Anda di halaman 1dari 142

7

nu] u] ] e

7

KZgzZ HI xsZ + n }g T n vZ =
Z vZ q -Z V Z~ X c* + ~g7 6,

5.Z/Z ( { !*
4E
EG -kZ7( h',
) ] z7q q)[S
gzZ} ( vZ ) k Q a ( **) " V Z~gzZ X
$ Z \W: X 5 =rG
~ Z Z - *9g k Q q wg
zg6,
LZ !vZ} ZX h 6c*
+gzZZp#
Q
Q',
6,V Zz~zc\WJ
-#
gzZ/wW\W6,\W xsz
:e ^ wi **
~ TV bxs
ILG
" u Let E~
gZt a~y Wg
$ukZX HHy yZgzZ yZZ xsZ
'+G '+G
+ Zg k0* }g st m m ^i mfq]FL L:
XW2
X Z~| 1424i W bkZavZ
nX wy ~(,g
$ukZ
) )q
-Z Y f
yZZz 6,
bozx ]Zm!*
z~C $utL L:
g
X XX X XX X X XX X XX X XX X X XX X XX X XX X X XX X XX X XX X
=r*g L L It ~- {
G9 qZgX { a * =rg
kZ X ? gzZ ( 218mtg ~z) 7 avZ wg {
g ;L L ~ }g!* r # vZ ZZ Yqc LZ r # { q6, C}o
( 51m{ qsg ) =r
E$ .
( 205 204m1` )Z +Z E Zw Z
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
8

xE}g < X wqZ WgzZ m~ V K


$ukZ' 3 skZgzZ c g c Z
kZgzZ g
^] m ^n ^v]^]L L[KZ6,
x lZV
G!
q~];z(gzZ]N] E 5B-o ]Zz x lZVyZX
!*
$ub( 158B19d~zZ b) DZvZz 7C
5m+ Zsg
:~z
$ut x lZ `gzZ[Z WxE~ g
g $ukZ yYL L
Hn
160BZ ~zZ b 6 ZxsZ
L ) wZx ZZ kZg
YY ( V < $utL L ?

L L kZ
C)<
( 125B1~g ]Z ) nN Z( ~
:E
.
( 152m1` )[3^Z X Z
:~g Z bZ 0Z
yW Lg
) yWZ x Z B {g 6 b V <$utL L
~kZY @*
yW Y ( V
n Z 6,b+ } g g$uxt L L: Z
# g 0Z
G
' G
'
W2+ Zg +k0*
}g + st:c* WkZa
~y
yZgzZ y]YgyZgzZyZZxsZ \WkZ

( 35m2b ) 97B1ZzxZ Y c* +
g Z
X 3g XXm] ni mfq &mu |'L Lx **
bkZ~
x gzZ ( V ))g f( [ ) kZ {z V @*
vZ~
X X XX X X XX X XX X XX X X XX X XX X XX X X XX X XX X XX X
G
E E + 0.9EF,( | 7 0 2 )v Zg ~ G
1 48 1B 4 ) I p B Z > E G .nIZ <
z 0 Z0
X 7k0* }g g Z bL L[yZ ( 1168]
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
9

g) z" }=wzDjV
)( ZzG
6m X ( Zz wJ

$u
dsg
: e ),G
$Zzg( @* $0
E- A
;XE
,
( g Z)k +q
( $ -Z ) Z6~ {y LL
A.-
(l ) n} /c*e ~ GZZ0qgzZ~ :X Hx~}g !*
yZ ]5 ~g ! a vZ wg /Z : X
E
[ BZ0/0vZ( ** ) ]5 ~g ~KX 7 ~}g !* k,

@* \W sN !*
) 1= N Z }gzZ~X ( i)
Z E<X}Zj}W Z &t ~( ,wZ \W
9
Wv,Zk0* }g ! ( /0vZ) E.W Z1Z} Z :~
/
y wyZgzZ VZ ,
u~ lD( p))gzZ _7,yW

X D Y lpgQgzZ 7k, n pg ~tvt
G
'
Z ]5VyZ ~g +Z# :c*
( h/0vZ** )V,Z
D3nkZ/0vZ X ~',{zgzZV~', yQ~ z C
( ~5ZgvZ) **
ay /Z~VyZ
Ah N uQ
:c*
V,ZQX W yZZ6,k,
{z }7wJZvZ }
E
vZwgyq-Z:c* $u(h)[ BZ0/(**
yg )!*
Z}=
X X XX X XX X X XX X XX X XX X X XX X XX X XX X X XX X XX X XX X
f^e]` jf Vp] or] ^ e f
|80 j ( 6777:d $ E <G $)
X-Zd
X c*
7[Z kZV,Z 5xs $ +q-Z vZg/0Z **
( gm xnv u &mu ]L L:~nZwz{ z2152:~nZ )
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
10

s CZ ZzV !* -Z ( ) k0*
{ ( Wq a
Q ~:gzZ7]Z W,
Z^6,
kZ ZgZ%W} }_
R\W LZ k Q
5VZ Hk0*
a W{zX }T
~}g !*
xsZ= ( a)}Z:g6,
VZR\WVKZgzZn
q ZvZ )vZ Z[Z t xsZ :c*
avZ wg N C
i } Z ( wg vZ a) avZ wggzZ ( 7
+
0 ) ,Z
i ~g ) /ZgzZg} izgypg} Z Z > 2i}
yZ X c* M (i q
s \W : kZ X} e vZ -Z ~
X @*
& ( p )gzZ @*
wZ( p )
( )t( yZZ ) :c*
\WN C ~}g !*
yZZ= : kZ
,
kzgzZy#
VgkZV1k QV kZvZ
~}g !*
yZ= : ( Q) c*
s \W: kZ yZZ6,
;gNZ c*
}] vZ ( )t( yZ ) :c*
\WN C
G
}g !*
# = : kZX ;gNN{z ;gN 7Z $N /ZgzZ
)N C~
?( W
kZX }Y7{ c*
iZz{7{z ;g YY7T:c*
\ W
7m KkZ=\W:
X , CV*
+
: KZ ~& K) :c*
( )t( ~VE ( a ) \ W
d
~ V ( zZ ) Zzl $ y$
+ c A gzZ X
H`{zQ( N Z F,
X ZgzZ ),
t }YH !/} Z :c* # (G
=\WQ;gg ,
S5$)k ~h~
( a)\WX Y{c* wgkZgzZvZ :~?yb
i
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
11
G
' G
'
8:9 X W2+ Zg +"k0*
}g + st:c*

+G
$u LEC
g
$u
i W yZ J Z [ x ZB Qz kZ s g :1
h / ( ** $u ~gg 9X [ 9 H
) g
)X6,
Vg Zzg Z wqZ l^n^e ^]^EL
L {y
@rL LV1Vz KZ~N(x ZwZ
~gg 9iW wZ bL gLzZ wZ
~z6,ZX g $ukZ 9kZgzZ H g $u
E
GL.gzZ x g
$u kZX q nZ ( ~N) yZ ~ g Z [
X `g /~lwZ ZY f~}g !*y
) /LE
t ~ ( {y h /** $ut :2
5k!g
( 2610) ~F,(4695)zZ1ZZ {zxZX~9se $Zzg
(21)p(141:yZ JZ [ ) {q0Z ( 63)z 0Z( 4993b 97B8) K
(242) W G
$1Z(189 188mGG
$ Z) ~s Z(173b199198B1:y JZ)yx0Z
~iz%(2:wZ b) ~N (3973:yZ J Z z 7069B7> E 3E
4Z b )
~g g( 908 901 :wZ [ ) Z 0 vZ( 367-363 :> }Zg W)
xZ Y 6 Hy ( 2504)`) 0ZgzZ ( 190 : mZ wdP)
/I
X Z~ Gd q( 367)Zx J Z gzZ ( 94B1)Zz
,
( 50) ~g g ~y(h){k 1Z(**
C $ukZ
)~(Z )g
8m X 5( 9)z
f X Hy /( b ) 0*
( }uz ) Z avZ wg
( 116 115B 1) H~~g ]Z v0Zq

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
12

X sf `g ( C)]c*
Zzg (/)yZ
( 9{ z4994b 101B8Z 4698:zZ1Z) hg f1Z( 1)
( Z!*
9z107B2 53 52B 1Z) h/0Z( 2)
0Z wz22: I E.Z 38m191 : mZwdP~g Z ) hZ ( 3)
i Zg Z E
( { z:v
+ -
CE
q{ z56B4> Z s Zq!ZfN[B3B1: Z1Z h E ZvZ0k,( 4)
.-ZyG
( 389B2)yZ E
G 0.9E
F, +m,
[Zz~ Zh 0 {B
$ Z
(g j0{ z168B4z2926b318B1Z)k0Z(65)
( } z:v0Zwz{ 164129B4Z) i~Z%1Zz

+Z gzZg
Z $ Z}

~ G.-A ZZ0qgzZ ,G
$ 0 g
$u {y ~9 :3
: }Z+( 9)~
( i)/0Z ( **) ~/~ {y )$
+g Z k,
:wzZ
X ~( |73) ~y]z\WX C +
~0i
E
L c@*
/n( igzZ )G Zz~gQ :xz
{z Z # Zz6,C X: c*X Z+ eD H q gs
g Z 6}q gsDL X3ZngQ
]? \~g!*
X Y7? /Zb7f L X3Z: i j ] ] ]
4E
R5E
7:Y G &Z 43:Z

X XX X X XX X XX X XX X X XX X XX X XX X X XX X XX X XX X
( 2980) d E
G
$< Zd
X- $ ()g $ ZA:kZ0u?~zZgkZ{ z
r]
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
13

q nZ 7** q g sV Zz + YgzZ Y ff L X3Z :Wi Z


# Zz **
X ; g X Z 6,TN Cq )Zz < L z [ZDL X3ZX
X xi** ?gzZ qN~zcyZ Y Zg W zng ZDL X3Z
6,
, : Zg KZ #
J V yQ ~ ~g g 9
}wZ (7307b ),{ZeVgzZV{Zep{z gZ
s ( ) ? ( Zz + Y: ) {Xt ~ V1
$ Z)x 7**
42-37m8:g q g
B }w{z t n V Zz {/z e :x
GEG
$gzZ , q gsY fncgQ~ + Z
9
E.W 0 qgzZ ,G
$ 0 6,q ( 1 ^N + )+ Z

=vZ , }u 0* yZgzZX Zq~ kZ~ G .-A Z
@*
Y $ 2~{ gzZ Zz1 ^N~ +}
X
@hZ Zgq-Z Vg {= e
$Zzg( @* .GEZh
) G +m,
E
8N
VQneB I - Ftq
X k0* -Z:X
9m
k0*( h ) vZ 0',Y ~() : ( G.GEZh
+m,)
5_Nhu awgV k0*
X g E -Z {z}g
y2q /
hu t\W ! ! vZ wg} Z : ~ Hf V/ V,Z
$] @*
jm ] ^$] i ( )vZ ? Dy
G G
$gzZ192:yZ/wWc* ZgQ $Nc* 4Z~v W& $N"
3kZ{zZ
,{ ZgZ # ^ n ] n ] ] q m$ ] V ] ]
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
14

20:>ZX Yc*
N*
~kZZ
? g Ht\W:
N H :c*
! V; Y : ~ ? k7,yW
H :c*
( h',
Y)
!V;Y:~?} \WvZ xx a( **
)
XvZ)gf( )T at :c* V,Z
&V,ZQX e ( 3)V
gzZ o ZLF
.GEZh
Z~ g et= : ( G +m, /
)X Hf gV6,kZ
-Z c*
W~ v Wx q C V,Z kZ Z eg7 c*
bhZ
{zQX Vc*
( ) c*
bkZ ( v ) {z
!*
C -Z ~ Vz1
bkZQ,<4Z~1q A
X ( C) c*

'+G
~g : X 1 q g ( Zg Vg{ ) :
! !Zy
:7
/ nvZ ? gw1^6,avZwg t H
C
$ukZ 61 q g Wq
W 0 Z h1Z ~zZg g -Z Z
191:9X c*

H{L 2~ .kZ Wne Zz IkZ
{ k
V,Z ]c*
W{wi **
~ }g !* !*
g X 7C 3Zz
e vZz}o!*
kZX {o Vg { 3g6,V
=KZ vZ~^ ',
!*
kZpT e **
;~VZ
6,
VyZV,Z ~ Zi~g ZvZ0',Y( **
)]5yZ
1 q g }o( !*
) LZ V,Z : X c*
Zz Y yQ
10m X ;g N*
e6,
!*q
-ZZ
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
15

[Z W{7XY f
vZ( **
) V WVz } x lZ ( F ) [ Z~ kZ :xg X
n Vz )g f " $ kZ **$
d N !*
N Z ( i)/0
\ W y Z bZ g c*
'!* {y h\ W Z et ( 7 )
LZ bZ [ Z E L j8t ~ [b!***
g R ( h )
~ V!* yZ % ~qg yZ gzZ g w ( gzZ ) h
/0vZ l{yQ ,G $ 0Z
# X **
: )
,G
$ 0 l{ n kZ {z t {z @* 7ZZ~x ( i)
X ,]!*
Z @* /Z bT :Q
YHqDgzZ Y7Xk Q Z
yZY Y Y Y7 XgzZ 5D k Q ( ) ;g ^{z /Z b
Z \W Y7 X i/0Z ( ** $@*
) V G3E Vz
: [Z1Zsf `g~Z[~g g9X c*
[ Z
:Z96, /Z W ) ^n e]] o ] ^nj] h^e
{)z~g Z
( [!*

zDg Vc*
[Z zwZ ]Z0) ^r] ^nj] ]] h^e
( [!*

yZZ6,
,
k
@*
x k Q c*
[Z ivZwZ@*
Vz yZ :
)$
X +( u +pgzZ )g Zk
,
: bzyZZ6,
,
k # g0Z
Z
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
16

,wqZ ** ) Z } yZZ6,kZ :wzZ 0<Eg


gzZ
{z) ~DvZ
yZ ( }Y tq zgzZZa yQ
+wqZyZ+@zyZvZX qiz ygzZ My~
!$
gzZ 3gk0* tX 3gg ~]g[Zz[Z N
LZ vZ
~[gzZDvZ Z
DwqZ z}X x
X Z
vZ **
c*
)
Z yZZ c*
e wdZx Vz :xz 0<Eg
11m X Le ( ) ZzyZZ)yZ {zgzZX GZa
+ G)tggzZ Dg Z Z ( }o) kZ L L X3Z
) Z z <
X Dtk , #
LG
E G wzZ 0<EgX Dg Z kZ ( k ,

E;
A- E
X
Z wZ ( i) /0Z ~}g !* T Z6]Z| yQ
x[Z X Dg Z kZ {)z D0z/gzZ
/ZgzZ Y Z Bg Z
/ZX z{o6,Dtg
Z kZ {z
/Z tyZ ( N Y )X, ,g Z


vZ" tgzZ wdZVz }g Z *L vZ
vZZgzZ c* +Z Za Vz
~h lpgzZh$
H {zkZZHgZyW
X kZc*
~[pk0*
LZ
wdZVz LZ vZ ,g Z kZgzZ ,gZ /ZgzZ
Z kZ {z
g(Z V2Zg Vz!* ,
z h) ;e { Zg Z ~k@ yQgzZG Za
,
Y N Y [Z ( k #
LG
E G ) {z ( 6,h{z ;et }
XX X X XX X XX X XX X X XX X XX X XX X X XX X XX X XX X
]e^ ^ ^q i] (je oFE^n] ^ ([] j]
Xz%]!* Zz$+B )$ +( 571:d $ E <G $)
X-Zd
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
17

Xgg Z {zT tq{zV,Z


}uzgzZ Zw Xs%Zg yxgY f~[VyZ

gZ *L ( vZ ) k Q[Z
X @*
104 103B 1ZzxZ Y
( wgzvZ ) v X @* gzZ @*
{ ZeV Vhz y- :
@* ) Z
7 lp]Zn yQ >%gzZ nZZ
X
^] ku ^ ^e r] kuEE g Z a\W
Hc*
X $ A DDl][^e
,J eB]Z3gzZwqZ {1
2822:9z6487:~g Z 9
gzZ}I**
ZyKZ e ~gzwqZ( nY
A
yZ3 ~g ]Zpz]Zv
o p$] _n ^e i \~g !*
g Z bZ
: {z ~g F~wT @* z:]!*
?: f
Z X
32:[Z x
E
]2gzZ NNk0* kZ y- @* Zz ] z ) Z
n ] ?p $] @*
kmF! gjF] \vZX @*
WB
m e o m$] ^$ ^ kFf[F j ] gjF] % ] $ kFv%
[6, \WZ t m ^i j e] j ] j e ] e ^[ i ^ fj$ n
]? ( ]c*
W ) ~uzgzZ [2Zx Q ]c*
W~ kZ wi **
]?nsz@*
( !*
)gzZ {z DdwVXX
X X XX X XX X XX X X XX X XX X XX X X XX X XX X XX X
X lLE &Zjz7 ZwZ ZyZ

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
18

7:yZ/wWX D~zc
12m $Zzgk ( {)
: e
# :c*
]? dVyZ ?Z $Wt a L L
]ze
) vZ -ZyZ D~zc
Hf ( ~yW

2665:z4547:~g Z
$ e o g Zt\vZ~Z
# ] ]
10:>Z X c*
{ c*
in%( kZ) vZ: n%~VyZ ^
t

$ e o m$] ^$ ] @*
oF] ^q i ] vZ
C{ c*
i ~~yQ n%~VVXgzZ q
125: G!pZ X
E
$ 0
t ,G HY7 ( i)/0Z ~}g !*
VX
Wv,Z k0*
}g L L: Zz ] vt c*
C
/
wyZgzZ VZ ,
u~ lD( p))gzZ _7,yW

y
q byQgzZt
]2 Wy- C
X { ZegzZ @* Z)g f
i/0vZY}y?B} : ce? :
( } :) kZQ H]P',yZgzZ c*5_N CZ~}g!*
E V ( { Ze )yZ
yZZ ( }) g yZZ Z ~ T y s " u6,g ?
ILG
Xg;!*
Dm{ p ZQz \W it vZgx Z :2
V,ZnZX y} c* $utV,ZX
g"Z%g
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
19

Z D rZ6,ZyZZ6,k
, $uV
y~g7sg
X H7y
: v0Zq
q}uz qxx Z~9L L
V,Z n kZt X F, 6,~g g 9Zvzz kZX 7
E
-.
} gzZ W !* $Zzg D6,5Z Z p Z
e
OX c*
~V-g7l -Zy+4gzZ7Z%
(q
c*
=J-VXn V:J
- Z%w21 CZitV
z u 0*
: ]YJ6,9 V Z6,
zZ
13m $ E<G
125m10` d X-Zd Zz( gzZ ) Zz
$
( ) k0* -Z L Lp Ztg
avZwgyq $u :4
kZX Zg Z% W} }_s CZ Zz V !* -Z
{ ( Wq
a W{zX }TZ ~:gzZ7]Z W,
Z^6,
R \W LZ kZ X
\WVKZgzZ n 5 VZ H k0*
KkZgzZ#
VE yZyZZxsZ\Wk QQ,g6,
V Zg
stL L :c*
kZ ( a)\WX G ]Z~ }g !*
'+G +G'
X W2+ Zg k0*}g
+ZF~kZ
: Z
,
( h ) {k 1Z ( **
C ) c*
W~ ( 9) 9z ( 50) ~g g 9 :wzZ
-ZL L:c*
X t V ayq
,
( h) {k 1Z ( **
C )gzZg f1Z ( **
)B 9~ ( 4698)zZ ! Z
$Zzg
: e
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
20

}Y 7t bZ Zz W k0*
/LZ avZ wg L L
Zpg avZ wg :X @*
7,7 Z y\W
yT \W( ) bZ Zz W @* T e ** -Z n \W
>q
\WgzZ V;z\W c*
{ F,
q-Z n\W:'
/
g Z
O !
x n ( *Z) ? kZ ~ g
ce ** $u kZ
V{ c* # 6,
ivZ gm{X NZ+qx gzZ Y^ @*
hVQ{Z
X M +kZ
jkZ
c*W~ yW bZX D W~ ^KZ k0*
V KZ :xz
gzZ Z',
Z ( **
)XW~^KZk0* ( f) *%( d) s
B ]gvZX W~ ^ KZ k0*
( x?Z @ )o
\z ug nvZ X M h o~ ^KZ ]gZ KZ
^q ] lFF$ ] ^ # v] c*
~}g !*
5
G7E
LG
[ m^ ] o mm eF &F$ oF%$ v q] ?o] ?F ]
QX Zz Za }igzZ V W
n vZ kZ=
Le ~KZ {zZzVz6,
g eg egzZ&&zz Z
1:X { c*
i
$u~(280)9gzZ (4857) ~gg 9
( d) s a g
14m X6,
byZ ( ~]g-Z yZ )
hW~^KZ XbV
~( 2311) ~g g9 6 M
k0* -Z c*
yQ ( y-BX)q $u ~z%h{k
W~ g , 1Z ( **
C )
hW~ ^KZXbTX @*
M eI gzZ @*
Zl W
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
21

$u ( 2236)9 6 M
g h W~ ^Vz {z bZ
yKZ p V KZ ~ ]gZ KZ XgzZ X " $U*
Fm $] c*
~}g !*
V\zug nvZX M hN7Z
` i &n u n f
7Z ? V V;z "F kZgzZ( y- ) {z "
hN
27:s ZZ X M
i Z ZgzZ ~g Z Z gz { **
W~ ^KZ ( d) s :x
( d) sX nq -Z ^ ZgzZ ~g ZZt X 7?
]i YZgzZ]gvZ 6,byZ~Tz
qZ KZ
Xsp~^KZ
y]!*
kZ **
Yt \WgzZ **
Wk0*
avZwg s :xgX
b( })gzZ Xce g w [Z Wt *ZV9
}Y7{z&}wZ~}g !*
qZs{z 7~gztn
nZX}wZn+q }Y {z /Z ot
[s ( d)sV~y Wg
$ukZawg
'+G '+G
W2+ Zg k0* L g Z \WX
}g st "L
HH[ sn kZZp ~p Z&
+ a

L kZ {z
X :
: c* $Zzg ( h ) {k
avZ wg e , 1Z ( **
C )
kZgzZ G ]Z kZ c* -ZQ g e wZv g7
W Wq
# st L L: c*
]Z ?Z Wg
a \W t ~y $u
10:9 ; e**
2( + )"V,Z G7
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
22

( d)sk0* # 7 f]!*
aZ kZ~:Q
,
{k 1Z ( **
C ) ~zZ ! Z ?7c*
Hxs V,Z p=
/{g Z Z T e
( 14mZ ) [g $Zzg( i)g f1Z ( **
)gzZ
15m
q k Q V,ZX c*
}g ) > k Q X y -Z :
W Wq
[Z xsa ! v ^m n ] :kZX Hxs
( 4698) c*

H^ ( h )/( **
/Z L L
) Y v0Zq :
Hy (ZV,Z e t[Z kZ ?}T7 WkZ
{ c*
iwZ Zuzt VH~Xc*
CtZ Z~+q c*

-Z V c*
q $Zzg ( ~zZg q
W~ e -Z ) _#0 yY 9
117 116B 1~g ]Z X Y7kZ:Q }uz
$Zzgt
X ~( 9{ z184b 27BZ )Z e
( Vz ) mL L Hft~( 157B1)9b~z :
at t Y f}uz X U Zg s ( d) s;
X U Zgs
: v0Zq
+
G-G
4
q ^6,kZ c*
{z:gzZ 7 $Zzg Z y L L
W~ e
Rt a D VQx{z: ( ) kZ
VZ
.
gB; 6,VZ
R a kZQX H
~ i bT
X XX X XX X XX X X XX X XX X XX X X XX X XX X XX X X XX X XX X XX X
m~uzgzZg] mZ q~?q -Z ~ q )Zz<L z[ /Z
E
$E
X CF,
] c*
itzzr @* 7? f L fQ: f qkQ~
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
23

k QQ c* $u ~Z% 1ZgzZ k0Z bZgzZ X c*


W~ g
X c*gB;6, VZRa
s a; (6, VZ R ) m oFL L H"$U* e $ZzgkZ
~N]!* gzZ ( gB; ds6,VZ Ra\WG )X U Zg
-+G4
z c zgzZX ~}g !* e $Zzg kZ xb Z ZgzZ
X @* t zt (xX c*
C SZg Z
g Z
GI
o$
a\Ws Bt {zX s xb - E g gzZ ~z]!* t
yZ p C t (p /Z X b D t
N
zs\W6,g {z ? ]!* kZ gB; 6, VZRa\W
Z e }C c* ib /Z {g Zt ~ kZgzZX
\WLZds jkZ @* C tX}g /ggzZ x
Zz {7 t
` Z' t v @* H I ~ p pg v
D VQ x {z n Z X ~ ( Vz$ + VZ )VZZ
16m 116B1~g]Z X Wk0* a_\VgzZ
vZwgB;CZ( ds)V,Z ~9{ z4994b 101B8K
X 3g6,
VZRa

yZZgzZxsZ
~ }g !* $u
xsZ =( a) } Z : kZL Lp Zt g :5
q ZvZ )vZ Z[Z t xsZ :c*
avZ wg N C
i } Z ( wg vZ a) avZ wg gzZ ( 7
+
0 ) ,Z
i ~g ) /ZgzZg} izgypg} Z Z > 2i}
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
24

yZ X c* M (i q
s \W : kZ X} e vZ -Z ~
+( F )~kZ
}Z @*
& ( p )gzZ @*
wZ ( p )
:
Za Y7~}g !*
~C # ( d)s :wzZ
xsZZ
m!* $!*
Z \W Y7" # gzZ c*
yZZ V,ZZ C~}g !*
gQ
~pyS N YGfN Z /Zp ZyZZgzZxsZX c*
C0gQ
xsZ Z E<X gN ZV( yZZzxsZ )aX @*
gQ ~C t
ntLan vZxsZ X o p xsZ gzZ
kZt gzZ gQm!*
yZZX x **
~g Z',V gzZ
Zz & ( gzZ y!*
X yZZg Z o p
i w ) X
VzgQm!* YHf ( {e{e) UGyZZgzZxsZZ
z~C #
E
g ZkZf ( {e)!NxsZX D Z%p
~\~g !*
T mF] F ] o f m% ^m ] n jf m$
t

W{zgzZ Y H7wJ (+){z kQ ;e + u


~ ]y Z z ZxsZ
85 :yZ/wW X~VZzVQyv
fu ^m ^ e $m c* $WkZfGyZZ
W~e
k Q HByZZ T mF] F ] o X

