Anda di halaman 1dari 167

IZzV*K


]| ~ KZ # \vZ
mZ a g K
y W}g \ } g X g z Y C
E {!
[ Zzwi * * W7 a ( n ] o) W
6yZakZ *
*,
F / $
6 Z 0G
F, eZ@V Zz W#*
@ ~ [kZX H 3gp#* @
c g gz+
LZV:* ]+
h. ][tgzZgBz OgV*K
h. +Z
c g Zz ~gz `z ,
V :* ] ` WX g+
h.
F+ 0Z
[t `Z m DIZgzZ y W yT h Zz Z~yW
KZ~t W\vZX h
c 0gVEK
:*
e e m ] % v ] $] ` n$f j m oj#u ` ] ?o ^ F ] o ^ j mF ! ` m

D 53Vkm) ( 41Vr] ? uF ) n ` 4 o 4 oF $]

gzZ ~ ( Vzq x }igzZ y W ) t WV *K dkL L :,


KZ 7Z$ F
h Y |t , JV N 3 ~ ] Z f KZ yZ p
6 yZ -
*{ WzZzqC [g\WH ( yW)
?7 *

7gzi-
!, qZ i Z
Z (, # 7,gzk
gzZ: Z ,kZi q
-Z i Z ] gzi6, KZ x
ZzCX k ,tB; \ W ] ,] SE 4GG
5G $ \ WX WB; 6W] X
0
+i\ Wn"7,Z QX s}gk
,t{y6,g
6,w2 vZ Y
Dy' KZ\ Wk
, s ~
t X V wEZ ] 0* z
X ( }W ) \vZX }w$
g +cg 0
+i 5 W
5~[ kZVE
K~VE
Kx  ~ t WN W
X Y{ Zg @*
Zzh6, ,
k
,
vZ wj gzZ yLZ6,gZa )zwe
$Z V W~ {@x] !*
t
xz (Existance) ] Z f mZ p f \
eq sg x **
g y kZg Z 0
/izg z +i kZ ~ wq ]g D" kZgzZ Tg
X D Y
F Z x Z L L :}g
, / ZP~X Hx V6,qkZ
~g x **
+G
^gG-G 4Z eCI * * ZZ +Zz)& *
*Z f Z ee++ hZ W A yzg ; e
& Z]Z+
X {)z +ZaygzZ Z=gZWz, 0 ZgzZ ZgZZ e
6 y *
+Zx gzZy W@ZgzZb, Z Zj6,
i Z0 ] Z f  Zg
_TgzZ { .ZkZvx @* yg "Z D CZ
**
Xg: RgzZYq6,]Z f 

! [t
Vzk
,+ZV DwZt vX V7 n
)gzZ
n Z ~
# qq pgyZZ6,vZ {z ? ]gz H
6,vZ n n
-ZC
CZg )g x ZX ~] 6,y Z
Ym y b kZ~yW
gzZ vZ
X n  7 7Z', Y m
Z ** CZ] .OZpZ', zb, Zx Z
F oFe ^ + i ] ^ oiF ] ovi n o] h Fe ] ^ ]
eW 2: {Z {g) of $ _n
( 260:$

bVz% 3= [g}} Z n x?ZmZ',# gzZ L L :,


ZZ F
w}p7VY c*
[ Z ?7H c* ( \vZ ) ?}{0
+i
Y
nx?ZmZ',Z]|\vZ {7{0
C +iVzVz0
+6,{% 4kZ
Vx C6,cg 90
+i Z D: V*
** 6,vZV
vZ @*
/Z ` WX c*
: bzg zyZ~*gzZ'gly Z
X @*

zz~ C *|
g W*
( 3) {@x ( 2) D( Z ) :6,
Vzq&g Zzg Z wqZzwdZ {%izg
$gzZ v W\ W
t ~ D \ W tzz mZ Dg e , 6 gwV
/Z : ,
A LWv F [ {@x\ W]!*
c* kZ *e ,
$gzZ Cv W _ W] !*
kZ\ WV- X y v Vzqz y ZX V E
t [ ] !*
u ** /dN
/Z yZ \ Wn kZ ,q
t ~ D
{)z a }g e 7{zX 7] !*
kZ X J
-u /Zz x ** $ZB \vZ bZ !*
k Z m e
KZZ D70
+i ._Y AmZ D7ntut kZn ZX 7q
X D 7(Top Priority) wzZ F,
=h^j]
gz $
eZ@mZgzZ {+ KZ VZ;p
Z K

zY C h/
mZ} {+ ' VzvZ Zz Wn
,
( x?Z:)g

]
y sz AzZ [8 
]|[ +
V*.,
6#Z, *( z!WzmvZ-)
6Xx *
Vw n }+
Z ] gzZ t 
Xg
z
}p

1............................ K (\vZzyK
~,
KZ : 1[ *
!/
-
G
~,
29.....................K ( x?Z x ZY C
mZ :2[*
!/

35 .................y ybb+]gzZZ[
h. :3[*
!/

48........................... V0Z]yW :4[*


!/

62..................................~ t WX V*K
 :5[*
!/

95........................ gzZsg  gZt


K : 6[ *
!/

100........................................ g Z <gzZ Z.
} :7[*
!/

126.................................. H Zaa
?H :8[ *
!/

144........................... zz~ C
ggz| : 9[ *
!/

152....................{ , 6yWK
^Y]Z Z,
KZ :Z /
1

1[ *
!

^nf]n o ] ] n^] h v]
=e ^] nq] j^ ] fv o n]

K (\vZzyK
~, KZ

pt Lg 9z Z ]Z f KZpgzZ Zz LZ yKZ|
gzZ c*
g Z KKZyKZ \vZ~yW
K~(, \vZ
X
NVE
K  g0 d~}g !*
+Z]Z f KZ @* LZ {z ~]
\vZY0Zz+ T{LZyT]Z f KZ

:c*
f i
] ] ?o ( n kmF! ] o

]Z f ~g vpgzZV*
K~}i nV ZzgzZ L L :,
F
$W 51Vl^m]])
( 20-21:e ?7 ?H ~

:c* (gzZq
-Z
kmF! e$E &% f m ^ o ( n + kmFF ] lFF$ ] o $ ]
(3-4:$ eW 45:Z ) m%

pgzZ V*
K G n V Zz yZZ ~ }igzZ V W L L :,
F
Zzpg @*
; {z q~ Za VzgZ0
+YgzZ ~ Za ~g v
KnV
X V*
2

K  gzZ ,zg6,]Z f KZ 6,] kZ \vZ N W


VE
5gY AkZ gzZnyT{x|~ Vz6,( @* ,&+ +Z LZ
eg0
T\WLZTL L e$ wgX ^6,
kZ **
Dzg6,VUP gzZ !6,\WLZ
OX **
T[g LZ
K  b
X 

|~, ]z{
(
 Z wZ~
C ~ f yKZWq
-Z qg
H~X ;g ,q+F,
{{ yKZ ? c*
WVzCZ Z
LZZ W lpJ
# p7g tq=
-} i6,
WZ D Y 3 
t ?7]gz{ a
1n
gzZ 4 % {zgzZ ~ V {z Zg } T Y
V 0*X X X X X X X X X V\W V-A y
VN* lpZ m,
/ VZ V; V i !* e
? ............. e(Z HX ~ ^/yKZ sp~ {)z Vz
HC
} ~V q ? .......... Yt]!*
-Z ,n kZyKZW
yZ g WgzZ W~ * yKZ Vzhz !*
1sp~}g \WLZ
Y }gzZ y W~ *0yKZ lp
yZX $
q
zq
-ZayKZ=r
# g~ fq Y 7 0
-Zp $
wZ{g p s vZX YY H7g Z {
# z {ga6,
D7,
X YWt | @*
3

CP s Dzg~}g !*
g"Z Z VU ~ LZ ( 1 ) : ^
-Z (Complex){ZyKZY,_sB
q
CYf(,
+'
h ZtN Y~qz Y~Zq
/kZgzZ YH qz**
b v{z ( 2) X * q Z XtZgZ
@Y'7QgzZ **
yZvZY
KZgz7,gzZN Yg
/WhgQ W:q pg7/Zz
/Z n
-w2gzZ|7Z N W,q+Zn
X N Y J

yK
KZ

6,Y g Ztyzg Z ege 0Y Z {0+iJ
-~,z 18 :: ]g *
@
T H7 g Zt~ ( Origin of Species) [ KZ yzg Z e X *
@Y 3g
._ ]gz g Z VZi Z lpY ZZ 0
+i ~ ZZ ._
V Z0 ]Z XZh . ~,z19X IW~z q Z Z Zg
+] / V=p
{)z EE28E DNA ~ 1955c*
.G g ' HJZ ]c*
z~ Y 1878 yZ
7{ yKZ Vzg Z0 g66,Wt V:c*
+Y c* g 0Z ]
g/yKZ ^ -g V\WmZ]~g yKZ6,EE
,8 28E
.G yZ {
iZ] tC] -
x Zz Y~y*{ c* I Zx
In te l l e g e n t D e si g n )q -Z ~M%ZO X N Yt ZgzZ V1
-q
Wt ( Fact of creation ~ T ( Movement
b6, ,c*
lpX { Z Vzg Z0
}g !* +Yg66,+ t yZ
VU ZPKZ[ZX
Hgz$h
+' yzgZ eV- X YYH7y~
X Dg6,
4

s%~
@kZX Z\5{ gzZ3,
@tX Q
@q
-ZyKZ

~ ** +Z s]ggzZ (Sperm) x4
g 3g~ :W (Ovum){ &
@ (Fertilization)~gzWg !*
k Q Z \5{ &
+ZgzZx4 X 
YJ"

5 Zix **
X (Zygote)^ G
~ yZ D ( x4)
@~ ZM~} % | @
:# K
KZ

w (Active Sperm) C!
gzZ (Sluggish)N w
Lgq -Z "
-Z { Bq D (Dead) {%
g.
$g kZt ]!*
:V&6,
g~ @) x4tX D
C( ~}
-Z
@(Active)g g!hzq
@Zz Y c*
~ { gzZ x4~ ^sf `g 6 @*
0* /u
6,xgzZ y
X 3 ( xzzZ ) { &
Hc* +Z

tzzT @* h~!x kZ @* -Z~{ Zzy


Zg !q /kZ
G E
6,X D' 458 J 23 ~ukZX (~g 3g Z @*
z G w

` W bTX C ,]:SyKZ Zz
] 6,CD R, W6
5

T @*F,Z wpukZ 8l} & # x4t X C


+Z{ Z
G E
~} & 458 b (Drill Machine)gz Ug g0
+Z { G +Z
{ X CY {e +Zz~gzx4gzZC c Zg
@Y4Z~} &
xX *
X D'
z 23~} &
+Z
@yKZ bkZX D Y0'
% z 46 \5} &
+ZgzZx4V-
z%~
(xx)]g (xy)' kZX *
@kZX ~gzWg!*
@Y.
X C Za ( { ) ~ :W 'x']ggzZ 'x'%
/Z yZgz \5X D
WL L X Za ( 3,
@kZ~yW ) (xy) 'x']ggzZ 'y' %@',
kZ
b LgW KZ @* g Z
N* W
HH }
@t ~Y ZZX
X C (Fine Detailes) ] -yKZ ~ kZ @*
Wb
X
CyKZx4q 4Vzhz Zz`g {yKZ
-Zs~'
H0 lpx4t H :t ]!*
]ggzZ% H ? Wn }g !z.
KZzZk\Z ?
VE '
Het Z** z~Vz
lpwp x4 H ? $ lp{gzZ!* Z HX f
e
G E
Z\WLZ lp{ H ?0 lpG458 Zz c Zg~ k QgzZ @*
7,O
?
8sp~]g(Well Designed)!*
x * (Challenge) t Q ~ (Yes) V; [Z \W
@Y c* /Z
yWZ {z 0 lp q {zYX N x4q ~1]
-Z ~ c*
?CY0W e**
Qv
/Z
zx tce
8tgzQ M
h7G : (Z
/Z
6


: c* ~yW TX H Zz
k QX =Z[gvZx **
^ ] ^ ^$] o ] $ ^n J m a $ ] n u ^ ] o oiF] a
( 1-2 :$ eW 76:OZ ) LLLt^O ] _%

: q f .
{z Z
# [ g
/ -Z6,yKZ "L L :,
: i (Z q F
H Za }W ( ]gz%) o Z 7
X X X X X

iZ%yK
KZ

**
g Zlg. $.} h
gzZ e e yY |t ~}g !*
LZ
Dq Wg"Ze
$.0iZ%ZKZ Zgf[ZX 
q f . T yN { LZgzZ { W |KZ @*
** 
YJ"
V~ (Zygote)^ G @KZX c*
5 Zi yKZ Zg7}g fq -ZgzZ z
\5X D Y0J Wg eQ G /7Eg e z G
/7Ez q @Y qz
-Z *
(Morula)z%& CY0tk^V16 12 )g fkZy &

z%ya X * @Y 4Z ~(Uterus)g 3g **
3g 
Hib: x **
(Blastocyst) T *
@Y sp~ q 5 Dg / V=p
l(VzigzZpe
$.ng LZ~g 3gg
/V=pZ
uZgpKZg Z- 3ggzZn #CZ6,V;z @*
*@Y Bg Z- g 3g
4Z~g 3g z%gzZiZ%z%~gzWg !*
sf `g ** Xnq
sp~~yKZ \WX ?H\W,gX
X ? c* 3~^
Hc*
7

Bg Z- g 3gl(VzigzZ pe $.~g 3g V
G
'
X ? ;g lp Hx Z (,
ZB}g +yKZ} ZX 3~^n&
Hc*

nT D Ysp~ ( ^7
yW q yZy 20
- )
(Spinal }gze w r }X y b Z G ~

x3,q ~g y ,z 23 bSZ X CY Y ZZ ypyZgz x gzZ Cards)


E{E!~yW
x ** qkZX CY b ( w ~ VZ )q

8

YZa 6Z9zz , 4
X @* c A~aX
W V* HH
Hx
X %kZ
J~b Z W
6Zgz CQ T @d ) CW kZ
(
jmV
+iZ%Z}g X *
{}g {E @Y (Embryonic period)
:HV-
^ $ $ ( n $ ] o _ F q $ $ ( n ^ ] ^
$ $ ^v ^ ] ^ ^ ^ ] ^ ] ^ _%]
eW 23:y>Z ) n ^] u] # ]
( 12X 14:$ ^f j ^ FO]

E{E!GQc*
kZQ c* - ) G ( {)WQ L L:,
# 7
(| F
t b ~uz q
-ZZQ c*
Jm 6,V-A Q XZa V*
cA~
~ V Zz Za   Zz V', H X c*
gZ%
ZzZa +4

" 76,
HJ5G
X W[{ ^
y ,Y]Z Z<
Z)6,
$W{g VH
e
X YYH~g Zz Z ~
Cz~g
~ Vb c*
@* 6Zgzt : (Embryonic Period) 6Zgz CQ
0* X1
X CY%Y
IZ Z !*
Y
IZ ~6Z~kZX
H 4E
(Foetal Period)6Zgz 5
G X2
6Zgz CQ
C ]g qT yKZ gzZ @*
qz ,z 9 6Zgzt
yKZ)g fV=p!zZX C qzkZ~.kZX g~
{ 9 gzZ CY 'gz =gzZBZ f kCG
g X * /YZ
@Y
9

