Anda di halaman 1dari 203

EZY'S SEJARAH 1 KERTAS 1 : 1249/1

TINGKATAN 4

BAB 1 : KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA

SPMU 2017

1 Menurut pandangan Islam, konsep tamadun memberi penekanan kepada


pembangunan unsur-unsur tertentu. T4 B1 ms 5 [ P3 B2 ]

Apakah unsur-unsur tersebut?

A Bandar dan seni


B Lahiriah dan falsafah
C Lahiriah dan rohaniah
D Bandar dan budaya

2 Setiap negara kota dalam tamadun Mesopotamia mempunyai pelbagai


bentuk pintu gerbang. T4 B1 ms 11 [ P5 B5 ]

Hal ini melambangkan

A kekayaan
B kepatuhan agama
C kekuasaan pemerintah
D kemahiran pengukir

SPM 2016

1 Soalan 1 dan soalan 2 berdasarkan Peta 1

Peta 1 : Lokasi Tamadun Awal Dunia

Apakah Tamadun X dan Tamadun Y? T4 B1 ms 9 [ PETA ]

A Hwang Ho dan Indus


B Mesir dan Hwang Ho
C Indus dan Mesopotamia
D Mesopotamia dan Mesir

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 2 KERTAS 1 : 1249/1

2 Apakah nama sungai di Tamadun X dan sungai di Tamadun Y?


T4 B1 ms 9 [ PETA ]

A Sungai Kuning dan Sungai Tigris


B Sungai Tigris dan Sungai Indus
C Sungai Nil dan Sungai Kuning
D Sungai Indus dan Sungai Nil

SPMU 2016

1 Gambar 1 adalah bangunan zigurat. T4 B1 ms 13 [ P2 B3 ]

Gambar 1

Mengapakah masyarakat Mesopotamia membina bangunan tersebut?

A Penjara bagi rakyat yang melakukan kesalahan


B Tempat menyimpan abu mayat bangsawan
C Kubu pertahanan dari serangan musuh
D Menjalankan upacara keagamaan

2 Kedua-dua bandar berikut terdapat dalam tamadun Indus.

Mohenjo Daro
Harappa

Apakah faktor kemajuan bandar tersebut? T4 B1 ms 27 [ P2 B5 ]

A Penambahan penduduk
B Penguasaan ilmu geometri
C Perubahan struktur organisasi
D Perkembangan sistem pengangkutan

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 3 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2015

1 Bagaimanakah ciri kehidupan bandar yang bertamadun menurut pandangan


cendekiawan Islam? T4 B1 ms 5 [ P3 B6 ]

A Kebebasan mengamalkan sebarang agama


B Kemajuan pesat dalam bidang ekonomi
C Kesejahteraan semua lapisan rakyat
D Ketinggian tatasusila masyarakat

2 Masyarakat dalam Tamadun Indus ( 2000 sebelum Masihi ) berjaya membina


bandar terancang tertua di dunia.

Kemampuan masyarakat dalam tamadun tersebut membina bandar


terancang adalah disebabkan oleh T4 B1 ms 27 [ P2 & P3 ]

I Amalan sikap terbuka


II Pertembungan dengan budaya lain
III Perluasan wilayah pemerintahan
IV Kejayaan kegiatan penjelajahan

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

SPMU 2015

1 Rajah 1 menerangkan pertembungan Tamadun Indus dengan tamadun awal


yang lain. T4 B1 ms 24 [ P2 B12 ]

Tamadun Tamadun Tamadun


Mesopotamia Indus Mesir Purba
Rajah 1

Apakah kesan pertembungan tersebut?

A Kawasan pemerintahan meluas


B Bidang sastera berkembang
C Teknologi pertanian maju
D Bandar terancang dibina

4 Pada Zaman Dinasti Chou di China, pembesar mesti taat setia kepada raja.
Bagaimanakah pembesar membuktikan kesetiaan mereka?
T4 B1 ms 31 [ P2 B7 ]

A Mengawal kawasan istana


B Menyerahkan hasil pertanian
C Menggubal undang-undang wilayah
D Memberikan bantuan ketenteraan

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 4 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2014

2 Mohenjo-Daro dan Harappa adalah bandar terancang terawal di dunia.


Mengapakah masyarakat Tamadun Indus berjaya membina bandar terancang
tersebut? T4 B1 ms 27 [ P2 B8 ]

A Perluasan ajaran agama


B Sistem pemerintahan teokrasi
C Sumbangan golongan bangsawan
D Pertembungan dengan tamadun luar

SPMU 2014

1 Rajah 1 menunjukkan bandar dalam Tamadun Indus. T4 B1 ms 27 [ P2 B2 ]

Mohenjo Daro
Tamadun
Indus Harappa

Rajah 1

Apakah keistimewaan kedua-dua bandar tersebut?

A Mempunyai pelbagai agama


B Pembinaan secara terancang
C Berfungsi sebagai pelabuhan
D Pentadbiran diketuai pendeta

2 Gambar 1 berkaitan dengan tamadun awal di China. T4 B1 ms 31 [ P4 B2 ]

Apakah yang berkaitan dengan tulang tersebut?

A Pengenalan sistem tulisan


B Peningkatan status masyarakat
C Pengenalan sistem perundangan
D Peralatan untuk berperang

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 5 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2013
1 Gambar 1 berkaitan dengan simbol Yin dan Yang.

Apakah maksud simbol tersebut? T4 B1 ms 33 [ SUDUT MAKLUMAT ]

A Mandat dari syurga


B Pemujaan roh nenek moyang
C Unsur alam yang saling melengkapi
D Ramalan peristiwa yang akan berlaku

2 Sistem pemerintahan di Mesopotamia berasaskan sistem beraja.


Apakah bentuk sistem beraja tersebut? T4 B1 ms 12 [ P3 B4 ]

A Oligarki
B Demokrasi
C Aristokrasi
D Teokrasi

SPM 2012
1 Gambar 1 berkaitan dengan Kod Undang-Undang Hammurabi.

Gambar 1

Apakah prinsip undang-undang tersebut? T4 B1 ms 14 [ P3 B9 ]

A Mengutamakan konsep permuafakatan


B Berasaskan sistem kepercayaan tempatan
C Berteraskan hak rakyat terhadap keadilan
D Hukuman yang sama untuk semua golongan

SPM 2011

1 Setiap negara kota dalam tamadun Mesopotamia mempunyai pintu gerbang


yang pelbagai bentuk. T4 B1 ms 11 [ P5 B5 ]

Apakah kepentingan pintu gerbang dalam tamadun tersebut?


A Lambang kekayaan
B Panduan laluan kapal
C Sempadan empayar
D Simbol keganasan
LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH
EZY'S SEJARAH 6 KERTAS 1 : 1249/1

2 Apakah sumbangan Imhotep terhadap Tamadun Mesir Purba?


T4 B1 ms 21 [ P2 B5 ]

A Memperkenalkan teknik pembinaan bangunan


B Memajukan teknologi bidang pertanian
C Menggubal undang-undang
D Mencipta sistem tulisan

SPM 2010

1 Maklumat berikut berkaitan dengan sistem tulisan dalam Tamadun Mesir


Purba.

Berasaskan kombinasi gambar dan simbol yang berdasarkan bunyi.

Apakah sistem tulisan tersebut? T4 B1 ms 20 [ P4 B3 ]

A Hieroglif
B Ideogram
C Cuneiform
D Piktograf

2 Apakah kesan pengamalan sifat terbuka dalam masyarakat Indus?


T4 B1 ms 27 [ P3 B9 ]

A Perluasan pengaruh
B Pertukaran teknologi
C Penyebaran agama Hindu
D Perkembangan bidang penulisan

SPM 2009

1 Dalam karyanya Muqaddimah, Ibn Khaldun menekankan ciri kehidupan


bandar yang bertamadun.

Apakah ciri kehidupan tersebut? T4 B1 ms 5 [ SUDUT MAKLUMAT ]


A Kebebasan beragama
B Kesejahteraan hidup
C Kemajuan ekonomi
D Ketinggian moral

2 Perkembangan yang pesat dalam perancangan bandar berlaku pada sekitar


tahun 2000 S.M dalam Tamadun Indus. T4 B1 ms 27 [ P2 B8 ]

Apakah faktor yang mendorong perkembangan tersebut ?

A Kemahiran ilmu geometri


B Kejayaan kegiatan penerokaan
C Keluasan kawasan pemerintahan
D Kegiatan keagamaan
LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH
EZY'S SEJARAH 7 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2008
2 Apakah kepentingan kandungan karya The Art Of War yang ditulis oleh
Sun Tzu kepada masyarakat hari ini? T4 B1 ms 33 [ P2 B6 ]

A Menerangkan sistem pemerintahan


B Mengatur strategi perniagaan
C Menentukan bentuk hubungan luar
D Membantu pelaksanaan peperiksaan awam

SPM 2007
1 Antara yang berikut, yang manakah sumbangan tamadun Mesir Purba?
T4 B1 ms 21 [ P4 B3 ] ms 22 [ P3 B14 ]

I Kolar kuda
II Pedati beroda
III Sistem kalendar
IV Tulisan hieroglif

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

2 Andaikan anda seorang pembesar pada zaman Dinasti Chou di China.


T4 B1 ms 31 [ P2 B4 & B7 ]
Apakah yang anda lakukan untuk membuktikan kesetiaan anda kepada raja?

I Melafazkan taat setia


II Menyerahkan ufti
III Melindungi rakyat
IV Memberi bantuan ketenteraan

A I dan II
B II dan III
C I dan IV
D III dan IV

SPM 2006

Pada tahun 1922, pengkaji Mesir Purba Howard Carter


menemui mayat Tutankhamun II yang diselaputi emas.

1 Merujuk pernyataan di atas, apakah kesimpulan yang dapat dibuat?


T4 B1 ms 20 [ P3 B7 ]

A Upacara pemujaan semangat


B Konsep kehidupan selepas mati
C Percaya kepada kelahiran semula
D Amalan penyembahan nenek moyang
LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH
EZY'S SEJARAH 8 KERTAS 1 : 1249/1

Masyarakat Indus telah menjalankan hubungan


perdagangan dengan masyarakat Mesopotamia.
2 Apakah bukti arkeologi yang menyokong pernyataan di atas?
T4 B1 ms 26 [ P1 B7 ]

A Cap mohor
B Batu bersurat
C Tembikar tanah
D Gendang gangsa

Mesopotamia Indus Mesir Purba

3 Rajah di atas menunjukkan pertembungan tamadun awal.


Apakah kesan pertembungan tersebut kepada tamadun Indus?
T4 B1 ms 27 [ P2 B2]

A Pembinaan bandar terancang


B Peningkatan teknologi pertanian
C Perluasan kawasan pemerintahan
D Perkembangan hasil kesusasteraan

4 Antara yang berikut, yang manakah berkaitan dengan gambar di atas?


T4 B1 ms 31 [ P4 B2 ]

A Pengenalan sistem tulisan


B Senjata untuk berperang
C Alat upacara pengebumian
D Lambang status masyarakat

SPM 2005 (TIADA SOALAN )

SPM 2004

1 Apakah faktor yang membawa kepada keruntuhan kerajaan Mesopotamia ?


T4 B1 ms 11 [ P1 B1 ]

A Penguasaan Parsi
B Perluasan tamadun Indus
C Rampasan kuasa golongan pendeta
D Kemusnahan Taman Tergantung Babylon

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 9 KERTAS 1 : 1249/1

2 Tamadun Awal Raja


Sumeria Tuhan atau wakil tuhan
Mesir Jelmaan tuhan, anak Tuhan Matahari
Hwang Ho Mandat daripada tuhan
Apakah yang dapat dirumuskan daripada maklumat di atas ?
T4 B1 ms 12,13,19 & 31

I Raja memiliki kuasa mutlak


II Raja penentu bencana alam
III Raja berkuasa ke atas kehendak tuhan
IV Raja perlu mendapat sokongan bangsawan

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

3 Mengapakah Kod Undang-Undang Hammurabi penting kepada masyarakat


Mesopotamia? T4 B1 ms 14 [ P3 B8 ]

A Menggalakkan mobiliti sosial


B Merekodkan urusan pentadbiran
C Mengukuhkan organisasi masyarakat
D Mencatatkan harta golongan bangsawan

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 10 KERTAS 1 : 1249/1

BAB 2 : PENINGKATAN TAMADUN

SPMU 2017

3 Maklumat berikut berkaitan dengan Tiang Asoka. T4 B2 ms 46 & 47 [ P6 B3 ]


Tiang Asoka
Mengandungi titah perintah maharaja

Mengapakah tiang tersebut diletak di tepi jalan?

A Memudahkan rakyat membaca


B Mempamerkan ketinggian seni
C Melambangkan kemahiran penduduk
D Membuktikan kemasyhuran pemimpin

4 Sresthin adalah sebuah pertubuhan perdagangan yang ditubuhkan di India.


Apakah matlamat penubuhan tersebut? T4 B2 ms 51 [ P6 B1 ]

A Melahirkan pekerja mahir


B Mengawal kadar gaji pekerja
C Menjaga kepentingan majikan
D Menetapkan had masa bekerja

SPM 2016

3 Sebelum menjadi konsul, ahli Dewan Senat perlu menjadi pemerintah


tentera. T4 B2 ms 44 [ P1 ]
Mengapakah syarat tersebut ditetapkan dalam tamadun Rom?

I Menghapuskan golongan penentang


II Memudahkan penyebaran agama
III Memastikan ketua negara kuat
IV Memilih pemimpin berwibawa

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

4 Pasangan manakah yang betul tentang masyarakat Athens dan masyarakat


Sparta dalam tamadun Yunani? T4 B2 ms 53 [ P1 B2 & B10 ]

Masyarakat Athens Masyarakat Sparta


A Mementingkan kerohanian Mementingkan peperangan
B Mengamalkan pertanian pindah Mengamalkan sistem tanaman bergilir
C Mengutamakan pendidikan yang Mengutamakan latihan ketenteraan
seimbang
D Melaksanakan falsafah legalisme Melaksanakan kepimpinan melalui teladan

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 11 KERTAS 1 : 1249/1

SPMU 2016

3 Rajah 1 menunjukkan perubahan sistem pemerintahan di Yunani.

Aristokrasi Tirani
Mengapakah perubahan tersebut berlaku? T4 B2 ms 43 [ P2 B1 ]

A Pembubaran Dewan Perhimpunan


B Campur tangan kuasa asing
C Penubuhan Dewan Senat
D Desakan dari rakyat

4 Apakah persamaan sistem demokrasi yang diamalkan di Yunani dengan


sistem demokrasi yang diamalkan pada masa kini?
T4 B2 ms 43 [ SUDUT MAKLUMAT ]

A Penglibatan rakyat dalam pembentukan kerajaan


B Golongan agama menjadi penasihat pemerintah
C Pilihan raya diadakan setiap lima tahun
D Raja menjadi ketua pentadbir negara

SPM 2015

3 Masyarakat Athens mementingkan sukan, seni berpidato dan kesusasteraan


dalam sistem pendidikan.
Mengapakah bidang tersebut penting? T4 B2 ms 53 [ P4 B2 ]

A Memudahkan mobiliti sosial


B Membina watak kepimpinan
C Melahirkan rakyat yang seimbang
D Memperkukuhkan jati diri masyarakat

4 Bagaimanakah kedudukan seorang raja di India diperkukuhkan?


T4 B2 ms 44 [ P5 B3 ]

A Penggunaan gelaran maharaja


B Perlantikan golongan Ksyatria
C Pengamalan upacara keagamaan
D Pengiktirafan golongan Brahmin

SPMU 2015

2 Senarai di bawah merujuk kepada negara kota dalam Tamadun Yunani.

Athens
Corinth

Mengapakah negara kota tersebut memberi tumpuan kepada aktiviti


perdagangan? T4 B2 ms 51 [ P2 B1 ]

A Ramai tenaga mahir tempatan


B Kekayaan sumber bahan mentah
C Ketidaksesuaian tanah untuk pertanian
D Kekurangan punca air untuk pertanian
LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH
EZY'S SEJARAH 12 KERTAS 1 : 1249/1

3 Golongan Helot dalam kelas sosial masyarakat Sparta merujuk kepada


T4 B2 ms 62 [ P6 B2 & B3 ]

A pengusaha tanah
B golongan hamba
C angkatan tentera
D ahli agama

SPM 2014

1 Anda sebagai seorang anak petani di China pada zaman Dinasti Han.
Bagaimanakah anda dapat mengubah status sosial anda?
T4 B2 ms 55 [ P2 B3 ]

A Memajukan perniagaan
B Memiliki tanah yang luas
C Menyertai pasukan tentera tetap
D Meningkatkan pencapaian pendidikan

3 Jadual 1 berkaitan dengan tokoh yang telah menyumbang terhadap


perkembangan tamadun.
Tokoh Tamadun
Julius Caesar Rom
Chandragupta Maurya India
Jadual 1

Apakah sumbangan mereka? T4 B2 ms 44 [ P2 B2, P6 B2 ]

A Membentuk empayar pemerintahan


B Memperkenalkan pemerintahan monarki
C Mengasaskan pentadbiran secara birokrasi
D Melaksanakan sistem pemerintahan republik

4 Athens merupakan sebuah negara kota dalam Tamadun Yunani.


Apakah matlamat pendidikan di negara kota tersebut? T4 B2 ms 53 [ P4 B2 ]

A Melahirkan pegawai kerajaan yang berpendidikan


B Mewujudkan masyarakat yang celik huruf
C Membentuk warganegara yang taat
D Melahirkan manusia yang seimbang

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 13 KERTAS 1 : 1249/1

SPMU 2014

3 Senarai berikut merujuk kepada persatuan yang ditubuhkan dalam tamadun


dunia.

Persatuan tukang kayu


Persatuan tukang logam
Persatuan tukang kulit

Apakah peranan persatuan berikut? T4 B2 ms 51 [ P6 B1 ]

A Melatih pekerja baharu


B Mengawal harga barang
C Mengeluarkan mata wang
D Menyediakan tempat berniaga

4 Tamadun Rom mewariskan sistem perundangan kepada dunia.


Apakah prinsip sistem perundangan tersebut?
T4 B2 ms 46 [ SUDUT MAKLUMAT ]

A Mengutamakan amalan adat resam tempatan


B Memberi keutamaan terhadap ajaran agama
C Bentuk hukuman berbeza mengikut kelas
D Hukuman berasaskan bukti yang kukuh

SPM 2013

3 Tokoh berikut telah menyumbang kepada peningkatan tamadun China

Lao Tze
Confucius

Apakah sumbangan mereka? T4 B2 ms 67 [ P4 B1 & P5 B2 ]

A Pengasas ajaran
B Perancang bandar
C Mengatur strategi peperangan
D Menggubal kod undang-undang

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 14 KERTAS 1 : 1249/1

4 Jadual 1 berkaitan dengan kejayaan seorang tokoh dalam tamadun awal di


China. T4 B2 ms 49 [ P3 B5 & B6 ]

Tokoh Kejayaan
Shih Huang Ti Menyatukan seluruh wilayah kecil di China
Jadual 1

Apakah faktor yang membantu kejayaan tokoh tersebut?

I Pemerintahan secara autokratik


II Penghapusan kuasa bangsawan
III Kemajuan perdagangan
IV Sokongan rakyat

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

SPM 2012

2 Bandar berikut wujud pada zaman tamadun Indus.

Anga
Kalinga
Karusa

Apakah persamaan bandar tersebut? T4 B2 ms 51 [ P4 B5 ]

A Pusat perdagangan
B Pusat penterjemahan
C Pusat ketenteraan
D Pusat pertanian

3 Jadual 1 menunjukkan perubahan sistem pemerintahan dalam tamadun Rom.


T4 B2 ms 43 [ P5 B8 ]

Tahun Perubahan
509 sebelum Masihi Rom menjadi sebuah republik

Jadual 1

Mengapakah perubahan tersebut berlaku?

A Penaklukan oleh orang Gasar


B Pemberontakan golongan Patrician
C Pertembungan dengan tamadun luar
D Peningkatan ekonomi penduduk

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 15 KERTAS 1 : 1249/1

4 Gambar 2 menunjukkan tokoh tamadun awal dunia.


Tamadun Rom Tamadun China

Augustus Caesar Shih Huang Ti

Apakah sumbangan mereka? T4 B2 ms 41 [ P3 B3 ] & ms 49 [ P1 B6 ]

A Memperkenalkan pemerintahan demokrasi


B Menyeragamkan undang-undang
C Mengasaskan sistem empayar
D Mengamalkan kepimpinan melalui teladan

SPM 2011

3 Negara berikut mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi yang diwarisi


daripada Tamadun Yunani. T4 B2 ms 43 [ SUDUT MAKLUMAT ]

Malaysia
Indonesia
Amerika Syarikat

Apakah ciri demokrasi yang diamalkan oleh negara tersebut?


A Perdana Menteri mengetuai negara
B Rakyat diberi hak memilih pemimpin
C Dewan Senat meluluskan undang-undang
D Ahli Dewan Perhimpunan dilantik oleh ketua negara

4 Pada tahun 509 S.M Rom mengamalkan sistem pemerintahan republik yang
ditadbir oleh dua orang konsul. T4 B2 ms 43 [ P7 B4 ]

Mengapakah dua orang konsul tersebut dilantik?

A Memudahkan perluasan empayar


B Mengukuhkan hubungan luar
C Menghalang pemusatan kuasa
D Memilih pemimpin berwibawa

SPM 2010

3 Penganut agama Hindu berusaha untuk mencapai moksya. Mereka berbuat


demikian supaya T4 B2 ms 65 [ P4 B12 ]

A Dilahirkan semula
B Diberi pengampunan
C Dimasukkan ke syurga
D Disatukan dengan tuhan
LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH
EZY'S SEJARAH 16 KERTAS 1 : 1249/1

4 Sejak tahun 100 Masihi, perdagangan maritim antara India dengan Alam
Melayu telah berkembang. T4 B2 ms 52 [ P1 B3 ]

Apakah kepentingan Alam Melayu kepada India pada masa itu?

A Pusat keagamaan
B Pusat kesusasteraan
C Pembekal tenaga buruh
D Pembekal rempah ratus

SPM 2009
3 Gambar 1 menunjukkan sebahagian daripada Tembok Besar China.

Mengapakah tembok tersebut dibina? T4 B2 ms 50 [ SUDUT MAKLUMAT ]

A Menandakan sempadan negeri


B Menjamin keselamatan wilayah
C Menjadi benteng penghalang banjir
D Melambangkan keagungan kerajaan

4 Mengapakah bidang berikut diberi penekanan dalam pendidikan di Athens?


T4 B2 ms 53 [ P4 B2 ]
Sukan
Seni berpidato
Kesusasteraan

A Menanam sikap keberanian


B Melatih pemimpin berwibawa
C Melatih individu seimbang
D Mengukuhkan semangat patriotisme

SPM 2008
1 Mengapakah sistem penanaman secara bergilir diamalkan pada zaman
Dinasti Tang di China? T4 B2 ms 52 [ P3 B12 ]

A Meminimumkan kos
B Mengekalkan kesuburan tanah
C Mengurangkan tenaga buruh
D Menjimatkan masa

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 17 KERTAS 1 : 1249/1

3 Rajah 1 berkaitan dengan sistem republik yang diamalkan di Rom.


T4 B2 ms 64 [ P2 B4 ]

Konsul 1 dan Konsul 2

Dewan Senat

Dewan Perhimpunan

Mengapakah dua orang konsul dilantik mengetuai pentadbiran?

A Menyekat pengaruh gereja


B Mengimbangi kuasa pemerintah
C Memperkukuh kedudukan pemerintah
D Mengelakkan penjajahan kuasa asing

4 Rakyat Athens tidak berpuas hati terhadap golongan aristokrat kerana


kuasa mereka mengatasi kuasa raja. T4 B2 ms 43 [ P2 B3 ]

Apakah kesan daripada rasa tidak hati tersebut?

A Perampasan kuasa
B Pemulauan pilihan raya
C Pelucutan jawatan pentadbiran
D Perubahan struktur masyarakat

SPM 2007

Berbentuk kubah

Siap semasa Maharaja Flavian

Tempat pertarungan
pahlawan
3 Maklumat di atas merujuk kepada binaan T4 B2 ms 59 [ SUDUT MAKLUMAT ]

A Pantheon
B Aqueduct
C Acropolis
D Colloseum

4 Andaikan anda seorang ahli Dewan Senat dalam sistem republik di Rom pada
tahun 509 S.M. T4 B2 ms 44 [ P1 B3 ]
Apakah tugas anda?

A Merangka undang-undang
B Mencadang dasar kerajaan
C Melantik pegawai pentadbir
D Mengatur strategi ketenteraan

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 18 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2006
5 Bagaimanakah Rom menjadi sebuah republik pada tahun 509 S.M?
T4 B2 ms 43 [ P5 B8 ]

A Penaklukan orang gasar


B Penjajahan Julius Caesar
C Pertabalan Maharaja Augustus
D Pemberontakan golongan patrician

Undang-undang yang tegas

Legalisme Tiada perasaan belas kasihan

Penguatkuasaan harus dipelihara

6 Berdasarkan rajah di atas, bagaimanakah legalisme dilaksanakan?


T4 B2 ms 47 [ P2 B15 ]

A Hakim dibayar gaji yang tinggi


B Rakyat di bawah penguasaan tentera
C Raja harus memiliki kuasa yang utuh
D Juri dilantik daripada kalangan bangsawan

SPM 2005

1 Bagaimanakah falsafah legalisme dapat membentuk masyarakat berdisiplin?


T4 B2 ms 47 [ P2 B6 ]

A Pengamalan undang-undang
B Menitikberatkan unsur kasih-sayang
C Pelaksanaan undang-undang yang tegas
D Hubungan harmoni manusia dengan alam

2 Bagaimanakah Shih Huang Ti memerintah kerajaannya secara autokrasi?


T4 B2 ms 49 [ P3 B6 ]

A Mewujudkan polis rahsia


B Melantik hakim yang bergaji
C Mengurangkan kuasa ketua tentera
D Menghapuskan kuasa golongan bangsawan

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 19 KERTAS 1 : 1249/1

3 Stresthin merupakan sebuah pertubuhan perdagangan di India.


Antara matlamat pertubuhannya ialah T4 B2 ms 51 [ P6 B1 ]

A Menjamin kesetiaan pekerja


B Mengawal kadar gaji pekerja
C Mempertahankan hak majikan
D Memperjuangkan had masa bekerja

Peringkat Pembelajaran
Rendah Mengenal dan menghafal tulisan ideogram
Menengah Menulis karangan dan satera
Tinggi X

4 Rajah di atas menunjukkan tiga peringkat pendidikan dalam tamadun China,


X ialah T4 B2 ms 55 [ P2 B10 ]

A Menterjemah buku suci


B Menghafal kitab agama
C Mencatat salasilah maharaja
D Menulis buku undang-undang

Sarjana

Petani

Tukang

Pedagang

5 Rajah di atas merujuk kepada struktur masyarakat mengikut ajaran


Confucius.
Bagaimanakah status golongan petani boleh berubah kepada kelas yang
lebih tinggi? T4 B2 ms 63 [ P2 B7 ]

A Membayar cukai
B Mengumpul harta
C Memberikan taat setia
D Meningkatkan tahap pendidikan

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 20 KERTAS 1 : 1249/1

6 Antara berikut yang manakah berkaitan dengan Sukan Olimpik yang diadakan
di Yunani pada tahun 776 S.M.? T4 B2 ms 64 [ P8 B4 ]

I Menghormati tuhan Zeus


II Persaingan antara negara kota
III Dianjurkan dua tahun sekali
IV Melibatkan hanya golongan bangsawan

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

SPM 2004

4 Apakah persamaan antara sistem demokrasi Yunani dengan sistem


demokrasi di Malaysia? T4 B2 ms 43 [ SUDUT MAKLUMAT ]

A Raja sebagai ketua kerajaan


B Rakyat terlibat dalam pemerintahan
C Dewan Negara meluluskan belanjawan
D Dewan Rakyat menentukan ketua negara

5 Apakah faktor penyebaran agama Kristian secara meluas pada Zaman Rom
( 280 337 S.M. ) ? T4 B2 ms 66 [ P4 B2 ]

A Penulisan kitab Bible


B Pengaruh agama lain kurang
C Pengiktirafan oleh Constantine
D Perkembangan teknologi percetakan

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 21 KERTAS 1 : 1249/1

BAB 3 : TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA

SPMU 2017

5 Maklumat berikut berkaitan dengan kerajaan awal di Asia Tenggara.

Angkor
Srivijaya

Apakah persamaan kedua-dua kerajaan tersebut?


T4 B3 ms 84 [ SUDUT MAKLUMAT ]

A Mengutamakan pendidikan golongan bangsawan


B Menerima pertuanan China
C Menerima pengaruh Hindu-Buddha
D Menjalin perdagangan dengan Funan

6 Bagaimanakah pemerintah kerajaan Agraria di Asia Tenggara memajukan


sektor pertanian? T4 B3 ms 76 [ P2 B2 ]

A Membina sistem pengairan


B Membawa masuk tenaga buruh
C Menaik taraf kemudahan pelabuhan
D Memperkenal kaedah penggiliran tanaman

SPM 2016

5 Apakah peranan golongan Brahmin dalam kerajaan awal di Asia Tenggara?


T4 B3 ms 85 [ P6 B2 ]

A Mengetuai upacara keagamaan


B Menguruskan perbendaharaan
C Menjaga keamanan
D Mentadbir wilayah

6 Bagaimanakah kerajaan agraria memajukan ekonomi? T4 B3 ms 76 [ P2 B2 ]

A Memastikan tenaga buruh mencukupi


B Mengemaskini sistem kutipan cukai
C Menaik taraf kemudahan pelabuhan
D Memantapkan sistem pengairan

SPMU 2016

5 Apakah faktor kemajuan kerajaan Srivijaya sebagai pusat perdagangan


utama di Asia Tenggara dari abad ke-7 hingga abad ke-13 Masihi?
T4 B3 ms 80 [ P3 B3 ]

A Hasil galian banyak


B Tenaga kerja cekap
C Kadar cukai rendah
D Tentera laut kuat
LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH
EZY'S SEJARAH 22 KERTAS 1 : 1249/1

6 Mengapakah kerajaan maritim sangat bergantung kepada kerajaan agraria?


T4 B3 ms 83 [ P1 B5 ]

A Mendapat bekalan makanan


B Memperkuat sistem pertahanan
C Meningkatkan kutipan cukai
D Memperluas kawasan taklukan

SPM 2015

5 Dalam kerajaan awal di Asia Tenggara, raja dikaitkan dengan konsep berikut.

Dewa Raja
Orde Kosmos

Mengapakah konsep tersebut dikaitkan dengan raja? T4 B3 ms 85-86 [ P5 B6 ]

A Mengekalkan pemerintahan yang adil


B Memantapkan adat istiadat di istana
C Mempelbagai upacara keagamaan
D Memantapkan kuasa pemerintahan

6 Gambar 1 ialah Gunung Jerai di Kedah. T4 B3 ms 82 [ P2 B3 ]

Gambar 1

Apakah kepentingan gunung tersebut kepada kemajuan kerajaan Kedah


Tua?

A Memudahkan kedatangan pedagang


B Simbol penguasaan alam semesta
C Lambang kekuatan pemerintah
D Benteng pertahanan negeri

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 23 KERTAS 1 : 1249/1

SPMU 2015

5 Senarai berikut adalah artifak yang ditemui di lokasi kerajaan Kedah Tua.
T4 ms B3 81 [ SUDUT MAKLUMAT ] ms 82 [ P1 B1 & B4 ]

Tembikar Qing Pai


Pelita tembaga
Manik

Penemuan tersebut membuktikan bahawa kerajaan Kedah Tua

A menjadi pusat penyebaran agama


B mengutamakan pengkhususan pekerjaan
C sebagai pusat pembuatan barang hiasan
D merupakan sebuah pelabuhan entrepot

6 Raja Indravarman I telah berjaya meningkatkan produktiviti pertanian di


Angkor. Apakah faktor kejayaan tersebut? T4 B3 ms 76-77 [ P1 B1 ]

A Penerokaan tanah baharu


B Bekalan tenaga buruh luar
C Keberkesanan sistem pengairan
D Pelaksanaan sistem tanaman bergilir

SPM 2014

5 Peta 1 menunjukkan kerajaan maritim di Asia Tenggara.T4 B3 ms 80 [ P1 B5 ]

Peta 1

Mengapakah kerajaan tersebut berjaya meneroka dunia luar?

A Kegiatan pertanian berkembang maju


B Kerajaan asing memberikan bantuan
C Pusat latihan kelautan ditubuhkan
D Mahir dalam pembinaan kapal

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 24 KERTAS 1 : 1249/1

6 Rajah 1 berkaitan dengan perubahan yang berlaku kepada kerajaan Funan.

Kerajaan Agraria Kerajaan Maritim

Rajah 1

Mengapakah perubahan tersebut berlaku? T4 B3 ms 76


[ SUDUT MAKLUMAT ]

A Kekuatan tentera
B Perluasan empayar
C Kemajuan pelabuhan
D Pertambahan penduduk

SPMU 2014

5 Senarai berikut adalah pelabuhan awal di Asia Tenggara.

Jenderam Hilir
Kuala Berang
Kuala Selinsing

Apakah jenis pelabuhan tersebut? T4 B3 ms 79 [ P1 B3 ]

A Pelabuhan bebas
B Pelabuhan tempatan
C Pelabuhan pembekal
D Pelabuhan kerajaan

6 Apakah faktor yang membolehkan kerajaan Srivijaya menjadi sebuah


kerajaan maritim yang terulung di Asia Tenggara? T4 B3 ms 80 [ P3 B3 ]

A Sumber asli diterokai


B Bekalan buruh ramai
C Angkatan tentera kuat
D Sistem pengairan moden

SPM 2013

5 Raja Indravarman I memerintah kerajaan Angkor mulai tahun 877 Masihi.


Apakah sumbangan baginda terhadap kerajaan Angkor ?
T4 B3 ms 77 [ P1 B1 ]

A Menyediakan kemudahan pelabuhan


B Memajukan perusahaan perkapalan
C Menghapuskan cukai tanaman
D Membina takungan air

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 25 KERTAS 1 : 1249/1

6 Dalam kerajaan awal Asia Tenggara, rakyat biasa takut untuk menderhaka
kepada raja. T4 B3 ms 85 [ P5 B2 ]

Mengapakah mereka bersikap demikian ?

A Raja menguasai empayar


B Raja menjadi ketua pendeta
C Raja adalah bayangan tuhan
D Raja memiliki kekuatan tentera

SPM 2012

5 Unsur mitos merupakan elemen penting dalam kerajaan awal di Asia Tenggara.
Apakah kepentingan unsur tersebut? T4 B3 ms 85 [ P5 B6 ]

A Memperkukuhkan kedudukan pemerintah


B Mendaulatkan sistem perundangan
C Mengiktiraf golongan pendeta
D Mengekalkan warisan tradisi

6 Dalam sistem pentadbiran kerajaan Srivijaya, terdapat jawatan datu.


Apakah persamaan datu dalam sistem pentadbiran tersebut?
T4 B3 ms 87 [ P1 B10 ]

A Ketua agama
B Pentadbir daerah
C Pemerintah tentera
D Pencatat salasilah raja

SPM 2011

5 Rajah berikut menunjukkan tahap perkembangan sesebuah pelabuhan dalam


kerajaan awal di Asia Tenggara. T4 B3 ms 79 [ P1 B6 ]

Pelabuhan Pelabuhan Pelabuhan


Pembekal X Entrepot

Pelabuhan X dalam rajah tersebut ialah

A Pelabuhan bandar
B Pelabuhan nelayan
C Pelabuhan kerajaan
D Pelabuhan bebas

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 26 KERTAS 1 : 1249/1

6 Gambar berikut menunjukkan candi Angkor Wat di Kemboja.

Mengapakah kerajaan Angkor membina candi tersebut?


T4 B3 ms 88 [ P3 B8 ]

A Sebagai pusat kegiatan perdagangan


B Menjadi pusat pentadbiran
C Lambang penguasaan alam semesta
D Memperkukuhkan sistem pertahanan negara

SPM 2010

5 Apakah faktor kemajuan masyarakat kerajaan maritim di Asia Tenggara?


T4 B3 ms 80 [ P1 B5 ]

A Kekayaan hasil pertanian


B Kekayaan hasil hutan
C Kemahiran membina kapal
D Kebolehan membina terusan

6 Bagaimanakah kerajaan Funan berubah daripada kerajaan agraria kepada


kerajaan maritim? T4 B3 ms 76 [ SUDUT MAKLUMAT ]

A Pertahanan laut kuat


B Pelabuhan yang strategik
C Persaingan antara kerajaan
D Kemerosotan hasil pertanian

SPM 2009
5 Mengapakah konsep berikut diamalkan oleh kerajaaan awal di Asia Tenggara?
T4 B3 ms 85 [ P5 B6 ]

Konsep dewa-raja
Konsep orde-kosmos

A Mempelbagaikan istiadat istana


B Mengekalkan pentadbiran yang adil
C Menggambarkan upacara keagamaan
D Mengukuhkan kedudukan pemerintah

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 27 KERTAS 1 : 1249/1

6 Pada zaman pemerintahan Raja Indravarman I, kerajaan Angkor berjaya


menghasilkan beras yang mencukupi untuk menampung keperluan rakyat.
Apakah faktor kejayaan tersebut? T4 B3 ms 77 [ P1 B1 ]

A Pembinaan baray
B Kemasukan buruh luar
C Penerokaan tanah baru
D Pengenalan kaedah penggiliran tanaman

SPM 2008
5 Pernyataan berikut merujuk kepada hubungan antara kerajaan agraria
dengan kerajaan maritim. T4 B3 ms 83 [ P1 B6 ]

Saling bergantungan antara satu sama lain

Apakah kesan hubungan tersebut kepada kerajaan agraria?

