Anda di halaman 1dari 6

Rancangan Pengajaran Dan Pembelajaran Harian

Bahasa Melayu Tahun 2

Tarikh : 09 April 2009

Hari : Khamis

Masa : 60 minit

Mata Pelajaran : Bahasa Melayu

Kelas : 2 Anggerik

Tajuk : kata Adjedtif

Subtajuk : mengenal kata Adjedtif

Objektif : Pada akhir pelajaran ini murid dapat:-

 Membaca petikan dengan intonasi yang betul.


 Menyatakan kata Adjedtif dengan betul.
 Menulis dan melengkapkan ayat dengan perkataan
yang sesuai.

Hasil Pembelajaran:-

Fokus Utama:

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan yang betul dan
memahami perkara yang dibaca.

Aras 3

i- Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan


menarik.
1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan
menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang
sesuai.

Aras 1

i- Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa


yang sesuai.
ii- Melafazkan ucapan secara bertatasusila dalam perbualan.

8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.

Aras 1

i- Menulis perkataan dan ayat tunggal dengan cara yang betul dan
tulisan yang cantik.

Sistem Bahasa :-

Tatabahasa :- Kata adjektif, Kata Dasar, Ayat Penyata, Ayat Tunggal dan Ayat
Majmuk.

Pengisian Kurikulum :-

 Ilmu - phothografi
 Nilai - Keberanian, rasional, hemah tinggi, hormat-menghormati.
 KBT - Kemahiran Berfikir, Kemahiran Kajian Masa Depan.
 BBM - teks, dank ad gambar( kereta,salji,dll)

Isi Aktiviti P&P Guru dan Murid Catatan


Pelajaran

Set Induksi (5 minit) Kemahiran


Kereta  Guru menunjukkan gambar-gambar. lisan
Bunga  Guru menyuruh murid menyatakan nama
Kucing gambar.
Rama- Pendekatan
rama komunikatif
Bagunan
Samapah-
sarap
salji

Langkah 1 (15 minit)


Putih  Guru menerangkan tentang kata sifat. Kaedah
Comel  Murid mendengar dengan teliti kata sifat Natural
Cantik tersebut.
Tinggi  Guru menampal gambar yang berkaitan di Kaedah ajuk-
Panjang hadapan. Guru menyuruh murid menyebut hafaz
Kotor kata sifat yang ada pada setiap gambar.
Hitam  Murid menyatakan kata sifat yang ada pada Strategi
laju setiap gambar. pembelajaran
berpusatkan
bahan

Langkah 2 (15 minit)


 Guru menyuruh murid membina ayat Kaedah Kod
daripada kata sifat yang ada pada setiap Kognitif
gambar
 Murid menulis ayat kata sifat di dalam buku. Pendekatan
 Guru menyuruh murid membaca ayat yang deduktif
dibina
 Murid membaca ayat yang dibina. Pendekatan
komunikatif

Strategi
Langkah 3 (20 minit) berpusatkan
 Guru mengedarkan sebuah petikan dan bahan,
membacanya bersama murid
 Murid mengikut bacaan guru. Teknik latih-
 Guru menyuruh murid mencari kata sifat tubi,
didalam petikan tersebut.
 Murid mencari kata sifat yang terdapat di Kemahiran

dalam petikan tersebut. membaca,

 Guru mengedarkan latihan menyambung


ayat dengan menggunakan kata sifat yang Kemahiran

betul menulis,

 Murid membuat latihan tersebut

Penutup (5 minit)
 Guru bertanya kepada murid tentang kata Kemahiran
sifat yang mereka telah pelajari. lisan
 Murid menyatakan kata sifat dengan tepat.

Anda mungkin juga menyukai