W{zgzZ
+R)Z X ~V ZzVQyv~]y
5:>Z H (C
)
X p Z{)z z',
gzZzMwVkZ

ZvZwggzZvZ Z[Z
VZz avZ wggzZvZ Z[Z %R ~xsZZ :xz
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
25

X xzFzxi !*
VZVztgzZX
** Z ] 0*6,XC
g Z gzZyKZC
J-#
a\W
17m X n
: g Z a\WX qiz {z 7yZZ6,a\W :
] F u e m =ne v ]EE
^E e k^e m lm $(] m
! yY ( a)~B;Tn ( vZ)]Zf kZ DD^] h^v
c*~{z e ~}g !*
} ~( ] GL !Q )#
ZkZ
X qiz{z: yZZ6, H5=B+T{zQ Z

240:9
ZvZ tZ ( 7qZvZ )vZZ[Z
x ~ qz kZ X 6,yg Z zmZ t X 7h',q
vZ~qzX ]mZ ( h', WgzZ ( Vzq)
q)m{~y
-{uzvZq
X ]mZ ] !q -Zs~y
WgzZ qC
Z
[Z !*
Y79**
gl L LkZ gl hL
L
( h',q): QsVX ] ( q)
X 7h',
qZkZgzZ h',
qvZsY
~] ptZ ( wgvZ a)vZwg
) Z \W~x Zx \WX Y \W{ c*
i [8C

X XX X XX X X XX X XX X XX X X XX X XX X XX X X XX X XX X XX X
H]gp QG # X . ZvZ]gYX !*
&M Z **
]gp QG &M 6,
V
Usz@*
]x \vZX Hg Z ( B; vZ ) QG&M vZ Y
XE
:E-!
34G
6X (B;) QG&M \vZ n pg {oX Gx ' % gzZ GG &
X 7/xt y kZ
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
26

y\WgzZX HI\WXYg ~gQx yZgzZX Y


gzZ wq c*
V 0 ,t e Y & Vzx {
gzZ ( kz ) 7gzZ {@x=g f X ,+ZtX w
$Z@zh \W
X Y] vZ ._k Q We
+ avZwg tZvZwggzZvZ Z[Z
X YHnvZ{._k Q W
vZ { ~gzt nkZ @*
q[vZBTC

7w=: mZ Z # X ._< L a vZ wggzZ n
f F r ] ^ oF] \~g!*
gZX@*

Zh Q~ZZt yQVGwqZ V,Z ] %$
23:yZ X,
^[] o ^EE: @*
\vZ c*W~g $u
x ~ DD' ji n n ' ([]
B}~T H(Z TVi *" uVr
-}uz
X V ( e ) hgukZgzZZ~1q
18m 2985:9
Zv~0 L !Q "
G $U*
g +
$ q Z 9 :{Z
ojFu ^] i EE g Z a*X,[g Z
DD^$] oj ^f fi ojFu n[^e j ^f vi
W\ ( ) # - V 7 #
Z ~ J gz Z
yU*
zR\( )# -V7#
Q ~( J )gzZ Y
e e 9{ z4252:zZ! Z),] ( {)zVzGVG)
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
27

( v] nj] e
n ^^L L:c*
a* c* $uq
W~g -Z
1344:~g Z 9zu}? 7g e kZ= e ][i
G
( r oF L L iZv0Zq~=g $ukZ
( q )!*
)6,
g? oF^i ]^^ f]
kZ vZ Z Zz t ( u) Y z7u
Q }7u6,g#
# Q ~g ( 211B3~g ]Z ) X
G
( 440B 2 ) i~g Z g Z 2 X , uv ~
E4
9d ~zZ bz ( 157B8) -G ~g Z > z ( 123B7) Z bz
~w',~G wg x B 9bz ( 179B1) g ~g g 9z ( 250B2)
WB f]E ^n ^( 738B6)
T L L:c*
a\W @* /Z
z%: qnZ ( a\W )
z%{z7~kZ
1718:z2697:~gZ (x ){z~+}g
(Z TDD ^ n n EE c*
W~9
( 1718)z%{z7Zg 6,
THx
6, )$
kZgzZ+pZ &
+ Y x { c*
i]t
$ZzgkZ
( xzx|)e }6,
)$
+ gzZ c*
}
X ~
F6,<
Zz : F L gzZnvZ{
/Z YY 7t
$u{z n( h
g + F, M
) kZX jgzZ YZt YZ { Zg Zz +
%f !* -Z c*
KZ !q

W~ TX C
~~ DD v ^' i^' EE:c*
k Qa*g
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
28

1961:9z5556:~gg9 7!*
~ n

z LZtY c*
X %f !*
7g Z
Z avZwg
X @*
qz z !*


G
: ~bkZ ( iZv0Z )q
kZ :c* +Z ~iZ ) {0 0 ( Z 00vZ)1Z L L
( 0
-
7( w=z) 9J M hZp
zkZ._+ /Z ( ? )t~
-Z
: ._<J
17B10~g ]Z # @*

h&0vZ( **
) ~( { z210b 69 68B 1) g Z
t yZgzZ ( ) ~K g k0*
V
-Z~VyZX Vc*
:H{zQri{zri:Hq
i{z 7,i :HgzZX vZ Z[Zi{z vZZ[Z i
} Z : V,Z ?g Ht ?:c*
( h&0vZ **
) _7,
vZ** ) V,ZX g gzZvZZ[Z r6,V- ! Z1Z
G
'
~g + V-
$J~( z gzZ ) VkHLZ :c*
( h
X 7 n
G
'
~g + ( ) #
h ? ~!X ! Zy Q a} Z
+G'
\WX ]/t a }g !g v s
]Zf kZX L I7@',
\WgzZ7} ( {wEZ Z ) a
{ c*
i I a ( **
) ?( H ) yY ~~B; Tn
} Z : V,Z ? Zz % { i Zzg Ze c*
6,I Zz e
$Z@
v :c*
V,ZX s{ ZgZ Zg nvZ ! Z1Z
X 7QZ1 T e
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
29

19m -B|ZGhhZ]Z( )W,


X Hf~( 2005) G@G ZkZ

i
~KgZxsZ( a BvZ wggzZvZ Z[Z ) & :x
X i +F,
Z
a\W 6 c* y2 xsZ Z avZ wg
gZ
$u Zzz( h)0f ( **
Xg~g )
$u ~z E
29:g 3g Z[
IF
4&t a\W
~ +Q EjG
W
VQi ~y
HB ( i ) kZ [ Vz y # gzZ Y
|
-B Z GhhZ Y
(174813581739)] G@G
134:9 XC (t )yxg gzZ(i)tgzZ
z kZ6,avZ wg vZ Cx kZ Z i

` Zc " qZ 66,y W]Zg Zz ` Zc\WZ


ILG # Xn ,i 0*
X c*
W~
L 4Z~3Z
:}{zYY7: # V/
n ( ]

( ") Ji"( )]c* s Z 43:W,
=Z 7 ~ V-i
F$ ] $ ] F$ ] ] \~g !* GgzZ
g Z 6 CI
GgzZJi "zi gzZ ] [ v] oFi
zg
W avZwg ( i )tgzZ 45 :]Z
x ZX ~ V z ~y
$Zzg ( k )
: D ~ ]z % LZ a vZ wg e

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
30

Xgwm{VgzZgwm{i ^m k ^ F]L L
( a)X 0*
]z\W g D g!*
g !*
\W
z]z avZwgZ
# e $Zzg ( h) 0Z
VgzZgwm{ i L Ltzx \W~]z $
GLq Zd
tx~y $Zzg( h)! Z0Z
W a e gwm{
$ q Z 9t
0ZZ g g wm{ VgzZg wm{ i L L:
$Zzg{)z( 2698 26971625)z
X He
ZZ yZ Hf ]~ `g Z >ggzZy 0.Z >gvZZ
#
:c* vZ~y{gX H6, i x !ZgzZi
G o [ F i o m$] o + ] x]
20m 21:y0.ZX D ( ~ b) q ~Vzi KZ [x
KZv gzZ ^vm iF oF m$] :c* WgzZ
~y
9:y0.Z X DVzi
i oF m$] o n ] $] g Z~`gZ >g
V
_7,
23 22:`g Z X ,i ( ~0* ) V-i Z
Vzi KZv gzZ ^vm i oF m$] c* WgzZ
~y
34:`g Z X D
Z i Z t {z ( 6, # Zz q
g ) Z -ZX C6,
Vpqz 5Z Z i
}uz X Y )Z ~',gzZ Y H Z Z B ( Z ) ]Zz
G!
Z Z jgzZiZB( z) ] E5B-o x Z t {z( 6,
g)
X YH
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
31

X n 6,]gz% !* ,i 0*
2C -Z
t bzg~J#
) )!*
? kZ X , Z Z i ( n )~ VzK{z n t 6,Vz%
t ZX yY ~~B; Tn]Z f kZ L L g Z a\W
i ~QN Y Z Vc*
Vz Z Vc*
~ { Zg Z
VyZQVzgHnJ 7,i Wq
-ZQVzyZ f Z n
]Zf kZVz VzyyZ ( _7,7,i n ~K ) V Y k0*
Z~K Bt( oo) vt /Z ! yY ~~B; Tn
N
q~ Y ( {zgz Y +4 c* ) ~i @*
~A ( Zz K
,
vZg>kO! Z651:9z644:~g Z 9 X D
6,Vo,i gzZ Y (~Vzi g Z a\W

e{z R H~ yZ @* /Z X
xZ ~g { c*
i
-ZQ Y #
Wq Z i Vz~ { Zg ZtZX D W ( K )
VyZ V Vc*
k0*
X /LZQX Vz J 7,i
X Vz v WVzyyQ DW7"7,
i(~K ) VYk0*

21m vZg>k,
O! Z651:9 657:~g g9

}It e $Zzg ( h )&0Z~ ( 654)9


!N
( 0* # ceZ 7 w h t vZ {z
) yZ Z
G
'
a}g +vZ" }yZ {z Yc* &NnVzi
E
$Z@,i t( ~K )gzZX GgH5 Zge
~e $Z@n
/Z k7,i ~ yLZ ( q
t ? -Z) Zz#gt bTX
/ZgzZX Yug @*
? <L LZ 7,~VzyLZ ,i
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
32

]g jiZ Y { Ze ~ uF,
L LZ
<
kZ @*
xC Y sK ~ VzKyZQ @*
( z)
Hq
s { k-ZgzZ zgq
-Z qnq
-Z nkZvZ$
+
t wqgzZ X Lg i o xX
yxg V Wz ( zz ~g F) {z @*
Y c*
K~ wq kZ /
D Y} 9~BgzZ D W^o

# X_7,,i ~Kx Z 0E
g%oo Z !)
e| 7,
( f i ~VzyLZKO
c* +Zq
WJ0 -Z k0* $Zzg( h) {k
a e , 1Z ( **
C )
avZ wg kZ :X 7Zz K= !vZ wg c*
:
# X ~} ]i YZZ \W ]i YZ "7,i ~ y
{z Z
g i ZzWy Z f Z ?H :Y7 \ W ` :Zz
\WV ; Y : kZ ? F
,
653:9X7 ~Ki z[Z ::c*
( a )
# e
K ) ~ i gzZ Y ( WZ $Zzg i /0Z
pg~}g !*
Xn Wk Q D 0*
:(~
5k.Z
oVzIfzqZ 211B 1 Cug G
96,
~ X C myZ < L z [ ) ) !*
i
n k ]] : \~g!*
g ZX c*
Wf 5ZZi ~spGLq
X XX X XX X X XX X XX X XX X X XX X XX X XX X X XX X XX X XX X
ZgzZ {Ze{z @*
uF, g%1yYtgzzZz LE
G 4] Zx
z $kZ KZ {z @*uF,
D#z s #Zz $V {" $U* x b
X ,Z Wb :c* a c* W~g $uq -ZX { Zezz L E#zs #Z
G
ug@* L ~( j ^j])q
< -Z~XvZgzZV&~6,
t
( 52:yx0Z @A z{ z2154:~nZ) .

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
33

# gzZ G
~yZ\WZ $ j F$ ] k ^
!s Z
G
e** /
Z9B\W{z-Z~yZN J7,
q iZgzZV
102:Y RhE
4Z

sp VhZ Wg $ qZ~( V1 F )<


L
# t x|w+Z kZ) C
GLqZ
~ sp 6,5Z Z
X D xsZt q CY S7,i B
))
( ~gz{c* ) )!*
iX q Lg{
i~Z
zC

> 2i
L awg gzZ vZ [ :xgX
6 f > 2i i ~ <
: \~g !* g Z
n f] % F $ ]] i ! F$ ]] ^] ] e ^i ^
5: GE
!pZ /Z:
X z hgZ , > 2igzZ,i gzZ,/{z
:c*
gzZ
m] o ] ^ F $ ]] i! F$ ]] ^] ] e ^i ^
G
'
}g +~+ {zQ, > 2igzZ,i gzZ,/{z /Z:
22m 11 : G!pZ X
E
:c*
gzZ
]n m u Q m] n # ]]f n $] ]? ]
X XX X XX X X XX X XX X XX X X XX X XX X XX X X XX X XX X XX X
~ y,i t g/Zp Z # Zz~ SZg %7,~K ) )!* ,i Vv0*
@*
J 7,4,i c* $+x Z~K /Z bZX {)zsp lg !* ~g F} $ Y S7,
zwzZ/
~ WX "
z~y $U* b}uz 6 ^ ,Y%7, ,i ~y
X +4zaZ Z %7, ,i
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
34

n ] m
F F $ ]]i+ m F$ ]
kZ ,] vZ ( q -Z ) { Hc* Z sZ
X E # gzZ, > 2igzZ,i gzZ;04n+
LG
E
5: G 5Z
4E
0G
+ T ] t
wZZVzZ vZX (V F{Z
+VzM kZ n bkZ > 2i ~
VzZgzZ ( {Z
X @*
Y zZht~M X @*
7yv

{ izg
+} izgypg :Q
(Zyxg[gkZgzZ}tX ] $
~ ypgv ~VYX }Y 7 Z\vZ& i Zg
(ZgzZX } izg {z Bt}uzgzZ D} izg%
{z &t WZuzgzZ g { izgr W ( ~ ypg)) Y
M!$ +wqZkZyKZ c*
W~ g$u 9n ZX 7} izg
Y
:c*
\vZ QV)J - E
5N]V>k nq-Z
1151:z1894:~g Z +kZ~gzZ n}{ izg
X Vz!$
X VzZ[%
: \~g!* gZ 6 DnvZ}g}gwqZ
o n F ] h # oi ^ p ^n v o oi $ ]

n ] $ ] ^] l ] Fe t m'
+
=Z[gvZ]~gzZ 0i ~ !*

~i ~" z
( # Hc*
Z kZ )~gzZ -kZ n
=ZgzZ7q

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
35

163 162:x Z X Vy
$ukZ
Cv] t n kZ H} izg~ g
X }Y7ZvZZ

e
+
s~ 0 +e x Z ZvZ
iZ vZX ] ( z) $ M :
-Z
yug I g Z LZakZX Hn i q
H: [gZ ( **
)[gzZ ( ez) q )Q H e ykZTL L
{ i @*
) V Z c*
L y ( s z u 0* H) bkZ {z
Vk
*
1350:9z 1820:~g Z 9X ( { i @
Hyxg } /}uz {/q
0 {g Vk -Z :c*
a \ W
A sZ b
1349:9X ( w=)gzegzZ *
@Y
+
YH e sX CbVz z$ ) ,Z~e
23m +
: Ye~Vpqzss{0igzZ Y
rg:
X ^c*
~g Z Jh1{ c*
i Z W :1
X:yQ [c*
T!%(Z :2
) ,Z **
!*
xkZ Zz#gC /Z
l ]g Zz e
: ~ k0*
]g W g Z a\WX ~
:^%x]ggzZX xk Qk0*
]gk Q tS g
V#x **
ZgzZ e ~ ~!vZ wg c* -Z X}
: Wq
X z eB~KZgzZ Y:c* HH `g~} zV#
\WX
vZgk0Z1341:9z3006:~g Z 9

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
36

Gfzg$+zg p Z KZ KZ~ g $uyg Z Vv0*t :


HxlZ Z 6, CC
( ] 0*) & $
" \vZ
}t CY Z Zi 0*
~]ZgyC HHf i QX
H
w wC HHf > 2iQXZg oyxg [gkZgzZ

X { c* -Z ~
i ( n V x ) kZgzZ C n i q
+t X n i q
$ -Z~ wC
Gf } izg ( ypg )Q
pg { izg sm kZ ) 7 Vx {Z
p + T ]
-Z s~/~g
q HHf eQ ( Zz Zg Z c*
Zz
X n ( r )i
p Z: c*
s \W: kZ L L It ~zZg :
@*
& pgzZ @*
wZ
{ z X @*
7x[ Z Zz w Z6,gx t 0<Ez
[Z Zz{7 W (Z X Yx]!*
9Z 7 n kZ
# bY
& wZ s \W L L H7t Y
bZ kZ/n ZX x[Z Z Yx}
24m X ]6,
& b

yyZZ
\WN C ~}g !* yZZ= : kZ L L c* W~ g $u :6
G
Vg kZ V1 kZ V kZ vZ $N ( )t ( yZZ ) :c*

X yZZ6,
,
kzgzZy#

N C~}g !*
yZ=: ( Q) c*
s \W:k Q

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
37

G G
gzZ ;gNZ $N c*
}] vZ $N ( )t( yZ) :c*
\ W
G
: }Z +( F )~kZ
;gNN{z;gN7Z $N /Z
yZZ6,vZg ~ yg Z yZX 6,yg Zb yZZ[Z t :wzZ
Ck QX Z
V15 n ZX yZZ # Zz **
yZZ {zC
X
6,yg Z{z : yZZ6,vZ X sZ VggzZ
X Y7yZZ
M 1g z ( ]Z f ) k Q t yZZ6,vZ
: NQ
C \vZX ~v!* yZZx lZx t Y c*
yZZ6,]zY ZgzZ
E
{ E.M(N C
{z X y kZ sB w
6, ]Zz Y ZgzZ : Z M 1g LG
58: X ( u 0*
)
# Zz**
X ( n )Z yZZ

x lZ
M 1g
Za } wdZ g Z M 1g LG
Z kZ 58 ( 1)
yZ {)z s~ ]gzZgQ LG
+ b ]**
*D
.E +
{0i b tig *
*
X 7q-k Q ZvZ~wdZ
t ) } wdZ x Vz Z : NQLG
58 ( 2)
+gzZ %f { C -
x {)z g 2 $7Z yQ z sp ( [Z

X XX X XX X X XX X XX X XX X X XX X XX X XX X X XX X XX X XX X
**
g Z yZ: X g Zz~<L zyW bTJ/G 4X3 e **
yZZ bZ6,] zY ZvZ
gZ ]vZ( {Ze )G : 9
0. X bTX /GX3 e*
E J 4 *Jm]z@* !* 4X3 e
yZ:gzZ J/G
~ ]z Y Z X D]z* @ GE 4h3XZ L L .x **gzZ {ZeqzgzZ H
bZsz@* gzZg Z%]zY Z /ZX w V 6 79** 9
? `wH~kZy W Y**
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
38

m{ n vZ s]Z x yZ vZ s]Z
G
[ !{z e ': ^
,Y nt~uz ] ~yZgzZ'
+] Z y Z n ] ~uz wg c*
lp\zZzg$
X
]gzZ ( V**
)Y ZXnLZvZ Z]zY Z ( 3)
wvZZ c*
yawgkZgzZ H]mZ ( V:)
:X Y ~: wV t Y h7 : X Y** wz

( g") M!N V** gzZ]yZ:X Ysz@* (!*):gzZYp
J$
Y {2z u0* vZ kZ 7y L vZ qC X Y
n f] n $ ] o' % n : \~g !*
t
gZ 6
25m 11:g I g){zgzZ7qvZ
iOZ ( Zz )z(ZzG

Hc*
n $ ] X $WkZ
Z( Vz )tgzZ]mZ~e
\vZXt~t o' % n gzZ ]mZ~ n f]
( 9 )y vZ X 7/x E /E 5E
4]N tp ( E4]N)
~}g!* $U*
]zY Z {" vZX 7/x tp
X @*
Y
L z [x lZ ( &)t
X x_}%<
@*
Zz ',
+
D WgzZ (BZ )]gyW
~( kZ)]g~y
X 6,
x lZV'gVztY
X XX X XX X X XX X XX X XX X X XX X XX X XX X X XX X XX X XX X
,
6C LZ kZ ( ** ~6,l) lZ ZY Z2Z q -Z ~ ]\vZ
3
FDL Z kZX ( **
X 0*
)Y Z lZZY Z2Z L L !X YHw
.x **qLX 7g}Y Z Y Z2Z~! {zkZX Hg { z
( }W )X pyZx \vZ D[ g Z pZ~
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
39

$W( n u$ ] Fu$ ] # ] e)~B{g


# v]e
V )=Z[g nvZ= :X n F] h
~ # v]"X 6,
x lZ( V)yZtX ( [g
**
Z ( =x ):Z B vZ Vz Y : Z
=Z[gvZ t{zX]mZ M 1gLG
58~ n F] h( X]
vZ X tgzZ { s X ~ =ZqC
ZvZ X
L ~ V**
kZgzZ [Z L vZX tqC Z k QgzZ {
X c* W( vZ ) LEE
vZZgzZZX 6, ]zY Z n u$ ] Fu$ ]
*9Zq
( g ) G -Z~V:vZx ** VztX ~V**
~yZ ( ])x ** 6,
}g vZgzZX D
6,
q-Z~V:kZx **
vZX 7( : ) $LYZ
C
X @*

M 1g LG
]mZ 58~kZ y#
m] m F
$WkZ X ( ] ~g )]y
~`e Wz* \z: 4vZ X
s ',* y k Q n kZ H y #
L L
0* v,Z ~*X N Y]x t =Z[g
G
'
{V[gdZ Zg +~ oF] e ^L gLzZ',
Yzu
26m X D
gzZ D] ~ n j ^$m] f ^m$]
( qZ ) ^m$]L LwBX ]mZ: Q ~ _
-Z ~ b Z ! )X
n q HHxln }Z
+
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
40

m{ t p kZ ( @*
B ** -ZC
q Z kZgzZ **$U*
"
B}gzZ _ m{ D] ~
X D7q -
n Q n k ] m$] ] o n j] ] ] ^ ]

6, X3 Zg VyZ33 Zg J n $ ] n h ]
~kZX { Ze VyZ:gzZ ZZ6,
X7VyZ Hx Z
$Z@vZY ]mZ : Q
gZ avZwggzZ e
X ] DD ^f] ^]EE
$uZ E
9g :wz3247:~nZz1479:zZ ! P
) ZZ {z @* wZt ~ kZ [g LZ { :
L X3Z
t $ GgzZ Y ZY m
CZ6,T} e $Z@ ( 5Zg
X 5 Zg Vy ZZ { z @* wZvZ { gzZX
~ L X3Zvn^] gzZ `n h t { Ze gzZ Z6,
X
X Zz] Vz)gzZZzuBvZ 7
~z ^$] h e ] \~g !*
g Z~kZ >g
{ C vZX x lZ V ~ kZX V { C [gV KZ
M 1g LG
]zY Z z 58~ ^$] h eX : Q
c*
~ qzB {g \vZ bT bZt X ]mZ
X n=Z[gvZ= n F] h # v]
M 1g ~ { !*
]zY Z gzZ V ^$]

X ]m Z
Y Y ~}g!*
!*
yxgx lZ VyZ
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
41

M 1g
: Z X : Z i ]z Y Z gzZ
: Z Y X ]z Y Z gzZ M 1g LG
58 i
vZ X @*
7,
** M 1g LG
Z ]zY ZgzZ
gZ 58Z @*
g Z
Z
@* -BkZX @*
7q ] Z m{ {z } q Z
ZgzZ ]gzZ 0 +iti Zg { vZ @* g Z kZ:gzZ
Eo8N
@* M 1g X ]gzZ W - Y Z n
Z ]zY Z gzZ
gZ
27m X}g Z 58 ~gzt6,
Z : Q LG k QX
Dg Z M 1g LG
Z 58{z avZ wg sg X
VyZ( a) X H74Z~xsZZ g Z
ZkZp
~ yW n Z X ,] q - {uzvZ q -Z vt @* B
k
M 1g LG
Z
gZ Hc*
58 Z: NQ Vz yZ]
g Z
XD
: \~g !* gZ
^jf ^ $ ] ] ] lFF$ ] $ R
e # ] $ F] ^ r' ] jfi ] ^ ^ r e l] Vu e
t

o] ^ q$ ] F] F q$ ] ] ] q $ ] o m$

$ ] o m %] e #] $ F] ] q ^u m vf ] n e q

$ F] ] rm ?% ] [ m ^ ]] $ _] gn rm%
%m vf ] f ] kF o m m$ $ ] o $ i^$ n #]

X XX X XX X X XX X XX X XX X X XX X XX X XX X X XX X XX X XX X
gzZ Z >uzBkZgzZ Dg Z M 1g y .x **
Z gz { bT
Z} .]Z x t Z >uz {o)X qZ + tgzZkZ
zC !vZ} Z ( 1307m) ]BZiz9 '~g Z zZ gzZ ' zq -Z \
XggzZ + ,Z
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
42

$ ] o [ m ^$ # ] oF i # ] $ F] j u pm n e ] [ e xmF ]

# ] $ F] ] $ ] m$ Xn m $ $ ] ] f m$
o n F j ] ^ e ] i^
G
'
:?Zg@* y Wn}g +gzZGZa}igzZy WT(ZH
Q 0*
h Q 7Vg yZ ? Q r!*
M D`z!u]gzpB kZ
nZZ5Zg ()vt ? (q)[ZgzZBvZ HX
I yj)gZ
}i T (Z HX (X ) g
Vzgz gzZ G hN ~ kZ X, ~gY ,1~ kZgzZc*
((
$Z V yZ ? [ZgzZ BvZ H ?~ ^zg yxg
7e
wJE_N g6 (Z HXY
"gzZX gzgzZ @*
XD~h??[ZgzZ BvZ H ? @*
_gZz}i
g KZgzZ @* +ZggzZ ." (Z H
3 3Zg ~Vz0
?[ZgzZBvZH ? NZZz ~lp(lg!*
)
@*
ZZ (Z HX u0*
vZkZ Du vt
H ? tig" }iz y WgzZ (} Za ) N*
{g!*
zZQ
/Zz?[ZgzZBvZ
64X60:ZX ? F?
6,: Q t gzZ g Z M 1g LG
Z $WC
58~ e ~ ]c* WyS
M 1g LG
$WC
58~ e ~ ]c* WVv0* yZ X ? i yZZ
Hg Z
Zuz BvZ H# ] $ F] Z
# t ? ( q)[Z
~gzt wdZ yZ vZ Z
M 1gdZx gzZ H Za ]TX Y] Q
Z z
28m X eZs]
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
43

