Anda di halaman 1dari 29

Ambilan

Sem Ambilan
Semester

BULAN JANUARI FEBRUARI MAC APRIL MEI


TAHUN 2015 2015 2015 2015 2015

PPPR IPGM PJB

PISMP PRA / SEM 1

JUN 2012
Jan-13
1

JUN JAN-MEI
2015 2015
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PERLIS, PERLIS

RUMUSAN KEHADIRAN KULIAH BULANAN PELATIH

BULAN JANUARI Tutor


TAHUN 2015
JUMLAH JAM: JUMLAH JAM: JUMLAH JAM: 0
BULAN INI BULAN LEPAS TERKUMPUL %
BIL NAMA NO KP J S R P O J S R P O J S R P O J HADIR

1 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

2 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

3 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

4 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
5 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

6 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

7 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

8 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
9 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

10 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

11 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
12 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

13 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

14 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

15 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

16 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

17 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
18 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

19 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

20 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

21 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
22 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

23 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

24 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
25 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

26 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

27 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

28 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

29 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

30 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
CATATAN
LAM-PT03-03

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PERLIS, PERLIS


Rumusan Kehadiran Kuliah Bulanan Pelatih

Bagi Bulan JANUARI Tahun 2015


Nama Mentor Kumpulan 0

Kumpulan Akademik : 0

Jumlah Waktu Kuliah hingga kini : 0 (MESTI DIISIKAN BIL. JAM)


DENGAN
KEBENARA TANPA DI- Jum
N Jam % % Tidak
Bil NAMA SAKIT SEBAB GANTUNG Tidak
Hadir Hadir hadir
(S) *R *P (O) KULIAH Hadir
1 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
2 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
3 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
4 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
5 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
6 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
7 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
8 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
9 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
10 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
11 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
12 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
13 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
14 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
15 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
16 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
17 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
18 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
19 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
20 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
21 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
22 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
23 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
24 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
25 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
26 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
27 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
28 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
29 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
30 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

Analisis Kehadiran Mengikut Kategori Peratus


Kategori Peratus <70% 70-79% 80-89% 90-99% 100%
Bilangan Err:522 Err:522 0 0 0
Peratus Err:522 Err:522 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Catatan
1. Salinan sakit hendaklah disahkan dan disimpan oleh Tutor * 4. R= Pelajar tidak hadir dengan kebenaran rasmi
dalam fail peribadi. (Tidak perlu diserahkan kepada HEP) kerana diarahkan oleh pihak institut untuk hadir
2. Isikan bilangan waktu tidak hadir ke dalam lajur-lajur aktiviti yang lain.
yang berkenaan * 5. P= Pelajar yang diberi pengecualian kuliah oleh
3. Masukkan SATU salinan ke dalam Kotak Kehadiran yang institut atas urusan peribadi
disediakan di Pejabat HEP pada/sebelum 5 hb.setiap bulan berikutnya.

Tarikh:

Tarikh Penerimaan : ________________ Tandatangan Pihak HEP : __________________ Tandatangan Tutor : _________________

Julai 2014
LAM-PT03-03

SEBAB-SEBAB
TIDAK HADIR

100%
0
#DIV/0!

an kebenaran rasmi
k institut untuk hadir

gecualian kuliah oleh


di

4 Feb 2013

____

Julai 2014
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PERLIS, PERLIS
RUMUSAN KEHADIRAN KULIAH BULANAN PELATIH
0 BULAN FEBRUARI Tutor 0
TAHUN 2015
JUMLAH JAM: JUMLAH JAM: 0 JUMLAH JAM: 0
BULAN INI BULAN LEPAS TERKUMPUL %
BIL NAMA NO KP J S R P O J S R P O J S R P O J HADIR
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
CATATAN
LAM-PT03-03 LAM-PT03-03

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PERLIS, PERLIS

Rumusan Kehadiran Kuliah Bulanan Pelatih

Bagi Bulan FEBRUARI Tahun 2015


Nama Mentor Kumpulan 0

Kumpulan Akademik : 0

Jumlah Waktu Kuliah hingga kini : 0 (MESTI DIISIKAN BIL. JAM)