-Z {HgzZq**
]g5q @YW~*0[W}g fZg~
-ZV- X *
q
HH {
X %~y
KZ L L ~yW WkZX *
@Ysp~
!H
~g y 30 Q ~g y 20~ V
aB 3 s#
y 60
aB22y 50
aB11 y 40
aB7M
{ 9 y
s !*
gzZ c* aT 19  { 5QX
aB50
yKZ Zg7}g fT{zX W~* #
wZ c*
aT 36
? ~WH **
Y
10

q ~g ~iZ% CQy 41gzZ y 36y 32]g


~ ^6,
"m
6,V-A gzZ g Vc*
BgzZ 4N* Z ~ T
zi !* 3
Hc*
TN W yZZ6,[g LZB]gzZ ,{@xX
H Za 6Z9
z$
+
PyZ HX c*
X ? e** yKZg Z
/~VpqyZ\W

zg,
6\ WLZ
g Z 
QW~g N* @, Z Y W |kZ
+1
|Z h ,zg 6,LZ Z hw 7N
z N WX $
Yk
,[ ~g7 ny
q
-Z Y c*
Y~,
/Z X N Y VJ
-
yVU~
CPn IZZLZBg"Z e
pgt Y $.nkZ
X D+ T\WLZ
(Brain) r
~ r { | wzNz}g7 }g r Zg
# kZ @*
~:Wx o1%Vzg @*
}a Z (Brain Cells)V
 [gZ 10
X ', [g Z 1000 Z (Node Connections) Vzh yZX D
Z',
Z[gZ q , (Counting) 2
-Z ~ w30 \W
/Z Z (, Z [g Z q
-Z
+G
o 30} (, Z V- )g fwVZ r
/Z c* # W A yzg; X~g7
V V10,0006,
| gzZN Y |
# gC # gu
p6,
g}g kZgzZV
', r }g X ',
,g @* Z',(Node Cells) Vzhr }g Z
D YD W (Message)] 6,X#~}g7 (Nerve Cells)
-Z Z] Zz6,Vzg @*
q yZXn {gg Z Zg }g7 r @*
', 
11

g (Calculations) Z! Vzg ZD
~ r \WX ~ Vzg ZD
zC ~
g i (Coupled differential equations)'Zz) ! { gzZ 
;g~ r (Analysis) tK g| 7,[ kZ \WZX 
@WkCZ kC]g Zwzg h
= e G
g bZ
{n ** / yp (Heart beating)
x l w w (Eye blinking)
o**
}g X Zg r
zC yZ x ] **
x
yZ ~p~B
Z g| (,
z z g| (,w!*
z[ %
XfZ {)zwzN {0* Oyi Z }g ;gwzN r
:N g
s 9@Wn {g: 1[%
# OZg Y Za !Zy
~ r }g
/Z
P }: wzN r yi Z
/Z Y ~g X :N D
Z c*
r }g nwzNZyZX N Y
/zUg Vc*
V} 9
-Z g i'Zz) ! ~
'Zz)gzZ g (Process) q
Zg7 Y t(q
-Z yZgz iX N Y (Pages)t ZgzZ F N Y
Zgz yxg gzZ r X N Y
/Ug t~ yi Z }Y
Xr Y IZ r X (Two way traffic)
IZgzZY
7 (Super Computer)R,
4+F,
+]
h . * ;g r x 
s{zn ^ c*
(Robote)^1g KZ V F yKZX Y
N Z Y e sTyKZ *
}& /ZgzZ X 6,3 Zg m
@Y
WX Y
t ]!* wnC YW Y N !*
WXX} &
12

4gzZ ^1zgh
iR, +]. ]Wh
+] &&x t r 
.x {zX g~
Z hgzZ g~
Z ]Wh
+].} yZ D wEZ ~
X ;g}x Zux 0Z]
?g ;g lptx Z H ?
H0 lp%r tH ! wZ \W
! ! v ?: ZzwzNgzZ` Z H
:( Heart)w
gX ;g YP Z (Z
Zz1 P~}g w
~g Yx CZtVghz c*Vg^VV} 9Vgv YV
~ y q-ZX H -Zt e LX g
.% 100 70 ~ 4q
X Pi[g Z 2.5~( w70) 0
+i ~g7X P%q
-Z
~ kZ ;g}x Zux Z e
$.yZgz
wKZ 7 P {t
yps Dx bBt X x a}ngzZ s yp nz
8:Zzyp{wEZ~gzZ @*
xWs QgzZ }g7
b6,
}uz q +Zw ypnVz X @*
-Zg0 J }g7 {g !*
-3C z lW
~ X D gzZ T (Valves)i Zz x w ._ ]gzX X 7
}:
wt
/Z @* w: wt 0
x Zg W: [: O +ix ** /yp
l
X Y%yKZ~Vw
^w lp ! W
e w kZ H ! ]*
H ? H: (Design) Z m,
oJ kZ ? ;g^ lpt H ?
g ~(,q ui ** H sp~
kZ V
H3g(+ZZXg Z 0
+i6,kZY +ZwYV-A
H3gg0
13

q yZ W^a Z }
Z ]U*
W, e } hz e yKZ Xn
/g
yKZ H ?: ~/pg(pZZ HX (7J
-w W
]+Z[gvZZ7G? 4~kZ CZ
(pZgzZ c*
gzZ c*
\vZX @*

:c* 7Z Z]vZyKZp{g {0
+ ;g `Z
i @*
? $] a
Oi ^$ n ] ^e ] $ ] q ^O] p
G
'
@Wy}g +gzZ H Za " T ( vZ ) z 
L L:,
F
D]?( z!*
eW: 67:<Z {g)
( 23:$ nZ ) wgzZ
:(Hairs)w*
!
X 
n r gzZ Cgzp}n\vZ
w!*
T {z X
K~(, \vZ
_V !*
kv# V J q
-g !*
p _(,w!*
VsgzZ Sh Z e6,}n X c*
sp~ V !*


Z w!*
tqX  uzgg Zlm{ w!*
gzZ VV
VgzZ V
w!* VsgzZ Sh Z e T g
/Z X M Q w!*
C i C W,
O{ c* gzZ CW~g Z {~ Tg _(,
i Wui **
(,7 1pV !*
yZ H X Sg ~ 7,U7Z gzZ Sg
zC
{n]gbZXg _(,w!*
p VsgzZ Sh Z e
gZx yZ CYV!* t|{gX 7w!*
]!* 6,VsgzZ ~h^kZ
X g 0*
lgz6, t,@*
w!* QgzZ HZ m, Y ]gz
e ;e6,
:(Teeth)$
- Z
t X yZ Z (, \vZ6,-
VZ $Z}g
14

@* cu8
{ ( c* -ggzZ {zCX Vzi{ c* n}n8
i -gC
-ZQ (,
q K\vZ~VZX 4g eyKZ
VzVZX V*
0 [Z 0
+i ~g Tg _(,
t K  **
/ZX Y ug W6,Mm{
# yZQ ? zg yZ HX CY
Un3q,g6,|
^WuZgp @* $Z Zzt \vZX ]gz
!gzZ !-
/
C OuZgp @*
tHXnY#
? H%KZ } ha-
$ZgzZ
{ LZ wqy!*
i -
$Z}g nJ
- 7
{ LZ D VQ {Z
gzZ Og c* + VZ yZ lX gyZ ~
/
X ,Z Z]kZ
H sp~ VZ lp
:,g6,(Material) } VZ ? H
, Z {X ^y!*
i ~g @*
JbgzZ Y: Z @*
x3,/Z
t
]g~VZ nV Zz=X +F,
Vzinx {g H[NZ }
KZz!*
X V*
:(Tongue)y*
!i
HHZ m,
, ZtX -Z x y!*
e ]g '&Xzq i
D 3**
3gzZyZgz%1X
A & (Taste)BZ f~T

p yxgVZ ogzZ ! ~!~(,(Automatically) lpt
: ~ **
3 @* 6,Z._]gzX CW7nVZ
r ( [) 0*
, Z ._]gzZXn Y#
O @* wO QO Z6,VZ3gzZ Y

7i WZz!*
HX @* gZEgzZx3, (Material)}
Hc*

15

+1
n}g h } 7,XVZZp
** /Z ?7? ~(,
~vg ]gt
 L D 3 **
3gzZ DW HX Y**
3q
-Z
kZ
?e~}g !*

:(Breathing)8
~g {0
+iX V* vZ~x h
KZzgzZ ~(, e
0
+i Yug T q~gz+Z ZX ZgzZ ` Z{ c*
/ZF, i
yi Z Y:g0
+Z Z g Zg 4q /ZX N Y 7,B;
-Z
X D Y%nZgzZ *
@Y(Dead){%r 4&z
IZ Ug D{ : *
KZz +Z ]g ** *
,
kZk/**
Zn0
ZbZ +i ~ga X J
-[g]
~
CkZX :5gZ !*
,g Z- kZ @*
ce JZ **
tn
~g @* (Material) } JbZ
Y c* /Z D Zg7 ]gz
Zg7 ]gzkZ h: hF
/ZgzZ M AE
-#G
6,
zZN !* /Z Sy
N ZZSg ~ /
X CY *
*tD hy
/*
@Yc*
x3,
n
kZ T6,~ X CYx 0
/+4 \vZ N Y y!*
+i ~g V-
~A~g ZE X ~g7 'gzVz {g HZ m,
e bkZ ]g ' **
zzE HwEZ (Z { gzZnW
wy
/ @* ]
Zh
X Y lp Ug
? !* \zug nvZ H
R6, KZzZ !x H
p
/Zg W lp t? 4yKZ~ **
kZ H
16

gzZg Z 
 HX {g: {0
+i { c* -Z h
i y q +1 Y7,
8
?X?tTce** 7g Z
/]
@* # X ( F3 Z ) Ee6,c Zg K
Yn 3Z gzZ -
qZ
zZkZ4 Y
6, /:~ **
 @*
**
Ug t
{@x\WXnY1 @*
*@YUg t *
@Ys}nZ(Slip)
8 N Y ~ **
Yg Z H
@* ]Zg f3]zZ H
Zg7
/Z v Y Zz ] @*
kCV- gzZ @* V\W
W 0*
?H Y
/~ **

DgzZ s%KZpec ZgkZ H
ZkZgzZ c*
/Z ? M
gzZ% %KZZ h{g {0
+ px t HX ;g
i Y 7,**
xkZ gzZ Z HX M
hg 6, Z 7g 6,
0g Z 
nZ NyZZ6,[g kZ N W ?eL0{ LZ DwEZ
X z\WgzZ HVzyZTX ,Z Z]kZgzZN Y
:( Lungs)}
E/7V1g Z~}g X C1
(Cells) G ~ypxWV x {zt
s C
!*
i ZgzZg0 /7EC
+Zi 23000 : ZizgX ]gz (O)xWG gzZ
~ Vz ]gzX ;g lp M Y Dx t gzZ 
Z [g Z 3.6
(Tennis ^g9 (Area)Kg y Z Y c* /Z X N V
w 6,Rg Z
Z CY :i{g | /ZX
# Vz Z',^
C', ,Court)
+
X Lg: exg{0i Zg gzZ $ ~ypxW
:1
17

Hsp~ V2 Z~ Vz lp
H ? }g H
\W Tt g gz6,kZ N Y gzZ NyZZQ 7
/Z ? e**
(Z
+
X Zexg {0i \WgzZ HZ m,
eVz
:( Sound)i ZzW
\W \vZ X C ]gzlg Z n Za i ZzW

M }uzq
h]!* -Z +T Za i ZzW (Good Quality)g iZ
z$
K\vZ 3gt
X ~i ZzW]ggzZ%X

:(Hearing)7
Z y,i ZzW @*
~ ]gm{V X ynG
gi ZzW
T c*
{6,~ ynG
g i ZzWX N Y sy O xO ZO Z
i ZzW (Process) k +~ r lg Zt X CZa lg Z Z,
,
5
E
4&
TM hi ZzWkZsy}g gG r ~cX
C C=g f )
E
4& E
4&
gGr gzZ Dk{ c*
!* /ZX~(20-20000) KHz gG
i y}g r
IZg0
~ cgzZ {)z w Y +ZLZ X * +
@Yxg {0i Zg M
h
0*
 +Z| @YwZg Dg
# V X * ,i ZzWV
zC
V lp
}g HX Y74Z Wg0
+Zy 0*
.~
X D Yg Z 
z. ZzLZ !
/Z ?Ysp~
k}n
:,
w r ;g sp~ Y lgz6,yZgz ~ V
IZ Z
Vzg Z X g 0 {)z PW}
yxg , ,v0* /
18
19

D~}nwV" X wJ e]g}n]gzpyKZ
gzZ Cgzp}n X Q7wV~ tgzZ T ~gq l, Z
}nyKZC
X Z}uzq
K~(, ~vg vZ ** -Z {nyKZC

yKZz ~V KZV1g Zp gzZ ~h^.
$z yz @Wz QQ6,
|
) !*
X : D7q
# ~:W~g {nX gzt -Z6,g
g Z :c*
:Z 1 f ^z+4}nyKZ\vZ

n ] u^ $ v^e ] lFF$ ]
$W 64:0Z ) on ]
( 3X e
Z B( ) h}igzZ V W kZ H L L :,
F
Y^sZgzZN hZgzZN 'g~g v
**
/
Zzg V=pZ{nZg~V6,
yKZ} Z
? Y lpG%x Z (,
Z HX @*

i 12000 : ZizgV\WKZ :(Eyes)@W
~,V\WX <
x q { Zg0
+Z KZ HBwZ s \WLZ O Y
5G
C gzZ t lpV G "NT= bj~ T Z!*
5F
/Z$
t / s @*
gV @* Z nm{n
` Zy wVV
/ZgzZ} 7,**
s Z gzZg c0*
zC W `g {~g Zl{ c*
zC i
Q X Y
/ZWgzZ : s W\W `g { ~g Zl ]gz
wV
~ ]g^a @*3g ~ V
/ ~A (p7Z V\W
Z 4,
X $
20

wp\W
} 7,b /ZVW ?gwzNp\WZyZ H
lp
t YYHyt7g p6,
VzqyZ
/Z ?wq H \W
mZgzgzZ DgVzkZ @*
~~g Z 6, 
/ZX ;g
X D0
+i
]gJ e V-A~z}g HgL:(Skelton)J e V- A
hQ^ M
XM h} 9 M
h +V-A yZX !*
z$ $~(,X
 g h((._]gzX Tg g
e'" ': V* /Z
c A
 @* -g !*
Z h~:W |q +ZV-A X Dx b8
Vzh yZg0 -U
oyxg Vzh X
Kx ~
/]g X
w W
@* +Y{ c*
kCgh /Z
i Z h, t ! Zy
) !* X 3gg Z
',
(Gap),

@YW6,R `g { { nm{ yZ @*
* 6,Vzh yZ yZgz
7, !* wX
o X $ / n Za (Lubrication) ?
g h t @* =

YL

wz w wEZ {)z (Bearings)8
-]W VJ
-w 80-70 0
Tg J +i ~g7 h yKZ p @* sp7Z D Y
7,**
X I~ ._]gzZ V* ,/x Z Z X 
g ZD
+Zi k',gZD
c A Z Z
YVQ1 ~g +yZ yKZ oZ hgzZ V*
z$ c At
eVQW~g1Jh Zv
X f
wdZ Z Za V* Z \vZ ~ }g
c A 206 #
/ZX V 0 lpV*
c At ~}g yZgz%~g etHx Zu
5gkZQ\vZtDt
?7VY6,
21

y%V; LZ nx +F,
{ VyW :B; }g
_ZgzZB; X
V +V; yZ {)z r **
z$ Y Z Z e J~ X 5
eX @* Q6,VZ
Z Zg Z ZgzZ @*
VZX $ w ~!~(,
]gz~g X Bn X e X n B gB;
W 0*
gzZ ZVZ ~"
$U* t bX ~(,KgV
]!* _Z ._
4 kZ 8 y * X : e]ggzZ 4 kZgzZ Z K
M F,
~g *X D Y6,iZ ^1gnZM
V;yZ F, h: ]g
~y Xv'g q~(,
WVZX V; yZgzZiR,
~(,
CgzpgzZn Z
) !*
o**
yZgzVzq @* 6,Vzu
]gxg
K~(,
X yZgzZ **
!*
3C
sp~V** V
gzZ: iB; VZ Vzq @* Rzg0
o +Z V;
x3,
wEZ a z X Cgzp @*
eZ n kZ ** C
g YgzZyKZX D YiB;VQY Z Czg0
+Z bz
/Z
22

~ Zi WV;Vzg YK Zi WB;gzZ H Z96, Zg7yKZ t


V 0* V;~
C~ Zi WV;yZ :
/Z ~Vzg Y /z }g {znZ ~:
X H1Vzg Y V-X D W:~*yKZ
X 7!6, H0 lp%
VyZ k\Z ? tH ! v
sZg7Zg
# /ZX D7~g Z
/]kZ DwEZkZ 
{z c* pV; yZ HX D Y'" V:B; gzZ
c*
{}g B;}g ,s ZgzZv
/ZX HgzZ
X nZa 6,
kZgzZZsg
 @* J V 0*
c* Zg :(Foot)V *
Z (, ]gV 0*
X g 1 0
 Sl,
~(, Z ~g XVzingzZn yiz}g7
Z',
Z96,VN* # yKZ @*
z Z (,q
** Kz ]g~ kZX
-ZV* K
/ZX **
7,
6,
Zyiz{ c* iV 0*
J{ c*
iY ** !* K~uzgzZ Y:
eZ /
oBV 0*
X D Y h: ^ D : V 0*
/0Q M Vzi(Z Zg \vZ
V*
c AgzZ ? 1p6,
c*
ikZZ HX . +,c*
z$ h
?sp~]gkZ lp
? eC ZZa ~g H
X q Z Za ~g _ g DW |t 6,\W G
b {f X G Za "d 7(By Chance)
Z &{zgzZ c*
Zz f z c*
W7
/Z
X ,5sf `g]g]**
kZZaKZ]U*
q
23