W ~ =]!*
{z H Za xMM vZ q] $ t
: \~g !* gZ ?N Y0 ] z!* t
^% ] ^f # ] i m$] $ ]
G
'
194:s ZZ X }}g +{ zDg ZvZq?"

yZZ6,
V
-Z ~ ]vZ {z t yZZ6,V
tq :xz
:c* HH Za gq
avZwg ~( 2996)9X
^ V ^ t^ ^r] ( ] kEE
Qx WgzZ?B
v WVgV DD
HH Za( )
X Hc*
C"
$U*
s X " e$W {g 6 Zz Vz6,
$
d $U*
gzZ " $u ) avZ wg 6 6,b ( d)
(g
/
15 14mZ X [g
X }Y \vZ s Z( ~g7) X t~(,
6,y W, ~g G " c*
LG3E g
W~T C $u{z6,kZ
74Z L~ kZ {g !*
z {zQ D 4Z g ZD
( 70),izgC

259:9z3207:~g g9 X D
oimEE:c* $Zzgh&0vZ(**
avZwg e )
f ^ (^ f ^ m (re

X XX X XX X X XX X XX X XX X X XX X XX X XX X X XX X XX X XX X
H Za ( x?Zmx W )ZvZ h] i X \~g !* gZ
( 59:yZ/w K)
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
44

,x C
gZD ,k Qyk Q Yc*
V~g ZD 3 DD^rm
2842:9XVg
x qg Z ( V ) ]Vz lg !*
kz ~5
gZ',V z . vZ { z X HHgH6,{)z ciz gzZ A
kZ{z ZvZ + m ^ m ] #] m

6:* Z X Dz M ZgzZ D7 **

( V G >ZuZL}s~ <
b),gzZ L z [
6,
7g x **
XgzZ g x **
V XX x **

gzZyZZ
X n &
T ~ Vg LZ vZ t yZZ6,V1 ( W ) :x
29m Zk Q wi **
X Y& gzZg Z [ 6,
wg
X 7tgzZ vZw2X h', )t Y3g{otgzZ
(
6,
yZ TX 6,
lpnyZwi**
sXt
Hx **
X H[xgzZ
gzZ Z{z ZyZTgzZ H${zH
ggzZ g~yW x **
~V1 ( W )yZ
X ~ yW f .L BtNgzZ Z',
S BtNg1i gZ ]Zg X 7
c*W~ dZ ]ggzZ g(z ~ y W f .LBtgzZ Z',Z LBt
{ ggz Z 1 6 3: e $W Y K{ g(z ~ y W f g1 i ( d ) z Z X
] e ] ^n i! ) c*
vZ(VzX c* W~ 55:e$W LZu Z &

X XX X XX X X XX X XX X XX X X XX X XX X XX X X XX X XX X XX X
f ]>Zo @* $U*
X 7" GxU* W9z g$uz yW x **
LZg
( 11:>Z ) c* W~yW
X x **
]zg gzZ]zg ;~102:{Z >g
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
45

X ~g1i Z gzZ
f { c* X c*
i W~ Vg yW
f gZgzZ ]Zg
HH7f wggzZ 6 ( d ) .~ y W
: gz Z X c*
W ] Zg
HH [ ~uz f ( ] ) 6[ ( d ) .
kZ X
E
X HHZgzZY G
5{ZyZ[2Z]Zg:f [

yW

n yZZ -6,kZ q ( z)i q
Zt6,V1yW

gzZ [AZ Vzq { I6,] Z & Vzk QX
z yW
+zY L00
{7h + L avZwg
i {ztX ~gz] vZ ._<
X ]gq
kZ -ZyW
3g V zx T
pg7
Xn kZ {z b
] o?F % r] ] k jq] $ \~g !* g Z
z ] n f ` e ^ %e i ^m ! ]]F %e] i^m$
h 7
M / N yW
C )XgzZyKZ
6kZ N Y ( /Z
-Z~kZ {zp
X N Y0g }uzq
88:L WuZ& /Z
p)f sgzZkZ p q i q Zt yW
^$] ] ^ $ v ^$] \~g!* g Z 1vZ
kZ gzZ Zg@* )f " vF
Q ( yW
qs wi ** ~ ]zZ Z. Z . ZZgzZ 9:Z Zz
q ! ] n ] m $] ^ @*
\vZ 6
kZ Vz gzZ n i i Fi$ ]* e kf% t F t u]$

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
46

HHwi **
Dow\W bZ ? -ZyW
7VYi q 6,
30m $%j+4ZgzZ
32:yZ X HA
] \~g!* gZX(yZ ) n 6,
V1yW

gzZ n ^n gjF] m m n e ^ ^ v^e gjF] n ]
X yZ6, yZgzZ C& V1Z wi ** [s\W
+R)Z
48:>Z
G
6, E
Z ) yZyW L 3g(x) ? ]!* $Wt
kZ e
( YH76, V1
yW

L
<
\vZ 6 (y) gzZ byW < L avZwg
n ] ^ ] c*
$ jm $ n ] ^ ^$ n f j ]
HHwi**nyQ @*
\W Zg @* )f s\W gzZ
Q ( yW
44:ZX , (a){z @*
gzZ, (=)ykZtV
{z @* L X ._ <
g Z < L z [ ~zt
yZX Hn egzZ} izg > 2i,i 0*
\vZX @*
gZ yW

L gzZ c*
< L y ]Z ~uzgzZ
i vZX M <
X c*
y ( i 5Z Z ) gzZ ]g Z] zZ Vzi y Z
?bT7, bkZi DD jm ^ ] EE:c*
a\ W
,
631:~gZ9 X_7i=
L gzZ c*
gzZ [ [ z z kZ < Z Z > 2i vZ
,
X , Ck

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
47

L gzZ c*
Zzh { izggzZx Z} izg< pg} izgvZ
p
X c*
Ci eawggzZ c*
evZX ~ C,Vzq
=YJ ( j e) o LZ :c*
( a) \ W
1297:9 X Vj: eZuzekZ~ Y7

x vZ H17x **
XgzZ H
1x **V1XW
Z%zZZ%{zX sBx GLEr$
+Zzwi Z \vZX
gzZ {z) Z:gzZ ZZ: \z: 4vZYX Zz x
E
L rX 7ZgzZ ZZ xk Qn Z ( g
CZ f vZx
G
sBkZ CZfg Z kZt X L
kZ : } Zg ZgzZ 34hI!mkZ p kZ LgzZX 7ZZ
GJG
tX @*
x LegzZ LeZ # {zX 0# ek Qx
+]
. v Z X h . p 34hI!z} Zg Zgz Z * p
GJG
]Zg ` Zca}g gzZ X Hx~ i yZ ( d )
31m X Hx ;e**
xvZ~ iTgzZ
zTgzZ Hx
t:gzZ 7tx kZX @*
x ( i ZzW ) ]gzZ sw\vZ
X B]Zf x|( sw) (Z
Hx.vZgzZ ^n i oF # ] $ c*
\vZ
164:Y RhE
4Z
GLEr\vZ~e
( d ) .x vZ tgzZ ]mZ x $WkZ
X XXEX XX X X XX X XX X XX X X XX X XX X XX X X XX X XX X XX X
E G
\vZZiZ m( !).iL L Z ~ G G0Ei4ZZ
+ Z b L L[V-h +F,
!* gzZ{ot( 48m ) C 6,x\vZ i ZzWq -Z x?Zm.:
g6gzZ s s ~XXV1!* nkZ \vZX s yW u ZugzZ
X C#g $uzyW 6,
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
48

tgzZ c*
WnN @*
x ^n i \~g !*
gzZ E
5_N
7ZzZZ xvZ ( x Q) \z: 4vZ
X ( z)g{z:gzZ
\ ~g !*
g ZX @*
zgzZ Zz Z z ZZ x ts ', kZ
:
i ] f vf] oe kF ] ] vf] ^ $
] %e ^q oe kF
/Z z
N Y 0 (gn ( ) ] [g }
/ZgzZN Y g ( x ) ][g}
kZ
7][g}gzZ Y {z ) N W (gzZ
1 0 9:l Z ( V
e % m vf ]$ ] r' ] o ^$] c*

gzZ
~}i /ZgzZ n u m # ] $ ] # ] kF l ^$ ve ] f
# g
g( ~ ()g]g ( }i )gzZ N Y0{z |
WG

',
27: E. ivZ"V7vZN Y0
L ErvZ~ VWVz yZ
7zx kZ tgzZ ]mZ x
G
( Zz x vZtgzZ N Y J (,k
HF
/Zg} (,} (,
Y
# g N Y0Zz {z |
gzgzZ| # g~}igzZN Y0
{z z)zt) x vZgzZX zzt{zYN Y
gzZ x vZ gZz ]Zg X x vZ yW
vZ& [C gzZX 7
) ]X 7tx vZX x kZ {z Hwi **
#
Z T {t X 7+Lx vZ1N Y +( y
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
49

x y ZgzZ CY ] X Y x vZ:gz Z 7
X @*
Y

yZZ6,
Vg
Zz& ]!*
YHg Z kZ tyZZ6,Vg :xg X
$Z@ s hV @*E
e /8F CZ ~ ()V KZ vZ
N wg z Y m
X Yc* s ( zg )gwVz0 +ZZgzZ Y ( Zg )
^$] $ 5 ] o _m # ] @*
\vZ
E7Nwg V KZgzZV vZ
32m 75:Z X G 54F
: @* \vZ 6 (ZzZge )g NE E
&N~yQ W7wg~V
u^$ t ! ] jm r] ] n ] ]
^ ^$] mF ] ^ o m% oF]] $ o^$ t ] j]V ^
m oF] v] o]?p m mm n e ^^ oF e ]^fjF
rm e m e ] ! # ] o ] ] f n q] mF o n j%
n ] o r e n # ] o ] grm $ on ] h]
n f% F o
5 ] n ] ?
yW ) )q
{z ~ ( ) -Z Vs\WZ
# gzZ
X XX X XX X X XX X XX X XX X X XX X XX X XX X X XX X XX X XX X
-#
J \W[ ZX n E8F Na vZ wg** wg ~y W ~ V KZ
4G
5EE
45
EG $U*
Z ?{ a \WX " q )Z gzZ < L z [ 6X 7Za wg Zuz
V ~y W~gzZ DD] V j ^nf]V^ EE:c* a\WX ( Zy W )
GG#-E
XMZ9 e B
$Zzg kZ ( 391:] I Z G3 z 400 : ! Z0wZ[ )# W?gzZ
Q ~y
A t E
I" u ) q x Z yx0Z q w5x Z & B Z vZ0z/~zZg q
0G -Z kZ
v:ZzX Igc* w!~zZgrkZX c* 5k.Z
rIfgzZ ( 537 536B4ug G
g Z
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
50

# X Y l{ : q ( k0*
Z # X g
\ W ) {z Z
: V,ZX L :Zz0Zz Zg e sx KZ {z ]z
EdN
( d ) . - [q
Z {z wi ** -Z !x ~g } Z
!x ~g } Z CZg 5ZggzZ h C& V1
+G
'
H}g vZX W yZZ6,kZgzZz [Z g Zz g svZ
{k
TX X} { C [ZZz "gzZ } s
( vZ )~ * {z c*
gzZ Y7b : [Z g Zz g svZ
32X 29:s Z X ~Ze v,Z g k Q:
[{wi **
sKZ:gzZ H7f wg VV,Z
sx?Zz> }Z @( **
)gzZ .( **
) sV,ZX Hf
/ZX Hf ( yW
( d ) .gZp gzZ ]Zg ) V1 Vz {wi **
x Z gZ c*
W7zz kZf kZ p wi **

VL L D M0Z ( q)~]c*
WyZX ~]Zg
zz~ k Q wi **
gZ 6,d }Y H7f ( d ) }
x Zwz w'~ kZX ]c*
gQZz Yg Z W Zz x3,
VgzZ
:X ( Zz )0<]Zg ~ |t X } h
. oF e ] VnZ 6,
]Zg OZ
GG-#E
~Zt ZiZG3B 588B5 X wi **
k0* VjvZ w2 Zwg
gjF] ^ ] kFn f ^e ^ ^ ] \~g !*
g ZX
[ByZgzZBVE KZzwg LZgzZ ] n ]
+ Z
25:h X wi **
yZz
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
51

\
CZgzZ X
X {z Y m Z% ( x ) T L Z [
X , ( J -V )< kzs
vm t $ p ^ n F j$] ^ ] $] @* \vZ
] vj]^e ^f u ] n%e#$ ] ] ^ m$ ] ] m$] n%f$]^ e
$Z@~kZwi **
[vZXgze ]Zg " # ] gjF
$ Z z) Z',k0*
V vZ ._ kZ g ( - yZ
XDnV-yZYfgzZv((ZzvZ)!* CZgZ',
gYm
+R)Z
44:>Z
j}g7gzZV,ZQ Hc* VTY m CZgzZVg
gzZ n f] Ff ] $] % ] o : \~g !*
g Z 6c*
wOOy 35:Z X , jiZ { z x Vg
^ q ]] o?j#u ] $ q oF]V m$] n :c* gzZ
kmF! n jm i ^m ] j ^ ^ e ] e ] kvj
h] ] k$ u F oFe ] ^ ]F m m e
kZZ# {z Y;{z /g {z /s3Vz gzZ m F] o
: 7 yZzg Z 3gzZ N Y } i Zzg N Wk0*
'+G '+G
"| 7,]c*
W[g}g ?W7wg~?k0* }g H
[ZpV; Y :}{z ?D Zg e ]5 ( #
) y kZgzZ D
,
71:%Z X h'6,
Vz
] L L i ( x Zrq )!*
D ( vZg ) ~C gzZ@*
g )
**
wi **
g nj] ^n (f] ] o ^] q

x t Zg gzZ x wg ** g kZ J
-V x vZ
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
52

Vz vZ w [!*pZ [ ~gZ 9), t( 0z)Z



e $ n ] ] e $ ]^ m%^m5
7530:b I Z 503B13
6 7f gzZ ~ yW
f ~ Vg
: \~g !* g Z
gzZ n $ f n F
X H7f gzZ Hft \W VgkZ
164:Y RhE
4Z
f ^ ] :c*
^ $ \vZ
wg\W GgzZ n $ $ n
78:0.ZX H7\WfgzZH\Wf~yZ
]gf {g VZ ~ yZX c*
Wf Vz9 ( 25) ~ yW

: ~]c* WyZx Z
$ ] [ $ $ kqF oF n Fe ]` Fn i! jr$ u i
^m ^u t ^m & h m vF] ? ^f o n n u e$

F oF m h m%] Fn ] j $m f
' ^n ] oFn onFvm ^m$ o n v] pr F

n F] o ^$ & ^ m n ] n F] o n v # ]

T eT~~x kZ Z',
Z ? ~g tgzZ
gzZ t GZZ gzZX l[g \W" D Zg
$Z@ b yZgzZ ~ e
zZ yQgzZ ~ e $Z@
[
$Z@yzg ; gzZ .- [-Zy Z~
( n) yZgzZ ~ e
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
53

n k1ZgzZgzZ } c*
igzZ X !$ +bZ V Zz
4
yZ ogzZ - iGZ ZX ~ V Zz
6,V
86X 83:x Z X ~
X ( a)gzZ Zzf - g Z x W9] !*
X VQ',
vZgzZxszzg6,
yZ

CZgzZwgvZ
VX7~Vg~Vz%Y m
gZ X 7 ~ Vz$ +( Zz #g ~ {)z Z z k) }!*
pF] ] n ] ?ou %^ q $] f ^ ] \~g!*
yQZzV{zwg ~Vz%s \W
34m 109:-XDkzs
L L X3Z L L
< $WkZ
D ( b Z)M 0Z ( q ) ~ e
L L 3XZ ~Z Z 0 ZdZ1Z gzZX
< ) Zz
b kZ
gz]~yZ 7 ~Vg H ) Zz
GLE 3E" *% Zz ( g ) , ) s { c* i ~ Vg \vZ 6
f k t $] m e ] xn ]^ c*
~}g !*
yZ/
yZ wgs*%0Z [ ^ _$ ] F^m ^^ m % ] % ]
D 3 **
3Vz {z iV yZgzZ /wg
` g
/Z iZvZ6,x +4s75:>Z
zs 'D{z +R)Z
{z : @*
iB ( ? ) W f kZ6,x ( kZ )
584B2M0Z X
~ pF] ] \~g !*
gzZ )V Z%~ g Z L L:c*
gzZ
p tZgzZKZ +: {{z 7tX (
~Vz$
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
54

J{ c*
szczg t X D w 'gzZ ` Z' ~ V
i
iZgzZ w x3,
DZz ` Z' +: { Zz ( VzgzZ ) V
Vz$
w q4/ Vz$ +: { vZz VggzZ }i&giX
!s Z ^^ $ ] % ' ] h] ] c*
G
G \vZnZ DZz
$W97: GE!pZ J~t gzZ ( z$
] `e +)[ZZ
: {{zY : D ( vZg@* )~ pF]
) { y( yW
X Dg !*
', Z',
gzZZz { c*
iD{ c* +
i/Vz$
614B3M0Z
~uz ~V ZzgzZ Vwg c* W ~`e $WkZ
100:-c*
W(Z )t !* $W
"gzZ f ] e q e
( d ) [ w6,kZtYX 7( #z) o
}!*
{z c*
WB SZg ]!* Z kZgzZ ~gzZ
$
s E W Z k Q {z c* * +L L&g~x ,Z
@Y Z$
3G 4hI

vZg G Z } I Z }g { z x t X Hc* zZ Z [
l^mV h]_ ] ^m] L L[KZ( y#ZY ZZ :E L 8)
$WkZ-{g~ h^j]
X y%e

?t ~wggzZ
T Z t g t y xg wggzZ ;g
Hc*
wggzZX : VkZZpwi **
<)g fkz s
c*
Z VkZgzZwi **
<)g fkz sT Z
35 m H
X

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
55

t( yxggzZwg ) @* xX ,Zbp
gzZ n $ ] o o f$ ^ ] @*
\vZX 79&
gzZ 6:syZ ~( VU) EG4LR
^ ] c*
gzZ j n$ ] o? _6 n [$ ] o] o?#i ]]?$] of $ $ f
t

# 1 : 5wg : \W
~ kZ y-( ) Z
52:Z X c*
wZ e ( wCZ )
X @* ( Hc*)g 6, V @* wg ? kZt
vm t $ p ^ n > F j$] ^ ] $] \~g!*
g Z
] vj] ^e ^f u ] n% e#$ ] ] ^ m$ ] ] m$] n%f$]^ e
kZ wi ** ]Zg " G !s Z t V ' n ] ^ # ] gjF
G
$ Z z)Z',k0*
g ( - $Z@~
yZ [vZXgze
yS Y fgzZ v ( (ZzvZ ) !* CZg Z',V vZ ._kZ
g Y m
+R)Z
44:>Z { Z6,
kZ {zgzZDnV-
CZ ( d ) . ? kZ e
]Zg LZuZ & Y m $Wt
yxggzZ wg bkZX ] sZgzZ DB
+6,T Q wg eIt ~}g !*
$ g&
gzZ <kz 0G t
g wi **
V ) kzt6,T Z gzZ wi **
[
!* -Zp @*
w DZ q -
Y t Z~ b x jkZX} ( J
}g \vZ 6 Hwg~Vg t{zX Lg
n ] ] e $ ]^ m%^m5 c*
~}g !*
a
HHwi ** s [g \Ws\W ! wg} Z
e$
+R)Z
67:>Z X , Q
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
56

l^ o jf i t #] $ u] vi o% f$]^ m%^m5 c*
gzZ
\WvZ Dx Zw6, \WLZVYZ\W ! } Z q] ]
( d ) .gzZ1:* Z? T e%V-KZ\W(H ) ? Hw'n
^ $ ^ ^ $] o5 gjF] o ] c*
~}g !*

XwggzZ4{z" zf .~[gzZ ^n&f$


51:*%
^ $] n F] gjF] o ] c*
~}g !*
( d ) ZgzZ
}z{zzf Z~[gzZ ^n&f$ ^ ] ^
( 54:*%)XwggzZF
kZQ Hc* 7 V1wi ** kz 6, a}g
Hc*
"hzZg e} Z ^ o $$ ]^ m%^m5 $WkZ V
~ e

2 1: IO Z X Zg eQ^Q ! Zz
%=
I
X 5ZwZ ( g LZ ) vZg[; Z0xsZ nZ
kZ wgB $ $ ]gzZB]+ ]( a)\W L L:~
-
VJ zm{gzZwi **
kz6,T Q YYtb
wg YY t c* Hc*
V< c*Hc*
:
36 m X wggzZ

wgx+ZzZ~Vg
c* \vZX 0*
( ZzZg )x+ZzZ~Vg
bTzbkZ: % ] ]] f ^ f^
}g : t x **
Vgx+ZzZ 0*
yZ 35 :sZH Vgx+ZzZ

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
57

f yZ vZ ( f)}gzZ b . Z',
~VWz yW Z a
X H
oF n Fe ]$ | % ^%n n f$] ^]]
Z', Zb \WgzZ1{zV1Z # gzZ m e ] on
Z
7:[Z x X 1{z*%0}gzZ .
n ] n u ] p?$]$ ^u e o# ^ m] ' c*
^ gzZ
vZ n ] $ ji m]]n ] ] o5 n oF n Fe] ?e ^n $
s\W gzZ c*
b k Q T HgH+ z n\W
: ~i !*
~kZgzZz+ c*
}gzZ . Z',
Z gzZ Hkz
13:g I
iOZ X **

k Q t ~(,
vZ6,V KZgzZ V~ i ~y
W
\W 5 a* g LZ ~ ( V KZ) yQ
sC
X c* IC gzZZg
n & e ] n + ] o # ] $ \~g !* g Z
] v] gjF] m n m j mF! n ] jm ]
t

k QZ # HyZZ(, 6, VGvZ n f% F o f ] ^
gzZ @* H, yQgzZ @*E 5_N|7, tWvZZ 5wgq -Z~-Z
} 7, ~Ze kZv{zp /ZgzZ @* 2z[Z
$ F$ ] m$ ] n [ e ^$ ]$ $] F ] c*
gzZ 164:yZ/w K
gzZZz ~psVx \WgzZ m ^$] %]
28:X Y7vZp 5 ZzZg e
} Zz ^ n q n ] # ] o] ^$]^ m%^m5 c*
gzZ
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
58

gzZ 158 :sZZ V wg vZ s ?~! ( * ~g )


] % ] j oF n f m^ q h^j] ^m5 c*

oF # ] m $ n [ e q m $ n [ e ^ q ^ ] i
G
'
~MzyxgVgk0* }g + G[ L X3Z} Z m o'
G'
k0* }g :t ? @* @* y ( ]c* W )t }g + HWwg Zg
'+G
~lpk0* }g G: c* W7ZzZgegzZ Zz ~p
o$ ] ou ] c* gzZ 19:>Z +R)Z g 6 , qC vZgzZ HWZzZg egzZ Zz
^$ ^F ' % ] o] p? m$ o ^f r ^! ^ ^$] ]? ^ r] j] $]
" kzs~ z]c* s Z ]u] e e [ % e
" : ( yW
yW ) )q
) -Z V
[g LZ gzZ W yZZ6,kZ : @* $Z@
Zg se
-B
2 1:~Z X,7q

$YZ
" GL !QgzZ]
GL !Q
$YZ
" GL!Q gzZ ] Q a ( **
L !Q #
G ) }g
Xz yKZC -#
J ( _ ) a\WX
VyQ$
"YZ Q ( zz #] \W )
GL!QX ]#
X = 4Z ~ ( xsZ )+ vZ qX
<X ,6,< a\W{z xit 6,V KZ gzZ V
7]Z q
# ] Z -Z
]
37m X
( a)~B; Tn ( vZ ) ]Z f kZ :c*
avZ wg

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
59

e ~}g !* ZkZ ! yY
GL!Z )#
} ~( ]
H5=B+ T{zQ Z c*
{ z : yZZ ~ {z
240:9X qiz
yt V|gzZ V- a ( **
) }g
t6,yZ Zzq nZ ( x?Z@ )}gzZ .{z }7{Z
+
Vk*<XNyZZ6,
a}g {z ~gz
X c*
c
$ F ^q u]e ] $ v ^^ @* \vZ
{zp 7\!* ( T)%~? a n f$] i^ # ]
4E
45E5Z ?{gzZ wgvZ
-Z TY 40 :[ZxZ X ( ~y
q W ) EG G
\vZ 6 d $ Vg }g kZ d $ wg
$Vgbxn ] | ke $ c*
105:Y WZd
ke $ 123:Y WZd $Vg n ] ^ ke $
$VgV n ] $
ke $ 141:Y WZd
$Vgo x n ]
gvF] h$ 160:Y WZd
N*d$ 176:Y WZd $Vg- n ] n
$wg LZ #
x Zpd g ZgzZK
QC
-ZY
Xg Z Vgx g Z wgq Hc* ',
g Z Z',d
$Vg
wgkZ~|{z}g Z }uzgzZ yZZ6,wgq
-Z
X @*
yZZ {z~}g !* $zg Z
T Zzd
X ~ ] s ZgzZ+V KZgzZV a
\W"gzZ n j% ] oF] p? j $] : \~g !*
gZ
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
60

X DZgs ( 5Zg) Z
52:g I
iOZ

Z\W"gzZ n j% ] oF] j $] c*
gzZ
73:y0.Z X D s Z
f % ]] fj$i t fi$ ^ ^n j o] ]F $ ] c*
gzZ
3 Zg JZtgzZ j$i $ e # F n f e $ j
( ) "{z **
: ~zc V2Zg ( }uz )gzZ z~zc kZ :
153:x Z X, wZ e~ U5 Zg

$Z@
3 Zg e
Z s] vZ X 6,q nZ a 3 Zg e
$Z@
W + a\WX Wa*wg j
)} 5BvZ ( Vz) 73 Zg (Z %q nZkZ
) Zzq nZ a\W 3 Zg q
X -ZsZ~
A
Z ]gzt y { c* W 3
i Vgz
+
ZgzZ {ZgZiz]gz0 C**
i * 3XYZgkZs
38m W
X { ZgZiz]gz]y
n gi X c* Wf 6, Z~B{gnkZ
^ ] c*
\vZX ( n )Z # ZzB{g~gC
c*
V
n h ]n n k ] m$] ] o n j] ] ]
G
VyQ Hx Z $N6, X3 Zg VyZ 33 Zg J n $ ]
{ Ze VyQ:gzZZZ6,
G
G@+ Z >gX X7
gzZVzLVhV1Z( vZ) @*
Lg @*
t y

