Anda di halaman 1dari 4

BAHAGIAN A

Pilih jawapan yang betul.


1. Sajian minum petang merupakan sajian 6. Antara alatan tangan berikut, yang manakah
digunakan untuk memotong kepingan logam nipis?
A pertama selepas bangun tidur
A gergaji besi B kikir
B pra makan malam
C antara tengah hari dengan makan malam C pisau D gunting logam
D antara pagi dengan makan tengah hari
7. Apakah kegunaan alatan tangan di bawah?

Rajah 1

2. Komponen pada rajah 1 berfungsi untuk _________


. A menggembur medium
B menggali lubang semasa menanam biji benih
A menggerakkan gear
C menyiram tanaman
B membekalkan tenaga elektrik pada kit model
D mengangkat rumput yang telah dicabut
C mengawal pergerakan kit model
D mengukuhkan kit model 8. Apakah nama bekas semaian di bawah?

3. Apakah yang perlu dilakukan selepas selesai


memasak ?

A membersihkan alatan dan ruang memasak


B membersihkan dapur
A dulang semaian
C membersihkan singki B kotak semaian plastik
C dulang semaian
D membersihkan meja
D polibeg

4. Mengapakah kemasan perlu dilakukan ke atas


9. Apakah kegunaan alat pengisar?
projek?
A mengisar bahan makanan
A mencantikkan projek
B mencacatkan projek B merebus dan mereneh bahan makanan
C menurunkan kos
C menimbang bahan makanan kering dan basah
D meratakan permukaan projek
D mengacau dan menyenduk makanan
5. Bagaimanakah pemasangan kit model dilakukan?

A berpandukan pemerhatian 10. Berikut merupakan bahan bukan logam, kecuali


B berpandukan lukisan skematik
A papan lapis B perspeks
C berpandukan buku idea
C MDF D aluminium
D berpandukan buku manual
BAHAGIAN B

1. Tandakan ( ) pada pernyataan yang betul dan ( ) pada pernyataan yang salah.

a. Bahan makanan hendaklah dipotong dahulu sebelum dicuci.


b. Pastikan suis dimatikan dan plag dicabut setelah menggunakan alatan eletrik.

c. Makanan yang siap dimasak boleh dihias supaya lebih sedap rasanya.

d. Kita perlu menyediakan medium semaian sebelum menyemai benih.

e. Kertas las digunakan un tuk melicinkan permukaan kayu bagi sesuatu projek.

2. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

skematik Tarikh luput medium gear dipacu bekas plastik

a. Gear pemacu pada syaf motor akan menggerakkan _________________________.

b. Terdapat dua jenis litar elektronik yang membantu kita membuat penyambungan, iaitu litar
____________________ dan litar bergambar.

c. Bahan perantara yang perlu digunakan untuk menyemai biji benih adalah __________________
semaian.

d. Antara bahan yang digunakan untuk membungkus makanan adalah ____________________.

e. Nombor yang dicetak seperti : 31 / 06 / 2017 pada label pembungkusan merujuk kepada
_____________________ makanan itu.
BAHAGIAN C

1. Rajah di bawah menunjukkan medium yang biasa digunakan di dalam penyemaian biji benih.
Namakan medium semaian berikut.

Tanah campuran Coco peat Peat moss

2. Pilih dan padankan maklumat pada label pembungkusan makanan yang ditunjukkan di bawah.

Tanda halal Jenama Kandungan Jenis makanan

Tarikh luput Tanda harga berat

KERTAS SOALAN TAMAT


SELAMAT MENJAWAB
SEMOGA BERJAYA