(Protein)z6
, VAZyZ VAZXy~g
gzZ (Cell)3x ** VM f
gzZXz>** xWXzg; 0g :X 5 ~ T zb Z 3kZ
Z ( VZ ) C 5 ) q
Z yZ ~( w G3G -Z z6,X 1

X C~V
Z (Molecule) ? q
-Z z6, (Frank Allen) Z i 

.Z }t []**
X G~ kZ)g f]U*
q
/Z ~ (Elements) X 92 } 7, v
X 5 {P " ~ }i
'F, (i)

-ZgzZN YD\56g Zz)g f]U*


m{q q Z
X W q
1:10160 ykZ -Z z6,

? z6,N Y D ]% ZgzZ ~ :Wt % 10160

-ZykZ
Xiq W(Molecule)
 C"
z6, $U* W7~g }g g ~(,Z 10160 :^
$

X', [g Zq
Z', W lp
-Z 109X 7ykZ

[ ]gzg Zl~ Y Z Zz wEZ~ \5 6 {P


Hc* (ii)

X h{ c*H10g Zl~ ] ~g7{z


ik
q Z ~ Z{P(Charles Ugene Gay) - g e
]U*
[
w 10243 ~ kZ c* zg g n q
-Zz6,

0] ~(,k z ZtX Ds


HVzhz ] ~g ~kZ
.st X c* +Z /] bX $
w[gZ 13.7 { i Z0
24

n ~ z C Z (Molecule) z6,/q
!* -Z
X **
(Quoted by: Addemerdash A. Surhan in "Allah yatajall fi'vasr Al-,ilm", Buirut)

!Bx ]gzZv
}uz FgzZ z6,~X D (Cells) G /7E[gZ 60 ~ a {G Zi
E
D Yg ~ { 9 s (Cells) G /7 x t gzZ D ]%
/7Et ~ V ]v V1g Z gzZ V KZ V Zz Za ~ * X 
G
(Z H ?g0 lp]U*
? e** q ZH (Cells)
}g7 t Z q H (Zygote)` xZW
@KZ et H VN f
IZ +F,
{gHgzZ V Y +]
h .gzZ { Z ~ T Y sp~ yKZ
H0 lp
} gzZ Zg HX V x Zux Z"
/{nr w .
} $u**
y!* V\W lp
i VZ V !*
BZ f~
y!* B;
i H ? g(Z ^{)z V-A gzZ V V 0*
? Za lp
A&
kZgzZiZ%%yKZ HX D7~0*
y gzZ]U*
q Z VO f
:? 0 lpt%7
/Z ?g "gzZ" Y
IZ
IZ KZ +4 Zz x ZuwdZ Z e
@W~g : Y $.gzZ { Z
/w 4N*
} {n} B; u**
V 0* y -
$Z .
$ {n
iz Zg7 Zg ....w!*
 ;g} Z|DkZg g wqy!*
-T  q
X 7q -ZsgzZs{zgzZ c*

25

(Chain Reactions) VE(Amino Acids) Z Z L Lz6,VP f


jgzZK m{ VkZ n
M F, gzZD W~z
Wz6,
0+itN Y !* it /ZX q Z { c*
i**
\5 !*
G-4
(J.B. E GX ! X ZWz6
,X D Y 0C
i $O W=gf Y
V17 V1g ZV z6, { q [ Leathes)
-Z c*
 z6,q kZ x t e**tgzZ YY H Vh
-Z ]**
X N Yt Zn~z (Molecule)?
kZ bnKZ Zz k
,+q z)g f ]U*
5 q Z
& H7 (Theory of Probability) t
~gz 'n
Y y BV F n KZ X
Dg + V X $
ykZ wVx gzZ yW{y (A. C ressy Morri son )
X B (Probability)
X N Y i (1,2,3,.....10) J -Z6,XN Y nn 10
-k q /Z :wV
A g ZzK
% M F,
-k q
J hbhZwZ e~
-Z 7Z[ZX Y c* A 7Z
zn% iC
A {g !*
wZ e~ gzZN Y X X X nzQq
-Zn
X N Y
-Z ~ k YW~B; g !*
q Zz 1 (Probability) ykZt
-ZsykZ
iq 31 Yq
-Zq /Z
-Z%X 10
C K
!* Zz2 gzZ 1 tX ykZ B; \W 1 %q
M F, -Zs
K -Z ~ (10x10=100) ykZ kZ W
3gzZ 2,1 t X q
M n!*
26

K n x J
M n!* -k q
-ZykZtJ
-VX q ykZ kZN W
-Z~g ZD
/Zt Tg !*
kk%[gZ 10 -Z s~[g Z k N YW~B;
q
X C nK
!* M n!* -Z ykZ ]!*
-kq
J -ZsN Y n
kZ%q
w500YHx t% n
/Z g~(,
Z[g Z 10 VH

XN Y
)x t ._(Le Comte Dn Nauy) ZzeU VQ f
Wz6,
(
~g )w1082zg~TZ (, Z T ]gz, Zq
Z {], -Zn

] {Kgt Xn ( g)g 0*
( ) kZ^ ( w
X CYVJ
-~w~gPzgVK+F,
~g Y { c*
i
~3 bZ X 70
+i ~ T 6 q
-Z z6,p]Z &
+Q VR f
lp]gZw0
+ Z yZX 70
i~Y Z b +i~]%Fv Zz Y0*
b ? 0 ]%v V1g Z {zz6,~KZ ? Za
?nZa 0
+i~yZ X m7
WY Z b
ZyZ
nZDg Z
*z!* /~wj }0
+Z { X 9 %Zgz~V VS f
Z Tg ~ wj ! W k'@W ~g n g Z Z zg
/x c*
9
Tg~wj ~V G3E W} Y
 IZhe~wj
nZ 
lgz6,z!* W {)z zi !* n Q ~ wj Zi W
gzZ 4N*
lgz6,~wj } &
+Z bZX 7]gzVzqyZ~ wj Zz
nkZX 6,Vzinh Z~ wj Zi WVVz0
+6, Zz 0*
& H Za zl [ZgzZ ZnZ H
27

|0Z ] Zz kZ HX DZg7 Zg7 ]c*


gzx ~g Za Zgz
  egzZ ZnZ
-Zt s ? c*
LZ |q
0 Z Z6, k\Z X n yZZ 6,[g
E
X 7e**
i Z0 B7
+Z58E
p Z c*? : YZ t H ?7|t H J 7, \Wt ?7|tH
/Z X M
h@WyZX 7
h7g Z yZpM /
C ?
/
C
 gzZ |tDt\W
CZ:5gkZ Q c*
**
/._Y A\vZ0
g Z +i KZ Ug Dt|kZN WX @*
W7
X $ zt,:k
,~kZgzZ,x

? hK
** KZ ]{

\W_ Wgz%ZkZ/Zz~gz 0]Z f KZ\W
7g0LZ a X Y 0 % lp 7q {g **
gzZHz
pq w 6,gyKZ X Tg { LZ n kZ D
-Z {z @*
% kZyKZ\vZX HZa lpx (Automatic)g

:c* ~] ',
+
D yKZnzs GG3G
{KZgzZ
eW 52:g Z ) o F] a ] oJ n ] ]
( 35:$

?Za lp( Zz Za ) %tH L L:,


( \WLZ )tc* F
? ZzZap
eW 56:Z Z ) o i
( 57:$ F v 
:c* (q
-Z
28

7& ( |kZ ) VY ?Q H Za
? L L :,
F
?D
:HwZh
+' yKZ
$W 56:Z Z ) F] v ] ? i j] o i ^$ jm] ]
( 58-59:e

D ?( yKZ ) kZ H D ] ?{ et QL L :,
c* F
? Zz
X _|6,\W_gzyT ]Z f KZ\WyQ
~V; [Z V ZyZ
/Z XV`qgz W ZzLZ\W
0
+iX Vt J
-\W~ 0
+i\W,Z Z]  ug I\WQ
% J e0
+i._kZgzZK5gvZ ` W UgB

CZ f KZX , ` Wi W g7 nCZ 5gA  gzZ ,
X Yyj Y
KZ,x g Z
/0
+ !*
iF, nZZ
g~g 
( }W )X 
29

2 [*
!

-

G
K ( x?Z x ZY C
~, mZ

CZX 7e**
x ZY m +Z&
i Z0 CO kZgzY m
KZz+Z \vZ6, CZ
X YZzh @*
D7nzgUPF ZD Zj
F6,

ZMnW *]( x Z C
$Z@ V \vZ :* mZ x .i

T " $U* ]!*t F, Z gzZ { Zg @* )


CZ~( Vzg ZD
X zY m
m{yZ : VY ZE
%N H e {{z 0* lgz6, V{h
+/',yZ~ {
Z yZVZ',~} X g 6,YZ ]V
nZ%Z $ {zgzZ ~i !*
d ^a ;g u 0*
$
E{!
" W ]|[wg}g \ } {g "Z?gXgat
#
X 7?g'!*
P0
\Wv i gkZp Zgz Zg7! 40]tyZ #
" \W X
H0g#
O gzZ C
$c*
" \W ( }Z t Z )X g g Z -
: V
HH\W} %Z6,ZvZ
#
,
!~g g)X ( 56
( ZZ f[ * yZ
}Zt)X D n] ]E
gzZ ~]V ~Z{%# # ]tyZ
"\WZ X
30

X c* wH0}Zg v HwZt+q
[Z
@7L]!*
gzZ ZCg0
+Z}g vL L
\WP Z KZ{v
gzZ C\W7QY gk0* X
( 298:m 2X x 0Z]) X ~gZ c*

T1L ? H7t~ # J\W 61Z
"L L:k Q +F, X
( ~,
F Y) &79~jZg V?q
N* " \WVrQZz0
6,
# +i\Wg ZzZ #
" \W X
H Zz Y ( vZ f ) =\W {z c*
7x ZZ
{)z{)zg Z]
#h
kZ z!* +EG5#TYY17x **
4E , Z ~KZ g @*
~g
"vZwg\W Vn
# pg Zg )Z~}g!*
]gzZ 0
+i
X ]oZ (,

}g x ZY m Zz p=~ * et C Z H
CZ VzgZD
kZ ]c* -Z V ] ( }g
g X : Z U 5g ~ yZ q
kZQ X 7e
/ t t Z } (Probability)~g
]!*
C
gtLZ7QgzZ 5 VyZ $
HgzZ ZnZ |
X g:%nV0
+i
yZ +T3g~
z$
X Z Z VU, Zx yZ W :Ex ii

pg ]g 'v~ y.z xEX bZ X : ]!*


y Z n ' V KZ x y
 VyZ C k,6,yZ| (, Vx 9 Zz Ws
31

X ]o '
**
s
CZ zp=~*~ ZVzg ZD
~g Zz ZZgzY m ]
: C iii

C] Zg Zz ZgzZ iyZX sVZ


z!*
X HV-yW +T**
{E :qgzZ Z 6, /
`~ -Z
%q
eW 16 :Z >g) l ^_$ ] ]f jq] # ] ]f ] ] $ $ ] o ^% e
( 36X $

-6,vZ s c* QC
Q 5wg~ # gzZ L L:,
F
Vzq!*
gzZz
CZsx Z ZX
\vZ~]g: [Z {zp= ] n x ZY m
6,
vZ ] n x ZY m
CZx t ZtHX {)z|gzZ ~n
pgyZZ
X Z e: sgzZ ZvZ
C] q ?~ ] s
-Z ~ VzgZD
{zgzZ Zz V{h
+',yZ7gzZ ZkZ|Zz kZ
/
{g7%yZZ6,
 Yg DW|kZyKZg~f X Z
yZZ}g gzZ} i Z
X ( }W ) \vZX Y
z yZZ

ZzXZ[
7yJZ ~h \vZ nyZ D7tZ[yW
+ F, v{z
x \vZ X 7 svZyW
t * $U*
@Y" & H
t6,k0*
Xx Q V KZt7[vZyW /Z H ZzX
t
:c* \vZX B[q
 -Z bSZZz
%e i^m ! ] ]F %e ] i^$m ] o5 % r] ] k jq] $
( 88:$ eW 17:LZuZ) n f e ^
32

N Y6, XgzZyKZx
yW /Z 
!"
#} Z L L :,
F
N Y0g }uzq
-Z~:W{zp h7kZ {z
/Z M

:c* c* +'
yWh kZ
 J ] E ] % e ] i^ ^f oF ^ $ ^$ gm o j ]
oj $] ^$] ]i$^ ] i ] i $ ^ o n F j ] # ] E
eW 2:{Z ) m F l$ ] ^rv] ^$] ^ E
( 23-24:$

kZ wi **
6,} LZ [ ~ kZ
/Z L L :,
F
?
/ZQXF ?
/ZVLZx ZvZ gzZ >gq
-Z
gzZ yKZ gZ T v WkZzg eQ j:
/ ?gzZj: x t
C
g nVz
{zgzZ
mZ yKZ :gzZ H7 'J 0Z ]q
- ` W~ KZ g @* -Zt
YXn: yKZgzZ T}k
,+Z t7 e Y]P
** kZ t !*
:g 6, Yg
/k',
g ZD eX Y7x (Zf KZ
| l,
(Unlimited Origin)ztX x KZ)q
-Zt ]oZz ]!*
kZ
'tb[Z Tp Z
X 7]!*
kZ V F~ yZ D6,Z y!*
W # bKZ [
igzZ s
-Z~[ZZ g~g0e "
q }
$U*
kZ]gq
$
d y6,TVZ m,
-Z yW -M ~
zW6,S
O6,g ) {z ~ 7,6,]gkZ Z
t VQg gzZ Z W, # eX ~VZ m,
zW
yK
KZ t : Of] ] ^ :p Zt n]gkZ7x yKZ

33

X W yZZ6, {zOX 7x
yW
(Mohammad the Holy Prophet by H.G. Sarwar, p.448)

-Z ~ hg~1
# %q
/]|Z
gkZ[J
1 -V
x 6yZ/wWgzZ {= Z.
c* }# [Z VrZ 
Z L L :c* gZ yZ
5G
F _Z0Z[ G
( e, 4]Z ) X 7in}I[Z
i <
+
G ;gW, Z6,Vz Y yW VZ
#
G
E.
q 0Z q V6& )gzZ Zk
-Z ~ [Z yW ,Z "f
B;{zO
HZg6,x kZ~ wq
-Z {z g [
# Yg
Z /]Xngi%f LZ H ZV
z! @*

~ wq kZZ VrZ Y Z Z HJ
-[Z n + Yt kZ
-Z ~B; kZ c*
} h M gzZ t kZq ~ a~
0*
. {Lq
~4z] -Zs Hs Z Z ]!*
kZ k QX Ze Vz
Hg ZS
ZztX }
n # O X eY :1 g
.kZ {z {qgzZyZ ** /{ X 6
(Muhammad (P.B.U.H), his life & doctrines, p-143) W7~( Y727)
X c*
kZ D6,]g 'K ZgzZC i ! HVz!*
y!* [yZ \vZ t
yWkZgzZ'"t W,
Z t kZgzZ # byW
) zs
{zz!*
#
KZZ wJxsZKZ VMvZg/]|Xn: Zg7
CZg 6,
W >gX {ggz yZ z yW
* yZ ]c* kZ
~ i Z J bZ X 4Z ~ xsZ Dtx Z}
** .ZgzZ ~sp
gzZ{i]{zc* z yW
| 7, #
Q\W Wk0* -Z
"g8W[q
34

:{Lg(Z"y!*
ikZ
} Vz1gzZ a z Y 1V~~n Z.
>Vz/ }L L
( > }Zf[* Y,
!) WZ~g t gzZx Zgv1
G-F
&
Gp Z [kZ L L: u-e g m,
mZ Zzg -Z
Zq
CY, @Y|*
F@WgzZ1 Pw * @
*]uZzg "bZ
X ~wqgzZ g @*
gzZ g7" } W
$U* kZ V{b
Y h
IZX @* +' "7,X ~kZ
yZZ yKZ6,yW
BB g
~yW /
zt h
+' X H7wJ yZ y
0Z]ZzYc*
0* } h b!*
~yW F
VggC
'yKZ **
X 7]!* x 6kZ ]o]!*
kZ {)zx y
: Zg7 yWkZgzZ I '" ]x 1Ig 6,kZ yW
/Vc*
/ZX x t t ]oZz]!*
~\W kZ
[t 6,X C [ kZ Zz q
{z wi ** A & W
-Zt
X nyZZ6,.gzZwgh',
Z} 
35

