Anda di halaman 1dari 1

BORANG SINOPSIS BUKU

Nama Sekolah : Sekolah Kebangsaan Kg. Awat, Segamat Kod Sekolah : JBA7013

1 Nama Guru Noor Azimah binti Ismail


.
2 Judul Membina Karisma 3. Bidang: Kepimpinan
.
4 Tarikh Pembentangan 5. Masa :
.
6 Tempat Pembentangan
.
7 Sinopsis
. Buku ini mengandungi ciri-ciri karisma dan keterampilan. Ianya sesuai untuk bacaan
rakyat Malaysia bagi mengetahui maklumat-maklumat penting tentang kepimpinan.
Antara fakta penting yang terkandung dalam buku ini ialah komponen karisma dalam
pengurusan, dalam penampilan dan teknik membina karisma.

8 Nilai Pengetahuan / Pengajaran :


. 1. Dapat memahami diri seseorang.
2. Dapat menilai sikap dari penampilan seseorang itu.
3. Dapat mengenalpasti karisma yang positif.

9 Aplikasi Ilmu Dalam Organisasi / P&P


. 1. Membolehkan kita mengenali dan memahami rakan sekerja, murid-murid dan
staf-staf yang lain.
2. Mudah bekerjasama dan manjalankan tugasan bersama-sama.
3. Mengenali dan menilai kepimpinan ketua atau majikan dalam pengurusan.
4. Mengenali dan menilai diri murid-murid yang berpotensi dan berketerampilan
dalam kepimpinan.

Disediakan oleh : Disahkan oleh :

…………………………….. ……………………………..
(Pn. Noor Azimah Ismail) (En Hamdan bin Nasrin)