Anda di halaman 1dari 4

Kuiz Tilawah Al-Quran Tahun 2

1. Berapakah ayat yang terdapat dalam surah Al-Kafirun?

a. 4
b. 5
c. 6

2. Apakah surah pertama yang tercatat di dalam Al-Quran?

a. Surah Al-Kafirun
b. Surah Al-Fatihah
c. Surah An-Nas

3. Pada tarikh berapakah Al-Quran diturunkan?

a. 17 Syawal
b. 17 Februari
c. 17 Ramadan

4. Al Quran diturunkan dalam bahasa ________

A- Arab B- Inggeris C- Melayu

5. Al Quran adalah kalam ___________.

A- malaikat B- Allah C- manusia

6. Orang yang membaca Al Quran akan diberi ganjaran ______ oleh Allah.

A- pahala B- dosa C- hadiah

7. Al Quran merupakan mukjizat teragung nabi _____________.

A- Adam B- Isa C- Muhammad


8. Surah Al-Nas adalah surah yang ___________ di dalam Al-Quran.

a. kedua
b. pertama
c. terakhir

9. An-Nas bermaksud ___________

a. Manusia
b. Jin
c. Haiwan

10. Apakah binatang yang sangat besar yang menjadi nama surah dalam Al-Quran.

a. Lembu
b. Kucing
c. Gajah

11. Surah Al-Kausar, terdapat ____ ayat:

a. 4
b. 3
c. 2

12. Di dalam Surah Al-Maun, Allah menceritakan tentang:

a. Anak yatim dan orang miskin


b. Anak ahmad dan adik beradik nya.
c. Anak adam dan kawannya.

13. Apakah hukum bacaan kalimah yang bergaris di bawah?

a.
b.
c.
14. Manakah ayat yang mempunyai hukum bacaan Alif Lam Syamsiah.

a.
b.
c.

15. Pilih ayat yang mempunyai hukum bacaan bertashdid.

a.
b.
c.

Soalan 16-20 sila bulatkan kalimah yang mempunyai bacaan panjang.


16. a.
b.

c.

17. a.
b.
c.

18. a.

b.

c.

19. a.
b.
c.

20. a.
b.
c.
Soalan 21-25 sila tentukan hukum tajwid bagi kalimah yang bergaris.

21.

a.
b.
c.

22.

a.
b.
c.

23.

a.
b.
c.

24.

a.
b.
c.

25.

a.
b.
c.