3 [*
!

yybb+
h.
]gzZZ[

CZ} m{ LZ ng KZ \vZ
yWgzZgz Y m
}]|]Zg 6,x?Zm.]|X N ~]gkz]x6,yZ
wi **
6,z!WzmvZ -vZ wg[ +y
sz AzZ [8~y
WLZgzZ gZ6,x?Zm
X 1)f kZJ
-# 
gzZ c* ~]gyW
wi ** x ~y +
Wx ** M KZ
+]
h .{P ~ g " ~ kZ wi **
w 1400 [t
6, (100%) ~ 2Z gzZ ]Z@x
\W D{ ( Data) e t X D

X Y J
-w2

T [ ( Signs)VE
Kt 7[ b ZyW
g c* VH
Z xEv bX gzZ ,F
F6,CxE v b~
b=Z VZ
/u~ l CbgzZ s yW
X ZZ yW
{z
< ta X g VJ
Z x 6,DbgzZ gz F, y
-yWs !*
.7P.
}
X # bh
+] =Z V
.gzZyW
36

iZ%K
KZ VMf n

Z ~ V }g B ,}g~ 1 X [!*
iZ%Z ~z \vZ X V` | 7,\W G 0 iZ%

:c* yV-~yW

^ $ $ ( n $ ] o _ F q $ $ ( n ^ ] ^
FO] $ $ ^v ^ ] ^ ^ ^ ] ^ ] ^ _%]
eW 23:y>Z ) n ^] u] # ]
( 12X 14:$ ^f j ^

G ( {)WQ C HyKZ SE 4GG


5G $ L L :,
F
6,V-A Q XZa V*
E{E!GQ c*
c A ~ kZQ c* # 7
(| - )
g Z% t b ~uzq
vZ Zz V', H X c* -ZZQ c*
Jm
ZzZa+4
~V ZzZa 
X tiZ%~ W}g ._Z}
C .kZ
YJ"
(iv) E{E!(iii)( -
)J 7 )G (ii) ( ^ G
5 ZiWo ) ` xZWW(i)
X yK
KZ6 (vi)
,
m 6)J
(v)
w 1400 BC ~(,+Z~gz q g Z F,
-g @*
0* g ]Wh
c* +].~ wq biZ%X **
Y y
t ]!*g. kZ6,p{kZ Z e**
X }C nyKZ
swgzZ @* M zE $ n~piZ%~`e
C $W{g
~p~GWOX ZwEZ @* k
C ,+q z~! ^
5
xgX$Z ayZDg gFa%~y
WgzZ~V&
37

gzZ ZnZ |kZX ZwEZ X^Ln Z=ZDzg~!iZ%


D ]yZkZ lX HyKZ T x eZt
_7
X N W yZZ6,
]{
~ Z ~y
W[ { ^
,Y -]Z Z26,? W
{g /
h{ .ZkZ ,kC]gz\W
X M /ZX 7
Hc*
yK
KZ~V,
6~+
0Z& VNf n
X & bT @* V6,~0 +Z &yKZ \vZ
HHf Vz6,
:t{z &X~u 0*
-g @*
q yW ._gG-G4Z eWz6,
O
g Z- Zg _ .i

g Z- g 3g .ii

Gn
/kZgzZ<s .iii

:c*
ZzyZV- # +
"9{h /LZ |kZ\vZw1400 ` W
',
e% # ] F &F$ kF o e ^ j F $ ] _e o m

eW 39:%Z >g) i o#^ a $] F] ?


( 6: $ ]

q +ZVz6,q
-Z g0 &~ VV ~g v{zgzZ L L :,
-g@* F
Q7qZTg gz6,Zg vvZ {ztX * -Z
@Y` ^q
g YZQO ?

kZ ?Q @* +Z & {zvZ c*
+ZV6,~0
g0 Zsg CZ \vZ
XgOgzZ D7tVY|
i #
p Zt kZ y!* g CU*
" g8W6, q w 1400H @*
Za t wZ
38

t :gzZ c*
V- X ~ {@x]!* t p : ~gz kZ
g ]!*
s [t"
X wi ** $U*
Q]!* -ZkZ
t? q
(~VzhqC VOf n
? ~,
}7 ]v bVzg YgzZ V KZ 7xt V: i *
EEr
Vz7 c*g]!*
t(Botany)] mh .X C G43 { gzZ3,
+] {)z
~ Vz7 (Unisexual) @q
Z{ gzZ3,
Y Zb - Cs 0 Z { gzZ3,
~
H
-4]
{ gzZ (Stamens) EE
.-G Z6 ~ Vz7 ._ ] mh
I Z3, +]. X D
 J # X D (Ovules)-zzZ 6
-wY (Pollen) Zgi Z IZ
T @* +T @*
z$
sp~ V/wY (Fertilization) ~gzWg !*
t Iw1400 ` WX 
W J(,W DZa
) !* @~
X ~V- 
( 49X $ GG
eW 51: "W g D
Z ) $ i $ n q ^ oJ

)kZ ?h
z ( ]!* +1 gzZ L L:,
} hqC F

:c* (gzZq
-Z
] fi ^$ ^` $ t] ] p$] vFf
^$ `] k

( 36 $
eW 36:mF ) m

~ ]@* L L :,
m}i {z { ZpG Za } hx lZ] T] Z f {z u 0* F
- YtX~Y Zy Z c*
7J ~( ]Z f )KZy Zp c*
V
c*
{g 1 \vZ
Z yT KZzg6,y ~ Vzh qC
gzZ }Y yKZ ~XX ~~ ^Vzh]]X
39

{zVz7 gzZ Vzg Y Cec* +]


gh .X Y yY~ V!z Zz W
z6, Zzg !*
tgzZ yN* t } h Y Z yY"
gzZ yzZ Zzg !*
Partical & anti )Vzh tgzZ ~ } X {)z (Po le s) 7 `ge
Hqx Z .
~ Y 1933 ( Deraq)t Zk
, g ( Partical
e yZ0g6,c*
yZw1400yW
X c*
6,Vzq+Z)gf]Z@xZ
D+Z He** # ~gzq , Z :z.
-g @*
Y} zs+Z,t]!*
kZs Z ? Y} t Z
nyZZgzZ th`e -Zt s HX HY Z T
$Wq
VUgzZPN Wnh
:,g6, +' X7
:~}@x gzZV{ Y Z {z|t !Ug.ZP
Zg { Z',
SC+GggzZ 4
] 9E z ~ q] ~}g !* yZX V
VZ 6,g wVX } 7,} V V +Z ]Z X ( yKZ J
-
Y 1911 kZ H7tq
-Z zZ e yY
0 |
# (Atom)
Dg ]c* 1B c*
VzyZ C 7t*q eg gg~
-Z!*
+'
h HHgd
|ZgzZ q Zk
$ ,+& X H7t* q
5 -Z
Vzg Z Zz (Definite energy)** 1Bg
Z m{ {yC z
/
-[Zh
gzZ ~g z ~g YJ g (Sub Orbit) gZ ~fgzZ yxg
+t V- X c*
g]Zg f6~VZBBg
X gc* /
z
H7t&5 Tg Z }K'!*
0%KZ bZ
~TyiZ%%_Q
-V X gzZ'!*
J
40
EB
TX Z7(Performance Theory)@* t0 EG45 EZD~gzh
+].
E
458E
4hG
(Epigensis theory) G 3 Zt"
$U*
Q(Wolf)z.
HW (Cell theory)tC~1839kZ c*
X 7~Y 1775
pgt yZ ? etH
tH,s ZBZz= n
%]Z@xgzZ ]Wh
+].% ~ (Dark age)gz q
-g@*
 e
g ! ] ZgzZ p Z ( ugI) y!* -Z g {
ii q
kZ=H ?N Yy!* Y:x%G {@x ]W
{z V$
kZy bH ? Ct]!*
t]!*
? @*
iZ%yZ { Y Z ]gq
-ZskZX 7
/
C
/
C
\W Bx s ZgzZ,g\W
Zz|t6, kZpZz
/ZX } e]!*
iZ%!%~g )V!* +Z[w1400` WY
+Zg0
s Z}
.gzZ C [ kZ **
Y y ( ] F
F6,|~g v
kZ 67eg Z T ]oZz
X Hs Z Z+C
0
+i KZ \W !*
ug I\W W]!* /Z :ug I\ W
\W
(\WgzZb 9gx ]2z u T 5|+Zq
-Z~
 gzZ ,t|kZ N WX c* -g gz6,LZ |~ Vz6,
J
X ,,@*
Y A  0
+iKZ D W~xZ
c W{g
3}~gz&sf `g{g :}~gz ] *
X 
vZ { zp Z]* !iT X 2 [E-
c W{gkZy* qZyW X 1
XH
$Uz]Z f  X 3X wgF
"*
41

tt ]guZz "


]!* }&{g :]guZz $
$U* "*
U
+]
~gzh . g DW '!* Y "
t ~yW $U*
Z yW
w 1400gzZ ;gW`F, Y7e**$U*
" ]!*
tX ~4Z
&{gYH s Z n kZX e7spswq
t'!* -Z kZ
"wgzvZ v{zlp: X 7{g e Z
Wz*gzZ W yZZ6,#
]y
thlX ^' X
( }W ) X Y**
7Fx VPf n
/
~%]}i ;gt V\8 g- gzZ V Z0J
-
gz kc :OX g 6
/ kZ}g ( x `ggzZ ~9
-~{~~zX 16( xt ~~uz )
kZX ;gt ngZ L LJ
@YHt{ c*
X ;g * t
i
E
"
56,
`g H7ttDgt G ~Y 1512kZ
X gx/ kZ}g (x gzZ Z9~ /%Fx
k Q ~ T 1 -Z **
[q Z xz7W L L F4yZ0~ Y 1609Q
5G
/
t`g~Vzg Z (elliptical) }g (Fx ( 1) H"
$U*
/
X Rg"LZBB
yW
[ZN WX k
,+
5 7?|tkZ
w

: @* N W yZZ6,
g gz6,
LZgzZ,5C
o ' ] O$ ] ^ $] n $] p$]
vf $m
+egzZ `ggzZ y gzZ ]Zg T vZ {zgzZ L L :,
t H Za 0 F
42

( 33:$ mZ >g)
eW 21:Y C g~LZ LZ}g }g
/
g"LZBB
wq{ztpT X^vfL fp XvfmZ
g"LZ~y 25R
/g"LZ `g _"
$U*
]!*
tX gx
LZ g g 86 q
a 240`g{z kZ X /
-Z
-Z CZ
q /VK} z ~g ~whz 20 D^~Vzg (
7 }uz q k
-Z z!* ,+
5 w ~! 0 6
+e `gX @*

:c* g Zw1400` W\vZX D Z
1

o ' ^` $] e^ n $] ] i ] ^` o f m O$ ]

$W 36:[) vf m
( 40:e

$ +e {z ~ '`g : L L :,
W y ]Zg:gzZ} Y0 F
g~LZ LZ
t
~gzZ
w~Vzg ZLZ LZ 0
+egzZ `g|{y~e
$WkZ

~ y 29.5 /g"LZ0
+e X Hc* +]
g~ wq ]h .^yZ
6q
X @* -Z
Y{i]yKZ6,
@* & ]c* {g ! ! 7R
WW
9~Y 16090Xn:J
-wP6,+C
] {zX
YyB\
|+Z ** g7~
og w 1400 yZ qz **
Z emZ :gzZ e** +Z:&
Z : YYHi Z0
$U*
"
wyZ T ;g ZyZ c*

H0* Vzg (yZ T{zkZ
3Y \W Z 7Za t $Z ~ \Wz!*
he]c*
WyZ HX y Qt
43

vgzZ0 W D Zz Y G 7~yW
+e `g y {z ? Hy
? ;g `Vzg (
Zzpggz=X 7eg Z T|+Z |t J 7,\Wt
Z C
Dt[ AZyW
DtyZN WX Y{g7%Gt
X Btg CZ #
" wg}g \ kZgzZqCZ  X N W yZZ6,
kZ
Y ZZ] VQf n
K - & } xY ZZ ] ._ ]
~g7 t
z kZ (At t= 0) Z 7i WZ
zZ
# X *
@Y (Big Bang)
(Density)kZp#w Tb b CMc*
g Lg, Z ]
H@
l |t (t=0,1,2,3,4,5,6.... sec) z} z
Hk(,
6,T }i }g (gzZ}g *N W~z (Glaxies) N K T
-[Z X W~ z ] ~g7 y
+Zi [g Z 300 J
N KZ bSZX 
s !*
~VKC
+Zi[gZ 250
~yZ `g(Stars)}g (Z _c*
g
V Z0z ~ Y 1973 6,c*
. g (Big Bang)t } xX q
-Z
y w 1400 ` Wy W
c* |kZX 5 (Nobel Prize) x Z
: \~g !* gZ X
1
^ q ^ Fj ^i ^j^ ] lFF$ ] $ ] ]? m$] m ]
( 30:$ mZ ) + m ] ou oJ $ ]
eW 21:Y C

}igzZy W : V ZzgZ H L L :,
QA !* F
? 7 ( ~g ) {zH Zaq{0
+ 0*
iC .7Z
gzZ H Z]
44

q}ZZ]
~ WN K _& ]!*
kZ
:yV-yW
]!* sp~V K} Zg Z LZ {T
t X c*
^ ^ ] ^ ^n j ] ^` ^ ^E oa $ ] o] p5 j] $ $
( 11:$ eW 41:{Z3{g) n ^n i] j^ ^`

z kZ ZzsyW ( vZ ) {zQ L L:,


z k Q VZ F
W ( }i gzZ y W ) Vz yZ p **c*
p YW~
bVzg Z 

yw1400 yQ & w1300 yW X
wz4,
kZ H:=g f & yZ **
[t 7]oZz ]!* Y
|Dt\W
/Z ?7|tJ 7,
\WtHX [ 
 k Q 6, yZZ6,# \WQ G
" wgxkZ [xkZce **
T ~g z ~g Y~] ~g7 T ]!*
} (, **
yZZ6,

X DtQpgzZByWz}i
] V R f n
N Kx "
$U*
]!* O%Z
+Z]C
t]Z@x~Y 1925Tyzi
X g ] g ?
|kZ ~ yW gz }uz q
-Z
: \~g!* g ZX
1 yw1400
Hc*
( 47:$ c g ZZ {g) ^$] $ m^e ^` Fn e $ ]
eW 51:]*

g}zZgzZzi !*
 gzZ L L :,
gzi LZyW c* F
(A brief s W~ p',} Z [ KZ
N* g**
C q)
45

zZ ~zdx~,]~History of time)
-Z~]!*
q
: c* -gz ~ Tgz q
g z ]7J -g @*
{z X c* [zZ
g Z
i \W
t ZHX y kZ y!* Z~(,Z t ZHN
z{]\WT qy{zQ 7
/Z ? e**
Yy|~(,Z
? Z3ggz
 VSf n
K

:c* 1 \vZ 0
g Z~yW
^$ rO$ ] $ ^i n e ^f r] pi$] ] v$] o] e% ouF ]
^ _e t m e f o^ lF%$] o $ $ ( J m

$ jm$ mF F o $ ] ^$ J n ] ] j% h] J

t~[g}gzZ L L:,
gzZ~Vzh N y~wZ e]!* F
LZgzZ kakg V]nC
QX D v~VzByZgzZ~Vg
-Z 8
$q
" -g kZX {g 6,VZg g Z [g
-',8
K~ kZ " nV Y ~ T
VyZ _( )
( 68-69$
eW 16:Z >g) Dzg n

Z \z: 4vZ BBVz~~`e
$WkZvZ y4
X DZzsf `gzg ~] zggzZX c*
g Z KKZ
+Yx T ]gz
~ r Vzg Z0 zkZ \vZ (i)

D 0
+ +Y ._T Z e gz e
i KZg Z0 $Z@ ~gz %Z LZ
~Q a kg V]x Z ~ wZ e ]!*
t ~ r X 
46

 {zOX **
~VzBgzZVg Vzh N yLZgzZ **
sp
X 7nyZZ6, ]!*-ZtHX C0
q +i ~z
CyT 5g LZ {z)g f T y ]g 'm{ { .ii

