Anda di halaman 1dari 2

Trial version converts only a one sheet at

RANCANGAN PENGAJARAN SAINS


KELAS: MASA: MINGGU/ TARIKH/ HARI:
SUBJEK: TAJUK:
TEMA:
STANDARD PEMBELAJARAN:
OBJEKTIF PEMBELAJARAN (STANDARD Pada akhir sesi PdP, murid dapat:
PEMBELAJARAN):

BAHAN BANTU MENGAJAR:


Buku Teks Gambar/Carta Visualizer OHP Internet/Komputer Radas
Power Point Modul CD Papan Tulis Kecil
Lain-lain
Lembaran Kerja LCD Projektor Model Spesimen/Bahan
KEMAHIRAN PROSES SAINS
Memerhat Meramal Mendefinisi Secara Operasi
Mengelas Berkomunikasi Mengawal Pemboleh Ubah

Mengukur & Menggunakan Menggunakan Hubungan


Nombor Ruang & Masa
Membuat Hipotesis
Membuat Inferens Mentafsir Data Mengeksperimen

ELEMEN MERENTAS
KBAT KAEDAH PdP
KURIKULUM (EMK)

Kreatvit & Inovasi ALAT BERFIKIR ARAS SOALAN


TMK i-Think (Bulatan) Analisis PERBINCANGAN SIMULASI
Keusahawanan i-Think (Buih) Penilaian
Bekerjasama i-Think (Buih Berganda) Aplikasi
PROJEK EKSPERIMEN
i-Think (Pokok) Sintesis
i-Think (Dakap)
KAJIAN MASA LAWATAN &
i-Think (Alir) DEPAN PENGGUNAAN
SUMBER LUAR BILIK
i-Think (Pelbagai Alir)
DARJAH
i-Think (Tit) PENYELESAIAN
Peta Minda MASALAH
AKTIVITI

PENILAIAN DAN PETAKSIRAN REFLEKSI


Pemerhatan Hasil Kerja * KEHADIRAN : ______ / _______
Lisan Kuiz * _______ Semua murid menguasai objektf
Drama * _______ / _______ murid menguasai objektf dan diberi lathan pengayaan.
Tugasan Projek
* _______ / _______ murid tdak menguasai objektf dan diberil lathan pemulihan.

* PdP ditangguhkan kerana


____________________________________________________________