Anda di halaman 1dari 1

MINGGU 26 HARI SELASA TARIKH 18/7/2017

Bil
Kelas 2 12 orang
Murid
Masa 11:00 ~ 12:30 tgh hari Tempoh 90 minit
Mata
Bahasa Melayu Tajuk Pakaian Tradisional
Pelajaran
Standard 5.2. Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam
Kandungan pelbagai situasi dengan betul.
5.2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam
Standard pelbagai konteks.
Pembelajaran 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul
dan kemas.
Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat ;
1. Mengenal pasti kata tiga kata ganda penuh yang terdapat dalam
Objektif teks.
2. Murid menulis kata ganda dengan cara yang betul. (LINUS)

1. Murid mendengar lagu hip-hop kata ganda


2. Murid mendengar penerangan maksud kata ganda penuh.
Aktiviti 3. Murid membaca teks yang mengandungi pelbagai kata ganda penuh.
4. Murid mengenal pasti dan menulis kata ganda penuh dalam buku
tulis.
Kecerdasan Pelbagai: verbal linguistik
EMK
Nilai murni: Hormat menghormati
ABM Kad imbasan, buku teks, buku aktiviti.
Murid dapat menulis dan menyenaraikan kata ganda yang terdapat dalam
Penilaian teks.
Murid menulis kata ganda penuh dengan betul dalam buku tulis.
____/____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan

____/____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan

Refleksi ____/____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru

Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya
kerana ______________________________________________.

Catatan

2017