/I h
{ v gzZ Z +] yZz O X
.~ Y 1973 (Von Frisch)l
,Z6,.
^ +ZVH Zg f CZ@x
6,ggzZg ZZz i Z0
Z7 c* * Z
r !* # Hc*
g k QX Hq (Noble Prize)
VHKZ)g f(Bee Dance)gm Y:Zz Cc*
g
VYZM kZX CCugzZ
h{@x ]!* g
sz^~a kg n}Z
+}g VB]~ V!*
w 1400 {z Nc*
g ]Wh
+].~ Y 1973] X CW
? ey(Z%kz{H ?IyC Z b
{ {z Chgy CZ~ lkg {z H#{ \vZ .iii

X w& h
+]. Dc*
g ]!*
kZ X
X ]oZzvZw2nZ **
ykZ~yW

q & ]!*
t @* kZIVc*
z .iv

X~[kZk', e
| l,
g ZD
X
, Z gzZ~yW -b 7Z sk
H3gzJ ,{g"Z
y gZ `g Hc*
s !* +]
g ~ wq bh . 
X {)z....6 ! Wc*
g 0*
~g 3gzZ{~Vzg** i WY Z {0
0* +i **
Y
? H DxkZy WyKZ,qt
Wg66,
47

n /ZX 5K\Wlp\W
kZ\W
pgyZZ6,yW
yQX lp~(,** "wgzvZX
yZZ6,# g\Wug I\W
X Zh
+' yTyZyZZ \W
[vZyW
( 1) ~& |kZ w\W
/Z
WvZ#
qgzZ z{ ]kZ  ( 3) wg ~y "\ W ( 2 )
+ DZ Z]  QX h',
V-g Z)f KZ,x wzZ F,
/izgP0
e Y g + Zg7 7QgzZ 3T
it X ,eC
X }g
/ zZz: ]y
/bT
WpN Yng Z
&Lzg6,b {g ]\W n
E " wgzvZ \W
pg 7yZZ6,# /Z
/ZX 7c*
\W F Z{7 H,zg6,] {7
F6,
$Z@ { Zg6,\WVzvZ Y
We KZ e0 Vzq yZgzZ 1x ]
\vZX Y
z q
X ( }W )**
48

4[ !*

V0Z]yW

}q 0 Vzq {z Zpt g0


+Z yKZ6,g~
X @*
e** 6,
y' w26,
g9nyKZ q
z
 6, DDkZ v WgzZ ** $ **
ge , m,
/
B; Vzg @*
k
M +J
:q0+ # DD bZX q0yZ
-Z
" wg kZ gzZ  M
wzZ F,n }g # h 7Zc 6,g 96,+
h 0 7 (Top Priority)
M + gz = ~gzt n kZ X M
gzZ +
XnY H:g ]gzyb,Z nkZX Y Hq
Z
kZ X n%$
[!* +cg 0
+i G7~2[* !b, Z
!gzZ 1[*
hg0
+Z\WvZY
KZN YG7yb,Z6,

CVyW
~
X 0,
$gzZv W\W6,Za (Z0yT
p ]P VM X v!*
gzZ "f , Z ~ g @*
Zg7nZp x yW **
X : & Zg7yZ i
X # .7BVPn{ Wwq|X D#6,
} gx ]**
kZ
\WLZ {z i **
ZQ6,Vx KZX w [xx
z LZ ^g 0*1 Az
**
49

@* hg **
{z c* wJ}gtJ
-VzR -VK k
kZJ ,
{z Zx Z kZ1 Y7x Z Zuz ZZ L
y 12X x L
pZ: Zzg kc n ~ 5 Zg ` ~(,
KZ {zY 1815
Y 1861 #5 Z 7,Z 7,~ ]q gzZ 6,{k
, Z ! gzZ
b HW~3,

,
:~kg Y 1936ag 14X B;0
+i
[gl~h}V;g^B OZ,
63 Zg LZ~L L
(A study of history (Abridgment ) p-447)

X ~}yYkZpgzZ glexkZ1
~(, VAp]uZzF~gz {bSZ
~(,
s W:B; qZ6,W
# z 0VX c* zpXV
X {@x\W,t ZkZ\W G F |{z 7
F6,
IV~ ( yW {71
) Z[@',
Z (, ]!* Zg7 sd sw Vx x yZ X N ~g7 sd sw
kZ **
zZg7 6,qC ]q~T t kZxt ]o
 gzev!*
P ~ yZ N WX Zzpg DqC
J+Z wi ZgzZ Zzpg ]g
-$
X:R~T,q6,
vZ LZgzZ,5V

pZ[
**
7sp[ kZ ~(, ]{~yW

kZX g ~ tgzZ n7 p Z ~kZX Y
@*
q-Z KZ#
O1pg gz6,

:c* )f
50

( 9 :$
eW15:Z ) vF ^$] ] ^ $ v ^$]
nZ "gzZ Hwi **
 )ft"L L :,
( yW F

:c* (gzZq
-Z

mm n e ^f ] n i ^m $
( 41-42 : r] uF E

Y Wt ~ kZ:!* t"gzZ L L :,
[idyW F

:
$6,~g Zz Z ZZq ~
. qZ KZVV [ tg
/w1400
kZ:xJ
qZ eZz!*
-nJ c*
-V:x {!* z
K~(, ]Z f vZ xg ~
} h{)z gZ ]Zg AZX
Vz9a# "\WX 1:)f yZ \vZYIsp~
kZ
Ce$Z@nVJ [ ~y
-# Y p]W
WkZgz Z **
Zz ]!*
kZ X f LZ g gz6,~g Z)f g ~
q -ZnZ n
T {zvZgzZ x vZt ]o
X Y7sp]!*
zz kZ 7 spZ7#
sn kZ [t
7spZkZgzZ g#
X c* s Z #
s

[g gzZzV ZgzZ#
** "xsZ9
X Bq W (Ground realities)Fi b
-ZX
q "\W[Zg7 qz] xsZ #
H # # # O
"g8WZ
xsZ| hzZ { ]xsZXoos~gzZ ~s~uzbDus
51

x **
# gzZ Y #
"\W]gC /Vt X R ,a
" \W{z
"\W ZVgz$gzZ V } hs~uz X 1
7Z : #
V\WgzZ\Wh
+gkZ]qg `q "\W~]q
-KZ #
V\W #
k0* # hgzX ~ 7,**
"\WZ ]hgz CZ
E
-
TDg Z
7,D[Zx ** /0
+i6,} F,
q-Z (
vZ g )x Z/ZX : yk
~ Dy {k
, 1Z ]|0
C q yZX 400 ZyZX
H
-Zsc*
q -Zsc*
q k0* ~X/70
kZ twq C
p {k
, 1Z ]|X Lg
C - HmZ {zgzZ
J 8|0
+!* /KZZ {z g e
~ y
( ~,
F Y) X Tgg
e~~tKwJ&
+zz
7Y C # q ,vt D Z h Z t Z 5#
zu n ~
!*
} 7,~ y zu" kZ V KZP X D'!*
6,zpM
h
FiX N Y: n
ZyZ } { sVzg e yWC

\W svZpce **
Yx **"\W._(Ground realities)
#
VpgzZj igzZ ,5 P ]c*
', KgzZ ! x
X 'g t
W W
X ,yZZ CZ6,
[g Zz
"\W \vZ
-V]xZ[ #
~gYJ :\vZ
: \~g !* g ZX f LZ\WgzZ c*
1 

j^ k$ e ^ i $ ] e$ n ] ] e $ ] ^ m%]5^m
( 67 e $W 5:{Z +Z >g) m F] ] p m # ] $ ] ^$] m # ]
Q s[g\W6,
HHwi ** # wg} Z L L:,
\W ! " F
52

\WgzZ H: Z Z h
g\W H: (Z \W -V )
/ZX ( J
g Z \vZ" X ( 
) X V\W ( p )vZ
7e
$Z@V Zz
#
VX \vZ { Z: iO :Z (Z
" \W p C
Z[Z ~z * Xn: [x { zp "O #
"\W
T X #
Hc* +gzZ #
"\W6,g: Z7~ ]qh " \W Zg f
\vZ #
"\W ]o ]!*
kZ { ZRvgzZ g @*
0
Z
X [vZyW
gzZ
H{z ! # WLZgzZ Vg \vZ
" x( ~y :{z Vg
gZO~!gH\WgzZ
! Z 1
` ^q $ ] ( ] ` ` $] ( n ] ^E ^f ^j kf
( 171-173:$ eW 37:]Z ) f F]

GzG [g nVg LZ {zZg%ZgzZ L L:,


F
gHZg gzZN Y

:c* (gzZq
-Z
eW 58:! Z ) m p' # ] $ ] o ^] $ f # ] gj
( 21:$

t) \vZ L L :,
g wg}gzZ ~G [ ( ]!* F
gzZgzWgzi\vZ GX

Z**
]q ~z* ]~ (, n + W{g
M KZ ~ ]c* :]kg
} (,} (,Ht V! ~(,~(, *] Vg LZz!*

53

$gzZgz$} hpW{)z 61ZgzZ y ; z!y


:6,Vd Zz VzH
X\vZXn: uzg u Zx ZY m
CZ x **
j}',gzZn
8x A
X 1{zLe
Z (,Z t H ?x yWH *
C ( Z~ ]q Z*
* ! Z , *
{zt0VX $
HgzZ ZkZ]!* Zg7 Q]g
kZ ? $
 @*
 yW $U*
" Y Zg7 {z kZgzZ  {z ;g Y H
t **
"wg {zp ZyW
/ZX #
iXgzZ [ 
kZy!*
X nkZ]c*
W{gt]!*

g bTgzZ Z hgl ~
q " T V t 0Z ]
:]g K
n{/z e j]!*
Ly 4 \ yY V
V {z Zg J ]qx ~B; T{ {zpV: 4Z~l
]!*
k QgOLe9 D4Z~( )(l )vZ
M By ZzZj
E{ !
4Z~lz!WzmvZ -W ]|[ wg}g \ LZ)g f[Zp
:Z 1 g Z ~ ~lp!
# ] J ] ] v] r] $ j v^e ^m+ % ] # ]
r ] i ^ ^i m n v n !
eW 48:Z ) ^f m ^vj
( 27:$ F E
}g7 G?vZ Y 1 3 [Zp Cwg LZ \vZ" L L :,
yZ c* F
D Zzw!*
ugzZ D Zzru4Z~x ZwKBy Zz Z
+(Bu)
k Q:X Y7\W }YgZyZ {zXg&
54

~ q -ZkZ
- 4,
q
^|
+!*
1|0 # ggzZ ~ Z~ o { W Ug Bx]g t "\WO
KZ #
{WOX yv] /~T *6,x iu~5gX
H
X ~g7]!*
vZV-H{/By ZzZe
$.V w
[gzZ [EvZy W
t7]oZz |kZ
Z~(,Z H
W ?wgFvZ z!WzmvZ-
+ZyZ by
X YHi Z0
:]* h'P
c W+
"\W \vZ~XB5]c*
\WgzZ# WgzZPnyZZ

:c* p!gV
\vZ,Vc*
m $ $ ^e E ] % m i ^m% ] p] ?$] % m$
( 111:$
eW 3:yZ/wW{g)

h7g{ c*
/ZX M
igzZ Z( Z ZgzZ Z F, i ) *tL L :,
yc!* F
Y:yZQBh"YW Z
$W 3:yZ/wW ) n + % j ] ] j] ] vi ] i
( 139:e /
g ZyZZ ?
/Zg? :gzZz:: ? L L :,
F
Om n m m mm^e # ] e m i ^ /
eW 9:/pZ ) n + %
( 14:$

B ?yZ L L :,
Zgz?f7Z}[ZV;}g v7Z \vZzk F
}}QFV ZzyZZgzZ }6,
yZ }
?7btnqJgzZyThH
55

V~}g *
!g
p!7Z nZ
bZX I~ Vc* Z,jgzZV bT
,5,P+ZX I~}
z , Z%**
zx **
g
X |~(,
vZkZ\W,g6,
] W yZZ6, KZgzZ
g z',bzvgzZ
z z w HwEZ/wC
n [V g
X ~ **
yZ W : [x7Z  p
zgzZ c*
g ZO
X Z 1
n i $ $ ^ n # ] n f ] % n ] ] m ] m$] $ ]
$W ,8:wZX >g) Ovm $ q oF] ]? m$] f m $ $ u
( 36 :e

vZ ( V )g ay t " L L :,
n kZV LZv F
z (Z )Qg D ay
W V LZ vt X Xzg { Zg
)tQN Y]
N Y[( ~ hyZ w {z ( Z
) !* #
YH s c izV Zzg ZgzZ
?D 7VYyZZ\WQ? Y} !~(,
Z Z H
'" {z 7ZgzZ Z (,6,
KZg : bz ~ gzZ ]q Z
g ZX ~[yZ vZ
1 zpN Y6,V gz$
e % ] % m r] ` n ( j% n q v m ] :Z
( 44X 45 :$
eW 54:Z >g)
Y~
) )td ) ) Zz0*
$k tc*
L L:,
F
Q"tgzZ
56

zi g ~TZcg$
+wz4, $WkZOX g~g7]!*
`e vZ
# ckZX v" {zgzZ 7Z
#g8WZ
" H~ u {
( Z[X ~g g9)X $W{f6,
`e zZ6, i\W p=C
ug Iy!* +
!*
-ZsgzZB70gzZb
? kZq \W qZbx
! s-
s: QX ,y ]kZJ ]x X Bgt
-#
k
4Z~yW ,+q zg$
5 + $Wt*
`e c } 7,
** q
56, -Z
[( 2) X [vZyW _9QX YYH7"
t $U* 
E{!
~(, ]  ( 3) wgFvZz!WzmvZ -W ]|
qC
Xg 6, |
]Z f  |~(,
6, ]A0VyZug I:
(Top F, 0
~(, +ivZ
Hq\W
/Z W yZZ
h
X M Z0
zx c* +i,ZX ,:k
,~Priority)
X zg "7,i # " * 61Z
"\W #gzZ # # :61Z
 Zz >gzZ }{ c* ~~ ZzkZnvZ HgzZ @*
i W J
'!*
X Nwi **
]c*
Wsf `g6,
kZ

o mE ^ n o ^ e ^ n ^ o n ^$^e ^ jm $ $

( 15-18$
eW 96 :|Z >g) n ^e $ ]
Y
 % 45HkG
O+Z G
4
%
w!* OkZ c* W: i !*
t/Z GL L :, F
BVz \ ( ciz ) V Zz>KZt Xg K

[Z
 VLZ ( 61Z ) {z
z Z @* /Z D 
k0Z ]|
57

F Y)X f
( Y Z Z >gX ~, eZ
X Zu x Z kZgzZ Zg?f61ZO
Hc*
! xg Z+
01 #
"xsZ9
ys *
!
g i ]q ,D
+ Vz uh+a \vZ
a kZ **
zgz$gzZ '" k QX W: x yZ z!*
V VZ **
X ~V-!
? $] a ( F] % j # ] `a] ^e # ] ] _n mm
p
O] m] o `n v] mE pF` ^e ]
( 8-9:$
eW 61:#Z >g)

tvZ ()gzZ, uVYKZzgvZT evtL L :,


F
G( x t) { Zp g ( xsZ ) zg KZ {z H
HnVz
5} h+gzZ e
 @* $Z@wg LZ T ( vZ ) zXg Z **

}
g
/ HtV Zzu{ Zp}6,
g Z ** Vex kZ
" gzZ ` } hX
HW~ \W[Zg Zg
/. G } kZ
}B X X6,VMvy zu
zgzZ {f y zi gzZ Vzg k0*
3Zg7!CZ\vZV-X W6,
X c* yZ ;g
egzZ ._]qZ ~ gzZ Zg f z [Z * yZ
:gzB # C}Z}
"\W .~*\WkZ Z7
LZ LZX Q7wVq
-Z ~g@*
KZ, |+ZtX Y7x tyKZ
:O Hs Z Z wq]g.
**
kZ Vz)
58

:Z X ZXe Z
\W L L : Hs Z Z (J.W.H. Stobert)^',
~g Yg ZkZ c* g xgzZ WzgzZZg f k0*
x Z\W)**
! A @*
W 7 gzZ x **Vg 6,g Vc*
Z ~ g @*KZ
(Islam & its founder, p.228)

V1V7 z!WzmvZ- ( [) L L :(Milliam Moir)g@zu


Lgg OZ ! xKZ]ZgyBV W7Z c*
p)!*
C 5~u {
s $
~ !* }
/ZnkZ 3 {z{g~v V-
V
H{g ~ s Z}
. VrZ c* -Z V
Wf 0 q
(Life of Muhammad (P.B.U.H, P.221)

