Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU

Nama : Aurell Aurella Jimnis Tarikh lahir : 5 Ogos 2009 Tarikh mula : 08.03.2017 Tempoh semakan : 8 Jun 2017
Komponen : Bahasa Melayu Umur : 8 tahun
Pengetahuan Sedia Ada Murid boleh membaca 3 daripada 4 ayat-ayat mudah berdasarkan suku kata KV+KVK
seperti atas, ikan, empat dan sebagainya.
Matlamat Jangka Panjang Murid dapat membaca 3 daripada 4 ayat-ayat mudah berdasarkan suku kata KV+KVK
seperti pokok, hujan, katak dan sebagainya.
Kekuatan / Minat Murid suka mendengar cerita haiwan.

Kelemahan / Masalah Yang Murid mengalami kesukaran untuk membaca dengan lancar dan tiada keyakinan untuk
Dikenal Pasti membaca secara kuat.
Objektif Jangka Pendek Pendekatan Penilaian / Tarikh / Tanggungjawab

Membolehkan murid :
1) Menyebut nama benda 1) Memaparkan gambar dengan perkataan Tarikh penilaian : 28 April 2017
dengan perkataan KV+KVK KV+KVK. Misalnya gambar pokok, Kemajuan : Boleh menyebut nama benda
yang betul seperti pokok, katak, lapan dan sebagainya. dengan perkataan KV+KVK.
lebah, Katak dan Guru Subjek: Bekerjasama dengan guru
sebagainya. 2) Menyebut ceraian kad-kad suku kata pemulihan.
KV+KVK. Ibu bapa: Memantau ketika anak
2) Menyatukan suku kata melaksanakan kerja kerja rumah yang
3) Memadankan kad-kad suku kata
menjadi perkataan yang diberikan oleh guru.
menjadi perkataan KV+KVK. Latih-tubi
bermakna berdasarkan suku
mengeja dan menyebut perkataan
kata KV+KVK. Contoh:
KV+KVK menggunakan Big Book.
Cth: PO+KOK = POKOK
KA+TAK = KATAK
LE+BAH = LEBAH
Tandatangan ibu bapa / penjaga : Tarikh Bersidang Tandatangan ibu bapa / penjaga : Tarikh Bersidang
Awal : Akhir :

(Nama : (Nama :

Tandatatangan Guru : Tandatangan Guru :

(Nama : (Nama :