A Menjadi kuasa laut yang unggul


B Pesaing yang hebat
C Pembekal sumber makanan
D Menakluk kawasan berhampiran

6 Apakah kesan pembinaan sistem pengairan di Angkor pada zaman Raja


Indravarman I ? T4 B3 ms 77 [ P1 B3 ]

A Penempatan kekal lebih banyak


B Keperluan beras negara mencukupi
C Sistem pertanian pindah berkembang
D Pergantungan pada hasil hutan berkurangan

SPM 2007
5 Apakah faktor yang menyebabkan kerajaan Angkor menjadi sebuah kerajaan
yang ulung di Asia Tenggara? T4 B3 ms 77 [ SUDUT MAKLUMAT ]

I Perancangan bandar teratur


II Iklim sesuai untuk pertanian
III Berhampiran Tasik Tonle Sap
IV Terlindung daripada bencana alam

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 28 KERTAS 1 : 1249/1


Nagarakertagama

Hikayat Pendawa
Lima
6 Senarai di atas merujuk kepada hasil kesusasteraan di Asia Tenggara.
Apakah yang dapat disimpulkan berkaitan dengan hasil kesusasteraan
tersebut? T4 B3 ms 93 [ P3 B1 ]

A Dipengaruhi unsur India


B Ditulis golongan pendeta
C Diminati para bangsawan
D Dijadikan dasar perundangan

SPM 2006

7 Apakah kaitan penemuan artifak di atas dengan kerajaan Kedah Tua?


T4 B3 ms 81 [ P3 B3 ]

A Pusat pengumpulan barang


B Sebuah pelabuhan entreport
C Hubungan baik dengan China
D Kerajaan tertua di Tanah Melayu

SPM 2005 ( TIADA SOALAN )

SPM 2004

6 Mengapakah kerajaan Funan berkembang daripada kerajaan agraria


kepada kerajaan maritim? T4 B3 ms 76 [ SUDUT MAKLUMAT ]

A Kekayaan hasil laut


B Peningkatan hasil pertanian
C Perubahan dasar pemerintahan
D Kedudukan Oc-Eo yang strategik

7
Kerajaan Zaman
Kedah Tua Abad ke-5M. hingga ke-13M
Srivijaya Abad ke-7M. hingga ke-13M

Apakah persamaan antara kedua-dua kerajaan di atas? T4 B3 ms 80,81

A Perluasan kuasa
B Kawasan pertanian yang luas
C Pusat pengajian agama Hindu
D Ekonomi berasaskan perdagangan

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 29 KERTAS 1 : 1249/1

BAB 4 : KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH

SPMU 2017

7 Orang musyrikin Quraisy Makkah menentang penyebaran ajaran Islam oleh


Nabi Muhammad SAW kerana T4 B4 ms 111 [ P4 B5 & P5 B2 ]

I kepercayaan
II persamaan taraf
III menghormati tetamu
IV mentaati pemimpin

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

SPM 2016

7 Tokoh berikut adalah antara yang terawal memeluk Islam di Makkah.

Bilal bin Rabah


Amir bin Fuhairah

Mengapakah mereka tertarik kepada ajaran Islam? T4 B4 ms 110 [ P3 B3 ]

A Persamaan taraf
B Perubahan status
C Desakan keluarga
D Kebebasan beragama

8 Maklumat berikut merujuk kepada peperangan yang berlaku dalam kalangan


masyarakat Arab pada zaman jahiliah. T4 B4 ms 102 [ P1 B7-B8 ]

Perang al-Basus
Berlaku antara Bani Taghlib dengan Bani Bakar
Berlangsung selama 40 tahun

Mengapakah perang tersebut berlarutan selama 40 tahun?

A Kerajaan pusat tiada


B Hasutan kerajaan Parsi
C Kawasan pertanian terhad
D Campur tangan orang Yahudi

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 30 KERTAS 1 : 1249/1

SPMU 2016

7 Mengapakah masyarakat Arab jahiliah marah dan bermasam muka apabila


menerima kelahiran anak perempuan? T4 B4 ms 101 [ P1 B9 ]

A Harta tergadai
B Hilang jawatan
C Maruah tercabar
D Keluarga terancam

8 Bentuk pemulauan terhadap keluarga Nabi Muhammad SAW yang


dilakukan oleh orang Quraisy Makkah adalah larangan
T4 B4 ms 112 [ SUDUT MAKLUMAT ]

A mendekati orang ramai


B menjalin hubungan luar
C memasuki kota Makkah
D menjalankan perniagaan

SPM 2015

7 Dialog berikut mungkin berlaku dalam kalangan pemimpin musyrikin Quraisy


di Makkah pada Zaman Jahiliah. T4 B4 ms 112 [ P5 B1 ]

Pemimpin 1 : Kita perlu menentang Muhammad habis-habisan


kerana dia menggugat kedudukan kita

Pemimpin 2 : Ya, tambahan pula ajarannya bertentangan dengan


amalan nenek moyang kita

Apakah kesan dialog tersebut terhadap Nabi Muhammad SAW?

A Penyebaran Islam tersekat


B Perjanjian damai dimeterai
C Penghijrahan baginda ke Habsyah
D Pemulauan terhadap keluarga baginda

8 Pada peringkat awal penyebaran Islam di Makkah, golongan hamba adalah


golongan yang mula-mula tertarik kepada ajaran Islam.

Mengapakah mereka tertarik kepada ajaran Islam? T4 B4 ms 110 [ P5 B3 ]

A Mempertahankan prinsip kesamarataan


B Mendapat galakan daripada keluarga
C Diberi jaminan keselamatan
D Peka terhadap perubahan

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 31 KERTAS 1 : 1249/1

SPMU 2015

7 Surah berikut adalah wahyu kedua yang diturunkan kepada Nabi Muhammad
SAW yang mengandungi perintah supaya menyebarkan Islam.
T4 B4 ms 109 [ P2 B2 ]

Surah al-Muddasir ayat 1 hingga 7


7777777877
Bagaimanakah Nabi Muhammad SAW melaksanakan perintah tersebut?

A Mendirikan kerajaan yang berpusat di Makkah


B Mengarahkan sahabat menyampaikan dakwah di Madinah
C Menawarkan kedudukan tinggi kepada kaum bangsawan Quraisy
D Menyampaikan dakwah terhadap keluarga terdekat terlebih dahulu

8. Senarai berikut berkaitan dengan masyarakat Arab Jahiliah.


T4 B4 ms 102 [ P1 B3 ]

Sistem kabilah
Semangat assabiah

Bagaimanakah amalan tersebut boleh menghalang kejayaan Gagasan 1M

I Menggalakkan mobiliti sosial


II Menyukarkan perpaduan rakyat
III Menggalakkan semangat perkauman
IV Menghalang pelbagai kegiatan ekonomi

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

SPM 2014 ( TIADA SOALAN )

SPMU 2014

7 Selepas Abu Talib dan Siti Khadijah meninggal dunia, penentangan terhadap
penyebaran Islam di Makkah semakin meningkat. T4 B4 ms 113 [ P2 B6 ]

Bagaimanakah Nabi Muhammad SAW menangani penentangan tersebut?

A Membenarkan orang Islam berhijrah ke Habsyah


B Mengadakan rundingan dengan orang Quraisy
C Mendapatkan bantuan penduduk Madinah
D Mengasingkan diri di dalam Gua Hirak

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 32 KERTAS 1 : 1249/1

8 Mengapakah Perang Al-Basus berlaku selama 40 tahun di Tanah Arab pada


Zaman Jahiliah? T4 B4 ms 102 [ P1 B2 ]

A Perebutan sumber air


B Pelanggaran syarat perjanjian
C Menuntut pembebasan tawanan
D Mengamalkan semangat assabiah

SPM 2013

7 Pada 6 Ogos 610 Masihi, bersamaan 17 Ramadhan, Nabi Muhammad SAW


menerima wahyu yang pertama. T4 B4 ms 107 [ P3 B8 ]

A Penyebaran agama Islam


B Kemunculan kerajaan baharu Islam
C Penentangan orang Arab Quraisy terhadap Islam
D Pemisahan antara Zaman Jahiliah dengan Zaman Islam

8 Maklumat berikut berkaitan dengan kehidupan masyarakat Arab pada zaman


Jahiliah. T4 B4 ms 102 [ P1 B2 ]

Menyembah berhala
Menanam bayi perempuan yang baru lahir
X
Apakah X?

A Membina petempatan kekal


B Mahir membina sistem pengairan
C Mengamalkan semangat assabiah
D Mempunyai susun lapis masyarakat

SPM 2012

7 Jadual 2 berkaitan dengan sejarah awal perkembangan Islam di Makkah.


Tarikh 6 Ogos 610 masihi bersamaan 17 Ramadhan
Tempat Gua Hirak
Peristiwa Allah menurunkan wahyu yang pertama
kepada Nabi Muhammad SAW
Jadual 2

Apakah kesan peristiwa tersebut? T4 B4 ms 107 [ P3 B8 ]

A Zaman Jahiliah berakhir


B Pelbagai kaum bersatu
C Negara bangsa diasaskan
D Sistem khalifah dilaksanakan

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 33 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2011

7 Mengapakah Nabi Muhammad SAW digelar sebagai al-Amin?


T4 B4 ms 105 [ P4 B2 ]

A Keturunan baginda dihormati


B Memiliki kebijaksanaan
C Berpengalaman luas
D Sentiasa dipercayai

8 Antara berikut, yang manakah berkaitan dengan masyarakat Arab Jahiliah?


T4 B4 ms 101 [ P2 B2 & P1 B11-12 ]

I Menghalalkan amalan riba


II Menjalankan pemerintahan berpusat
III Menjalin kerjasama antara kabilah
IV Mengamalkan perkahwinan bebas

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

SPM 2010

7 Peperangan al-Basus yang berlaku pada Zaman Jahiliah menunjukkan


masyarakat Arab mementingkan T4 B4 ms 102 [ P1 B6 ]

A Agama
B Darjat
C Puak
D Kawasan

8 Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama iaitu surah al-Alaq


ayat 1-5 pada 6 Ogos 610 Masihi (17 Ramadhan).

Apakah yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW
menerusi surah tersebut? T4 B4 ms 108 [ P1 B2 ]

A Mengekalkan persamaan taraf sesama manusia


B Penyatuan umat di bawah satu akidah
C Pembelaan terhadap agama
D Membaca untuk meningkatkan ilmu

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 34 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2009
7 Peperangan al-Basus berlaku selama 40 tahun antara Bani Bakar dengan
Bani Taghlib semasa Zaman Jahiliah di Tanah Arab.
T4 B4 ms 102 [ SUDUT MAKLUMAT ]

Mengapakah peperangan tersebut berlaku?

A Perebutan harta rampasan perang


B Pembunuhan anggota kabilah
C Perselisihan tentang hak perniagaan
D Pencerobohan kawasan petempatan

8 Berikut adalah tokoh yang telah memberi sumbangan kepada penyebaran


Islam pada peringkat awal di Makkah. T4 B4 ms 109 [ P2 B9B10 ]
Al-Arqam bin Abu Arqam

Bagaimanakah beliau menyumbang untuk membantu penyebaran Islam?

A Membantu mengumpulkan ayat al-Quran


B Mengetuai kumpulan penghijrah ke Habsyah
C Mewakafkan rumah sebagai pusat kegiatan dakwah
D Merisik maklumat penentangan daripada musyrikin Quraisy

SPM 2008
7 Apakah kesan amalan sistem kabilah dalam masyarakat Arab Jahiliah?
T4 ms B4 102 [ P1 B2 ]

A Mewujudkan semangat assabiah


B Memulakan persaingan kuasa
C Memantapkan sistem pentadbiran
D Memperkukuh perpaduan antara suku

8 Maklumat berikut merujuk kepada peperangan yang berlaku di kalangan


masyarakat Arab pada Zaman Jahiliah. T4 B4 ms 102 [ P3 B6 ]

Perang al-Basus
Berlaku antara Bani Tabligh dengan Bani Bakar
Berlangsung selama 40 tahun

Bagaimanakah peperangan tersebut dapat dielakkan?

A Mengimbangi taraf ekonomi antara etnik


B Meningkatkan persefahaman penduduk
C Memperkuat bidang ketenteraan
D Meningkatkan kemajuan infrastruktur

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 35 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2007

Pemimpin 1 : Kita perlu menentang Muhammad habis-habisan kerana


dia menggugat kedudukan kita sebagai pemimpin.

Pemimpin 2 : Ya, tambahan pula ajarannya bertentangan dengan amalan


nenek moyang kita.

8 Dialog di atas mungkin berlaku antara pemimpin Quraisy di Makkah.


Apakah kesannya terhadap Nabi Muhammad SAW? T4 B4 ms 112 [ P5 B1 ]

A Penyebaran Islam tersekat


B Perjanjian damai dimeterai
C Penghijrahan baginda ke Habsyah
D Pemulauan terhadap keluarga baginda

SPM 2006
8 Bagaimanakah cara hidup masyarakat Arab Jahiliah? T4 B4 ms 102 [ P1 B2 ]

A Memencilkan diri
B Mengelakkan ancaman musuh
C Mengamalkan semangat kesukuan
D Mengamalkan kepercayaan politiesme

Tarikh Peristiwa
6 Ogos 610M (17 Ramadhan) Wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW

9 Peristiwa di atas menunjukkan T4 B4 ms 107 [ P3 B8 ]

A agama Islam tersebar


B kemunculan kerajaan Islam
C penentangan Arab Quraisy terhadap Islam
D pemisah Zaman Jahiliah dengan Zaman Islam

11 Mengapakah orang Arab Quraisy Makkah menentang ajaran Islam?


T4 B4 ms 111 [ P4 B5 & P6 B2-3 ]

I Perbezaan kepercayaan
II Prinsip perjuangan berbeza
III Terpengaruh dengan Bani Qainuqa
IV Tanggapan salah terhadap tugas Nabi Muhammad SAW

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 36 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2005

7 Nabi Muhammad SAW diamanahkan oleh pemimpin Arab Quraisy untuk


meletakkan Hajar Aswad ke tempat asalnya.
T4 B4 ms 106 [ SUDUT MAKLUMAT ]

Apakah kepentingan peristiwa tersebut kepada masyarakat Arab?

A Penyebaran Islam di Makkah


B Perbalahan antara kaum dielakkan
C Perkembangan perdagangan di Makkah
D Pelantikan pemimpin dari kalangan orang Islam

SPM 2004

8 Mengapakah pergaduhan sering berlaku antara kabilah dalam masyarakat


Arab Jahiliah? T4 B4 ms 101 [ P5 B3 ]

A Mengawal kaabah
B Menguasai telaga zamzam
C Merebut hak pungutan cukai
D Mengamalkan semangat kesukuan

9 Mengapakah pada peringkat awal penyebaran Islam di Makkah, ramai hamba


memeluk Islam? T4 B4 ms 110 [ P3 B3-B4 ]

A Bersedia mati syahid


B Mendapat hak yang sama
C Mendapat keizinan tuannya
D Berpeluang menjadi pemimpin

10 Tiga tahun secara rahsia

X
Sepuluh tahun secara terbuka

Berdasarkan rajah di atas, X merujuk kepada T4 B4 ms 108 [ P4 B1 ]

A penerimaan Islam di Madinah


B penyebaran Islam di Makkah
C penghijrahan orang-orang Islam
D pengumpulan ayat suci al-Quran

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 37 KERTAS 1 : 1249/1

BAB 5 : KERAJAAN ISLAM DI MADINAH

8 Pada tahun 630 Masihi, Nabi Muhammad SAW telah menguasai semula kota
Makkah.

Apakah kesan peristiwa tersebut? T4 B5 ms 136 [ P3 B2 ]

A Pembahagian wilayah
B Bilangan penduduk bertambah
C Sistem kabilah diteruskan
D Unsur jahiliah dihapuskan

9 Setelah rombongan orang Islam dari Madinah disekat di Hudaibiyah pada


tahun 628 Masihi, Rasulullah SAW bertindak menghantar Uthman bin Affan
menemui pemimpin Quraisy di Makkah.

Mengapakah Rasulullah SAW bertindak sedemikian? T4 B5 ms 132 [ P1 B5-B6 ]

A Memberi peringatan
B Menjelaskan tujuan kedatangan
C Membuat rundingan kedamaian
D Meninjau kekuatan tentera musuh

10 Gambar 1 menunjukkan sambutan Maal Hijrah di Malaysia.


T4 B5 ms 123 [ P3 B9 ]

Sambutan tersebut diadakan setiap tahun untuk memperingati

A perjuangan umat Islam


B turunnya wahyu pertama
C pembukaan semula kota Makkah
D kelahiran Nabi Muhammad SAW

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 38 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2016

9 Maklumat berikut berkaitan dengan kepentingan hijrah Nabi Muhammad SAW


ke Madinah.

Menjalin hubungan persaudaraan


Mewujudkan perpaduan dalam kalangan masyarakat

Bagaimanakah Nabi Muhammad SAW bertindak untuk memastikan kedua-dua


kepentingan hijrah tersebut menjadi kenyataan? T4 B5 ms 124 [ P4 B4 ]

A Melantik gabenor sebagai pentadbir


B Menyatukan wilayah-wilayah kecil
C Menubuhkan pasukan tentera tetap
D Menggubal perlembagaan negara

10 Kota Makkah dibuka semula oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 630
Masihi. Mengapakah Kota Makkah berjaya dibuka semula dengan mudah?
T4 B5 ms 134 [ P1 B7-B8 ]

A Pembebasan golongan hamba


B Pemulauan keluarga Bani Hashim
C Pencabulan syarat Perjanjian Hudaibiyah
D Pertelingkahan antara suku Aus dengan suku Khazraj

SPMU 2016

9 Jadual 1 berkaitan dengan peristiwa hijrah dalam sejarah Islam.

Tarikh Peristiwa
1 Rabiulawal Penghijrahan orang islam Makkah ke
( 12 September 622 Masihi ) Madinah

Apakah kepentingan peristiwa tersebut?


T4 B5 ms 122 [ P3 B1-B2 ] & ms 127 [ P1 B8 ]

I Persaudaraan ummah diperkukuh


II Kerajaan yang adil dibentuk
III Perang saudara tamat
IV Struktur masyarakat berubah

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

10 Apakah peristiwa yang membawa kepada pembukaan semula kota Makkah?


T4 B5 ms 134 [ P1 B7-B8 ]

A Penyeksaan terhadap golongan hamba


B Pencabulan syarat Perjanjian Hudaibiyah
C Pemulauan terhadap keluarga Bani Hashim
D Pertelingkahan antara suku Aus dan Khazraj
LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH
EZY'S SEJARAH 39 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2015

9 Apakah peristiwa yang dapat dikaitkan dengan maklumat berikut?


T4 B5 ms 119 [ P1 B3 ]

Menyediakan tempat tinggal


Menjanjikan keselamatan
Kesediaan mempertahankan Islam

A Perjanjian Hudaibiyah
B Perjanjian Aqabah
C Baiah al-Ridwan
D Majlis Tahkim

10 Rajah 1 berkaitan dengan rentetan peristiwa hijrah Nabi Muhammad S.A.W.


Menerima X Singgah di Sampai di
wahyu Quba Madinah

Rajah 1
Apakah X? T4 B5 ms 121 [ RAJAH ]

A Bersetuju memeterai Perjanjian Aqabah


B Sepakat membina masjid al-Nabawi
C Muafakat dengan golongan Ansar
D Bersembunyi di Gua Thur

SPMU 2015

9 Abdullah bin Arqat membantu Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah.


Apakah bentuk bantuan yang diberikan? T4 B5 ms 120 [ P3 B10 ]

A Kawalan keselamatan
B Menjadi penunjuk jalan
C Menyiasat pergerakan musuh
D Membekal barang keperluan

10 Maklumat berikut berkaitan dengan pembukaan semula kota Makkah.


T4 B5 ms 136 [ P4 B5 ]

Tahun Peristiwa
630 Masihi Nabi Muhammad SAW membuka semula Kota Makkah

Apakah kepentingan peristiwa tersebut terhadap kerajaan Islam Madinah?

A Penerusan sistem kabilah


B Membasmi kemiskinan
C Memperkukuh negara
D Pertambahan penduduk

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 40 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2014

8 Maklumat berikut berkaitan dengan Perjanjian Hudaibiyah.

Tahun Peristiwa
630 Masihi Orang Arab Quraisy melanggar syarat
Perjanjian Hudaibiyah

Apakah kesan peristiwa tersebut? T4 B5 ms 133 [ P6 B7 ]

A Kota Makkah dikuasai Islam


B Sistem kabilah dimansuhkan
C Urusan perdagangan terjejas
D Penduduk Madinah berhijrah

9 Apakah perkara yang diutamakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam


mendirikan negara Islam Madinah? T4 B5 ms 124 [ P4 B4 ]

A Menyatukan wilayah
B Menyusun perlembagaan
C Mengadakan rundingan damai
D Meminta bantuan orang Badwi

10 Bagaimanakah kedudukan orang Yahudi dalam Piagam Madinah?


T4 B5 ms 127 [ P6 B2 ]

A Memimpin angkatan tentera


B Menjadi pentadbir wilayah
C Diberi pengecualian cukai
D Diiktiraf sebagai rakyat

SPMU 2014

9 Mengapakah keadaan di Madinah kurang aman sebelum kedatangan Islam?


T4 B5 ms 118 [ P1 B9-B10 ]

I Keluasan wilayah
II Ketiadaan ajaran agama
III Penguasaan ekonomi oleh Yahudi
IV Perbalahan antara suku

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 41 KERTAS 1 : 1249/1

10 Maklumat berikut berkaitan dengan perjanjian antara Nabi Muhammad SAW


dengan orang Arab Madinah. T4 B5 ms 118 [ P3 B10-B12 ]

Tahun Peristiwa
Perjanjian Aqabah Pertama ditandatangani antara
621 Masihi Nabi Muhammad SAW dengan suku Aus dan Khazraj.

Apakah perkara yang dipersetujui dalam perjanjian tersebut?

I Memutuskan hubungan dengan Yahudi


II Rasulullah menjadi ketua negara
III Beriman kepada Allah dan rasul
IV Membantu dalam perjuangan

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

SPM 2013

9 Rajah 1 menunjukkan syarat Perjanjian Hudaibiyah yang ditandatangani


antara Nabi Muhammad SAW dengan masyarakat Quraisy Makkah pada tahun
628 Masihi (6 Hijrah). T4 B5 ms 133 [ P3 B4-B5 ]

Syarat Pertama Perjanjian Mengadakan gencatan


Hudaibiyah senjata selama 10 tahun
Rajah 1

Apakah kesan perjanjian tersebut?

A Penghijrahan penduduk berkurangan


B Pertambahan wilayah jajahan
C Perluasan penyebaran Islam
D Pengukuhan angkatan tentera

10 Orientalis Barat menganggap hijrah Nabi Muhammad SAW dan umat Islam
dari Makkah ke Madinah sebagai pelarian. T4 B5 ms 120 [ P2 B6-B9 ]

Apakah alasan untuk menyangkal anggapan tersebut?

I Diberi sambutan meriah


II Dijemput penduduk tempatan
III Galakan oleh pemimpin Quraisy
IV Mendapat bantuan masyarakat Arab

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 42 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2012

8 Jadual 3 berkaitan dengan peristiwa yang berlaku di Semenanjung Tanah


Arab.

Tahun Peristiwa
630 Masih Nabi Muhammad SAW membuka semula Kota Makkah

Jadual 3
Mengapakah peristiwa tersebut berlaku? T4 B5 ms 134 [ P1 B7-B8 ]

A Tentera Quraisy menyerah kalah


B Sistem pertahanan Quraisy lemah
C Pihak Quraisy mencabuli isi perjanjian
D Kaum Quraisy membunuh orang Islam

9 Abdullah bin Arqat membantu Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah.


Apakah bentuk bantuan yang diberikan? T4 B5 ms 120 [ P3 B10 ]

A Mengawal keselamatan
B Menjadi petunjuk jalan
C Menyiasat pergerakan musuh
D Membekal barang keperluan

10 Jadual 4 berkaitan dengan peperangan yang berlaku antara orang Quraisy


Makkah. T4 B5 ms 130 [ SUDUT MAKLUMAT ]

Peristiwa Tahun Pihak Yang Menang


Perang Khandak 627 Masihi Tentera Islam
Jadual 4

Apakah faktor kemenangan tentera Islam dalam peperangan tersebut?

A Peralatan yang canggih


B Bilangan tentera ramai
C Bantuan luar diperolehi
D Strategi perang mantap

SPM 2011

9 Nabi Muhammad SAW berjaya membuka semula Kota Makkah pada tahun
630 Masihi bersamaan tahun 8 Hijrah. T4 B5 ms 134 [ P1 B9 ]

Apakah peristiwa yang mempercepatkan pembukaan semula kota tersebut?

A Perluasan kegiatan tentera Quraisy


B Penguasaan ekonomi oleh Rom
C Penawanan khalifah perdagangan Parsi
D Pembunuhan seorang anggota Bani Khuzaah

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 43 KERTAS 1 : 1249/1

10 Apakah kepentingan Piagam Madinah yang dirangka oleh Nabi Muhammaad


SAW pada tahun 622 Masihi? T4 B5 ms 128 [ P1 B2 ]

A Memberi panduan pemerintahan negara


B Melindungi tradisi masyarakat Arab
C Menamatkan permusuhan dengan Rom
D Menyediakan strategi menghadapi ancaman Quraisy Makkah

SPM 2010

9 Bagaimanakah kedudukan orang Yahudi seperti yang terkandung dalam


Piagam Madinah? T4 B5 ms 127 [ P6 B1- B6 ]

I Diiktiraf sebagai penduduk Madinah


II Bebas menjalinkan hubungan dengan pihak luar
III Terlibat dalam pentadbiran negara
IV Dijamin keselamatan selagi setia

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

10 Tindakan berikut dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW selepas perang


Badar berakhir.

Mengampunkan tawanan perang


Membebaskan tawanan wanita

Apakah kesan daripada tindakan tersebut? T4 B5 ms 131 [ P2 B6-B7 ]

A Suku yang bertelagah berdamai


B Islam diterima dengan kerelaan
C Kebebasan beragama diamalkan
D Pengukuhan pentadbiran kerajaan Islam

SPM 2009

9 Selepas dua tahun perjanjian Hudaibiyah dimeterai, orang Quraisy Makkah


mencabuli perjanjian tersebut dengan menyokong Bani Bakar yang
berperang dengan Bani Khuzaah.

Apakah kesan daripada pencabulan tersebut? T4 B5 ms 133 [ P6 B7 ]


A Penyebaran Islam tergendala
B Pembukaan semula kota Makkah
C Penduduk Madinah semakin terancam
D Penghijrahan Nabi Muhammad SAW terhalang

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 44 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2008
9 Tokoh berikut telah memberi sumbangan dalam perkembangan Islam.

Abdullah bin Abu Bakar


Amir bin Fuhairah
Abdullah bin Arqat
Apakah sumbangan mereka? T4 ms 120 [ SUDUT MAKLUMAT ]

A Menamatkan pemulauan terhadap orang Islam


B Membantu Rasulullah berhijrah ke Madinah
C Meneruskan dakwah ke Taif
D Menandatangani Perjanjian Hudaibiyah

10 Pernyataan berikut merupakan satu daripada syarat Perjanjian Hudaibiyah.

Orang Islam Madinah yang memihak ke Makkah tanpa


kebenaran penjaganya tidak perlu dipulangkan

Mengapakah Nabi Muhammad SAW menerima syarat tersebut walaupun


tidak dipersetujui para sahabat yang lain? T4 B5 ms 133 [ P3 B4-B5 ]

A Mengelakkan peperangan
B Mempertahankan imej Islam
C Memelihara hubungan kekeluargaan
D Memudahkan penyebaran agama Islam

SPM 2007
Tahun Peristiwa
627 Masihi Perang Khandak

9 Jadual di atas berkaitan dengan peperangan yang berlaku antara orang Islam
dengan pihak Quraisy Makkah. T4 ms 130 [ SUDUT MAKLUMAT ]

Apakah strategi Nabi Muhammad SAW dalam peperangan tersebut?

A Menggali parit
B Perang gerila
C Serang hendap
D Membina tembok

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 45 KERTAS 1 : 1249/1

Tahun Peristiwa
630 Masihi Nabi Muhammad SAW membuka semula kota Makkah.

9 Apakah kepentingan peristiwa di atas terhadap kerajaan Islam Madinah?


T4 ms B5 134 [ P2 B3 ]

A Meningkatkan kemajuan ekonomi


B Penerusan sistem kabilah
C Memperkukuh negara
D Pertambahan penduduk

SPM 2006 ( TIADA SOALAN)


SPM 2005

8 Antara berikut yang manakah berkaitan dengan penghijrahan Nabi


Muhammad SAW ke Madinah? T4 B5 ms 122 [ P3 B7-B13 ]

I Terbinanya bangunan yang lengkap


II Struktur pentadbiran dipimpin oleh khalifah
III Wujudnya gelaran Muhajirin dan Ansar
IV Mempersaudarakan orang Islam Mekah dengan orang Islam Madinah

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

9 Sambutan Maal Hijrah diadakan setiap tahun di Malaysia bagi


memperingati T4 B5 ms 123 [ P3 B9 ]

A Perjuangan umat Islam


B Turunnya wahyu pertama
C Pembukaan kota Makkah
D Kelahiran Nabi Muhammad SAW

SPM 2004

11 Antara berikut keadaan yang manakah membenarkan perang dalam Islam?


T4 B5 ms 130 [ P1 B1 ]

I Meluaskan wilayah
II Mempertahankan diri
III Menjaga harta benda
IV Menguasai ekonomi

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 46 KERTAS 1 : 1249/1

BAB 6 : PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA

SPMU 2017

11 Tokoh ilmuwan Islam yang manakah telah memberikan sumbangan dalam


bidang matematik? T4 B6 ms 167 [ P4 B2 ]

A Ibn Jarih
B Al-Khawarizmi
C Wasil bin Ata
D Malik bin al-Harith

12 Apakah sumbangan kerajaan Turki Uthmaniyah dalam bidang pendidikan?


T4 B6 ms 161 [ P4 B4 & B6 ]

I memperkenalkan sistem madrasah


II menubuhkan akademi pelayaran
III menubuhkan institut pertanian
IV membina kolej perubatan

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

SPM 2016

11 Kerajaan Bani Umaiyah telah menubuhkan beberapa bahagian dalam


pentadbiran. Apakah bahagian tersebut? T4 B6 ms 151 [ P3 B5 & B6 ]

I Cukai
II Bahasa
III Perdagangan
IV Kehakiman

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

12 Apakah sumbangan tokoh berikut kepada kerajaan Islam?


T4 B6 ms 145 [ P2 B4 ]
Khalid bin Al-Walid
Usamah bin Zaid

A Menjadi panglima angkatan tentera


B Mengembangkan pengajaran Al-Quran
C Melancarkan gerakan membasmi nabi palsu
D Memeterai perjanjian dengan kerajaan Parsi

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 47 KERTAS 1 : 1249/1

SPMU 2016

11 Maklumat berikut berkaitan dengan sumbangan Ibn al-Nafis.

Ibn al- Nafis ( 1210 -1288 ) adalah seorang doktor Arab yang banyak
menyumbang kepada kemajuan ilmu perubatan dan sains pada abad ke-13.
Beliau juga terlibat dalam perundangan, politik dan kajian anatomi.

Sumber : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18481505

Apakah sumbangan beliau? T4 B6 ms 152 [ SUDUT MAKLUMAT ]

A Menulis ensiklopedia undang-undang


B Membuka pusat pengajian akademik
C Membetulkan teori peredaran darah
D Menubuhkan hospital pesakit kusta

12 Bagaimanakah Khalifah Umar bin Al-Khattab memajukan bidang pertanian?


T4 B6 ms 147 [ P1 B2 ]

A Mengeksport lebihan hasil


B Membina sistem pengairan
C Memperkenalkan penggunaan batas
D Melaksanakan sistem penggiliran

SPM 2015

11 Bagaimanakah Khalifah Uthman bin Affan berjaya meluaskan wilayah Islam?


T4 B6 ms 147 [ P5 B4 ]

A Semangat jihad dipupuk


B Armada laut diperkukuhkan
C Perkahwinan politik digalakkan
D Perjanjian dengan pemimpin tempatan

12 Bagaimanakah Khalifah Umar bin Al-Khattab mengawal hakim daripada


melakukan penyelewengan? T4 B6 ms 146 [ P6 B6 ]

A Mewujudkan peraturan yang tegas


B Memberikan gaji setiap bulan
C Melantik pegawai risikan
D Membuat pemantauan

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 48 KERTAS 1 : 1249/1

SPMU 2015

9 Senarai berikut berkaitan dengan konsep politik dalam sistem pemerintahan


Islam. T4 B6 ms 143 [ P5 B2 ]

Musyawarah
Syura
Baiah

Apakah kepentingan amalan konsep tersebut terhadap sesebuah negara?

I Melahirkan pemimpin berwibawa


II Memperkukuh sistem berkuasa mutlak
III Mengehadkan kuasa pentadbir wilayah
IV Memperkuat ikatan rakyat dengan pemimpin

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

12 Dasar sosial Islam yang dilaksanakan oleh kerajaan Turki Uthmaniyah telah
menarik minat orang Kristian untuk memeluk Islam.T4 B6 ms 161 [ P3 B4 ]

Mengapakah dasar tersebut menarik minat orang Kristian?

A Memberi penekanan kepada kecemerlangan individu


B Mengutamakan kemewahan dalam kehidupan
C Memperkuat kedudukan sesuatu kabilah
D Menjamin kemuliaan keturunan

SPM 2014

7 Tokoh berikut telah membantu mengukuhkan pemerintahan Khalifah Abu


Bakar al-Siddiq. T4 B6 ms 145 [ P2 B2 ]

Khalid bin al-Walid


Usamah bin Zaid

Apakah bantuan yang diberikan oleh tokoh-tokoh tersebut?

A Menggubal undang-undang
B Mengatasi ancaman kuasa luar
C Memperkukuh sistem pendidikan
D Mempelbagaikan kegiatan pertanian

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 49 KERTAS 1 : 1249/1

11 Maklumat berikut berkaitan dengan tokoh pengembara Islam pada


abad ke-14. T4 B6 ms 168 [ P3 B5 ]
Tokoh Keterangan
Ibn Battuta Hasil tulisan beliau menjadi rujukan
sejarawan hingga kini

Mengapakah tulisan beliau menjadi rujukan sehingga kini?

A Ketepatan fakta
B Keunikan ilustrasi
C Keindahan bahasa
D Kepelbagaian teknik

12 Antara yang berikut, yang manakah sumbangan Khalifah Abu Bakar al-Siddiq
kepada kerajaan Islam Madinah? T4 B6 ms 144 [ P6 B2 ] & ms 145 [ P1 B2 ]

I Memerangi golongan al-Riddah


II Memperkenalkan pelbagai cukai
III Menubuhkan Jabatan Kehakiman
IV Menyelesaikan perpecahan umat Islam

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

SPMU 2014

11 Kerajaan Bani Umaiyah telah memperkenalkan sistem hijabah bertujuan


untuk T4 B6 ms 151 [ P3 B9 ]

A mengukuhkan pertahanan laut


B mengawal keselamatan khalifah
C mengumpul rekod baitulmal
D mengurus pelantikan wazir

12 Bagaimanakah Khalifah Abu Bakar al-Siddiq berjaya mengatasi ancaman


kuasa Rom dan Parsi? T4 B6 ms 145 [ P2 B4 ]

A Menghantar ekspedisi perang


B Mengutus utusan damai
C Mendapatkan bantuan luar
D Memperkuat angkatan laut

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 50 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2013

11 Bagaimanakah Khalifah Uthman bin Affan r.a. berjaya meluaskan wilayah


Islam? T4 B6 ms 147 [ P5 B4 ]

A. Semangat jihad dipupuk


B. Armada laut diperkukuh
C. Perkahwinan politik digalakkan
D. Perjanjian dengan pemimpin tempatan dimeterai

SPM 2012

11 Sistem wazarah telah diperkenalkan oleh kerajan Bani Umaiyah.


Bagaimanakah sistem tersebut dilaksanakan? T4 B6 ms 151 [ P2 B6-B7 ]

A Urus setia menguruskan rekod kewangan


B Wazir dilantik mengetuai pentadbiran
C Pelbagai jabatan kerajaan ditubuhkan
D Ulama dilantik menjadi pentadbir

12 Bagaimanakah khalifah dilantik pada zaman pemerintahan kerajaan Bani


Abbasiyah? T4 B6 ms 155 [ P2 B5 ]

A Pemilihan dilakukan oleh ulama


B Mengamalkan sistem pewarisan
C Melalui perundingan Majlis Syura
D Berdasarkan wasiat khalifah terdahulu

SPM 2011

11 Dasar sosial Islam yang diamalkan kerajaan Turki Uthmaniyah telah menarik
minat orang Kristian di Eropah untuk memeluk Islam.

Apakah aspek yang ditekankan dalam dasar tersebut? T4 B6 ms 163 [ P3 B2 ]

A Warisan Bangsa
B Jurai keturunan
C Pengumpulan kekayaan
D Kecemerlangan individu

12 Apakah pembaharuan yang telah dilaksanakan oleh Khalifah Abu Bakar al-
Siddiq dalam sistem pemerintahan negara? T4 B6 ms 145 [ P4 B1 ]

A Menyediakan pakaian seragam tentera


B Membentuk tentera sukarela
C Memperkukuh tentera laut
D Memperkenalkan gaji untuk tentera

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 51 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2010

11 Pada zaman pemerintahan khulafa al-Rasyidin, seseorang khalifah dilantik


melalui sistem syura.

Apakah kebaikan sistem tersebut? T4 B6 ms 143 [ P5 B2 ]

A Menjamin kesinambungan pemerintahan


B Meneruskan tradisi masyarakat Arab
C Mendapat sokongan orang bukan Arab
D Menjamin pemilihan pemimpin berkelayakan

12 Mengapakah Khalifah Umar bin al-Khattab mewujudkan jawatan Wali atau


Gabenor semasa pemerintahan beliau? T4 B6 ms 146 [ P5 B5 ]

A Mempergiat usaha penyebaran agama Islam


B Memperkukuh perpaduan penduduk
C Memperluaskan kawasan pemerintahan
D Mempertingkat sistem pentadbiran wilayah

SPM 2009

10 Orang Mawali ialah orang bukan Arab yang memeluk Islam.


Antara yang berikut , yang manakah berkaitan dengan mereka?
T4 B6 ms 145 [ SUDUT MAKLUMAT ]

A Diwajibkan menyertai kerahan tenaga


B Dikenakan bayaran cukai tambahan
C Dilantik mengetuai pentadbiran wilayah
D Dipertanggungjawabkan membina terusan

11 Apakah sumbangan Khalifah Uthman bin Affan kepada kemajuan sistem


pertahanan negara Islam Madinah? T4 B6 ms 147 [ P5 B4 ]

A Membina markas tentera


B Mewujudkan pasukan tentera tetap
C Menubuhkan angkatan tentera laut
D Melantik panglima tentera sebagai gabenor

12 Apakah sumbangan kerajaan Turki Uthmaniyah dalam bidang kesenian


yang masih kekal hingga ke hari ini? T4 B6 ms 161 [ P4 B10 ]

A Seni teater
B Seni arca
C Seni bina
D Seni tari

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 52 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2008

11 Kerajaan Bani Umaiyah telah mewujudkan sistem hijabah.


Bagaimanakah sistem tersebut dilaksanakan? T4 B6 ms 151 [ P3 B7-B9 ]

A Penetapan peraturan di istana


B Halangan mengkritik pemerintah
C Pemeriksaan untuk menemui khalifah
D Kebebasan bersuara dihadkan

12 Apakah peranan golongan Mudejar di Eropah? T4 B6 ms 166 [ P2 B20 ]

A Menerapkan cara hidup Islam


B Menyertai pasukan tentera khas
C Menggalakkan perkembangan ilmu
D Menjadi pembayar cukai tambahan

SPM 2007

7 Bagaimanakah Khalifah Uthman bin Affan r.a. berjaya meluaskan wilayah


Islam? T4 B6 ms 147 [ P5 B4 ]

A Semangat jihad dipupuk


B Armada laut diperkukuh
C Perkahwinan politik digalakkan
D Perjanjian dengan pemimpin tempatan dimeterai

Istilah Maksud
Mudejar Orang Islam setempat tinggal dalam kawasan
pemerintahan orang Kristian.
Mozarab Orang tempatan yang beragama Kristian yang
mengamalkan kebudayaan Islam.