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
61

VyZgzZX Zx Z6,X}Zg s 5ZgG


}uz gzZ V|V- { Ze gzZ Z 6,X X 5Zg
X X5Zg+ =
{z ** ( Zgz) e $Z@ s ZV KZgzZ V a
E
] [ f $ ] ^' $WkZ\vZf Tg $N
F ]$] H~e
\W" ] n % ^q] ^ e # ] o] ^n ] $ o ] m $
vZgzZ 5 ( ZzZg e )k ,+
2 gzZ ( Zz ~lp )w( { Z )@
4645:[Zx Z 5 ( r Zl zg)G 2!N`ZugzZ Zz]skQ
.E
)g fT c* g Z
( r Zl zg ) G 2!N` Zu\WvZ~ e
.E $WkZ
( gy' 6, Z{z @* ) @* zgnVz( LZ) \vZ
# ^e ] ^F c* W~yWf T g Z L Lp
6,
k Q Hwi **
g gzZwgk QvZ :: ^ ] ?p$] %]
8:0Z X W yZZ
X CZgs Z 6,
$Z@kZyW
e

yZZ6,
#

+
0 L z [ t yZZ6,#
i ]~ < :Q
: ZgzZ & k Q c*
yz vZ Y Hg Z W ~ }g !*
X ]L7yxgVzyVzyZX y]y W( 2)gzZ y * ( 1)
H
% gzZX Y%{0 +i ~* zkZ YYg rNZ #
)
Hv~( y$
X +) Z4Zg Z Zg Z {zX # kZ
XX X XX X XX X X XX X XX X XX X X XX X XX X XX X X XX X XX X X
bv q )ZX @* " $U* **
u q )Z `n k]L` L e $W
4E
v:Zz ( 116B1)vZg~g1 hG 5k.ZgzZ!Z[vZgw x Z c
5Z Cug G

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
62

{g!*
z y # +
gzZ ] 0i qi',: V
H0
+i z ]
+
vZsD|0iqi', +
gzZ 0 +
i]X yxg0i
wqZ~VzyZY ,@*
X Z b +
0i]tgzZ
39m

GZ
# ZggzZ [Z i W~G t ~ yZZ6,#
s
) ~ }g !*
[ZNgzZ [Z i W~GX Y c*
yZZ6,( [ZN )
X Wg $ q Z(
( ) = q : c* $u Zz s iZ> [
a ~ g
A 1N ~Z6,x kZ ` W17
cizgzZ
$
d kZ c*
6 wY [~ VzG" kzt6,X
$
: Y ( d c*
c*
6 kY Z 7 c*
~zZg ) Y c*
iW
Z( Zz)c* {z /Z :? DH"~}g !*
WkZ
{z : ( !Nc*
c*
kY Z 7 c*
t~zZg )
$Z@gzZV*
: W e KZz k0*
}g ( a)vZwg {z
kZ:Xi&{z]!*
t ( a){z q nZ \WgzZ HwJZ
X ~VZz6,
kZ YbhZ:Y
okY Z 7 c*
~zZg ) ( Zz)[@*
% c*
o
~7=: {z:c* ( k)Y Z ( [@*
%c*
X c*z~ E 5_N]!*
-ZV
q
pIJ$ Y Zg E
vZg G 5.Z
E M G*86:~g Z 9

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
63

# :c*
Z $Zzg h [i 0 Y Z',
avZ wg e ( **
)
Z ( a )vZ wggzZvZ[Z {z @* wZ~G y
o ke^%$] ^e ] ! m$] # ] kf %m \~g !*
g ZtX
Wz*yZZIZBw"
]y $U*
\vZ t F ] o ^n % ] nFv]
4699:~g Z 9( 27: Z', rgx"
Z )X $U*
~
sh[i 0Y Z',( **
) c*
WB ~Z
z k0*
: L L: c* $u
( Da* )~ g
XvZ[g Z: H{z? y[g Z : QX D Q W
Wt : {z : xsZ + Z: H{z : H+ Z : {z
G
'
H5g0
awg vZ {z : H {z ? +Z }g + y
$uz ( 475447533212) zZ !Z z(288 287B4) Z
kZ 9g ( 18534b )
29@* $ Z)x n-g
22m14:g $u

gzZ D Z W z k0* $ukZ


L L t ~ g
kZQX 7 =! ; ; : H{z ? y[g Z y7
kZ {zQX 7 =! ; ; : H{z ? H+ Z :
G
'
+Z}g + Wyt : y7
H5g0
= !; ; H{z ?
40m X 7
: @*
~}g !*
} LZ \vZ c* $ukZ
W~ g
A n kZgzZ z z k]
A Z z w l
A n kZ L L
-L7gzZ CWN ZgzZp
k QJ A Z :X zw{ i Zzgs
v WnkZ L L @*
\vZ~}g !*
gzZ
CY~wGn
/3k0*
kZ:X zw{ i Zzgs3nkZgzZz wl
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
64

-Z V kZ CY ~G kZgzZ
q CWN Z ~C
igzZ
X @~}uz
$Zzg 0Z ~ ( 6744) t ZiZ'
Z1Z= L L e
~g Z )vZ0', Y V,Zy g$u ( %Z kg D
+00)
G
KZ ( ] Qt " E
L !Q avZ wg ) # 5_N D ( h
:ZzkZgzZ * @YH4Z~GZ # X CY i W~VzG
G
H $N~}g !*
WkZ : W Zg e k0*
kZ D Y
X a } gzZ wgvZ \W Ht ~ : H ? H
1 X k QN vZ NQ **
1 ~ 3Z : H kZ
t {zX ;gN & c*
} ** A NvZ$
1~ +k QgzZ
~lp~ ( * ) V Zz y~H H:X 8 1Vz
) {g ZIV: *
Zn ( # @Y k Q ?Vz}
X **
1
Zg e k0* # ogzZ
kZ ) 3 :Zz kZ Z
H ?H H~}g !*
WkZ *
@YkZ ( D W
= @*
Y kZ X v Hz ~ 7 =
~3** 1Z$ +kZvZ** 1~ A tZ !NX 7wEZ
q % S)7 ( p w !p /Z ) e
$Zzgt gzZ 9 kZ
c*

E
( -dN a! g $ut)
$Zzg h {k
avZ wg e , 1Z ( **
C ) ~ ( 588)9
{ C vZ Vzq g e 7, ( ~ i ) ~ ?Z
# :c*

h] q h] e E `]EE:f tX f
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
65

!vZ} Z DD ^q] xn]j' l^] ^nv] j f]


{ C~ +
wY [gzZ ]gzZ 0iG[Z3Z :~
41 m X VLe
: _7,tavZ wg e $Zzg ( h ) {k ,
1Z( **
C )
^nv] j ^] h] f] h] e E `]EE
+
0i3ZGZ:~!vZ} Z DD^q] xn]j l^]
1377:~gZ9XVLe{C~ wY[gzZ ]gzZ
( **
) f Z yZ @*
Y Y7~G~ }g !* XgQ &t
D avZ wg c* $u{y ( h) E.Z0k
W~ g
6,
wg( a)gzZ +xsZ[gvZ :
56:9X 1\B Z f yZZk Q ZZg
xsZ X c* zyZ f ZgzZV x zf kZ
W~
C ^j $%] ] L
L g+4LZvZg[; Z0
LZgzZ+ LZ[g LZ W tX *ZY g6,
Z
XyT a
]& ^ n m ^$] c*
~}g !* y W\vZ
x z{z h] ]$ ' ] ! ]? ] ^$ ] i m t ^n&[ $
+y W ( Y ) Zz #
h # gzZ D76,v W
Z
,
46:0.Z X z4Z~[ Z+F
~ VzGKZ {zgzZ ;g [Z6,y W ? kZ e
$Wt
s[Z+F, +
JZ Y H{0i {g !* # gzZ X
z ( ]) Z
X YHv
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
66

+
Vz06,! zg VzL c* $u
W f Vz~ g
A 9fnlnyZ C~( VI*)V
~
X CW^sVwyZQ CY SeV
h&0vZ1887:9
x Z V,Z w x Z ( 15778 b 455B3)~ KZ Zx Z
9
00 E.W Z{z( ~C $Zzg
Z)[0Z {z He
+
~ ^}06,bzg L L Dya {z !*
Z LZ { z
~k QQ\vZy# A
Sg C3Vg
$ZzgtX 9g
:~nZ 569 b 240B1 x Z e $ut } N*
4271 :z 0Z gzZ 2075 b 108B4Z 9g$uZ E
W :wz 1641
~C
ix ZX zz w kZX ~ {)z
.Z g mZ 0vZ0 Z Z% 0 Z *Z
A .
.s.Z EZz460 455B 3Z z306B5~g CEE
Z%ZZ 66B19ZE -
0 Z @*$U*
" t Z .L L
X % t :X {]
t t x**
Zz yxg h 0 gzZ 0vZ
42m WB e $Zzg
x Z & ~g Z 0*J'Z < Z g < L L X3Z ~ kZ
# ] n f o ] j m$] $ f vi \~g !* g ZX ( )
D YGOv ~5ZgvZgzZ m e n u] e ^i] ]
X @* Yc* tigZ {0 + ik0* [g LZ {z : {'NZ
: M0Zx Z~kZ( 169:yZ/w K)
Kn C
]g t $u q
~ T ~z% g -Z ~ Z x Z LL
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
67

A CY SeV C~
A bzgkZ ( ~lp )
? nkZ vZX C{g zggzZVp~kZX C3V
~ kZ X m,
x $Zzgt X C{@x yQ g
9L Le
$u V,ZQ x Z &g Z 0*J'Z~ E
g L 4XZ
X HyQgzZ
Qt :c*
# a e $Zzg ( h) "$U* 0h+i ( **
)
z hg ** }'N? @*
: sp kZ/ZgzZ CY i W~ VzG
E_~
2868:9X V;g N 5_N[ZG" @*
E vZgz~
kZ Pt X $ qZ ` { C vZ kZgzZGZ
g
gzZ?X @*
[Z~VzGVz gzZ?~VzGV ]o
X @*
6,
VzgzZ bzg[Z
c* yZZ6,0 + i {g !*
z % t ~ yZZ6,]y W
lFF$ ] o % ] o \~g!*
g ZX Y
g m$ ^n ]^ pF] n $ $ # ] ' $] ] o
Yl" {z ~}igzZV W Y ~g 7 -Y~
(N g rN {g !*
Y F z Q X e( **
: l ") vZ & kZ Z
68:%Z XVgN} 9}g

X XX X XX X X XX X XX X XX X X XX X XX X XX X X XX X XX X XX X
J
' ZyZ <
X *0* Z< Z q - 4, VDgzZ|7, yZx t Z%'
q 6 Z~ ~~a i W Gg Z < Z g c* X ~zZgg $ukZ
z [ ~gzt 6,yC 4
( 208B 2) EG>Z xZ C wvZg Z 0Z
eX}6,kZb7( ? !* )XY f:xX /ZgzZX }6,q )Zz< L
z[ ^ ,Y Z6,
g~g ZCZ~ q:?gzZ x Zwn )c*
Xz% ZC s q )Zz< L
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
68

$ $ $ % f j oe oFe ] % f m% $ ]]? m$] c*


gzZ
{g!* z {z HyVz n m # ] o F j ^e $ . f$j
+
Q YG {0i {g !*
zgz ?!n[g}zN YG 7{0 +
i
'+G
7:0Z X Y~wqZ}g "
oF $] oiF ] ovm $] % v] # ] $ ^e F c* gzZ
t f ] o & f m # ] $ ] ^ n gm $ n i! ^$ ] $ ]$ o m 0o'
g 6,qC {zgzZ @* {0 + iVz'NzgzZ hvZ" n kZ
~VzG " gzZ 7 ~ kZ Zz W#
"gzZ
+
7 6:Z X }{0igzvZZ
H% WC
kZ e X D~ VzGVz'Nv6,gx Y
43 m X \~g !* g Z 6YH{0 + iQ&: c* &G
^& u n ] oFe l m$ # ] & f m ^m] q # ^e ] ]
H
% D 39 gzi Zg7 tgzZ m ^$] %] $ F$
+
7v Z p {z Ct }{0 +
igz }7{0ivZ Q
38:Z X Y
~ VzGy #
X AG a}g
[m (^n] m V n ^ EE:c*
a \ W
gzZVg Zux W zZy#
~ DD[ ^' f]
gzZ Vz
) ~
gzZ AG~

) ~
2278:9X wJ
: c*
W{ c*
ib&y#
~yW

^ ] m ] \~g !* Za yKZ :wzZ
g ZswzZ
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
69

^ o $ % ^ h o n f% n ]^ _% F ^$]
e $ $ ] ^[ ] ?p$] ^ n nvm o n o ^ ] ov%m
{z:H ZaZ 7yKZ H n
HwKZgzZ @*
H yBVn }g {zX H Z
+
T }{0 +
i zZ z ?}{0i yVc*
A {1t
rgDZg7]~g KZ {zgzZH Za Z
$W X
79X77:G
%] n ] n m $ $ ] ]. f m p$] c*
gzZ
@*
ZZ zgzZ n v] m ] t ] lFF$ ] o oF ]
+
}igzZ V WX yWnkZt gzZ }{0i {g !*
zZ zQ
',
27:xzZ X i{zgzZ ZwVdZ~
^$^ & f ] gm o j ] ^$]^ m% ^m5 g Z \vZ
$ % % $ $ $ $ _% $ $ h] i F
+
Za" ~0i{g !* /Z !} Z $ n $
z"
Q } 3 yp Q Q H
)z g Z
5:Z X} g Z
^ gj r] o _ $ ] p_ m c*
\z: 4vZgzZ
kZy WZ # ykZ n F ^$ ^$] ^n ] n % $ ] ]e
$b
Za t bT ( KZ) A
4E
R5E
104:Y G ZzZ{zZgtX,ZaZ{g!*
&ZX zbZ
H mq f o e $ ] ^e^n n ] c*
gzZ
} 7,~-z Za {g !*
z vt ? ~
X
15 :t

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
70

m ] o p jm% ] ^ ] gvm] c* \vZ


n q $ ] r o p# ^ $ $ o oFm% o $ _

&tyKZH oiF ] c ovm% ] o5 Fe


F n ] o o%F ] $ ]
N
{zQ ?7Wq-Z Zz u *{z H ?Yc* hg bZZ
} h k Q( vZ )k Q:X &', Z',
+4kZQZZ
+
?}{0 iVz'N{z 7g 6,
kZ( vZ )tHX ]ggzZ%
40X 36: G -WG
*G Z

X6,
0+
i{g !* Hz[W"z%}i
z{ :xz
44m
l $ j ] ] ^ n ^ ] V^ ^ ] p i c* \vZ
ovm $] % v] # ] $ ^e F o sn e t ke
# ] $ ] ^ n gm $ n i ! ^$ ] $ ]$ o m o' oF $] oiF ]

lg !* )6, kZZ # Q yY" z}i gzZ f ] o & f m


lp nC gzZ CY| (, @` Dwi **
0*
( )gf
@* +
{0iVz'NzgzZ hvZ" n kZt X C Q} h
" gzZ X g 6,q C
7 ~ kZ Zz W# z gzZ
+
7X 5:Z X }{0ivZZ ~VzG "gzZ
$] ?j mF! c*
] ^ n ^ ] V^ ' ^ ] p i gzZ
m o' oF $] oiF ] ov^ ^n u] ?p$] $ ] ke l $ j ]
kZZ # Q ( {'Nz) }i ? ~ VE KkZgzZ
Vz'NzH{0
+iZ TX @% YgzZ` D ',0*
6,
9W
,
39:>Z R Xg 6 qC +
{z" X }{0i
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
71

ovm o v] kn(] tm kn(] o$ v] tm c* gzZ


{0 + i{'N{'N{0 + i{z q i F ^ i e ]
VzG )"bZgzZ @* {0 + iZ{'N}igzZ m
19:xzZ X Y (
^jn $ e e ^ [ ^ t e $ ] $ p$] c*
gzZ
t

{'Q N Zg @* Q 0* Bg Zlq -Zy WTgzZ q i F


X Y( VzG )"bZ c*
[Z z!u

11:syZ
g$ u$ k#q e^jf ^ ^ fF% $ ] ^ $ c* gzZ

^jn $ e e ^n n u] ^f ^ o n $ ^ $ kFeF $] o n v]

BkZQZg @*
Q 0*
ZzV',
V WgzZt ]
F
e Mg M X,gL!*
a z gzZ X Q ]!*
gzZ Z I
+
bZH{0i}i{'NgzZ tignVztX D

11X 9:tX `zy

j u pm n e ] [ e xmF ] m p$] \~g !* gZ


e ^q ^ ] e ^ ^ kn $ f F^$^e ^v k$ ]V] o?j#u
gKZ zgzZ $ i $ oiF ] t FlF%$]
}i {'NZ gV !* ~g Z # N ZW
B kZ D ',0*
Q V nC Q D Y s
57:s ZZ Xjq? @ *BVz'NbZX
kn $ e oF] F ^e ^v n % j xmF ] ] ?p$] # ] c* gzZ
{zQ &V ZvZgzZ [ %] F^ i e ] e^n n u^
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
72

%}iQX D Y s}i {%Z C;V !*


c*
VQ {g !* +
z bZ {0i {g !* Hz [W")
zZ ( {
9:X Y
V KZtgzZ6,V KZ }igzZ V W :x
f ] ] lFF$ ] @*
\vZX x{ c*
i
V KZ}igzZV W m ^$] %] $ F ^$]
57:0.Z X Y7vZp ~( ,

o m ] lFF$ ] p$] # ] $ ]] m ] c*
gzZ
V,ZH m o' oF $] o5 e oiF ] c ovm% ] o5 Fe $ e
yZ {z g 6,kZ {z G Za }igzZ y WvZ" 7
~ T HgH -Z n yS kZgzZX} Za tgzZ
zq
99:L WuZ&X Dg Zsv 17
G
'
YH ZaZg + H G
** !s Z ^ Fe $ ] ] ^% ' ] j] c*
G gzZ
45 m .Z X c*
GW EE
27: k Q&y Wc*
J
+
yQ{0 +
ix )ZZz * bkZ 0i {g !*
z y #

+]
h .Vjzg yZ X {'
[Zz [ZN @* -Y zg ~
N Y ~ 7
g & ]!* gzZX 7 ~ * Y Z e 7~x )Z
q ]]? f r e c* \vZXDg ZgzZB( e** )
F t ^e ] i^$ ^j ]] o gn r o' ]F F] ^ %
{z n u gjF ^ t ` ] i^ ^ o n e q
HWZzZg eq
qt : Vz : -Z ~-Z k0*
yQ yZ
+
t?( V{0i{g !* # H
z )N YgzZN Y%Z
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
73

? g H~yZ}i +
YX ( ykZi Z )0i {g !*
z
4X 2:t X [yZk0*
}g gzZ
x )Z yZ {z c*
}i& }Y{g fC C \z: 4vZ
Z:X } N* bZ {g !*
zZ {zQ g
h Fe ] ^] c*
\vZX ~* kZ YH{0 +iB
^ of $ _n F oFe ^ + i ] ^ oiF ] ovi n o]
$ $] q $ f q oF q] $ $ n ] $ n _$ ] e ]
} Z: Z',# gzZ n u m # ] $ ] ] ^n
ZZ n i ^m $ ]
G
7 "H :c* ? @* {0 + iVz'Nb$N 3 = [g}
:c*
Y tw Z( V Le) p ! 7VY : ?
-Z~yQ6,h N C
Zq Qz{ WsKZZQg e~Vz0 +6,
G
'
vZ " yYgzZ N W ~!k0* }g + {z ZQ zg
',
260:>Z X i
$WkZ
Hyx|te ) )q
-Z ( G)xM0Z
yQ} } Vz0
+6,Vzg e x?Zz > }Zm Z', Z
-Z 6,Ka h N C
~ i ZzWZQ 3g Zq
C gzZ c*
$ i!*
Z', +
Z ) yZ ~!{0 +
i}06,

H0{0
+6,N Z} }0
+6,
X XX X XX X X XX X XX X XX X X XX X XX X XX X X XX X XX X XX X
^ ^ ^ e ^^ ^ e ^n] ^e o q] $ _L L D ik0Z **
aq -Z aq -Z6, VVzg eQz ( } } )^Z ^n ni m ] $
G'
( 9{ z37B3~d) XN YWk0* }g +~!{z ZQzg
^^e ^] m V^ ( L L D vZg ( @* ) { yyW
c*Z :z} } Z: ] q fq oF rm $ m^e m]
X ,g6, h NC } C ~yZQ,$iVz6, Vz6, gzZypyp H
( 9{ z38B3~dz335:t ZiZ)
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
74

X Wk0*
( d
o m ^$] o] # ] ]? ] [ vm m c*
\vZ
^e q ^e] n ' ^ q^ ]] o?j#u
?p$] # ] ^_]]? ^ ^n i%' r ] ^ o m] ^
j ji j ^ o q i n ]$ $ $ ] $ o' $ _]
# ] $ ] j F q ^e] n [ m$ ]
jvf ^ e e j p$] % F o i ^$ ] n % m
Yc* # y kZgzZ mF]
Ysv W ZV7vZZ
$
@WyyQ qd # XN Y Z e {z
v W{zZ
VY ? } V 3KZ {zX D{zx , ZB3gzZ
T Z'!*
C vZ k Q :}{z? ~ Zs }g
^?sZgzZ H Za "ZgzZX %1q
'+G
}g ( } ) 7
z D ( uz { k H) ?gzZ X **
W
G
' G
'
}g + Bt?p, ZB3gzZ@Wy}g +s
G
'
H~}g !* [g LZ ? y Zg +t gzZX }Y 7vZwqZ
X ~V ZzVQyv?:c*
!*
',
z{ n"ykZ
9W
23 19:>Z
y X Y c*
N*
V~z * 6,kZ ]c*
C Wt
HV#V#VyZ , Z ( } l)B3gzZ@W
XG { k
46 m
] ] o5 j n ] \~g !*
g Ztb]c* W-Z
6, VryQ` W fm ] ^ ^e q ] [ i mm] i
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
75

XDxtt{z ,ZV 0*
gzZB1B;yZgzZ D$
$W
65:G
^e q ] mm] j] n [ i m c*
g ZgzZ
B;3!* iyZ~}g !* kZDx {z ykZ m ] ^
24:gZ X, ZV 0*
gzZ
T c* -Z~g
Wr Wq $uX ? kZ ~<
L
gzZ, kZ%kZ zVLZ
z D%
Zg k Q c*
.gzZg \vZ :X , Zh Q~ggzZ. Zg
$ut X
9z ( 7506) ~gg 9g 0 z
,
X ~z%vZg {k 1Z( **
C )~( 2756)

~,yZy]~g
VzGV Yc*
yZZ6,
kZ t~yZZ6,]y
W
vk0* +
Vgx+ZzZX Y H Z9~ (,yZy) 9{0i
a( **
) }g X A ]-Q ( y k Q ) @*
N Y
Vz @* WvZ y kZX x gzZ q GL
]u] ^ F [ u \~g !*
g ZX}yxg
t

47: Zg7!*
()~yQ ,ZZgzZ
+
{0i ":c*
avZ wg e $Zzg k ( {)
( k) X& E&LgzZ V 0*
Y c*
,yZy
:c* -Z]ggzZ%!vZwg c*
\W :B}uzq Y7~:
,
2859:9z6527:~gg 9X gsz^kZZ +F+n
h

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
76

X yik0Z ( ** $Zzgt
)e
2860:9z6526:~g g9
gB gzZ[g \WgzZt ^& ^& ] $WkZ
e% q e
yxgtKZ L L D M0Z~ ( 22:Z)N WB
# kZtgzZ(W[g)nVl
x dxWvZ
) k0*
kZXN Wn ( a)( **
)g Zu zZ
-ZC
q ZpgVgx+ZzZ {zq
~yQXV` -Zq
-Z
a ( **
) v V 7Zz lg \kZ~ c*
[Z
Y \WQX V @*) t ~ :N i z \W N Wk0*

) \WvZ Y H Vl ,
) k0*
vZ
)
yTx gzZ tX wJ( lg \)
Vz LZ e @* W[g : X [ g
/~ LZuZ & {g
X N WBgBt kZ gzZ}yxg
47m 457B 6M0Z
[ yZ ._wqZyQ {z V7t vZ v
e oF ] \~g !*
^^ jq ^& g ZX
( Y )N YG7BgB6,
[gLZvgzZt $ $ ] F
48:l Z X Wk0*
}g ?bZ H Za"bT
m 5 ] ^e # ] o pFj] $ ] c* gzZ
o # ] ] t e oF ] e m$] ? . 5 ^ ' ] m e oF
LZVyZ} {^6, vZ yZ(, k QgzZ n # ]
^6,[g LZ V yZ }{ ZgzZ Y H7t [g
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
77

,
18:XvZ6 V>!gZX 1
^jm mF m n ^$ n [ n r] p j gjF] c*
gzZ
] q ^` Fu] ?$] n f $ n ^m gjF]F ^
t

kZ}Yc*
wqZ)**
gzZ ]u]
e% m ] ^u] ^
T [ tt ! Z ~g ; : }gzZ }g e B ~
~(,
wqZ LZ {zX `g~ kZ :gzZ ~hgqKg:
,
49:lZ X }76 -Z[g\WgzZN 0*
q t L Z
o ] n m$^e ^u g^vm o n n e f jF oi ]

^$ ^ c* gzZ
] m o V f jF oi ] ^$ ] o ] ] o5 ] g m$
~kZ A wqZ)** ~B;N ZT: ] n oFm$ o ] f $
gzZX L:Zz lplpk0*
V( M) LZ {zgzZ [
X 4Z~3 gzZ}g]Ug{zA wqZ)**
"T
IE
12X7:t Gi$Z
n n e f jF oi ] ^$ ^ o n ^ oFi i m c* gzZ
o o n e^u F o ] k o ] o n fjF ] ] . n
t t

j]e ^n? ] e ' ] ] on ] ^ _ o n ^ $q o o n ]$ [ n


l ] ojn mF n Q ^[ e fjF oi ] ^$ ] o n ^] ^m$ ] o
o n ^ o oF] o n ^] k^^ jn mF o n e^u^ ] o n fjF
t t t t

o $ $ o % n vr] $ $ o % o n _6 o
t

^ ^ ] f ^
G'
wqZL%** ~B; N ZTX g7v]!* ~g +7?y kZ
tX Zz[Z : t=7,[ ~t: {z
H
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
78

