Anda di halaman 1dari 13

PENGHARGAAN

Jawatankuasa 3K sekolah ingin merakamkan setinggi-tinggi


penghargaan kepada Guru Besar Sekolah Jenis Kebagsaan
Tamil Ladang Kampung Baru, Cik. S. Manikam, Penolong Kanan
Cik. K. Thulasi, Penolong Kanan HEM Cik N. Jeyanthi, guru-guru
serta staf sokongan sekolah atas sokongan, idea dan kewangan
sekolah yang telah diberikan sehingga kami Jawatankuasa 3K
dapat menjalankan dan menyempurnakan folio ini dengan
baiknya.

Tidak lupa juga kami ucapkan kepada semua wargasekolah yang


turut sama menyumbangkan tenaga dan idea bagi
menyempurnakan penghasilan folio dan pengubahsuaian Kamar
Selesa mengikut perbincangan yang telah dibuat.

Akhir sekali kepada Persatuan Ibu Bapa dan Guru, orang


perseorangan yang telah sudi turut serta membantu pihak
sekolah dalam merealisasikan Program Kamar Selesa sebagai
program untuk mencantik, menceria dan membersihkan tandas
menjadikan kamar-kamar yang selesa dan disenangi oleh
pengguna.

Disahkan oleh,

______________________
CIK S. MANIKAM
Guru Besar,
SJKT Ladang Kampung Baru,
45000, Kuala Selangor,
Selangor Darul Ehsan.
1
PENGENALAN

Pertandingan Tandas Bersih merupakan satu pertandingan kebersihan tandas


sekolah. Tumpuan akan diberikan kepada tatacara penggunaan dan penjagaan
kebersihan secara menyeluruh oleh pengguna Pertandingan tandas Bersih
(warga sekolah dan murid-murid). Program kamar selesa adalah bertujuan untuk
memberi satu imej yang baru kepada tandas-tandas sekolah terutamanya tentang
kebersihan dan keceriaan tandas. Ini kerana apabila kita menyebut tentang isu
tandas, ramai yang mengambil mudah dengan menganggapnya sesuatu perkara
yang kecil dan remeh.Ada pula yang berpendapat tandas memang adalah tempat
yang kotor oleh itu patutlah ianya berada dalam keadaan yang kotor. Jika sekali
pun tandas itu berada dalam keadaan yang bersih, golongan ini tidak berfikir dua
kali untukmengotorkannya atau menggunakannya dengan cara yang salah
sehingga merosakkannya. Demikianlah kita sering dapat lihat tandas yang
tersumbat, pamnya rosak atau paip air dibiarkan tidak ditutup dan sebagainya.
Program kamar selesa ini diharapkan agar dapat mengubah semua persepsi
warga SJKT Ladang Kampung Baru.
terhadapkepentingantandasdankepentinganmenjagakebersihantandassupayasentiasaselesa,
selamatdan ceria
terhadapkepentingantandasdankepentinganmenjagakebersihantandassupayasentiasaselesa,
selamatdan ceria
artamasterhadapkepentingantandasdankepentinganmenjagakebersihantandassup
ayasentiasaselesa, selamatdan ceria.

2
RASIONAL

Program kamar selesa ini untuk


keselesaan dan kesihatan semuawarga
SJKT Ladang Kampung Baru. Selain itu,
program ini dijalankan bagi mewujudkan
sekolah yang sihat, bersih dan indah.
Diharapkan program ini dapat
menjalinkan hubungan kerjasama antara
semua warga SJKT Ladang Kampung
Baru.

MATLAMAT

Membentuk budaya kamar selesa dalam


kalangan masyarakat Malaysia amnya
dan warga SJKT Ladang Kampung Baru
khasnya serta membanteras punca atau
gejala penyakit di sekolah.

3
OBJEKTIF

Menerapkan kesedaran dalam kalangan murid dan warga sekolah


SJKT Ladang Kampung Baru tentang peri pentingnya menjaga
kebersihan kamar selesa.

Warga sekolah dapat mengamalkan budaya menjaga kebersihan di


dalam kamar selesa dengan memastikan kamar selesa sentiada
dalam keadaan sempurna, ceria dan selesa setiap masa.

Menukar persepsi murid dan warga sekolah terhadap kebersihan kamar


selesa sekolah

4
JAWATANKUASA INDUK
KAMAR SELESA
2012

PENGERUSI

CIK S.MANIKAM
(GURU BESAR)

NAIB PENGERUSI

CIK K. THULASI

SETIAUSAHA

CIK R. GAYATHIRY

AHLI JAWATANKUASA

CIK. N. JEYANTHI
PN. K. JAYANTHI
CIK. R. THANA MALAR
PN. V. KRISHNA VENI
CIK. M. KALAISELVI
PN. NUR AFIQAH
CIK. M. NITTHIYA

5
JAWATANKUASA PELAKSANA
KAMAR SELESA
2012

PENGERUSI

CIK S.MANIKAM
(GURU BESAR)

NAIB PENGERUSI SETIAUSAHA

CIK K. THULASI CIK R. GAYATHIRY

AHLI JAWATANKUASA

KEBERSIHAN KESELAMATAN

PN. K. JAYANTHI CIK. N. JEYANTHI


CIK. R. THANA MALAR PN. V. KRISHNA VENI

KECERIAAN

CIK. M. KALAISELVI
PN. NUR AFIQAH
CIK. NITTHIYA

6
SJKT LADANG KAMPUNG BARU
45000 KUALA SELANGOR
SELANGOR DARUL EHSAN

JADUAL PEMANTAUAN PEMBERSIHAN

KUMPULAN A KUMPULAN B
(MAWAR) (TERATAI)
Ketua: Cik. K. Thulasi Ketua: Cik N. Jeyanthi