N W yZZ6, " wgnZ  DtyZN W


[kZgzZ #
=mZvZX B(Top Priority)wzZ F,
X ( }W ) N 0
+iyZgzZ

|izZyZZgzZ-
qZ
gzZwg h',
vZyW #"g8W (Existence)z]Z f vZ
0Z ]gzZ q
-Z 0 x Z Zv [ Z Yq 6,[
X YogzZyZZ @*
# .7?
}
**
W
,
6VEZ, !z[xzgIZ
kZ {g*
!|0Z]{g
:~V-yW

n e o ( f n f e ] oE ] ?o ( % ] kf

Om$ m # ] e ( + ] | m$ m e f ] #
59

eW 30:xzZ >g) n u$ ] m ]
( 1-5:$

$k [{zgzZ ~ }i q
d [zg L L :,
- 4, F
g (Z kZgzZ kZ X ~wPN YW( Q)
Le T{z vZ Vy 1
yizg kZ \vZ
Zz3ggzZ{z @*

>W
zkZ Zk
,ZX xzg ~uzgzZ ( yZk
, -Z~(,
Z ) kg q g
z~
IZ {zYBV|Vc*
g^ V X |[IZ zg
6,
X ~g vZ)VzY B VEZk
, g^ l W [
Z Vc*
gzZ lpu6,T W6,Vzg#
Zk
,ZwP#
"g8W
|6, zg V26,>WX {`y
+n S<
h

C Hc* H"V|q
O{ k -Z / G qzb+F,
gzZ g Uy Y
-VX
xzgJ ` Zzg-6,~ `ggzZv WgzZ Gy}>W(
Hc*
! KZ 5 Zg ~dhggzZ 1 X ]Z f KZ O X o
X 1Y~{ x i
Z
H6,8{d
]wZzi kZX $0h
+1 H6,wZzixzg A
Z
"The History of the Decline & fall [ gKZ"Edward Gibben"

X ~of the Roman Empire"


{g !*z kZ~V P._gk ,+wZzizg bT
5

# X CW) Z e**
{g xzg {gZ !t yW g : eb **
W
6,y Z h Zt Z[p kZ lg Nwi **
kZ V @*X c* ]c*
W
60

+ZwX 5 zg |0
g0 ot 61Z & 1Z ]|n Z Zg7
+!*

DeEc* "\W W]!*
# t~D # # XN YW{g !*
"\WZ z
Z ~ kZ g] w 5 ? @*
wEZ n J
- 10 3
~(,V TX W6,xzg {g !*
z~]w 9zg6,g: Z7OX
( xzgXX ~,
F Y) X p

! g: *
!]gg Z [ Z
gzZ CY "
]gQ 'Y !* s S Wq
$U* -Z @* /Z
(Z
g f }g H ** Csd sw V~g ~g pg Z
$U*
Y "
ZxsZ yZ HX Bt
Z ZkZ 7n%
? YgzZ

gZ c* i (Z th6,
', ]z=|T
ZkZ
b+Zw10
C z ZzW X 5 Zgx
Y Zg7~w( 3-10:e)
** z{geZVgY ZZg7)[Z
H5\WtX WBZz= zg] KZx
]!* tX Yc*
kZ |~(, +Z&7 c*
i Z0 c*
wz** 7p Z
"wgvZ G{zwi *
"
# X [vZyW g}]oZz
*t6,
X ~]gnZbzz Zg fx |~(, ]kZvZgzZ
G
4G3Z 6,
vZ\Wz Zq EG Z h\WV ~ [!*
kZ
W ^zg i:W Vh T {z  Z sg
]q: 
nZ {z [ X GqZ qC
$ wi ZDkZX M
+Z @* hspVhnZ
61

rg~g7~g7{zkZ **
X mZ ZgzZ~D
eW>Z ) ^ u oJ $ k
( 7: $ /
DgzZgKZqC
3g=
L L :,
F
D255 Vkm (2Vf]E ^ mm] n e ^ m
ZgzZt yZ }Y( qkZC
) {zL L :,
F
{g ]Z f Zz ]:S+Z HX ~g (ZnZ qC
]uZz z ]q
{ggz [g Zz]:SyZ+ZyKZq= ? ~q= **
0
+i
0
+iKZQ Y1kZ~pY
z kZN W ? Y
] X\vZX Y1wzZ F,
X ( }W ) X 
z 6,
:B kZ [g6W\W` W
]!*
n ] n $ ] j F f $ ^
e k k$ i

]nZBwgzZ C]!* ) [g}~g7gzZ L L:,


(C F
eW 6:x Z )
( 116:$ Zz+ Y ZzG
g{z7Zzsp
! ,
c*
J 7, \W ~ [!* / \W n
kZ lgZ pg 7yZZ6,yW
\W
/Z
zvZ DtyZQ : (Z
/Z ,g ~g gzZ ,"
$U*
Z
X N Y 0gl \WVp ~ ]y
Wz *vZ Y
KZ X N W yZZ6,#
" wg
+Zb Dh
bi Z0 g"~kZ6,
**
+ F,
.
CVzqPyW

X Z **
~(,

62

5[ *
!

~t K 
WX V*

2X [!*
** =T ]u" \vZ
T\WLZ~ 1X [!*
QX Hq6,[ AZyW bh
. +].gzZ Z]c*
W~
[gzZ # Z Zg7 sd swV W
" wgzvZ ~ 3X [!*
 [ZZ P
dz yZZ {g X Hq6,Z
 VE
n }g @* Kx]g Zz Y 0*
~ W =kZgzZ
i Y q +Z yZZ gzZ Y yWh
+' 3g yT h
X : wZ_ Zj
\WN Y7~kZ]c*
t[ AZyW ~[!*
WW kZ VH
-vZY
XN YVJ KZ,zg6,
3gzZ 2X [!* /Z Q`
C ZjVE
Za wZ~
t {z @* K\vZ~ t W
?wZ~ C
R V**
0* 1
**@ I~}ifyKZ x ~ *
7 lpx , Z ~}@x} g X {)z {)z ** y]**
]W ** k **
+
0 N*
W
Z {)zZ~M%Z 6,
gwV @* 7Z D
7,**
H0 (Boeing) i Z lp T ZZ
}7tZyKZ *
63

p{ i c*
ykV# c* H^ r kZ}v Zz (Z
X
p{)zqKgKgJ
-V?YHt]!* Hy l
kZ H
W lpLVzqyZVY }7t
X 7 W l
V]BZ f lp6,yZ k
HZ Vg **
Za yKZt ! z
! ]*
6,]zZ {gH0 Za VY ]gzp
Za Vzg Yx lZ Z **
+egzZ `g**
Xx }g
/ {)z H {)z**
Y** +]Zgy ze m
+w$
Ww$
/ZX D7zg6,yZgzZg lp ZCgtt0

- ZzVzqyZ G,zg6,VzqyZ
]{n ZX N YVJ
X \~g !* g Z X ~] zg~]yKZ
1
m $] (h^f ] o ^ k mF F ^ $] n $] j ] ] l F F $ ] o $ ]
^ e$ ] l F F $ ] o $ j m e q oF $ ]E $ ^ nF # ] m
( 190X 191 :$
eW3:yZ/wW ) ^$] h ] ^ vF f ^e ] F k ^

+y z ] ZggzZ~ Za }igzZy W GL L :,
+w$
~ Y Ww$ F
6,VIzKZgzZ} 9 D c*
vZ v{zX V*
KnVzW
[g}g } ZgzZDzg6,Za }igzZV WgzZ g
e

X [ Zv W: u 0*
c* +"
7{Z t
\vZ N Wn V*
Kh
+' Kg" vZ~ t W
P ~ VE
-{LZ @*
X N YVJ VUVzqP6,
,6, ]kZ
T t{zkZ]oZ (,
\z: 4vZ (
:]oZ,
Dtt]
/Z7{ t t] ~g7X D{@x
64

:t{p b ZzkZ **
** ttX { kZ i 
6,gwVXg Z ztZgg Z z{ c* p" !*
]!*
V#tgzZ}:tgzkZp}t~gK 1
!*
kZz ]Q 7
/ kZv H ~90 lp g @*
?,t]!*
C
Z7egzZ ZnZ e
, c* $s{ Z kZgzZ z ~
7ayKZq Z Tz]gz
X$

sg ]
f ,YVU ZPnZ Bg"Z ] mZgzZ][Z
e{^
X 0g Z 
z.kZyTg gz6,
LZ @*
+Zt0Y ZZ ]
{ i Z0
Hc*
w[g Z 13.7n :Y ZZ]
N K ~ ZM ~ T Z ( B i g B a n g ) } x )
TM%Z ~ Y 1929 Y ZZ c*
g } xkZX N W~z (Galaxies)
wgz}uzq
-Z N K )g fgz T yZ0 **
(Microwave V m bkZ z ^',
Zg ~ 1960 Q X g
& {g !*
z Zg f Z~ Y 1990 kZ & Background)
(At t= Z7i WZ # I (Cosmologists) ]*+C
zZ X
kZp#w Tb b CMc*
g Lg, Z ] ~g7 t
z kZ 0)
z } z ( D e n s i t y )
H k(,

X W~ z ] ~g7 y T
s !* H@l |t (t=0,1,2,3,4,5,6.... sec)
(Universe created from ~z q**
Hc* -Z] 4V- bSZ
q
65

Y Z~ :W}g ( lyZ } VZ X nothing)


 ]o%Z kZ ** : (Z pX ^z : @* n V}Y G /J43X e
$ Z (, Z @*
gzZ e :, Z T 
Za t wZ X c* g 6,yZ ]z
H lpK%{zzz]ZzF
kZ 7 ? F6, $s
ze
: ~t Zzz)Yi Zz
^ Fj ^i ^j^ ] lFF$ ] $ ] ]? m$] m ]
( 30:$ mZ >g)
eW 21: Y C

g Z ( th ) VMv{z H L L:,
H:g VrQ c* F
.7ZQA !*
H Z] }igzZyW
t
}xpYYH7g Z c* .6,
Z Z}
gZ Cb wV Z0p
/Z
V Z0 6,Y (Solid) o Zz Y 0* g
~c*
: ~ Z{
HV6, kZ)g f(Calculation) [[~ Hs Z Zt : 6 W

a
z kZ p ( B t ) g ]
bg i W c*
vc*
g KZ ~ n kZ Zg (Static Universe Model)t]
X t~(,
0
+i ~ 3g
10* H ?N*
. bL L
Z} -z iE c*
kZ +Gq g } x
.(Science finds God)
(Allah & Creation of Universe, Harun - Yahya)

~K- kZX
k%Zt :(Hug Russ)kZg `
z7WC
66

z HL L{k Q] Z"


gzZ t Tc*
$U* c*
g Z g ~(,
(The creator & the cosmos) !*
X F, { i
kZ ~ Symbolic UniverseL L[ KZ ^# O%Z kZ : 6 +/
`g Y
t ]Z ` W T e: L L :HV- s Z Z 5',|
6,+ ]!*
ykzy i Supreme BeingL Lq
-Z Zz Za ]kZ c*
g6
D W7_ Zj6,
T Zi W
g g ( Balance)yi Z Z n]}kZ IV Z0
X e* *g ~9w[gZq
-Z. -Z b Qi8E
uRq
{g !yZ0+F,
pg6,
Xn "f*sf `g {zkZ
Einstein, Newton, Faraday, Kepler, George F. Ellis,

Alan Sandage, Michall Behe, Paul Deries, Ranger

Pen rose, Kepler, etc.

(Size of Universe)z]
+Z Vz mZ_]gg Z
{ i Z0 0
/izgz +i~T]t
] ._} i Z0 X gz yZyKZ {z
+Z]+C
Hc*
(Glaxies) +Zi [gZ 300 ~ ( Visible Universe){ Zz W
V ZKZ
g ] ( Overall)] Zz W
t X z N* +Z
{ i Z0
Hc*
~ kZ ~(,Z p]Z &
+VK 7x **
}g * 6,yWVK
x ]!*
]fX
Hc* +Z (Stars) Vzg *Z
{ i Z0 +Zi [g Z 250
+1
h ]Zg f e
$g}g )Vzgx * y]!*
t n
67

X ZVzg*~yWgZ
bzg }g *D U Zz W6,y W
c* z]Zg ! ! 7b D Ut
pg#
~yZX n t ( wV 6)7f
~(, 9
V } (,Z X LggzZ} (, kZ ',
Z', `g^
,
H13}i `gZg X $
X Z (,
k +ZyZi
Ygg0
~p~h~X Fine Tunings L L g "6,}i ~g gzZ ]
b!* 0
~Vzg('~VZX $ +i~kZgzZ]
VutzZiB`g}i, `ggzZ}i
X {)z
~ .6,z Zf KZ{ c* Vzg *yZ :A b*
igZA b!* !
402}i 0
`g) Xgzg ZD +ed
$ }iX *
@Y{g
~ y Z ( ! ! (Z V; Y g ZD , kZ Z (, Zp]Z &
65 8 ( ) ^ +
Zz W: gzZ ~ V ~gVgzZ Vzg ZD
~g X ]!*
A b!*
q , kZ ~ ^ (Milky way) ~gJC]Zg & VK KZ
-Z ^
q
ag ZD -Z zg w~gq
-Zg c*
X w~g
gR,10 w ~gq -Z {z C
-Z {z }, A ~ wq w
~(, -ZVKtQX',
gzZq (1.0 Light year = 10 Trillian Km)
Z', a
}g7 gzZ g
wN KX 17 bZ ~ Tz $
LV K
,
+Ziw~g20( ) ^
X Z
VLZ LZ~Vzg Zm 7}g (gzZ}g *tQ w~Vzg Z
:
g0Z] /
wyZX gl /Vzg *vgzZ
/g"LZB
68

-Z ]zZ
(Galaxy) V K q wyZgz X g !* $.6,
gzZ ^e
gw VX @*
7 Zb!* kZ CY g
Vzg *z!* / +ZVK ~uz
g0
/0
~ l +e +
z$ w}i **
Y ** +]ZggzZ y}g 6,
+w$
Ww$
` WX g^._(Schedule)K
VzgZD M F, -Z,q
m{q t X 
W
z [zgzZ"m
-Z
q `g y Q#` WgzZy m#w
i H **
ttg g wqy!* Yc*z0Z]~yZgzZ **
0* wyZX 6

lp
t HX 
g
z yZ ;g} 7 (Indication)
W lpRX ? Y
@Y VY WVQ7g +
*
TyZX ;g lp
c* t Y7gtyKZ Zzpggz= ?