11 Berdasarkan maklumat di atas, apakah kesimpulan yang dapat dibuat?


T4 B6 ms 166 [ P2 B16-B22 ]

A Kebudayaan Islam mempengaruhi kehidupan masyarakat


B Bahasa Arab digunakan oleh sebahagian masyarakat
C Perkembangan ilmu pengetahuan meluas di Eropah
D Perluasan kawasan penaklukan Islam

12 Apakah sumbangan Ibn Battuta yang menjadi rujukan sehingga kini?


T4 B6 ms 168 [ P3 B5 ]

A Merancang strategi peperangan


B Mengasas teori matematik
C Memperkenalkan ilmu perubatan
D Mencatat fakta pengembaraan dengan tepat

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 53 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2006
Empangan Abu Musa - Basrah
Terusan Amirul Mukminin - Mesir

12 Apakah tujuan pembinaan sistem pengairan di atas? T4 B6 ms 147 [ P1 B2 ]

A Membekalkan air bersih


B Mengatasi masalah banjir
C Meningkatkan pengeluaran pertanian
D Menyimpan air untuk musim kemarau

SPM 2005

10 Apakah langkah Khalifah Umar bin al-Khattab r.a. mengawal


penyelewengan hakim? T4 B6 ms 146 [ P6 B6 ]

A Mengenakan hukuman yang berat


B Membuat pemantauan yang kerap
C Memberikan gaji bulanan yang lumayan
D Meningkatkan kefahaman terhadap Islam

11 Mengapakah Cordova dianggap penting kepada dunia Islam dan Eropah pada
abad Ke-10 M? T4 B6 ms 153 [ P1 B2 & P2 B1 ]

I pusat kebudayaan
II pusat pengajian tinggi
III pusat penterjemahan
IV pusat perdagangan

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

Kerajaan Bani Umaiyah di Andalusia berjaya memajukan pertaniannya

12 Antara berikut yang manakah merujuk kepada pernyataan di atas?


T4 B6 ms 154 [ P3 B2 & B4 ]

I pembinaan sistem saliran


II penggunaan baja kimia
III perekaan peralatan pertanian
IV penghasilan benih berkualiti

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 54 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2004

12 Antara berikut yang manakah termasuk dalam golongan al-Riddah yang


muncul selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW?
T4 B6 ms 145 [ P1 B2 & B3 ]

I Mengaku sebagai nabi


II Menjadi ketua khalifah
III Memerangi pemberontakan
IV Mengingkari pembayaran zakat

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

Hubungan diplomatik
13
Pertembungan Penaklukan
tamadun
Perdagangan

Rajah di atas merujuk kepada cara pertembungan tamadun Islam dengan


tamadun luar. Apakah kesan daripada pertembungan tersebut?
T4 B6 ms 166 [ P2 B8 ] & ms 167 [ P3 B1 ]

I Peningkatan ilmu
II Penyerapan budaya
III Penguasaan kuasa
IV Pembahagian kelas sosial

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 55 KERTAS 1 : 1249/1

BAB 7 : ISLAM DI ASIA TENGGARA

SPMU 2017

14 Golongan ulama sangat berpengaruh dalam sistem pentadbiran di Acheh.


Apakah peranan golongan tersebut? T4 B7 ms 184 [ P2 B12 ]

A Melantik pembesar negeri


B Mengetuai upacara rasmi
C Menetapkan protokol
D Menasihati sultan

SPM 2016

13 Mengapakah nasab keturunan sultan yang memerintah di Asia Tenggara sering


dikaitkan dengan Iskandar Zulkarnain? T4 B7 ms 197 [ P2 B8 ]

A Mengelakkan perpecahan rakyat


B Memperkukuh hubungan perdagangan
C Meningkatkan kewibawaan pemerintah
D Mengekalkan amalan adat tradisional

14 Maklumat berikut berkaitan dengan pemerintah kerajaan di Asia Tenggara.

Sultan Kerajaan
Malik Al-Zahir Samudera-Pasai
Ali Mughayat Syah Acheh

Apakah sumbangan kedua-dua pemerintah tersebut dalam bidang


pentadbiran? T4 B7 ms 186 [ P3 B9-B10 ]

A Menerapkan unsur Islam


B Melantik ulama mentadbir wilayah
C Mewujudkan angkatan tentera bergaji
D Mengehadkan kuasa golongan bangsawan

15 Bagaimanakah tokoh berikut membantu menyebarkan Islam di Asia Tenggara


T4 B7 ms 181 [ P2 B1-B6 ]

Tun Perak

A Menggalakkan pembinaan madrasah


B Mengislamkan golongan bangsawan
C Melaksanakan perluasan kuasa
D Menggalakkan penulisan kitab

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 56 KERTAS 1 : 1249/1

SPMU 2016

13 Maklumat berikut berkaitan dengan teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara.

Islam dari Semenanjung Tanah Arab


Islam dari China
Islam dari India
Mengapakah pakar sejarah fokus kepada wilayah tersebut apabila
membincangkan tentang teori kedatangan Islam?
T4 B7 ms 176 [ P4 B6 B10 ] & ms 177 [ P1 B10 B13 ]

I Kedudukan wilayah tersebut di tengah-tengah kawasan Asia Tenggara


II Unsur budaya wilayah tersebut mempengaruhi budaya Asia Tenggara
III Hubungan wilayah tersebut dengan Asia Tenggara telah lama terjalin
IV Wilayah tersebut pernah menjadi sebahagian wilayah Asia Tenggara

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

14 Mengapakah Sultan Mansur Shah ( Melaka) menghantar kitab al-Dur


al Manzum ke Sumatera Pasai? T4 B7 ms 183 [ P1 B4 ]

A Untuk dibahaskan
B Untuk diterjemahkan
C Sebagai lambang kedaulatan
D Sebagai hadiah perkahwinan

15 Karya sastera manakah yang dibacakan kepada tentera Melaka ketika


serangan Portugis? T4 B7 ms 183 [ P2 B4 ]

A Hikayat Amir Hamzah


B Hikayat Nabi Bercukur
C Hikayat Nur Muhammad
D Hikayat Merong Mahawangsa

SPM 2015

13 Rajah 2 menunjukkan perubahan yang berlaku dalam sistem pemerintahan di


Asia Tenggara selepas kedatangan Islam. T4 B7 ms 185 [ P4 B4 ]

Sebelum Islam Selepas Islam

Beraja X

Rajah 2
Apakah X?

A Kesultanan
B Demokrasi
C Aristokrasi
D Republik
LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH
EZY'S SEJARAH 57 KERTAS 1 : 1249/1

14 Apakah yang berkaitan dengan tokoh dalam senarai berikut?


T4 B7 ms 175, 177 & 178

John Crawford
Snouck Hurgronje
Emanuel Gadinho Eredia

A Melaksanakan pentadbiran Barat


B Memperkenalkan ilmu matematik
C Menterjemahkan karya falsafah Arab
D Membincangkan teori kedatangan Islam

SPMU 2015

16 Senarai berikut adalah hasil karya sastera tempatan di Asia Tenggara.


T4 B7 ms 176 [ SUDUT MAKLUMAT ]

Hikayat Acheh
Hikayat Raja-Raja Pasai
Hikayat Merong Mahawangsa

Apakah persamaan maklumat yang terkandung dalam karya tersebut?

A Peraturan di istana
B Sistem perlantikan raja
C Pengurusan perdagangan
D Cara penyebaran Islam

SPM 2014

14 Bagaimanakah pertapakan Islam di Brunei menyebabkan pengislaman


wilayah di sekitarnya seperti Kepulauan Sulu dan Mindanao?
T4 B7 ms 182 [ P2 B2 ]

A Pendidikan dipergiat
B Perdagangan diperluas
C Kekuatan empayar dipertingkat
D Hubungan dengan China diperkukuh

SPMU 2014

13 Sultan Iskandar Musa Mahkota Alam telah menubuhkan institusi baitulmal


di Acheh. Apakah fungsi institusi tersebut? T4 B7 ms 191 [ P2 B5 ]

A Menjaga perbendaharaan negara


B Menguruskan adat istiadat istana
C Menyeragamkan sistem pentadbiran
D Mengawal pelaksanaan undang-undang

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 58 KERTAS 1 : 1249/1

14 Ulama Islam mengislamkan golongan raja dan bangsawan terlebih dahulu


supaya Islam tersebar luas di Asia Tenggara.
Mengapakah ulama Islam bertindak demikian? T4 B7 ms 180 [ P4 B3 ]

A Mematuhi konsep kedaulatan pemerintah


B Mengetahui kesetiaan rakyat kepada pemerintah
C Menghormati kuasa mutlak pemerintah
D Melindungi kepentingan pemerintah

SPM 2013

12 Kerajaan Islam berikut mempunyai pengaruh terhadap kerajaan Islam di


Asia Tenggara. T4 B7 ms 185 [ P4 B4 ]

Abbasiyah
Turki Uthmaniyah

Apakah pengaruh tersebut?

A Sistem Pembesar Empat Lipatan


B Perluasan kawasan empayar
C Pembentukan Majlis Syura
D Amalan institusi kesultanan

13 Pedagang Islam berjaya menarik minat penduduk tempatan di Asia


Tenggara untuk mendalami ajaran Islam.

Bagaimanakah mereka dapat berbuat demikian? T4 B7 ms 176 [ P2 B6-B9 ]

A Menulis kitab agama


B Mendirikan madrasah
C Mengamalkan sikap jujur
D Memuliakan kedudukan raja

14 Kedatangan Islam ke Asia Tenggara telah mengubah sistem pemerintahan dan


pentadbiran. T4 B7 ms 185 [ P4 B4 ] & ms 186 [ P5 B3 ]

Apakah bukti pernyataan di atas?

I Wazir dilantik mentadbir wilayah


II Institusi kesultanan diperkenalkan
III Undang-undang syariah dilaksanakan
IV Jawatan tradisional dimansuhkan

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 59 KERTAS 1 : 1249/1

15 Rajah 2 menunjukkan perubahan konsep dalam sistem pemerintahan


Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke-15 Masihi. T4 B7 ms 186 [ P3 B10 ]

Dewa Raja Zilullah fil-alam


Rajah 2
Mengapakah perubahan tersebut berlaku?

A Perluasan wilayah
B Perubahan pemimpin
C Pengiktirafan kerajaan
D Pengislaman pemerintah

SPM 2012

13 Jadual 5 berkaitan dengan pengislaman pemerintahan di Asia Tenggara.

Negeri Pemerintah
Pattani Raja Phaya Tu Nak Pa diislamkan oleh Syeikh Said
Pasai Raja Malik al-Salih diislamkan oleh Syeikh Ismail dari
Semenanjung Tanah Arab
Jadual 5

Mengapakah para ulama mengislamkan golongan raja?


T4 B7 ms 180-181 [ P4 B1-B6 ]

A Menyekat pengaruh agama lain


B Menguasai bidang pentadbiran
C Mendapatkan anugerah raja
D Mempengaruhi rakyat jelata

14 Pedagang Islam memainkan peranan penting menyebarkan islam pada


peringkat awal kedatangan Islam ke Asia Tenggara. T4 B7 ms 176 [ P1 B3-B4 ]

Bagaimanakah mereka dapat melaksanakan peranan tersebut?

A Menghasilkan karya
B Menerajui pentadbiran
C Membuka perkampungan
D Mendirikan pusat pendidikan

15 Karya berikut mempunyai pengaruh terhadap rakyat kesultanan Melayu Melaka.

Hikayat Amir Hamzah


Hikayat Muhammad Ali Hanafiah

Apakah pengaruh karya tersebut? T4 B7 ms 183 [ P2 B6 ]

A Memperluaskan ilmu pengetahuan


B Mewujudkan golongan intelek
C Memantapkan sisem perundangan
D Meningkatkan semangat perjuangan

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 60 KERTAS 1 : 1249/1

16 Selepas kedatangan Islam, sistem politik di Asia Tenggara mengalami


perubahan. Apakah perubahan tersebut?
T4 B7 ms 185 [ P4 B4 ] & ms 186 [ P5 B3 ]

I Institusi kesultanan diperkenalkan


II Islam dijadikan asas perundangan
III Pembesar dilantik secara musyawarah
IV Sistem beraja berkuasa mutlak tamat

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

SPM 2011

13 Wilayah berikut termasuk dalam jajahan takluk Kesultanan Melayu Melaka.

Aru
Siak
Rokan

Apakah usaha Sultan Melaka untuk memperkukuhkan kedudukan Islam di


wilayah tersebut? T4 B7 ms 181 [ P2 B7-B8 ]
A Membina insitusi pendidikan
B Melatih pendakwah tempatan
C Mendirikan pusat penterjemahan
D Menghantar ulama mengajar agama

14 Ajaran Islam disebarkan dalam kalangan masyarakat Asia Tenggara secara


aman dan tertib. T4 B7 ms 179 [ P1 B5 ]
Keadaan tersebut berlaku kerana masyarakat Asia Tenggara

A Sedia menerima perubahan


B Tabah menghadapi cabaran
C Bersepakat dalam perjuangan
D Bekerjasama untuk kesejahteraan

SPM 2010

13 Menurut catatan China, Perkampungan Ta Shih telah wujud di Sumatera


Utara pada tahun 650 Masihi. T4 B7 ms 176 [ P2 B10 B15 ]

Kewujudan perkampungan tersebut membuktikan

A Kewujudan pusat pendidikan Islam


B Peranan pedagang menyebarkan Islam
C Kemunculan sebuah kerajaan Islam
D Perkembangan kesusasteraan Islam

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 61 KERTAS 1 : 1249/1

14 Apakah persamaan pendapat tokoh berikut tentang cara kedatangan Islam


ke Asia Tenggara?
T4 B7 ms 175 [ P1 B5 ] ms 177 [ P1 B14 ] ms 178 [ P2 B3-B4 ]
John Crawford
Emmanuel Gadindho Eredia
Snouck Hurgronje

A Melalui kegiatan perdagangan


B Menerusi aktiviti penaklukan
C Mengislamkan pemerintah
D Menjalankan perkahwinan siasah

SPM 2009
13 Tokoh berikut memainkan peranan penting membantu Melaka menyebarkan
Islam di Asia Tenggara.
Tokoh Negeri
Bendahara Tun Perak Melaka

Bagaimanakah beliau melaksanakannya? T4 B7 ms 181 [ P2 B4 ]

A Menyertai para ulama


B Menjalankan perluasan kuasa
C Menghasilkan kitab ilmu tasawuf
D Mengislamkan golongan pemerintah

14. Senarai berikut adalah teori kedatangan Islam di Asia Tenggara

Islam dari Arab


Islam dari India
Islam dari China

Apakah persamaan cara penyebaran Islam berdasarkan ketiga-tiga teori


tersebut? T4 B7 ms 175 [ P1 B5 ] ms 177 [ P1 B14 ] ms 178 [ P2 B3-B4 ]

A Menerusi kegiatan perluasan kuasa


B Melalui pertukaran kebudayaan
C Melalui kegiatan perdagangan
D Menerusi kegiatan kesusasteraan

SPM 2008
13 Apakah kriteria penganugerahan jawatan syahbandar kepada seorang
pedagang Islam di sesebuah pelabuhan di Asia Tenggara?
T4 B7 ms 180 [ SUDUT MAKLUMAT ]

A Mentaati pemerintah
B Mahir berniaga
C Bersifat jujur
D Cekap mentadbir

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 62 KERTAS 1 : 1249/1

14 Perkara yang manakah menunjukkan kedatangan Islam ke Asia Tenggara


mempengaruhi cara hidup bermasyarakat tempatan? T4 B7 ms 190[ P1 B2 ]

A Amalan bersemah
B Adat persandingan
C Persaudaraan ummah
D Cara bercucuk tanam

SPM 2007
13 Mengapakah Sultan Mansur Shah menghantar kitab al-Dur al-Manzum ke
Samudera-Pasai? T4 B7 ms 183 [ P1 B4 ]

A Untuk dibahaskan
B Sebagai mas kahwin
C Untuk diterjemahkan
D Sebagai tanda persahabaatan

14
Menentukan kemajuan perdagangan

X
Berurusan dengan pedagang

X dalam rajah di atas ialah jawatan dalam sistem pentadbiran Kesultanan


Melayu Melaka. Apakah jawatan tersebut?
T4 B7 ms 180 [ SUDUT MAKLUMAT ]

A Temenggung
B Syahbandar
C Laksamana
D Bendahara

SPM 2006
Pasai
Pattani

13 Bagaimanakah cara pembentukan kerajaan Islam di atas ?


T4 B7 ms 176 [ P4 B3 ]

A Pengislaman rakyat
B Pengislaman pemerintah
C Penguasaan perdagangan
D Penghapusan pengaruh Hindu

14 Mengapakah undang-undang Islam sukar dilaksanakan sepenuhnya oleh


pemerintah Islam di Asia Tenggara ? T4 B7 ms 186 [ P5 B4 B5 ]

A Pembesar kurang memberi galakan


B Mendapat tentangan daripada penduduk
C Masih terikat dengan undang-undang adat
D Perang saudara di kalangan pemimpin tempatan
LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH
EZY'S SEJARAH 63 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2005

John Crowford
Snouck Hurgronje
Emanuel Gadinho Eredia

13 Apakah persamaan tokoh di atas? T4 B7 ms 175 [ P1 B1 ] ms 177 [ P1 B1 ]


ms 178 [ P2 B1 ]

A Memulakan pentadbiran Barat


B Menterjemahkan ilmu algebra
C Menterjemahkan karya falsafah
D Mengemukakan teori kedatangan Islam

SPM 2004 (TIADA SOALAN )

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 64 KERTAS 1 : 1249/1

BAB 8 : PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA


SEBELUM KEDATANGAN BARAT

SPMU 2017

13 Maklumat berikut berkaitan dengan kehidupan masyarakat di Asia Tenggara.

Zaman sebelum Islam Zaman Islam


I Menyembah dewa-dewa Mengamalkan tradisi turun-temurun
II Masyarakat mempunyai kelas Masyarakat dianggap sama taraf
III Undang-undang manu Campuran hukum adat dan syarak
IV Raja adalah keturunan dewa Raja adalah tuhan
Pasangan manakah yang betul? T4 B8 ms 190 [ P1 B3 ] ms 199 [ P3 B10 ]

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

15 Rajah 1 menunjukkan undang-undang kerajaan Melayu.

Undang undang Pahang

Undang undang Undang undang Kedah


kerajaan Melayu
Undang undang Perak

Rajah 1

Mengapakah undang-undang tersebut digubal? T4 B8 ms 200 [ P1 B4-B5 ]

A Menyekat monopoli pedagang asing


B Mengekalkan kuasa di tangan rakyat
C Meningkatkan kecekapan pentadbiran
D Menjamin keseragaman sistem kewangan

16 Antara yang berikut, yang manakah terkandung dalam Hukum Kanun Melaka?
T4 B8 ms 200 [ P1 B6 & B8 ]

I Kesalahan jenayah
II Tatacara peperangan
III Hubungan diplomatik
IV Bidang tugas pemerintah

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 65 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2016

16 Adat Perpatih yang diamalkan oleh masyarakat di Negeri Sembilan


mempunyai ciri matrilineal.

Apakah ciri matrilineal dalam adat tersebut? T4 B8 ms 198 [ P3 B11-B13 ]

A Pelantikan ketua adat


B Keturunan sebelah bapa
C Perkahwinan sesama suku
D Anak perempuan mewarisi harta

SPMU 2016

16 Pemerintahan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka memberi perhatian


terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Apakah faktor yang membantu perkembangan ilmu pengetahuan dalam


kerajaan tersebut? T4 B8 ms 202 [ P1 B4 ]

A Perubahan pucuk pimpinan


B Peningkatan taraf hidup rakyat
C Kemunculan kelas pertengahan
D Kedatangan ulama dari luar negara

SPM 2015

15 Rajah 3 menunjukkan motif dalam seni ukiran masyarakat Melayu.

Burung Tumbuh - tumbuhan


Ayam Bunga - bungaan

Mengapakah perubahan tersebut berlaku? T4 B8 ms 206 [ P2 B5 ]

A Pengaruh ajaran Islam


B Pengaruh Hindu-Buddha
C Pengaruh kepercayaan animisme
D Pengaruh sistem adat tradisional

16 Apakah sumbangan tokoh berikut terhadap pendidikan formal di Tanah


Melayu? T4 B8 ms 202 [ P4 B2 ]

Tuk Pulai Chondong


Tok Ku Paloh

A Melancarkan sistem madrasah


B Menyeragamkan sukatan pelajaran
C Memperkukuhkan sistem pendidikan pondok
D Mengasaskan pendidikan untuk kaum wanita

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 66 KERTAS 1 : 1249/1

SPMU 2015

13 Zilullah fil-alam adalah gelaran raja selepas kedatangan Islam ke Tanah Melayu.
Apakah kesan penggunaan gelaran tersebut? T4 B8 ms 197 [ P1 B10 ]

A Pengukuhan hubungan luar


B Kemantapan undang-undang
C Keberkesanan sistem pentadbiran
D Pengiktirafan kewibawaan pemerintah

14 Senarai berikut adalah tokoh ulama penting pada Zaman Kesultanan Melayu
Melaka. T4 B8 ms 197 [ P3 B7 ]

Maulana Sadar Jahan


Maulana Jalaludin
Qadi Yusuf

Mengapakah tokoh ulama tersebut dianggap penting?

A Penasihat sultan
B Hakim perbicaraan
C Pengurus baitulmal
D Penggubal undang-undang

15 Rajah 2 berkaitan dengan sistem perundangan Kesultanan Melayu Melaka.


T4 B8 ms 200 [ P1 B6 ]
Hukum Kanun Melaka
Undang undang
Kesultanan Melayu Undang-undang Laut Melaka
Melaka
Rajah 2

Apakah persamaan undang-undang tersebut?

A Mengandungi peraturan berkeluarga


B Menjelaskan pantang larang dalam masyarakat
C Menghuraikan tanggungjawab dan hukuman
D Menetapkan tugas raja dan pembesar

SPM 2014

13 Golongan raja di Asia Tenggara menggunakan gelaran berikut setelah


kedatangan Islam.

Zillullah fil-alam
Zillullah fil-ardh

Mengapakah gelaran tersebut digunakan? T4 B8 ms 197 [ P1 B10 ]

A Melambangkan kemakmuran kerajaan


B Mengekalkan warisan tradisi
C Mengesahkan kewibawaan
D Memelihara hak penduduk
LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH
EZY'S SEJARAH 67 KERTAS 1 : 1249/1

15 Peta 2 menunjukkan jajahan takluk Kesultanan Melayu Melaka.


T4 B8 ms 196 [ P2 B10 ]

Peta 2
Apakah faktor yang membolehkan Melaka meluaskan jajahan takluk?

A Pengaruh agama Islam


B Bantuan tentera asing
C Kepadatan penduduk
D Kekayaan hasil bumi

16 Bagaimanakah Laksamana membantu meneruskan perkembangan Islam di


Melaka pada abad ke-I6? T4 B8 ms 209 [ P2 B16 ]

A Mengetuai protokol di istana


B Mengawal keamanan dalam negeri
C Mentadbir kemudahan di pelabuhan
D Menjaga keselamatan kawasan perairan

SPMU 2014

15 Selepas kedatangan Islam, sistem pendidikan madrasah dilaksanakan di Tanah


Melayu. Apakah ciri sistem pendidikan tersebut? T4 B8 ms 203[ P2 B6 & B8 ]

I Dilaksanakan secara kelas


II Waktu pembelajaran terhad
III Keperluan asas disediakan pelajar
IV Pendidikan diawasi mudir

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

16 Gambar 2 menunjukkan kesibukan pelabuhan Melaka pada abad Ke-15.

Apakah faktor yang menyebabkan kesibukan pelabuhan tersebut?


T4 B8 ms 209 [ P2 B15 ]

A Bebas cukai
B Banyak galian
C Pentadbiran cekap
D Mata wang seragam
LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH
EZY'S SEJARAH 68 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2013

16 Undang-undang berikut wujud pada zaman Kesultanan Melayu Melaka.


T4 B8 ms 200 [ P1 B5-B6 & B10 -13 ]

Hukum Kanun Melaka


Undang-Undang Laut Melaka
Apakah kepentingan undang-undang tersebut?

I Menentukan struktur kerajaan


II Menetapkan sempadan wilayah
III Menyekat pengaruh budaya luar
IV Memajukan kegiatan perdagangan

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

SPM 2012 (TIADA SOALAN)

SPM 2011

15 Sekolah pondok merupakan institusi pendidikan penting di Tanah Melayu


pada abad ke-17. T4 B8 ms 203 [ P1 B5-B6 ]
Pernyataan yang manakah berkaitan dengan institusi tersebut?

A Peperiksaan secara berpusat


B Waktu pembelajaran tidak terbatas
C Mufti mengawal sukatan pembelajaran
D Bangunan dibina oleh pemerintah

16 Jadual berikut berkaitaan dengan tokoh ulama yang terdapat di negara kita.

Tokoh Ulama Negeri


Tuk Pulai Condong Kelantan
Tuk Ku Pulau Manis Terengganu

Apakah peranan tokoh ulama tersebut ? T4 B8 ms 197 [ P3 B7 ]


A Menasihati sultan
B Mengawal adat istiadat
C Menguatkuasa undang-undang
D Mengetuai pentadbiran wilayah

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 69 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2010

15 Senarai berikut merujuk kepada undang-undang bertulis dalam kerajaan


Melayu tradisional. T4 B8 ms 200 [ P1 B4B5 ]
Undang-undang Pahang
Undang-undang Kedah
Undang-undang Perak

Apakah kesan perlaksanaan undang-undang tersebut?

A Melicinkan sistem pentadbiran


B Menyekat pengaruh asing
C Memantapkan sistem pendidikan
D Mengeratkan hubungan diplomatik

16 Maklumat berikut berkaitan dengan pendidikan formal di Tanah Melayu.

Terdapat sukatan pelajaran


Dilaksanakan secara kelas
Pengajaran mengikut tahap
Maklumat tersebut berkaitan dengan T4 B8 ms 203 [ P2 B5-B10 ]

A Sekolah pondok
B Sistem madrasah
C Pembelajaran di masjid
D Pengajaran di istana

SPM 2009
15 Undang-undang berikut dilaksanakan dalam kerajaan Melayu sebelum
kedatangan penjajah Barat. T4 B8 ms 200 [ P1 B5 ]

Hukum Kanun Melaka


Undang-undang Perak
Undang-undang Pahang

Apakah kepentingan undang-undang tersebut?

A Menentukan corak pemerintahan kerajaan


B Menyekat perluasan pengaruh kerajaan luar
C Menetapkan sempadan antara negeri
D Mengehadkan bidang kuasa raja

16 Mengapakah institusi baitulmal diperkenalkan oleh Kesultanan Melayu


Melaka? T4 B8 ms 211 [P2 B10 ]

A Menetapkan kadar cukai


B Menguruskan harta kerajaan
C Mengendalikan adat istiadat istana
D Menentukan bidang tugas pembesar
LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH
EZY'S SEJARAH 70 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2008
15 Tokoh berikut berperanan penting dalam Kesultanan Melayu Melaka.
Makhdum Sayid Abdul Aziz
Maulana Abu Bakar
Maulana Sadar Jahan

Apakah peranan mereka? T4 B8 ms 197 [ P3 B7 ]

A Menasihati pemerintah
B Menetapkan istiadat diraja
C Mengetuai utusan diplomatik
D Menguatkuasakan undang-undang

16 Rajah 2 menerangkan tentang kaedah pendidikan dalam masyarakat Melayu


tradisional.
Penceritaan lisan
Pendidikan
tidak formal Pembelajaran pantang-larang

X
Apakah X? T4 B8 ms 201 [ P2 B10 ]

A Menerusi pantun
B Mengadap guru
C Pembacaan kitab
D Pengajian sekolah pondok

SPM 2007
Motif Seni Ukiran Orang Melayu
Sebelum Islam Selepas Islam
Binatang seperti X
burung dan ayam

15 Jadual di atas menerangkan perubahan motif dalam seni ukiran orang


Melayu selepas kedatangan Islam. T4 B8 ms 206 [ P2 B6 ]

Apakah X?

I Cakerawala
II Tumbuh-tumbuhan
III Bunga-bungaan
IV Binatang

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 71 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2006
Hukum Kanun Melaka
Undang-undang
bertulis Undang-Undang Laut Melaka

10 Rajah di atas menunjukkan undang-undang yang diamalkan dalam Kesultanan


Melayu Melaka.
Apakah persamaan undang-undang tersebut? T4 B8 ms 200 [ P1 B6 ]

A Peraturan berkeluarga
B Pantang larang anggota masyarakat
C Penetapan tugas raja dan pembesar
D Penetapan tanggungjawab dan hukuman

15 Apakah ciri matrilineal dalam Adat Perpatih? T4 B8 ms 198 [ P3 B13 ]

A Pelantikan ketua adat


B Nasab keturunan bapa
C Perkahwinan luar suku
D Perempuan mewarisi harta

SPM 2005 ( TIADA SOALAN )

SPM 2004

14 Pengaruh Bani Umaiyah dalam Kesultanan Melayu dapat dilihat melalui


T4 B8 ms 207 [ P2 B5 ]

A bahasa istana
B amalan protokol
C adat kebesaran diraja
D alat perkahwinan diraja

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 72 KERTAS 1 : 1249/1

BAB 9 : PERKEMBANGAN DI EROPAH

SPMU 2017

17 Pernyataan berikut berkaitan dengan perubahan di Eropah pada abad ke-18.

Kedudukan tuan-tuan tanah sebagai tokoh utama dalam masyarakat


telah diganti oleh para pengusaha dan pemilik kilang.

Mengapakah perubahan tersebut berlaku? T4 B9 ms 234 [ P1 B3 & B4 ]

A Kemasukan buruh luar


B Kemajuan kemudahan asas
C Perkembangan bidang pertanian
D Perkembangan sektor perindustrian

18 Revolusi Pertanian berlaku di Eropah pada abad ke-18. T4 B9 ms 230 [P1 B3]
Apakah sumbangan Revolusi Pertanian terhadap Revolusi Perindustrian?

A Membekalkan tenaga mahir


B Menyediakan kawasan
C Membekalkan modal
D Menyediakan kemudahan asas

SPM 2016

17 Antara yang berikut yang manakah ciri zaman gelap di Eropah?


T4 B9 ms 215 [ P3 B1-B3 ]

I Sistem feudal runtuh


II Kerajaan pusat lemah
III Ilmu pengetahuan terhad
IV Institusi agama merosot

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

18 Pada zaman Reformation di Eropah, pemimpin gereja sering dikritik oleh


masyarakat. Mengapakah kritikan tersebut berlaku? T4 B9 ms 221 [ P1 B6 ]

A Perpecahan sesama penganut


B Peningkatan kadar cukai
C Kepincangan amalan
D Perbezaan mazhab

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 73 KERTAS 1 : 1249/1

SPMU 2016

17 Gambar 2 menunjukkan suasana penjualan surat pengampunan


( indulgences ) di Eropah pada abad ke -16. T4 B9 ms 221

Gambar 2

Mengapakah Marthin Luther menentang penjualan surat pengampunan


tersebut? [ P1 B13-B14 ]

A Menjejaskan kedudukan bangsawan


B Menyekat perkembangan ekonomi
C Menghalang kemajuan pendidikan
D Menggugat kesucian ajaran agama

18 Zaman Renaissance di Eropah berlaku dari tahun 1350 hingga tahun 1600.
Pernyataan manakah yang berkaitan dengan zaman tersebut ?
T4 B9 ms 219 [ P2 B5-B6 ]

A Pengukuhan sistem feudal


B Penghargaan terhadap seni
C Peningkatan kuasa gereja
D Peluasan tanah jajahan

SPM 2015

17 Akta Antipenggabungan ( Anti- Combination Act ) diperkenalkan di Britain


pada peringkat awal Revolusi Perindustrian. T4 B9 ms 236 [ P2 B1-B5 ]

Akta tersebut menyebabkan

A Buruh asing dilarang bekerja


B Gaji pekerja tidak meningkat
C Harga barang berkurangan
D Wanita dilarang bekerja di kilang

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 74 KERTAS 1 : 1249/1

18 Dialog berikut menggambarkan situasi di Eropah pada abad ke-16.

Becker : Saya banyak dosa. Bolehkah saya menebus dosa saya ?


Jacob : Boleh. Beli saja surat pengampunan daripada gereja

Mengapakah Martin Luther menentang amalan penganut Kristian seperti
dalam dialog di atas? T4 B9 ms 221 [ P1 B13-B14 ]

A Ajaran agama diseleweng


B Kadar jenayah meningkat
C Rakyat jelata tertindas
D Kuasa raja tercabar

SPMU 2015

17 Mengapakah kuasa Barat menggunakan slogan berikut dalam misi


penjajahan mereka ke Timur? T4 B9 ms 238 [ P1 B14-B15 ]

The white mans burden ( beban orang putih )


Mission civilisatrice ( menyebarkan tamadun )

A Menghalalkan tindakan menceroboh negara lain


B Memajukan kehidupan masyarakat peribumi
C Mengekalkan pemerintahan tempatan
D Mengelakkan perlumbaan senjata

18 Golongan Patron muncul di Eropah pada Zaman Renaissance. T4 B9 ms 218


Apakah peranan golongan tersebut? [P2 B8 & B9 ]

A Menyebarkan agama
B Menjelajah ke kawasan luar
C Menganggotai pasukan tentera
D Menaungi golongan pelukis

19 Pemodal Eropah menguasai pertanian komersial ketika era kolonialisme


British di Tanah Melayu.
Mengapakah keadaan tersebut berlaku? T4 B9 ms 247[ P4 B5 & B6 ]

A Mendapat tempoh pajakan yang lama


B Berkongsi dengan syarikat peribumi
C Sokongan pembesar tempatan
D Kejatuhan harga hasil galian

SPM 2014

17 Mengapakah Gereja Katolik menjadi institusi yang berkuasa di Eropah pada


Zaman Gelap? T4 B9 ms 216 [P2 B3 ]

A Memiliki banyak tanah


B Berhak mengutip cukai
C Mendapat sokongan petani
D Bergiat dalam perdagangan
LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH
EZY'S SEJARAH 75 KERTAS 1 : 1249/1

18 Rajah 2 menunjukkan perubahan sumber tenaga kepada Tenaga X di Eropah


pada abad ke-18.

Tenaga manusia

Tenaga X
Tenaga binatang

Tenaga air
Rajah 2
Apakah Tenaga X? T4 B9 ms 232 [ P1 B3 ]

A Wap
B Gasolin
C Elektrik
D Matahari

SPMU 2014

17 Pergerakan Luddite adalah gerakan sosial oleh pekerja industri tekstil di


Britain pada abad ke-19.
Mengapakah gerakan tersebut muncul? T4 B9 ms 235 [ P7 B7- B8 ]

A Menentang penggunaan mesin


B Menentang penggunaan buruh wanita
C Membantah pengurangan masa bekerja
D Membantah penubuhan persatuan pekerja

18 Mengapakah negara berikut menjadi sasaran imperialisme Barat pada abad


ke-19? T4 B9 ms 237 [ P4 B2-B3 ]

China
India

A Tanah yang subur


B Kekayaan bahan mentah
C Pasaran keluaran kilang barat
D Pelabuhan perdagangan

SPM 2013

17 Apakah tujuan penjelajahan orang Eropah ke Asia pada abad ke-16?


T4 B9 ms 224 [ P3 B1-B2 ]

A Mengaut keuntungan
B Memperoleh hamba abdi
C Menyebarkan ilmu pengetahuan
D Memperkenalkan sistem pemerintahan

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 76 KERTAS 1 : 1249/1

18 Jadual 2 menerangkan tentang seorang tokoh yang telah memperkenalkan satu


sistem tanaman di Britain semasa Revolusi Pertanian.

Tokoh Sumbangan
Lord Townshend Memperkenalkan sistem penanaman secara bergilir
Jadual 2
Apakah kelebihan sistem tersebut?T4 B9 ms 228 [P5 B2-B3] ms 229 [P1 B1]

I Kesuburan tanah dikekalkan


II Penggunaan jentera digalakkan
III Tanaman yang sama diusahakan
IV Tanah digunakan sepanjang tahun

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

SPM 2012

17 Jadual 6 berkaitan dengan tokoh di Eropah pada abad ke-15.

Tokoh Negara
Ferdinand Aragon Sepanyol
Putera Henry Portugal
Jadual 6

Penyataan manakah yang berkaitan dengan tokoh tersebut?


T4 B9 ms 224 [ P1 B1 ]

A Penerokaan kawasan timur


B Pembukaan pelabuhan baru
C Peperangan sesama mazhab
D Perebutan takhta pemerintahan

18 Golongan berikut muncul di Eropah pada zaman Kemuncak Pertengahan.


Artisan
Pedagang
Ahli Perbankan
Apakah faktor kemunculan golongan tersebut? T4 B9 ms 216 [ P5 B7-B9 ]

A Kehadiran orang Gasar


B Kelahiran golongan Baron
C Pengukuhan institusi parlimen
D Pembukan bandar-bandar besar

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 77 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2011

17 Pada abad ke-16, gerakan Reformation berlaku di Eropah Barat.


Apakah bidang yang berkaitan dengan gerakan tersebut?
T4 B9 ms 220 [ P5 B6 ]

A Politik
B Agama
C Kewangan
D Pendidikan

18 Sistem feudal yang diamalkan pada awal Zaman Pertengahan di Eropah


mempunyai persamaan dengan sistem feudal yang diamalkan dalam
masyarakat Melayu tradisional.

