Anda di halaman 1dari 4

TEMA 8 : MALAYSIA DAN KERJASAMA MASYARAKAT ANTARABANGSA

TAHUN SUB TOPIK PERNAH KELUAR


2005 S9 Blok Dunia - blok kapitalis dan blok komunis
2006 S4 K-Ekonomi
2006 S9 Perang Dunia Kedua
2007 S9 ASEAN
2008 S4 PBB
2009 S9 Dasar luar Malaysia
2010 S9 Globalisasi
2013 S11 Komanwell
2014 S11 Globalisasi
2015J S11 PBB
2015N S11 Perang Dunia Kedua
2016J S11 Perang Dingin
2016N S11 ASEAN
Fokus
2017

BAB 9 : MALAYSIA DAN KERJASAMA ANTARABANGSA

NEGARA-NEGARA SELATAN

ASPEK HURAIAN TIPS MENGINGAT


Latar Negara-Negara Selatan juga dikenali sebagai Negara- Negara-negara Dunia Ketiga.
belakang negara Dunia Ketiga.
Negara-negara ini mempunyai banyak persamaan dari pernah dijajah
segi latar belakang ekonominya dan pernah dijajah oleh
kuasa Barat. .
Negara ini masih bergantung kepada negara maju bergantung kepada negara
dalam pemasaran bahan mentah. maju
Masalah Pergantungan kepada negara-negara maju adalah tidak mempunyai
dengan kerana Negara-Negara Selatan tidak mempunyai kepakaran dan modal
negara-negara kepakaran dan modal untuk memproses bahan mentah
maju menjadi barangan siap.
Pergantungan ini membawa kepada syarat syarat perdagangan yang
perdagangan yang tidak adil seperti kawalan terhadap tidak adil
harga bahan mentah dan pengenaan kadar faedah
yang tinggi terhadap pinjaman yang diberikan.
Matlamat matlamat kumpulan ini adalah untuk mengatasi harga harga eksport bahan-
eksport bahan-bahan mentah dan meningkatkan bahan mentah
kerjasama ekonomi dan teknikal di kalangan negara kerjasama ekonomi dan
anggota tanpa bergantung kepada negara-negara maju teknikal
Peranan Malaysia memainkan peranan penting dalam idea penubuhan
Malaysia menubuhkan Suruhanjaya Selatan-Selatan kerana idea Kumpulan 15 atau G 15
penubuhannya datang daripada Dato Seri Dr. Mahathir
Mohamad semasa Sidang Kemuncak NAM di
Zimbabwe pada tahun 1987.
Strateginya adalah dengan menubuhkan Kumpulan 15
atau G 15 pada tahun 1989.
Sidang kemuncak G 15 yang pertama telah diadakan di Sidang kemuncak
Kuala Lumpur pada tahun 1990.

NOTA FOKUS SPM 2017 1


ASPEK HURAIAN TIPS MENGINGAT
Sumbangan/ Antara projek yang dirancang termasuklah kerjasama kerjasama dalam bidang
Projek dalam bidang sains dan teknologi sains
penubuhan Pusat Pertukaran Data Pelaburan SITTDEC
Perdagangan dan Teknologi Selatan atau South
Investment, Trade and Technology Data Exchange
Center (SITTDEC) di Kuala Lumpur,
penubuhan Sistem Keistimewaan Perdagangan Global GSTP
atau Global System of Trade Preference (GSTP)
penubuhan kemudahan kredit dan mekanisme kemudahan kredit
kewangan pembiayaan perdagangan. mekanisme kewangan
pembiayaan
perdagangan.

PERTUBUHAN PERSIDANGAN ISLAM (OIC)

ASPEK HURAIAN TIPS MENGINGAT


Penubuhan OIC yang beribu pejabat di Jeddah, Arab Saudi, ditubuhkan beribu pejabat di Jeddah
pada tahun 1971 daripada idea Tunku Abdul Rahman.
Semasa ditubuhkan ahlinya terdiri daripada 57 buah 57 buah negara
negara dengan tiga buah negara lagi sebagai pemerhati.
Matlamat Matlamat utama penubuhannya mengeratkan hubungan
adalah untuk mengeratkan hubungan sesama negara Islam
dalam segala bidang
bersuara dalam satu nada bagi kepentingan umat Islam satu nada
mengekalkan perdamaian dalam segala persengketaan perdamaian
antara negara Islam
bersama-sama memastikan tempat-tempat suci Islam tempat-tempat suci
dihormati dan tidak dicemari.
Sumbangan Pertubuhan ini banyak memberikan bantuan kepada pasukan perubatan
OIC negara-negara Islam yang menghadapi masalah seperti
menghantar pasukan perubatan ke Lubnan, Bosnia dan
Afghanistan.
Bantuan dalam bentuk kewangan juga diberikan kepada kewangan
negara-negara Islam yang kurang maju seperti Sudan,
Nigeria dan Chad.
OIC juga telah menubuhkan Bank Pembangunan Islam Bank Pembangunan
bagi memberikan perkhidmatan kewangan kepada negara Islam
anggota.
Sumbangan Malaysia telah memainkan peranan penting dalam Setiausaha Agung
Malaysia pertubuhan ini apabila Tunku Abdul Rahman diberikan
penghormatan untuk menjadi Setiausaha Agung OIC yang
pertama.
Malaysia telah menjadi perantara dalam menyelesaikan perantara
peperangan Iran-Iraq.
Malaysia juga memberikan sokongan kepada rakyat Palestin
Palestin dalam perjuangan mereka untuk mendapatkan
semula tanah air mereka daripada Israel.
Malaysia pernah menjadi tuan rumah Persidangan OIC tuan rumah
pada tahun 1974 dan 2003,
di samping menganjurkan persidangan menentang persidangan
pengganas di kalangan negara Islam pada tahun 2002
Tawaran biasiswa juga diberikan kepada para pelajar dari biasiswa
negara OIC untuk belajar di Universiti Islam Antarabangsa
Malaysia (UIAM).
Malaysia juga telah mengesyorkan penggunaan dinar dinar emas
emas di kalangan negara Islam untuk urusan perdagangan
dan kegiatan ekonomi yang lain.