@*
: 1
gZ~yW ]wgzZ
{z H0*

o $ ] ^e lF$ r%] ] O$ ] ^ $] n $] $

eW 16:->g) m$ kmFF
( 12:$ F
gzZ0
+egzZ `ggzZygzZ ]Zg n }g v 3g0*
k QgzZ L L :,
F
G$
VyZV* K ~ kZ SE 5GX kZ0*}g *v
ex = n
f
X W~z ]2Z N WVp ~!~(,k
,+q zK -
5
J
- ( { ,10{[g Zq
-Zq
-Z ) C 10-43}xkZ

J # zM z10-43 (t =0)p s
-Z ZH~kZs # z

X m7e
69

-Z VK z ~g t : Zizg & `g Zg
230 {g *q

gzZ ;g 6
/
/ a 830,000)
%Kg g ( a
8 Zg7~whz 226q
}i ~g t ]!z Wz kZX -Zt
X D6,
qQ7yq
-Zw
6 /Z i Zz h Z ! bzg ~(,Z ]t
/ ]
]pX N Yw[g Zq
-Z n6 Zg7
/]Q
 !Zg g T g
u A x ]whz 130C
] f(,kZ {zgzZ n7Zg7 L6 ] i Zg V- X D Y
w 14000 ]X g ~3 Zg
V-yW
:~
( 47:$ c g ZZ {g) ^$] $ m^e ^` Fn e $ ]
eW 51:] *

g}zZgzZzi !*
 gzZ L L:,
gzi LZyW c* F
Z {G] ~g
',zLZ Tgk
kZ xgZz gzZ gg Z ,+
5 wkZ**
] ~(,Z
uZg Z V6&T c*
f KZ ** {,Z Z ]oZz ]!*
yZ T '
KW{xxg kZgzZ ]kZ V- X 7]!*
:HV-yW

u] ^ ] ] j] i ] ] lFF$ ] m # ] $ ]

( 41:$ eW 35: {g) ] ^n u ^ $] e

{{z }igzZ V W \vZ ]!*


DL L :,
F
kZ Zuz ZvZQ , hg
q {{z
/ZgzZ N Y: T q
70

Zzg
/ {zGY7x
ggzZJZ (,

:c* yV-|kZ6, -Z
x gzZq
] ] E ^ E ]] $ $ ^e ] $ ] i ] ?j mF!
( 25:$ eW 30:xzg ) q i j]

KkZgzZ L L :,
nQ}igzZ yW ( |t) ~ VE F
?B }i ZzW"Z
W}i # {zQ
! 2~]gzEE
G -8E
.28EE,G Wz,
6
KZ EE -8E
28EE,G
.G Wz6, Zz ~ yZ y g Z Z ~ Y 1909 vZ e
$)
D Y n] ~ Y # Wz6, V,Z~ T Dy Zzg ]5
/r
O ? ;g Y n ] ~ Y/ Wt W{ 6\W HwZt N
:D 
vZe $H6,eyLZZ E,G -8E
Wz6,
-8u
}g vE,G E' WC -8E~ H5W 4 { ;g yZx 1
E,G
!* ~OL L
G
# z6, e6,Kgq
~ ]Zgr -Z
Hg0
+Z
Wx ZZ%Gg OZ [Z}gzZ HwZZg v
2Vzg ZgzZVZg {yZV+gzZVZ" x 0Z]yZ
b!*
kZ  w ZX7]iz
Z yZZ {z6,g; ygzZ
ut KZ yZgzZ 6,]zz c*
`Zw!* *Z
:z z ] V\W
Z z  V
$L L 
e $ }gB; yZ
gii ZzWgzZ g ,
w x ~VmZ e6,V**
g !Z} # ! V{vZ
.~Z
71

Z (, L LV H Vut Z}
# gzZ @i
.~ GZ
Vzuz= CpgzZ yj= *
@Y0Z Z{g fC
~
W~~g v ! V{vZ e
 c* $ M T { c* ~ ]
Hg ZD
ik
@YVYZ
X V* /
Za x Z ~ r } k
~ c* , -8E
kZ E,G Wz6, )
-Z yW
q Ou" ]iz
~ekZVZ W, Z bzg \W~ ! Zz[L L
$Wt~Ogzc*
X :S7,
e Vz7]i YZ
 /Z W c*
$W
e

^$] o E gn e] ^ ] ] j% u $ n e Eq ^f r]

$ ] ]. 5 ] E ^f # ] oOm ^$] F ] ] j ^ ] h $ ]
D27-28 Vkm (35 V^ E o m # ]

-gb bgzZ cugzZC ~ Vzh N L L :,


gzZ gzZ8 F
kZ z Dg evZ 8 a gzZ VzQgzZ~ V W
-g bZ ~ V 0*
X n pgD~Vz
-8E
X :1 E,G Wz6,
Fge
$Wt
t 0Z]Dg eDIZs X X H L L
k',k/ = ]!*
") ( ]|) x{@xz_
HC ( #
t Zz~yW
Q (#
") ( [) [ AZq
-ZyW] ~
/Z e
$W
[p C vZ G Z $
7x l p |xt Z
( 1208X 9], ]l) X X X X
Z "  Zz yZZ6,{ xZ ,6,]!*
kZ N W
72

kZ yY z w6, W yZ X y eZgzZ z { ] Zz Vz
gZ
/0
+ mZgzZ N CZ 5gnQ , Yggz6,
i~ ~g Z@*
( }W )X 
=6,
kZ
 X ,

}i ~g
0
izgz +i ~g vZ V X #Zg 6,1 T}it
(F}im{g \vZX D
zsKZyKZf~yW
: \~g !*
1 [g LZ {zyT @*
g ZX W yZZ6,
eW 78:Z >g) ]E ^i ] ^f r]$ ( ] F
( 6-7$ ] r ]
c 7Vzh N gzZ *
? * c 7l}i H L L :,
F
~g \vZ Zj }i BBzgN W
zzz m<!*
X ZzwzK
+ZDZ\vZ
yZt6,yKZ~i Z0
}i n}g vH c* c l}i
:*
/Z ?G Za 7]q Z~gzng}g v6,}i H ?
7l
Hc*
CV|t ,g6,Vzq P s\W
Vzg *lyZ~ ] :
:}]qVzin0
+iV(+Z }is~
zg6, ,
(Venus)z6 gwVX c* ic*
{ c* ]g Zwzg6,
Vzg (
.e(Ice) s',
V- -238co6,
(Jupitor) 450co ]g Zw

o6,}i H ? M
]g Zwzg h {g {0
+i H Cwq]g 6,}i
/ZX Z
Zg ~ kZ c*
? ~g (Z}g g6,A / `gZ npg
73

}g Z T D Y wVY DwEZ}i Q ? 4
-}i ~g P~Xg,r
J V`gX c*
Zg
n1zgyZ HX Y{ 0
+i V N Y VJ
-}i ~g
/ZX g V
X ? c*
ZV;}g c* H0 lps N*
? ( Ozone)yzizZ~5g
KZZ}i ,hg VZq sKZVzq}i ^ }i
:,
sKZVzq ]T}iX CY
/6,}iq {zzz T g s
X (9.8m/s2)7TDC
"g"ZQ

_tT CY C Kg #
Zg {#
}i
/Z
~ c O 6,}i D VZ x M
h : Q ^6,}i gzZ *
@Y yiz
T
zz}i# +e 6X D Y
HH{@x6,
0
X Sg CZ9~ c,q oV 0* +eX gZ.{ V;zO
6,0
{g: !* }izz CKg0
W6, }i
+e# /Z
zz X M: r Zu Zg D YT
$ V- ~ z0Z M
h
8B}i ~g sZ}i
: uzgZ Z
Z V- X $
C~(,
# mZ @Y{ Z {0
/ZX * +i~4z4)CYg Z

gzZ D YiB}iO * Ha k
HF k
@Y k Hz yiz Y Zzz "(,
D Y%\W]KZiB}i{)zg Yv bZX *
@Ye**
**w

c6,Y Zzz T *
@YiB}i {zgzZ CY { c* s Z
i N*
X 'Y%]x 1T* HF !*
@Y| (,
k
74

vZQ ? wV; }g ~pgg Z


',Vzi6,}i H :]kg
} (,
X ]!* t} 
**  Z!*
gzZ ~]** Z 0
~]**
pkZ ?
H lp C Z H **
Za Vzi6,}is~ Vzg*lyZ
kZ l
! eL H ?]**
-Zg g kZgzZ C6q
q
g ZD -Z~] 24
/ w}i
g"LZ }i :
/ZX C
}Y ggt -Z RtgzZ
a J W~q
O N YE { c*H10 {'ZggzZ y }gY 2
ik
t HX} ) Vzg Z0 -Z V-ugzZ} ]@*
+Y ]Zg q -Z V
mx y q /
?X g Y lp`%Bg gVzigzZwzNZ}i
kZ u~ c tzZi Zg 23 B`gg"}i :tzZi }i
0
+i}g YW~p{ c* /ZX BV}g mtzZi
i~tzZi kZ
0
+iV Tges',@*
6, /ZX g: Zn
:tzZim{t
w~!{zg~c}i ~(,
g tzZikZX {
Z6,
He lp (Z c*
? 'tH
? ]!*
 ( } (,} (,
zZ izgC [lyZ ~ ]
U*
) U[
:*
z ]Zg X D 4Z ~ c ~6,
R bVzg Z zZ ~ Z hzz
6,}it
/Z zg
/6,}iy m{ \vZ 3
: \~g !* y~g yZX Z D
g Z ? @*
1 /
eW 67:<Z ) ^f ^u n m% ] $ ] o $ j ] ]
( 17:$

?} ', ?ZzV Wsp"]!*


6, kZ ?H c*
L L :,
F
75

VY  Q ?
1zgyZg0
+Z}g H N Y VJ
-}it
/Z
?` w
}iTZa yKZ g66,
W6, W]!*
t :]qVziv
C Zt HVtig b b Z Z 0*
0
+ gzx mZ V;z $
i ]c*
0
+iVz7]gz (02)xWag {0
+iyKZX ?Y
4Z~c xW[V}7X ~gz(CO2) WZ e0g a
 g `g {CO2 g Y v gzZ yKZ gzZ n {g {0
 @* + g Y D
i yKZ @*
~** +e m@*
~0 ; ;,q ]gzx bZXn ~g7 ]gzVz7
|
e % x ,Z X I~ 6,}i {)z ....0*
(Designer) IZ m, ` **
Z V
y lpVzqyZabH ?M
? e** h\WLZ
 0e
$szgzZz~kZgzZVz ] ?7|tH
}g ~X t 7 C" c*
t X5 \W,q
wz**
 N ZzZ H X ~}@x6W~0
~}g!* +i{%izg
7(Z g DW ? g
H ~ X ce **
 6,kZ
X ,x 6, Zui Z0
5g +i_ 
xvZX N * KgZ
K
W~ V * Kg Z z @*
X @* W~ V * ~(,~(,z 
g Z VZX VZ ]Zg f LgLgY Z
6,u N*
t @*
YX c*
0* -ZgzZD YWVZV
7NZ ]Wg !yKZJ
76

-Ztg Z]gw X * Kg
] bFx }g pq
myZZ Zz c*
g ~ kZ X x
/{ ~ kZ6,g0Z
Y H6,} (,VZz!* g Z X Dl
N* /
/
/%~ Vzg Z
FgzZ {zyZR,
E yN* +Z{
z6,g0 / W, yxg{
%X @* /%gzZ yZ Z
Zz Y 0* B `c*
~ VZ X gzgz 7} a g ]Zg f
] ~g7 nVZC
N Y
/~ {
/ /Z~x o1%
%yZ Z YW
X Y{ n
Vzq 6,e Lg Z Z ]!*
gzZ c* t ] :])
) !* *!
` 7Z Vo1%gzZ ~
-Z H yKZt HX c*
kZ J w]Zg f
~g7 y{z 2~]YgzyKZzg6,VZ ?e7NVZ
zC
X ;gN -]Zg f LgZ]
J

K (  }7
~,
Kg"  ~ ]!z Wz kZ}7
ZzgzZ ~(, ~ VE
-ZX Hy?g(F\vZ&
X ~] zgV-(q K

o $ ] lF%$] h^ ] n $] jm $ ] $ ] e kfm

eWX 16X Z ) $ jm$ mF


( 11X $ F
G
'
gzZZgzZgLgzZyigzZ ka}g + {z ( 0*
nC ) Z L L :,
lg !* F
DzgaVyZ ~kZ" @*
K~(, ZV
}7 akZ ~ ] zggzZ c* KKZVz7 vZa

g Z
77

akZ ' V UPnZ WX B6,


KkZX ,zg6, gx 7q
W
K /ZX(C
t
K ysC
tyZy c* t ~gz
Xzz Vz7g CW]zZ Z c*
vZ
-Z}z y ~
q Cq -  zg~ Vz7 X :wV
-Z aJ
\WBVFsp~ ^~uz ^q
-ZVzqX B wVx
g
/V0kg u @* HV@
qkg eZ% Z e~k
HHC
X @Ysp~
~ ^si `g ZX {)z{)z *

qZ kZgzZ H6,kZ kg u 4Z q ~
0 Vg n
pg ~ f wZ kZ X X c*
sp~( Output )
:~Za }7X !
{)z 3gzZzg Z 0*
{ ( = (Input)4Z

@V ~9 )}7
( = (Output)q

X Dg6,
(Output)q[ Z

C ~ [ V~ Vz7 - X ,g6,~ Vz7 ( i)


c: ~ }i : (Material) { t ~X @*
~ Vz
a
_ }i D 3}7
/ZY Csp~ ~}i : ~
78

X ? WV~QC
-g V (Material){ [Z 1
~ ZMV 8 z!uyZ|
# V (ii)

{ V Q -Z V x }7 q
_6q -Z Q gzZ Z m,
eZ
gzZ @* @Y0z }ivB
/Z *
: (Z z (Z (Material)
%Hx }g t X C_[ze~V J
-[Z * ~g7 n ',z CZ
pgg Z
? lpKZ m,
e
-g b b]gzpyZX ,g6,VY Zz Za
8 (iii)

VYZ m,
eVg FF~q -ZQgi W! 8 cuC
-Zq
pt H W Vt pVYQ Z a
V j0Z ]~
' l
X g Yk
_ V 6 gzZ Vp 1
e Z',6,V |
56,V+ ', # g (iv)

e 7Z7]otHX7Z\ (Foot)
? HZ m,
lgz6,J,m._Z m,
-^ e LZ LZ VgzZV]V|
# gC (v)

:gz Z H{ W b~g7 7Z7]oZz ]!*


kZ H **
Y ug 0*
}7 ]!*
T y{zt wZ ZX * , V]gzZ V
@Y k(,^
e7ZH ?B
X ? c*
H*
( )s C
cJm V]]gzX ,g6,
!* ]gz^V] (vi)

C** L ! ._nZ i1F,


._]gzmZ }
sp~Vqy,g6,
} V]QX {)z{)zx Z !* Z
^zy
yZBZ f lpx W i1F, Z
g ** L ! B HZ fV]X
79

 g v% ~z -ZQX ,g6,pgzZ ?
/ }i q }
?7V*
Kx]g 
tHX ;gx W( Q
?;g^7{VJ~}x3,
VH (vii)

6,g Z H {)z ^z !BZ wze xn V Zz 6,Vz7 (viii)


Vc*
?Za ( Compatible) Z}g
K5~ qz ~ VgzZ Vp 1
._ yiz V]gzZ V (ix)

CY Cq
HX n g yiz V gzZ CZ @* D YWgzZ C
-g !*
V]bbH ? * sp~ ^kZ lp{ Zz
@Y @* 3 |
# g
D 3V]gzZn}g t eLD 3
E
Csp~} zg Vc* 5~(,~(,g0
HG +ZC
?H Z Z]k Q
X CuZgp~ 0*
Z
]
Z', (Environmental conditions)]q~V (x)
kZ DZ m,
H3g wS]!* e 7ZX CY 0*
A &0Z

V#
~(, X Y@*
m<!* /
}iO6,
6, lg !*
yZ 0* 
zz T CY 0 h V x , Z lg !*
) !* q-Z @*
Y0*
/Z6,

# yZ bZX D Yxz Vg
Z', Z|

+kZ {)zVgzZ Vz7 ~


h Z X Z
~|
# g V yZ X 0*
Z', DZ
 @*
p H~yZ&&/6,
g0Z]ZyZ $W~wj T
z }7 c* -Vz7 ] Z +Z H ? YZa l
 J
80

pg/Zzwj
3T7{ LZN D, Z H ?n
X
x WZ7 t * +Z6, gz ~ ^Z]
@Y { i Z0 .}7 C
.Z] 6,g (xi)
X {)zzuc*
}
e yZ
~1X HZ m, V UPyZ :i
_itzg6,
' lp,q7t W
g Y k 3C 0 0 Vzq Z m,
!* e m{
],V T @* @
(Data)Z~ c*
g ]!*
t ]mX 
]Vp 1 -g(yZ ZV N*
8 , }7 ~
zZ ^ @X N Y
@ lpt H C ] 0]V]p
@X ~

@~ T
, Za 6, H {]o Data ~
spx lZkZ% Z e (Radiations)
X **
,:t ]!* Hsp~ lpkg u
yWt /Z
;g lpt wZg
/ZX ,:z6,B]:S{gVz7 p
kZQ : (Z @gzZ c*
/Z n v Q N -Z * ~g7 ]
xnq
Za a}g V 0b b TN W yZZ6, 
kZ KZX 
X HV-ggz6, +
{E KgzZx
] ^q ^ oJ l^f e ^q ^ $ ] ] ?p$]
jm $ ] $ h^ ] k#q $ n ]E ] ^ $] ^f ] j% ^f&u t%
kmFF F o $ ] m $] ] ?$ oF] ]? ] e^Oj n $ ^ fjO ^$ % ]
eW 6:x Z {g) + m%
( 99:$
81

)g fnZ ZQ 0* ', T ( vZ ) zgzZ L L :,


yW c* F
Z~kZs E!u kZ K Za QnC
]@*
m
gzZ vnVpkZ ~ |
gZ ]!* # ggLgzZM/M
dgX Z] .~]:SgzZ RX}uzq
.Z] -Zg **
ZgzZyigzZ
BZ f lp bVZz
/)nZgzZ V{zZ
# VnZ
K~VzqyZ"( *
aVyZV* @Ysp~ k
X ZzpgyZZ
-ZZzXx HX c*
q yaV Zz={~`e
$W{g
,qtBt]!*
kZQ M /Z ?n v Q Z7 T M
h7 h Za
@
X t
gzZ
Hc* Z (,
g Z V Zz u !taV Zz u
 vx Z Z b ` WX=g f ~
C[g Zu W**

vZX D q
-V}uz~ {)z ZVz7 Vg VyZ
g Z HIxkZ ? KZVz7aXxkZVyZ
X Zg 1

r e l] u e^ jf ^ $ ] ] ] lFF$ ] $ ]