Apakah persamaan tersebut? T4 B9 ms 216 [ P5 B15-B16 ]

A Raja pemilik tanah secara mutlak


B Golongan agama menerajui pentadbiran
C Petani berpeluang meningkatkan status sosial
D Rakyat berhak memilih pemerintah

SPM 2010

17 Jadual berikut berkaitan dengan penciptaan mesin di England.


Tahun 1770
Tokoh John Hargreaves
Mesin yang dicipta Spinning Jenny

Apakah kepentingan ciptaan alat tersebut ? T4 B9 ms 231 [ RAJAH ]

A Memintal benang
B Menjana kuasa
C Mengepam air
D Melebur besi

18 Bandar berikut muncul pada zaman Kemuncak Pertengahan


(1300-1600 Masihi) di Itali.
Venice
Milan
Florence

Apakah faktor kemunculan bandar tersebut? T4 B9 ms 217 [ P2 B13-B14 ]

A Keseragaman undang-undang
B Perluasan wilayah kekuasaan
C Kemajuan perdagangan
D Kekayaan sumber alam

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 78 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2009

17 Perjanjian Tordesillas telah ditandatangani oleh Sepanyol dan Portugal


pada tahun 1494. Apakah kesan perjanjian tersebut terhadap kedua-dua buah
negara? T4 B9 ms 224 [ P1 B8-B9 ]

A Pengukuhan institusi gereja


B Wujud kerjasama ketenteraan
C Perkongsian pelabuhan di timur
D Pembahagian kawasan penjelajahan

18 Apakah kesan penaklukan Sepanyol terhadap kawasan berikut pada abad ke-
15? T4 B9 ms 225 [ P7 B2 ] ms 226 [ P1 B1 ]

Mexico
Peru

A Tamadun tempatan tergugat


B Pemerintahan tempatan dikekalkan
C Taraf hidup masyarakat meningkat
D Perdagangan antarabangsa berkembang

SPM 2008

17 Maklumat berikut mununjukkan kemunculan golongan baru dalam era


Reformation di Eropah.

Masa Peristiwa
Abad ke-16 Kemunculan golongan yang
mengendalikan Counter Reformation

Apakah peranan golongan tersebut? T4 B9 ms 222 [ P1 B10 ]

A Menyekat perkembangan kuasa bangsawan


B Memperkukuh kuasa golongan monarki
C Memperluas ajaran agama Kristian
D Mempertahankan gereja katolik

18 Apakah aspek yang ditekankan oleh gereja Katolik pada Zaman Pertengahan
di Eropah? T4 B9 ms 216 [ P2 B5 ]

A Penguasaan kemahiran teknologi


B Pengukuhan institusi keluarga
C Penerokaan wilayah baru
D Pembelajaran ilmu akhirat

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 79 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2007

16 Perjanjian Tordesillas telah ditandatangani pada tahun 1494.


Apakah kesan perjanjian tersebut? T4 B9 ms 224 [ P1 B7B9 ]

A Kemunculan negara baru


B Keruntuhan institusi beraja
C Pembayaran pampasan perang
D Pembahagian kawasan pengaruh

Kemerosotan pengetahuan

Zaman X Kemerosotan perdagangan

Kemerosotan kehidupan perbandaran

17 Rajah di atas menerangkan keadaan di Eropah selepas kejatuhan tamadun


Rom. T4 B9 ms 215 [ P3 B1-B2 ]
Apakah Zaman X?

A Zaman Renaissance
B Zaman Pertengahan
C Zaman Peralihan
D Zaman Gelap

Tokoh A : Hasil keluaran kilang kita semakin meningkat.


Tokoh B : Tapi, kita tidak dapat menjual kesemuanya dalam negara.
Tokoh B : Apakah tindakan kita, tuan?

20 Dialog di atas mungkin berlaku di Eropah pada abad ke-17.


Apakah tindakan yang akan diambil oleh tokoh A? T4 B9
ms 225 [ P4 B2-B3 ]

A Mencari pasaran
B Mencipta kapal wap
C Mendirikan lebih banyak kilang
D Mengadakan hubungan diplomatik

SPM 2006
Negara Tokoh
Sepanyol Ferdinand Aragon
Portugal Putera Henry

16 Berdasarkan jadual di atas, yang manakah berkaitan dengan tokoh tersebut?


T4 B9 ms 224 [ P1 B1 ]

A Penerokaan kawasan Timur


B Pelayaran mengelilingi dunia
C Perebutan takhta pemerintahan
D Peperangan semasa mazhab Kristian

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 80 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2005

John : Saya banyak melakukan kesalahan. Saya ingin menebus dosa


David : Boleh. Beli sahaja surat pengampunan dosa daripada Gereja

14 Dialog di atas mungkin berlaku antara dua orang penganut agama Kristian
pada abad ke-16 di Eropah? Mengapakah Martin Luther menentang amalan
tersebut? T4 B9 ms 221 [ P1 B13-B 14 ]

A Pegangan agama longgar


B Peningkatan kadar jenayah
C Penindasan terhadap rakyat
D Penyelewengan amalan agama

15 Mengapakah negara di Timur menjadi sasaran orang Eropah pada abad ke-
16? T4 B9 ms 237 [ P4 B2B3 ]

A Memasarkan hasil keluaran


B Membekalkan tenaga buruh
C Memajukan masyarakat tempatan
D Mempunyai kekayaan sumber alam

16 Pada tahun 1883, Akta Kilang telah digubal bagi melindungi kepentingan
pekerja di Britian. T4 B9 ms 236 [ SUDUT MAKLUMAT ]
Antara pernyataan berikut yang manakah berkaitan dengan akta tersebut?

A Penggunaan mesin ditegah


B Pengambilan buruh mahir ditingkatkan
C Melarang wanita bekerja di lombong arang batu
D Melarang kanak-kanak bawah sembilan tahun bekerja

Pada zaman Revolusi Perindustrian Akta Antipenggabungan


melarang penubuhan Kesatuan Sekerja.

17 Merujuk pernyataan di atas, apakah implikasinya kepada pekerja?


T4 B9 ms 236 [ P2 B14 & B15 ]

A Kenaikan gaji disekat


B Wanita dilarang bekerja
C Pergaulan pekerja disekat
D Eksploitasi pekerja dilarang

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 81 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2004

15 Mengapakah masyarakat di Eropah mengkritik gereja Katolik semasa


Gerakan reformation? T4 B9 ms 221 [ P1 B6 ]

A Kefahaman agama bercanggah


B Perpecahan di kalangan pengikut
C Pembaharuan ditentang penganutnya
D Kepincangan amalan penguasa gereja

16 Apakah sumbangan Revolusi Pertanian kepada Revolusi Perindustrian di


Britain pada abad ke-18? T4 B9 ms 230 [ P1 B3 & P2 B1-B2 ]

I Menyediakan sumber modal


II Menyediakan bahan makanan
III Menyediakan keperluan alat ganti
IV Menyediakan sistem pengangkutan

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

17
Revolusi Perindustrian Pengeluaran berlebihan

Merujuk kepada rajah di atas, bagaimanakah kerajaan Britain mengatasi


masalah tersebut? T4 B9 ms 234 [ P5 B3 ]

A Hasil dijadikan stok penimbal


B Harga pasaran barangan dikurangkan
C Barangan diagihkan kepada masyarakat tempatan
D Produk diperdagangkan di peringkat antarabangsa

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 82 KERTAS 1 : 1249/1

BAB 10 : DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA

SPMU 2017

19 Maklumat berikut berkaitan dengan syarikat Eropah yang melabur di Tanah


Melayu pada awal abad ke-20. T4 B10 ms 248 [ P4 B6 ]
Sime Darby
Guthrie
Harrisons and Crosfield

Syarikat tersebut melabur dalam perusahaan

A komunikasi
B perladangan
C pengangkutan
D perlombongan

20 Jadual 1 berkaitan dengan enakmen yang diwartakan oleh British di Tanah


Melayu.
Tahun Enakmen
1920 Enakmen Pendaftaran Sekolah
Jadual 1
Mengapakah enakmen tersebut diwartakan? T4 B10 ms 265 [ P6 B5 ]

A Membentuk masyarakat yang bersatu padu


B Menyeragamkan kurikulum pelajaran
C Menghapuskan pengaruh pengganas komunis
D Mengehadkan kemasukan guru dari luar negara

SPM 2016

19 Mengapakah British membawa masuk buruh dari India dan China ke Tanah
Melayu pada ke-19? T4 B10 ms 247 [ P2 B1 & B2 ]

A Mengimbangi komposisi kaum


B Menambah bilangan penduduk
C Memaksimumkan keuntungan
D Melicinkan pentadbiran kerajaan

20 Kejatuhan harga getah menyebabkan British memperkenalkan Rancangan


Sekatan Stevenson pada tahun 1922. T4 B10 ms 250 [ P2 B4-B5 ]

Bagaimanakah rancangan tersebut dapat mengatasi masalah kejatuhan harga


getah?

A Pengeluaran getah dihadkan


B Peningkatan mutu getah asli
C Penggunaan getah dipelbagai
D Penawaran getah tiruan dilarang

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 83 KERTAS 1 : 1249/1

SPMU 2016

19 Mengapakah undang undang berikut dilaksanakan di Tanah Melayu ?


T4 B10 ms 265 [ P6 B5 ]

Enakmen Pendaftaran Sekolah 1920

A Menyebarkan ajaran agama


B Membasmi pengaruh komunis
C Menyekat kemasukan imigran
D Mewajibkan pendidikan vernakular

20 Jadual 2 menunjukkan peningkatan nilai eksport getah di Tanah Melayu pada


awal abad ke-20. T4 B10 ms 250

Tahun Nilai Eksport ( dalam Pound Sterling )


1932 9 077 000
1933 14 253 000
1934 32 557 000

Mengapakah peningkatan nilai eksport tersebut berlaku ? [ P1 B10 B11 ]

A Kemunculan teknologi moden


B Kerjasama negara pengeluar
C Permintaan dunia bertambah
D Penglibatan pekebun kecil

SPM 2015

19 Pemodal dari Eropah dan China menguasai pertanian komersial di Tanah


Melayu pada zaman penjajahan British. T4 B10 ms 247 [ P4 B5 ]
Mengapakah keadaan tersebut berlaku?

A Menguasai kumpulan kongsi gelap


B Mendapat bantuan pembesar tempatan
C Menguasai pasaran tenaga kerja tempatan
D Mendapat konsesi tanah daripada kerajaan

20 Jadual 1 berkaitan dengan dasar British dalam perusahaan tanaman getah di


Tanah Melayu.

Tahun Dasar British


1920 Rancangan Sekatan Stevenson diperkenalkan
Jadual 1

Mengapakah dasar tersebut diperkenalkan? T4 B10 ms 250 [ P2 B2 & B3 ]

A Menstabilkan harga
B Mengurangkan import
C Meningkatkan pengeluaran
D Menyekat kegiatan orang tengah
LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH
EZY'S SEJARAH 84 KERTAS 1 : 1249/1

SPMU 2015

20 Sebelum merdeka, sistem pendidikan tidak dapat memupuk perpaduan


kaum di Tanah Melayu. T4 B10 ms 265 [P3 B7, P5 B5 ,P6 B3,P7 B4 ]

Mengapakah keadaan tersebut berlaku?

A Peruntukan kewangan terhad


B Sukatan pelajaran berbeza
C Tenaga pengajar kurang
D Kemudahan asas terhad

SPM 2014

19 Pada tahun 1920, British telah mewartakan Enakmen Pendaftaran Sekolah di


Tanah Melayu. Mengapakah British memperkenalkan enakmen tersebut?
T4 B10 ms 265 [ P6 B5 ]

A Melahirkan tenaga mahir


B Menyatukan pelbagai kaum
C Membanteras ancaman komunis
D Mengurangkan kemasukan imigran

20 Jadual 2 berkaitan dengan mata wang yang digunakan di Tanah Melayu


sebelum kedatangan penjajah Barat.

Negeri Mata Wang


Kelantan Dinar emas
Pahang Jongkong tampang
Terengganu Kupang emas

Jadual 2

Mengapakah penggunaan mata wang tersebut semakin pupus menjelang


abad ke 19? T4 B10 ms 256 [ P1 B1-B2 ]

A Kekurangan logam
B Kelembapan ekonomi
C Pengenalan wang kertas
D Penggunaan syiling emas

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 85 KERTAS 1 : 1249/1

SPMU 2014

19 Maklumat berikut berkaitan dengan cara kemasukan buruh dari luar ke Tanah
Melayu pada kurun ke-19.

Sistem Kontrak
Sistem Kangani

Mengapakah sistem tersebut dipilih oleh para imigran?


T4 B10 ms 255 [ P2 B1-B2 ] & [ P3 B4-B5 ]

A Keselamatan dijamin oleh pihak berkuasa


B Latihan kemahiran disediakan oleh kerajaan
C Tambang pengangkutan dibayar oleh majikan
D Tempat penginapan disediakan oleh agensi yang dilantik

20 Graf 1 menunjukkan kadar pengeluaran bijih timah di Tanah Melayu oleh


pemodal Eropah dan pemodal China. T4 B10 ms 251 [ P2 B4 ]

Graf 1
Mengapakah pengeluaran pemodal Eropah meningkat selepas tahun 1926?

A Pelaburan orang Cina berkurangan


B Penggunaan teknologi moden
C Kawalan harga oleh kuasa Eropah
D Sokongan daripada pembesar Melayu

21 Bagaimanakah Land Settlement Order yang diperkenalkan oleh British di


Sarawak pada tahun 1933 dapat melindungi tanah milik peribumi?
T4 B10 ms 261 [ P2 B1-B2 ]

A Penetapan harga yang tinggi


B Pemindahan hak milik secara warisan
C Peningkatan kadar bayaran sewaan
D Penghapusan cukai tahunan

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 86 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2013

19 Graf 1 menunjukkan pengeluaran bijih timah oleh pelombong Cina di Tanah


Melayu pada abad ke-20. T4 B10 ms 252 [ P1 B5 ]

peratus 80
pengeluaran 70
60
50
40
30
20
10

1910 1920 1930 Tahun


Graf 1

Mengapakah pengeluaran tersebut merosot?

A Imigran dihantar pulang


B Tenaga kerja mahir kurang
C Kapal korek diperkenalkan
D Cukai eksport meningkat

20 Pelombong Eropah menguasai perusahaan perlombongan bijih timah pada


abad ke-20. T4 B10 ms 251 [ P2 B4 ]
Mengapakah pelombong Eropah berjaya menguasai perusahaan tersebut?

I Teknologi moden
II Sokongan pembesar
III Buruh mencukupi
IV Modal besar

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

SPM 2012

19 Apakah sumbangan Henry N. Ridley terhadap perusahaan getah?


T4 B10 ms 248 [ P2 B8-B9 ]

A Memberi subsidi baja


B Membawa masuk imigran luar
C Mengagih benih secara percuma
D Memajak tanah peribumi untuk penanaman

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 87 KERTAS 1 : 1249/1

20 Akta Tanah Simpanan Melayu telah diperkenalkan pada 25 November 1913.


Apakah kesan akta tersebut terhadap orang Melayu?
T4 B10 ms 260 [ P3 B11-B12 ]

A Taraf hidup meningkat


B Meneroka penempatan baru
C Kekal dengan pertanian tradisional
D Membayar cukai yang tinggi

SPM 2011

19 Antara yang berikut, bank manakah yang ditubuhkan oleh pemodal tempatan
di Tanah Melayu? T4 B10 ms 257 [ P2 B4 & B8 ]

I Mercantile Bank
II Kwong Yik Bank
III Ban Hin Lee Bank
IV The Chartered Bank
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

20 Apakah kesan peristiwa tersebut? T4 B10 ms 256 [ P1 B8-B9 ]

Tahun Peristiwa
1897 British menubuhkan Lembaga
Pesuruhjaya Wang di bawah Ordinan XIII

A Mata wang tradisional terhapus


B Nilai mata wang merosot
C Pinjaman wang sukar diperolehi
D Penggunaan wang asing dibenarkan

SPM 2010

19 Jadual berikut berkaitan dengan kemasukan kaum imigran ke Tanah Melayu.

Abad Isu
Awal abad Pertambahan kemasukan imigran dari China
ke-20 dan India ke negeri-negeri Melayu Bersekutu.

Apakah kesan pertambahan tersebut? T4 B10 ms 264 [ P4 B10 ]

A Kemerosotan kuasa pemimpin tempatan


B Peningkatan petempatan setinggan
C Kewujudan masyarakat majmuk
D Perkembangan pertanian sara diri

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 88 KERTAS 1 : 1249/1

20 Antara yang berikut, yang manakah berkaitan dengan sekolah vernakular


Melayu pada akhir abad ke-19? T4 B10 ms 265 [ P3 B7-B8 ]

A Terbuka kepada semua golongan


B Ditadbir oleh golongan ulama
C Dinaungi golongan pembesar
D Pendidikan terhad di peringkat rendah

21 Berdasarkan rajah berikut, apakah kesimpulan yang dapat anda buat


berhubung kegiatan ekonomi masyarakat Melayu tradisional?
T4 B10 ms 246 [ P1 B1-B5 ]

Bertani

Memungut hasil Ekonomi Menangkap


hutan tradisional ikan

Melombong

I Hasil dipasarkan
II Modal yang kecil
III Usaha sama keluarga
IV Pengkhususan dalam kerja

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

SPM 2009
19 Jadual 1 menunjukkan nilai eksport getah Tanah Melayu antara tahun 1930-
1932.
Tahun Nilai (Paun Sterling)
1930 28 208 000
1931 13 806 000
1932 9 077 000

Mengapakah nilai eksport getah Tanah Melayu merosot dalam tempoh


tersebut? T4 B10 ms 250 [ P1 B11 ]

A Kekurangan buruh mahir


B Kekurangan sumber modal
C Penumpuan kepada perlombongan
D Pergantungan kepada pasaran dunia

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 89 KERTAS 1 : 1249/1

20 Bagaimanakah Akta Tanah Simpanan Melayu yang diperkenalkan oleh British


pada 25 November 1913 memanfaatkan orang Melayu?
T4 B10 ms 260 [ P3 B4-B5 ]

A Memperkenalkan sistem perladangan


B Mengekalkan hak milik
C Mempelbagaikan jenis tanaman
D Meneruskan ekonomi tradisional

SPM 2008
19 Apakah tujuan Land Setttlement Order dikuatkuasakan di Sarawak pada
tahun 1933? T4 B10 ms 261 [ P1 B5 ]

A Memajukan kegiatan pertanian


B Melindungi tanah peribumi
C Membenarkan imigran memiliki tanah
D Memudahkan usaha membina kemudahan asas

20 Andaikan anda mengusahakan sebidang tanah di Tanah Melayu pada awal


abad ke-18.
Bagaimanakah anda menjalankan aktiviti tersebut?
T4 B10 ms 258 [ P5 B5 ] ms 259 [ P1 B1 ]

A Mendapatkan keizinan residen


B Memperoleh perkenan sultan
C Mendapatkan kebenaran pembesar
D Mempunyai sumber kewangan

SPM 2007
Perlombongan bijih timah

British
Perladangan

18 Berdasarkan rajah di atas, apakah implikasinya terhadap ekonomi Tanah


Melayu? T4 ms 247 [ P1 B1 & P2 B3 ]

I Kewujudan sistem dwiekonomi


II Kehadiran buruh Cina
III Pembangunan seluruh Tanah Melayu
IV Peningkatan pendapatan orang Melayu

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 90 KERTAS 1 : 1249/1

Tahun Nilai (Dalam Pound Sterling)


1930 28 208 000
1931 13 806 000
1932 9 077 000

19 Berpandukan jadual di atas, mengapakah nilai eksport getah Tanah Melayu


mengalami kemerosotan sekitar tahun 1931-1932? T4 B10 ms 250 [ P1 B2 ]

A Kekurangan buruh di ladang


B Persaingan dengan pemodal asing
C Wabak penyakit melanda tanaman
D Zaman kemelesetan ekonomi dunia

SPM 2006
17 Apakah pengajaran kepada masyarakat Tanah Melayu sekiranya ingin
menguasai semula perlombongan bijih timah daripada pelombong Eropah
pada abad ke-20? T4 B10 ms 260 [ P1 B1 ]

I Mengumpul modal
II Menguasai teknologi
III Membayar pampasan
IV Menguasai politik

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

Tahun Pemodal China


1910 78%
1920 64%
1930 37%

18 Berdasarkan jadual di atas, mengapakah penguasaan pemodal China dalam


sektor perlombongan bijih timah merosot? T4 B10 ms 252 [ P1 B5 ]

A Gangguan kongsi gelap


B Pengenalan kapal korek
C Kekurangan tenaga mahir
D Peningkatan kemasukan buruh

19 Pada tahun 1917, undang-undang perkhidmatan syarikat insurans telah


mengasingkan insurans nyawa daripada insurans T4 ms 258 [ P2 B4 ]

A kesihatan
B kebakaran
C kenderaan
D perkhidmatan

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 91 KERTAS 1 : 1249/1

25 November 1913 Akta Tanah Simpanan Melayu

20 Apakah kesan pengenalan akta di atas terhadap orang Melayu?


T4 B10 ms 260 [ P3 B3 & B11-B12 ]

I Peningkatan taraf hidup


II Penerokaan kawasan baru
III Pengekalan pemilikan tanah
IV Pengekalan aktiviti pertanian tradisional

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

21 Mengapakah sistem pendidikan pada zaman penjajah gagal


menyatupadukan kaum di Tanah Melayu? T4 B10 ms 265 [ P1 B3 ]

A Penubuhan sekolah Inggeris


B Pengaruh golongan mubaligh
C Pengamalan asuhan keluarga
D Perkembangan sekolah vernakular

22 Mengapakah kerajaan British mewartakan Enakmen Pendaftaran Sekolah


pada tahun 1920 di Tanah Melayu? T4 B10 ms 265 [ P6 B5-B6 ]

I Menyekat pengaruh komunis


II Mengawal aktiviti sekolah Cina
III Mengurangkan kadar buta huruf
IV Mengehadkan penggunaan bahasa ibunda

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

SPM 2005
Peraturan Tanah Perak 1879
Peraturan Tanah Sungai Ujong 1887
Kanun Tanah Selangor 1891

18 Berdasarkan senarai di atas, apakah kesan pengenalan undang-undang


tersebut kepada penduduk tempatan? T4 B10 ms 259 [ P4 B8 & B9 & B12 ]

I Pemilikan tanah tanpa had


II Pengutipan hasil hutan dengan kebenaran raja
III Pengenalan sistem cukai mengikut jenis tanah
IV Pembukaan kawasan baru dengan keizinan Residen

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 92 KERTAS 1 : 1249/1

Bilangan Imigran Cina


1891 1901
Negeri- Negeri Melayu Bersekutu 163,000 228,000
Negeri Negeri Selat 300,000 282,000

19 Jadual di atas menunjukkan pertambahan bilangan kemasukan imigran Cina


di Tanah Melayu. T4 ms 264 [ P4 B10 & P5 B4-B5 ]
Apakah kesan daripada pertambahan tersebut?

I Peningkatan penanaman getah


II Wujud masyarakat majmuk
III Perkembangan perlombongan bijih timah
IV Muncul golongan peniaga

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

Sekolah Vernakular Melayu

Sistem Sekolah Vernakular Cina


Pendidikan

Sekolah Vernakular Tamil

20 Apakah implikasi daripada sistem pendidikan di atas?


T4 B10 ms 265 [ P1 B7 ]

A Pengasingan kaum
B Sukatan pelajaran selaras
C Pegawai kerajaan bertambah
D Pengurusan tenaga pengajar mudah

SPM 2004

18 Mengapakah struktur kegiatan ekonomi peribumi di Tanah Melayu diubah


oleh British? T4 B10 ms 237 [ P4 B3-B4 ]

A Menggalakkan pertumbuhan bandar


B Memenuhi keperluan industri Britain
C Membuka lebih banyak peluang pekerjaan
D Meningkatkan taraf hidup penduduk tempatan

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 93 KERTAS 1 : 1249/1

19 Mengapakah pengusaha Eropah dan Cina menguasai pertanian komersial di


Tanah Melayu pada abad ke-19? T4 B10 ms 247 [ P4 B5 & B6 ]

I Tempoh pajakan yang lama


II Memiliki sumber yang banyak
III Pekerja mahir mudah diperoleh
IV Mendapat konsesi tanah yang luas

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

20 Apakah kesan penggunaan kapal korek dalam kegiatan perlombongan bijih


timah di Tanah Melayu pada abad ke-20? T4 B10 ms 251 [ P2 B6-B7 ]

A Lombong orang Cina terpaksa ditutup


B Pembesar Melayu menyediakan modal
C Kuala Lumpur sebagai pusat pengeluaran
D Syarikat Eropah menjadi pengeluar utama

21 Kemasukan imigran Cina dan India ke Tanah Melayu telah mewujudkan


T4 B10 ms 264 [ P5 B2 & B6 ]

I pengasingan sosial dan budaya


II perbezaan pendidikan dan pekerjaan
III pertambahan keperluan bahan mentah
IV peningkatan taraf hidup penduduk

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 94 KERTAS 1 : 1249/1

TINGKATAN 5

BAB 1 : KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA

SPMU 2017

21 Pada tahun 1932, Parti Rakyat melancarkan revolusi di Thailand.


Apakah kesan revolusi tersebut? T5 B1 ms 22 [ P2 B15 ]

A Dasar tutup pintu dikuatkan


B Pemerintahan republik dilaksanakan
C Kuasa pembesar tempatan diperkukuh
D Sistem raja berkuasa mutlak tamat

22 Jadual 2 berkaitan dengan tindakan pemerintah Thailand.

Pemerintah Thailand Tindakan


Raja Mongkut Memperkenalkan sistem birokrasi
Raja Chulalongkorn Barat di Thailand
Jadual 2

Mengapakah pemerintah Thailand mengambil tindakan tersebut?


T5 B1 ms 13 [ P1 B13 ]

A Persaingan kuasa besar


B Pemantapan kuasa pemerintah
C Pengekalan kemerdekaan negara
D Penguasaan ekonomi oleh pembesar

23 Mengapakah penduduk tempatan Filipina menentang penjajah Sepanyol


walaupun menganut kepercayaan yang sama? T5 B1 ms 15 [ P2 B14 ]

A Menjadi buruh paksa


B Dianggap kelas kedua
C Mazhab agama berbeza
D Dikerah menjadi tentera

26 Tokoh berikut adalah nasionalis di Asia Tenggara yang telah menghasilkan


karya sastera sebelum Perang Dunia Kedua.

Pak Sako Tanah Melayu


Jose Rizal Filipina
Chairil Anwar Indonesia

Apakah isu yang dimuatkan dalam karya mereka? T5 B1 ms 15 [ P3 B4-B5 ]

A Pembentukan kerajaan sendiri


B Penggunaan bahasa peribumi
C Penindasan terhadap rakyat
D Pembelaan terhadap wanita

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 95 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2016

21 Penjajah Sepanyol memaksa penduduk Filipina menerima Sistem Encomienda.

Mengapakah sistem tersebut menimbulkan kebencian penduduk tempatan


terhadap penjajah? T5 B1 ms 9 [ SUDUT MAKLUMAT ]

A Syarat kerakyatan ketat


B Harga komoditi rendah
C Imigran bertambah
D Cukai tinggi

22 Setiap nasionalis pasti akan memperjuangkan kebebasan negaranya


daripada cengkaman penjajah asing. T5 B1 ms 23 [ RUMUSAN ] B12-B13

Apakah faktor kejayaan perjuangan para nasionalis tersebut?

A Bantuan golongan bangsawan


B Perpaduan penduduk peribumi
C Kerjasama dengan kuasa asing
D Kepelbagaian hasil dalam negara

23 Sistem pendidikan pada zaman penjajah telah membangkitkan semangat


nasionalisme di Asia Tenggara.

Mengapakah keadaan tersebut berlaku? T5 B2 ms 16 [ P4 B1 ]

A Kemasukan kaum imigran tidak terkawal


B Kemunculan ramai golongan intelek
C Kewujudan golongan bangsawan
D Kepelbagaian sukatan mata pelajaran

SPMU 2016

21 Apakah faktor yang membolehkan Thailand mengekalkan kemerdekaannya?


T5 B1 ms 13 [ P1 B12 ]

A Kekuatan tentera
B Perkongsian kuasa
C Kedudukan strategik
D Pemodenan pentadbiran

22 Sepanyol telah memperkenalkan Sistem Polo di Filipina.


Apakah kesan pengenalan sistem tersebut? T5 B1 ms 15 [ P1 B5 - B6 ]

A Pertambahan tenaga kerja asing


B Penindasan penduduk peribumi
C Pengangguran semakin meningkat
D Pengeluaran hasil pertanian berkurangan

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 96 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2015

21 Gambar 2 menunjukkan seorang pembesar Mandarin di Vietnam.

Gambar 2

Bagaimanakah pembesar tersebut dilantik? T5 B1 ms 11 [ P2 B6 ]

A Keputusan pembesar tradisional


B Pemilihan oleh rakyat
C Perlantikan oleh penjajah
D Melalui sistem peperiksaan

22 Peta 1 menunjukkan wilayah yang dikuasai oleh imperialis Barat di Asia


Tenggara pada tahun 1914.

Apakah keistimewaan wilayah tersebut? T5 B1 ms 5 [ P1 B5-B6 ]

A Politik stabil
B Pentadbiran mantap
C Banyak bahan mentah
D Mata wang sistematik

23 Antara yang berikut, yang manakah mencetuskan semangat nasionalisme di


Asia Tenggara? T5 B1 ms 17 [ P4 B2 ]

A Perang Rusia-Jepun
B Perang Dingin di Eropah
C Perjuangan golongan Luddite
D Perjuangan Parti Komunis Malaya

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 97 KERTAS 1 : 1249/1

SPMU 2015

21 Liga Antipemisahan adalah sebuah gerakan nasionalisme di Burma yang


menentang tindakan British memisahkan pentadbiran India dengan Burma
pada tahun 1920an. T5 B1 ms 22 [ P1 B7 ]

Mengapakah Liga Antipemisahan menentang tindakan tersebut?

A Memperjuangkan kemerdekaan negara


B Menyekat perluasan fahaman komunis
C Melindungi kepentingan golongan petani
D Mempertahankan kedudukan golongan pelajar

22 Rajah 3 menunjukkan wilayah yang disatukan oleh Perancis dalam


Persekutuan Indochina ( Union Indochinoise ).
T5 B1 ms 11 [ SUDUT MAKLUMAT ]

Vietnam

Union Indochinoise

Kemboja Laos

Apakah tujuan Perancis menyatukan wilayah tersebut?

A Mempertahankan sistem monarki


B Memperkukuhkan penguasaan politik
C Memantapkan pentadbiran tradisional
D Meningkatkan taraf penduduk peribumi

23 Apakah kesan pengenalan akta berikut terhadap Burma?


T5 B1 ms 11 [ P1 B3 ]

Tahun Akta
1887 Akta Kampung Ulu Burma
1889 Akta Perkampungan Burma

A Pengaruh golongan agama meningkat


B Sistem pentadbiran tradisional terhapus
C Pendapatan penduduk tempatan merosot
D Kedudukan raja semakin kukuh

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 98 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2014

21 British telah memperkenalkan sistem birokrasi Barat di Tanah Melayu.


Mengapakah sistem tersebut ditentang oleh penduduk tempatan?
T5 B1 ms 12 [ P3 B10-B11 ]

A Kegiatan ekonomi tradisional terjejas


B Pengaruh golongan agama merosot
C Pemimpin kehilangan kuasa
D Tanah peribumi dirampas

22 Penjajah Sepanyol memperkenalkan Sistem Encomienda di Filipina.


T5 B1 ms 9 [ SUDUT MAKLUMAT ]
Mengapakah penduduk Filipina tidak berpuas hati terhadap sistem tersebut?

A Ekonomi sara diri terjejas


B Cukai yang membebankan
C Perusahaan tradisional terancam
D Perdagangan tukar barang terganggu

SPMU 2014

22 Rajah 2 merujuk kepada perubahan corak perjuangan nasionalisme di Asia


Tenggara. T5 B1 ms 18 [ P2 B4 ]

Tahap 1 Tahap 2
Bercorak sederhana Bercorak radikal
Rajah 2

Mengapakah perubahan corak perjuangan tersebut berlaku?

A Blok kuasa dunia dibentuk


B Perjuangan awal kurang berjaya
C Kerjasama dengan negara serantau
D Sumber kewangan tidak mencukupi

23 Penjajah Sepanyol telah memperkenalkan jawatan Encomiendero di Filipina.

Apakah tugas jawatan tersebut? T5 B1 ms 9 [ SUDUT MAKLUMAT ]

I Mengutip cukai
II Memelihara keamanan
III Menggubal undang-undang
IV Memajukan kegiatan pertanian

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 99 KERTAS 1 : 1249/1

24 Imperialis Barat telah memperkenalkan sistem birokrasi Barat di Asia


Tenggara. T5 B1 ms 8 [ JADUAL ]

Apakah perubahan yang diperkenalkan melalui sistem tersebut?

A Penekanan konsep persamaan taraf


B Perluasan peluang pendidikan
C Pembesar mengetuai jabatan
D Penubuhan kerajaan pusat

SPM 2013

21 Penjajah Barat telah melaksanakan sistem birokrasi Barat di tanah jajahan


mereka di Asia Tenggara. T5 B1 ms 8 [ JADUAL ]

Apakah ciri sistem birokrasi tersebut?

A Pengekalan pemerintahan beraja


B Pelantikan pembesar daerah
C Pengenalan sistem ufti
D Pentadbiran melalui biro

22 British telah memperkenalkan jawatan berikut di Tanah Melayu pada abad


ke-19 dan awal abad ke-20. T5 B1 ms 12 [ P2 B12 ]


Residen

Penasihat
British
Apakah persamaan tugas pegawai yang menjawat jawatan tersebut?

A Menjaga kepentingan penduduk tempatan


B Menasihati sultan dalam pentadbiran
C Memperkukuh pentadbiran tradisional
D Melatih pembesar tempatan mentadbir

23 Rajah 3 menunjukkan perubahan corak gerakan nasionalisme di Asia


Tenggara. T5 B1 ms 18 [ P2 B4 ]

Tahap pertama Tahap Kedua

Bercorak sederhana Bercorak radikal

Rajah 3

Mengapakah gerakan tersebut bercorak radikal pada tahap kedua?

A Sokongan pemerintah tempatan


B Kekurangan sumber kewangan
C Sekatan pengaruh dari luar
D Perjuangan tidak berkesan

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 100 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2012

21 British telah memperkenalkan Sistem Birokrasi Barat di Tanah Melayu.


Mengapakah sistem tersebut ditentang oleh penduduk tempatan?
T5 B1 ms 12 [ P3 B10 - B11 ]

A Tanah peribumi dirampas


B Pemimpin kehilangan kuasa
C Pengaruh golongan agama merosot
D Kegiatan ekonomi tradisional terjejas

22 Apakah kesan Sistem Tanaman Paksa terhadap penduduk Indonesia?


T5 B1 ms 15 [ P1 B7 - B8 ]

A Meningkatkan ekonomi
B Mewujudkan jurang ekonomi
C Menghapuskan cukai pertanian
D Menyediakan peluang pekerjaan

23 Mengapakah negara-negara Barat memberi tumpuan kepada negara China


pada abad ke-19? T5 B1 ms 6 [ P1 B2 ]

A Bahan mentah banyak


B Tenaga mahir ramai
C Tanah subur
D Pasaran luas

SPM 2011

21 Jadual berikut berkaitan dengan kejayaan Jepun dalam bidang ketenteraan.

Tahun Kejayaan
1895 Menewaskan China
1905 Menewaskan Rusia

Apakah kesan kejayaan tersebut terhadap Asia Tenggara?


T5 B1 ms 17 [ P4 B1 & B7 ]

A Pengukuhan sistem pertahanan


B Perluasan semangat nasionalisme
C Kemunculan semangat nasionalisme
D Kemantapan kuasa pemerintahan tempatan

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 101 KERTAS 1 : 1249/1

22 X dalam rajah berikut adalah pertubuhan nasionalisme tahap awal di Burma.


T5 B1 ms 21 [ P2 B4 ]
Ditubuhkan pada tahun 1906
X
Menggunakan isu kasut

Apakah X?
A Liga Antipemisahan
B Persatuan Belia Buddha
C Liga Pembebasan Rakyat AntiFasis
D Parti Dobama Asiayone

SPM 2010

22 Apakah kesan akta berikut terhadap masyarakat Burma?


T5 B1 ms 11 [ P1 B3-B4 ]
Akta Kampung Ulu Burma (1887)
Akta Perkampungan Burma (1889)

A Peningkatan taraf hidup


B Penindasan golongan petani
C Pengukuhan golongan agama
D Penghapusan pentadbiran tradisional

SPM 2009
21 Jadual 2 menerangkan perubahan dalam bidang pentadbiran yang berlaku di
Thailand pada abad ke-19. T5 B1 ms 13 [ P1 B13 ]

Tokoh Perubahan yang dibuat

Raja Mongkut Melantik 80 orang penasihat British

Raja Chulalongkorn Memperkenalkan Majlis Penasihat Rendah

Mengapakah perubahan tersebut dilakukan?

A Memperkukuhkan sistem pemerintahan beraja


B Memantapkan pentadbiran kerajaan
C Memelihara kedaulatan negara
D Memenuhi tuntutan rakyat

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 102 KERTAS 1 : 1249/1

22 Pertubuhan Muhammadiyah merupakan pertubuhan penting dalam gerakan


nasionalisme tahap pertama di Indonesia. T5 B1 ms 20 [ P2 B4 ]

Apakah matlamat perjuangan pertubuhan tersebut?

A Mempertahankan kuasa pemimpin tempatan


B Meningkatkan kerjasama dengan kerajaan
C Memperjuangkan kemajuan ekonomi
D Menghindari ancaman sekularisme

SPM 2008
21 Mengapakah kerajaan Belanda bersikap pilih kasih dalam menyediakan
kemudahan pendidikan di Indonesia? T5 B1 ms 16 [ P3 B12 ]

A Menghalang perkembangan sekolah agama


B Mengehadkan aktiviti budaya tempatan
C Menyekat rakyat mendapat pekerjaan
D Memecahbelahkan perpaduan rakyat

22 Jadual 1 merujuk kepada novel yang dihasilkan di Asia Tenggara sebelum


Perang Dunia Kedua. T5 B1 ms 15 [ P3 B4 - B5 ]

Novel Penulis
Noli Me Tangere Jose Rizal
Kerikil-Kerikil Tajam Chairil Anwar
Putera Gunung Tahan Pak Sako

Apakah persamaan isu yang dimuatkan dalam novel tersebut?

