Anda di halaman 1dari 7

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL)

LADANG MAYFIELD

DOKUMENTASI

PENGURUSAN STRESS UNTUK GURU

TARIKH :

15.09.17

TEMPAT :

BILIK MESYUARAT
KERTAS KERJA PENGURUSAN STRESS UNTUK GURU - GURU

1.0 PENGENALAN

Perkembangan pesat dalam persada pendidikan negara terutamanya NKRA amat

menuntut warga pendidik untuk merancang dengan tepat dan bertindak proaktif demi

merealisasikan kecemerlangan pendidikan khasnya dalam melahirkan insan minda

kelas pertama. Sehubungan dengan itu, guru-guru perlu memantapkan pengetahuan

professional dan kemahiran diri supaya menjadi guru yang serba boleh dan

berpengetahuan luas. Oleh itu,bermula pada tahun 2008, pihak kementerian telah

menetapkan bahawa semua guru wajib menghadiri sekurang-kurangnya 7 hari

berkursus dalam setahun. Maka, pelbagai kursus, bengkel dan taklimat yang

bersesuaian dengan profesionalisme guru diatur oleh pihak pentadbir dalam usaha

menyediakan minda dan fizikal guru supaya menjadi pendidik yang lebih mantap,

berpengetahuan tinggi dan berketerampilan.

2.0 RASIONAL

Pertandingan ini bertujuan bagi memberi peluang kepada para murid menunjukkan

minat terhadap reka cipta. Selain itu, murid-murid juga berpeluang menlahirkan idea-

idea yang bernas di samping mencuba sesuatu yang baru dan menajamkan pemikiran

mereka agar berfikir di luar kotak pemikiran.


2.0 MATLAMAT

Matlamat program berfokus kepada peningkatan prestasi guru dari aspek sahsiah,

rohani dan emosi supaya dapat melaksanakan tugas sebagai guru dengan komitmen

yang tinggi dan mempunyai ilmu yang sempurna sebagai pendidik dan menjadi kaki

tangan kerajaan yang akur dan patuh dengan kehendak kementerian. Selain itu diharap

agar kursus ini akan memberi panduan kepada guru-guru dalam menguruskan tugasan

sebagai guru dan pendidik di sekolah dan tugasan harian di rumah agar segala-galanya

dapat dilakukan tanpa rasa tertekan.

4.0 OBJEKTIF

4.1 Memahami konsep dan senario stress di dalam organisasi.

4.2 Memahami dan mengaplikasikan pengurusan stress

4.3 Menggunakan stress untuk kepentingan dan kemajuan diri dan organisasi

4.4 Merangsang ke arah keseronokan bekerja tanpa stress

4.5 Membentuk budaya kecemerlangan di dalam organisasi

5.0 TARIKH, MASA DAN TEMPAT

5.1 Tarikh : 15.09.17

5.2 Masa : Jumaat

5.3 Tempat : Bilik mesyuarat

6.0 KUMPULAN SASARAN

Guru - guru SJK (T) LADANG MAYFIELD


7.0 JAWATANKUASA PERTANDINGAN

Penasihat : Pn. P.Suthmothy

( Guru Besar )

Pengerusi : En.G.Kumar

( Penolong Kanan Pentadbiran )

Naib Pengerusi : Pn. Letchemy

(Penolong Kanan HEM )

Setiausaha : Pn.S.Logammal

Bendahari : Pn.R.Vani

AJK : Pn.K.Thamayanthi

Pn.G.Jeevitha

Pn.G.Sarojini

Pn.N.Vetiah

En.M.Paul

En.S.Superamaniam

8.0 SUMBER KEWANGAN

Sumbangan daripada sekolah


9.0 PELAKSANAAN

Diadakan selepas sekolah kepada semua guru SJKT Ladang Mayfield

10.0 PENUTUP

Program yang dirancang ini diharap dapat dilaksanakan dengan lancar, berkesan dan

jayanya. Sesungguhnya, kejayaan hanya akan dicapai dengan usaha gigih, komitmen

padu, semangat jitu hasil ramuan kerjasama warga sekolah, pendidik dan pelajar

sendiri. Moga-moga kecemerlangan pelajar mencetus anjakan paradigma selaras

Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menitipkan keseimbangan dalam aspek

intelek, rohani, jasmani dan emosi.

Disediakan oleh : Disemak oleh :

Logammal Sumugam Guru Besar

Setiausaha SJKT LDG MAYFIELD


LAPORAN BENGKEL PENGURUSAN STRESS GURU

Bengkel ini telah menambah pengalaman kami dari segi pengurusan stress dalam

kehidupan harian. Kami mempelajari pelbagai cara mudah untuk menangani stress.

Tekanan diri dan kerja yang tidak dikawal serta diurus dengan baik
boleh menyebabkan banyak masalah prestasi dan pencapaian kerja pekerja
dan kesan negatif kepada produktiviti syarikat. Oleh itu, latihan berkaitan
pengurusan tekanan (stress) dan pengukuhan kawalan emosi diri amat
penting untuk mengelakkan masalah-masalah seperti di atas dialami oleh
individu dan menjejaskan pencapaian organisasi mereka.
Bengkel yang dianjurkan ini menekankan kepada peningkatan
kompetensi pengawalan emosi dan penguasaan kemahiran dalam
menghadapi tekanan yang dialami oleh individu serta pengukuhan kekuatan
dalaman diri dalam berhadapan dengan kesukaran dan konflik dalam kerjaya
dan kehidupan seharian.
Dalam kursus ini juga, para peserta didedahkan dengan pengisian
penting untuk mengatasi segala cabaran dalam hidup. Diharapkan kursus ini
dapat membantu para peserta dalam menghadapi cabaran emosi dengan
berkesan
Kesimpulannya, Projek ini adalah amat berfaedah kepada guru - guru kerana
telah mendapat banyak pengalaman yang berharga melalui bengkel ini. Kami telah
belajar menggunakan sumber yang terhad untuk membuat perubahan yang paling
banyak.

Disediakan oleh : Disemak oleh :

Logammal Sumugam Guru Besar


Setiausaha SJKT LDG MAYFIELD