Anda di halaman 1dari 1

Mata Pelajaran PJPK- Kompenen PK Masa 9.00-10.

00 am
Kelas 2A Tajuk KESIHATAN DIRI DAN
REPRODUKTIF
Standard 1.2.1 Menyatakan maksud kehormatan diri.
Pembelajaran
1.2.2 Menganalisis kepentingan menjaga kehormatan diri dengan
mengamalkan
kebersihan, keselamatan dan kesihatan.

3.1.3 Menilai kesan konflik dan kesan stress terhadap kesihatan diri dan
keluarga.
Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran pelajar dapat :

memahami maksud kehormatan diri


menjelaskan dengan contoh cara menjaga kehormatan diri dari
aspek kebersihan keselamatan dan kesihatan
Menjana idea yang boleh menangani konflik dan stress dalam
kehidupan harian

Aktiviti P&p
Apakah kepentingan teknologi maklumat dalam kehidupan
pelajar?
Guru menayangkan slide dan video tentang kes-kes berkaitan
kehormatan diri.
Pelajar dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil
Setiap kumpulan akan diberi kad situasi (world caf) tentang
cara menangani pengaruh dalaman dan luaran.

EMK Bahasa
Nilai Murni
Teknologi maklumat dan komunikasi

BBB Buku teks, Komputer, Kad edaran , LCD, Alat Tulis


Penilaian P&P
Guru menilai dengan cara soal jawab dengan pelajar dan
berdasarkan soalan yang diberi pada kad situasi.

Refleksi

Anda mungkin juga menyukai