DENGAN TANPA DI- Jum


Jam % % Tidak
Bil NAMA SAKIT KEBENARAN SEBAB GANTUNG Tidak
Hadir Hadir hadir
(S) *R *P (O) KULIAH Hadir
1 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
2 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
3 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
4 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
5 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
6 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
7 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
8 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
9 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
10 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
11 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
12 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
13 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
14 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
15 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
16 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
17 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
18 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
19 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
20 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
21 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
22 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
23 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
24 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
25 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
26 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
27 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
28 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
29 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
30 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
Analisis Kehadiran Mengikut Kategori Peratus
Kategori Peratus <70% 70-79% 80-89% 90-99% 100%
Bilangan Err:522 Err:522 0 0 0
Peratus Err:522 Err:522 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Catatan
1. Salinan sakit hendaklah disahkan dan disimpan oleh Tutor * 4. R= Pelajar tidak hadir dengan kebenaran rasmi
dalam fail peribadi. (Tidak perlu diserahkan kepada HEP) kerana diarahkan oleh pihak institut untuk hadir
2. Isikan bilangan waktu tidak hadir ke dalam lajur-lajur aktiviti yang lain.
yang berkenaan * 5. P= Pelajar yang diberi pengecualian kuliah oleh
3. Masukkan SATU salinan ke dalam Kotak Kehadiran yang institut atas urusan peribadi
disediakan di Pejabat HEP pada/sebelum 5 hb.setiap bulan berikutnya.
Tarikh:

Tarikh Penerimaan : ________________ Tandatangan Pihak HEP : __________________ Tandatangan Tutor : _________________

Julai 2014
LAM-PT03-03 LAM-PT03-03

SEBAB-SEBAB
TIDAK HADIR

100%
0
#DIV/0!

n kebenaran rasmi
k institut untuk hadir

ecualian kuliah oleh

26-Oct-17

Julai 2014
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PERLIS, PERLIS
RUMUSAN KEHADIRAN KULIAH BULANAN PELATIH
0 BULAN MAC Tutor 0
TAHUN 2015
JUMLAH JAM: JUMLAH JAM: 0 JUMLAH JAM: 0
BULAN INI BULAN LEPAS TERKUMPUL
BIL NAMA NO KP J S R P O J S R P O J S R P O J
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% CATATAN
HADIR
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
LAM-PT03-03

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PERLIS, PERLIS

Rumusan Kehadiran Kuliah Bulanan Pelatih

Bagi Bulan MAC Tahun 2015


Nama Mentor Kumpulan 0

Kumpulan Akademik : 0

Jumlah Waktu Kuliah hingga kini : 0 (MESTI DIISIKAN BIL. JAM)

DENGAN TANPA DI- Jum


Jam %
Bil NAMA SAKIT KEBENARAN SEBAB GANTUNG Tidak
Hadir Hadir
(S) *R *P (O) KULIAH Hadir
1 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0
2 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0
3 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0
4 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0
5 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0
6 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0
7 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0
8 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0
9 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0
10 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0
11 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0
12 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0
13 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0
14 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0
15 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0
16 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0
17 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0
18 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0
19 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0
20 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0
21 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0
22 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0
23 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0
24 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0
25 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0
26 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0
27 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0
28 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0
29 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0
30 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0
Analisis Kehadiran Mengikut Kategori Peratus
Kategori Peratus <70% 70-79% 80-89% 90-99%
Bilangan Err:522 Err:522 0 0
Peratus Err:522 Err:522 #DIV/0! #DIV/0!
Catatan
1. Salinan sakit hendaklah disahkan dan disimpan oleh Tutor * 4. R= Pelajar tidak hadir dengan kebenaran rasmi
dalam fail peribadi. (Tidak perlu diserahkan kepada HEP) kerana diarahkan oleh pihak institut untuk hadir
2. Isikan bilangan waktu tidak hadir ke dalam lajur-lajur aktiviti yang lain.
yang berkenaan * 5. P= Pelajar yang diberi pengecualian kuliah oleh
3. Masukkan SATU salinan ke dalam Kotak Kehadiran yang institut atas urusan peribadi
disediakan di Pejabat HEP pada/sebelum 5 hb.setiap bulan berikutnya.
Tarikh:

Tarikh Penerimaan : ________________ Tandatangan Pihak HEP : __________________ Tandatangan Tutor : _________________

Julai 2014
LAM-PT03-03

SEBAB-SEBAB
% Tidak hadir
TIDAK HADIR

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

100%
0
#DIV/0!

jar tidak hadir dengan kebenaran rasmi


diarahkan oleh pihak institut untuk hadir
aktiviti yang lain.
ar yang diberi pengecualian kuliah oleh
institut atas urusan peribadi

Tarikh: 26-Oct-17

Julai 2014
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PERLIS, PERLIS
RUMUSAN KEHADIRAN KULIAH BULANAN PELATIH
0 BULAN APRIL Tutor 0
TAHUN 2015
JUMLAH JAM: JUMLAH JAM: 0 JUMLAH JAM: 0
BULAN INI BULAN LEPAS TERKUMPUL
BIL NAMA NO KP J S R P O J S R P O J S R P O J
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% CATATAN
HADIR
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
LAM-PT03-03

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PERLIS, PERLIS

Rumusan Kehadiran Kuliah Bulanan Pelatih

Bagi Bulan APRIL Tahun 2015


Nama Mentor Kumpulan 0

Kumpulan Akademik : 0

Jumlah Waktu Kuliah hingga kini : 0 (MESTI DIISIKAN BIL. JAM)

DENGAN TANPA DI- Jum


Bil NAMA SAKIT KEBENARAN SEBAB GANTUNG Jam % Hadir Tidak
% Tidak
Hadir hadir
(S) *R *P (O) KULIAH Hadir
1 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
2 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
3 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
4 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
5 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
6 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
7 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
8 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
9 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
10 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
11 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
12 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
13 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
14 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
15 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
16 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
17 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
18 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
19 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
20 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
21 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
22 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
23 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
24 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
25 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
26 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
27 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
28 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
29 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
30 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
Analisis Kehadiran Mengikut Kategori Peratus
Kategori Peratus <70% 70-79% 80-89% 90-99% 100%
Bilangan Err:522 Err:522 0 0 0
Peratus Err:522 Err:522 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Catatan
1. Salinan sakit hendaklah disahkan dan disimpan oleh Tutor * 4. R= Pelajar tidak hadir dengan kebenaran rasmi
dalam fail peribadi. (Tidak perlu diserahkan kepada HEP) kerana diarahkan oleh pihak institut untuk hadir
2. Isikan bilangan waktu tidak hadir ke dalam lajur-lajur aktiviti yang lain.
yang berkenaan * 5. P= Pelajar yang diberi pengecualian kuliah oleh
3. Masukkan SATU salinan ke dalam Kotak Kehadiran yang institut atas urusan peribadi
disediakan di Pejabat HEP pada/sebelum 5 hb.setiap bulan berikutnya.
Tarikh:

Tarikh Penerimaan : __________________ Tandatangan Pihak HEP : ____________________ Tandatangan Tutor : __________________

Julai 2014
LAM-PT03-03

SEBAB-SEBAB
TIDAK HADIR

100%
0
#DIV/0!

rasmi
k hadir

h oleh

26-Oct-17

Julai 2014
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PERLIS, PERLIS
RUMUSAN KEHADIRAN KULIAH BULANAN PELATIH
0 BULAN MEI Tutor 0
TAHUN 2015
JUMLAH JAM: JUMLAH JAM: 0 JUMLAH JAM: 0
BULAN INI BULAN LEPAS TERKUMPUL
BIL NAMA NO KP J S R P O J S R P O J S R P O J
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% CATATAN
HADIR
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
LAM-PT03-03

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PERLIS, PERLIS

Rumusan Kehadiran Kuliah Bulanan Pelatih

Bagi Bulan MEI Tahun 2015


Nama Mentor Kumpulan 0

Kumpulan Akademik : 0

Jumlah Waktu Kuliah hingga kini : 0 (MESTI DIISIKAN BIL. JAM)

