Anda di halaman 1dari 5

Analisis SWOT

Bidang/ Elemen : HEM (Disiplin)

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

Kerjasama pentadbir dan PIBG Kesalahan berulangan oleh murid yang sama.
Program E-SSDM memudahkan guru disiplin 15% murid malas membuat kerja sekolah.
mengesan salah laku murid Latar belakang keluarga murid yang bermasalah.
Masalah peribadi

PELUANG (O) ANCAMAN (T)

Sokongan padu PIBG dan pemimpin setempat Ibu bapa kurang prihatin terhadap anak mereka.
Bantuan dan penglibatan pihak luar seperti polis Ibu bapa dari golongan kurang berpendidikan
Program Unit Bimbingan dan Kaunseling yang
terancang

1
PELAN STRATEGIK

SEKOLAH : SMK BANDAR KERAYONG JADUAL 1

UNIT/ BIDANG : HEM (Disiplin)

SASARAN STRATEGIK
BIDANG/ ISU-ISU MATLAMAT OBJEKTIF KPI (INITIATIVES)
FUNGSI STRATEGIK STRATEGIK 2015 2016 2017 2018 2019

15% murid 15% 10% 8% 5% 0% Memantapkan


HEM Disiplin murid Memantapkan Memastikan yang sistem
yang kurang pengurusan bilangan melakukan pengurusan
mantap disiplin untuk murid yang salah laku disiplin murid.
menjejaskan membentuk malas tidak
pembentukan sahsiah murid membuat menghantar
sahsiah murid kerja kerja
sekolah sekolah.
dapat
dikurangkan
sehingga
tahap sifar

2
PELAN TINDAKAN 1

STRATEGI : Memantapkan sistem pengurusan disiplin murid. JADUAL 2

OBJEKTIF : Mengurangkan bilangan murid yang malas membuat kerja rumah.

Bil Program / Tanggungjawab Tempoh / Kos / Output KPI Pelan Kontigensi


Projek Hari Sumber
1 HEM 1. HEM Jan-Nov tiada Kesedaran Salah laku Kerjasama penuh
2. Badan Disiplin murid terhadap malas dari semua guru
3. Kaunselor salah laku pada membuat kerja dan pentadbir
4. Semua guru diri sendiri sekolah sekolah.
menurun Kefahaman yang
setiap tahun jelas kepada ibu
bapa.

3
PELAN OPERASI
NAMA PROGRAM Disiplin (Jati Diri) JADUAL 3
OBJEKTIF Memantapkan pengurusan disiplin untuk membentuk sahsiah murid.
Mengurangkan bilangan murid yag terlibat dalam kes salah laku (malas)
TEMPOH 5 tahun
SASARAN Murid yang malas
KOS Tiada

Langkah Program / Projek Tanggungjawab Tempoh / Hari Pelan Kontigensi


-Mesyuarat jawatankuasa Guru Besar 1 kali Pembahagian Tugas
-Tetapkan tarikh GPK HEM
1 -Bentang kertas kerja Penyelaras Disiplin
-Lantik AJK Semua guru
-Agihan kerja
2 Guru kelas mengenalpasti murid yang malas Guru kelas Sepanjang Pengemaskini rekod salah laku
tahun murid
Pertemuan 3 pihak: sekolah, penjaga dan murid Guru Besar -Sepanjang Hari terbuka
GPK HEM tahun
3 Penyelaras Disiplin -Hari ibu bapa
Guru kelas
Tindakan disiplin dan motivasi Guru Besar Sepanjang
GPK 1 tahun
4 GPK HEM
GPK KK
Semua guru
5 Penilaian Program HEM Dari semasa ke Penilaian berasaskan laporan
Penyelaras Disiplin semasa disiplin

4
6 Penambahbaikan bagi memperbaiki keberkesanan program Guru Besar Oktober Maklum balas sepanjang tahun
pada masa hadapan. GPK HEM November daripada keberkesanan program
Penyelaras Disiplin