Anda di halaman 1dari 1

Bilangan

Bil Bil Calon A+ A A- B+ B C+ C D E G gagal


Mata Pelajaran Daftar Ambil TH Bil Bil Bil Bil Bil Bil Bil Bil Bil Bil Bil % Bil GPMP
1 BAHASA MELAYU [MA] 18 17 1 0 0 3 0 3 4 3 3 1 0 17 100 0 5
2 BAHASA INGGERIS [MA] 18 18 0 0 0 5 5 4 2 2 0 0 0 18 100 0 3.5
3 PENDIDIKAN ISLAM [MA] 13 13 0 0 0 2 1 1 3 4 0 2 0 13 100 0 5.08
4 SEJARAH [MA] 18 17 1 1 4 4 1 2 1 2 0 1 1 16 94.12 1 3.35
5 MATEMATIK [MA] 18 18 0 0 0 1 1 1 3 4 2 4 2 16 88.89 2 6.22
6 MATEMATIK TAMBAHAN 18 17 1 0 0 1 1 0 0 1 1 7 6 11 64.71 6 7.53
9 FIZIK 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 15 3 16.67 15 8.72
10 KIMIA 18 17 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 14 3 17.65 14 8.76
11 BAHASA CINA [MA] 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 100 0 8
16 LUKISAN KEJURUTERAAN 18 18 0 2 3 5 0 2 1 2 2 1 0 18 100 0 3.33
19 PENDIDIKAN MORAL [MA] 5 5 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 3 60 2 7