A Nasib kaum wanita


B Penindasan oleh penjajah
C Peningkatan status sosial
D Tuntutan kemerdekaan

23 Mengapakah sistem Tanaman Paksa yang diperkenalkan oleh Belanda di


Indonesia perlu ditentang? T5 B1 ms 14 [ P3 B6 ]

A Menjejaskan eksport negara


B Mengundang kehadiran pekerja asing
C Mengehadkan jenis tanaman komersial
D Mengekalkan kemunduran rakyat tempatan

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 103 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2007

Tokoh A : Hasil keluaran kilang kita semakin meningkat.


Tokoh B : Tapi, kita tidak dapat menjual kesemuanya dalam negara
Tokoh C : Apakah tindakan kita, tuan ?

20 Dialog dia atas mungkin berlaku di Eropah pada abad ke -17


Apakah tindakan yang akan diambil oleh tokoh A? T5 B1 ms 6 [ P1 B2 ]

A Mencari pasaran
B Mencipta kapal wap
C Mendirikan lebih banyak kilang
D Mengadakan hubungan diplomatik

21 Apakah tuntutan gerakan nasionalisme tahap awal di Filipina?


T5 B1 ms 18 [ P3 B9 ]

A Hak mengundi
B Hak kebebasan bersuara
C Pengembalian kuasa raja
D Pemerintahan kerajaan sendiri

Tokoh Hasil Karya


Raden Adjeng Kartini Habis Gelap Terbitlah Terang
Penulisan Seorang Puteri Jawa

22 Karya di atas mendedahkan tentang T5 B1 ms 19 [ P4 B7-B8 ]

A kemunduran rakyat
B kemerosotan ekonomi
C ketidakadilan undang-undang
D kelemahan sistem pemerintahan

SPM 2006

Tahun Perkara
1887 Akta Kampung Ulu Burma
1889 Akta Perkampungan Burma

23 Apakah implikasi pengenalan akta di atas kepada Burma?


T5 B1 ms 11 [ P1 B3-B4 ]

A Pengaruh golongan agama meningkat


B Sistem pentadbiran tradisional tehapus
C Kedudukan institusi beraja diperkukuhkan
D Pendapatan penduduk tempatan merosot

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 104 KERTAS 1 : 1249/1

24 Pembesar Mandarin di Vietnam dipilih melalui T5 B1 ms 11 [ P2 B6 ]

A peperiksaan
B pemilihan rakyat
C pelantikan maharaja
D persetujuan golongan bangsawan

Sistem pendidikan di Indonesia awal abad ke-19


Bandar Anak golongan priyayi
Kampung Anak orang kebanyakan

25 Berdasarkan maklumat di atas, apakah tujuan Belanda mengasingkan sistem


pendidikan tersebut? T5 B1 ms 16 [ P3 B12 ]

A Mengelakkan masalah pemberian bantuan


B Menyekat penghijrahan penduduk ke bandar
C Memecahbelahkan perpaduan penduduk tempatan
D Menghapuskan amalan tradisi penduduk tempatan

26 Mengapakah corak gerakan nasionalisme di Asia Tenggara berubah daripada


sederhana kepada radikal? T5 B1 ms 18 [ P2 B4 ]

A Sekatan pengaruh luar


B Perjuangan tidak berkesan
C Kekurangan sumber kewangan
D Sokongan pemerintah tempatan

27 Apakah implikasi pelaksanaan birokrasi Barat kepada negara Thai?


T5 B1 ms 13 [ P1 B13 ]

A Persaingan kuasa Barat


B Pemantapan kuasa raja
C Pengekalan kemerdekaan
D Penguasaan ekonomi oleh pembesar

SPM 2005

Slogan Kuasa
Beban Orang Putih British
X Perancis
21 Rajah di atas adalah slogan penjajah Barat Timur. T5 B1 ms 7 [ P3 B7-B8 ]
X ialah

A Asia untuk orang Asia


B Asia tanggungjawab Barat
C Tugas menyebarkan tamadun
D Agama tanggungjawab bersama

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 105 KERTAS 1 : 1249/1

Sistem Ecomienda telah diperkenalkan oleh Sepanyol di Filipina

22 Antara berikut yang manakah berkaitan dengan sistem di atas?


T5 B1 ms 9 [ SUDUT MAKLUMAT ]

I Mengutip cukai
II Menjaga tanaman
III Menasihati pemerintah
IV Mengkristiankan penduduk

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

Terdapat persamaan pemilihan golongan Mandarin dalam birokrasi


di Vietnam dengan sistem pentadbiran Tanah Besar China

23 Merujuk pernyataan di atas, pemilihan tersebut dibuat berdasarkan


T5 B1 ms 11 [ P2 B6 ]

A Pungutan suara rakyat


B Pencapaian dalam peperiksaan
C Pelantikan oleh Gabenor Jeneral
D Pencalonan oleh pembesar tempatan

24 Apakah tindakan Jose Rizal setelah gerakan dakyah gagal mencapai


matlamatnya? T5 B1 ms 18 [ P3 B11 ]

A Menubuhkan Kapitunan
B Membentuk Liga Filipina
C Melancarkan revolusi bersenjata
D Menyebar fahaman melalui akhbar

SPM 2004

22 Beban orang putih


Tugas mentamadunkan manusia

Pernyataan manakah berkaitan dengan maklumat di atas ?


T5 B1 ms 7 [ P3 B2 ]

A Melaksanakan dasar imperialisme


B Mengatasi masalah kepadatan penduduk
C Memajukan ekonomi penduduk tempatan
D Masyarakat Timur memerlukan bantuan Barat

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 106 KERTAS 1 : 1249/1

23 Antara berikut yang manakah berkaitan dengan pentadbiran birokrasi Barat


di Asia Tenggara? T5 B1 ms 8 [ JADUAL ]

I Kedudukan pemimpin setempat dikekalkan


II Gabenor Jeneral berkuasa memungut cukai
III Jabatan kerajaan diketuai oleh pegawai Barat
IV Undang-undang Barat digunakan secara meluas

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

24 Antara berikut yang manakah ciri-ciri persamaan gerakan nasionalisme


peringkat awal di Asia Tenggara? T5 B1 ms 18 [ P1 B5 & B7-B8 ]

I Membentuk organisasi politik


II Mengutamakan isu kebudayaan
III Golongan intelek menjadi pemimpin
IV Perjuangan secara militan

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

25 Apakah matlamat golongan nasionalis di Asia Tenggara pada tahap kedua?


T5 B1 ms 18 [ P2 B10-B11]

I Memajukan kegiatan ekonomi


II Membebaskan diri daripada penjajah
III Menyebarkan ilmu pengetahuan
IV Menimbulkan kesedaran politik

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 107 KERTAS 1 : 1249/1

BAB 2 : NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA

SPMU 2017

24 Akhbar berikut memberikan saranan untuk kemajuan ekonomi orang Melayu


pada awal abad ke-20 di Tanah Melayu.
Warta Malaya
Warta Negara
Majlis

Apakah saranan tersebut? T5 B2 ms 51 [ RAJAH ]

I Menjalankan aktiviti perniagaan


II Menubuhkan syarikat kerjasama
III Mengasaskan institusi kewangan
IV Melaksanakan penyatuan tanah

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

25 Pada awal abad ke-20, gerakan nasionalisme di Indonesia mempengaruhi


gerakan nasionalisme di Tanah Melayu.

Mengapakah keadaan tersebut berlaku? T5 B2 ms 48 [ P5 B4 ] ms 49 [ P1 B1 ]

I Pengaruh komunis
II Bantuan ketenteraan
III Pengaruh hasil karya
IV Kedudukan geografi

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

SPM 2016

24 Maklumat berikut berkaitan dengan gerakan anti British di Tanah Melayu pada
tahun 1940an. T5 B2 ms 56 [ P3 B2-B3 ]
Pertubuhan Matlamat Perjuangan
Kesatuan Melayu Muda Menghalau penjajah British dari Tanah Melayu

Apakah tindakan yang diambil oleh pertubuhan tersebut untuk mencapai


matlamat perjuangan?

A Membantu perjuangan golongan kiri


B Bergabung dengan kuasa Barat lain
C Mendapatkan sokongan pembesar
D Bekerjasama dengan pihak Jepun
LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH
EZY'S SEJARAH 108 KERTAS 1 : 1249/1

26 Penghulu Dol Said telah melakukan penentangan terhadap British di Naning


antara tahun 1831 hingga tahun 1833. T5 B2 ms 32 [ P1 B4 & B5 ]

Mengapakah beliau menentang British?

A Pembinaan balai polis


B Pencabulan adat tradisi
C Pembayaran ufti tahunan
D Pengenalan peraturan tanah

SPMU 2016

23 Kaum Muda gagal meluaskan pengaruhnya ke Negeri Negeri Melayu


berbanding Negeri-Negeri Selat.

Mengapakah keadaan tersebut berlaku? T5 B2 ms 50 [ P1 B13 ]

A Bilangan ahli sedikit


B Sumber kewangan kurang
C Penyebaran risalah disekat
D Kemudahan perhubungan terhad

24 Tokoh berikut adalah pengarang Majalah Guru pada tahun 1920an.

Muhammad Dato Muda Linggi


Yusuf Ahmad
Mohd Sidin Rashid

Apakah isu yang dibangkitkan dengan orang Melayu yang dibangkitkan oleh
pengarang tersebut? T5 B2 ms 52 [ RAJAH, KOTAK PERTAMA ]

I Kemunculan golongan radikal


II Pendidikan anak-anak
III Kemunduran ekonomi
IV Pengurangan kuasa pembesar

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

25 Jawatan berikut diwujudkan oleh British di NegeriNegeri Melayu pada abad


ke-19 dan awal abad ke-20 T5 B2 ms 30 [ P3 B2 ]
Residen
Penasihat British
Apakah muslihat British mewujudkan jawatan tersebut?

A Menguasai sumber alam


B Memajukan kemudahan asas
C Mengekalkan sistem monarki
D Mempertahan kuasa pembesar
LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH
EZY'S SEJARAH 109 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2015

24 Senarai berikut adalah tokoh luar negara yang mempengaruhi Gerakan Islah
di Tanah Melayu pada awal abad ke-20.

Syeikh Muhammad Abduh


Sayyid Jamaluddin al-Afghani

Apakah bukti yang menunjukkan mereka berpengaruh?


T5 B2 ms 48 [ P4 B2 ]

A Kekukuhan perpaduan pelbagai kaum


B Kemunculan semangat kebangsaan
C Perluasan penggunaan tulisan jawi
D Perkembangan kegiatan kesenian

25 Apakah tindakan J.W.W Birch yang menyebabkan orang Melayu bangkit


menentang British di Pasir Salak, Perak? T5 B2 ms 37 [ P2 POINT 4 ]

A Larangan mengutip hasil hutan


B Menghalang kemasukan imigrin
C Campur tangan dalam pentadbiran
D Mengambil alih aktiviti perlombongan

SPMU 2015

24 Dialog berikut mungkin berlaku di Durian Sebatang, Perak pada tahun 1875.

Pembesar Y : Saya mencadangkan supaya J.W.W. Birch dibunuh.


Ahli Mesyuarat : Kami semua sangat setuju dengan cadangan tersebut.

Mengapakah pembesar tersebut mencadangkan supaya J.W.W. Birch


dibunuh? T5 B2 ms 37 [ JADUAL ]

A Kedaulatan negeri terancam


B Jawatan Residen dimansuhkan
C Pelaksanaan pendidikan sekular
D Kos sara hidup rakyat meningkat

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 110 KERTAS 1 : 1249/1

25. Maklumat berikut berkaitan dengan tokoh pengasas Kesatuan Melayu


Singapura. T5 B2 ms 54 [ P3 B5 - B6 ]

Kesatuan Melayu Singapura 1926

Mohammad Eunos Abdullah


Tengku Kadir Ali
Embok Suloh

Antara berikut yang manakah berkaitan dengan tokoh tersebut?

I Mendapat pendidikan Inggeris


II Menentang pentadbiran Inggeris
III Memperjuangkan kepentingan politik
IV Memperjuangkan kepentingan sosioekonomi

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

SPM 2014

23 Mengapakah British menggunakan nama sultan Kelantan untuk


mematahkan penentangan penduduk tempatan pada tahun 1915?
T5 B2 ms 42 [ P1 B1 ] ms 44 [ P1 B2-B3]

A Menghormati sultan
B Mengekalkan kuasa sultan
C Kesetiaan rakyat kepada sultan
D Kuasa mutlak berada di tangan sultan

24 Rajah 3 berkaitan dengan pembesar-pembesar di Pahang yang menentang


British. T5 B2 ms 40 [ P2 B9 ]
Pembesar Pahang

Dato Bahaman Tok Gajah Imam Rasul


Rajah 3

Mengapakah mereka menentang British?

A Pembinaan balai polis


B Pencabulan perjanjian
C Pengenalan perdagangan bebas
D Pelaksanaan pendidikan sekular

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 111 KERTAS 1 : 1249/1

SPMU 2014

25 Mengapakah Gerakan Islah sukar bergerak di Negeri-Negeri Melayu


Bersekutu berbanding dengan Negeri-Negeri Selat? T5 B2 ms 50 [ P1 B9 ]

A Kekurangan sumber modal


B Penolakan ideologi Kaum Muda
C Penguatkuasaan undang-undang
D Ketiadaan pemimpin berkebolehan

26 Haji Abdul Rahman Limbong telah memimpin penduduk tempatan Kuala


Telemong, Terengganu menentang British.

Mengapakah penentangan tersebut dilakukan? T5 B2 ms 42 [ P2 B3 ]

A Pengenalan pendidikan sekular


B Pengenalan peraturan tanah
C Perlucutan jawatan pembesar
D Pembunuhan penduduk tempatan

SPM 2013

24 Bagaimanakah British menghalang Gerakan Islah di Negeri-Negeri Melayu


pada awal abad ke-20 ? T5 B2 ms 50 [ P1 B11 & B13 ]

I Mengugut pemimpin
II Menyekat kegiatan dakwah
III Menghalang kemasukan risalah
IV Menyekat peluang belajar ke luar negara

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

25 Tokoh berikut telah berjuang menentang penjajah. T5 B2 ms 44 [ P3 B10 ]

Mat Salleh
Dato Bahaman

Mengapakah perjuangan mereka gagal ?

A Senjata tidak lengkap


B Tenaga tentera kurang
C Kemudahan asas kurang
D Sokongan pembesar tidak cukup

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 112 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2012

24 Jadual 7 menerangkan novel yang diterbitkan sebelum Perang Dunia Kedua di


Tanah Melayu. T5 B2 ms 53 [ JADUAL ]
Tajuk Novel Melor Kuala Lumpur
Pengarang Harun Aminurrashid
Tahun Terbitan 1930-an
Jadual 7
Apakah mesej yang disampaikan oleh pengarang dalam novel tersebut?

A Mencintai tanah air


B Menghargai warisan bangsa
C Kebebasan kaum wanita
D Perpaduan antara kaum

25 Gerakan Islah bertujuan membetulkan pandangan orang Melayu terhadap


Islam. Apakah saranan gerakan tersebut kepada orang Melayu?
T5 B2 ms 49 [ P3 B5 ]

A Mengutamakan pemimpin
B Memelihara warisan tradisi
C Berani mengkritik penjajah
D Bekerjasama dengan kaum imigran

SPM 2011

23 Rajah berikut menerangkan perubahan jawatan Tok Janggut di Kelantan.


T5 B2 ms 41 [ P2 B11 ]
1910 1915
Pemimpin tempatan Perdana Menteri

Apakah peristiwa yang menyebabkan perubahan tersebut?

A Pembunuhan penasihat British


B Perluasan kuasa British
C Penawanan Pasir Puteh
D Pengunduran tentera Siam

24 Novel berikut adalah karya Ishak Haji Muhammad (Pak Sako).

A. Anak Mat Lela Gila


B. Putera Gunung Tahan

Apakah persamaan tema dalam novel tersebut? T5 B2 ms 53 [ JADUAL ]

A Menghargai warisan bangsa


B Menghargai sumbangan tokoh
C Kepentingan pendidikan moden
D Cinta akan tanah air

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 113 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2010

23 Apakah kesan kesengsaraan berikut terhadap penduduk Tanah Melayu?


T5 B2 ms 48 [ P1 B1 ]
Kekurangan makanan
Kesengsaraan
Hidup Semasa
Pendudukan Kekurangan ubat-ubatan
Jepun
Kekejaman pentadbiran

A Mendapatkan bantuan luar


B Menolak penguasaan kuasa asing
C Menyerah nasib kepada penjajah
D Membentuk sistem politik sendiri

24 Pantun berikut menggambarkan kedudukan pembesar di Perak semasa


penjajahan British. T5 B2 ms 38 [ JADUAL ] POINT 2

Buah pala dari Makasar


Jatuh sebiji ke dalam dulang
Diberi pencen kepada pembesar
Jawatan diwarisi turut hilang

Bagaimanakah para pembesar tersebut berusaha untuk mengembalikan hak


mereka?

A Mengadakan kerjasama dengan orang Bugis


B Menghapuskan sistem pemilikan hamba
C Memperkukuh sistem pentadbiran tradisional
D Berjuang untuk menolak campur tangan Barat

25 Akhbar berikut digunakan oleh kaum Muda sebagai wadah perjuangan


mereka di Tanah Melayu pada tahun 1930-an. T5 B2 ms 49 [ P3 B6 ]

Al-Imam
Neracha
Saudara

Apakah isu yang dimuatkan oleh akhbar tersebut?

A Peranan golongan pembesar


B Mengkritik kelemahan raja
C Penghapusan amalan perhambaan
D Menggalakkan pendidikan Inggeris

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 114 KERTAS 1 : 1249/1

28 Pada awal abad ke-20, kegiatan berpersatuan di Sabah tidak menonjol.


Mengapakah keadaan tersebut berlaku? T5 B2 ms 56 [ P1 B3 ]

A Halangan daripada pemerintah


B Kelemahan sistem perhubungan
C Menghadapi masalah kewangan
D Perbezaan taraf hidup antara etnik

SPM 2009
23 Dialog di bawah mungkin berlaku di Naning semasa pentadbiran Penghulu Dol
Said pada kurun ke-19.

A : Tok, British minta cukai.


B : Berapa banyak?
A : Satu persepuluh daripada hasil kita.
B : Jangan bayar walau sedikit pun.

Apakah tindakan British setelah arahannya diingkari? T5 B2 ms 32 [ P1 B6 ]

A Menduduki Naning
B Membunuh Dol Said
C Merampas hasil penduduk
D Memulau wilayah Naning

24 Apakah idea yang diketengahkan oleh Kaum Muda pada awal abad ke-20?
T5 B2 ms 49 [ P3 B2 ]

A Penjanaan ajaran Islam untuk kemajuan


B Pembentukan negara yang merdeka
C Penubuhan syarikat kerjasama
D Pemeliharaan tradisi bangsa

25 Majalah Guru memainkan peranan penting dalam memajukan bidang


pendidikan pada awal abad ke-20 di Tanah Melayu.

Apakah isu yang difokuskan dalam majalah tersebut? T5 B2 ms 52 [ RAJAH ]

A Menghargai warisan bangsa


B Memperjuangkan hak wanita
C Memajukan bidang kesusasteraan
D Mengekalkan nilai murni masyarakat

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 115 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2008
24 Jadual 2 menunjukkan tokoh tempatan yang telah menentang kuasa British pada
abad ke-19. T5 B2 ms 34 [ P3 B3] ms 36 [ P1 B2 ]

Tokoh Negeri
Rentap Sarawak
Mat Salleh Sabah
Mengapakah penentangan tersebut berlaku?

A Pencerobohan kawasan
B Penghapusan sistem perhambaan
C Peningkatan kemasukan imigran
D Paksaan membayar ufti

SPM 2007
Tarikh Peristiwa
21 Julai 1875 Mesyuarat antara Dato Maharaja Lela dengan
pembesar-pembesar Melayu di Durian Sebatang.

23 Peristiwa di atas berlaku di negeri Perak. T5 B2 ms 38 [ JADUAL ]


Apakah kesan peristiwa tersebut?

A Pengurangan kuasa sultan


B Pemecatan Sultan Ismail
C Pembunuhan J.W.W. Birch
D Pemansuhan jawatan Residen

24 Haji Abdul Rahman Limbong telah memimpin penduduk tempatan Kuala


Telemong, Terengganu menentang British. T5 B2 ms 42 [ P2 B3 ]

Mengapakah penentangan itu dilakukan?

A Pengenalan pendidikan sekular


B Pengenalan peraturan tanah
C Perlucutan jawatan pembesar
D Pembunuhan penduduk tempatan

SPM 2006
28 Apakah kesan dasar pentadbiran British di Tanah Melayu pada awal abad ke-
20? T5 B2 ms 46 [ P3 B6 & P4 B1 ]

I Pembukaan bandar baru


II Pertambahan buruh asing
III Pengenalan pendidikan tinggi
IV Peningkatan taraf hidup penduduk tempatan

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH
EZY'S SEJARAH 116 KERTAS 1 : 1249/1

29 Mengapakah Gerakan Islah boleh berkembang di Negeri-Negeri Selat ?


T5 B2 ms 50 [ P1 B9 ]

A Tiada tentangan agama


B Banyak sumber kewangan
C Ramai pemimpin berkaliber
D Tiada sekatan undang-undang

Pengasuh, 1918
Majalah Guru,1924
Bulan Melayu, 1930

30 Mengapakah majalah di atas penting ketika itu? T5 B2 ms 52 [ P1 B7 ]

A Menghayati ajaran agama


B Menghargai warisan bangsa
C Meningkatkan kemajuan bangsa
D Menggalakkan budaya membaca

SPM 2005

25 Andaikan anda seorang pembesar tempatan di Pasir Salak, Perak semasa


British memperkenalkan pentadbiran Barat.

Mengapakah anda menentang British ? T5 B2 ms 37 [ RAJAH, ISI 3 & 4 ]

I Hilang kawasan pegangan


II Peraturan membuka tanah baru
III Larangan memungut hasil hutan
IV Campur tangan dalam adat resam

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

Guru : Tema novel Melor Kuala Lumpur yang dihasilkan pada tahun
1930-an berbeza dengan novel novel sezamannya.

Murid : Bolehkah cikgu terangkan perbezaannya?

26 Dialog di atas mungkin berlaku dalam sesi pengajaran Sejarah.


Apakah perbezaan tema novel tersebut? T5 B2 ms 53 [ RAJAH ]

A Perpaduan guru
B Kebebasan wanita
C Penentangan penjajahan
D Semangat perjuangan pemuda

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 117 KERTAS 1 : 1249/1

27 Antara sumbangan Mohammad Eunos Abdullah terhadap orang Melayu di


Singapura ialah T5 B2 ms 54 [ P3 B13 ]

A Mewartakan tanah pertanian


B Memberi peluang pendidikan
C Mendapatkan petempatan khas
D Menyediakan tapak perniagaan

SPM 2004

26 Mengapakah kedatangan British ditentang oleh pemimpin setempat?


T5 B2 ms 30 [ P1 B2-B3 ] & ms 31 [ P1 B2 ]

I Menguasai daerah mereka


II Mempengaruhi masyarakat tempatan
III Menyelaraskan penggunaan mata wang
IV Memperkenalkan sistem pentadbiran baru

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

27 Mengapakah Naning berjaya mengalahkan British pada tahun 1831?


T5 B2 ms 32 [ P1 B9 ]

A Menggunakan askar upahan


B Mempunyai tentera yang terlatih
C Membina kubu pertahanan yang kukuh
D Mendapat sokongan pembesar tempatan

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 118 KERTAS 1 : 1249/1

BAB 3 : KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA

SPMU 2017

27 Apakah persamaan kandungan undang-undang tubuh kerajaan Melayu


berikut? T5 B3 ms 80 [ P5 B7 ] ms 85 [ P2 B3-B4 ]

Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor 1895


Undang-undang Tubuh Kerajaan Terengganu 1911

A Peranan mufti
B Pewaris sultan
C Tugas penasihat
D Keselamatan sultan

28 Itali dan Jerman adalah dua buah negara bangsa moden di Eropah pada abad
ke-19. T5 B3 ms 68 [ P2 B8 ]

Apakah kaedah yang digunakan untuk memajukan negara tersebut?

A Realpolitik
B Perjanjian
C Perundingan damai
D Kuat kuasa undang-undang

SPM 2016

25 Senarai berikut adalah undang-undang tubuh kerajaan Melayu.


T5 B3 ms 80 [ P5 B7 ] ms 85 [ P2 B6 ]

Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor


Undang-undang Tubuh Kerajaan Terengganu

Apakah persamaan kandungan kedua-dua undang-undang tubuh tersebut?

I Kuasa rakyat
II Pewaris takhta
III Tugas jemaah menteri
IV Pelantikan penasihat kewangan

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 119 KERTAS 1 : 1249/1

27 Mengapakah Otto Eduard von Bismarck menyerang negara berikut pada abad
ke-19? T5 B3 ms 69 [ P1 B8 ]

Denmark
Austria
Perancis

A Menyekat kuasa asing


B Menyatukan negara bangsa
C Menentang fahaman sosialis
D Memulihkan sistem monarki

28 Senarai berikut adalah ciri-ciri sesuatu bangsa.T5 B3 ms 73 [ P4 B3 ]

Persamaan adat resam


Persamaan bidang kesenian
X

Apakah X?

A Persamaan pandangan dunia


B Persamaan bahasa pertuturan
C Persamaan sistem kepercayaan
D Persamaan dasar pemerintahan

30 Deklarasi berikut telah diisytiharkan selepas Perang Dunia Pertama.


T5 B3 ms 68 [ P1 B5-B6 ]

Deklarasi Empat Belas Perkara Woodrow Wilson

Apakah perkara yang dicadangkan dalam deklarasi tersebut?

A Pemulihan sistem monarki


B Pengharaman amalan realpolitik
C Penyatuan rakyat melalui agama
D Penetapan sempadan negara berasaskan bangsa

SPMU 2016

26 Negara berikut muncul di Eropah pada awal abad ke-20.


T5 B3 ms 68 [ P1 B9 ]

Poland
Yogoslavia
Czechoslovakia

Kemunculan negara-negara tersebut adalah berdasarkan

A lokasi strategik
B kumpulan etnik
C sistem perundangan
D kekayaan hasil bumi
LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH
EZY'S SEJARAH 120 KERTAS 1 : 1249/1

27 Apakah kepentingan sistem Pembesar Empat Lipatan dalam pemerintahan


Kesultanan Melayu Melaka? T5 B3 ms 78 [ P2 B13-B14 ]

A Memastikan adat istiadat dipatuhi


B Memastikan sistem warisan terpelihara
C Menjamin keutuhan sistem pemerintahan beraja
D Mempertahan sistem perundangan tempatan

SPM 2015

26 Negara dan bangsa Malaysia lahir apabila Persekutuan Tanah Melayu


merdeka pada tahun 1957 dan pembentukan Persekutuan Malaysia pada
tahun 1963 . T5 B3 ms 71 [ P1 B13 & P2 B4 ]

Apakah faktor yang menjayakan kemerdekaan dan pembentukan Malaysia?

I Desakan kumpulan radikal


II Pemimpin dan rakyat bermuafakat
III Semangat toleransi menjadi amalan
IV Penduduk terdiri daripada pelbagai kaum

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

27 Negara bangsa Jerman dan Itali dibentuk pada abad ke-19.


Apakah persamaan pembentukan kedua-dua negara bangsa tersebut?
T5 B3 ms 68 [ P2 B8 ] ms 69 [ P1 B2 ]

A Mengekalkan sistem monarki


B Menggunakan kaedah realpolitik
C Mengamalkan prinsip demokrasi
D Menguatkuasakan falsafah legalisme

28 Persidangan Damai Paris telah menghasilkan Deklarasi Empat Belas


Perkara Woodrow Wilson. T5 B3 ms 68 [ P1 B5-B6 ]

Apakah perkara yang terkandung dalam deklarasi tersebut?

A Sistem monarki dipulihkan


B Amalan realpolitik diharamkan
C Rakyat disatukan berdasarkan agama
D Sempadan negara ditentukan berasaskan bangsa

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 121 KERTAS 1 : 1249/1

SPMU 2015

26 Apakah bukti yang menunjukkan Adat Perpatih menepati ciri-ciri


demokrasi? T5 B3 ms 87 [ P3 B2 ] ms 88 [ P1 B5-B6 ]

I Masalah diselesaikan secara musyawarah


II Perkongsian kuasa pemerintahan diamalkan
III Wanita terlibat dalam sistem pentadbiran
IV Ketua dipilih dari peringkat bawah

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

27 Dalam konteks negara moden, bangsa merujuk kepada sekumpulan manusia


yang mempunyai persamaan dari segi T5 B3 ms 73 [ P4 B3 ]

I agama
II bahasa
III adat resam
IV kegiatan ekonomi

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

SPM 2014

25 Kedua-dua tokoh berikut berjaya menyatukan negara masing-masing di


Eropah pada abad ke-19. T5 B3 ms 68 [ P2 B8 ] ms 69 [ P1 B2 ]

Count Camillo Benso di Cavour


Otto Eduard von Bismarck

Apakah persamaan kedua-dua tokoh tersebut?

A Mengenepikan perbezaan warna kulit


B Menyatukan masyarakat majmuk
C Menggunakan kaedah realpolitik
D Membina empayar yang luas

26 Mengapakah Prussia memulangkan semula wilayah Venetia kepada Itali


pada tahun 1866? T5 B3 ms 68 [ P2 B12-13 ]

A Pertukaran wilayah
B Arahan Liga Bangsa
C Kekalahan dalam peperangan
D Kerjasama menewaskan Austria

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 122 KERTAS 1 : 1249/1

27 Apakah peranan Lembaga dalam sistem pentadbiran Adat Perpatih di


Negeri Sembilan? T5 B3 ms 88 [ P2 B4 ]

A Memilih Undang
B Menjadi ketua agama
C Menjaga alat kebesaran
D Menggubal dasar negara

SPMU 2014

27 Kata perbilangan adat berikut berkaitan dengan masyarakat yang mengamalkan


Adat Perpatih di Negeri Sembilan. T5 B3 ms 88 [ P4 B6 ]

Bulat anak buah menjadi buapak


Bulat buapak menjadi lembaga
Bulat menjadi penghulu
Bulat penghulu mejadi raja

Mengapakah perkataan bulat dalam kata perbilangan adat di atas diulang-


ulang?

A Mempertahankan konsep raja berkuasa mutlak


B Mengekalkan khazanah budaya bangsa
C Menegakkan keadilan dalam kehidupan
D Menegaskan kepentingan permuafakatan

28 Senarai berikut adalah peperangan yang melibatkan Jerman pada abad ke-19.

1864 Perang dengan Denmark


1866 Perang dengan Austria
1870 Perang dengan Perancis

Apakah kesan peperangan tersebut terhadap Jerman?


T5 B3 ms 69 [ P1 B10-B11 ]

A Kehilangan wilayah
B Keselamatan terjamin
C Penamatan sistem monarki
D Pembentukan negara bangsa

SPM 2013

26 Pada tahun 1911, Sultan Zainal Abidin III meluluskan perlembagaan yang
dikenali sebagai Undang-Undang Tubuh Kerajaan Terengganu.

Mengapakah perlembagaan tersebut diluluskan? T5 B3 ms 84 [ P1 B9-B10 ]

A Meluaskan wilayah pengaruh


B Mengekalkan kedaulatan negeri
C Membentuk kerajaan demokrasi
D Mengukuhkan hubungan dengan Siam

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 123 KERTAS 1 : 1249/1

27 Maklumat berikut merujuk kepada perlembagaan kerajaan Melayu


T5 B3 ms 81 [ P1 B2-B3 ] ms 85 [ P1 B3 & P2 B2-B3 ]

Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor


Undang-Undang Tubuh Kerajaan Terengganu

Apakah persamaan kandungan kedua-dua perlembagaan tersebut?

I Raja dipilih melalui sistem giliran


II Cukai tanah dikuatkuasakan
III Islam sebagai agama rasmi
IV Raja mesti berbangsa Melayu

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

SPM 2012

26 Rajah 1 berkaitan dengan ciri sesuatu bangsa. T5 B3 ms 73 [ P4 B3 ]

Persamaan bidang kesenian

Ciri Bangsa Persamaan bahasa

Apakah X ?

A Persamaan falsafah hidup


B Persamaan warna kulit
C Persamaan adat resam
D Persamaan kepercayaan

27 Rajah 2 menunjukkan negara bangsa baru yang muncul di Eropah pada awal
abad ke-20.
Czechoslovakia

Yugoslavia Negara bangsa baru Finland

Poland
Rajah 2

Apakah asas bagi kemunculan negara tersebut? T5 B3 ms 68 [ P1 B9 ]

A Kumpulan etnik
B Sistem demokrasi
C Kedudukan geografi
D Kekayaan hasil bumi
LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH
EZY'S SEJARAH 124 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2011

25 Senarai berikut adalah undang-undang tubuh kerajaan Melayu.

Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor 1895


Undang-undang Tubuh Kerajaan Terengganu 1911

Mengapakah undang-undang tersebut digubal ?


T5 B3 ms 84 [ P1 B9-B10 ] ms 86 [ P2 B7 ]

A Meningkatkan kecekapan pemerintah


B Membentuk pentadbiran demokratik
C Memperkukuhkan sistem pertahanan
D Mengekalkan kedaulatan negeri

26 Tokoh berikut telah berjaya menyatukan negara masing-masing pada abad


ke-19. T5 B3 ms 69 [ P1 B2 ]
A. Count Camillo Bensor di Cavour - Itali
B. Otto Eduard Von Bismarck - Jerman

Bagaimanakah mereka berjaya melakukan penyatuan tersebut?

A Mewujudkan pakatan strategik


B Menyekat pengaruh agama
C Mengamalkan realpolitik
D Melaksanakan sistem perundingan

SPM 2010

26 Tokoh berikut telah membangkitkan semangat rakyat Prussia di medan


perang. T5 B3ms 69 [ P1 B12 ]

Otto Eduard von Bismarck

Bagaimanakah beliau berjaya membangkitkan semangat tersebut?

A Membebaskan golongan hamba


B Menyingkirkan golongan kapitalis
C Menyemai sikap antikuasa asing
D Menghapuskan pemerintahan diktator

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 125 KERTAS 1 : 1249/1

27 Apakah peranan Buapak dalam sistem pemerintahan yang berasaskan Adat


Perpatih di Negeri Sembilan? T5 B3 ms 88 [ P3 B1 & P2 B6B7]

I Menasihati undang
II Memimpin suku
III Mengetuai Perut
IV Melantik Lembaga

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

SPM 2009

26 Kata perbilangan adat berikut diamalkan oleh masyarakat di Negeri Sembilan.


T5 B3 ms 88 [ P4 B2 ]
Alam beraja
Luak berpenghulu
Suku berlembaga
Anak buah berbuapak

Apakah corak pentadbiran yang digambarkan oleh kata perbilangan adat


tersebut?

A Teokrasi
B Demokrasi
C Autokrasi
D Birokrasi

27 Tokoh berikut mengamalkan konsep realpolitik serta politik darah dan besi
semasa memerintah Jerman pada abad ke-19. T5 B3 ms 69 [ P1 B3 ]

Otto Eduard von Bismarck

Mengapakah beliau mengamalkan konsep tersebut?

A Menyatukan negara
B Melicinkan pentadbiran
C Menghapuskan sistem beraja
D Menggubal perlembagaan moden

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 126 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2008

25 Mengapakah Count Camillo Benso di Cavour menyanjung amalan realpolitik?


T5 B3 ms 68 [ P2 B9 ]

A Kestabilan politik terjamin


B Kejayaan menyatukan Itali
C Kerjasama dengan negara lain
D Kemakmuran ekonomi negara

26 Kata perbilangan adat berikut berkaitan dengan Adat Perpatih yang diamalkan
di Negeri Sembilan. T5 ms 88 [ P4 B1 ]

Alam beraja
Luak berpenghulu
Suku berlembaga
Anak buah berbuapak

Perbilangan tersebut dapat dikaitkan dengan

A Protokol istana
B Upacara perkahwinan
C Menyambut kelahiran
D Pemilihan pemimpin

SPM 2007
Peperangan dengan Denmark 1864
Peperangan dengan Austria 1866
Peperangan dengan Perancis 1870

25 Senarai di atas menunjukkan peperangan yang melibatkan negara Jerman.


Mengapakah peperangan tersebut berlaku? T5 B3 ms 69 [ P1 B3 ]

A Serangan balas
B Penyatuan negara
C Penguasaan ekonomi
D Kediktatoran pemerintah

26 Antara yang berikut, yang manakah ciri kenegaraan dalam Kesultanan


Melayu Melaka? T5 B3 ms 75 [ P1 B6-B7 ]

I Rakyat
II Harta
III Pembesar
IV Kerajaan

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 127 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2006

31 Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor yang dikuatkuasakan pada tahun 1895


mempunyai ciri asas bagi pembinaan negara dan bangsa.

Apakah buktinya? T5 B3 ms 80 [ P5 B3-B4 ]

A Pemerintahan raja berkuasa mutlak


B Perlembagaan bertulis yang lengkap
C Pengiktirafan kerakyatan pelbagai kaum
D Persamaan dengan hukum Kanun Melaka

SPM 2005

28 Bagaimanakah pengaruh kekuasaan seseorang raja kerajaan Melayu


tradisional ditentukan? T5 B3 ms 65 [ P1 B10 ]

A Kesetiaan rakyat
B Kegiatan ekonomi
C Konsep ketuhanan
D Kekayaan hasil bumi

SPM 2004 (TIADA SOALAN)

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 128 KERTAS 1 : 1249/1

BAB 4 : PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA

SPMU 2017

30 Pertubuhan berikut wujud di Sabah pada tahun 1940an.


T5 B4 ms 112 [ P1 B5-B6 ]

Persatuan Melayu Jesselton (PMJ)


Persatuan Kebangsaan Melayu Labuan (PKML)

Antara yang berikut, yang manakah berkaitan dengan pertubuhan tersebut?