NOTA FOKUS SPM 2017 2


ASPEK HURAIAN TIPS MENGINGAT
Faedah Sebagai negara anggota OIC, Malaysia juga telah pinjaman daripada Bank
Malaysia mendapat faedah berupa pinjaman daripada Bank Pembangunan Islam
perolehi Pembangunan Islam bagi melaksanakan proiek-proiek
pembangunan untuk kepentingan rakyat.
OIC juga telah memberikan bantuan kepada Malaysia bantuan untuk
untuk menubuhkan UIAM. menubuhkan UIAM.
Selain itu, Malaysia telah mendapat penghormatan penghormatan
daripada negara anggota yang lain kerana amat serius
dalam memperjuangkan hak dan kebaiikan negara-negara
Islam

CABARAN MASA DEPAN

Penciptaan teknologi memainkan peranan penting dalam selarah dunia sehingga hari ini yang memperlihatkan
hubungan antarabangsa menjadi lebih giat.
Pada akhir abad ke-20 dan yang paling penting pada abad ke-21 ini muncul revolusi teknologi maklumat yang
membawa perubahan besar kepada kehidupan kita.
Malaysia membuat perancangan awal bagi menghadapi perubahan ini agar dapat sama-sama bersaing
dengan negara-negara di dunia.

GLOBALISASI

Globalisasi merujuk pada perubahan yang menjadikan dunia tanpa sempadan yang disebabkan oleh
kepesatan atau kepantasan perkembangan teknologi maklumat.
Segala aspek penting dari segi ekonomi dan sosial seperti barangan, modal, tenaga manusia, kemahiran dan
nilai menyeberangi sempadan dalam masa yang begitu singkat.
Perubahan yang meliputi skop yang luas ini dihubungkan dengan kemaluan teknologi, khususnya dalam
bidang teknologi maklumat dan komunikasi.

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI ATAU INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY


(ICT)

SKOP FAKTA TIPS MENGINGAT


ICT??? ICT merujuk pada kaedah serta peralatan yang
membolehkan proses komunikasi berlaku dengan
pantas, mudah dan berkesan tanpa mengira
sempadan.
Faktor-faktor yang menjadi Peralatan teknologi baru seperti komputer dan
pemangkin kepada internet,
hubungan sesama manusia perkembangan teknologi telekomunikasi contohnya
antara sebuah negara telefon mudah alih,
dengan sebuah negara yang kos pengangkutan yang semakin murah merupakan
lain. Inovasi teknologi ini membawa perubahan yang luas
dalam masa yang singkat.
Langkah Malaysia telah menyediakan prasarana bagi merebut peluang
serta faedah yang dihasilkan oleh ICT
menjalankan pelbagai langkah bagi
Mempromosikan penggunaan ICT.
merancang pembinaan prasarana ICT seperti yang
terdapat dalam wawasan 2020.
melancarkan projek Koridar Raya Multimedia atau
Multimedia Super Corridor (MSC) yang telah
memulakan e-pendidikan, pemasaran tanpa
sempadan, e-dagang dan penyiaran digital.

Koridor Raya Multimedia

NOTA FOKUS SPM 2017 3


SKOP FAKTA TIPS MENGINGAT
Peruntukan Kerajaan Malaysia dalam Rancangan Malaysia Kelapan,
umpamanya, telah menyediakan peruntukan belanjawan
sebanyalk RM5.2 bilion bagi projek berasaskan ICT.
Jurang B & LB Pada masa yang sama, jurang perbezaan antara bandar dengan
luar bandar juga tidak dilupakan apabila RM 1 bilion daripada
peruntukan tersebut diagihkan bagi program luar bandar.
Dengan ini, kerajaan Malaysia menggalakkan perkembangan dan
penggunaan ICT secara positif dengan harapan rancangan dan
pelaksanaan ekonomi berlandaskan pengetahuan (k-ekonomi)
dapat berjalan dengan lancar dan seterusnya membangunkan
ekonomi negara dan meletakkan Malaysia dalam posisi yang lebih
baik pada era globalisasi ini.

NOTA FOKUS SPM 2017 4