Anda di halaman 1dari 1

SOAL UTS MATEMATIKA KELAS XI

SEMESTER GANJIL TP. 2017/2018


Selesaikan dengan benar!
1. Diketahui matriks:
2 4 0 3
0 1 7 4
= 6 4 3 2
8 2 0 5
4 7 2 5
[0 3 1 7]
Tentukan:
a. Baris ke 5
b. Kolom ke 3
c. 33
d.

2. Diketahui matriks:
2 0 2 5 0
=[ ] ; = [ ]
3 4 11 4
Jika P = Q maka tentukan: x + y z

3. Diketahui matriks:
3 1 2 8
= [ 2 7] ; = [ 0 1]
0 4 5 3
Tentukan: K + L

4. Diketahui matriks:
3 5 2 9
=[ 1 0 ] ; = [ 1 7]
6 2 12 3
0 7 4 0
Tentukan: M N

5. Diketahui matriks:
7 5
3 1 7
=[ ] ; = [ 3 9]
5 0 4
1 3
Tentukan: A Bt