I Bersifat sederhana
II Fokus kepada sosioekonomi
III Berjuang untuk kemerdekaan
IV Menerima bantuan dana asing

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

SPM 2016

29 Gambar 1 menunjukkan demonstrasi rakyat Sarawak kerana menentang


penyerahan Sarawak kepada British pada tahun 1946.

KAMI TIDAK
MAHU
DIJAJAH

Gambar 1
Mengapakah terdapat sepanduk yang tertulis ``WE DO NOT WANT TO BE
COLONISED (KAMI TIDAK MAHU DIJAJAH) ? T5 B4 ms 110 [ P4 B7 ]

A Taraf kerajaan sendiri terjejas


B Sempadan negeri akan diubah
C Majlis Tertinggi Negeri dibubar
D Mahkamah Anak Negeri dimansuhkan

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 129 KERTAS 1 : 1249/1

SPMU 2016

28 Piagam Atlantik 1945 yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Bangsa Bangsa


Bersatu tidak menggalakkan penjajahan bentuk baharu.

Apakah tindakan British di Tanah Melayu yang bersesuaian dengan piagam


tersebut? T5 B4 ms 104 [ P3 B2-B3 ]

A Menamatkan Malayan Union


B Memperkukuh sistem pertahanan
C Mengawal kedatangan kaum imigran
D Mengurangkan kuasa Raja-Raja Melayu

29 Rajah 2 berkaitan dengan negeri yang diletakkan di bawah Malayan Union.

Malayan Union

Negeri-Negeri Melayu Negeri-Negeri Selat


kecuali Singapura

Rajah 2

Mengapakah Singapura dikecualikan? T5 B4 ms 96 [ RAJAH ]

A Sumber kewangan kerajaan terhad


B Majlis Raja-Raja membuat bantahan
C Kaum imigran melancarkan penentangan
D Bimbang taraf pelabuhan bebas akan terjejas

30 Pada 8 Februari 1946, Vyner Brooke mengisytiharkan penyerahan Sarawak


kepada British. T5 B4 ms 111 [ P1 B5-B6 ]

Mengapakah penyerahan tersebut mendapat bantahan penduduk tempatan?

A Sistem beraja tergugat


B Sempadan wilayah berubah
C Negeri menjadi tanah jajahan
D Kegiatan perdagangan terjejas

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 130 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2015

29 Pertubuhan berikut menyokong pembentukan Malayan Union pada tahun


1946. T5 B4 ms 99 [ P4 B5 ]

Angkatan Wanita Sedar (AWAS)


Angkatan Pemuda Insaf (API)
Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM)

Mengapakah pertubuhan tersebut bertindak demikian?

A Mengekalkan sistem beraja


B Melicinkan sistem pentadbiran
C Mempertahankan hak penduduk tempatan
D Mengukuhkan pemerintahan tradisional

30 Pantun berikut menggambarkan kesan pembentukan Malayan Union di Tanah


Melayu.
Dari Bentan ke Kuala Sedidi
Singgah Berjaja di Batu Pahat
Syarat kerakyatan secara jus soli
Kuasa raja turut tergugat

Apakah tindakan orang Melayu? T5 B4 ms 99 [ P3 B7 ]

A Memohon bantuan luar


B Mengukuhkan pertahanan negeri
C Menggubal perlembagaan alternatif
D Mengadakan demonstrasi secara aman

SPMU 2015

28 Piagam Atlantik yang ditandatangani oleh 50 buah negara pada 24 Jun 1945
telah menjadi piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu.
T5 B4 ms 104 [ P3 B12-B13 ]

Apakah manfaat piagam tersebut terhadap negara-negara di Asia Tenggara?

A Berpeluang menubuhkan kerajaan sendiri


B Pembentukan masyarakat berbilang kaum
C Menyeragamkan sistem pentadbiran
D Meningkatkan kerjasama ekonomi

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 131 KERTAS 1 : 1249/1

29 Pernyataan berikut menerangkan maksud prinsip kerakyatan secara jus soli


yang ditentang hebat oleh orang Melayu. T5 B4 ms 96 [ SUDUT MAKLUMAT ]
ms 108 [ P2 B2-B3 ]

Jus soli
Kelayakan menjadi rakyat Malayan Union kepada sesiapa
sahaja yang lahir di Tanah Melayu dan Singapura

Bagaimanakah isu tersebut berjaya diselesaikan?

A Kesamarataan agihan ekonomi


B Pelaksanaan perkongsian kuasa
C Mengehadkan kemasukan imigran
D Mengiktiraf hak istimewa orang Melayu

30 Berdasarkan Perlembagaan 1941, Vyner Brooke berjanji akan memberikan


taraf kerajaan sendiri kepada Sarawak.

Mengapakah janji tersebut tidak dapat dilaksanakan? T5 B4 ms 110 [ P3 B2 ]

A Tentangan pembesar tempatan


B Kekurangan bilangan pegawai
C British mengambil alih pentadbiran
D Bantahan daripada Kesultanan Brunei

SPM 2014

28 Senarai berikut adalah tindakan British yang membangkitkan kemarahan


orang Melayu pada tahun 1940-an. T5 B4 ms 99 [ P2 B3-B4 ]

Pengenalan Malayan Union


Penyerahan Sarawak kepada British

Mengapakah tindakan tersebut membangkitkan kemarahan orang Melayu?

A Mencampuri adat istiadat tempatan


B Menjejaskan hak kaum peribumi
C Menghalang perpaduan kaum
D Mengubah sempadan negeri

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 132 KERTAS 1 : 1249/1

29 Rajah 4 merujuk kepada struktur pentadbiran peringkat negeri di Tanah


Melayu pada tahun 1948. T5 B4 ms 107 [ P2 B7 ]
Sultan

Menteri Besar

Majlis Eksekutif Negeri Majlis Perundangan


Negeri
Rajah 4
Apakah tugas Menteri Besar?

A Mengetuai angkatan tentera


B Mengetuai upacara rasmi
C Mengetuai pentadbiran
D Menabalkan raja

SPMU 2014

29 Sebagai rakyat yang cinta akan negara, mengapakah anda menentang Malayan
Union? T5 B4 ms 99 [ P3 B1-B2 ]

A Mempertahankan tamadun bangsa


B Melemahkan golongan radikal
C Meningkatkan kos pentadbiran
D Kesukaran mendapatkan kerakyatan

30 Pernyataan berikut berkaitan dengan kandungan Malayan Union yang


diperkenalkan oleh British di Tanah Melayu pada tahun 1946.

Semua rakyat British daripada tanah jajahannya


boleh menjadi rakyat Malayan Union.

Apakah kesan pernyataan tersebut? T5 B4 ms 99 [ P2 B3-B4 ]

A Komposisi penduduk seimbang


B Sistem pertahanan negara mantap
C Kedudukan kaum peribumi terancam
D Pengaruh golongan radikal berkurangan

SPM 2013

28 Apakah hasrat British membentuk sebuah bangsa Malayan Union?


T5 B4 ms 96 [ P2 B3 ]

A Menumpukan taat setia


B Menguatkan pasukan tentera
C Membantu dalam pentadbiran
D Membanteras ancaman komunis

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 133 KERTAS 1 : 1249/1

29 Pada 8 Februari 1946, Vyner Brooke telah menyerahkan Sarawak kepada


British. T5 B4 ms 110 [ SUDUT MAKLUMAT ]

Apakah kesan sekiranya penyerahan tersebut tidak dilaksanakan?

A Kemasukan kaum imigran akan berterusan


B Pembentukan kerajaan sendiri menjadi kenyataan
C Pembubaran Majlis Mesyuarat Negeri dilaksanakan
D Hak istimewa penduduk peribumi terjejas

31 Apakah faktor yang menyebabkan British menggantikan Malayan Union


dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948? T5 B4 ms 103 [ P1 B4-B5 ]

A Kekuatan perpaduan orang Melayu


B Pertambahan bilangan kaum imigran
C Memenuhi desakan orang dagang
D Akur tuntutan golongan radikal

SPM 2012

28 Rajah 3 berkaitan dengan asas kerakyatan Malayan Union pada tahun 1946.

Kewarganegaraan sama rata


Asas Kerakyatan
Malayan Union
Prinsip jus soli

Rajah 3

Apakah kesan pelaksanaan asas kerakyatan tersebut? T5 B4 ms 99 [ P2 B4 ]

A Perkembangan ekonomi luar bandar


B Pengukuhan kuasa pembesar tempatan
C Pengurangan jumlah penduduk peribumi
D Perpaduan dalam kalangan rakyat terjejas

29 Apakah langkah kerajaan British di Tanah Melayu yang bersesuaian dengan


Piagam Atlantik 1945? T5 B4 ms 104 [ P3 B5 ]

A Mengadakan rundingan dengan AMCJA- PUTERA


B Membentuk Jawatankuasa Perundingan Kerjasama Kaum
C Menerima cadangan pembentukan Persekutuan Tanah Melayu
D Mengekalkan kedudukan Negeri-Negeri Bersekutu

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 134 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2011

27 Mengapakah Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) ditubuhkan


pada tahun 1946 ? T5 B4 ms 101 [ RAJAH ]

A Mengeratkan perpaduan antara kaum


B Menentang pelaksanaan Malayan Union
C Memperjuangkan kemerdekaan tanah Melayu
D Mengimbangi kemajuan ekonomi antara rakyat

28 Malayan Union memperkenalkan prinsip kerakyatan jus soli.


Mengapakah orang Melayu menentang kerakyatan tersebut ?
T5 B4 ms 99 [ P2 B3 ]

A Menggugat kedudukan raja


B Memusnahkan status quo
C Pembentukan pelbagai budaya
D Penghapusan ekonomi tradisional

SPM 2010

30 Pada tahun 1949, Gabenor Sarawak, Duncan Stewart telah dibunuh.


Apakah kesan peristiwa pembunuhan tersebut? T5 B4 ms 111 [ P3 B4 ]

A Pengaruh golongan radikal meningkat


B Pentadbiran kerajaan menjadi lemah
C Rosli Dhobi dihukum gantung
D Vyner Brooke melepaskan kuasa pemerintahan

SPM 2009
28 Apakah kesan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 terhadap sistem
pemerintahan beraja di Tanah Melayu? T5 B4 ms 107 [ SUDUT MAKLUMAT ]

A Pelaksanaan sistem penasihat


B Penubuhan Majlis Raja-Raja
C Penyelarasan sistem pewarisan takhta
D Pengenalan sistem Raja Berperlembagaan

29 Apakah muslihat British memperkenalkan Malayan Union di Tanah Melayu


pada tahun 1946? T5 B4 ms 95 [ GAMBARAJAH ]

A Menyekat pengaruh dan campur tangan luar


B Mendapatkan sokongan penduduk tempatan
C Mengurangkan kemasukan orang dagang
D Menghapuskan negara dan bangsa Melayu

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 135 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2008
27 Senarai berikut menerangkan penubuhan yang ditubuhkan di Tanah Melayu
selepas Perang Dunia Kedua. T5 B4 ms 100 [ P2 B7 ]
Angkatan Pemuda Insaf (API)
Angkatan Wanita Sedar (AWAS)
Barisan Tani Malaya (BATAS)

Apakah persamaan pendirian ahli pertubuhan tersebut ?

A Menentang kemasukan kaum imigran


B Menentang pembentukan sistem Ahli
C Menyokong pendidikan sekular
D Menyokong Malayan Union

28 Rajah 3 menunjukkan pernyataan ketiga-tiga unit politik di Tanah Melayu


dalam pentadbiran Malayan Union.

Negeri-Negeri Selat

Malayan
Negeri-Negeri Melayu
Union 1946
Bersekutu

Negeri-Negeri Melayu
Tidak Bersekutu

Mengapakah British bertindak demikian? T5 B4 ms 95 [ P3 B2 ]

A Menjimatkan kewangan kerajaan


B Memelihara hak istimewa peribumi
C Memperkukuh pemerintahan beraja
D Melatih penduduk tempatan mentadbir

29 Apakah manfaat yang diperoleh orang Melayu melalui Perjanjian


Persekutuan Tanah Melayu 1948? T5 B4 ms 108 [ P2 B2-B3 ]

A Kebebasan berpolitik
B Menguasai pentadbiran
C Menentukan kerakyatan
D Kedudukan istimewa dilindungi

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 136 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2007
Tahun Peristiwa
1946 Pengenalan Malayan Union

27 Apakah kesan peristiwa di atas terhadap orang Melayu?


T5 B4 ms 102 [ P2 B1-B2 ]

A Perpaduan kukuh
B Ekonomi meningkat
C Budaya berkembang
D Kuasa sultan bertambah

Sebelum Perang Dunia Kedua Selepas Perang


Negeri-Negeri Selat Dunia Kedua
Negeri-Negeri Melayu Bersekutu Malayan Union
Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu

28 Rajah di atas menunjukkan perubahan pentadbiran British di Tanah Melayu.

Apakah tujuan British melakukan perubahan di atas? T5 B4 ms 95 [ P3 B1 ]

A Melicinkan pentadbiran
B Memajukan penduduk tempatan
C Menghapuskan sempadan negeri
D Menghapuskan pengaruh komunis

Piagam Atlantik
1945
29 Apakah gesaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) yang terkandung
dalam piagam di atas? T5 B4 ms 104 [ P3 B12 ]

A Dasar liberalisasi
B Amalan realpolitik
C Dasar dekolonisasi
D Amalan monarki

SPM 2006

Tarikh Peristiwa
8 Februari 1946 Vyner Brooke menyerahkan
Sarawak kepada kerajaan British.

32 Mengapakah penyerahan tersebut ditentang oleh pemimpin dan persatuan


kaum tempatan Sarawak? T5 ms 110 [ P4 B7 ]

A Penentangan Majlis Negeri


B Penipuan terhadap pembesar
C Penghapusan hak istimewa peribumi
D Percanggahan dengan Perlembagaan 1941

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 137 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2005

29 Vyner Brooke menyerahkan Sarawak kepada British pada tahun 1946.


Mengapakah penyerahan tersebut tidak dipersetujui oleh penduduk Sarawak?
T5 B4 ms 110 [ P4 B7 ]

A Mencanggahi Perlembagaan 1941


B Mendapat tentangan ahli Majlis Negeri
C Mengugut pembesar bagi mendapat persetujuan
D Menghapus hak istimewa pemimpin tempatan

SPM 2004

28 Akhbar Tempat
Utusan Melayu Singapura
Majlis Kuala Lumpur
Warta Negara Pulau Pinang

Apakah peranan akhbar di atas semasa Malayan Union diperkenalkan?


T5 B4 ms 100,101 [ JADUAL ]

A Menyeru orang Melayu bersatu


B Menganjurkan pertubuhan politik
C Menyebarkan ideologi demokrasi
D Memulaukan upacara pelantikan Gabenor

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 138 KERTAS 1 : 1249/1

BAB 5 : PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA YANG MERDEKA

SPMU 2017

31 Maklumat berikut berkaitan dengan fungsi Suruhanjaya Reid.


Merangka perlembagaan negara
X
Apakah X ? T5 B5 ms 126 [ P1 B3 ]

A Membendung kegiatan komunis


B Menetapkan sempadan antara negeri
C Menetapkan kuasa Yang di-Pertuan Agong
D Membentuk rupa bangsa di Tanah Melayu

32 Apakah kebaikan Sistem Ahli kepada penduduk Persekutuan Tanah Melayu?


T5 B5 ms 119 [ P2 B2-B3 ]

A Mendapat peluang mentadbir kerajaan


B Mengekalkan pentadbiran tradisional
C Mendapat pengiktirafan kuasa besar
D Menjimatkan kewangan kerajaan

SPM 2016

31 Maklumat berikut merujuk kepada rundingan antara wakil Tanah Melayu


dengan British . T5 B5 ms 124 [ P1 B3 ]

Rundingan London
Dipengerusikan oleh Lord Lennox-Boyd
Berlangsung dari 18 Januari hingga 8 Februari 1956

Apakah keputusan yang dicapai dalam rundingan tersebut?

A Pelaksanaan pilihan raya umum


B Pemberian kemerdekaan tanah air
C Pengekalan hak istimewa orang melayu
D Pelantikan Tunku Abdul Rahman sebagai Perdana Menteri

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 139 KERTAS 1 : 1249/1

SPMU 2016

31 Maklumat berikut adalah usaha untuk menyatukan kaum di Tanah Melayu.

Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum ( CLC )

Pembukaan keahlian Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu


( UMNO ) kepada orang bukan Melayu

Mengapakah usaha tersebut penting? T5 B5 ms 120 [ P2 B8 ]

A Merangka perlembagaan Persekutuan


B Mempercepat kemerdekaan negara
C Menetapkan syarat kerakyatan
D Memantapkan Sistem Ahli

32 Sistem Ahli diperkenalkan di Tanah Melayu pada tahun 1951.


T5 B5 ms 119 [ P1 B4-B5 ]

Bagaimanakah sistem tersebut dapat memperkukuh perpaduan rakyat?

A Ahli dipantau oleh suruhanjaya bebas


B Undang-undang antiperkauman digubal
C Ahli dilantik dalam kalangan pelbagai kaum
D Mewajibkan penggunaan bahasa kebangsaan

SPM 2015

31 Gambar 3 berkaitan Rundingan London yang diadakan pada tahun 1956 .


T5 B5 ms 124 [ P1 B1-B2 ]

Apakah keputusan yang dicapai dalam rundingan tersebut?

A Pembentukan Jawatankuasa Antara Kaum


B Kelonggaran syarat mendapatkan kerakyatan
C Penubuhan suruhanjaya bebas mengkaji perlembagaan
D Pelaksanaan pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 140 KERTAS 1 : 1249/1

32 Konvensyen Kebangsaan dianjurkan oleh Tunku Abdul Rahman pada tahun


1953. Apakah hasil konvensyen tersebut? T5 B5 ms 121 [ P3 B5 ]

A Pelaksanaan pilihan raya Majlis Perbandaran


B Penubuhan Parti Kemerdekaan Malaya
C Pelantikan Jawatankuasa Pilihan Raya
D Pembentukan Parti Perikatan

SPMU 2015

31 Maklumat berikut berkaitan dengan Suruhanjaya Reid. T5 B5 ms 126 [ P3 B1 ]

Fungsi Suruhanjaya Reid


Merangka sebuah perlembagaan bagi Persekutuan
Tanah Melayu yang akan merdeka.

Apakah isu yang diberikan perhatian oleh suruhanjaya tersebut?

A Hal kerakyatan
B Penetapan sempadan
C Hal ehwal imigresen
D Peruntukan kewangan

32 Gambar 1 adalah tokoh yang telah berjasa kepada Malaysia.


T5 B5 ms 131 [ P2 B4 & P4 B2 ] ms 132 [ P1 B6 ]

Tun Haji Abdul Razak Tun H.S. Lee Tun V.T. Sambanthan
Gambar 1

Apakah jasa mereka?

A Menjadi Yang di-Pertua Dewan Negara


B Menentang Malayan Union
C Menamatkan zaman darurat
D Menyatupadukan rakyat

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 141 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2014

30 Gambar 1 adalah Dato' Onn bin Jaafar. T5 B5 ms 120 [ P4 B1-B2 ]

Gambar 1

Apakah cadangan beliau untuk menyatupadukan penduduk Tanah Melayu


sebelum merdeka?

A Membuka keahlian UMNO kepada semua kaum


B Menubuhkan Jawatankuasa Antara Kerajaan
C Menganjurkan Konvensyen Kebangsaan
D Membentuk Parti Perikatan

31 Maklumat berikut berkaitan dengan rundingan yang dilakukan sebelum


kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu.T5 B5 ms 124 [ P1 B1 ]

Tarikh Rundingan
18 Januari - 8 Februari 1956 Rundingan London

Apakah persetujuan yang dicapai dalam rundingan tersebut?

A Penubuhan Jawatankuasa Antara Kaum


B Penetapan syarat mendapatkan kerakyatan
C Pembentukan suruhanjaya bebas mengkaji perlembagaan
D Pelaksanaan pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan

32 Apakah yang dilaksanakan oleh pemimpin Tanah Melayu pada tahun 1950-an
untuk merealisasikan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu?
T5 B5 ms 131 [ P2 B4 ]

A Memperkukuh perpaduan kaum


B Mengadakan pungutan suara
C Mendapatkan sokongan luar
D Berunding dengan komunis

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 142 KERTAS 1 : 1249/1

SPMU 2014

31 Gambar 3 adalah tokoh yang telah menubuhkan Parti Kemerdekaan Malaya


(Independence for Malaya Party) pada tahun 1950-an.

Mengapakah beliau menubuhkan parti tersebut? T5 B5 ms 121 [ P1 B2-B3 ]

A Memantapkan kedudukan UMNO


B Mendapatkan bantuan daripada British
C Mewujudkan kerjasama pelbagai kaum
D Melemahkan ancaman pengganas komunis

32 Pada tahun 1956, Suruhanjaya Reid telah dibentuk. T5 B5 ms 125 [ P3 B2 ]


Apakah peranan suruhanjaya tersebut?

A Merancang pembangunan ekonomi


B Melatih rakyat tempatan dalam pentadbiran
C Membentuk Jawatankuasa Perpaduan Kaum
D Merangka perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu

SPM 2013

30 Pada bulan Februari 1952, UMNO Kuala Lumpur dan MCA telah menjalin
kerjasama dalam bidang politik. T5 B5 ms 121 [ P4 B9 ]

Apakah kesan kerjasama tersebut terhadap UMNO dan MCA?

A Ditentang hebat oleh Parti Kemerdekaan Malaya


B Mendapat bantuan kewangan daripada British
C Gagal mendapat sokongan semua kaum
D Menang dalam pilihan raya majlis perbandaran

SPM 2012

30 Pada tahun 1951, Dato. Onn bin Jaafar mencadangkan agar keahlian UMNO
dibuka kepada orang bukan Melayu.

Mengapakah beliau bertindak sedemikian? T5 ms 121 [ P1 B2-B3 ]

A Memantapkan pentadbiran kerajaan


B Mengiktiraf peranan kaum imigran
C Memperkuat organisasi parti
D Memperkukuh perpaduan

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 143 KERTAS 1 : 1249/1

31 Antara yang berikut, manakah jenis kerakyatan yang telah diterima dalam
Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957? T5 B5 ms 127 [ JADUAL ]

I Melalui permohonan
II Kuat kuasa undang-undang
III Perkenan Raja-Raja Melayu
IV Kelulusan Dewan Undangan Negeri

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

SPM 2011

29 Mengapakah sistem berikut diperkenalkan oleh British di tanah Melayu?


T5 B5 ms 119 [ P1 B2 ]

Tahun Perkara
1951 Sistem Ahli diperkenalkan

A Merangka perlembagaan baru


B Membincangkan syarat kewarganegaraan
C Melatih penduduk tempatan berkerajaan sendiri
D Melaksanakan pilihan raya umum

30 Tokoh berikut telah dilantik memegang portfolio dalam Sistem Ahli pada
tahun 1951.
Dato Onn Bin Jaafar
Dr Lee Tiang Keng
Dato E.E.C Thuraisingam

Apakah persamaan tugas mereka dalam sistem tersebut?


T5 B5 ms 118 [ P1 B5-B6 ]

A Menasihati raja dalam pentadbiran


B Mencadangkan undang-undang
C Merangka sistem pendidikan
D Memajukan kegiatan ekonomi

SPM 2010

29 Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu telah ditandatangani oleh Raja-Raja


Melayu dan British pada 15 Ogos 1957. T5 B5 ms 127 [ JADUAL ]

Apakah kesan perjanjian tersebut?

A Pemisahan kuasa negeri dengan persekutuan


B Pembentukan kerajaan bercorak republik
C Pesuruhjaya Negeri dikekalkan
D Pengaruh golongan kiri dihapuskan

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 144 KERTAS 1 : 1249/1

31 Apakah perkara yang dipersetujui dalam rundingan berikut?


T5 B5 ms 120 [ JADUAL ]

Tahun Rundingan
Rundingan antara UMNO dengan Jawatankuasa Hubungan
1949 Antara Kaum atau Communities Liaison Committee (CLC)

A Pengehadan bilangan kaum imigran


B Penyertaan Singapura dalam Persekutuan Malaysia
C Penggubalan perlembagaan Persekuutuan Tanah Melayu
D Penubuhan Lembaga Kemajuan Industri Desa (RIDA)

32 Tokoh berikut memberi sumbangan dalam pentadbiran negara sebelum


merdeka.
Dato Mahmud Mat
Dato E.E.C Thuraisingam
Dr. Lee Tiang Keng

Apakah sumbangan mereka? T5 ms 118 [ JADUAL ]

A Menganggotai Sistem Ahli


B Menubuhkan Parti Kemerdekaan Malaya
C Menganjurkan Konvensyen Kebangsaan
D Menjadi Ahli Suruhanjaya Reid

SPM 2009

30 Jadual 3 menunjukkan keputusan pilihan raya Majlis Perundangan


Persekutuan 1955. T5 B5 ms 122 [ P3 B4 ]

Parti Bilangan kerusi yang dimenangi


Perikatan 51
PAS 1

Apakah manifesto Parti Perikatan sehingga membawa kepada kemenangan


tersebut?

A Peningkatan taraf kesihatan penduduk


B Pengekalan sistem pentadbiran Barat
C Peluang pekerjaan kepada rakyat
D Perjuangan kemerdekaan Tanah Melayu

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 145 KERTAS 1 : 1249/1

31 Gambar 2 menunjukkan Tunku Abdul Rahman sedang diarak di Bandar Hilir,


Melaka pada 20 Februari 1956. T5 B5 ms 124 [ GAMBAR ]

Mengapakah peristiwa tersebut penting kepada masyarakat Tanah Melayu?

A Pengisytiharaan tarikh kemerdekaan


B Kunjungan pemimpin negara
C Kempen pilihan raya umum
D Pembentukan Persekutuan Malaysia

SPM 2008
30 Mengapakah parti tersebut ditubuhkan? T5 B5 ms 121 [ P1 B2-B3 ]
Parti Parti Kemerdekaan Malaya
Pengasas Dato Onn bin Jaafar
Tahun Penubuhan 1951

A Menyekat pengaruh komunis


B Mewujudkan perpaduan kaum
C Mempertahankan hak peribumi
D Mengurangkan pengaruh golongan radikal

31 Apakah kepentingan Sistem Ahli yang diperkenalkan di Tanah Melayu pada


tahun 1951? T5 B5 ms 117 [ P1 B1-B2 ]

A Mengukuhkan kuasa penjajah


B Memelihara hak penduduk peribumi
C Melatih pemimpin dalam pentadbiran
D Memperakui kuasa pembesar tempatan

SPM 2007

Sistem Ahli Januari 1951 hingga Jun


1955
30 Apakah kepentingan pembentukan sistem di atas?
T5 B5 ms 119 [ P1 B1-B2 & B3 ]

I Memperoleh kerakyatan yang sama


II Memulakan proses perpaduan
III Melatih berkerajaan sendiri
IV Mendapatkan sokongan pembesar

A I dan II
B II dan III
C I dan IV
D III dan IV
LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH
EZY'S SEJARAH 146 KERTAS 1 : 1249/1

31 Suruhanjaya Reid dibentuk di Tanah Melayu pada tahun 1956 sebagai


persediaan kemerdekaan. T5 B5 ms 125 [ P3 B9 ]

Apakah tugas suruhanjaya tersebut?

A Menganjurkan rundingan antara kaum


B Melantik pegawai pentadbiran baru
C Mencadangkan tarikh pilihan raya
D Merangka perlembagaan

SPM 2006 ( TIADA SOALAN )

SPM 2005 ( TIADA SOALAN )

SPM 2004

29
Pemimpin Melayu Perikatan : Kami bersetuju menerima prinsip
kerakyatan secara jus soli

Kesan daripada persetujuan di atas dalam Pakatan Murni menyebabkan


pemimpin bukan Melayu bersetuju menerima
T5 B5 ms 126 [ P1 B1-B2 ] ms 127 [ P1 B4 ]

I agama Persekutuan
II undang-undang
III prinsip kehakiman negara
IV kedudukan raja-raja Melayu

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 147 KERTAS 1 : 1249/1

BAB 6 : PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA

SPMU 2017

29 Pada tahun 1946, Sabah diserahkan kepada British oleh Syarikat Borneo
Utara British. T5 B6 ms 148 [ P2 B1-B2 ]

Apakah kesan penyerahan tersebut terhadap Sabah?

A Pentadbiran tradisional kekal


B Sistem feudal berakhir
C Menjadi tanah jajahan
D Berkerajaan sendiri

33 Mengapakah Indonesia melancarkan kempen Ganyang Malaysia pada tahun


1963? T5 B6 ms 146 [ P2 B7-B8 ]

A Menguji kekuatan senjata


B Mempertahan wilayah asal
C Desakan pemimpin komunis
D Hasutan penjajah Belanda

34 Mengapakah pada peringkat awal penduduk Sabah dan Sarawak menolak


cadangan pembentukan Persekutuan Malaysia? T5 B6 ms 142 [ P2 B7 ]

A Kurang yakin untuk memerintah sendiri


B Terpengaruh dengan fahaman komunis
C Menyokong Persekutuan Borneo
D Tentangan daripada Indonesia

SPM 2016

32 Maklumat berikut berkaitan dengan tokoh yang melancarkan pemberontakan


di Brunei. T5 B6 ms 145 [ P2 B5-B6 ]

Tokoh Tahun Tindakan

A.M. Azahari 1962 Melancarkan Pemberontakan Brunei

Mengapakah tokoh tersebut bertindak demikian ?

A Menghalang penjajahan Barat


B Mempertahan hak pemerintah
C Menentang gagasan Malaysia
D Menuntut kemerdekaan

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 148 KERTAS 1 : 1249/1

33 Pembentukan Malaysia telah ditentang oleh Indonesia kerana menganggap


Malaysia sebagai satu bentuk penjajahan baharu. T5 B6 ms 146 [ P2 B7 ]

Siapakah dalang di sebalik anggapan tersebut?

A Parti Komunis
B Orientalis Barat
C Golongan agama
D Penjajah Belanda

34 Parti politik berikut menentang penyertaan Sarawak dalam Persekutuan


Malaysia pada peringkat awal. T5 B6 ms 143 [ P1 B14-B15 ]

Sarawak Chinese Association


Parti Pesaka Anak Sarawak

Mengapakah parti tersebut bertindak demikian?

A Inginkan pungutan suara dijalankan


B Mahukan kemerdekaan terlebih dahulu
C Menentang penguasaan ekonomi oleh orang asing
D Bimbang hak istimewa penduduk tempatan terjejas

SPMU 2016

33 Brunei telah menarik diri daripada menyertai Persekutuan Malaysia.


Apakah kesan sekiranya Brunei menyertai Malaysia?
T5 B6 ms 140 [ P2 B1-B2 & B8 ]

A Kerajaan Kalimantan Utara menjadi semakin kuat


B Hubungan dengan Filipina dapat diperkukuh
C Pengaruh golongan sosialis meningkat
D Sumber ekonomi bertambah banyak

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 149 KERTAS 1 : 1249/1

34 Rajah 3 menunjukkan idea awal wilayah yang akan membentuk Persekutuan


Malaysia.

Tanah Melayu Sabah

Sarawak Persekutuan Malaysia Brunei

Singapura

Mengapakah British menyokong wilayah dan negeri tersebut digabungkan


dalam Persekutuan Malaysia? T5 B6 ms 139 [ P2 B6 & P2 B15-B16 ]

I Dapat menghalang kemasukan imigran


II Mampu membendung pengaruh komunis
III Berupaya memperkukuh sistem pertahanan
IV Boleh mengekalkan sistem pemerintahan beraja

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

SPM 2015

33 Rajah 4 adalah garis masa menunjukkan proses pembentukan Persekutuan


Malaysia.

September 1962 Referendum Singapura

Ogos 1962 X

Februari 1962 Memorandum kepada Suruhanjaya Cobbold

Julai 1961 Jawatankuasa Perunding Perpaduan Kaum

Rajah 4
Apakah X? T5 B6 ms 150 [ P5 B1 ]

A Majlis Perundangan Persekutuan


B Jawatankuasa Antara Kerajaan
C Jawatankuasa Eksekutif
D Suruhanjaya Reid

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 150 KERTAS 1 : 1249/1

34 Mengapakah parti politik berikut menentang penyertaan Sarawak dalam


Persekutuan Malaysia pada peringkat awal? T5 B6 ms 143 [ P1 B14-B15 ]

Sarawak Chinese Association


Parti Pesaka Anak Sarawak

A Bimbang ancaman komunis


B Tekanan daripada Indonesia
C Ingin merdeka terlebih dahulu
D Menyokong Persekutuan Borneo

SPMU 2015

33 Petikan berikut menerangkan tentang ancaman komunis di Asia Tenggara.


T5 B6 ms 139 [ P2 B1-B2 ]
Teori Domino berpengaruh dalam politik Asia Tenggara pada tahun-tahun
1960an. Menurut teori ini, komunis yang sudah bertapak di Indo-China akan
menguasai negara-negara lain di Asia Tenggara.
Sumber : Sejarah Malaysia 1800-1963
Mohd Isa Othman

Apakah tindakan pemimpin kita untuk mengelakkan ancaman tersebut?

A Menubuhkan Majlis Gerakan Negara


B Membentuk Persekutuan Malaysia
C Menyekat kemasukan imigran
D Meminda perlembagaan

34 Apakah peristiwa yang dapat dikaitkan dengan peribahasa berikut?


T5 B6 ms 147 [ P3 B6 ]

Air dicincang takkan putus.


Carik-carik bulu ayam, akhirnya bercantum juga.

A Pemulihan hubungan Malaysia-Indonesia


B Pengukuhan hubungan Malaysia-Filipina
C Pembentukan Parti Perikatan Sarawak
D Penyertaan Brunei dalam Malaysia

SPM 2014

33 Mengapakah Parti Bersatu Rakyat Sarawak (SUPP) bimbang penyertaan


Sarawak dalam Malaysia? T5 B6 ms 144 [ JADUAL ]

A Kerajaan British menentang


B Ancaman komunis meningkat
C Tanah Melayu terlalu berkuasa
D Serangan tentera Kalimantan Utara

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 151 KERTAS 1 : 1249/1

34 Maklumat berikut berkaitan dengan perkembangan pengaruh golongan


radikal di Singapura. T5 B6 ms 139 [ P2 B3-B4 ]
Tarikh Peristiwa
April 1961 Barisan Sosialis telah memenangi pilihan raya
Hong Lim di Singapura

Bagaimanakah pemimpin Singapura mengatasi pengaruh golongan tersebut?

A Menyarankan penubuhan Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara


B Mencadangkan penggabungan Singapura dengan Tanah Melayu
C Membentuk pakatan tentera dengan negara jiran
D Menguatkuasakan undang-undang darurat

SPMU 2014

33 Pada 27 Mei 1961, Tuanku Abdul Rahman sebagai Perdana Menteri


Persekutuan Tanah Melayu telah mencadangkan pembentukan Malaysia di
Singapura. T5 B6 ms 138 [ P2 B7 & P2 B8 ]

Mengapakah beliau bertindak demikian?

I Memperkasa sistem beraja


II Memperkukuh politik negara
III Memantapkan kerjasama ekonomi
IV Mengimbangi pengaruh kuasa pembesar

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

34 Rajah 3 adalah garis masa yang menunjukkan proses pembentukan Persekutuan


Malaysia. T5 B6 ms 149 [ P2 B14 ]

September 1962 Referendum Singapura

Ogos 1962 Penubuhan Jawatankuasa Antara Kerajaan

Februari 1962

Julai 1961 Penubuhan Jawatamkuasa Perundingan


Perpaduan Kaum

Apakah X?

A Penyerahan memorandum kepada Suruhanjaya Cobbold


B Pembentukan Majlis Perundangan Persekutuan
C Penambahbaikan Majlis Mesyuarat Negeri
D Penubuhan Jawatankuasa Eksekutif

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 152 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2013

32 Jadual 3 menerangkan tentang hubungan tegang antara Malaysia dengan


Indonesia. T5 B6 ms 146 [ P3 B4 & B5 ]

Tarikh 20 Januari 1963


Peristiwa Konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia
Kempen Ganyang Malaysia
Jadual 3

Apakah tindakan Indonesia semasa peristiwa tersebut?

I Menceroboh ruang udara


II Menghantar bantahan rasmi
III Melancarkan pemberontakan
IV Menyerang kapal-kapal nelayan

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

33 Jadual 4 berkaitan dengan perkembangan politik di Singapura.


T5 B6 ms 141 [ P3 B4-B5 ]

Tahun Peristiwa
1959 Lee Kuan Yew mencadangkan supaya Singapura
digabungkan dengan Tanah Melayu
Jadual 4

Mengapakah Lee Kuan Yew membuat cadangan tersebut?

A Mengawal kemasukan imigran


B Melemahkan parti berhaluan kiri
C Memperkukuh semangat setia kawan
D Mengamalkan konsep pengagihan kuasa

SPM 2012

32 Mengapakah Parti Tindakan Rakyat bimbang kemenangan Barisan Sosialis


dalam pilihanraya Hong Lim di Singapura pada tahun 1961?
T5 B6 ms 139 [ P1 B7 B8 & P1 B4 B5 ]

I Menggugat proses kemerdekaan


II Memecahbelahkan perpaduan kaum
III Membantutkan perkembangan ekonomi
IV Melemahkan kepimpinan Lee Kuan Yew

A Idan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 153 KERTAS 1 : 1249/1

33 Apakah tujuan penubuhan Parti Perikatan di Sarawak pada tahun 1962?


T5 B6 ms 143 [ P1 B19 & B20 ]

A Membasmi ancaman komunis


B Menyokong gagasan Malaysia
C Menentang Persekutuan Borneo
D Memajukan kehidupan peribumi

34 Apakah peranan Suruhanjaya Cobbold dalam menjayakan pembentukan


Malaysia? T5 B6 ms 150 [ P3 B1-B2 ]

A Memujuk Singapura menyerti persekutuan


B Menggalakkan penubuhan Parti Perikatan
C Melaksanakan sistem Birokrasi Barat
D Meninjau pendapat rakyat Sabah dan Sarawak

SPM 2011

31 Jadual berikut berkaitan dengan keadaan hubungan antara Malaysia dengan


Indonesia pada peringkat awal penubuhan Malaysia.
Tarikh Peristiwa
20 Januari 1963 Indonesia mengumumkan kempen Ganyang Malaysia

Bagaimanakah kempen tersebut dilaksanakan? T5 B6 ms 146 [ P3 B5 ]

A Mempereratkan hubungan dengan Filipina


B Melakukan serangan dari udara
C Melawat ke negara Afro-Asia
D Menyokong parti pembangkang

32 Rajah berikut berkaitan dengan pembentukan Malaysia.


T5 B6 ms 139 [ P2 B16 ]

Negeri yang menyokong


Gagasan Malaysia

Singapura Sabah Sarawak


a
Mengapakah negeri tersebut menyokong gagasan Malaysia?