?XV v X~ ]!* +
zZ ~ 0i Zz p
~B; N !*
TgzZXk 3[p[Z G wqZ ~ x c*
Z
}= : gzZ M: wqZ 0%**
Z= k\Z ; : {z A wqZ 0%**
+
Z(C: 0i{g!*
zt)CZz ]k\Z;X@*
[
Q~VziZzX{nzuh ~Xc*
W:x}w
32X 18: G +!*
O RCZ Z(|0 )~iEB;(70),QXz4Z~v W
^% m$ o ^ ]] n Q^i^j' ] ^$] m$ m c*
gzZ

m$]& ' $ ^% m$ o m$ ] n $

48m
T:N Y 3 wqZyZ @* /
N W{z /vy kZ
g {z
N { z H',Z',{g f Tgz Z N { z n',Z',{g f
8 6:wZZ X
({)XYc* [ZZ H1[T :c* avZwg
: ] n m$^e^u g^vm @*
7vZH:(k)
s t :c* i$E
( a ) \W 8:t GI $k
Z X [ y W kZ d
Huh{zqzw@*
X 7,
[T'n
2876:9z103:~g g9

W,
nj
( W,
j)n8Ma}g t~yZZ6, W
]y

xL ) F, $qZ avZwg~}g!*
Zg kZXYc*
yZZ6,
- 4,
( Dzq V Zz
f ]c*
Zzg ( 19)/ZnZ [!*
~ t Z [ ~g g x Z

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
79

( 6593@*
6575)
V{ c*
i( 50) k, ~ ~g ]Z v0Zq
f ( 3) &gzZ nf ( 25) ~ yZX Hy Z
$Zzgt HZ d
Zze $
yZ6,yZ V,ZX H~z
{ c*
t Z [ K Z M 0Z x Z ( 46 9X 468B 1 1 )
i k, /
GE
f!Zjz Qz ]c* i ( 30)M~ ( 3Zz E4Z )
Zzg /{ c*
( 65X 29B 2)
:c* $u t ~ nja
a\W g
gzZ C{ c*
i|z 0* -Z Mnj}L L
kZ )q
bVzg *y W\ kZ u 0*
{ c*
i~gvpkZ
7\ L{z8 ~kZ X ( Z)
$Zzg( h)/0vZ~g gZ
( 6579)X He
-Z nj ZL L
q $Zzg kZ ~( 2292) 9
p Zt e
kZgzZ C{ c* +e 0*
i ~0 kZ ',
Z',}g )kZX )
T Vzg*y W\ kZ { c*
i ~gvp
7k\ LQZ 18 kZ
**
6,z
A ~kZ L L c* $u{y hg f1Z ( **
W~g )
Z haMkZX 7k\ LZ 8 kZ Vg
gzZC{ c*
i| z 0*
kZX, yxgWRgzZ yq A ',
Z',
49m 2300:9 X { c*
i
h&0vZ( **)X Yc* Ugznj~V
G
'
}v X VgZg +6,nj~L L:c* a e $Zzg
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
80

t! [g}} Z :V~ Y c*
UgzZQN Wt
H\WV,Z 7 \W:Y ( Q) }
+H
( 6576:~g Z9) ~{]$
]z a v } h{z Z% VV
h &Z1Z(**
) qHOVzH<yQZgzZD 'N
+
B +D
X 5nk +%
]z a t Zz xZgx Z 0E
!
c* +
Ugz njZgzZ D -ZP
!( x )hgq
%x Z 0E
X Y
avZwgZ kZ Zz xZg t|gzZ
DC6,yZ D 7V 0*
LZ~z{zY Y c*
Ugz nj
nV-l,
Z DD^] h^ mEE c*
avZwggzZ
,
vZg >k X ~3{z!Zy
O! Z242:9z165:~g g9
EE
IZ ( )Zz Y ~zV G3{Zg
T7~C
g U* Q}L L c*
Wzy# avZwg~}g !*
IZz
XVg IZCg Zzz
N WB
,
vZg >kO! Z136:~g g9

yZgzZyizwqZ
Vz Yc* yZZ6,kZ tyZZ6,]y W
Y
]-{z Z { c*
i yiz TX Y Y gzZ E
5L Z N YwqZ
IN X XX X XX X X XX X XX X XX X X XX X XX X XX X X XX X XX X XX X
&^
,Y g g ZgzZ#
evZgx Z 0E ! q -Z VL L xZg
( 648m ZkZ )
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
81

@* \vZX Yuh{zZyizTgzZ Y0*


f$u ^% ^ ] ^n '
i nF ] n ] m] ]
Zzs Zzwy# gzZ n fuF^e oF ^ e ^n i]
',
Z', Z Zg
/ZgzZ 76,: ,3Z
e[gzZN( t )Z ( )
X nh
4E
R5E
47:Y G &Z

5 ^ m] k$ t % v] m ] c*
gzZ
] ]? m$] 5 ^ m] k$ o v ]
~g yizX: hyizy kZgzZ m^j mF^Fe] ^^e
VZ yvv z yiz XgzZ V [x v z
50m 98:sZZXDBVW~g tYVZz
? % ] o ]^ c*
o jm$ m n e h^] gzZ
5 ^ m] k$ o v ] 5 ^ m] k$
# Q F $ q o ] ]? m$]
ykZ YYg rNZ
-Z:gzZ : yxg V
X:X 4 ( ) }uz q
LZ z yizXgzZV[x z ~g yiz
X g~3( gzZ)VZz% Z e~L v\W
103X 101:y0.Z

^$ ] o n ]$ [ n o o m] k$ ^$ ^ c*
gzZ

T: n ^u^ o n ^ F ] o m^ % ^ o m] k$

+
kZ yZizZTgzZ ~ 0i Zz p{z ~g yZizZ
gZ v W Zz? Htz;
11X 6: G H\WgzZ ( 3)tz;**
1
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
82

y ZBv:ZgzZX yZZ J Wg:c*


avZ wg
X Y ~}izy WBv:ZzvZy4gzZX Y
223:9
yW6,y!*
i }g \ g z L L: c*
avZ wg
ZvZ y4{hzvZ y4: V ~g ~ yZgzZ
9z7563:~g g 9 A
2694:
g~ yZq} x )ZZvZp /Z wqZ
nZZp
w\vZ tyizwqZVzX Y
$N) wqZkZ}gzZg Z
\z: 4vZ" X q :Zz( ~g F
$N~}g !*
Zg7 Z {z ) wqZVz ~ ZgzZ }Y Zg F qC

X YH: c* /Z ( }Y
YHyizyZp
6yiz V[wqZ bZ yiz wqZ bT
a wg X c*
W~ ( g CL\g
$u Zz VzZg )] E $ugzZ8
ILG
"u
V y # -Z ~ #
} q Q ~ vZ " L L :c*

XN YZg ( 99) } '( wqZ ) k QQX t
C
G
}H ? @*
g Z q~yZ $NH : vZQX J-L7Zg
vZ ! [g}} Z 7: ? H6, V Zz
vZ ![g}} Z 7: {z ? gk0*
} H :
{i6, -ZQX 76, `WX nq
q -Z k0* }g ~V;
]f ]v ' ] E FE ' LL 6,
TY
XEXX X XX X X XX X XX X XX X X XX X XX X XX X X XX X XX X XX X
s ',
C .y!*
: zkZpG ( nZZ )nZqk QC ~yL
XC -g~kZX Z gzZ8
Z gzZ n8 -g }( 3B1068m ) ZkZ
( 894m] BZiz9)
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
83


VzZg yZ { i6,t ! [g}} Z : {z N yiz CZ Q
VzZgQX 76, ` W: vZ ?
rgw H~
3g { i6,{z ~ } }uzgzZ Y 3g ~ } q
-Z yZ
~g { i6,{zgzZ N Y Zg ( Zz Vk
H) Y
L L:wz 2639:~nZ $ 7~gq x ** vZX Y
51m 135:] I G -B|ZGhhZ 296,
@G $
oIfgzZ6B1qZ d
h &0Z ( **
) 6 Y yiz Zz
a\W~}g !*
~~B; Tn]Z f kZ L L:c* VCH
$ut ~g { c*
g i uQ ~ yZV1H Vzt ! yY
$Zzg{)z( 3921b )ZZ
{ z421420m1`X He

o Z>

-ZtX~yZZ6,]y
q
> W**
yZZ6,
( o Z)>

A X Y 3g6,3&
kZ ._ wqZ LZ yn
/b X ,g
egzZ b Z gzZ ,g /
/
X,g
,
{y h {k 1Z ( **
C )~ ( 299)9z ( 806) ~g g 9
~ VgX Y Ho Z( >
)6,"3 L L c* $u
W~ g
ZVgy kZX Vzg / V # Q KZ~
!vZ} Z DD `] EE x Vgy kZX }7]!*
Zz V ) yZ ^M V ~ 3
g p} s

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
84

# gq
:V? AyZ?HX D ( | -Z
( ]gzZ ) Z (, yZ p V yZt :c*
\WV; Y
LZ X B n
Q ._ wqZ yQV }Y vZ s
ZQ N Y} } gzZ N Y uh zz wqZ
A ]-
$ Z L L c*
3ggzZ- $Zzgifv
W~e .( ** ,
)gzZ {k 1Z ( **
C )
~ ?XN Y} 9N !*
N Zo Z( >
) Vz {z Y 5
/( ~! Z ) b v
V } : ~ X ,g
52m /bVy!*
? Z%Hg 6,
\W\!*
/<
Q? CYWgzZ Cg , b 7?:c*
\W
wqZ yZX ,g /bVz%!gzZ Vz0
+6,Q ,g
/b Z
G
'
oZ(a)}g +gzZXVgZhz`Z
DD hEE}96,
'" wqZyQVz Vgss[g}}Z
-ZX,
\ sVz o ZX n ^ e{z W Wq
]-iXBn QQ {z hen QqX
329:9 N YZ/~3E +
0!N0zZgzZVZz0*
Ze F &N6,3Q L L c*
W~ e -Z h ~g1ZG1Z ( **
$Zzg q )
Y7X}]-g# svZ} Z :}vX w' ) gzZ Y
/: c*
X3N ~ kZ yZ Zz Z &N!vZ wg c*
\W ? H F H
/
Zz}izZ)X JZz6gzZ Zz Q}
( VtkQ) yZ^M&@*#ggZq
| -Z~(
+
Vzh!Vz06,X,g
/b ZgzZ <
, 6,kZ
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
85

/
,giN Y$ 9X,g /bVzg ZgzZ
YL
302:9
N Y ~v W3E +
0!N0zZgzZ
GL

L z [ t ~ yZZ 6,]y
Vo X~ < W
na}g~ZX Yc* yZZ6,
yQ c*
Wf ( Vg \)
.N
gzZ V} 9~,Zy)g fT ~ WE GLm{
Wz AzZ
+y J
-#
dx WpT x {z
/{g Z d
g $
~xvZgM0Zx Z~}g !*
kZX D
ZB48m X [

yf ZvZ
) v W Y ~}g !* ) {z~ Z
kZ
}uzgzZ aX Y $ 4Z~ 3{z @* ( [Z
ZhuVztX ? ZI `] L 6, CZ
&N) Y m
L o Z( F
ZB53 52m Xf go Z~X /
~g
A v
nyZV4Z~ ) {z ~ Z

,6,V g { c*
^ i ]YggzZ [ZN wqZ LZ {z @* )
Y
53m X N Y
` jm$ ` j f i$] ] ! m$] \~g !*
g Zt? kS
yZZv gzZ o' ` Fj] jm$ e^v] ^m^ e
5ByQ zZyZ q nZyZByZZ zZyZgzZ
21:g Z X Y7~wqZy ZgzZ,

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
86

A [%)g f T
~ ) {z ~ ZgzZ
? ( **
) a\W c* W~T g $u{z? kZX Z
&
( h ) E{B0
( 70),yZ {z ~}g !*
~ Vg ZD
A [% V
( 216 )gzZ ( 5811) ~g gZXV 4Z ~
$Zzg
X He
~}g!* ) {z ~ Z
1Z R LZa\W
/
~Lgv W{zX( )f~[ZyQ @*
,
$Wsf `g ft X ;gw r yZ~TN YZ e
He
: C
$ m ] i n n oFm t $ q ^ ] m$]
yZX v W3nyQ HVXgzZ ^ e]
36:X f~[Zy Q:gzZ YH7]n
A v)g fT
4Z~ ) {z a\W ~ Z
o [m ^] ^EE g Zt a\W? kZXV
A
ZV~ ~ DD^ fi ^nf]% ^ r]
V { c* vZz q nZ ~~ V1gzZ Vz
i ) n
196:9X
vZz q nZ ~y #
L L c*
W~ p Z
A
196: V{iZzg ~gzZV{c* CZ
i/Ym
Wk0* A y #
} i Zzg ~ L L :c*
a \ W
{z ( a) ?V~ ? y\W :zgZ V Z[{ i Zzg
Hc*
\W tgzZ %{ i Zzg B ( )\W= :
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
87

,
197:9 V: { i Zzg6
H{L)g f T
3 )V Zz { k ) {z ~ Z
F, $ qZ avZ wg~}g !*
Z g kZX Y v W(
E E
3B
290m ( Z+Z! Z0Z )tzD{obg 6 WB
,
avZ wg h {k 1Z ( **
C $Zzg {z ~ -Z
) e
gzZ KZKZ C -Z C
X CwJ( gz) q L L:c*

) #
t X Vz @*
Q KZ ~ y # g X KZ ~
-x D% Tq Wk QC
H: uJ #
Q ~vZ Y y Z
54m !Zz 199:9z6304:~g g9 X
) t
( 183)9 6q VgzZ V1V
\vZ L L c* $u { y ( h~g1Z )G1Z ( **
W~ g ) ~
) V
[Z ) V1
) V :
!*
ZZ3g Zs

yZZ6, A
3gzZ
[Z Vz **
yZZ6,3gzZ
A ~ yZZ6,]y
W
( V7+L) g !* A gzZ
3z
gg 3n V7 LZgzZ A n V2z LZ vZ
$ ] f# ] ~]c* A nVX
WyZf ~g
` # ] o$ ^u^ e f i$] m$] ^ ] mr F ]
F ]e ] n m F F ]^` jvi pri k#q ` $ ] ]
yZVXgzZyzZy~gZz+'gzZ n ] ]

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
88

HZg yQvZ q nZ yZB


vZgzZZgvZ {zgzZ
~kZ {z g,1nXGg ]!*
,Z nyQ
100: GE ,
!pZ X ! x ~(t g
^` $q e $ oF] ]? ^ \~g !*
gZgzZ
EE
g!s]![g LZgzZ n j$ l$ ] ] lFF$ ]
) t A kZ gzZ
}i gzZ y W Zha T s
133:yZ/w KX g n( V Zz
$ ] ^` $q e $ oF] e^ c*
gzZ
s]n[g LZ # ^e] ! m$ l$ ] ]
A kZgzZ Y ( }uz q
}igzZy WZhaTs -Z )
21:h ,
+ ZX yZZ6VgkZgzZvZ gnVyQt
: c* W~] c* Wsf `gf ~gv W ( 3) cV7vZ
# ^e n $ ] kF[ ] n [ ] kF F] n F] h m
` $ ] ` n # ] g t $ ] V n $ ] $
gzZVz%uVgogzZVz%o @* gzZ ] n l $ q
+yQX}[ZV Zz $
$ +~}g !*
vZgzZVgu
3nyQgzZ 6,yZgzZ H6,yQ vZgzZX Zz W6,-Z
6:Z X ** 1ZE %NtgzZg
zg ev WkZgzZ m F l$ ] ? oj $] ^$]]i$] c*
gzZ
131:yZ/w KX g nVz
kZ m F l$ ] At ^rv] ^$]^ oj $] ^$]]i$^ c*
gzZ
24:>Z g nVz gzZyKZgZ Tv W
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
89

}g !* A "
si X [Z3gzZ $U* L
t <
: V L L c* $u ( { y) ik0Z ( **
W~ g ) ~
q } 9(KZ \W !vZ wg c*
A ~ :c*
a\WX ?
\W Q
-Z
* J# v ?
8 Z~
/ZX h
epq
-Z gL
+6` W~X 3v W=gzZX Tg D 3Z !*
Lh
$Z~ciz ~gzZ7
Vge
55m 907:9z1052:~gg9
# A c*
s3gzZ W !3}gzZ
/ZX ( w)**
(Z YH Za yZ kZYN Y Za y
+"
yv3gzZ Sg {Z AJ-E bkZ Y 1y
X !*
zzFwtX @*
7
A "
zgzZ 3z
# $U*
g$ q Zz ]c*
W :wzZ
ZB55: /
X Zg f ~yZX
kZ~ zv WgzZ **
tgzZ(F, A
k Q~ z :xz
X spgzZg e
A #
Vz L z [
W? kZ~ < :x
~ yZX ;g VVg 3 # gzZ @* Y c*
VQ
/%G
ZB43X 40m X [g L 8ZggzZGZf b
G
: wZ Z&~}g !* HZg @*
k Q AT
Q ( d)x W
X XX X XX X X XX X XX X XX X X XX X XX X XX X X XX X XX X XX X
xY \vZ {oyZ tyW
$ - 4,
q yZ L L $ +q -Z
( 1262m] BZiz9) MhyZZ6, Gz=IZ %kznkZ
X b EG 45EE
.- Z G
2gzZ @*
g Z g$ q Z 9 t
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
90

{ c*
X ( 9gzZ )C GLE
iwgzZ {z :wzZ
38E
A 6,
X ykzZ ~}i :xz
X YH9 :x
V Zz wZZ xz z wzZgzZ Hf s %Z ~ZkZ Z 0Z
]+ZVzuz V,Z Gf ]!* /
Z {zC
gzZ P
( 32@*
16m ) b Zzg Z ~ q ~7F, gzZ
Z0ZX F, V ZzwwzZ {z @* C -!{ Z0Z
0.G
G
: D
n ]^n oF] ^ ^ l^q o v
^^ oFE pi ] f ^
+~ yZgzZ B2~{z"Y Wsy :
~( z)yzZ LZ ( H ) 8 H ~{ pgzZ
56m ?N Y~ZgzZN Y:Zz
MX V 7gz Z + L g !* A
( ) 3gz Z
] c*
WXX g ~ [ Z 3 g gz Z g~ Vz
~ y Z c* A V g z Z x g !*
W xg ~ A
( )
X sf ` g
$ ] kvF # ]] ] ! m$][ e \~g !*
g Z
X XX X XX X X XX X XX X XX X X XX X XX X XX X X XX X XX X XX X
gzZ !*
uZu{otX N7Za J -Z3gzZ A pg {ot
n )$ +L X3Z
X s < L z[
( 24:>Z ) m F l$ ] : @* ~}g !* 3\vZ
( 133:yZ/w K) o n j$ l$ ]: !* g g Z0 A gzZ
3 D
- !
X !*
{o)$ +L Z Zt kZX \ Q LQ L(
X L Vz
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
91

^ $ ^` ] ^$ F ]^` j vi pri k#q


$ $ _% t] ] n ^ e^[ j e] i] f ^ p$]]F] ^
" z} ~lpQG wqZ(gzZ yZZv F ^ n
# X g,1nX ]!*
~V]Z Z nyQ
Hc*
X ( ) tig t : } Y c*
tig
A {zgzZ VVc*
u0*
nyQgzZ Y c*
tig/?( * )Z
25:>Z X g~
] k#q k^ kvF # ]] ] ! m$] $ ] c*
gzZ
GwqZ(gzZyZZ " u^` f m ^` n m F o

~pV;z g{z~T !* A nyQ


kzZ
108 107: Z X e7
Fe ^ ] o n $ k#q o n j$] $ ] c* gzZ

% m o n fFj% oF ^] ] o ^ ^ o n !
gzZ]!*
Zzg(Z" n q e ^` ^ $ g^ n
]gz ~VyZY4ZBZgzZsXV~VZ
XV( )6,
V"t t W{zX,wZ]z
A )kZZ:
48X 45:Z X YkZZ:gzZ1~(
o m$f ] n

5 ] kvF # ]] ] ! m$] $ ] c* gzZ


]e] n m
F F ]^` j vi pri k#q e . V q
yZZv " e$ o[ F ] # ] o
+yQV;[gyZX v+4
!$ zG wqZ(gzZ
A
yQvZX g ~kZ {z g,1nT y
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
92

E
:G 5Z }g e[g LZ
4E
0G HZg
nk QtZgvZ {zgzZ
87
c* Wf #gVz ~ kZgzZ 3 ~ ]c* WX
5 ]j mF^Fe] e $ ] m$] \~g!*
g ZX sf `g
{zc*
P]c* W~g gzZHVXgzZ F ^ n t ^$] gvF]
39:>Z X g ~kZ 5
7C !*
v W{zgzZ ^$] n qFe ^ c*
gzZ
167:>Z X
^ n qFe ^ ^$] ] q m$ ] mm c*
gzZ
7C !*kZ{z( p ) e _v W{zgzZ n % h]
X [Z ZznyQgzZ
+R)Z
37:>Z
) Z: n [# ] ^' i ^c*
V Zz gzZ
)
=Z X }7
48:W,
$ m ] i n n oFm t $ q ^ ] m$] c*
gzZ
yQ HVXgzZ $ pr F ^ e]
f~ [ZyQ:gzZ Y H7 ]6,yQ v W3n
wQS y 36: X,!$ +bZ C ( )
m n n # ] m ] ] m$] $ ] c*
gzZ
# ] o F ^ t]e ] n m F $ q m $ ] o ^m
{zX }7s Z \vZ( ) HzVX" ] n m
169 168:Y RhE
4Z X yWtcvZgzZ g~( 3)kZ
]e ] n m F $ q ^ $ ^ # ] m$ c*
gzZ
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
93

~kZ {z v W3nkZ" **wgzvZ TgzZ


23:~Z X g
]e ] n m F o ] n $ ] m F] # ] $ ] c*
gzZ
t

nyZgzZ6, Vz vZ" ] n $ ^n& rm


gyZ :gzZN 0*
zCZ: g{z~Tg 3
Z X
65 64:[Z x
$ q^ o n [ ] gjF] ] ] m$] $ ] c* gzZ
T~WgzZ[IZ" m$f ]% ' 5 ] ^ n m F
6: GE 5Z v} E
4E
0G %N v g~v W3{zH
kZxg~yZ V/zVgzZ xg !* A
c izgzZ
Y7q k Q yW
\vZ 7oz #
g !* GLEr]Zf k Q xg !*
A gzZ)i
nkZ3z vZ
rg: !*
X 'Y+gzt /ZX g !*
ZvZ ZvZ
A gzZ c*
Q? ~ A ~<
Wf ]X3z L z[
X n **
yZZ6,
k Q @*
[Z ~3gzZ

+ [g
g Zh
yZZ L X3Z Y c*
yZZ6,kZ t ~ yZZ6,]y
W
t nyQ~ yZz VzXB[g LZ y#

$U*
vZ[X" L z[? (}o)kZX~(,
q)ZgzZ<
X XX X XX X X XX X XX X XX X X XX X XX X XX X X XX X XX X XX X
:" ) ^] ^e n^] ^_e ^j] n] -6, ZkZ
3 9X
: +
)$
t+L Z X [t ( vZ ) g ]Z + Z**
X E
z 3{Z Z 0
X !* {otVyZX N Y+g y W3gzZ A pg {o
n
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
94

ykZ ^ ^ e oF] o ^$ m$ q \~g !*



g Z~
-WG
23 22: G*G *
Z XVgNs[g LZV{ i @zF,
}n
/
ykZ {z7 ? $ c*
e rv$ m e $ $]
C gzZ
4EE.ZXN YUgz[g LZ
15: EG
Yc*
UVyZ~ # L L:c*
GLqZ vZg w ( x Z )
.B([g)Z~g GLq ? kZt
GA-E
4
{ z40mw5Z XGyWZxZ415B6M0Z
VX ^m oFv]]u] m$ \~g !*
gZ
26:-X { c*
igzZZYZnyQn
DoB
}n \vZ Z% > c* A Z% ( Z YZ ) - Z
igzZX
A MZ
4Z ~ # L L:c*
a ~ kZ 6 9 s
}{z ? e { c*
i ( kZ ) "q : \vZ N Y
X 3H ?7( zgz)C}n}g H :
~ yQI~ ?Z :X U }6,vZ ?c* A
74Z ~
$Wt( a)\WQg Zh
e + [g LZ{ c* i q - 4, yZ
YZnyQnVX ^m oFv]]u] m$ S7,
58m t
E3 297:9
vZg G X { c*
igzZZ
k Q@W ^e ] m ^e ] i ` GLG
"W
t

103:xZ @*
(qZ ) uZg Z V\W{z 7(qZ) uZg Z
{zX7qZ k Q1BvZvyZZIZ t
q Z vZ~ T$ 7e $g +Z X Y7qZ kZ1 YY
EE
$
uZg Z LX Y7q Z kZDp D~}g !*
vZ 6X Y
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
95
E$E
\~g !*
$g LTXm{ (qZ )
" gY C7xie
GLG
X x
^ e% $ ^i ^n oF q ^$ \~g !* gZ
$ j] ^ f r] o] ] F o Fi ^
n ] ] ?o] h
oF $ $ ^& q f r e% o# ri ^$ t oFi ^
xyQ[gyZgzZ W.6, # gzZ ^
t
z{gH}g Z
= :c*
V Le 9 N ~ 3= [g}} Z : V,Z H
G
X A= $Nd$k H{g Z96,
x LZt /ZNh N kZp YN7
l" .gzZ c*
{ m,
g { m,
gZ wi **
iKZ 6,h N [g Z
#
]!*
eq-Z [g LZ x?Zz> }Zm.( 143:s ZZ )} 7,
/

;et \vZX7ZzwZ ]!*
( e)){{z HwZ
Z ~(,
e $g k QY Y Z ~ ]y W
? kZX ~* Z%YN7=o] i \~g !*
gZ
$u
]KZ[g LZ W ~ ? yY W~ g
2931:9X YN7
vZ[~( 186X 179m ) b Zzg Z ~ q[KZ vZgZ0Z
$ qZ /(27)K*<
X yg L Q yPt{)z
) Zz<
kZtX GfwZ Z( Y f) L IZyZgzZ@*
/Q
+ \vZ~
gZh A M q )Z6,kZ Gxz/ ?
X,

