Anda di halaman 1dari 1

Bibliografi

Abdullah Yusuf. (2010). Linguistik dan Sosiolinguistik. Selangor: Meteor Doc. Sdn.

Bhd.

Alias Mohammad Yatim. (1998). Mengenali Bahasa Melayu. Kedah: Percetakan

Paavai.

Arbak Othman. (1983). Permulaan Ilmu Linguistik Satu Pengenalan Konsep dan Bidang

Kajian Secara Teoritis. Kuala Lumpur: Sarjana Enterprise.

Ashrol Rahimy Bin Pg Damit. 2012. Bahasa Slanga Dalam


Facebook.http://kpbteamwork.blogspot.com/2012/04/bahasa-slanga-dalam-facebook.html

Muhammad Daud, www.sinarharian.com.my/.../bahasa-slanga-dan-remaja-1.315632