A Menamatkan ancaman komunis


B Memperkukuhkan amalan demokrasi
C Mengelakkan campur tangan asing
D Memenuhi desakan penduduk tempatan

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 154 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2010

33 Pada bulan April 1961, Parti Barisan Sosialis telah memenangi pilihan raya
Hong Lim, Singapura. T5 B6 ms 139 [ P1 B7-B8 ]

Mengapakah kemenangan parti tersebut membimbangkan Lee Kuan Yew?

A Kuasa British kukuh


B Proses kemerdekaan tergugat
C Kemajuan ekonomi tergendala
D Perpaduan kaun terjejas

34 Idea Pembentukan Malaysia telah dikemukakan sejak awal abad ke-19.


Mengapakah idea tersebut dipersetujui British T5 B6 ms 140 [ P1 B3 ]

A Mengurangkan kuasa Raja-Raja


B Penyatuan pentadbiran tanah jajahan
C Menghapuskan pengaruh komunis
D Mengehadkan kemasukan imigran

SPM 2009
32 Jawatankuasa berikut ditubuhkan pada bulan Julai 1961.

Jawatankuasa Pengerusi
Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Kaum Donald Stephens

Apakah peranan jawatankuasa tersebut? T5 B6 ms 149 [ P2 B4-B5 ]

A Merangka perlembagaan negara


B Menetapkan tarikh pilihan raya umum
C Menjelaskan tentang Gagasan Malaysia
D Merintis kerjasama pelbagai parti politik

33 Apakah hak keistimewaan yang diperoleh Sarawak dan Sabah apabila


menyertai Persekutuan Malaysia pada tahun 1963?
T5 B6 ms 155 [ P1 B11 & B12 ]

A Menentukan agama rasmi negara


B Mengawal hal ehwal imigresen
C Menentukan dasar luar negeri
D Mengawal sumber kewangan negeri

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 155 KERTAS 1 : 1249/1

35 Apakah perkara yang terkandung dalam Akta Malaysia yang diisytiharkan


pada 26 Ogos 1963? T5 B6 ms 155 [ P1 B11B12 & P1 B5 ]

I Hak Sabah mengawal perkhidmatan awam


II Hal ehwal luar negeri tanggungjawab negeri
III Pertahanan di bawah kawalan kerajaan negeri
IV Agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

36 Parti Rakyat Brunei pimpinan A.M. Azahari telah melancarkan


Pemberontakan Brunei untuk menentang Gagasan Malaysia.
T5 B6 ms 145 [ P2 B6-B7 ]

Mengapakah pemberontakan tersebut dilancarkan?

A Menjaga hak peribumi


B Tekanan penjajah British
C Mengawal sumber ekonomi
D Berhasrat menubuhkan Persekutuan Borneo

SPM 2008

32 Jadual 3 menerangkan peristiwa penentangan Indonesia terhadap Gagasan


Malaysia. T5 B6 ms 146 [ P2 B7-B8 ]
Tarikh 20 Januari 1963
Peristiwa Konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia
Kempen Ganyang Malaysia

Mengapakah Indonesia bertindak demikian?

A Terpengaruh dengan dakyah komunis


B Tidak dijemput untuk berunding
C Terpedaya dengan penjajah Belanda
D Tindakan perluasan wilayah terhalang

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 156 KERTAS 1 : 1249/1

33 Maklumat berikut merujuk kepada penubuhan Parti Perikatan Sarawak.

Tahun Peristiwa
1962 Parti PANAS, SNAP, BERJASA, SCA, dan PESAKA
membentuk Parti Perikatan Sarawak

Apakah kesan penubuhan parti tersebut? T5 B6 ms 143 [ P1 B19-20]

A Meneruskan sistem politik tradisional


B Menamatkan pemerintahan Brooke
C Merealisasikan pembentukan Malaysia
D Menjayakan pengasasan Persekutuan Borneo

SPM 2007
32 Kemenangan Barisan Sosialis dalam pilihan raya Hong Lim pada bulan April
1961 membimbangkan kerajaan Singapura pimpinan Lee Kuan Yew.
T5 B6 ms 139 [ P1 B7-B8 ]

Mengapakah kerajaan Singapura bimbang dengan kemenangan itu?

A Melambatkan penyertaan dalam Malaysia


B Memecahbelahkan perpaduan rakyat
C Menggugat rancangan kemerdekaan
D Mengukuhkan kedudukan British

Tahun Parti
1961 Parti Perikatan Sabah
1962 Parti Perikatan Sarawak

33 Apakah persamaan perjuangan parti politik di atas?


T5 B6 ms 143 [ P1 B19B20 & P2 B5 ]

A Menyekat pangaruh komunis


B Mengembalikan kuasa rakyat
C Menuntut kemerdekaan negeri
D Menyokong gagasan Malaysia

SPM 2006 ( TIADA SOALAN )

SPM 2005 ( TIADA SOALAN)

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 157 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2004

Tokoh Tunku Abdul Rahman


Tarikh 27 Mei 1961
Idea Penggabungan Tanah Melayu, Singapura,
Sabah, Sarawak dan Brunei

30 Mengapakah tokoh di atas mengemukakan idea penggabungan tersebut ?


T5 B6 ms 138 [ P2 B8 & P2 B10 ]

I Mengembangkan ekonomi
II Menamatkan penjajahan British
III Menyediakan kemudahan sosial
IV Mengukuhkan institusi kesultanan

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 158 KERTAS 1 : 1249/1

BAB 7 : SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGARA MALAYSIA

SPMU 2017

35 Masalah berikut dihadapi oleh seorang rakyat Malaysia.


T5 B7 ms 179 [ P1 B4B9 ]

Disabitkan dengan kesalahan jenayah oleh mahkamah


Diisytiharkan muflis

Masalah tersebut menyebabkan beliau kehilangan hak

A menganggotai parti politik


B membuang undi
C menjalankan kempen
D menjadi calon pilihan raya

36 Bagaimanakah Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) dapat melaksanakan pilihan


raya yang bebas dan adil di Malaysia? T5 B7 ms 177 [ P2 B5-B6 ]

A Tidak membenarkan wakil parti politik memantau pilihan raya


B Tidak memihak kepada mana-mana parti politik
C Membenarkan calon mengemukakan sebarang isu
D Menyalurkan bantuan kewangan kepada parti yang bertanding

SPM 2016

35 Malaysia mengamalkan sistem Raja Berperlembagaan.

Antara yang berikut, yang manakah berkaitan dengan hak Yang di-Pertuan
Agong berdasarkan sistem tersebut? T5 B7 ms 167 [ P2 B2 & P2 B5 ]

I Bertindak atas nasihat Perdana Menteri


II Boleh menggunakan kuasa budi bicara
III Berkuasa penuh dalam hal kewangan negara
IV Berhak membatalkan sesuatu undang-undang

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 159 KERTAS 1 : 1249/1

36 Rajah 1 berkaitan dengan sistem pemerintahan dalam Persekutuan Malaysia.

Yang di-Pertuan Agong

Badan Perundangan Badan Pelaksana Badan Kehakiman

Berdasarkan sistem tersebut, Malaysia mengamalkan T5 B7 ms 171 [ P1 B2 ]

A pemerintahan beraja berkuasa mutlak


B konsep pengasingan kuasa
C prinsip negara kesatuan
D dasar pintu terbuka

SPMU 2016

35 Apakah bidang kuasa Badan Kehakiman dalam Perlembagaan Persekutuan?


T5 B7 ms 174 [ P6 B5 ] ms 175 [ P1 B4B7 ]

I Melantik Jemaah Menteri


II Menentukan kesahihan undang-undang
III Membatalkan akta yang bercanggah dengan perlembagaan
IV Menentukan bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

36 Pernyataan berikut berkaitan dengan sistem pentadbiran di Malaysia.

Sistem Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen yang


diamalkan negara sejak merdeka terbukti berkesan mewujudkan
kestabilan dan memakmuran kepada negara.

Sumber : Bernama, 30 Januari 2013

Bagaimanakah sistem tersebut dapat mewujudkan kestabilan dan


kemakmuran negara? T5 B7 ms 161 [ P2 B5 ] ms 162 [ P1 B1-B2 ]

I Rakyat berpeluang membentuk kerajaan


II Pandangan rakyat biasa diambil kira
III Hak rakyat untuk bersuara disekat
IV Kebebasan mutlak rakyat terjamin

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 160 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2015

35 Bagaimanakah Suruhanjaya Pilihan Raya bertindak memastikan pilihan raya


yang diadakan di Malaysia adil dan telus? T5 B7 ms 179 [ P4 B1-B2 ]

A Menyediakan jadual awal berkempen bagi calon


B Menetapkan manifesto parti politik yang bertanding
C Membenarkan pengundi berdaftar sahaja layak mengundi
D Melarang pemerhati dari luar negara memantau pengundian

36 Maklumat berikut berkaitan dengan pilihan raya di Malaysia.

Tarikh Peristiwa

16 Januari 2007 Suruhanjaya Pilihan Raya telah menetapkan tarikh


mengundi bagi pilihan raya kecil Dewan Undangan
Negeri Batu Talam, Raub, Pahang

Mengapakah pilihan raya kecil tersebut diadakan? T5 B7 ms 178 [ P1 B4 ]

A Pembubaran rasmi parlimen


B Wakil rakyat meninggal dunia
C Persempadanan semula kawasan
D Pertambahan bilangan penduduk

SPMU 2015

35 Apakah maksud lambang bulan sabit berwarna kuning dalam Jata Negara
kita? T5 B7 ms 188 [ GAMBARAJAH ]

A Kedaulatan raja
B Perpaduan kaum
C Islam agama rasmi
D Hak istimewa Melayu

36 Muthu adalah warganegara Malaysia yang ingin mengundi dalam pilihan raya
umum ke- 14.
Apakah syarat yang perlu Muthu penuhi? T5 B7 ms 179 [ P1 B6 & P4 B2 ]

I Tidak muflis
II Berumur 21 tahun
III Mendaftar sebagai pemilih
IV Menjadi ahli dalam parti politik

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 161 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2014

35 Pernyataan berikut berkaitan dengan perkara 153 dalam Perlembagaan


Malaysia.

Peranan Yang di-Pertuan Agong dalam menjaga dan memelihara hak istimewa
serta kedudukan orang Melayu dan bumiputera Sabah dan Sarawak.

Apakah hak istimewa orang Melayu dan bumiputera yang dimaksudkan


dalam pernyataan tersebut? T5 B7 ms 164 [ P4 B5-B6 ]

A Menjadi ahli Dewan Rakyat


B Penerimaan pangkat kebesaran
C Jawatan dalam perkhidmatan awam
D Kebebasan menganuti mana-mana agama

36 Seorang pegawai tertinggi angkatan tentera telah dijatuhi hukuman. Siapakah


yang berkuasa memberi pengampunan kepada pegawai tersebut?
T5 B7 ms 168 [ JADUAL ]

A Perdana Menteri
B Menteri Pertahanan
C Mahkamah Persekutuan
D Yang di-Pertuan Agong

SPMU 2014

35 Apakah syarat yang melayakkan warganegara Malaysia yang berusia 21 tahun


mengundi dalam pilihan raya? T5 B7 ms 179 [ P4 B2 ]

A Menjadi ahli parti politik


B Berdaftar sebagai pemilih
C Menjawat jawatan kerajaan
D Bebas daripada tindakan mahkamah

36 Gambar 4 menunjukkan Jata Negara kita Malaysia.


T5 B7 ms 188 [ GAMBARAJAH ]

Mengapakah jata tersebut penting kepada negara dan bangsa Malaysia?

I Memperkukuh perpaduan rakyat


II Melahirkan rakyat bersemangat waja
III Mempertahan semangat kenegerian
IV Melambangkan kemajuan ekonomi

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH
EZY'S SEJARAH 162 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2013

34 Apakah bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong seperti yang termaktub dalam
Perlembagaan Malaysia? T5 B7 ms 168 [ JADUAL ]

A Membubarkan Parlimen
B Menggubal undang-undang
C Memilih ahli Dewan Rakyat
D Menetapkan tarikh pilihan raya

35 Apakah syarat untuk menjadi Ahli Dewan Negara dalam sistem pemerintahan
di Malaysia? T5 B7 ms 172 [ P3 B3-B4 ]

A Menang dalam pilihan raya


B Aktif dalam pertubuhan politik
C Berumur sekurang-kurangnya 21 tahun
D Cemerlang dalam perkhidmatan awam

SPM 2012

35 Antara yang berikut, yang manakah lambang negara Malaysia?


T5 B7 ms 188 & 191 [ P1 B4-B5 ]

I Wau
II Keris
III Jata Negara
IV Lagu Kebangsaan

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

36 Gambar 3 adalah bendera Jalur Gemilang yang menjadi kebanggaan bangsa


dan rakyat Malaysia.

Gambar 3
Rakyat Malaysia mesti berbangga dengan bendera tersebut kerana ia adalah
lambang T5 B7 ms 190 [ P3 B6 ]

A Keagungan
B Kegigihan
C Kemajuan
D Kedaulatan

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 163 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2011

33 Pilihan raya kecil diadakan di mana-mana kawasan di negara kita sekiranya


wakil rakyat T5 B7 ms 178 [ P1 B4 ]

A Meninggal dunia
B Dipecat dari parti
C Menyertai parti lain
D Hilang sokongan

34 Jadual berikut menerangkan jenis undang-undang yang terdapat di negara kita.

Jenis undang-undang Keterangan

Enakmen Dibuat oleh Dewan Undangan Negeri


X Dibuat oleh Dewan Undangan Negeri Sabah dan Sarawak

Apakah X ? T5 B7 ms 172 [ P5 B7 ]

A Kanun
B Piagam
C Ordinan
D Akta

35 Seorang rakyat Malaysia menghadapi masalah berikut.

Disabit dengan kesalahan jenayah oleh mahkamah


Diisytiharkan muflis

Dalam sistem pilihan raya di Malaysia, individu terbabit dengan masalah di atas
tidak berhak T5 B7 ms 179 [ P1 B3-B9 ]

A Menganggotai parti politik


B Membuang undi
C Menyediakan manifesto
D Menjadi calon pilihan raya

SPM 2010
35 Rajah berikut menerangkan bidang kuasa Kerajaan Persekutuan.
T5 B7 ms 185 [ JADUAL ]

Hal ehwal luar negeri


Bidang kuasa
kerajaan Keselamatan dalam negeri
Persekutuan
X
Apakah X?

A Pelajaran
B Perhutanan
C Hiburan awam
D Perancangan Bandar
LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH
EZY'S SEJARAH 164 KERTAS 1 : 1249/1

36 Rajah berikut menunjukkan komponen Parlimen negara kita.

Dewan Negara Dewan Rakyat

Apakah X ? T5 B7 ms 172 [ P1 B7 ]

A Yang di-Pertuan Agong


B Yang Dipertuan Negeri
C Majlis Raja-Raja
D Jemaah Menteri

37 Jadual berikut menerangkan sistem pemerintahan dua buah negara di Asia


Tenggara.
Negara Sistem Pemerintahan
Malaysia Demokrasi Berparlimen
Indonesia Republik

Apakah persamaan sistem pemerintahan tersebut?


T5 B7 ms 162 [ P1 B2-B3 ]

A Pilihan raya diadakan untuk memilih pemimpin


B Pentadbiran dijalankan oleh golongan bangsawan
C Perdana Menteri berkuasa membubarkan parlimen
D Dewan Perhimpunan bersidang setiap tiga bulan

SPM 2009
34 Sejak tahun 1957, Perlembagaan Malaysia telah dipinda beberapa kali.
Mengapakah perlembagaan tersebut dipinda? T5 B7 ms 165 [ P2 B4 ]

A Perubahan ekonomi semasa


B Mengelak tekanan pihak luar
C Memastikan kelancaran pentadbiran
D Mematuhi perintah Majlis Raja-Raja

SPM 2008
34 Encik Abu telah diisytiharkan muflis oleh mahkamah. T5 B7 ms 179 [ P1 B4 ]
Mengikut sistem pilihan raya di Malaysia, beliau tidak layak untuk

A Menjadi calon pilihan raya


B Menyertai parti politik
C Mendaftar sebagai pengundi
D Menjalankan kempen pilihan raya

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 165 KERTAS 1 : 1249/1

35 Apakah syarat pindaan perlembagaan yang berkaitan dengan kedudukan


istimewa orang Melayu? T5 B7 ms 166 [ JADUAL ]

A Persetujuan lebih suara Dewan Parlimen


B Persetujuan lebih suara 2/3 Dewan Parlimen
C Persetujuan majoriti lebih 2/3 Dewan Parlimen dan
Persetujuan Majlis Raja-Raja
D Persetujuan majoriti lebih 2/3 Dewan Parlimen dan kelulusan yang
Dipertua Negeri Sabah dan Sarawak

SPM 2007
PUTRAJAYA Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) menetapkan Selasa, 16
Januari 2007 sebagai tarikh penamaan calon bagi pilihan raya kecil Dewan
Undangan Negeri (DUN) Batu Talam, Raub, Pahang, manakala pengundian pada
Ahad, 28 Januari 2007. Sumber : Berita Harian, 6 Januari 2007

34 Jika seseorang berminat untuk bertanding dalam pilihan raya di atas, apakah
syarat-syarat yang perlu dipenuhi? T5 B7 ms 179 [ P1 B6B7 & P1 B5B6 ]

I Bebas daripada kemuflisan


II Memegang jawatan dalam kerajaan
III Menjadi ahli dalam sebuah parti politik
IV Berumur tidak kurang daripada 21 tahun

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

35 Perlembagaan Malaysia menetapkan bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong.


Antara yang berikut, yang manakah bidang kuasa baginda?
T5 B7 ms 168 [ JADUAL ]

I Membubarkan Parlimen
II Mengisytiharkan darurat
III Mengetuai Kerajaan Persekutuan
IV Mempengerusikan perkhidmatan awam

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 166 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2006
33 Mengapakah Jata Negara penting kepada warganegara Malaysia
T5 B7 ms 188 [ GAMBARAJAH ]

I Memupuk perpaduan
II Menerapkan semangat individualisme
III Mengukuhkan kedaulatan sultan
IV Menanam semangat patriotisme

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

SPM 2005

33 Apakah peranan Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR)?


T5 B7 ms 177 [ P2 B8-B9 ]

I Menetapkan manifesto parti


II Mengendalikan kempen calon
III Menguruskan pendaftaran pengundi
IV Memastikan pengundian berjalan lancar

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

SPM 2004

31
Dari Seremban ke Felda Palong,
Singgah sebentar di Gerai Asia,
Bersatu hati, tolong-menolong,
Aman makmur rakyat Malaysia.

Berdasarkan pantun di atas, apakah unsur yang boleh dikaitkan dengan


Perlembagaan Malaysia? T5 B7 ms 163 [ P4 B1-B2 ]

I Kestabilan politik
II Perpaduan rakyat
III Kebebasan bercakap
IV Pembentukan kerajaan

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 167 KERTAS 1 : 1249/1

32
Unsur taat setia kepada negara termaktub dalam
Perkara 24 Perlembagaan Malaysia.

Berdasarkan maklumat di atas, apakah perkara yang membolehkan kerakyatan


seseorang dilucutkan? T5 B7 ms 164 [ P2 B5 ]

A Melanggar undang-undang
B Bermastautin di negara lain
C Tidak mentaati Rukun Negara
D Mempunyai kerakyatan negara lain

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 168 KERTAS 1 : 1249/1

BAB 8 : PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN

SPMU 2017

37 Pada tahun 1958, Pak Abu ingin mengusahakan tanaman pisang dan nangka
seluas 20 hektar tetapi menghadapi masalah kekurangan modal.
T5 B8 ms 198 [ P3 B8 ]

Apakah agensi yang dapat membantu Pak Abu mengatasi masalah tersebut?

A Lembaga Pembangunan Industri Desa (RIDA)


B Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA)
C Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)
D Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah Negara (FELCRA)

38 Maklumat berikut berkaitan dengan matlamat kerajaan.


Mengurangkan beban kewangan kerajaan

Bagaimanakah matlamat tersebut dapat dicapai? T5 B8 ms 207 [ P3 B6-B7 ]

A Menambah pelaburan saham amanah


B Meningkatkan produktiviti negara
C Mengembangkan sektor pertanian
D Memacu peranan sektor swasta

SPM 2016

37 Gambar 2 menunjukkan temasya Sukan Malaysia ( SUKMA ) yang diadakan dua


tahun sekali.

Gambar 2
Sumber : www.sinarharian.com.my

Apakah kepentingan sukan tersebut terhadap Malaysia ?


T5 B8 ms 218 [ P2 B6-B7 ]

A Mengeratkan perpaduan kaum


B Memantapkan hubungan serantau
C Memperkasa semangat kenegerian
D Memudahkan perkongsian kepakaran
LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH
EZY'S SEJARAH 169 KERTAS 1 : 1249/1

38 Mengapakah kerajaan menubuhkan institusi berikut?


T5 B8 ms 216 [ P1 B14-B15 ]

Dewan Bahasa dan Pustaka


Universiti Kebangsaan Malaysia

A Meningkatkan kadar celik huruf


B Menggalakkan kemasukan pelajar asing
C Meningkatkan kemahiran pelbagai bahasa
D Memperkasa kedudukan bahasa kebangsaan

SPMU 2016

37 Ordinan Pelajaran 1952 diperkenalkan untuk menyatukan penduduk di


Tanah Melayu. T5 B8 ms 213 [ P1 B3-B4 ]

Berdasarkan ordinan tersebut, bagaimanakah perpaduan dapat dicapai?

A Menjadikan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai bahasa


penghantar
B Mewajibkan pelajaran agama dan akhlak di peringkat sekolah menengah
C Memberikan pendidikan percuma kepada semua murid sekolah rendah
D Memperkenalkan kursus aliran kemahiran di sekolah bantuan kerajaan

38 Rajah 4 berkaitan dengan satu cabaran Wawasan 2020.

Pengamalan budaya Kepatuhan kepada


dan tradisi agama
cemerlang

Cabaran Keempat
Wawasan 2020

Keberkesanan Keunggulan
sistem pendidikan institusi keluarga

Bagaimanakah cabaran tersebut dapat ditangani? T5 B8 ms 221 [ P2 B7 ]

A Mengekalkan keadilan ekonomi


B Meningkatkan etika masyarakat
C Memantapkan perpaduan rakyat
D Membina masyarakat yang saintifik

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 170 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2015

37 Sistem persekolahan aneka jurusan telah diperkenalkan pada tahun 1965.


Mengapakah sistem persekolahan tersebut diperkenalkan?
T5 B8 ms 214 [ P3 B8 ]

A Melahirkan tenaga kerja mahir


B Mengurangkan sekolah vernakular
C Memendekkan tempoh pembelajaran
D Menempatkan murid kelainan upaya

38 Dasar Penswastaan dilancarkan dalam Rancangan Malaysia Keempat.


Apakah matlamat dasar tersebut? T5 B8 ms 207 [ P3 B9 & B17B18 ]

I Mengimbangi pemilikan harta antara kaum


II Mengurangkan beban kewangan kerajaan
III Meningkatkan kemajuan ekonomi
IV Memperhebatkan pembukaan tanah

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

SPMU 2015

37 Gambar 2 berkaitan dengan logo Sukan Malaysia (SUKMA 2010).

SUKMA XIII 2010


HARMONI DAN CEMERLANG

Gambar 2

Apakah tujuan sukan tersebut diadakan? T5 B8 ms 218 [ P2 B6-B7 ]

A Memantapkan ekonomi negara


B Memperkukuh perpaduan rakyat
C Memajukan industri pelancongan
D Mengimbangi ekonomi antara kaum

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 171 KERTAS 1 : 1249/1

38 Penyata Razak 1956 menyatakan dua elemen penting dalam pendidikan


untuk membentuk perpaduan kaum. T5 B8 ms 213 [ P2 B7-B8 ]

Apakah kedua-dua elemen penting tersebut?

I Kemahiran teknikal
II Kurikulum seragam
III Sistem persekolahan sama
IV Kenaikan darjah secara automatik
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

SPM 2014

37 Melalui Dasar Pertanian Negara, kerajaan telah memperkenalkan program


pembangunan in-situ. T5 B8 ms 206 [ P4 B6 ]

Apakah tujuan program tersebut dilaksanakan?

A Memulihkan kawasan berproduktiviti rendah


B Menggalakkan kemasukan pelabur asing
C Mengawal kemasukan buruh luar
D Menyusun semula masyarakat

38 Jadual 3 menerangkan matlamat rancangan pembangunan ekonomi


kerajaan Malaysia pada tahun 1970-an. T5 B8 ms 201 [ P5 B6 & B7 ]

Tarikh Rancangan Pembangunan Matlamat


1971-1975 Rancangan Malaysia Kedua Membasmi kemiskinan
Jadual 3

Apakah langkah kerajaan untuk mencapai matlamat tersebut?

I Memulakan industri berat


II Memajukan sektor pelancongan
III Menambahkan peluang pekerjaan
IV Meningkatkan pendapatan rakyat

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 172 KERTAS 1 : 1249/1

SPMU 2014

37 Pada tahun 1958, Pak Abu ingin mengusahakan tanaman pisang secara kecil-
kecilan, tetapi tidak mempunyai sumber modal yang cukup.

Berdasarkan pernyataan tersebut, apakah agensi kerajaan yang boleh


membantu Pak Abu? T5 B8 ms 198 [ P3 B8 ]

A Lembaga Pembangunan Industri Desa (RIDA)


B Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian (MARDI)
C Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)
D Perbadanan Nasional Berhad (PERNAS)

38 Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) adalah agensi yang


ditubuhkan di bawah Rancangan Malaya Pertama.

Apakah matlamat agensi tersebut? T5 B8 ms 198 [ P4 B2-B3 ]

A Menstabilkan harga pasaran


B Menggalakkan pelaburan modal asing
C Merangsang penglibatan sektor swasta
D Meningkatkan taraf hidup masyarakat luar bandar

SPM 2013

36 Mengapakah Majlis Perundingan Negara mengisytiharkan Rukun Negara


pada 31 Ogos 1970? T5 B8 ms 211 [ P2 B1-B2 ]

A Menyusun semula masyarakat


B Memperkukuh perpaduan rakyat
C Meningkatkan kemajuan ekonomi
D Memartabatkan bahasa kebangsaan

37 Pernyataan berikut adalah cabaran kelapan Wawasan 2020.


T5 B8 ms 222 [ P3 B5-B8 ]

Menjamin masyarakat yang adil dan saksama ekonominya

Bagaimanakah cabaran tersebut dapat dipenuhi oleh kerajaan?

A Kekayaan negara dikongsi bersama


B Pelaburan asing dipertingkatkan
C Memantapkan jati diri rakyat
D Membangunkan modal insan

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 173 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2012

37 Gambar 4 menunjukkan Buku Merah yang diperkenalkan oleh Kementerian


Pembangunan Luar Bandar dalam Rancangan Malaya Kedua.

Gambar 4

Mengapakah buku tersebut diperkenalkan? T5 B8 ms 200 [ P2 B9 ]

A Menilai pelaksanaan rancangan pembangunan


B Memantau pengurusan kewangan negara
C Menetapkan sistem pentadbiran kerajaan
D Mengawal mutu perkidmatan kerajaan

38 Dasar berikut memberi sumbangan ke arah mencapai Wawasan 2020.


Dasar Bahasa Kebangsaan
Dasar Kebudayaan Kebangsaan
Dasar Pendidikan Kebangsaan
Apakah sumbangan dasar tersebut? T5 B8 ms 217 [ P1 B7 ]

A Mewujudkan integrasi kaum


B Meningkatkan taraf hidup rakyat
C Menjamin kecemerlangan negara
D Membina masyarakat berdaya saing

SPM 2011

36 Rancangan Malaysia Pertama dilaksanakan pada tahun 1956-1960.


Apakah matlamat rancangan tersebut? T5 B8 ms 198 [ P1 B3 ]

A Membangunkan kawasan luar bandar


B Menyusun semula sistem pendidikan
C Memajukan sektor perindustrian berat
D Memperkukuhkan sistem pertahanan negara

37 Kerajaan telah memperkenalkan program pembangunan in-situ melalui Dasar


Pertanian Negara (DPN). T5 B8 ms 206 [ P4 B6 ]

Apakah tujuan program tersebut?

A Membuka petempatan baru


B Menambahkan peluang pekerjaan
C Memperkemas sistem pemasaran
D Memulihkan kawasan berproduktiviti rendah
LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH
EZY'S SEJARAH 174 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2010 ( TIADA SOALAN )

SPM 2009
37 Rajah 1 menerangkan langkah kerajaan untuk memajukan ekonomi negara.
T5 B8 ms 201 [ SUDUT MAKLUMAT ]
Lembaga Pembangunan Industri Desa (RIDA)
1 Mac 1966 digantikan dengan Majlis Amanah Rakyat (MARA)

Bank Bumiputera ditubuhkan

Apakah kesan langkah tersebut?

A Pembukaan tanah pertanian secara besar-besaran


B Perkembangan pesat kemudahan asas
C Peningkatan produktiviti sektor perkilangan
D Penglibatan bumiputera dalam sektor perusahaan

SPM 2008
36 Apakah peranan Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) yang ditubuhkan pada
1973? T5 B8 ms 202 [ JADUAL ]

A Membangunkan industri desa


B Mengawal kualiti hasil pertanian
C Menjalankan penyelidikan pertanian
D Membantu petani dalam kegiatan koperasi

37 Bagaimanakah matlamat Rancangan Malaya Pertama untuk membangunkan


kawasan luar bandar dapat dicapai? T5 B8 ms 198 [ P2 B4 & P3 B8 ]

I Menyatupadukan penduduk
II Membuka kawasan pertanian baru
III Menyediakan kemudahan pinjaman
IV Menamatkan kutipan cukai pertanian

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 175 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2007

Ditubuhkan selepas peristiwa 13 Mei 1969


X
Mengembalikan keharmonian kaum
Pentadbiran selama 21 bulan

36 X dalam rajah di atas merujuk kepada T5 B8 ms 210 [ P2 B4 ]

A Jawatankuasa Kabinet
B Majlis Gerakan Negara
C Majlis Angkatan Tentera
D Jawatankuasa Antara Kerajaan

KEJORA
(Lembaga Kemajuan Johor Tenggara)

Rancangan
Malaysia KETENGAH
Ketiga (Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah)

DARA
(Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara)

37 Apakah tanaman komersial yang diusahakan oleh agensi di atas?


T5 B8 ms 202-203 [ P4 B7-B8 ]

A Nanas dan kopi


B Kelapa dan koko
C Tembakau dan teh
D Getah dan kelapa sawit

Mewujudkan masyarakat bermoral dan beretika

38 Pernyataan di atas merujuk kepada cabaran keempat Wawasan 2020.


Apakah yang dapat merealisasikan cabaran tersebut?
T5 B8 ms 221 [ P2 B5-B6 ]

I Kecemerlangan teknologi
II Keberkesanan sistem pendidikan
III Keunggulan institusi keluarga
IV Kemampuan para pemimpin

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 176 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2006
34 Apakah tindakan Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar untuk
menilai pelaksanaan program Rancangan Malaya Kedua ?
T5 B8 ms 200 [ P2 B8 ]

A Memperkenalkan Buku Merah


B Menubuhkan Majlis Amanah Rakyat
C Merangka Pelan Induk Perindustrian
D Melaksanakan Dasar Pertanian Negara

Temasya Sukan Malaysia (SUKMA)


35 Apakah faedah yang diperoleh daripada sukan di atas?
T5 B8 ms 218 [ P2 B6-B7 ]

I Menangkis ancaman luar


II Mewujudkan semangat kenegerian
III Menyatupadukan penduduk berbilang kaum
IV Memupuk semangat setia kawan

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

II,III dan IVkelapan


Cabaran Menjamin masyarakat yang adil dan
Wawasan 2020 saksama ekonominya.

36 Apakah langkah yang perlu diambil bagi menghadapi cabaran di atas?


T5 B8 ms 222 [ P3 B5-B8 ]

A Kekayaan negara dikongsi


B Pelaburan asing ditingkatkan
C Peluang pekerjaan ditambah
D Budaya cemerlang diamalkan

SPM 2005

FELDA
Ditubuhkan pada 1956
Menyediakan kemudahan asas
Mewujudkan petempatan baru

30 Apakah tujuan penubuhan badan berkanun di atas?


T5 B8 ms 198 [ P4 B2-B3 ]

A Memasarkan hasil pertanian


B Menggalakkan kegiatan industri desa
C Meningkatkan pengeluaran tanaman makanan
D Meningkatkan taraf hidup masyarakat luar Bandar

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 177 KERTAS 1 : 1249/1

31 Apakah badan yang dipertanggungjawabkan terhadap Dasar Penswastaan?


T5 B8 ms 207 [ P4 B1 ]

A Majlis Gerakan Negara


B Majlis Perundingan Negara
C Unit Perancangan Ekonomi
D Pusat Daya Pengeluaran Negara

32 Antara berikut yang manakah berkaitan dengan Rukun Negara?


T5 B8 ms 212 [ P1 B2 & P4 B5 ]

I Memupuk keharmonian
II Menanamkan taat setia
III Memelihara agama
IV Memberi kebebasan mutlak

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

34 Laporan Rahman Talib 1960 diperkenalkan dengan penekanan kepada


perpaduan kaum. Antara berikut yang manakah syor laporan tersebut?
T5 B8 ms 214 [ P1 B6B7 & P2 B4B5 ]

I Aliran vokasional diperkenalkan


II Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar sekolah menengah
III Sekolah kebangsaan menggantikan sekolah umum
IV Sistem persekolahan bercorak integrasi

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

SPM 2004
Majlis Amanah Rakyat ( MARA)
Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA )

33 Apakah persamaan agensi kerajaan di atas dalam Rancangan Malaya


Pertama? T5 B8 ms 198 [ P1 B3 ]

A Mempelbagaikan jenis tanaman


B Menumpukan pembangunan luar bandar
C Mengawal kemasukan bahan makanan import
D Melatih bumiputera dalam bidang perindustrian

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 178 KERTAS 1 : 1249/1

Tahun Perkara Matlamat


Dasar Meningkatkan jumlah penduduk Malaysia menjadi
1984 70 juta dalam tempoh 115 hingga 120 tahun
Kependudukan

34 Mengapakah kerajaan melaksanakan dasar di atas? T5 ms 209 [ P2 B5-B7 ]

I Mengimbangi kekuatan tentera negara jiran


II Merapatkan jurang ekonomi antara kaum
III Menambahkan bilangan tenaga kerja
IV Meningkatkan pasaran keluaran barangan tempatan

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 179 KERTAS 1 : 1249/1

BAB 9 : MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA

SPMU 2017

39 Perang Dunia Pertama tercetus pada tahun 1914.

Apakah faktor yang menyebabkan perang tersebut ?


T5 B9 ms 230-231 [ P3 B2-B3 ]

A Perancis bersekutu dengan Rusia


B Wilayah Jerman diceroboh
C Bakal raja Austria dibunuh
D Pearl Harbour diserang

40 Melalui Komanwel, Malaysia dengan lantang menentang Dasar Aparteid yang


diamalkan di Afrika Selatan. T5 B9 ms 239 [ P2 B5-B6 ]

Mengapakah Malaysia menentang ideologi tersebut?

A Ideologi komunis berkembang


B Perdagangan antarabangsa terjejas
C Keselamatan negara jiran terancam
D Penindasan terhadap rakyat berleluasa

SPM 2016

39 Pada tahun 1970an Malaysia telah mengubah dasar luar daripada pro Barat
kepada dasar berkecuali? T5 B9 ms 241 [ P3 B4-B5 ]

Mengapakah perubahan tersebut berlaku?

A Kejatuhan harga komoditi


B Kemerosotan pengaruh Britain
C Desakan daripada pedagang asing
D Mematuhi arahan kuasa besar dunia

40 Perang Dunia Kedua tercetus pada tahun 1939 apabila Jerman menyerang
Poland. T5 B9 ms 231 [ P5 B2 ] ms 232 [ P1 B3 ]

Apakah faktor yang mencetuskan perang tersebut?

I Pembunuhan Franz Ferdinand di Sarajevo


II Perkembangan kuasa imperialis baharu
III Kegagalan Perjanjian Versailles
IV Kemelesetan ekonomi dunia

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 180 KERTAS 1 : 1249/1

SPMU 2016

39 MAPHILINDHO merupakan gabungan Malaysia, Filipina dan Indonesia.


Apakah matlamat penubuhannya? T5 B9 ms 254 [ P4 B3-B4 ]

A Meningkatkan persefahaman
B Menghapuskan ancaman komunis
C Memajukan kegiatan perdagangan
D Membentuk pakatan tentera serantau

40 Jadual 3 berkaitan dengan Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara ( ASEAN )


Tahun 1971
Tempat Kuala Lumpur
Peristiwa Mesyuarat Menteri-Menteri Luar Asean
Jadual 3
Apakah keputusan yang dicapai dalam mesyuarat tersebut?
T5 B9 ms 258 [ P2 B7 ]

A Penubuhan Pusat Kajian Bahasa Inggeris ( RELC )


B Pembentukan Perundingan Ekonomi Asia Timur ( EAEC )
C Pengisytiharan Zon Aman, Bebas dan Berkecuali ( ZOPFAN )
D Pembinaan Pusat Serantau untuk Sains dan Matematik ( RECSAM )

SPM 2015

39 Selepas merdeka, Malaysia telah menandatangani perjanjian dengan negara


berikut
Britain
Australia
New Zealand

Mengapakah perjanjian tersebut ditandatangani? T5 B9 ms 240 [ P1 B8 ]

A Memperkuat pertahanan
B Menambah aset ketenteraan
C Mengekalkan hubungan diplomatik
D Menggalakkan kemasukan pelabur asing

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 181 KERTAS 1 : 1249/1

40 Petikan berikut berkaitan dengan Perang dunia Kedua.

Pada 1 September 1939, Hitler ( Jerman ) mara ke sempadan Poland .


Dua hari kemudiannya, setelah mendesak agar Hitler berundur, Britain
dan Perancis menyertai perang.

Sumber : B.H Liddell Hart History of the Second


World War, Da Capo Press 1990

Apakah alasan Britain dan Perancis menyertai perang tersebut ?


T5 B9 ms 233 [ P4 B3 ]

A Menguji kekuatan tentera


B Mempertahankan keselamatan
C Merampas kembali wilayah
D Menyekat pengaruh komunis

SPMU 2015

Soalan 39 dan 40 berdasarkan maklumat berikut.

