Anda di halaman 1dari 6

Rancangan Pengajaran Harian

Mata pelajaran Sejarah


Kelas Tahun 4 Murni
Tema Mari Belajar Sejarah
Tajuk Zaman Air Batu
Masa 8.30-9.30 pagi
Standard Kandungan :
Fokus 2.1 Zaman Air Batu

Standard Pembelajaran :
2.1.1 Menyatakan maksud zaman air batu
2.1.2 Menyatakan perubahan yang berlaku pada Zaman Air Batu
K2.1.4 Menyatakan keperluan menghargai alam sekitar

Objektif Sepanjang pengajaran dan pembelajaran , murid-murid akan dapat :


1. Menyatakan maksud zaman air batu
2. Menjelaskan perubahan-perubahan yang berlaku pada zaman
air batu
3. Menyatakan tiga keperluan menghargai alam sekitar

Nilai murni - bersyukur, kasih saying, menghargai


EMK alam sekitar, kerjasama
KPS Elemen asas sejarah
Dimensi Kewarganegaraan - bangga dengan sejarah asal-usul
negara
TMK belajar melalui TMK
Bahan Bantu Komputer, LCD, kertas mahjung, puzzle, kiub ice dan alat tulis.
Mengajar
Refleksi
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

AKTIVITI EMK CATATAN


Permulaan (5 minit)
Nilai Murni ABM
Menonton tayangan video klip
-bersyukur -Komputer riba,
1. Murid menonton tayangan video - kasih sayang LCD
klip pencairan glasier.
EMK :
2. Guru bertanyakan soalan kepada
murid berkaitan klip video yang -TMK
ditayangkan:
KB:
a) Siapa tahu apa yang berlaku -Menjana Idea
dalam video ini? -Menghubung

Murid menjawab soalan guru secara kait


lisan

b) Apakah yang meliputi


kawasan dalam video
tersebut?

Murid menjawab soalan guru

3. Guru mengaitkan jawapan murid


dengan tajuk pelajaran hari ini.

Aktiviti 1 (15 minit)

1. Guru membahagikan murid kepada


dua kumpulan . Nilai :
menghargai alam
2. Kumpulan 1 diminta menyenaraikan
keadaan semasa cuaca sejuk /terlalu
sejuk. Kumpulan 2 menyenaraikan
sebab-sebab cuaca menjadi sejuk/
KB :
terlalu sejuk.
menjana idea

3. Murid-murid berbincang dalam


kumpulan masing-masing dan
menyenaraikan hasil dapatan mereka
dalam kertas mahjong.

4. Guru meminta setiap ketua kumpulan


untuk membentangkan hasil
perbincangan di hadapan kelas.

5. Guru merumuskan pembentangan


murid dan mengaitkannya dengan
proses membuat air batu di rumah
masing-masing.

6. Guru memberikan pengukuhan dan


memberikan penerangan yang paling
tepat tentang maksud zaman air batu.

Aktiviti 2 (20 minit)

1. Guru menunjukkan gambar slaid Nilai :


kawasan-kawasan yang dilitupi air
menghargai alam
batu yang sedang mencair.

2. Murid diminta menjelaskan peristiwa/


EMK :
kandungan gambar
ICT
3. Guru juga merumuskan jawapan
murid dengan satu eksperimen
ringkas iaitu kiub air batu yang KB :
terdedah.
memberi sebab
4. Guru meminta murid menyenaraikan
sebab-sebab air batu mencair.

5. Murid menyenaraikan sebab-sebab


air batu mencair.

6. Guru menyoal murid kenapa cuaca


menjadi panas dan murid-murid
menjawab soalan.

7. Guru mengaitkan jawapan murid


dengan menerangkan tentang
keadaan cuaca dan pencairan zaman
air batu dengan bantuan gambar-
gambar berkaitan dan mengaitkan
dengan perubahan zaman air batu.

Aktiviti 3 (15 minit) Nilai : BBM :


1. Guru menyediakan tiga stesen. Kerjasama Puzzle
2. Murid dibahagikan kepada 3 stesen Kad arahan
berikut:
KB
Stesen 1 (zaman Air batu)
menjana idea
Stesen 2 (perubahan-perubahan zaman
air batu) menjelas
Stesen 3 (alam sekitar)

3. Murid akan bergerak ke setiap stesen


yang ditetapkan.

4. Murid dikehendaki mencantumkan


kepingan puzzle gambar-gambar
yang diberikan dan menjawab soalan
berdasarkan arahan yang terdapat
dalam kad arahan.

5. Murid akan membentangkan jawapan


mereka dan guru akan memberi
maklumbalas.

Penutup (5 minit)
Nilai :
1. Guru menunjukkan gambar-gambar
Menghargai dan
berkaitan zaman air batu dan
memelihara serta
mengimbas kembali pelajaran hari
memulihara
tersebut.
alam sekitar
2. Murid diminta menyatakan
kepentingan menjaga alam sekitar.

3. Guru mengedarkan lembaran kerja


(rujuk lampiran 1)

4. Guru membincang jawapan bersama


murid-murid dan merumuskan
pelajaran hari ini.