Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MELAYU TAHUN 1

Tarikh
Masa
Kelas
Tema MASYARAKAT MUHIBAH
Tajuk Rakan Sekelas
Kemahiran Bahasa Mendengar dan Bertutur
Standard Kandungan 1.2
Standard Pembelajaran 1.1.2 (i)
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
1. Mendengar, memahami, dan memberikan respons terhadap; i) soalan

Aktiviti Kawan Baharu (Buku Teks: 22)


1. Murid mendengar dan memberikan respons terhadap soalan.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
3. Murid mendengar dan memberikan respons terhadap soalan.
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti: 23)
Sistem Bahasa -
Pengisian Kurikulum Kemahiran Abad Ke-21 Mahir Berkomunikasi
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Mengaplikasi
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Menjana idea
Pembelajaran Kontekstual
Pendekatan Tematik Kemasyarakatan
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni Kerjasama
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku kerja
Pentaksiran Soalan ( Lisan dan Bertulis )
Pengayaan -
Pemulihan -
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana..

Catatan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MELAYU TAHUN 1

Tarikh
Masa
Kelas
Tema MASYARAKAT MUHIBAH
Tajuk Rakan Sekelas
Kemahiran Bahasa Membaca
Standard Kandungan 2.1
Standard Pembelajaran 2.1.2 (i)
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
1. Membaca dengan sebutan yang betul, intonasi yang sesuai, dan memahami; i)
perkataan dua suku kata dan tiga suku kata

Aktiviti Kawan Baharu (Buku Teks: 23)


1. Murid membaca dengan sebutan yang betul, intonasi yang sesuai.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
3. Murid membaca perkataan dua dan tiga suku kata dengan sebutan yang betul
dan intonasi yang sesuai.
4. Murid menunjukkan kawasan sekolah seperti dalam gambar.
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
6. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti: 24)
Sistem Bahasa -
Pengisian Kurikulum Kemahiran Abad Ke-21 Mahir Berkomunikasi
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Mengaplikasi
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Menghubungkaitkan
Kinestetik
Pendekatan Tematik Kemasyarakatan
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni Hemah Tinggi
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku kerja
Pentaksiran Soalan ( Lisan dan Bertulis )
Pengayaan -
Pemulihan -
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana..

Catatan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MELAYU TAHUN 1

Tarikh
Masa
Kelas
Tema MASYARAKAT MUHIBAH
Tajuk Rakan Sekelas
Kemahiran Bahasa Menulis
Standard Kandungan 3.2
Standard Pembelajaran 3.2.1 (i)
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
1. Membina dan menulis i) perkataan

Aktiviti Hadiah untuk Sahabat (Buku Teks: 24)


1. Murid membina dan menulis perkataan dengan betul.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
3. Murid membina perkataan berdasarkan gambar.
4. Murid menulis perkataan yang dibina dengan tulisan yang kemas.
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
6. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti: 25)
Sistem Bahasa -
Pengisian Kurikulum Kemahiran Abad Ke-21 Mahir Berkomunikasi
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Mengaplikasi
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Menjana idea
Pembelajaran Kontekstual
Pendekatan Tematik Kemasyarakatan
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni Kasih Sayang
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku kerja
Pentaksiran Soalan ( Lisan dan Bertulis )
Pengayaan -
Pemulihan -
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana..

Catatan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MELAYU TAHUN 1

Tarikh
Masa
Kelas
Tema MASYARAKAT MUHIBAH
Tajuk Rakan Sekelas
Kemahiran Bahasa Tatabahasa
Standard Kandungan 5.1
Standard Pembelajaran 5.1.1(ii)
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
1. Memahami, mengenal pasti dan menggunakan golongan kata mengikut
konteks; ii) kata nama khas

Aktiviti Sehari di Sekolah (Buku Teks: 25)


1. Murid menulis ayat dengan menggunakan kata nama khas dengan betulnya.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
3. Murid murid mengenal pasti kata nama khas dalam teks.
4. Murid menulis ayat berdasarkan gambar dengan menggunakan kata nama
khas.
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
6. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti: 26)
Bijak Bahasa Kata nama khas
Pengisian Kurikulum Kemahiran Abad Ke-21 Mahir Berkomunikasi
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Mengaplikasi
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Menganalisis
Pembelajaran Kontekstual
Pendekatan Tematik Kemasyarakatan
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni Hemah Tinggi
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku kerja
Pentaksiran Soalan ( Lisan dan Bertulis )
Pengayaan -
Pemulihan -
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana..

Catatan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MELAYU TAHUN 1

Tarikh
Masa
Kelas
Tema MASYARAKAT MUHIBAH
Tajuk Rakan Sekelas
Kemahiran Bahasa Tatabahasa
Standard Kandungan 5.1
Standard Pembelajaran 5.1.1(iii)
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
1. Memahami, mengenal pasti dan menggunakan golongan kata mengikut
konteks; iii) kata ganti nama
Aktiviti Terima Kasih, Sahabat (Buku Teks: 26)
1. Murid melengkapkan dialog dengan menggunakan kata ganti nama diri yang
sesuai.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
3. Murid murid mengenal pasti kata nama khas dalam teks.
4. Murid melengkapkan dialog dengan menggunakan kata ganti nama diri yang
sesuai.
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
6. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti: 27-28)
Bijak Bahasa Kata ganti nama diri
Pengisian Kurikulum Kemahiran Abad Ke-21 Mahir Berkomunikasi
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Mengaplikasi
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Mencirikan
Pembelajaran Kontekstual
Pendekatan Tematik Kemasyarakatan
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni Baik Hati
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku kerja
Pentaksiran Soalan ( Lisan dan Bertulis )
Pengayaan -
Pemulihan -
Refleksi Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
PdP ditunda kerana..

Catatan