Perjanjian Versailles merupakan perjanjian yang paling komprehensif, di mana


sebahagian kuasa besar telah bersetuju untuk menghukum Jerman dan negara lain
yang tewas dalam Perang Dunia 1. Antara syarat dan terma yang utama ialah :

1. Penyerahan kesemua tanah jajahan atau koloni Jerman sebagaimana yang


dimandatkan oleh Liga Bangsa ( League of nations ):

2. Wilayah Alsace Lorrine dipulangkan kepada Perancis.

3. Penyerahan Eupen Malmedy kepada Belgium. Memel kepada Lithuania,


daerah Hultschin kepada Czechoslovakia.

4. Poznania, iaitu sebahagian Prussia Timur dan Upper Selesia diserah kepada
Poland.

5. Danzig dijadikan bandar yang bebas

6. Plebiscites ( sejenis pungutan suara ) diadakan di sebelah utara Schleswig


untuk menyelesaikan isu sempadan Denmark Jerman.

7. Jerman membayar hutang perang sebanyak 6.600 juta.

Dipetik dan diubahsuai daripada : Wikipedia

39 Mengapakah Jerman dihukum sedemikian rupa? T5 B9 ms 232 [ P2 B10 ]

A Mengaut hasil negara lain


B Dituduh memulakan peperangan
C Melakukan penghapusan etnik
D Menyebarkan fahaman komunis

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 182 KERTAS 1 : 1249/1

40 Apakah tindak balas Jerman terhadap syarat tersebut ?


T5 B9 ms 233 [ P2 B10 ]

A Menutup pintu sempadan


B Berdamai dengan negara jiran
C Memperkuat sistem pertahanan
D Melaksanakan sistem demokrasi

SPM 2014

39 Senarai berikut adalah pertubuhan antarabangsa yang disertai oleh Malaysia.

Komanwel
Pergerakan Negara-Negara Berkecuali
Negara-Negara Selatan

Apakah faedah yang Malaysia peroleh dalam pertubuhan tersebut?


T5 B9 ms 243 [ P2 B4 ] ms 250 [ P2 B21 & B22 ]

I Ekonomi maju
II Keselamatan terjamin
III Identiti bangsa mantap
IV Kawasan perairan terkawal

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

40 Rajah 5 menunjukkan kesan Perang Dunia Pertama terhadap Jerman.

Kehilangan tanah jajahan


Kesan Perang
Dunia Pertama
Terhadap Jerman Bayaran pampasan tinggi

Rajah 5

Apakah tindakan Jerman untuk menghadapi kesan tersebut?


T5 B9 ms 232 [ P2 B10 ]

A Mendapatkan sokongan rakyat


B Memperbesar angkatan tentera
C Mengukuhkan kedudukan ekonomi
D Menggabungkan wilayah-wilayah kecil

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 183 KERTAS 1 : 1249/1

SPMU 2014

39 Pada tahun 1929, Jerman mengalami masalah kemelesetan ekonomi akibat


kegagalan Amerika Syarikat menyediakan pinjaman.

Apakah tindakan kerajaan Jerman untuk mengalihkan perhatian rakyat


daripada masalah tersebut? T5 B9 ms 232 [ P2 B10 ]

A Mendapatkan pinjaman luar


B Mewujudkan kerjasama serantau
C Memperkuat bidang ketenteraan
D Melaksanakan pilihan raya

40 Maklumat berikut berkaitan dengan Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara


(ASEAN). T5 B9 ms 258 [ SUDUT MAKLUMAT ]

Tahun Perisytiharan
1992 Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA)

Apakah tujuan perisytiharan di atas?

I Memupuk kerjasama ekonomi


II Memansuhkan sekatan dagangan
III Mengawal keselamatan perairan
IV Mewujudkan syarikat perdagangan

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

SPM 2013

38 Perang Dunia Pertama tercetus di Eropah mulai tahun 1914 hingga tahun
1918. T5 B9 ms 231 [ P1 B9-B10 ]

Mengapakah Amerika Syarikat turut terlibat dalam perang tersebut?

A Menguji senjata
B Permintaan Britain
C Mempertahankan Serbia
D Menyekat ideologi komunis

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 184 KERTAS 1 : 1249/1

39 Blok dunia berikut terbentuk semasa Perang Dingin. T5 B9 ms 235 [ JADUAL ]

Blok kapitalis
Blok komunis

Apakah ciri blok kapitalis ?

I Mengamalkan pemerintahan demokratik


II Mengamalkan sistem satu parti
III Memiliknegarakan perniagaan
IV Menjamin kebebasan individu

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

40 Deklarasi Langkawi dihasilkan dalam Mesyuarat Ketua-Ketua Kerajaan


Komanwel (CHOGM) di Kuala Lumpur pada tahun 1989.
T5 B9 ms 244 [ SUDUT MAKLUMAT ]

Apakah persetujuan yang dicapai dalam deklarasi tersebut?

A Penyelarasan bantuan teknikal


B Menyediakan dana pendidikan
C Mengatasi masalah pencemaran
D Membanteras penyalahgunaan dadah

SPM 2012

39 Peta 1 menunjukkan kawasan Koridor Raya Multimedia.

Mengapakah kerajaan mewujudkan koridor tersebut?


T5 B9 ms 261 [ SUDUT MAKLUMAT ]

A Membangunkan wilayah pembangunan baru


B Mewujudkan keseimbangan ekonomi
C Merancakkan perkembangan perindustrian
D Membentuk masyarakat yang bermaklumat

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 185 KERTAS 1 : 1249/1

40 Sebagai anggota Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) , Malaysia telah


memberi sumbangan ke arah memelihara keamanan dunia.
Apakah sumbangan tersebut? T5 B9 ms 246 [ P3 B1 B2 & P2 B9 ]

I Menentang dasar aparteid


II Menghantar pasukan pemerhati
III Membebaskan negara yang dijajah
IV Menyarankan pembentukan tentera pelbagai negara

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

SPM 2011

38 Gambar berikut menunjukkan penderitaan yang dialami rakyat Palestin akibat


kekejaman tentera Israel.

Bagaimanakah Malaysia membantu untuk mengurangkan penderitaan


tersebut? T5 B9 ms 248 [ P2 B8 ]

A Menghantar bantuan ketenteraan


B Menganjurkan persidangan antarabangsa
C Meningkatkan kerjasama kebudayaan
D Menambahkan pelaburan pelbagai sektor

39 Apakah kesan peperangan berikut terhadap Eropah? T5 B9 ms 231 [ P2 B2 ]

Tahun Peperangan
1914-1918 Perang Dunia Pertama

A Keperluan bahan mentah meningkat


B Kerjasama antara etnik diperkukuhkan
C Pakatan tentera dibentuk
D Pemerintahan beraja tamat

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 186 KERTAS 1 : 1249/1

40 Jadual berikut berkaitan dengan Dasar Luar Malaysia tahap 1.


Dasar Luar Malaysia
Tahap 1 Dasar Pro- Barat
(1957-1970)
Dasar berbaik-baik dengan negara jiran dan tentera
Komanwel

Mengapakah Malaysia mengamalkan dasar tersebut?


T5 B9 ms 240 [ P1 B6 ] ms 241 [ P2 B6 ]

I Keperluan pasaran
II Sikap diskriminasi
III Persamaan idealogi
IV Ancaman keselamatan
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

SPM 2010

38 Pada 28 Jun 1914, peristiwa pembunuhan pewaris takhta Austria-Hungary


berlaku. T5 B9 ms 230 [ P3 B1 ]

Antara yang berikut, yang manakah kesan daripada peristiwa tersebut?

A Perang Dingin
B Perang Saudara
C Perang Dunia Pertama
D Pembentukan Pakatan Bertiga

39 Tunku Abdul Rahman telah mencetuskan idea penubuhan OIC pada tahun
1971. T5 B9 ms 251 [ P4 B8 ]

Antara matlamat penubuhan pertubuhan tersebut adalah untuk

A Mengekalkan keamanan dunia


B Meningkatkan perhubungan sosiobudaya
C Mengekalkan perdamaian antara negara Islam
D Meningkatkan taraf hidup penduduk tempatan

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 187 KERTAS 1 : 1249/1

40 Tokoh berikut adalah pemimpin Jerman yang dituduh mengingkari


Perjanjian Versailles yang ditandatangani pada tahun 1919.

Adolf Hitler

Apakah bukti tuduhan tersebut? T5 B9 ms 232 [ P2 B10 ]

A Memperbesar angkatan tentera


B Menakluki wilayah Itali
C Menyertai Kuasa Bersekutu
D Mengamalkan pemerintahan diktator

SPM 2009

38 MAPHILINDO yang ditubuhkan pada tahun 1963 adalah pertubuhan serantau


yang dianggotai oleh Malaysia, Filipina, dan Indonesia.

Mengapakah pertubuhan tersebut ditubuhkan? T5 B9 ms 254 [ P4 B3 & P4 B4 ]

I Meningkatkan hubungan persahabatan


II Menyelesaikan pertelingkahan
III Menggalakkan kerjasama pendidikan
IV Mewujudkan kerjasama dalam bidang ketenteraan

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

39 Malaysia menentang dasar Aparteid yang diamalkan oleh Afrika Selatan.


Apakah tindakan Malaysia terhadap negara tersebut?
T5 B9 ms 239 [ P3 B7-B8 ]

A Menamatkan perlindungan politik


B Menghalang hubungan perdagangan
C Memutuskan hubungan diplomatik
D Menyekat bantuan kemanusiaan

40 Apakah matlamat penubuhan Liga Bangsa 1919? T5 B9 ms 231 [ P3 B3 ]

A Memupuk keamanan dunia


B Mengeratkan hubungan perdagangan
C Menggalakkan kerjasama pendidikan
D Meningkatkan kerjasama kebudayaan
LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH
EZY'S SEJARAH 188 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2008
38 Peristiwa berikut berlaku semasa Perang Dunia Kedua.
Tarikh Peristiwa
6 dan 8 Ogos 1945 Pengeboman Hiroshima dan Nagasaki

Mengapakah Amerika Syarikat mengambil tindakan demikian?


T5 B9 ms 233 [ P7 B7 ]

A Menguji kekuatan senjata


B Mengingkari Perjanjian Versailles
C Mengelakkan perang berpanjangan
D Mengatasi masalah kemelesetan ekonomi

39 Sebagai anggota Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), Malaysia telah


memberi sumbangan ke arah memelihara keamanan dunia.

Apakah sumbangan tersebut? T5 B9 ms 246 [ P3 B1B2 & P2 B9 ]

I Menentang dasar Aparteid


II Menghantar pasukan pemerhati
III Membebaskan negara yang dijajah
IV Menyarankan penggunaan dinar emas

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

40 Jadual 4 berkaitan dengan Pertubuhan Persidangan Islam (OIC).


T5 B9 ms 252 [ P2 B3 ]

Tahun 2002
Tempat Kuala Lumpur
Peristiwa Persidangan Luar Biasa Menteri-Menteri
Luar Pertubuhan Persidangan Islam (OIC)

Apakah isu yang diketengahkan dalam persidangan tersebut?

A Mewujudkan kerjasama ketenteraan


B Memerangi penyalahgunaan dadah
C Memulihara alam sekitar
D Menentang keganasan

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 189 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2007
39 Bagaimanakah Perang Dunia Kedua (1939 1945) bermula di Eropah?
T5 B9 ms 233 [ P4 B1 ]

A Rusia memasuki Berlin


B Jerman menyerang Poland
C Itali menceroboh Perancis
D Austria mengancam Serbia

Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara (ASA) - 1961


Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) - 1967

40 Dua-dua pertubuhan di atas mempunyai matlamat yang sama iaitu


T5 B9 ms 254 [ JADUAL ]

A menyelaraskan sistem pentadbiran


B mengadakan pakatan ketenteraan
C mewujudkan kebudayaan serantau
D menjalin kerjasama dalam pelbagai bidang

SPM 2006
Jerman

Perikatan
Kuasa Tengah Austria-Hungary
(1882)

Itali

37 Rajah di atas merujuk kepada perikatan negara di Eropah yang wujud pada
akhir abad ke-19. T5 B9 ms 230 [ P2 B3-B4 ]

Apakah implikasi pembentukan pakatan tersebut?

A Perebutan bahan mentah


B Peningkatan ekonomi dunia
C Permulaan persaingan kuasa
D Pembentukan perpaduan sejagat

38 Apakah masalah yang dihadapi oleh negara bekas tanah jajahan Barat
selepas Perang Dunia Kedua? T5 B9 ms 234 [ P2 B10 ]

I Membangunkan sektor ekonomi


II Mewujudkan perpaduan kaum
III Membentuk sempadan negara
IV Menghapuskan warisan penjajah

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH
EZY'S SEJARAH 190 KERTAS 1 : 1249/1

39 Mengapakah Rancangan Colombo penting kepada negara anggota


Komanwel? T5 B9 ms 244 [ P1 B16-B17 ]

A Membiayai pengajian pelajar


B Memajukan sektor pertanian
C Menggalakkan aktiviti pelancongan
D Menyediakan kemudahan perubatan

Telefon Internet

40 Berdasarkan rajah di atas, apakah kesan perkembangan teknologi tersebut


kepada Malaysia? T5 B9 ms 261 [ SUDUT MAKLUMAT ]

I Peningkatan kadar celik huruf


II Perkembangan globalisasi
III Pembentukan masyarakat berpengetahuan
IV Penyebaran maklumat dalam masa yang singkat

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

SPM 2005

Pakatan Perbelanjaan US$


Pakatan Bertiga 125 bilion
Pakatan Kuasa Tengah 60 bilion

35 Jadual di atas menunjukkan perbelanjaan dalam Perang Dunia Pertama.

Antara berikut yang manakah kesan ekonomi kepada negara yang


menganggotai pakatan tersebut? T5 B9 ms 231 [ P4 B2 ]

I Kadar inflasi meningkat


II Beban hutang bertambah
III Penganugerahan bertambah
IV Nilai mata wang meningkat

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 191 KERTAS 1 : 1249/1

Dasar Luar Malaysia


Sebelum 1971 Pro Barat
Selepas 1971 Berkecuali
36 Jadual di atas menunjukkan perubahan dasar luar Malaysia.

Mengapakah berlaku perubahan dasar di atas? T5 B9 ms 241 [ P3 B4-B5 ]

A Suasana yang aman di Vietnam


B Bantuan pertahanan dari Komanwel
C Pengaruh Britain di Timur berkurangan
D Perjanjian Inggeris-Tanah Melayu ditandatangani

Britain
Australia
New Zealand

37 Apakah tujuan Malaysia menandatangani perjanjian pertahanan dengan


negara di atas? T5 B9 ms 243 [ P2 B6-B7 ]

A Membeli peralatan perang


B Menjamin keselamatan negara
C Memulihkan hubungan diplomatik
D Meningkatkan kemasukan pelabur asing

38 Apakah faktor pembubaran Liga Bangsa? T5 B9 ms 231 [ P3 B7 ]

A Kemelesetan ekonomi dunia


B Perluasan pengaruh komunis
C Kegagalan menghalang peperangan
D Pengisytiharan kemerdekaan kebanyakan negara

Pergerakan Negara Negara Berkecuali ( NAM )


Ditubuhkan pada bulan September 1961
Dianggotai oleh negara di Asia , Afrika dan Amerika Selatan

39 Antara berikut yang manakah berkaitan dengan pergerakan di atas ?


T5 B9 ms 249 [ P2 B2 ]

I Mengekalkan keamanan dunia


II Menggalakkan kerjasama teknologi
III Mengukuhkan kerjasama pertahanan
IV Menggalakkan hubungan negara anggota

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 192 KERTAS 1 : 1249/1

Mesyuarat Menteri - Menteri Luar ASEAN telah


berlangsung di Kuala Lumpur pada November 1971.

40 Apakah kesan daripada mesyuarat di atas? T5 B9 ms 258 [ P2 B6 ]

A Pengisytiharan ZOPFAN
B Penentangan keganasan di Israel
C Penekanan kepada industri berat
D Perjanjian kerjasama ketenteraan

SPM 2004

35 Apakah kesan Perang Dunia Pertama terhadap negara-negara di Asia


Tenggara? T5 B9 ms 230 [ P1 B6 ]

A Kuasa raja dipulihkan


B Kerajaan republik dibentuk
C Semangat kebangsaan meningkat
D Wujud pelbagai aliran politik

36 Mengapakah Malaysia menjalinkan hubungan rapat dengan Amerika


Syarikat dan Britain? T5 B9 ms 238 [ P2 B9 ]

A Memperoleh bahan mentah


B Memerlukan pasaran modal
C Meningkatkan teknologi pertanian
D Mendapatkan bantuan ketenteraan

37 Mengapakah Malaysia tidak menjalinkan hubungan dengan negara Israel?


T5 B9 ms 239 [ P2 B2-B3 ]

A Menjaga pendirian majoriti negara Islam


B Tidak mempunyai kepentingan ekonomi
C Tidak diiktiraf oleh negara sekutu Malaysia
D Bukan anggota Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 193 KERTAS 1 : 1249/1

38
Hubungan Luar Negara Malaysia
Negara-negara Komanwel
Negara-negara Berkecuali
Negara-negara Selatan

Apakah tujuan Malaysia mengadakan hubungan luar dengan negara di atas?


T5 B9 ms 242 [ P4 B5 ] ms 243 [ P2 B4 ]

I Menjamin keselamatan
II Mengukuhkan ekonomi
III Mengadakan pakatan ketenteraan
IV Memantapkan struktur pentadbiran

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

39
Tempat Sukan Tahun
Kuala Lumpur Komanwel 1998
Apakah tujuan Malaysia menganjurkan temasya sukan di atas?
T5 B9 ms 243 [ P2 B2 ]

A Mengukuhkan semangat perpaduan


B Melambangkan kekuatan negara peserta
C Memupuk kerjasama antara negara anggota
D Menunjukkan kecekapan mengendalikan sukan dunia

40 Apakah sumbangan Malaysia untuk menghapuskan Dasar Aparteid di Afrika


Selatan? T5 B9 ms 244 [ P2 B1-B2 ]

A Membantah campur tangan asing


B Mencadangkan pemerintah yang baru
C Menggugurkan keahliannya dalam Komanwel
D Mengesyorkan penglibatan tentera Komanwel

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 194 KERTAS 1 : 1249/1

BAB 1 : KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA BAB 2 : PENINGKATAN TAMADUN


SOALAN JAWAPAN MUKA SURAT SOALAN JAWAPAN MUKA SURAT
SPMU 2017 SPMU 2017
1 C 5 3 A 46 & 47
2 A 11 4 B 51
SPM 2016 SPM 2016
1 B 9 3 D 44
2 C 9 4 C 53
SPMU 2016 SPMU 2016
1 D 13 3 D 43
2 B 27 4 A 43
SPM 2015 SPM 2015
1 D 5 3 C 53
2 A 27 4 C 44
SPMU 2015 SPMU 2015
1 D 24 2 C 51
4 D 31 3 A 62
SPM 2014 SPM 2014
2 D 27 1 D 55
SPMU 2014 3 A 44
1 B 27 4 D 53
2 A 31 SPMU 2014
SPM 2013 3 B 51
1 C 33 4 D 46
2 D 12 SPM 2013
SPM 2012 3 A 67
1 C 14 4 A 49
SPM 2011 SPM 2012
1 A 11 2 A 51
2 A 21 3 B 43
SPM 2010 4 C 41,49
1 A 20 SPM 2011
2 B 27 3 B 43
SPM 2009 4 C 43
1 D 5 SPM 2010
2 A 27 3 D 65
SPM 2008 4 D 52
2 B 33 SPM 2009
SPM 2007 3 B 50,59
1 D 21-22 4 C 53
2 C 31 SPM 2008
SPM 2006 1 B 52
1 B 20 3 B 64
2 A 26 4 A 43
3 A 27 SPM 2007
4 A 32 3 D 59
SPM 2005 ( TIADA SOALAN ) 4 A 44
SPM 2004 SPM 2006
1 A 11 5 D 43
2 A 12,13,19 & 31 6 C 47
3 C 14 SPM 2005
1 C 47
2 D 49
3 B 51
4 A 55
SPM 2004
4 B 43
5 C 66

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 195 KERTAS 1 : 1249/1

BAB 3 : TAMADUN AWAL DI ASIA TENGGARA BAB 4 : KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN
SOALAN JAWAPAN MUKA SURAT PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH
SPMU 2017 SOALAN JAWAPAN MUKA SURAT
5 C 84 SPMU 2017
6 A 76 7 A 111
SPM 2016 SPM 2016
5 A 85 7 A 110
6 D 76 8 A 102
SPMU 2016 SPMU 2016
5 D 80 7 C 101
6 A 83 8 D 112
SPM 2015 SPM 2015
5 D 85, 86 7 D 112
6 A 82 8 A 110
SPMU 2015 SPMU 2015
5 D 81-82 7 D 109
6 C 76-77 8 C 102
SPM 2014 SPM 2014 ( TIADA SOALAN )
5 D 80 SPMU 2014
6 C 76 7 A 113
SPMU 2014 8 D 102
5 C 79 SPM 2013
6 C 80 7 D 107
SPM 2013 8 C 102
5 D 77 SPM 2012
6 C 85 7 A 107
SPM 2012 SPM 2011
5 A 85 7 D 105
6 B 87 8 B 101
SPM 2011 SPM 2010
5 C 79 7 C 102
6 C 88 8 D 108
SPM 2010 SPM 2009
5 C 80 7 B 102
6 B 76 8 C 109
SPM 2009 SPM 2008
5 D 85 7 A 102
6 A 77 8 B 102
SPM 2008 SPM 2007
5 C 83 8 D 112
6 B 77 SPM 2006
SPM 2007 8 C 102
5 C 77 9 D 107
6 A 93 11 B 111
SPM 2006 SPM 2005
7 B 81 7 B 106
SPM 2005 ( TIADA SOALAN ) SPM 2004
SPM 2004 8 D 101
6 D 76 9 B 110
7 D 80-81 10 B 108

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 196 KERTAS 1 : 1249/1

BAB35::TAMADUN
BAB KERAJAANAWAL
ISLAMASIA
DI MADINAH
TENGGARA BAB
BAB64:: PEMBENTUKAN KERAJAANISLAM
KEMUNCULAN TAMADUN ISLAMDAN
DAN
SOALAN
SOALAN JAWAPAN
JAWAPAN MUKA
MUKA SURAT
SURAT SUMBANGANNYA
PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH
SPMU 2017
SPMU 2017 SOALAN
SOALAN JAWAPAN
JAWAPAN MUKA
MUKA SURAT
SURAT
85 DC 13684 SPMU2017
SPMU 2017
96 BA 13276 711 BA 167111
10 A 2016
SPM 123 12 B
SPM 2016 161
5 SPM A2016 85 7 A 110
96 DD 12476 8 SPMA 2016 102
10 C 2016
SPMU 134 11 SPMUB 2016 151
5 SPMUD2016 80 712 AC 145101
96 AA 122&127
83 8 SPMUD 2016 112
10 B 2015
SPM 134 11 SPMC 2015 152
5 SPM D2015 85, 86 712 BD 147112
96 BA 11982 8 SPMA 2015 110
10 D 2015
SPMU 121 11 SPMUB 2015 147
5 SPMUD2015 81-82 712 BD 146
108-109
96 BC 120
77-76 8 SPMUC 2015 101-102
10 C 2014
SPM 136 11 SPM 2014 ( TIADA
B SOALAN ) 143
5 SPM D2014 80 12 SPMUA 2014 161
86 AC 13376 7 SPMA 2014 113
9 B 2014
SPMU 124 87 BD 145102
105 DC 12779 11 SPMA 2013 168
6 SPMU C2014 80 712 BD 144 &107
145
9 D 2013
SPM 118 8 SPMUC 2014 102
105 DD 11877 11 SPMB 2012 151
6 SPM 2013
C 85 712 AA 145
107
9 C 2012
SPM 133 SPM 2013
SPM 2011
105 AA 12085 711 BD 147105
6 SPM B2012 87 8 SPMB 2012 101
8 C 2011
SPM 134 11 SPMB 2010 151
95 BC 12079 712 BC 155102
106 DC 13088 8 SPMD 2011 108
SPM
SPM2011
2010 11 SPMD 2009 163
95 DC 13479 712 DB 145102
106 AB 12876 8 SPMC 2010 109
SPM
SPM2010
2009 11 SPMD 2008 143
95 BD 127
85-86 712 DA 146102
106 BA 131
76-77 8 SPMB 2009 102
SPM
SPM2009
2008 10 SPMB 2007 145
95 BC 13383 811 CD 147
112
6 SPM 2008
B 76-77 12 SPMC 2006 161
9 B 2007
SPM 120 8 SPMC 2008 100-102
105 DC 132-133
76 911 CD 151
107
6 SPM A2007 94 12
11 AB 166
111
9 A 2006
SPM 130 SPM 2005
SPM 2007
107 CB 13481 77 BB 147
106
SPM 2006 ( TIADA SOALAN
SPM 2005 ( TIADA SOALAN )) 11 A
SPM 2004 166
SPM
SPM2005
2004 812 DD 168101
86 DD 12276 9 SPMB 2006 110
97 AD 123
80,81 12
10 CB 147
109
SPM 2004 SPM 2005
11 C 130 10 C 146
11 C 153
12 B 154
SPM 2004
12 B 145
13 A 165-169

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 197 KERTAS 1 : 1249/1
BAB 7 : ISLAM DI ASIA TENGGARA BAB 8 : PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI
SOALAN JAWAPAN MUKA SURAT MALAYSIA SEBELUM KEDATANGAN BARAT
SPMU 2017 SOALAN JAWAPAN MUKA SURAT
14 D 184 SPMU 2017
SPM 2016 13 C 190,198,199
13 C 197 15 C 200
14 A 186 16 B 200
15 C 181 SPM 2016
SPMU 2016 16 D 198
13 C 176-177 SPMU 2016
14 B 183 16 D 202
15 A 183 SPM 2015
SPM 2015 15 A 206
13 A 185 16 C 202
14 D 175,177,178 SPMU 2015
SPMU 2015 13 D 197
16 D 176 14 A 197
SPM 2014 15 C 200
14 B 182 SPM 2014
SPMU 2014 13 C 197
13 A 191 15 A 196
14 B 180, 181 16 D 209
SPM 2013 SPMU 2014
12 D 185 15 B 203
13 C 176 16 C 209
14 C 185-186 SPM 2013
15 D 186 16 B 200
SPM 2012
13 D 180-181 SPM 2012 ( TIADA SOALAN )
14 C 176 SPM 2011
15 D 183 15 B 203
16 A 185, 186 16 A 197
SPM 2011 SPM 2010
13 D 181 15 A 200
14 A 179 16 B 203
SPM 2010 SPM 2009
13 B 176 15 A 200
14 A 175-177 16 B 211
SPM 2009 SPM 2008
13 B 181 15 A 197
14 C 175-176 16 A 201
SPM 2008 SPM 2007
13 C 179 15 C 206
14 C 190 SPM 2006
SPM 2007 10 D 200
13 C 180 15 D 198
14 B 180 SPM 2005 ( TIADA SOALAN )
2006 SPM 2004
13 B 176 14 B 207
14 C 186
2005
13 D 175
2004 ( TIADA SOALAN )

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 198 KERTAS 1 : 1249/1

BAB 9 : PERKEMBANGAN DI EROPAH BAB 10 : DASAR BRITISH DAN KESANNYA


SOALAN JAWAPAN MUKA SURAT TERHADAP EKONOMI NEGARA
SPMU 2017 SOALAN JAWAPAN MUKA SURAT
17 D 234 SPMU 2017
18 C 230 19 B 248
SPM 2016 20 C 165
17 C 215 SPM 2016
18 C 221 19 C 247
SPMU 2016 20 A 250
17 D 221 SPMU 2016
18 B 219 19 B 265
SPM 2015 20 C 250
17 B 236 SPM 2015
18 A 221 19 D 247
SPMU 2015 20 A 250
17 A 238 SPMU 2015
18 D 218 20 B 265
19 A 247 SPM 2014
SPM 2014 19 C 265
17 A 216 20 C 256
18 A 232 SPMU 2014
SPMU 2014 19 C 255
17 A 235 20 B 251
18 C 237 21 B 261
SPM 2013 SPM 2013
17 A 224 19 C 252
18 B 228, 229 20 B 251
SPM 2012 SPM 2012
17 A 224 19 C 248
18 D 216 20 C 260
SPM 2011 SPM 2011
17 B 220 19 C 257
18 A 216 20 A 256
SPM 2010 SPM 2010
17 A 231 19 C 264
18 C 217 20 D 265
SPM 2009 21 C 246
17 D 224 SPM 2009
18 A 225,226 19 D 250
SPM 2008 20 B 260
17 D 222 SPM 2008
18 D 216 19 B 261
SPM 2007 20 C 258-259
16 D 224 SPM 2007
17 D 215 18 A 247
20 A 237 SPM 2006
SPM 2006 17 A 260
16 A 224 18 B 252
SPM 2005 19 B 258
14 D 221 20 B 260
15 D 224 21 D 265
16 D 236 22 A 265
17 C 236 SPM 2005
SPM 2004 18 D 259
15 D 221 19 C 264
16 A 230 20 A 265
17 D 234 SPM 2004
18 B 237
19 B 247
20 D 251
21 A 264

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 199 KERTAS 1 : 1249/1

BAB 1 : KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN BAB 1 : KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN


NASIONALISME DI ASIA TENGGARA NASIONALISME DI ASIA TENGGARA
SOALAN JAWAPAN MUKA SURAT SOALAN JAWAPAN MUKA SURAT
SPMU 2017 SPM 2005
21 D 22 21 C 7
22 C 13 22 B 9
23 B 15 23 B 11
26 C 15 24 B 18
SPM 2016 SPM 2004
21 D 9 22 A 7
22 B 23 23 D 8
23 B 16 24 C 18
SPMU 2016 25 A 18
21 D 13
22 B 15
SPM 2015
21 D 11
22 C 5
23 A 17
SPMU 2015
21 A 22
22 B 11
23 B 11
SPM 2014
21 C 14
22 B 9
SPMU 2014
22 B 18
23 A 9
24 D 8
SPM 2013
21 D 8
22 B 12
23 D 18
SPM 2012
21 B 12
22 B 15
23 D 6
SPM 2011
21 C 17
22 B 21
SPM 2010
22 D 11
SPM 2009
21 C 13
22 D 20
SPM 2008
21 D 16
22 B 15-16
23 D 14
SPM 2007
20 A 6
21 B 18
22 A 19
SPM 2006
23 B 11
24 A 11
25 C 16
26 B 18
27 C 13

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 200 KERTAS 1 : 1249/1

BAB 2 : NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA BAB 3 : KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA


PERANG DUNIA KEDUA DAN BANGSA
SOALAN JAWAPAN MUKA SURAT SOALAN JAWAPAN MUKA SURAT
SPMU 2017 SPMU 2017
24 A 51 27 B 80 - 85
25 D 48, 49 28 A 68
SPM 2016 SPM 2016
24 D 56 25 C 80-85
26 C 32 27 B 69
SPMU 2016 28 B 73
23 C 50 30 D 68
24 C 52 SPMU 2016
25 A 30 26 B 68
SPM 2015 27 C 78
24 B 48 SPM 2015
25 C 37 26 C 71
SPMU 2015 27 B 68-69
24 A 37 28 D 68
25 B 54 SPMU 2015
SPM 2014 26 B 87, 88
23 C 42 27 C 73
24 A 40 SPM 2014
SPMU 2014 25 C 68-69
25 C 50 26 D 68
26 B 42 27 A 88
SPM 2013 SPMU 2014
24 C 50 27 D 88
25 A 44 28 D 69-70
SPM 2012 SPM 2013
24 C 53 26 B 84
25 C 49 27 D 81,85
SPM 2011 SPM 2012
23 C 41 26 C 73
24 D 53 27 A 68
SPM 2010 SPM 2011
23 B 48 25 D 84,86
24 D 38 26 C 69
25 B 49 SPM 2010
28 B 56 26 C 69
SPM 2009 27 D 88
23 A 32 SPM 2009
24 A 49 26 B 88
25 C 52 27 A 69
SPM 2008 SPM 2008
24 A 34 - 36 25 B 68
SPM 2007 26 D 88
23 C 38 SPM 2007
24 B 42 25 B 69
SPM 2006 26 B 75
28 A 46 SPM 2006
29 D 50 31 B 80
30 C 52 SPM 2005
SPM 2005 28 A 65
25 B 37 SPM 2004 ( TIADA SOALAN )
26 B 53
27 C 54
SPM 2004
26 B 30
27 D 32

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 201 KERTAS 1 : 1249/1

BAB 4 : PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA BAB 5 : PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA YANG
SOALAN JAWAPAN MUKA SURAT MERDEKA
SPMU 2017 SOALAN JAWAPAN MUKA SURAT
30 A 112 SPMU 2017
SPM 2016 31 D 126
29 A 110-111 32 A 119
SPMU 2016 SPM 2016
28 A 104 31 B 124
29 D 96 SPMU 2016
30 C 111 31 B 120
SPM 2015 32 C 119
29 B 99 SPM 2015
30 D 99 31 C 124
SPMU 2015 32 D 121
28 A 104 SPMU 2015
29 D 96,108 31 A 126
30 C 110,111 32 D 132
SPM 2014 SPM 2014
28 B 98,111 30 A 120
29 C 107 31 C 124
SPMU 2014 32 A 131
29 A 99 SPMU 2014
30 C 99 31 C 121
SPM 2013 32 D 125
28 A 96 SPM 2013
29 B 110 28 D 121
31 A 103 SPM 2012
SPM 2012 30 D 121
28 D 99 31 A 127
29 C 104 SPM 2011
SPM 2011 29 C 119
27 B 101 30 B 118
28 B 99 SPM 2010
SPM 2010 29 A 127
30 C 111 31 D 120
SPM 2009 32 A 118
28 D 107 SPM 2009
29 D 95 30 A 122
SPM 2008 31 A 124
27 D 100 SPM 2008
28 A 95 30 B 121
29 D 108 31 C 117-118
SPM 2007 SPM 2007
27 A 102 30 B 119
28 A 95 31 D 125
29 C 104 SPM 2006 ( TIADA SOALAN )
SPM 2006 SPM 2005 (TIADA SOALAN )
32 D 110 SPM 2004
SPM 2005 29 B 126,127
29 A 110
SPM 2004
28 A 100,101

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 202 KERTAS 1 : 1249/1

BAB 6: PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA BAB 7 : SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN
MALAYSIA NEGARA MALAYSIA
SOALAN JAWAPAN MUKA SURAT SOALAN JAWAPAN MUKA SURAT
SPMU 2017 SPMU 2017
33 C 146 35 D 179
34 A 142 36 B 177
SPM 2016 SPM 2016
32 C 145 35 A 167
33 A 146 36 B 171
34 B 143 SPMU 2016
SPMU 2016 35 C 174-175
33 D 140 36 A 161-162
34 C 139 SPM 2015
SPM 2015 35 C 179
33 B 150 36 B 178
34 C 143 SPMU 2015
SPMU 2015 35 C 188
33 B 139 36 C 179
34 A 147 SPM 2014
SPM 2014 35 C 164
33 C 144 36 D 168
34 B 139 SPMU 2014
SPMU 2014 35 B 179
33 C 138 36 A 188
34 A 149 SPM 2013
SPM 2013 34 A 168
32 B 146 35 C 172
33 B 141 SPM 2012
SPM 2012 35 D 188,191
32 B 139 36 D 190
33 B 143 SPM 2011
34 D 150 33 A 178
SPM 2011 34 C 172
31 B 146 35 D 179
32 A 139 SPM 2010
SPM 2010 35 A 185
33 B 139 36 A 172
34 C 140 37 A 162
SPM 2009 SPM 2009
32 C 149 34 C 165
33 B 155 SPM 2008
35 B 155 34 A 179
36 D 145 35 C 166
SPM 2008 SPM 2007
32 A 146 34 B 179
33 C 143 35 A 168
SPM 2007 SPM 2006
32 C 139 33 B 188
33 D 143 SPM 2005
SPM 2006(TIADA SOALAN) 33 D 177
SPM 2005(TIADA SOALAN) SPM 2004
SPM 2004 31 A 163
30 A 138 32 D 164

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH


EZY'S SEJARAH 203 KERTAS 1 : 1249/1

BAB 8 : PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN BAB 9 : MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA


UNTUK KESEJAHTERAAN SOALAN JAWAPAN MUKA SURAT
SOALAN JAWAPAN MUKA SURAT SPMU 2017
SPMU 2017 39 C 230 -231
37 A 198 40 D 239
SPM 2016
38 D 207
39 B 241
SPM 2016
40 D 231-232
37 A 218
SPMU 2016
38 D 216 39 A 254
SPMU 2016 40 C 258
37 A 213 SPM 2015
38 B 221 39 A 240
SPM 2015 40 B 233
37 A 214 SPMU 2015
38 C 207 39 B 232
SPMU 2015 40 C 233
37 B 218 SPM 2014
38 C 213 39 A 243,250
SPM 2014 40 B 232
37 A 206 SPMU 2014
38 D 201 39 C 232
SPMU 2014 40 A 258
37 A 198 SPM 2013
38 B 231
38 D 198
39 B 235
SPM 2013
40 C 244
36 B 211
SPM 2012
37 A 222 39 D 261
SPM 2012 40 A 246
37 A 200 SPM 2011
38 A 212-217 38 B 248
SPM 2011 39 D 231
36 A 198 40 B 240-241
37 D 206 SPM 2010
SPM 2010 ( TIADA SOALAN ) 38 C 230
SPM 2009 39 C 251
37 D 201 40 A 232
SPM 2008 SPM 2009
36 D 202 38 A 254
37 C 198 39 C 239
SPM 2007 40 A 231
36 B 210 SPM 2008
38 C 233
37 D 202-203
39 A 246
38 C 221
40 D 262
SPM 2006
SPM 2007
34 A 200 39 B 233
35 D 218 40 D 254
36 A 222 SPM 2006
SPM 2005 37 C 230-231
30 D 198 38 A 234
31 C 207 39 A 244
32 A 212 40 D 261
34 C 214 SPM 2005
SPM 2004 35 A 231
33 B 198 36 C 241
34 D 209 37 B 243
38 C 231
39 B 249
40 A 258
SPM 2004
35 C 230
36 B 238
37 A 239
38 A 242-251
39 C 244 - 246
40 C 244

LENGGONG LEADERSHIP ( LEAD ) PANITIA SEJARAH @ SMK SULTAN AZLAN SHAH