1. Cik R. Thanamalar 1. Cik M. Kalaiselvi


2. Pn. Nur Afiqah 2. Cik. R. Gayathiry
3. Pn. V. Krishna Veni 3. Cik. Nitthia
4. Pn. K. Jayanthi 4. Cik. N. Jeyanthi

BULAN : _____________________________________

MINGGU

1 2 3 4
KUMPULAN

TUGAS MAWAR TERATAI MAWAR TERATAI


TARIKH

Membersih
Tandas
Mencuci Sinki

Membuang
Sampah
Menyapu Lantai

7
TANDATANGAN

SENARAI JUMLAH KAMAR

Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Ladang Kampung Baru mempunyai 4 Kamar Selesa
untuk dibaikpulih.Berikut ialah senarai nama Kamar Selesa yang dilabelkan di sekolah
ini.

LELAKI
1. Saga
2. Wira

PEREMPUAN
1. Kelisa
2. Kancil

LELAKI PEREMPUAN

Saga Wira Kelisa Kancil


(Tandas Guru (Tandas Murid) (Tandas Guru (Tandas Murid)
dan Staf) dan Staf)

Pelan Lokasi Kamar Selesa Sekolah Jenis Kebangsaan Ladang Kampung baru
dilampirkan pada muka surat berikut

8
PELAN SJKT LADANG KAMPUNG BARU

PADANG

PONDOK
BACAAN

DATARAN
PERHIMPUNAN

BANGUNAN LAMA

KANTIN

BANGUNAN BARU

TANDAS

9
USAHA SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAMIL
LDG KAMPUNG BARU
DALAM MEWUJUDKAN KAMAR SELESA

Mewujudkan jawatankuasa induk dan pelaksana

Memberi taklimat kepada jawatankuasa, guru, pekerja


pembersihan dan murid

Mengagihkan tugas mengikut kumpulan dan lokasi

Pemuafakatan dengan ibubapa

Gotong-royong:-baik pulih dan membersih

Membahagikan kamar mengikut kelas, menutup semua


tandas yang tidak boleh dibaik pulih lantaran kekurangan
kos baik pulih

Melebelkan kamar dengan kata-kata nasihat dan


peringatan

Menampalkan gambar-gambar untuk menceriakan kamar

GAMBAR-GAMBAR YANG BERKAITAN

10
11
KESIMPULAN

Program pertandingan kamar selesa dapat juga disiapkan dengan kerjasama dan
gandingan bahu guru-guru yang terlibat. Melalui pertandingan kamar selesa ini
secara tidak langsung dapat memberi kesedaran dan memupuk budaya menjaga
kebersihan sejak di peringkat usia muda lagi. Di samping itu juga melalui
pertandingan ini pihak sekolah dapat mengenalpasti masalah-masalah berkaitan
tandas dan berusaha untuk menaik taraf kemudahan tandas di sekolah.Selain itu
pihak sekolah dapat membuat perancangan dan mencari pendekatan terbaik bagi
menjaga kebersihan dan penyenggaraan tandas dengan lebih baik dan sistematik.

Antara penyumbang kepada masalah kebersihan tandas di sekolah yang dapat


dikenalpasti adalah struktur bangunan atau tandas yang sudah terlalu lama dan
kerosakan tidak dibaik pulih pada peringkat awal. Selain itu, masalah ketiadaan
air, tiada jadual pencucian secara berkala serta tiada kesedaran sivik di kalangan
pelajar dan kakitangan sekolah turut menjadi punca tandas menjad ikotor.
Keadaan yang kurang memuaskan itu tidak akan berlaku jika semua pihak
terutama pelajar menggunakan tandas seperti di rumah sendiri. Semua pihak
seharusnya ditanamkan rasa tanggungjawab terhadap setiap kemudahan yang
disediakan.Kesimpulannya program kamar selesa ini adalah pendekatan yang
paling sesuai bagi memperbaiki keadaan berkaitan isu-isu tandas.

Diharapkan pendekatan ini dapat diteruskan bagi melahirkan generasi yang


mementingkan kebersihan di samping menaikkan imej sekolah. Seluruh warga
SJKT Ladang Kampung Baru diharap dapat mempertingkatkan lagi kebersihan
dalam penggunaan tandas serta dapat menggunakan tandas dengan penuh
keselesaan.

Terima kasih juga kepada semua warga SJKT Ladang Kampung Baru yang sama-
sama menjaga kebersihan tandas, pastikan peningkatan akan berlaku dan akan
menjadi juara pertandingan kamar selesa pada tahun ini juga pada tahun yang
akan datang.

12
PENGESAHAN LAPORAN

Disediakan oleh,

______________________________________

Setiausha,
Program 3K,
Kesihataan, Kebersihnan dan Keselamatan,
SJKT Ladang Kampung Baru,
45000, Kuala Selangor,
Selangor Darul Ehsan.

TARIKH : 17 OGOS 2012

Disahkan oleh,

______________________________________

Guru Besar,
SJKT Ladang Kampung Baru,
45000, Kuala Selangor,
Selangor Darul Ehsan.

TARIKH :

13