Anda di halaman 1dari 5

Fail SKPMg2

SEK. MEN. KEB. SEGAMA


91122, LAHAD DATU,
SABAH

LAPORAN BENGKEL PENARAFAN KETIGA STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA


GELOMBANG 2 (SKPMg2)
__________________________________________________________________________________________
Tarikh : 28 Oktober 2017
Hari : Selasa
Jam Mula : 0830 p.m.
Pengerusi : Pn. Setiawaty Asaad, GPK Pentadbiran dan Kurikulum

Kehadiran :
Rujuk Lampiran Kehadiran

Jadual dan Isi Kandungan Taklimat:

8.30 p.m. 9.00 p.m. : Ucapan dan Perutusan Pengerusi Bengkel


Membincangkan Penarafan Ketiga tahun 2017 SKPMg2 untuk Eviden
dan Aspek TUMS/Aspek SKPMg2 kepada setiap ahli JKSS yang
terlibat
Pengerusi mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada semua ahli
JKSS kerana masih berusaha melengkapkan penilaian SKPMg2 Fasa
ketiga.
Pada taklimat kali ini adalah lebih berfokuskan penarafan ketiga
SKPMg2 hasil penilaian kendiri setiap ahli JKSS.
9.00 a.m. 10.00 a.m. : Semakan Eviden PPS SKPMg2
Semakan Evidens setiap PPS bagi setiap standard. Terdapat 3 standard
dalam SKPMg2 yang perlu dilengkapkan. Standard 1 sehingga
standard 4 memfokuskan kepada standard pengoperasian berbanding
standard 5 yang lebih menumpukan kepada aspek standard
kemenjadian. Semua PPS diminta tandatangan setiap borang penilaian
yang telah diisi dan eviden perlu sahih dan mudah dirujuk
Pengerusi sekali lagi sebut senarai tugas setiap PPS dan slide Eviden
setiap slide. *Rujuk Lampiran Tugasan dan Slide Eviden* dan
menerangkan contoh eviden perlaksanaan
Eviden Standard 1: Kepimpinan
Eviden Standard 2: Pengurusan Organisasi
Eviden Standard 3 : Pengurusan
3.1 Kurikulum
3.2 Kokurikulum
3.3 HEM
Eviden Standard 4 : Pembelajaran dan Pemudahcaraan
1|SKPMg2 SMK Seg ama, Lah ad Datu 2017
Pemantauan untuk penarafan SKPM oleh PPD akan dijangkakan pada
NOTA: bilik November.
JKSS: JAWATAN KUASA SKPM SEKOLAH
PPS: PASUKAN PELAKSANA STANDARD Pengerusi berharap semua PPS bersedia jika terdapat PPS dipanggil
untuk penjelasan eviden.
SESI REHAT
10.00 a.m. 11.00 a.m. : Semakan Skor dan Evidens SKPMg2 Panarafan Ketiga Kali Kedua
Borang skor standard setiap PPPS disemak oleh barisan pentadbir
dan ketua bidang.
11.00 a.m. 11.30 a.m. Ucapan Penutupan dan bersurai
Taklimat ditangguhkan pada pukul 11.30 pagi dengan ucapan terima
kasih dan Salam.

Penilaian :
Secara keseluruhan, bengkel ini berjalan dengan lancar dan teratur. Ahli JKSS yang tidak hadir
adalah dengan kenyataan dan akan dimaklumkan oleh penyelaras pada keesokan hari.

Penutup :
Semua ahli JKSS memberi kerjasama sepenuhnya dalam memastikan bengkel pada kali ni berjalan
dengan lancar.

Disediakan oleh, Disemak oleh,

EN. RICHEAL PHIL THIEN KIM HOW PN. SETIAWATY ASAAD


Penyelaras SKPMg2, GPK Pentadbiran dan Kurikulum,
SMK Segama, Lahad Datu. SMK Segama, Lahad Datu.
Tarikh: 28.10.2017 Tarikh:

2|SKPMg2 SMK Seg ama, Lah ad Datu 2017


Laporan Bergambar Bengkel Penarafan SKPMg2

3|SKPMg2 SMK Seg ama, Lah ad Datu 2017


4|SKPMg2 SMK Seg ama, Lah ad Datu 2017
5|SKPMg2 SMK Seg ama, Lah ad Datu 2017