DENGAN TANPA DI- Jum


KEBENARAN Jam % % Tidak
Bil NAMA SAKIT SEBAB GANTUNG Tidak
Hadir Hadir hadir
(S) *R *P (O) KULIAH Hadir
10 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
20 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
30 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
40 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
50 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
60 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
70 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
80 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
90 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
10 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
11 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
12 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
13 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
14 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
15 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
16 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
17 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
18 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
19 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
20 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
21 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
22 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
23 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
24 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
25 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
26 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
27 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
28 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
29 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
30 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
Analisis Kehadiran Mengikut Kategori Peratus
Kategori Peratus <70% 70-79% 80-89% 90-99% 100%
Bilangan Err:522 Err:522 0 0 0
Peratus Err:522 Err:522 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Catatan
1. Salinan sakit hendaklah disahkan dan disimpan oleh Tutor * 4. R= Pelajar tidak hadir dengan kebenaran rasmi
dalam fail peribadi. (Tidak perlu diserahkan kepada HEP) kerana diarahkan oleh pihak institut untuk hadir
2. Isikan bilangan waktu tidak hadir ke dalam lajur-lajur aktiviti yang lain.
yang berkenaan * 5. P= Pelajar yang diberi pengecualian kuliah oleh
3. Masukkan SATU salinan ke dalam Kotak Kehadiran yang institut atas urusan peribadi
disediakan di Pejabat HEP pada/sebelum 5 hb.setiap bulan berikutnya.
Tarikh:

Jun 2012
Tarikh Penerimaan : ________________Tandatangan Pihak HEP : __________________Tandatangan Tutor : _________________________
LAM-PT03-03

Jun 2012
LAM-PT03-03

SEBAB-SEBAB
TIDAK HADIR

100%
0
#DIV/0!

ran rasmi
ntuk hadir

uliah oleh

26-Oct-17

Jun 2012
LAM-PT03-03

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PERLIS, PERLIS

Rumusan Kehadiran Kuliah Bulanan Pelatih

Bagi Bulan JAN-MEI Tahun 2015


Nama Mentor Kumpulan 0

Kumpulan Akademik : 0

Jumlah Waktu Kuliah hingga kini : 0 (MESTI DIISIKAN BIL. JAM)

DENGAN TANPA DI- Jum


KEBENARAN Jam % % Tidak
Bil NAMA SAKIT SEBAB GANTUNG Tidak
Hadir Hadir hadir
(S) *R *P (O) KULIAH Hadir
1 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
2 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
3 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
4 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
5 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
6 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
7 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
8 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
9 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
10 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
11 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
12 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
13 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
14 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
15 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
16 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
17 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
18 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
19 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
20 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
21 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
22 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
23 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
24 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
25 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
26 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
27 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
28 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
29 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
30 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
Analisis Kehadiran Mengikut Kategori Peratus
Kategori Peratus <70% 70-79% 80-89% 90-99% 100%
Bilangan Err:522 Err:522 0 0 0
Peratus Err:522 Err:522 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Catatan
1. Salinan sakit hendaklah disahkan dan disimpan oleh Tutor * 4. R= Pelajar tidak hadir dengan kebenaran rasmi
dalam fail peribadi. (Tidak perlu diserahkan kepada HEP) kerana diarahkan oleh pihak institut untuk hadir
2. Isikan bilangan waktu tidak hadir ke dalam lajur-lajur aktiviti yang lain.
yang berkenaan * 5. P= Pelajar yang diberi pengecualian kuliah oleh
3. Masukkan SATU salinan ke dalam Kotak Kehadiran yang institut atas urusan peribadi
disediakan di Pejabat HEP pada/sebelum 5 hb.setiap bulan berikutnya.

Tarikh Penerimaan : ________________Tandatangan Pihak HEP : __________________Tandatangan Tutor : ___________________


Julai 2014
LAM-PT03-03
Tarikh:

Julai 2014
LAM-PT03-03

SEBAB-SEBAB
TIDAK HADIR

100%
0
#DIV/0!

ran rasmi
ntuk hadir

uliah oleh

Julai 2014
LAM-PT03-03
26-Oct-17

Julai 2014