Anda di halaman 1dari 11

1

Nama : _________________________________Kelas:__________________

SULIT

Dunia Sains dan


Teknologi

Oktober
40
2017
SEKOLAH KEBANGSAAN PULO

1 jam PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN


DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI

TAHUN 3

1 JAM

KERTAS 1

JANGAN DIBUKA SEHINGGA DIBERITAHU

ARAHAN:

1. Kertas ini mengandungi 20 soalan. Jawab semua soalan.

2. Untuk Kertas 1, setiap soalan disertakan dengan TIGA pilihan jawapan iaitu

A,B dan D.

3. Pilih jawapan yang PALING TEPAT dan bulatkan pada kertas jawapan yang
telah disediakan.

Kertas ini ada 8 halaman bercetak termasuk halaman hadapan.

Arahan: Bulatkan jawapan yang betul. (40 Markah)

1. Deria yang manakah sesuai bagi keadaan dibawah?

DISEDIAKAN OLEH : PN FAUZIAH BINTI TAHIR/2017/PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN DST


2

Suara berbisik Bising


A. Bau B. Penglihatan C. Pendengaran

2. Pokok itu hidup subur kerana mendapat bekalan air,


cahaya matahari dan udara yang mencukupi.

Pernyataan di atas menunjukkan kemahiran saintifik


A. mengelas B. meramal C. membuat inferens

3. Gambar di sebelah menunjukkan struktur gigi manusia.


Namakan bahagian yang berlabel X?

A. Enamel B. Salur darah C. Dentin

4. Apakah jenis gigi yang ditunjukkan dalam rajah di bawah?

A. Gigi taring B. Gigi kacip C. Gigi geraham

5. Antara yang berikut, yang manakah bukan cara menggunakan dan mengendalikan
peralatan dan bahan sains yang betul?

DISEDIAKAN OLEH : PN FAUZIAH BINTI TAHIR/2017/PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN DST


3

A. B. C.

6. Antara yang berikut, haiwan yang manakah membiak dengan cara bertelur?
A.

DISEDIAKAN OLEH : PN FAUZIAH BINTI TAHIR/2017/PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN DST


4

B.

C.

7. Rajah di bawah menunjukkan gambar dua ekor haiwan.

Nyatakan
habitat kedua-dua
haiwan di atas.

DISEDIAKAN OLEH : PN FAUZIAH BINTI TAHIR/2017/PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN DST


5

A. Hidup di air
B. Hidup di darat
C. Hidup di air dan darat

8. Antara yang berikut, yang manakah struktur gigi herbivor?

A. B. C.

9. Rajah di bawah menunjukkan sejenis tumbuhan.

Nyatakan cara tumbuhan


tersebut membiak.

A. Biji benih B. Anak pokok C. Keratan batang


10. Antara tumbuhan dan ciri yang berikut, yang manakah tidak dipadankan dengan
betul?

Tumbuhan Ciri

DISEDIAKAN OLEH : PN FAUZIAH BINTI TAHIR/2017/PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN DST


6

A.

Berbuah

B.

Batang berkayu

C.

Daun berurat selari

DISEDIAKAN OLEH : PN FAUZIAH BINTI TAHIR/2017/PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN DST


7

11. Gambar dibawah menunjukkan pokok keladi bunting dan pokok teratai.

Apakah
persamaan yang dimiliki
oleh kedua-dua pokok
ini?

A. Batang berkayu B. Hidup di air C. Berakar tunjang

12. Rajah di bawah


menunjukkan
kedudukan dua magnet.

DISEDIAKAN OLEH : PN FAUZIAH BINTI TAHIR/2017/PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN DST


8

Apakah yang akan berlaku jika kedua-dua magnet didekatkan?


A. Menarik antara satu sama lain
B. Menolak antara satu sama lain
C. Menarik kemudian menolak semula

13. Objek yang manakah boleh ditarik oleh magnet?


A. B. C.

14. Amir tertumpah segelas air sirap. Dia mengeringkan lantai yang basah itu dengan
________________.

A. B. C.

DISEDIAKAN OLEH : PN FAUZIAH BINTI TAHIR/2017/PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN DST


9

15. Rajah di bawah menunjukkan suatu penyiasatan.

Tuang air

Roti
Roti dibungkus
dibungkus
dalam begplastik
ke dalam kertas
Buka plastik
Buka beg kertas

Roti
Roti kering
basah

Roti
Roti A
B

DISEDIAKAN OLEH : PN FAUZIAH BINTI TAHIR/2017/PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN DST


10

Antara yang berikut, yang manakah menyebabkan roti A kering?


A. Plastik adalah pembungkus roti.
B. Plastik adalah bahan kalis air.
C. Plastik menyerap air sedikit sahaja.

16. Jadual di bawah menunjukkan isi padu air yang tinggal selepas objek dicelup ke
dalam 100 ml air.

Objek Isipadu air yang tinggal ( ml )


P 20
Q 100
R 50
Objek yang manakah mempunyai kadar penyerapan air yang paling tinggi?
A. P B. Q C. R

17. Antara yang berikut, yang manakah mempunyai keupayaan air mengalir melaluinya
dengan laju?

A. Tanah pasir B. Tanah liat C. Tanah kebun

18. Antara yang berikut, yang manakah memaparkan struktur lapisan tanah kebun?
A. B. C.

19.

Apakah
komponen
ini?
A. Gear B. Roda C. Gegancu

DISEDIAKAN OLEH : PN FAUZIAH BINTI TAHIR/2017/PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN DST


11

20. Kita boleh melakukan pemasangan set binaan dengan merujuk kepada
__________________.

A. brosur perniagaan B. kotak peralatan C. manual bergambar

# SELAMAT MAJU JAYA #

Disediakan oleh, Disemak oleh, Disahkan oleh,

.
(PN FAUZIAH BINTI TAHIR) (PN ROGAYAH BINTI AWIE) (PN RABIAH EDI)
Guru Sains Ketua Panitia Sains Pemangku PK
Kurikulum

DISEDIAKAN OLEH : PN FAUZIAH BINTI TAHIR/2017/PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN DST