pandanglah dengan rela hamba-hamba-Mu ini,


yang telah menjalin persekutuan perkawinan,
mereka tetap mengharapakan berkat dan
perlindungan-Mu. Curahkanlah anugerah Roh
Kudus ke ata mereka agar mereka tetap setia
dalam ikatan perkawinan karena kasih-Mu yang
dituangkan ke dalam hati mereka.

Penuhilah hati hamba-Mu (MEMPELAI


PEREMPUAN), mempelai perempuan ini,
dengan rahmat cinta dan damai. Semoga ia
mengikuti teladan hidup perempuan-perempuan
kudus yang dipuji dalam Kitab Suci.
Semoga hati (MEMPELAI PRIA), suaminya
tertambat padanya dan dia diterima sebagai
teman hidup yang setara. Semoga ia
mendampinginya dengan rasa hormat yang
pantas dan senantiasa mencintainya, dengan
kasih Kristus sendiri, yang mencintai gereja-Nya.
Maka kami mohon kepada-Mu, ya Tuhan,
semoga hamba-hamba-Mu ini tetap tinggal
dalam ikatan iman dan pelaksanaan hukum-Mu.

Semoga mereka yang sudah dipersatukan


sebagai suami-istri menjadi orang-orang
terpandang karena peri hidup mereka. Semoga
mereka yang telah diteguhkan oleh Injil menjadi
saksi Kristus yang baik di hadapan semua
orang. Semoga mereka mendapat keturunan,
menjadi orang tua yang patut dicontoh karena
kebajikan dan boleh melihat cucu-cicit mereka.

Akhirnya, semoga mereka mencapai usia lanjut,


dan masuk ke dalam kehidupan para kudus di
dalam kerajaan surga. Dengan pengataraan
Kristus, Tuhan kami.

U Amin.

Doa damai ditiadakan dan Imam langsung


meyampaikan Salam Damai.
SALAM
DAMAI

I Damai Tuhan bersamamu.

U Dan bersama rohmu.

ANAK DOMBA ALLAH


KOMUNI
Imam menyambut Tubuh dan darak Kristus.
Setelah kedua mempelai, orang tua, saudara
sekandung mereka, dan para saksi menerima
komuni dalam dua rupa. Setelah itu baru seluruh
umat menyambut Tubuh Kristus.
LAGU KOMUNI:
(Umat duduk)
DOA SESUDAH
KOMUNI
Umat berdiri
I Marilah kita berdoa.
Allah Yang Mahakuasa dan kekal, dengan
kebangkitan Kristus Engkau memulihkan kami
untuk hidup abadi. Lipatgandakanlah buah-buah
sakramen Paska dalam diri kami dan kuatkanlah
hati kami dengan santapan keselamatan ini.
Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami,
yang hidup dan berkuas sepanjang segala
masa.

U Amin.

RITUS PENUTUP
BERKAT
MERIAH
Umat berdiri
I Saudara-saudari, marilah kita mengakhiri
perayaan ini dengan memohon berkat Tuhan.

I Semoga Allah Bapa yang kekal memelihara


kalian dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya
damai Kristus senantiasa tinggal dalam diri dan
dalam rumah kalian.

U Amin

I Semoga kalian diberkati dengan keturunan,


memperoleh penghiburan dari para sahabat dan
kenalan, dan hidup dalam damai sejati dengan
semua orang.

U Amin

I Semoga kalian menjadi saksi kasih Allah


dalam dunia, dan berhati dermawan bagi
mereka yang menderita dan berkekurangan,
agar kelak mereka menyambut kalian dengan
penuh terima kasih ke dalam kediaman Allah
yang kekal.

U Amin

I Dan semoga Saudara sekalian yang hadir di


sini diberkati oleh Allah yang maha kuasa: ()
Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

U Amin.

PENGUTUSAN
Umat berdiri
I Saudara-saudari terkasih, dengan ini
perayaan Ekaristi dan Perkawinan (KEDUA
MEMPELAI) sudah selesai.
U Syukur kepada Allah
I Marilah pergi dan memberi kesaksian
tentang kebaikan Tuhan.

U Amin

BERDOA KEPADA BUNDA


MARIA Um
at duduk
Mempelai menuju ke depan patung Bunda Maria,
didampingi imam, orang tua dan para saksi. Kedua
mempelai berdoa bersama sementara dinyanyikan
lagu Ave Maria :

(MEMPELAI PRIA): Santa Maria, Bunda Yesus


dan Bunda kami yang tercinta, hari ini hari yang
sangat membahagiakan kami berdua. Kami
telah berjanji untuk saling setia dan kami mau
menempuh perjalanan hidup selanjutnya
bersama-sama sebagai suami istri. Pada saat
yang sungguh berarti ini kami memohon juga
doa restumu, ya Bunda kami.
(MEMPELAI PEREMPUAN): Santa Maria,
doakanlah kami, agar cinta kami tahan uji dalam
segala suka dan duka hidup perkawinan.
Semoga kami dapat membentuk rumah tangga
yang sejahtera dan membangun keluarga yang
bahagia. Ya Bunda yang baik hati, doakanlah
kami pada PutraMu, Tuhan kami, Yesus Kristus.
Doa Salam Maria 3x

PENANDATANGANAN BERKAS PERKAWINAN


Kedua mempelai, para saksi dan imam
menandatangani berkas-berkas perkawinan
pada meja yang khusus disediakan di hadapan
umat, namun bukan pada meja altar.
Selama penandatanganan diiringi lagu, misalnya
AKU INGIN
LAGU PENUTUP :

UCAPAN SYUKUR DAN TERIMA


KASIH (sebaiknya disampaikan langsung oleh
mempelai)
FOTO BERSAMA (walaupun sepele sebaiknya ini
diatur mengingat waktu)

* Ini adalah naskah buku misa perkawinan yang


kami buat sendiri dengan imprimatur dari RP
(Reverendus Pater) J.A. Hendra Sutedja, SJ