///
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
96

yZZ6,
,
k
gzZ ]c* W~yW ~}g!* yZZ6, ,
k %NgzZ hZ :
~E
$ ^$] c*
\vZX hk, 0J5k! @*$U*
" t g $ q Z
,
XH ZaB(gZlzk)gqC
"e F o'
49:Z
zz ^ # ] gj^ $] f n m% $ c*
gzZ
t

wQU y 51: GE
!pZ X gn}g vZ B
o $] ] ?o ] o f n % h^] c* gzZ
"gzZ~}i n m # ] o F $ ] ^ ] f$ ] f h^j
t n vZ `g ~ [ ~g Zz {z B
+ Z X y W ( )
22:h
~}g !*
k, L g
~x Zz ~g g x Z <
$U*
X C" ,
k $ q Z+Z~X
X g
vZ :c* $Zzg h {k
avZ wg e , 1Z ( **
C )
( yZ )gzZ {h
q X~ +IgzZ4~ gz$q
- 4,
/ZX 0: b
N gzZ8
- vZmwk Q} N
k Q k, vZ :t X @* (Z @*
,Z,Z~ /Z I:t
2664:9X w{ i Zzg -( 1/Z ) Q
M YX Z 4NX ;e
c*
0*
D t ( j) x Z 0E
! ~ ( @*
) kz
,
wg D ( i)/0vZ~gzZ kqC

,
Xk$ ( ) k
- ;fgzZ ~ b , :c*
qC avZ

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
97

2655:9
GibN i @*
zF, { i @*
zF, -Z -
X }uz q $;f gzZ ~ b

GbN
$ukZ~zXk
kZ L L ~bg , gzZ -o
~b

,
~k
$;f $fgzZ ~
- tp
b b
205B 169b
Z ** A WC
1~ c iz z ~ ?:c*
a \ W
Z !vZ wg c* A M)
! V ( Y~ ciz qizgzZ~
n M ) x zwqZ :c*
\W ?N Y:6,
( } w q Z V { z e Q Z G xw q Z A
oFv^e $ ooFi$] o_6 ] ^$ ^ 7,

tWt\WQ
- 1 0 5 : G5OZ >g pF
XJ
vZgZ2647 : 9z 49 45 : ~g g 9
lp-ZgzZ ~k,wqZ(Vz ? kZg $ut
,
yZgzZ ~k ,
%NVzgzZ ~k
wqZ} E tgzZ q
,
X [Z \z: 4vZX ~k +
tgzZ q $
60m !*
X 7C ,
XZgzZkvZ q
-Z e
avZ wg~ y q $Zzg i k0vZ ( **
)
vZV@* 2'!* N~!} Z :c* \W ( Z)
G
# X 0*
t ) Z t LZ Z $Ng c*
vZ g c*
N {z g c*
- vZ f Z
gzZ 8 # gzZ wZ vZ }wZ ( [Z
+z sN e **
vZ {Z +Nv
{Z
/Z yY
z sN e ** /ZgzZ 3gn }
yvN v}g
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
98

,
( k)gzZ VQ X 3gn }vZ YVyv
$uZ E
9g LL:wz2516:~nZ X `
: ~gzg {o6,
X Zgg eyZZ6,
,
k
qC +Zz i ZDvZ~}g !*
X ~$ k Q Zz :zg
+]
Dh .~}g !*
qvZ ~DvZwi Z Zz
$NqC
X DZg F QY 7]gz
V WgzZ }i~}g !*
kZ Zz Zz qC
:zg Zuz
wg ZD
gZ a \WX `g~pb k,
wg ZD ,
k, Za y Wz }i ,k] \vZ
$u2653:9
vZg/0vZg X 6, 0*lkZgzZX ~
4hI!vZ {z ;g { Zg Z kZgzZ
GJ3G
;g 34hI!vZ :zg Z
GJG
7 gzZ Z;evZ X LevZ @* zs~ovZX
m$ ] ^nn ' ] ] V] ] $] \~g !*
g ZX Z7;e
: @* {z @* skZ @* { Zg ZqZ # vZ n
h% # ] [ m$ ]?$] [ i ^ c*
gzZ 82:G$W @*
Y( Y)
G
,5Z X e=Z[gvZ tZ Y7{ zT e ?gzZ n F]
29:k
61m
i ZkZ6, 34hI!vZgzZ zk Q Zz
GJG :zg a
Z {z Zz Y 3g~pb k Q gzZ ._D
^ # ] \~g !*
g Z 6 {Za vZwdZyZgzZ
gzZ i ^ # ] c*
gzZ 62:%Z { qC
vZ o'
GE
96: {Z X H Za ( )ZDwqZ ?gzZ H Za"vZ
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
99

,
~kX }Y7ZvZ& yZZ6,(k QyZZ6,k
,
: YxbzV **
ZzkZ
,
~k @* # **
Yxt CY ZzqZ Y Zzq -1
{zgzZ @*
z Le vZYX @*
: Zz @* ,
: ~k /Z
t
X @*
7Le7
V7 avZ wg~}g !*
]uZzZz ~ w -2
gQ {)z( x?Z @ ) *%0} wz4,
gzZ ` z` c*
wY }
,
V7tX Vk+q z~ i ~y
5 W V7\W~}g !*
,
Z ~gzZkvZ X ~gz**
Zz gQyZ ? kZ
$
Zzd iLZ\W V7{z a\WbZX
{1Z ( ** $u {z~ -ZX
) & g ~}g !*
gQZz
3 E$E
D 6,
a a ~ He
$Zzg h ( _g Z0 )
G
-ZgzZsyZiq
Viq -Z\WXk0*
\W( iZ0) E 5_N
CtZL
vZ YgzZ ( g Zu)g L g gzZgN s
3746:~g g9 Z *yxgVo)z V )g fkZ
( ]z \W ) {z 7 a wg
X XX X XX X X XX X XX X XX X X XX X XX X XX X X XX X XX X XX X
~Z *%0 }** gzZ # g T q -Z wY
( 7278:x?Zg ZF, z2897b )9 X,OB;LZQx?Z @
] v ] E ] ( oFn l fL L: D vZg ( @* ) ~y**
yZZ6, 3
X
\W[ L Z )] ( x?Zm)} XX q e ]V ]E
V wi **
# {0
{z Z + i k0*vZ ( x?Zm})\W[ Z nvZ ( N W
} g c* X q )Z yzZ6,Z ( 9{ z 14B6~d)N W yZZ6,\Wv
E +Zzig*Z X "
.ZZ
gZ E $U* g $u 9 6V wi ** y Wx?Zm
( 9{ z3396b 142B4)
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
100

H t Z ~ V Z
ZX # Z z ~ ( | 41 ) ~ : Z
$ukZ j /X ( w t Z) G
t g Zx L L
z k Q {zgzZ,%7~vZg ( Z0)( 8z **
)
Zz 7{y awg~}g !* -Z
*J# g {0
+ -
iJ
X DkZx Z0E ,
!q zT~kqtX Y:
# ] @*
\vZX vZ Zzk ,kZgzZ{qC
62 m 62:%Z X { qC
vZ o' ^
vZkZgzZ ] mi $ o' $ c*
Za qC gzZ
,
2:yZ X N , g ZlgHkqC
kZ:
34hI!k
GJG
} Zg ZgzZ ,vZ Zz qC
z:
Da c* $uq
W~g -Z {yvgZ( **
)X C
n [] mm n]EE: p Zt~
7( Zz Y) s~gzZ ~ V; }~g DDnE
$ukZ ( 771 :9)
._gzZvZ 7t g
+gzZ%vZ tspkZX @*
Za}Z 7 Zz
)b )t e** 7[svZ t}uzgzZ H7
^ # ] \~g !*
g Z 6X 4Z~x( %
" e F o' $ ^$] c*
gzZ 62:%ZX {qC
vZ o'
49:Z +Zzk
X H Za( } i Z0 ,)gqC

n Z X eG[ Z svZB! Z s
w! V,ZX Hg Z [ ZsvZ V
X Hy\
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
101

e m] ' ' ] ?p ^$] c*


(wV)\vZ
BV Zz}i H 7gzZ ]' e% e ] ] ] ] o
$Z@yQ[g yZc*
10:~Z X Lee HH{ Zg Z
34hI!X { Zg ZgzZ
GJG
gzZ 34hI!vZ ~ V g Vzgek
GJG ,
X c* W6, ,
g~kz@f 34hI!~<
GJG L z[ tt ~} Zg Z
n p~k , z @X @* W6,pLgzZ p@Lp} Zg ZgzZ
^ ] x] ] l% ] ] ?ov m \~g !*
g Zt
/Z $
"~p +~"gzZ mm% ] mm # ]
}7{Z
34:XLe* /ZVz
*{ Ze\vZ"
] m% t | [ m m m$ ] # ] m% c*
gzZ
kZ}{ Zg Z e $Z@TvZ: ^q u ^n rm $ m%
wkZ }{ Zg Z { ZeTgzZ wnxsZw
125:x Z X ( Zz+ :h )
n ] e # ] mm \~g !*
g Zn} Zg Z
G' G
'
;B}g +{zgzZ@* {ZgZ WB}g +vZ ] emm
*
185:>Z X @7{ ZgZ
` _n mm% F$ t u n rn # ]mm^ c*
gzZ
~`w" @* 7{ Zg Z kZvZ [ i $ n j $ j n
@* $N6,
}~g F ?KZgzZ}u0*
" @*
{ Zg Zt{zp}wZ e
+R)Z
6:>Z X z]?
c*
lp\vZe x {ZgZ @ t t ~ VzZgZ Vz yZ
X ZggzZ@*
IvZ&@*
~}g!*
Zs{ZgZXnZg**
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
102

63m
@*
Zz~h WkZ { Zg ZgzZ Lg Zz{ Zg Z @
gzZX Lgxz kZ {z }: ={z&gzZX} =vZ&
] yf Z * ~ -Z D W~ Vsz @ ]
X {)z%ZgzZ
4GE 5ZY L L[ KZ Z0Z
5"Z G
HfyZ~[!*
( 29), iG
L zyW
X byZ< gzZ
,
q zkZgzZ gHkkZ ~pbvZ&qC

:gzZ @* p~ kZ: X xggz8!* gz q k Q H
?o ] o f n % h^] \~g !*
gZ 6 ~p
'+G
~V Y~g gzZ}i ^] f$ ] f gjF o $] ]
+ Z X `g~[
22:h Zz{z B
ZB61m X gzZ nVQL $u~kZgzZ
L g
gjF] % ] ? t kf%m [ m^ # ]]vm @*
vZ
A

X[2ZxQk0* rg"
QgzZ $U*
Le gzZSLe vZ
39:Z
$Wt y t kZ
vZ X 0 Vk` e
rg"
$U*
Le&gzZ c Le&~Vk
~g <\W H VgBa}g
^^ kZ ~e$WkZ? kZX c*
cVk
%yf ZvZ h^j q] # ] ^ e$] m ^Fe oi^m$ ]
z qC
gH -Z n
[q Kwg
Y7
zC
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
103

38:Z X
pb Z%,g Zl{z kZ y t kZgzZ
Z0ZX D Yx -Zu)g fV x 6X 7~
V,Z % [ !* 5Z Y [
X B ( 6 5 4 2 ) [ Z1Z G
C
$u a\WX y k
g , -Z q
m{ q -Z {z pb
@* wN*
Z)g f ns~/gzZ $ ,
s ( k ) Y ,L L
-B|ZGhhZ 2 c*
154:] G@G ~F,
gZ x ZZ 2139:~nZ X
$ut
? kZst X 7? ( ~pz)p~pbg
GgH[Z n skZgzZ g~glsvZ
L kZ~gztXc*
kZ: gz}vZ tpX
D/yKZ
H~gltbZgzZXglgzZ ~gl
L (V#)/iZg
:X g,z ntgzZ : Hc*
gltgzZ
64m [Z 0<EzgzZ[Z
X gz,vZ
c*
X { tig kZ @* $u a\W
I &vZ L Lg
( 2557:9z2067:~g Z 9) L Lzg,: i Zg/kZ
:gzZ YW:X gH~pb z yKZC X
# gzZ ^ q] q]] ^ # ] * m% \~g !*
Z gZ 6
GED
11:y 3.Z X @*
7y ZvZ YW z
$ ^ ^jm q] q]] q] $ ] c*
gzZ
-Z: @*
q YW zyZZ # X zq -Zn# QC jm
49:- X @*
W:gzZ @*
~{
!3X @*
Oc*
@* 7MR KZ {z @*
%zz E Oc*
@*
% W gzZ
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
104

-VZ ~uz @*
J /ZgzZ ~^VZ w> e I7tb
: O{z
n
z kZ X gH -Z ( %) yKZC
z q +
YX Lg {0i
{)z Ot gzZ }% zet gzZ }% ~gF t gH[Z
X {)z
**
7w+Z 6, Vk
HgzZ : n k
,
/ZX ZwgHq
LZ kZ -Z kZ~ < H{ k
H TY e
H
gz Z Y ~ Zw Z ~ kZt H7gt { k
HkZ Y
X ~~Zwt{ k
c6,k
,yxg ( d) .gzZ ( d) x W c* $u
W ~g
,
kZ tX 7nZzw+Zk6,{ k
Ht X ZIz
L C f
X Zz:
.gzZx WX c* $Zzg h {k
avZ wg e , 1Z ( **
C )
G
( l) kZ& x W{z $N: x W . HIz c
G
g vZ& .{z $N:c*
xgzZ [Z x W X c*
w A
Za ~vZ @* 56,q kZ= QX Zi Z
#
.x W : :c* ,
i z avZ wg ?~ ~ k ~
65m 2652:9z3409:~g g9X W6
, ( x?Z@ )
Zn c 6,g 5Z Y L L[ KZ Z 0Z
$u kZ ~ G
gzZ Hf ( g ) wZ Z!* $ukZ V,ZX H[!*
~ =g
,
XDw+Zk6,uLZW c*
W~XXf ]c*
W{z
L e gzZ ) 6, z u LZ {z Y c* N*
gZ WyZ vZ
HHw+Z6,!*
BkZp h{z ]!*V,ZX(
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
105

*Zy QXf ] z6,pg


$ukZ V,ZQX
Xo ^ZzLZy Q ~uzgzZ 0ZxsZ
# LL
kZgzZvZ ( d) .1yTZ \WZ D Z0Z
k Q {z Yt Z!*
{ c* ~}g !*
i ]zY Z
vZkZX g/ Zz T,# 56,
[g LZ ( d)x WX 1m{gzZ Zg 1 E8F
N ( n LZ ) Z
w+Z gz ,6,C {z n
pg yT { c* ~ }g !*
i
56,k Q ( d)x W ( d) . t ]!*
T# X ,
y yJZgzZ i W Zwz4,
~*gzZ `zy A x WzZ :
L
lV,Z :X l ( dx W**
)\!*
x WzZzzkZX
$g f dx W 6,
X q zZze i WgzZkZH f
w A \WLZgzZ\W L L:c*
dx Wd.nZ
x W:X c*
W ( c*
xz\W ) ^jf n$ ZL~]c*
Zzg c*

l~ t " :c* ,
gzZ Hw+Zk6, ( d)
,
~ V6 k ,
X ~ k ~ zZ ~ zz
HgzZ )[p YYHw+Z
YH7w+ZkZ~( i Z Vk
Z Za ~ 5 VY6,kZ= \WX Y
D#
0Z ) } g [ Z t ~ ~ gl \ Wg z Z } w
,
w+Zk6,{ k
H Y [Z Zuz kZX vZg (
H
/W Zz{k/ZX {yv(gzZ Y} {Z
+(
,
( d)xW 6X Yw+Zk Ht {g!*
}: {k zgzZ}
,
\ [ggz Z ~fk jkZ X H ( lK Z )
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
106

@* ggzZZzyfkZX c]z Y Z
ZzG
@* ,
w8Z <:gzZ C7#4z%Z ( f)kY
kZX @*
Y Hy 6,g]P', ]z ~pgzZ h X
66m :c*
( d) .( d)x W C( )kZ
} Za ~ 56,kZ}\W H L L
D#
8/Q @*
bZi bkZn{z H WZ
{ k # ? Z ~gl
Zz # /Z [Z :X 7 Zx t c*
5 @*
Y gzZ
,
gzZ X}w+Z k 56,{ k
t 4n kZ H# HkZZ
,
)g fk WkZ ~gl} Za ~x t L L:
~i !*
u6,
i Z ]!*
qN:gzZ ?6,
!*
:gzZ H7g Z h
X
rgmwgzZwq{z {yvw+Zk
,6,Tx{z;g
E
Q }uF, }[g Z x ZwL WX
# Zz c*
( n )Z
,
k~ g ZZgzZ#g 6,{ k
H{zQ }#
56,kZZ W
**[g Z !* gzZ **
!*
h w+Z LZ t X}w+Z
# ] ' Zzg ZZ6,] vZ)gzZu 6 Le
: uZ Z\!*
}g gzZ LevZ /Z ^. e! ? ^ ' ]
yZLeg /Z Ff ^ Fu# ] ' 148:x ZD

20:syZ X D: ] ( !*
Zq)
,
V,ZX Hw+Z k + !*
B9Z LZ V,Z
kZ:gzZH{ Zg ZuF,
kZ: H7gZ# +6,
Z0 (tz) LZ
Z
X Hg Z
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
107

CY Zz t k Q6,T #uZu w+Z WkZt


QX }7t{W{z @*
{ Zg Z gzZ @*
Y ( y)x **
{z
,
kvZ {z Z L L: H }# /Z(/) kZ
5Z
,
k Ygz # /Z tN ( ~
5 0<Ez C) ZkZ X Zzz
!* ,
w+Zkg !* /ZgzZ 9w+Z
5 0<Ez
#
5ZY
36 35mG
tgX { Ze VztgzZtg~}g !*
k,

,
7~kyZ wdZt vZ {p wdZ LZ}
D ZzwdZ Vz~#
vZ twyZX
vZ ~ Za w dZ LZ}t X 7( {gH)gl kZ { z
t X {wdZ LZ} 7{ qC
vZ tgzZ i *"
Vz gzZ { Vz \z: 4vZY {o!*
{o
gZ 6 { V:gzZ VZ f \vZ X { ( ) wdZ
qC vZ z ^$ ]u] ] $ o' ^ # ] \~g !*
67 m 16:Z X ( 6
, )g Z {zgzZ {

vZ n $ o' oF $ o' ^ # ] c*
qC gzZ
,
62:%Z X ( yZz)Vz6 {zgzZ {
qC
?gzZ H Za "vZgzZ Z i ^ # ] c*
gzZ
GE
96: {WOZ X H Za ( )ZDwqZ
34hI!nkZ {z 1g (Z Vz( )t
GJG
gzZ
c*
',
Z',]w~g ZCZgzZ ]w~g(Z V,ZX 7b} Zg Z
Vg bT bkZ]w~gyZ wt VyZX
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
108

W Zz 3X
bkZ ]wg Z { izggzZ ~i Zz ]w
7x } Zg ZgzZ=yKZ ~yZ C]wZzg
X @*

+H wi **
gt? {Z gzZ VgQ bkZ
kZ6,wqZiZX
} ZgZgzZ 34hI!k0*
GJG } x6,
kZ6,wqZ} E
} X QZwQgzZ C# %NgzZ Cp
@* +zn) D YG[sZwdZ ~g (Z
z>% ~$
kZt @* wZzg]w~g ZCZ g (
Y 7t V
-ZkZ tX
X Cq
k Q q %Z {z t]Z|~~pn Z
@*
e {zTc*
@*
g ( ) 'u T @*6,

} wdZ ~ (Z {z Z%yQ_ M7MX @*
kZgzkZ
gQ {z Z%yZ _uX D Zz } Zg ZgzZ 34hI!
GJG
/Z :X {)z(g )lg ZgzZ n%]D W7%
Y GJG34hI!
+i ~ kZ 3g { izg gzZ S7,i \ c*
T h +i
3 h
/ZgzZX } izggzZi
Y C **
3_ M7Mt X Zq ( )_ M7M
+i_ M7Mt Zg~ V; kZ c*
( ~ Zg Z )h H
+i Zg Fh
%h +i
X Zk QgzT kZt 7
Zz g Z gzZ V- ~ k , ) Zz Z IZ
]mZ
c [ggzZ H]mZ 34hI!c} V,ZX yxg V-g
GJG
,@*
34hI!vZ
GJG 34hI!} V,Z X D]mZ x
GJG 34hI!
GJG
[ i^ o n jm$ ] ' \~g!*
gZ 6c*
gZ

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
109

J~? nkZ n F] h% # ] [ m$ ]?$]


7?gzZ e**
G
,5Z X e=Z[gvZ
29 28:k h{ e
t1M
68m vZ
X Y7 e: {z ~#
Vz D Za wdZ LZ}L L ttgs ', kZ
I
34h!:gzZ { Zg Z yQ~XY7[Z6,
t 6 GJG VzqyZ
c*
g6{H * @YHg !*
g !* [Z wZk Q~ZX w
N
g (Z !* :gzZ g6{z: ( n) ?g (Z !* ( ) {z
X q { Zg ZgzZ GJG34hI!Z g(Z !* g Z q -Z {z * @Y t
} E%NgzZ A [Z NZ6,wqZ (X ( ) = Q wqZ kZgzZ
q +Z kZ X ( g6)G .nM!N g Z q
-Z {z X A ZwZ 6,wqZ
X`g { XZgzZ} Zg Z 4hI!vZ C7g
GJ3G
34hI!vZ {z Cq ( }) ZegzZe
GJG
} Zg ZgzZ $Z@
3 Zg ZegzZ 3 Zg lpn Vz vZ X C q
yvgzZ {z T ~ =Vz vZX Zz Vz
lptZ `6,
kZg (Z3 Zg lp X Dt yxg
34hI!} x t X Y (
GJG
vZ Z Zz} Zg ZgzZ A)
ZeTX y ZzavZtgzZX ,@* } Zg ZgzZ 34hI!
GJG
X Y s ( 3 ) $ + Zt `6,kZgz Z Hg ( Z 3 Zg
,@* } Zg ZgzZ 34hI!vZ Z} Zg ZgzZ
GJG 4hI!} x t
GJ3G
$ r ] @* \vZX s Zzw\z: 4vZtX
@Wz Z H mr$] Fm o n j' $ ^^ o n n

s ( gz Z ) V 2 Zg z Z gz Z 7. $ z gz Z y !* iq-Z
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
110

10X 8:jZ ?7 Zg
3 ZgZ ] ^$ ]$ ] ^' ^$ ] n f$ ] Fm ^$] c*
gzZ
3:OOZ X c* Zz]{z @* c*
3
ri %m t j ] # ] m$ c*
gzZ
H{ Zek Q&gzZ Cc*
$Z@z~e
e $Z@vZ&]' % ^n&
17: Z XN 0* $Z@z%( g ) zkZ\W
7Zze
qyKZC
C e
t gZz $
Z@ ( 1) bztZ@
kZt = " Z@ ( 2)$ 6,xsZ e
GLG $Z@ {z [ yKZ
$Z@vZ& Cq
X Lebe
LZ \vZ~T \~g !* g Zt ~V e $Z@
$] @*
o Z\W"gzZ n j% ] oF]?p j a
-ZC
q \W 52:gZ D Zg s ( 5Zg)
g Zt ~ V e
~g !* $Z@ ~uz X ] s Z
\W t [ $m p m # ] $ F kff u] p i
$] \
$Z@ Le&vZpM
X e h}7e
$Z@ e( be
$Z@)&
69m 56:7Z
V m # ] ~Z~ g ZkZtZ@Vzt\vZ
s\vZgzZ n j% ] oF] [ m$ p m F$ ] ] oF]
25:-X e $Z@s Z Le&gzZ @*E &Nsy
xwBX ( @* -ZC
) q @*
s y svZ L L
e
Z Le&gzZ L LX g Zz $Z@tgzZ
HHsv
.n
Hc*
$Z@ s
wBn S~ kZ e
C
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
111

$Z@tgzZ
X =e

x ** Z !*
KgzZg Z i NZ yZZ
Z !*
KgzZg Z - 4,
i NZ yZZq ) ZzZ IZ :
X 4Z~x|yZZq - 4, yQgQVtX x **
e kq # ] ]] m$] + ]^$] \~g !* gZ
n m m$] o $ jm e oF $ ^^m] i ] jmF! n kn i ]]
t

kqF ^& u + ] 5 ]o m F ^$ F$ ]
yZ YHf vZZ # {zs m $ e
{ c*
i y ZZ y Q N Y E # gz Z D Yg e w
5_NZ tWkZ Z
Z gzZ Di X D6,[g LZ {zgzZ D Y
[g yQ F v X
D ay ~ k Q c*
tig
4X 2:wZ X *iggzZ]nZg ny Qk0*
IZ ) bg Z gzZwqZw~]c*
X 4Z~yZZwqZ( WyZ
c*
,yZZ :c* $Zzgh{k
avZwg e , 1Z ( **
C )
5Zgzg +F,
gzZ IvZ Z[Z +F,
aZ~ X 6,
zZ J
58:9X (z)%y ZZ gzZ **
Uq{1
IZ KgzZy!*
Dg wqZ $ut
iw ? kZg
6,yZZ qZ ~ ]c* W yW X ~ yZZ {z
kvF # ]] ] ! m$] $ ] \~g !* g Z 6 HH
GwqZ(gzZ yZZv " ] k#q k^

E
107:l Z X !* yQkz
G
L 38E

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
112

" m$f ] n 5 ] kvF # ]] ] ! m$] $ ] c*


gzZ
E
7: G 4E
0G /+4vzGwqZ(gzZ yZZv
5Z X {z
70m
" ] & Fu$ ] rn kvF # ]] ] ! m$] $ ]c*
gzZ
$k G wqZ ( gzZ yZZ v
n yZ ( vZ )g d
96:*%X } Za( ~VV )
74Z ~ yZZ wqZ 7? kZ4 Zz ~ ]c*
WyZ
HH6,x m{6,V
) yZZ ~ V n kZt X
wY @*
~ wZ ZgzZX @*
t ~ wqZ6,gx t ( V g
~zv0ZqX Z~ V v y!*
i
: H
{ c*
zz Zz bgzZ g UgzZC i LL
yZZ ( h) & Z ( 1Z **
) n Z X C z ~ &
G@*
kZgzZX @* - 4,
W7q yQ- ~ { c*
i yZZVzuz
@* -ZC
Z{z ( ) ~wk Q }Ytq CkZ
@*
6,Zg dZ p z mZz yZZ kZ]zZ
CZcz& zzjgzZ]b bZgzZ

