Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani Tarikh : 25 Ogos 2010

Tunjang : Kemahiran – Pergerakan Asas Masa : 7.40 - 8.10 pagi

Tajuk : Lokomotor dan Bukan Lokomotor Tahun : Satu Arif

Sub Tajuk : Lokomotor Bil Murid : 22 L / 20 P

Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat :-

Psikomotor : melompat menggunakan kedua-dua belah kaki dengan teknik yang betul

Kognitif : mengetahui serta dapat menyatakan kepentingan teknik lompatan yang betul

Afektif : memperlihatkan semangat berkerjasama, mematuhi arahan, berdisiplin, seronok dan


Berdikari

KBKK : Membezakan keselesaan lompatan dan jarak lompatan apabila melakukan lompatan dengan teknik
yang betul

Pengalaman Lepas : Murid-murid boleh berlari, melompat, merangkak dan lain-lain

Penerapan Nilai : Jujur, tolong menolong, berkerjasama dan bertanggungjawab

Pengabungjalinan : Koordinasi, ketangkasan dan kekuatan otot

Kesepaduan : Ukuran dalam Matematik dan daya dalam Sains

Alatan : Radio kaset, Bangku pangjang, Gelung rotan, Skitel, Tali skipping, Kad Imbasan
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI

Bahagian Aktiviti Butir Mengajar/Fokus Organisasi Alatan Catatan


Pengajaran

Permulaan 1.1 Lari anak ikut rentak 1.1 - lutut tinggi 1.1 - dalam kawasan Radio
( 3 min ) muzik - lari di atas hujung kaki 30 x 30 meter. kaset
- tangan hayun aras bahu - jarak ruang diri
1.2 Aktiviti berhalangan Bangku
1.2 - lompat dengan dua kaki 1.2 pangjang
a) lompat gelung rotan - gerak di atas hujung kaki O
b) lari zig-zag - badan tegak O Gelung
c) jalan berjengket atas - tangan depa O rotan
bangku O
^ ^ ^ ^ Skitel

Perkembangan 2.1 Lompat setempat dan 2.1 - lompat di atas hujung kaki ^ ^
( 15 min ) gosok gigi - mendarat dengan x x x x x x
membengkokkan lutut x x x x
- badan tegak x x x x
- gerak tangan ke atas dan x x x
ke bawah ^ ^

2.2 Lompat katak ke depan 2.2 - ayun tangan x aksi Tali


dengan aksi mandi - siku bengkok mandi skipping
- mendarat 2 belah kaki x
- mata pandang depan
x
tali
skipping

Skitel
x
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI

2.3 Lompat berhalang dengan 2.3 - lompat dengan dua belah menyisir
aksi menyisir rambut kaki serentak rambut
- badan tegak x
- lutut bengkok sedikit
semasa mendarat
- mata pandang depan

Permainan Lari Berhalangan - aktiviti berbentuk “ lari Murid dibahagi kepada Tali
Kecil berganti-ganti” beberapa kumpulan Skipping
( 8 min ) - setiap murid mesti melalui kecil
halangan dengan 10 meter Bangku
melompat Mula Tamat panjang
( dua belah kaki ) dan
mengimbang. 1m
- pasukan yang dahulu
menamatkan aktiviti, xxxx
dikira menang
imbang

lompat

Penutup 4.1 Nyanyian lagu Bangun Pagi 4.1 murid menyanyi sambil Radio
( 4 min ) dan Katak Lompat beraksi kaset
4.2 Refleksi/Penilaian 4.2 Refleksi/Penilaian
- soal jawab mudah Kad
- jawapan ‘ya/tidak’, cth Imbasan
i) lompatan kita menjadi lebih
kuat jika dibantu dengan
ayunan tangan
ii) bila mendarat, lutut perlu
dibengkokkan sedikit.