46B1~g ]Z
( 2)z y QX c*
`g {wqZ x| y ZZ VX
/
: { z
HB yZZ t gzZ yZZ C
{k % ( 1)
t J08E
LL
E
X !* ) ZB 6 7!N
Zwt X 7
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
113
GE 80
BkZX B7 ~ yZZwqZ Y <XZG%{)zL 3XZ( 2)
0E
@* HVzg { k
yv { k HL L D#V% {z
QZwgzZ @*
( ^`]q )yZ .Z Vk
{ ~ HyZyZX
**z [gzZ )$ +x L X3Z x {)z J08E
%tY 79w
B3
E E
470mtzD{obX ( Z+Z! Z0Z )tz C Z bg 6=g f

@*
gzZ { c*
iyZZ
C c* iyZZX @* ** gzZ @*
{ c* ) ZyZZ
i
# ] ]] m$] + ]^$] \~g !* g Zt~b
e oF $ ^^m] i ] jmF! n kn i]] e kq
gzZ D Yg ewyQ YHf vZZ # {zs $ jm
[g LZ {zgzZ D Y { c* #
iyZZyZ N Y ZtWkZZ
2:wZ X D6,
1: [ f jm $ ^^m] i ] ] ! m$]^$ ^ c*
gzZ
124: GE
!pZ X Dlp{zgzZ D Y{ c* iyZZyZyZZv
n + ] h o n $ ] ] p$] c* gzZ
^m] $ ^^m]] ] n
{ c*
i yZZ 6,yZZ yZ @*Zg @*
Q yj~ V V Q
71m 4:Z X Y
[ ^ ] q ^$] $ ] ^$] ^ m$] c* gzZ
V ( o ) Z # qv ( y ZZ L X3Z ) { z ^ ^ m ] ]
+G
'
yZZ yZ zg e yZ : N Z s }g v ( ) "

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
114

H{ c*
173:yZ/w KX i
# ] ^ ^ ]F ] ^ h] u ] + ]]* ^$ c*
gzZ
VZ # gzZ ^n i$ ^^m] $] ] ^ # ]
/( Vz )
wgk QgzZvZ T{zt : ( ) Vz
{ c*
i tzy ZZ y Z kZ s wgkZgzZvZgzZ H{z
H
Z X
22:[ Z x
p EE g$ut a~byZZ
ff _jm ^ ^f _jm ^ ne n n ]
)w$ +B;ZA ( ZE G
%N) /Z~? DD^m]
kZ/ZgzZ } I y!* i : /ZgzZ X} ( uzg
kZZ
78:9Xzggz$ yZZtgzZZE%Nw :
3Z yZZ', Z',
{g f~wT c* )
Wt~ ILG
"u
h~g1ZG1Z (**
)(302)gzZ(7439)~ggZX Y
$Zzgg
X He $u({y)
$uT
+gzZ=yZ yVga~ g
C " $U* y ZZ kZ 132:9z 304: ~g Z 9 C ~
G
: D ( i Zv0Z )qX
( x Z )B 9( ~ G ZzwZ RZ NZ b) L L
Y f { c*
i g ZD -Z ~ V Z ~ He
q $Zzg ~g g
-Z ~ yQ ~ :X ]5
Ds %Z~ kZ q
X XX X XX X X XX X XX X XX X X XX X XX X XX X X XX X XX X XX X
E.-Z y U] E
yZ G .( x G 5BZ )0X kZ ( 1597b ) wZ RZ NZ b
^m]L L D )zx ZgzZ 0Zx Z~g Nyx ZX x** ~zZg F}uzgzZ ( 405B2)
v:Zz X g U* W9v~ G $ Z ( 9{ z242b 117m ) ~RGG
G $ Z m mm (

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
115

) @*
b kZ z { c*
igzZ z wyZZ 7
gzZ ?q ! Z 0Z ( @*
gzZ @*
{ c*
igzZ x **
z wyZZ
Vz wZ Z ZM@* ex
z/~ekZ f Z
yZ ( z) @* z/g Zzg Z q )Z6,XgzZX G B
g
L L X3Z ( x )Z G3 z ( x Z)gzZ n0j( x Z )X G wZ Z
<
zwyZZ q )Z ) Zz< L L X3Z6,kZ ) Zz
H
72m *
47B1~g ]Z X @gzZ @*
{ c*
igzZ x **

%~}g !*
~!3gzZ `g Zp J08E Zz { kH{L :
Dy J08E
C %X y' 6,5Zg xg L L X3Z
) Zz <
H
{kByZZ gzZ c* ( ZzyZZ)yZZ
g Z
) ZB 6 7
DoZ Z !3z `gZpX 7
{z t `g ZpQX c* `g { yZZ ( {L>%)Z
g Z
G E
45 E.- Z G
) V2z EG 2L L{z t!3 Z #
56,
kZVz!3z`gZpX6, -Zyxg( xsZz
w2(~)q
Wt
X g~3qiz~]y
%V,ZX yZZ**
J08E H
p g k L IZ
<
yZZ Z b!3z `g Zp: gzZ c* 7yZZ Z b
gZ
{LgzZ ByZZt {z c* ( ) `g {
g Z
kZ:gzZ c* H
x yZZZ V,Z :X zz{ k
ZzVzz( s) V,Z { Zen kZJ08E
%X 1yZZ
hgV Zz( Zg e )zgzZ c*
kZ!3z`g ZpgzZX c* wV
V Zz VzzgzZ c*
wV Zzz V,Z { Zen
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
116

Zzzzz V,ZX ~ = h
L L 3XZ vZX c*
) Zz< hg
~ *: gzZ c* wV
7yZZ {L>% V,Z :X c*
}[Z e k0* WX H `g {yZZZ
vZnkZ~]y
/Z X} s e
~ 3 Z } [Z Z {z /Z gzZ
A gz Z 3g { k
H 4Z ~ Ht X g 7bVz
X Y
E
E$N
kQX h N Z E
M gzZ ( **
) Cz yZZ ~}
z[ k0*kZgzZ CY k Qzz k Q yZZ k0*
EEE
N
# 0*
Z @Y 3g $ k Qzz kZ **
J(,wV kZ X *
0*
J (,
t ]) @*
0*
[89J (, 8 s] W
-Z 6 &7{h
q +I9J (, 8 s Z Z
# gzZ (
: H
hfv ^f] o [ gr^
^ gn[]
z6,qkZX DI**
**
hgZgzZ q~E %N0*
J (,
E3!
X [8 z!* nE

ZgyZZgzZxsZyZ
kZX yZzg dZ X ZgyZZgzZxsZ yZ :2
&
N
yZ) EjCB Xzg xsZkZgzZzg yZZn
C :gzZX @* 7C p C gzZX ( Zz
$ ^$ ! h] ] k^ c*
W~]ZZ>gnZX @*

: {)[ZZ e o ^m ] m ^$ ^] V F ] + i

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
117

tp 7yZZ ?:zyZyZZ :( Vzz$ +lz$


+
G
'
73m 14:]ZZX Z74ZyZZ( Zg F$N)~V}g + xsZ
~ yZZq - 4,
<L L X3Zzz ( s %Zz) ]z~]Yg yZ
G
c*vZY yZ:H{z?$NH YWZ # X@* YH ]Z
+) LZ **
( pZ & f yZZ ]Z
%Y yQ kZ=
L L X3ZXH,
Z kZ HuF,]Z~ yZZ T ~ <
X @*
7H,
CZ~kZX xsZ yZZ
G
kZ )}] vZ $N L L:c*
g Z ~ y yZ a\W :
G
kZ
;gNN{z;gN 7Z /ZgzZ ;gNZ $N c*
( b
G G
X ;gNZ Z9t vZ $N c* }] bkZ $N t p
qt
/Z X @* qt WT
] x ZgzZ w}g7 {z
vZX i6,(
wC
) kZvZ e **
gt Z n: ~g
qkZQvZ e **
TA:~ g eZ: 7vq
e **
3vZ{zB ~g7 ZX 3g I kZ
X c*
vZ T
a\W~yZ L L: Z # g0Z~ bg $ukZ
G
NQ $N c*
} bkZ] vZ ) ]i ]fi : g Z
gzZ @*
] vZ6,
kZ {( ZzyZ ) @*
{g Z ( ;g
Q {z c*
t k Q {z t gzZ ( **
q )g $
Z " kZt
( **
) 6 C Za Wgz Z sp kZ X ; gN
X XX X XX X X XX X XX X XX X X XX X XX X XX X X XX X XX X XX X
oE e ^e^v ]u k ^L L: D ( y G Z )G0x Z
]!* J -(ssZ)gzZc* 0*
6,]Z(V)[Zx LZ~ XX^%j]
(9{ z274mzZ!Zb)9{ z280b138m~RGG $ Z)
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
118

] o[i EE c* $Zzg({y) ( h) {k
W~e ,C
1Z
G
@* xitkZgzZ(;gNZ $N c* }gevZ) DD]i
~g7~wZgzZxZdkZZp~]
126B1ZzxZY
]i i EEy a\W +'
h # g0Z
Z
H ;gNN{z;gN7Q
( )wzZt /Z:) DD]m
$
"g # }X ( A)&
ZgzZ vZ~] Z
) !*
( )nkZ]zZt ;gNZ { c*
Y c*

X ;gNQvZ e**
oyZZ CZjkZZ:X Y
q k Q X i6,( wqZ)
C
gzZ !*
6zv k QvZ
-Z n kZ Y x t Z
x }uz x q # X 7
[g LZB]{ t {zgzZ *
@YyW **
vs
Ht gzZX Lg 8 z [
{g Z skZt
Z {z c* ) !*
}] bkZ vZ {z t nT
kZgzZ ;gNQvZ e ] vZ bkZQ ;gN
;gNskZ e vZZ:X iZg7Zg76,]wx
74m 129 128B1mZzxZ Y X
$
" $ qZ 9L L h
GLq ~ g
g Z ~ ] +' Z # g 0Z
G
130B1sZ X c* 5B-dZ
W[ E
( b ) myZ L L:yg $ qZ V,Z
awgkZgzZvZt tzzkZ & Z c*
wUn
+gzZ
z]$)x yZwgkZgzZvZX >%.$ ~}g !*

{zgzZ7qT{z u *
0 :X ~',
( Zzw
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
119

zD] t(130B1sZ)
{z )gt~f LZW
$
Xd vZ

y#

)N C~}g!*
# =:kZ L L c* $ukZ X7
W~g
7{ c*
i Zz{7 {z ;g Y Y7 T :c*
\W ( ? W
K):c*
~VE (a)\WX , CV* KkZ=\W:kZX }Y
G
+ V0*
y$ +
A $NgzZ : KZ ~& ( )t (
{ zQ ( N Z F,Zgz Z ) , ~ V ( z Z ) Zzl
d$
H`
X
bt }Y H !/} Z :c* # ~k
=\WQ ;gg , ~h
:c*
( a)\WX Y { c* wggzZvZ : ~ ?y
i
G
' G
'
W2+ Zg +"k0*
}g + st
+( ])~kZ
: }Z

D#

z: 4vZ ( SZt) qvZm{D# :wzZ
# ] $ ] c* #
\vZX W }Y7{z\
pi^ ^u ] o ^ m t &n ] m t ^$ ]
n # ] $ ] l i ] p ^e pi ^ ] gi]^$
x qg Z gzZ @* ', lg!* zgzZ k0* vZD# " n f
}Y7tgzZ } H{z }Y7tX }Y{z ~
,
34:FX( z)lvZ" }%6 }i{z
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
120

gzZt $] m gn ] xi^ \~g !*


g ZgzZ
59:x Z X }Y7ZkZq k0*
QVe(
( i)/0vZ( **
)~ ~g g 9X D#
~ ( Ve) -Z
$Wt \WQ X
e Ve 0* (:c* a e $Zzg
4778b X ]z ^$ ] # ] $ ]`
t

^$] ^ F ^m$] ^$ ] m \~g!* g Z


] lFF$ ] o k$ $] j ^ n rm oe ^

# ] ^ ^$] ^` o' u $^ m je $] n i ^i
{z y7~}g !* # \W{z m ^$] %] $ F
z kZX k0*
{z [g}s D k Q ?W
G
'
k0* }g +{zX ~g 6, ) {zX @*
}igzZV W ( # C7ZLZ
( )kZ\W c*
z# -eZ
gb7\W{zX YW7
7v Z p k0*
vZ sD kS : X pg D
n
wSQ y 187:s ZZ X Y
c*
w ?Ww t;g Wy-# L
W~<
X }Y7ZvZZ W-?W~
y +4 :c* $Zzg h {k
a e , 1Z ( **
C ) ~9
y ZgzZ G Za ( d)x Wy Z y - @*
q`g~T
y- # A
gzZ k Q y ZgzZ G 4Z ~
854b X W
- @*
q`g~Ty +4 c* $u~uzq
W~g -Z
ZX }g @* A ) y ZgzZ G Za ( d) x Wy Z y
Q (
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
121

X 0*
g YC ',#
y ZgzZ ]y ZgzZ wJ/yQ y
X Lg Zg e sp #
q `g
z y-
{zV KZgzZVZ
X sp"#
1430:Zz1046:zZ ! Z
Wg
p Z ~y $ukZX ~zZg~zZgkZX 9g
$ut
X W~{ZZyq`g# @*
x
)
]( ] zY Yg rN Z% #
:xz
kZ2949 :9 6,Vk ,s# :c*
a \ W 6
)
kZ @*
Zg Z {z [Z X CY # Y% W
Z%t :Z# Hvs ( y$
]zZX +)Y Z4Zg Z
c ~ }g !*
* y wW \vZ 6 ** {0 + i {g!* z ]
!]? ] ^] i m t^n&[ $ ]& ^ n m ^$]
yTgzZ DYG76,
# v W{zx z h] ]$ ' ]
,
46:0.Z X z4Z~[Z+F+y W(Y )
h
gzZ $n i ^+j oe oFe ^$ ] ^n i ^+i] m$] ^ c*
gzZ
W6, 6,
?gz{zn[g} :zW7# :Vz
76m 3:X
: \~g !* g Z 6Hg Z{0 + i{g !* z Vz yZ
t
j ^e $ f$j $ $ $ % f j oe oFe t ] % f m% $ ] ] m$]
+
X YH7{0i{g!*
zZ HytVz n m #] o
F
+
G wqZ ?Q Y H{0i {g !*
zgz"n[g} z
7:0Z X y WnvZtgzZ Y~yZgz

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
122

7{ c*
i Zz{7 {z ;g Y Y7 T L L gZa\W :x
C #
~kZX Y7t~g tkZ }Y
',
Z',~ D ( Y HwZ T ) wC
gzZ ( Zz wZ) b
X
D]x ~}g !*
z #
L L # g0Z
Z
X 3g k0* {g ZtgzZ',
LZsvZD# Z',
( 135B 1ZzxZ Y)

K#
V*
G ]Z ( )~}g !*
# avZ wg :xg X
b c* K#
yV* Zz wZaX
$u {z ~ ]!*
g X wzKsq Z {c*
i wZkZ
-Z Hy ( h ) {k
wZa ! ZZq , 1Z ( **
C )&
$ Z Z
) Y - # :c* #
\W ?W :H
{z wV]!*
~uz ( 59 :~g Z 9) *
*g OZ #
( g: }Z
a Wq -Z He $Zzg h Z ( ** $u
) & g
G
kZ $N:c* #
\W ?W :Y7 ~}g !*#
awgkZgzZvZ~ tS7q(m{) :kZ?~gHn
G
X BZ @*
T $N:c*
\W X V@*

2639:9z3688:~g g9
KkZ=: XX^i ]^ fL L c*
V* $ukZ :Q
W~g
K#
bzV* K) Z% ^i]^ N C
X ( V*

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
123

:
_ [f `g V Zz ~gz R
# K{z :1
V*
wi ** _ ` z` c*
y Wx?Zz> }Zm*%0}gzZ _wY

77m X {)z**

ILG
$u kZ f V z ~ ] #
" u )g
X ~( s
+
] t z p : KZ ~& t L L g Za\W
~ V-& +X N Y x ( g ) gzZ V ]q :
+
x Q ~& 4)6
{z:X zZyQ }~G.nE
X
yQ WXV+Z
X 6,
x WkZ zZkZgzZX Y0( V zZ) z
** +]q tkZgzZ
V KZ zZXN Yw$
LZ {zc*
YV6,
x kZ zZ X Y6,
yZgzZ }
~ F,
~( 123B1) ~g ]Z v0Zqx|zpZX W\!*
V
( DZvZz SZgx|gzZ )
G
d
Zzl $ y$
+ c A $NgzZ L L g Z a\W
$ t p ( N Z F,
vd ZgzZ ),~ V ( zZ )
+wZjZ yQ @*
w$ 7 k0* Vc*
yQ n gzZ D Zl
gzZ ),~ V ( ~(,~(, ,
)k+-
5 $j~ Vz{zXN Y
( N Z F,
Z
X _ ZzVzt
} Z:c* =\WQ;gg # (G ,
S5$)k H`{zQL L :
~h~X
G
{ c*
i wg kZgzZvZ : ~?yb }Y $N H !/
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
124
G
' G
'
2+ Zg + k0*
}g + st L Lc* ( a) \WX Y
-Z L L t G
z Z a : i q
LZ S5$ L L X W
/ \ W c*
W~ VZzg gzZX c*
C ~} g !*
bkZ/
aYX 7]o~kZ X c*
C( V )& ( h )
>J Q 7 h /V;zgzZ c* z Z) +q
C (
( V )&a {z Z t Zt QgzZX $ ( zz )
X c*
CZ\W A
yQ @*
D Y7 ~}g!*
Vzq/LZ a :
kZgzZvZ : D / X N zn ~g [Z Vz
/ ( **
) 6 [ Z Z \ WQX Y { c* wg
i
$u h 0f ( **
g )gzZ c* $ukZ { y ( h)
W~ g
G
? hH6,vZ VzgzZ ? hH6,VzvZ }Y $NH L L c*
W~
X Y{c* wgkZgzZvZ:~(c*
i hf )
78m $ut
~48:9z 2856:~g g9g
: {z : [Z q k0* /Z qzt nw
kZ
kZs ',X
onwZC
[Z t X }YvZ c*
}Y 7~
nwZC /Z Y { c*
t Y wg kZgzZvZ L L
i
#
skZ ?W /ZX 7
: }wZ o
#
X W Y7taY }YvZ [Z
Y7~}g !*
# QKZ]zKZa tgzZ
G
&0Z ( **)& g $u {z ? kZX G wqZ H V G34$Q
G
'
V Zg + ?6,( W,
) nj~ L L Hy a h
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
125

Yc*
UgzZQN Y t }v ~?X
7 \W:Y }t! [g}} Z :V~:X
+H HV,Z
2297:9z6576:~g g9X XZ]$
]z a\W $ukZ
v{z Z%( V)[Z~g
& Z )1Z ( ** +
) qHO VzHyQZgzZD%
+
ZB50m 2X 5nwy+ D%( h
v] Vb ( s ILG $uxkZ
" u)g
v ^nf f oF ^e ] o n^] h
] u ] ^f] v]f n[]) nq fv V o
79m ( =Z[gv:Zz ZF,
)

y 0*
!*
,
k $uIZK
I^^h V g
| 14266{Z~ )30 Y 2005 ~Z6

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
126 x **
} '\vZ
nu] u] ] e

^D99Ec^ 1 oF^i ]
.GZh
: D vZg Zz G +i! Z0Z
Do8N
- Za( vZ )ZgzZ XX oF] l^] ov] ^] L L:9/
E G .GZh
] gzZ
82m9:Z Z -BEZ :bZ Zz G +i! Z0Z Gg G%lX
+
: D =Z mZ EjB Z ~bkZ

:kz{wi ** X (L ]kZgzZx **
~}g!* vZ :1
gzZ ( V**
) Y ZX 7^ ,Y **
x% awgkZgzZ[vZ
c*
aLZVz E OvZ&ce** Zz)]mZ Qs~]
(gZ
\z: 4vZ ] {z c*
g Z $U*
" a( vZ) k QwgkZ
( b wV t)gzZ ( wZ~}g !*
) y
t q k QC ) %gzZ p%
( gzZ ) ( g Z
~g!*
gZ 6ce ** gZ Z n pg {o ( u 0* gzZ)Z ~', )
( vZ )kZ n f] n $ ] to% % n :\
g) {zgzZ7q
iOZ X ( Zz )( ZzG
11:g I
Do8N
c* - Y Z Z vZ c*
g Z W~ *yW f V** \vZ :2
Y ZvZgzZ ^ e + ^ oFv] ] # : \~g !*
g ZX

X X XX X XX X XX X X XX X XX X XX X X XX X XX X XX X X XX X XX X XX X
o # ] u ^L L: Ifq~}g !* yZ| 386h +i! Z0vZ1Z
E
4
5 ZxZ) jm ] pm ( ] o ] m
{)zrZrz( 12B17Y E
( 643m ) yZz G .GZ g
$ ZG `g
33m14:g $ Z ~Y fg [Z >k ,
b
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
127 x **
} '\vZ
D8N
180:s ZZ X zg B ( V**
)yZZ?: +4) -o
(x**
ZT{zvZ oFv] ] a $] F] ? #]@* \vZ
D
-o 8N
8: WW X Y Z Q7( h' ,q)[ZZuz
zoFv] ] ] p. ^f ] F] #] g Z \vZ
D-o8N
24:Z X Y ZkZg O{!( gzZ ) \~g !* {vZ
Do8N
+F,dZgzZ +F, Ej8N( ~ Cgzp ) {z t p - Y ZvZ
D8
*@Y -o Z @* Y7x ** iZsZX 6,x
X " $U* `]c* WyZ 6
G I
6,
( xz p Z) 4Mh!Nx**
}gvZ :3
6,x*6,
6,]m,
}X ]( kZ)t( gzZ) D
x|gzZ D6,g Z ggzZ6,N"6,x
X ~V**
}uz
Z L L~ V**
Hg O vZ Y fX 7YZ ~ V**
vZ
:( @* $
vZ ) g
uX 79t
n] g ] ne ] ^ ] gm +M e] om mZZ
( i)O Z{z(@* +Z=x W0Z ^]
) (1 ) Zj
+)O Z~gzZ V1
gzZy ~B; }g (ZX V( Zz$
*
2246:9z4826:~g g9X V@~]Zg
Z L L~ V**
Y O 6,kZ g
vZ C7 $ut
( @*
9g9) @* ]Zgz y \vZgzZ iO Z ( 82m )
G
M M
G
Y Z&) E!N T:
EOL!N kZ ~ i( @*
g(Z L LwLZ vZkZX CY^svZ ( Zz )
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
128 x **
} '\vZ
] gX Hy V@*
C ~]ZggzZy ~B; }
(B;)h +( {n)zZ: CZf \~g!* ]Y @* Y7x **

G-d E
Y ZE Z: G 0]vZgzZX @* 7` Z5Z V**
yZX xgzZ
,Y IZ
^ =-o! vZ :gzZ D Y7x **
+gzZ EXG yZX (gzZN
X
GI
4Mh!XU* ]!*
Z awgX ]!*VH~
~V** 6,
a\W:gzZ 7YZ ~yZ D
X ]o
? mF gzZF 6
qNgx ** BV** VggzZyW
L L: vZgZ0Z
( x Z ) Hf ( g q-Z ) G 4]I
5E ? mF(F6
?uF gzZ
X c* pgx **
{z(p
g Z c*
kZX 79t ~V**
a WWgzZc* B x Z
$u ~}g !*
w!t:gzZ ( {)%:gzZ: 9: 7g
X b{)zZgzZ3Z(] )szwtX
127mz>Z
] $W ]ggzZ WW ]g tzztx Z Y
szwyZ~G
~V** HH[ a
a\WZvtzzkZX
X X XX X XX X XX X X XX X XX X XX X X XX X XX X XX X X XX X XX X XX X
E
\vZX N q[^ OZ \~g !* kZ L L}]~E %NB\vZ
@*[]~E %NB\vZ X u 0* ]~E %Nx {zgzZ 7 C{ c* i
]nf ] m ^ # ] o^iX {z
x **
} 'zmvZ -*~xV** } '\vZ V
X 7~< L z[]okZX g
DZvZzX 7xJ -\vZg x Z kZ
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
129 x **
} '\vZ
] szw~ Z',
ZggzZ s ZZgqX
a\W]gzZ] * HH# a
@Y7tgzZX
83mX ~V**

~yZ 7g~ Z( m{) x **
\zug nvZ :4
X 3g~(DLZgzZ CVVzvZ ,Zx **
$ZzgvZg&0Z( **
He $u{z? ]!*
)& g kZ
:7, tQ2~gzZ W :c* avZwg
$ ^ ( n e j n ^ (
j ]* e] (f e] (f [ $ ` # ]EE
e kn $ ( ] e ^]*( ^ $ ( u
l $ j] *]( e^j j *] ]*( ]u*] j$ *] (
of n e M ] ri *]( gn ] o e
DD h ^ u q
C ~ ~V g
~ V g C} }V { Z~"vZ} Z
Z~}g !* }X ~gz~g Y6, ZX ~B;}% O
G
$Nx **V @*
wZBx ** } ~X Zz s Zz w
C
G
gw}yW $NX 1g ~ZDk0*LZ c*
3gaLZ
g}
gzzkZvZ}gzz~gzZ} g J
kZ H !vZwg c*
HX @*
pZ$ +kZgzZ
X c*Z {z ce E_
N Z :c* \W ?B c*
( )
3712b 391B1Z
qp VVzyZgzZozg Z-e $ZzgkZ
|
-B Z GhhZ ]Z ( )gzZ Z v0Z
X 9~( 198 199) G@G
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
130 x **
} '\vZ
$ukZ~ [!*
9g
gZ 5ZY [ KZ Z0Z
,* G
369mX bDkZ}
374@*
kZ Z 7~ Zm{ x **
( vZ ) t Z
6,
X 7x? kZ=gzZ} kZ?
$u {z g
( 2677) gzZ ( 7392 2410 2736) ~g g & g
vZ L L :c* $Zzgh {k
avZwg" He , 1Z( **
C )
A {z1 c*
4Z~ ZT x ** -Z ( )} '
q
7? V** $ut
vZ ~ ( } ') ZkZ g
/Z q ,Zx **
} '~ V** 6,kZ t
vZ C
q k0* /ZX 4Z~
} A c*

k0*
kZ 7? kZt Hg aV9~
84mX 7{ c*
i
$u ~}g !*
g y ZV**
( } ') \vZ :5
L z[ZY f(147m )X 7"
( vZ)< $U*
gzZ (215B11) ~g]Z v0Z q ~ Y f yZ x ** }'
I
-4
L KZ EG4)GZ0 gzZ~(172B4) nfv] nj]
oF%] ]]L[
-Z~ ( f) V**
q Z VtX Zt ~ ( 16 15 m )
vZX 7~[ ~uz gx **
,Z~gzZ 5}uz
D8N
@* } ' ~ -o Y Z
$%6,{szw x **
y V ~ G A
X X XX X XX X XX X X XX X XX X XX X X XX X XX X XX X X XX X XX X XX X
EXA
p c* w!Y f& -;EZ 1Z ~zZgq
g Z -Z kZX |G 3$Zzg kZ
"e
E
-B
G
$ Z ~zZgt Z }kZ ( 510 509B 1 I
jX g " u ) qgzZ yx0Z
0G
v:ZzX g $ Ztzi%0
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
131 x **
} '\vZ
{g &~ V** L z [B x **
yZX g ? < C
X V
^m] ] nj]X GZx ** z6,
V1
0Z(~V )]zZtX@* 6, \~g!* Zft:ZkZ# ]:1
gg^vZgzZ n u $ # ] }X V** LZgzZ@* W
',
228:>Z ( i ) m, vZgzZ n u m # ] 128:>Z
# \~g !* g Z 6 D YK[x ** kZsvZgzZ
-o8N
D
180:s ZZ X ZavZgzZ oFv] ]
-o8N
D
8: W W X ZaZ oFv] ] g Z vZgzZ
y WzgzZwzZ z F ] $ ] e
$W? kZ F ]:2
+ Z
3:h
-ZvZ {zz u] # ]
1:mZ X q t? kZ(u* ]:3
[g dZ LZ oF * ] e ] xf t? kZ (oF * ] :4
1:d I Z Xy
)xZ[gZgzZ|7,
* ] e% ]+ ]t?kZ ( * ] :5
3:|Z ( Zzx{ c*
i
t
n $] n F] M j$i # ] ^ \~g !* g Z? kZ ( F ]:6
-Zs{z:[Zz:c*
[Zq vZgzZ f ^ m# ^ t u]$ F] ^$]
,
51:Z X zges:(h'q)

$Wt?kZ(1) $ ]:7
)wzZz F ] $ ] e
X X XX X XX X XX X X XX X XX X XX X X XX X XX X XX X X XX X XX X XX X
( 2713)9 XvZ Z%wzZ
xg U* L z[ ? kZp f
Wzq )Zz< ezmvZ- Z% wzZ L LkZ
X 7" $U* G
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
132 x **
} '\vZ
+ Z
30:h WzgzZ ( 2:{Z
y +147
{vZ z ] p. ^f ] F] # ] t? kZ (p. ^f]:8
85m 24:Z Xgq( gzZ z Za) ~g !*
wzZz t ^f ] ^$ ] F ] $ ] t? kZ(^f ]:9
+ Z X !*
3:h gzZ( )C W
y
( gzZZ (, %Mz" n u$ ] % f ] $]t? kZ (% f ]V10
)E
28:g Z X ( y!*
$Z)g
kZ n f ] n $ ] t o% % n t? kZ ( n f ]V11
g) {zgzZ 7q ( vZ )
iOZ X ( Zz )( ZzG
11:g I
vZgzZ n u$ h]$ i # ] $ ] t # ]]i$] t? kZ (h]$ j$]:12
12:]ZZ X g ( z wJ/)[Z vZ" zg e
] t $] F] ? p$] # ] t? kZ( ^f$r]:13
% ]
T ]Z f zvZ f j] ^f$r] m ] n ] + ] F$ ]
0.Z x?Z kz;Z ( { !* ) <Z z 7( h',q)[Z Zuz {z
.G-+
23:Z XZ ( gzZ )g (Z ( zy ) Z E
" ^r] gvm nq # ] [L L g $ut? kZ(n r]:14
*
147:9X @I( Cgzp )w) ( ]gzp )vZ
$Wt? kZ( ^v]:15
u ] $ ^ uF n # ^ e
XZz3g{ c* {zgzZ(y )q+4vZ:n u# ]
i
64:-
vZgzZ ^f n u # ^e oF t? kZ (gn v]:16
e[ )
4Z X '( Zzh
6:Y RhE

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
133 x **
} '\vZ
Z" n u o% oF oe $ ]t?kZ(n v]:17
57:X ( Zz z )6 , qC [g
Ft? kZ (% v]:18
+ m ^ $ ] % v] # ] $ ^e
Z( vZ )k Q ( W)tgzZ hvZ" akZt ^f ]
Dg T 62:Z X !*
{z
n[ v] ] # ] [L L c* $u{z? kZ ( v]:19
W~T g
M
c*YsZgzZ ( z) 7MvZ" v]
{ z4955:zZ ! ZX *
@Y
$Wt? kZ ( n v]:20
] o ^ lFF$ ] o ^ # xf$ e
t

DyvZ ~}igzZV W n v] m ]
',
1:Z X ( Zz )( gzZ i ) m,
zgzZ
X ( g !*
',
)Jg^vZgzZ n u # ] t? kZ ( n v]:21
225:>Z
( g) z( vZ ) zgzZ n v] o% ] t? kZ(n v]:22
iOZ X ( Zz )q
28:g I
n + ^ $] F] ? o% v] t? kZ (% v]:23

+Z{:7[ZZkZ ( h +zY{0
+i ) A Z z m]
65:0.Z X zg Q
$u? kZ ( % n v]:24
gvm( nj nu q # ] [ZZ g
G
.2_( gzZ z ) vZ" XXj] ^nv]
{zX ( Zz% Z e {6,
)G
{)z 4012:zZ ! Z ) @*
I % Z e}6,( 6,VlVzuz )gzZ
86m ( { z
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
134 x **
} '\vZ
$Wt? kZ (^]:25
] p. ^f ] F] # ] e
8:{L
:( wg ) kZ n f] n ] o^f$ ^t? kZ ( n f]:26
pg)( z)l=
3:* Z X ~( Zzp
[g Z" n ] # ] e$ $ ]t? kZ($]:27
86:Z X l( Zz Za +4) t
VKZc* $u avZwg?kZ(^m$$ ]:28
VzvZL L g
+
~zZg )V gzZ G&% v } Z ( {0i {g!*
z )
qBX:c*
( a)\W ? :Y7 (
-ZZz d
q $ gzZgz i ZzWT }gVz LZ i ZzW+ZvZQ:
5k.Z qZ ) Vy G
~ ug G &O Z~ V<ZB~ :[6
$Zzg(z
( v0Z )qgz Z 9 Ifgz Z q ( 57 4B4 438B 2 He
X ~( 746))Z[ Z9]ZgzZ ( 174B1)~~g ]Z
$Wt? kZ (h% $ ]:29
ts n u$ h$ F e
$W X wg[g
58: R G

Fu$ ] O n F] h # v]t? kZ ( Fu$ ]:30
O n u $ ]

3g)g =Z[g avZ=
G
21: G@+ Z g ( Zz
Fu$ ] $] F] RM u]$ F] F] t? kZ (n u$ ]:31
t

-Z( h',
z7[Z Zuz ZkZ[Zq q)[Z Zg vgzZ n u$ ]
163:>Z . g ( z)g
" n j ] $ ] ]$ $ ] # ] $ ]t? kZ(]$ $ ]:32
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
135 x **
} '\vZ
gZ OEZ X ( g !zo)
58:]c* Zz]( Zztig )t ZigvZ
vZ" ] gvm n # ] [L $u? kZ (n $ ]:33
L g
*
2593:9z6927:~g g9X @I3, zy!*
( $)=g
$Wt? kZ (gn $ ]:34
vZgzZ ^f n $ o% oF # ] ^ e
52:[Z x Z X ( zy )g6 , qC
'+G
[g Zg " n u$ e$ $ ]t? kZ ( $ ]:35
7:Z X g ( gzZy !*
$Z )s g
$ut? kZ ( |f%% ]:36
] h |fL L g
bzggzZ5 kz( F,
',
gzZu0*
!*
gzZ Z',
C
) b& | ]
487:9X [g
87m 24:{L _g / nv] Z? kZ ( n j ]:37
% ]
] t $] F] ? p$] # ] t? ( $ ]:38
13:{L F$ ]

n # ] $ ] t ^ ^vi m # ] t? kZ ( n $ ]:39
G
'
N ~g +v
X( ZzG g ) vZ" ;g E_W ZgzZ n e
1: G
Z
vZ ( g Zu)jZ oF^i ^fi # ] n ]L
L ~? kZ ( n $ ]:40
9{ z4806:zZ ! ZX \zug n
$u? kZ ( ^{$ ]:41
L g
[ ^% ^{] k %]Z
X 7Zz Z} ( Zz ) ( ) } Xk
2191:9z5742:~g g9
$Wt? kZ( ^{$ ]:42
vZgzZ ^n ]^% # ] ^ e
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
136 x **
} '\vZ
147:Y RhE
4Z X l( yZg)

g^gz[g Zg " % ^e$ $ ]t? ( {$ ]:43


34:X ( yZg)g
e e m ]t? kZ(n {$ ]:44
o% oF $]
X ( { Z )L6, qC {z 7ta[g}H n %
53:r] ?uF
$ ] # ]t? ($ ]:45
2:mZ X ( i *" )/vZ
$u? kZ ( g n _$ ] : 46
^ f n [ f m gn # ] [ L L g
*
1015:9X @wJqs{zgzZ ( u 0*
)qvZ"
9:{L a? kZ ( ^$ ]:47
m ] t ] lFF$ ] o ^ xfmt? kZ ( m ]:48
( ', i ) m,{zgzZ @* Q ~}igzZV W n v]
24:Z X
n ] o% ] t
^ u + m t? kZ ( n ]:49
255:>Z X AZ Z { zgzZ C7QyZgzZ
# ] $ ] t ] ] ] n $] t? (% ]:50
,vZ"gzZ ]!* KgzZ Gvt"gzZ '
2: G Z Xg^( Zzs )
G
'
\Zg +vZgzZ n v] n ] t F # ] t? (n ]:51
2:* Z X ( ZzD{ c* )l{zgzZ
i
X( )Z{z" n u o' $]t? (% ]:52
51:g I
iOZ

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
137 x **
} '\vZ
^$] %] $ F ] oF g^ #] t? (g^]:53
21:-X Y7vp6 , ()%RLZvZgzZ m
88m
: ]^$ ^ $] e$ ] j] kt? kZ( ^$ ]V54
H)g F{z" ( Vk
{k H)zg lZ [g LZ : ~
10:b X ( Zz s
n u$ ] ] $] t ^ n q h % ] m #] $ ]t?( ]:55
H)g^{z " s { k
( Zz s { k H}g vZ "
53:%Z X g
M?gzZ "vZgzZ t M ] j] o% ] # ] t? ( % ]:56
38:X( ` Z)
v^e ^n e xjm $ $ ^e% ^n e rm t? ( |^j$]:73

}g BhQ } Z[g Zg z n ] |^j$]


Zz%} i Zzgtigzg ) b zgzZ }yxg
26:X ( Zz
^e ] n & f m$ ] oF + ^] t? ( + ^]:58
G
'
c*( y W )6, zZ}g +6, ? g ( vZ) {zz q ] kvi ]
G'
65:x Z X} [ Z( }i )n}g +
gzZ n f] n v] t + ^f ^] t? ( ^]:59
18:x Z XzgzZ ( )C6
, VzLZ z
] ] o ^ lFF$ ] o ^ # xf mt? ( % ]:60
~}igzZV W @* yvZ n v] m ] % ]
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
138 x **
} '\vZ
1: G AZ X ( {2 zu0*
.E z[)kz({ !*
) L$M(z)
] n e p$] fFi t? kZ ( m]:61
oF
gzZ ( !* )o~B; T]Zf {z ZzV', m o%
,
1:<Z Xk6,
qC {z
# gzZ gm o ^ o p+ ^f
Z ^ ]] t? (gm] :62
$
d ~ "( , C ) y7 ~}g !*
} \W} }
186:>Z V
-Z (
gvZq ) {zgzZ^$ ] u]] # ] e t? ( ^$ ]:63
Z XN Y} 9t ( zC
48: Z', 6,
)

Le&{z m ] p% ] t { m$ mt? (% ]:64
19:g I ,
iOZ X m ( Zz]{ c* ) ~ ZzgzZ tig
i
[Z ZvZQ n%] o% v] t $] F] MR # ] t? ( n%]:65
t


X ( yZz6,qC gzZZzp]Z& +)xZ ( h +zY{0
+i ) A Zz7
255:>Z
+ m ^ $ ] % v] #] $ ^e
Ft? ( n f] :66
tgzZ hvZ" nkZt n f] o% ] #] $ ] ^f ]
Z vZ"gzZ !*
{z Dg T Z( vZ ) k Q ( W)
,
62:Z X ( Z ( ).Z

} Z m] e e $ ^ ^ ] ^ m% ] mt? ( m] VRS
~ ) q ~}g !*
[g ( Zz V ) *LZN! yKZ
6:g Z ? c*
wZ e
$Wt? (n ]:68
j q ^ n i e ^m ] ]i e
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
139 x **
} '\vZ
twq)gzZzh :Z39ogzZ
n n #]
)6,
X 3g (t)( Zz zZLZvZ?(
91:Z
-Z LZuZ ~ T g
T Z yr Wq $u {z ? ~uz
X **
VzvZXX n # ^e oFZZ{y n
LZ
89m 2291:~g Z 9
7{zH n f] n _$ ] m ]t? (n _$ ]:69
-g !*
X( q )Zzg ZuZx )"zgzZ? H Za T}Y
14:<Z
# ] $ ] m $ v] m+ # ] n m% m t? ( n f]:70
yY{zgzZ}!$ +Zg F
$N hE L #GyQZvZy kZ n f] % v]
25:gZ X ( ZzZz) hvZ" B
C
z( ^ j] n f] + ^ {$ ] gn ] Ft? (^ j]:71
9:Z X ( )wgzZL Zz+ Y
% ] ] t $] F] ? p$] # ] t? ( fj]:72
13:{L f j] ^f$r] m ] n ] + ] F$ ]
32:{L n j ] $ ] ]$ $ ]
# ] $ ]t? (n j ] :73
$
d [g Z" gn r% gm oe $ ] t? (gn r]:74
61:X ( Zz[ Z )
$] t kn f] ] n jF e # ] ku t? (n r]:75
n r$ n u
,
( Zzg ))q( vZ ) {z" VQ',
gzZg vZ6,?M L X3Z} Z
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
140 x **
} '\vZ
73:X
$u? kZ ( v]:76
nv] gvm v # ] [L L g
X @*
I V Zz yZ {z ( Zz yZ ) vZ "
-rZg Zz2145B6 ~0 Zz 56m ! Z0]c*Z )
kZ 113B2h! y E
( 1820 1819:.Z Z 9 2 Hf~470: G@G -B|ZGh]]Z 6

.RZq )g!*
b 275B7.Z Z E bt ZiZ { z 8603b 491B4t ZiZ'z
G-E 4
W&9{ z ^v # ] [L L 280B9 AXGZ ~zgz7121
(vZ){z"gZ n v% o% e $]? ]t? ( n v]:77
C
54:>Z R
9W
X(}= ) G3B&N q
8:{L ] p. ^f ] F] # ] t? ( ]:78
gzZZzvZ ^] ^ o_] #]L $ut? (% _ ]:79
L g
3116:~g g9X VZz~
$Wt? ( j]:80
vZgzZ ]j% o% oF # ] ^ e
C
pg]g)g6,
45: Z X ( Zzp q
W )xOG! ] k ] kL $ut? ( ]:81
L g
90m gzZ(Zz
771:9z1120:~g g9 ( ZzU)y
$Wt? ( kn ]:82
vZgzZ ^jn % o% oF # ] ^ e
qC
85:Y RhE 4Z X ( Zz uZgpgzZtigg Z0 +YC ) GG3G L!N6,
$Wt? (
] t $] F]? p$] # ] e ]:83
13:{L % ]
5${z j%
G n o t? ( n ]:84
55:Z XV( )~ Ek0* g( { !* )
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
141 x **
} '\vZ
$u?(^$]:85
[ F[ v] e [ `#]L L g
(nC )a}YV@* wZ ~!vZ} Z ^] k
G
{ z1495:zZ ! ZX ( ZzyZ)yZ $N7[ZZ}
13:{L a? (n ]:86
18:L a? ( * ]:87
\+4 n $] oF ] \~g !*
g Z ( oF ]V88
40:wZ X ( vZ )g +4gzZ ( i g )
( + ] :89
13:{L
$Wt? ( n $] :90
zvZ]n # ^e oF$ ^n& # ^e oF e
4Z X **
45:Y RhE ( g )vZgzZ **

~ ;[g}gzZ ]n $ ^m+ ^ e e oF t? (+^ ]:91
31:yZ X ** gzZ( Zze$Z@)
z ^$ ] u] ] $ o% F # ] t? ( u] ]:92
16:Z Xg ( Z )uZ Z zgzZ { qC
vZ
$] ] v kn ov v^$] t? ('] ]:93
23:Z X _g ZzgzZ Dg gzZ D{0 +i"gz Z
t #
] q $ %] % i ^m^ t h] { ] # t? ( ] ]:94
zsT?: vZ[fgzZtgzZ n ] #] $ ]
115:>Z X l( ZzVz) 'ZzvZ" ( {n)zzvZ bZ
$u? kZ ( i]:95
vZ" i] gvmi # ] [L L g
*
2677:9z6410:~g g9X @IF, -Z ) F,
z ( q z
"+ + ] ] o n m p. fm $] t? (+ + ]:96
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
142 x **
} '\vZ
*
14B13:`z_Z ( Zz)zzg^zgzZ @ N*
gzZ @*
ZZ z
n ] # ] ^f u] ^$ ^^m] + ] t? (n ]:97
H{ c*
+4{zgzZ [g Zgn}g:V,ZgzZ iyZZ yZ :
91m 173:yZ/w KX ( lztig)V Z
vZ: oiF ] ovm o% ] # ^ t? ( % ]:98
9:g I *
iOZ X @ +
{0 zg ) Z
iVz%zgzZ (
$Wt?(h^$ ]:99
^ g ^jm ] e ^e i ^e$ e
e $Z@V}g [g}g } Z h^$ ] k] $] t u
$
) [; Z " g sKZgzZ **
: Jd
8:yZ/w KX ( Zz
Do 8
N
DkZ ( V** } ') - Y Z vZ {y ~ g $u
G
Z x [ KZ Z 0Z
} Zgf L]~ ( 171 149B3) EG4>
XH (rZgZ)gOZ6, ZgzZ y(P ){ z} 'nG@*
%N @*
ZE bV2Zgxs <L z[ t Zgf LO])
( WBY[!*
O]
m]( j^ ]/] ] V &mu ]+L L[KZ~gzZ
G y }Z + } ' Do ^Z g $u kZ ~ m]+
X ~z%wa G-#EzB{MpZLZ[ ] g
# $ut(210@* 201m)
G G
B
3 ) ~?Z z 9g
z( 89 : G $u Z E
L L: wz ( 2658) ~nZ
( 3b ) F,
Z Zg 5G
$ ZW,E4)Z F, $utB9g
Zg $u
gZ 6 D YG wEZ 6,Vzuz ,Zx ** vZ :6
mu j% ^ n m ] q : \~g !*
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
143 x **
} '\vZ
G
' G
'
wg~VYKZ~g +k0* }g + n u$ n + ^e n
G
'
Zz e ~4~g + (@*/)VZ
g / 6,kZ {z B?& HW
_% ^ ]^ ^$] :c*
gzZ 128: GE
!pZ gs gB
( ]gz%)yKZ" ]n e ^ n F r n jf$ t^{ ]
g) Z Q N i WZ( @*
( ZzG ) H Za A
2:O Z X c*
( Zz )
x **
{t:gzZ7/xt{~yZ D t6,X
hY ~}g !*
}uz M vZ s x **
,Z X /x
( {)z)/ZgzZti Zg ~g !* ,YIx **
{gvZ}7^ t~}g!*

: ~ZZvZp~qzB{gM0Z
,Y~}g !*
^ twEZ V**
\vZ t4L L
gzZ {gx ** ,Y~}g !*
vZ 6X 7^ twEZ gzZ
92:m 7^
,YatwEZ{)zti Zg
BV** .GZh
gzZ]x KZ \vZL L: D Zz G +i! Z0Z :10/
6 )_x **
kZ c*
VtkZ u 0*
kZ {z
V( *)
X xBV** +Zz i ZB]KZ vZ
LZgzZ s~$
X 7x{zBT3g7x **
(ZCZvZ
: bz]vZ
I
34h! Zz $
GJG
} Zg Zz +Zz wi ZB ]Z f ]CZ f : wzZ
g
( 9 ) E 7) . Z ( 0
3Z ( +i) > Z(B;)6Z({n)z Z} 7
( **
)Z
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
144 x **
} '\vZ
E E
( **
Za ) C Z } Zg Z gzZ 34hI! G
GJG 0 ] :xz
JB+
W ) - EZgzZ ( **
( ** wi **
)wzZ( **
z~)Y Z2Z ( btig )tiZ
E
tiZgzZ C Z wi ZvZX h +].f yZgzZ *]yZ
~ gzZ 7s {z 7(Z s V:Vz
gzZ V WX Z Y Z2Z6,l H0 s
}igzZ V WX
+
J-BE
\~g !* g Z ( W ) ZX Z( ) wz4,
}i
g6 gzZ[gZgzZ ^& ^& ] e% q ._
22:ZXN W6
zyxgVzy#
{zL LkZ g Z kZ
~ ]zZ yZ wdZ Zt gzZX * p @*
Le
{ vZ p ]z]Zf KZX ;e * #
*Z vZZ
kZ 7t ~ V:vZX tqC
ZkZ
pgyZ:gzZ 7( h
X ZZ p +].)_x **
.GZh E G
NZ 93mZz G %lbZ Z -BEZ
+i! P0Z G
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
]gzZ L L r # ~- ~ ZsZ @', uZu}okZ < L IZ
z k QY ) Z Z wz4,: Y
g z TgzZ z k QY Z2Z : l z T *
192:p102m6` # Z]
6,lvZ z k Q 7lZ # t ~ p Z y W wkZ# r ~
uZuwtX @* wi** 6,* WvZ]ZgC z k Q 7* WZ # gzZX ~
!* nkZ X 7]o wkZZ Gxg U* L z [
WgzZ q )Z z < )$+
{ z: gz Z 7~6,l\vZ pg {ot \ ~g !*
n + G w Z Z
wz4,gzZ ( ) \2Z Z%q - 4, VyZ lZ ZY Z2ZX @* wi **]ZgC 6,* W
]nf ] m ^ oF^i ^vf X wz4,g Z%
.:F,
X Z} ~V !*
i{)zzg Zzg[ggzZ[ZV**
C\vZ
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
145 x **
} '\vZ
f ] v mvi oF ]i]L L
( | 456)x x0Zq
^ f] f f f f pF] f q ] n
ZvZ ( q )Z )t Z6,
kZgzZ g_] f ^%^u ] f%
Zz/T +Z} x Zwx **
[B)vZ)
C
X E.ZZ/xyZ gzZ
G E
GG
G3Zz!* C|Zz G
Zzc* 5{ZB[!* $Z%
154mq )ZA
: (|1014)4~gZ5
ne ^n ^% ^e f f] f '^v] f vrm L L
Hg
,Y**
~VgzZX ^ x **
#ZgzZ_gZgzZ ^]
wz I ZZ I Z[!*
475b @VZ > %X 7g Z kZ
513m8`
,Yp
X 7^ pgx **
{)zZgzZwZ#Z Zx
: ( | 1270) ~ Z E
3Z WZ1Z
E
]q o ]i] ] ^ ^] ] ] ZZ
^{] ]^`e + ][ oF^i p^f] o l^ ^] ]
]q [ &nu]j]( ]+][ ^j] oF
] ^] m ^e ^j oF^i ^vf ^^ ]
] v oF^i n ]]q n[ l^] ^ ]
q |^e ]{ ^ e ^ ^ ] m ( u
^] n[ ^( ^_ j] q _ ^_ v]
+ ^^q] ^ n n i v ] ] n{ee
XX kf$][ {] ] o ^ ^q] e
\ ~g !* t Z6,kZ xsZ Y f t x46,x kZ
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
146 x **
} '\vZ
}g !* ,Y ( wEZ ) t :Z ]z Y Z yZ ~}g !*
yZ ^
/Z qNx **
yZ t gzZ g Zz ]i YZ ( ~ <) qg ~
: 4vZI: gzZ ]i YZ: ~ }g !*
V** $U*
XX ( " ) g Zz
x|V**
yZvZ s %Z~ t :Zi Z yZ~}g !*
\z
yZ D Yax **~}g !*
\vZ~V !*
ix X sB
1x **
(Z~}g !* /Z )X 7s %Z ~ t:Zi Z
vZ
X bvZt :Zx **
kZgzZ ( 7~V !*
iyZ Y
c*
IZ7} hIZg/ @*
7z ( {)
,YZ!3
X B^
.( ~ }g !*
gzZ Z} [gz[ZY ) b sZ 1Z
q )Zt : ( g z) g Z% ~( ~ y!*
i F,
)
$U*
Y" /Z" ( Zg Zzc*
q )Z HHggzZ( ^
) ,Y Z}
. )
s Z I Z >g180: G n]i YZ
!W 121m5` Z bzg
G
G@* ,Yq )!*
kZX ^ .nvZ t4 ]gskZ
Z}
3F,
gyW
(|1176) ~ ZvZz{ CkZ
( v` @* .]~(,
:,) 5m } Z} OY~
+
} HwEZ] 0 .gzZ Z}
zZ} .( | 691) ~i Z~
( 10m )y*1
-Z~ y!*
+4q i g ( | 1164) ~ !* g
W[Zy $uIZg
.L L V,Z~g kZX !g L Lx **
Z} T !g
g ~x ZzY ftX ZjgzZ bZ 42m }
c*
x Zw c*
,Y**
^ .L L 7t yq
L L Z} -Z X g szcz
www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net
147 x **
} '\vZ
q )Z ** .V~~,gG,aX u
# Z}
Xz%zz #
$uq
v Z~ T ~z%g +
-Z~ {)z ( 3507) ~nZ :( 1) {Z
+
EjB Z x** $u kZ g x **
(31) sf `g ~ g }'
M F,
( ]( ]] ( ^] ( ^f]( e^]X 7g~K mZ
( nv]( n]( f]( v]( &^f]( nr]( ]( ]
r]( ] ^( j](]]( q^]( q]] ( kn]
( mf](] (^]( ^]( ^](]( ^r]( ] (]]
!f]( n%]( ^f]
G
+06z e
X zzt i4Z:D $ZzgkZ
+
( 2713)9 vZ Z%wzZ~ Z :( 2) {Z
L z[? kZp f
z< e a* Z% wzZL LkZ
$U*
f] [ ^n ^X 7" GxU*
Wzq )Z
!*
,
ky^^h Y 2005 27

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net