( 60:$
eW27:$>g) m$ e # ] $ F] ^ rJ] jfi ] ^ ^

',gzZ}igzZV W H Za T y{z > L L :,


a }g vc* F
: Zz zg ]!*
)g f kZ Z Q ?0*
yW
-BvZ qgzZ H |
q # g~ yZ ?M
h Z~'}g v
82

{ Zg S v {z ( Zzpg {o(Z ) 7?~ V yZ


?
X gY

]ga}g ~|z
K Df |z vZ~yW
aVO
tgzZ x ) ** Za |z @*6,]!*
kZ HwEZ ]
: ~g !* T ? ~(,
g ZX ]gzzg6,
1 GG3G
{{
^^ ^f $ E $ ' n e _e o ^$ n f ^ ] o $ ]

eW 16:Z ) n eO# ^
( 66:$

D ( zg) ]q
-Z~Vwa}g v"gzZ L L :, F
I
~ V .] yZ
|z {w yxg yZ ypgzZ',
WBZ f lp
V Zz
Xa
$WkZ :g.
Og~f wV{y ~ KVz7 aK`e
gzZ uZgpv {g e! (Input)4ZgzZ q
-Z (Output)qq
-Z|z
X :,gQ 0*
? YYHg |z/0*
gzZkYkv H X1
*
@Ysp~{)z0*
gzZ', yp {g e Zz Y~Z
# X2
@Ysp~|z {)z',
? * ypt
gzZ
D{ebSZ|z (Filters)i7[c* y{zy
** gzZyp
W~ X3
X '7W{g f {)z', yp~|z

83

i|zCgzZBZ f lpZz q',


y!* yp cu H
{ (gzZ X4
?;g}7{ LZwq
T, c*
j Z L DwEZ izg z KgzZ xkZ vZ N W

X H Za |z~VVzg Y{}Z
+}g
m|z HnZ Zt6,`e Z) :nZ Z <Z)
$WkZ <
akZf V
X 7x  yW C~Vzz
C~ VWgzZ}n{z D 3 Zg Y _ & ]!*
kZ :[Z
-Y
VJ ~ypY0y$
IZx 1 {z X
+zb
~|z Za X
C=g f J Z ZypX Y
IZx Y Z b
-VgzZ Y
Zz|z ypZ
C|zTz{z Z Zz
Wy$ X sp
+zb
ypyZgzth
+' X ._yyW
|t X c*
J-Vzz
g %0Zw600 yW
} zg ; @zwY 400 kZgzZ Hc* wz4,
w1000 yW
wz4, T * !fV- X J
D]!* -[fIZ ]!*
t )g f
yW
X ]oZz p **
ZyW y w1000 yZ Z
d%6,]!*
yW
!*
b } g Z KggzZ b i Z0
+Z } (,} (,
X os Z

Zz  { +
K &Z
+Zp CY J
KP yZ { &
~ VE -{] {z v6,q T V-
gzZ D 3izgz
} & K?  q
+Z {zX V* -Z
84

kZBq
X :,zg6,
lp HX
Hsp~} & gzZyp~%b
+Z X1
+ZypgzZ
?g (Z]g} &
-Z mZ ( S h a p e ) ]g mZ, g6,wp z J } &
q +Z X2
** +]
~ V0h .~ ]g{gh
+1 (Thickness) N*
(Uniform)
+Z h%0
g0 /Z]gzakZ e**
: yW
?, {
Z wpgzZ (Material) } nZ 8
-g !*
gzZ q -g C wp z X3
X 7]~g Gx t?0g0
+Zwp{z,g6,
Go
N Yy]mZ ? c*
WV{z c* +Z} &
g0 +ZQ X4
X N Y
*Za } ia} +
:* &Z
Y0} ia } &
** +Z kZp Bq q
-Z } &
+Z
gn%yD 3&{ ~} &
sp6, +Z,gX 7x
:~} iaq
-Z
H
} } &
+Z H ? W V{z ?~ 0* +Z a } ia H
} & X1
? g (Z]g a lp
A &]g w ~X@W{ Z } ia
V\WgzZ= V\W X2
X ?~0*
kZx v
}&
+Zx {gzZh
+] } ia
.ZvgzZPW{nr w yu** X3
85

?M kZ H ? 0 lptX~0*
h,qt0*
? W Vw!*
x3, -g ]gzp6,
x3,b zg f',8 } ia X4
7we yY" { iatQ? {)zo** } ia
4N*
V 0*
WKZ ~ kZ gzZ 6 @*
kC
7 8 t !
5: { ia {g7 ? M
hx t Z z Xx HX 
A & J (,
TX , {)z w!*
{n w y a WY -Z 0*
IZ q } &
+Z
 :0nZ N Y'" ZzXx 6,x
8yt gzZ **
X ;g lpx Cg
Z **
X ]!*

&&._wj
ZZ /0
&vgzZeZ g Z +i KZ~ wj Tg Z0
+Y T
h Xn:v~0*
e~0* c* (ZZ xg~0*
TX N 

0*
T @*
c* ~ g( {~ X c*
Vzi (Ratio) x
6,.@', 6,a~ 0*
nZXnQx~* KZ @* X Y: [ze~
-Z Y c*
q /Z
wZ e~ 0*
kZ n {g 6,. c* (ZyKZ Zzg

TX : N Y~0*
yKZ Y .
/Z6, TYvy
Xn:6,
.
E ZzKZa X ~uVzg Y Zzg~ V ',
D Za {zO : Zz% e~ Y ZZV Vzg Y X ~VzigzZ w!*
ZV{zc*
Vzq y c*
6, gz=yKZX qz **
hz
kZp]Z &
]!* +g "bSZX z ~^ eZ =ZX Y
8
86

X 
g fzZg&
x gzZ3uZgpZnZ uZgp g YTbZ
TX c*
$Z~ ; ZuZgpmZ -
y Z - $Zq
-g!*
-g !*
q
TaVz0
+ (Cutter) U~~} Q Zzg~~ Z
6,X c*
/ZX ZnZ-
Vzg Y $ZnZ ** yKZX N ]gzyZ
3
Z P D: Vzia uZgp/ D Y s
~ x c*

yZp3 Vh
+] kZ ]X *
.yZ 6,]!* @Y{ 0
+i Vzg Y
KZ 7Z7eakZg Z VyZHX g Zz V
7 ,q gzZ p @*
W7{ V\W
zeZ QpCW7Z}yQDtzyZ'W
pg6,zyZp 7 VZ yZR,
n z6,yZZ Dt
E yN*
/Z X D7zgz!*
nZ ~(,gzZ Zz yZ V*
K X 
g7gzyZZ6,
X$  LZ^zg QY1x s Z
HH Za g Yax T
IZZ ZnZ
gzZY :._x
6,}i ._x nZ} hoZ"m 6,Vzh N
Hc*

/J4 7yY" z Jahz
._x nZ ~ G
x b8
-4 nm{ ~ VN*
mZ a {g yiz ~g ;
@*
: (Z z Dg V 0*
/ZX _ Z 3g (Spring System)
6,}i @*
+Z6,(JgzZ D Y9~ }iV 0*
Yg ZanZ gzZ 4 h
X @* ;
+~(,mZtGQ T:{ LZyKZ N V*
X $ K~(,~(,Z
/Z
87

X HzsKZV-yKZ D ?gzZ
KgVzg Y vZ
n u ^q ^ n ( ^i ^ ^ $ E ^ n ^ ^ ]
Oe $] n eF ] i $ e oF] ^$] vi ( u i n u vmi
m ^ f j n v] ^f] n ] $ ( n u$ e$ $ ] ]
( 5X 8 : $ eW 16:Z >g) i ^ m

/a }g v~ XK Za 0*
FgzZ k] a Z L L :,
F
Z
Zl # zg ~g v~yZgzZD 3?~yZgzZ}Z
+
% ?V D Y VZ J
-VzyZ1 }g v{zgzZ Y Zl
gzZ
Vz Vzh y!*
$gzZ b Z (,[g Zg v G X M
h 7V
M i
+Z ZgzZ {zX gzZz~g Z6,yZ ? H Za kZV
) !*
X 7DX @*
Za,q
{)zVzh N Y7{)zVc*
wEZg YV;z6, h V~gzh
+].` W VH

,@*
/Z c*
V Vzg YyZ T y{zX D
}g 7Z~g Y%Z6,
yYOh + yZa}g C]{)z ~
e{Z
$zZX Z H1V~f yZ T y
m{g. WQX *
@Y **
X
: ~g !* g Z c*
1
g Z KKZ
$W 88:) k n e ] o] m
( 17:e ]
+Z H:g6,
X KZa i Z0 VzZ VrZ H L L :,
F
yg._( VZ1)x ]gz^mZX ZVzg Y!*
$zZ
.
$zZ D b Vzg Y !*
. V 0*
t gzZ } ha
/Z V 0* oa ~
88

a ~ ygQX Y^: ~ yg
~ kZ  M 0*
jZ  bBZ.
$zZQX ~ k (Store) 0*
[g LZ VY Q ?7 bt a yT [g HyKZ} ZX c*
>
 Ty{z?@*
X c* W7~~g Z 

[g}g lg *
!gzZN Z
',: lg !* /ZX ?~g \  lg !*
gzZ : Z6,}i gzZ Z
+ZyKZpX C 0
+ V
i5gzZ]zZlg !* X CY{'
/m<!* " 0
+i
:gzZ g ^7 lpN Z ~Q *
@Y wt D iz0
+Z Vz
 &V Z lg !* W7Zz ',yZX g k', lplg !*
{zX @*
zz uQ @*
0zz , d }uz q
$ -ZVzw !*
',6,Vs}isp~ VzLgLgw !*
vZX @*

X :c* V-f kZ KZ
rm Om n $ ] o _f n ^e ^v n % j xmF ] m p$] # ]
]] ?E ^f Om$ e h^] ^ F t m E ] p j ^
$W 30: xzg {g) Of jm
( 48:e

yZ {zQ CVZw !*
V !* X &V Z vZ {z L L :,
F
~Vz7ZgzZ Le bT @*
8 Q @* ;~yW
~ Vz {z Z t X D W
# lg !* }lg !*
u ~ w !* 
D Yxy
zlp{zq
- k @*
', T
Le6,
VzLgLg h H `:V Z ',
/Z ? M : lg !* /Z

89

t X D` }i kZgZ0
 lg!* +Y @* /x q
Z Zg O
-Z 0*
ZkZ TN W yZZ6,
` W kZ D Z Z]eZN WX
yW K~(,
T, 3g c*
[gy!*
$LZ6,',lg !* yw1400
gzZZgzZ c*
X X?t

 *
K * h Z Vz+
0,
6
h Z ~ Z Vz0
t ** + Q 6,}i Vzg Y **
6, ** V
~ 0*
: c* V- vZm{gf h ZVz0
 +6, K 
X V*
F o $ ] # ] $] $ m ^ $ ] q o lF$ n _$ ] o] ] m ]

( 79e $W 16->g) + m% kmFF

h Z0g Z 
z .( b ) {z 7Vz0
+6, VrZ H L L :,
F
GvZ Z 7gzZ 7Z ( ~ Wc) g
V ZzyZZV*
Xa K~yZ
c +
:* h'

e $] Fu$ ] $] $ ` m ^ fm$ k# 5 ` n _$ ] o] ] m ]

$W 67:o {g) n e oJ
( 19:e

6,LgzZ ;6,7D h Z6,


zZ LZVz0
+ VrZ H L L :,
6, F
{z" g Z~ ( Z ) 7Z 7?
qC
Zz [p
X
X CWt '!*
KKPYHg6,
KkZ
90

D Yg0
+Z G ( i b Qi8E
/;XF feZ S4N*
}0+yZgzh Z
6, X1
2Vz0
?, (Z {z c* +6,

/
n Ug }0
+6,g: a(Balance) yi Z /Z yZgzh Z X2
zz [Zy yi Z D Y
/} 9} 9yKZ ]zZ b Qi8EN Y
? gg Z yyi Z tX
',
2y7Z
? @* wmVz6,
ah Z X3
]!* YW~LZ :Zz i Zggz : yT(gzZ D h Z
kZ ** X4
X
-4W
gz0*
L L[ KZ /,G z6,6,gwVX ~ yT 7Z ?
H-G
5 +G
BE
t X @*Y c* ~ IZd ~ wV}0
0* + -Z **
6,q TL L~ hZ
6~^ 8, s
@* 24D k{0
ag ZD +6,
:Zz@*
q
-Z { c*
i{ c* x ZZ LZ~{ 6^CZgzZ
i6,
X ZzgkZ Z]!*
kZ *
@YV
yZ  {zX Dgh Z {)z]Z/}0
zC + ~* ~g7
6, zC
X5
rgwZg7Zg7q
X rgx
gzZ
-ZC

[ g Zu
zz~ C
kZV \vZX zz ~ h
gzZ W **
C[g Zu
VX c* e x ]z=gzZzg}6,Y ZaX { k
gzi6,h Hx
 
lzg kZ {z @* wi ** JaV Zzh
p Z +F, e: x =J
-
X \~g !* g ZX BCZ5g]gzZ}Z
1 +LZ Wi !*
eW 8:w Z {g) m m$] f ] % % ] # ] h $ ] $ J $ ]
( 22:$
91

 ( yKZ ) f}q vZ F,
- 4, "L L :,
+ Vzg Y
$ F
e7x =
f
iz',a>%up gRs { k
# \vZ
HC
Zz uX c*
]ugzZ } i Zzg
Z (,
g Z
W 6,x }uz U x ZnZ q p X Z (,
` WX **
+Z ! l x u6, Zz 0 Y Z
{ i Z0 + b
z$
]kZa p{g fq
-Z ( z6, Wt
) ZtZ
# X @*

 { Za  wV1g Z V ce( ~(,k
HVzhz
^ V#Y c* nZ Y0 lp{g fq
/Z@',
t -Z
h
+1 g D
byKZX Bp\W{ i Z0
+Z gzZV c* ,
vg )
X N - Z}
5 q .
ku ^ O# i ^$ ^ n ] n ^ q ^ q $ u]$ $ p$]
o mO# ] $ $ ^v^ ^jn i! ^ e$ # ] ] E$ k$] $ e l$ ^n
u
m ^ Om] o Om ^$ # ] oFj ^ iF! n J q ^v^ ^ iF! $
( 189-191:$ eWs ZZ >g) o m $ ^n J

Z h eZ ZgzZ uZz @"H Za T ( vZ ) z L L :,


c* F
" # QX}q yj } h LZ kZ {z @*
~ VxZ
$
1 {z Z
# QX g CQ n jZ {z1 kZ 1 VZ
/Z ZvZ ~VxVz
} zZ 9
vZ ~} zZ 9Vz vZ Z
# X,~g Z
/][p ~
92

vZ g Z
HX u Z u0* -vZVz {z~q~
q
V Gp : q D q
-VZ
]Wh
+] -ZVZ yZ p VZ ]Zg f LgX] bZ
.J
Z[B VVzq ~(,~(,Q )g **
e Y 7
Dt 
A & ? ,
Z', 
wdZ, Z?%p7u{)z]Z7x ZY m [st Ui W
CZ**
sV? ,q +Z ZY e o Z ~ s V
: yf Z  bZtX 7]yf Z XCY~[
Hc*
y-x Z ZXceo Z~A kZ=Z c*
yf ZV#}gzZc*

X c* V-\vZ~->gf c*
 V?
^ e # ] ] $ . e ! j] jn $ ] ?$] ? E f i ^
%] $ F n ] m] F ^m$] ?$] ]? f i $] ] # $] v] ] _6
eW 12:-{g) m ^$]
( 40:$

gzZ ? x **
( ) {zg Y7 XX?Z( vZ ) kZ L L :,
F
 7 a yZ vZ X ag Z Z \!*
7wi ** }g v
kZ vZ s
+ J z: ] ZnZ c*
Y7vZp
**
6, V~X
tsz@*
c* P uX _ W]!*
yZ
ZzaZpVLZX g
XZxkZ @*
XnYc*
c*.x?Zm}]| V|'z eZ c* t~ ^
Z} (i)
93

X c*C eZ
g
]) ~] n
 ( v( gz
pg {otv~ (ii)

vZ E~ c* # {zOX ] xWz T
Z $r
X D] y Zalp7ZgzZ Dg Vy Z O
y W
,Y a i xWz T
^ $r LZ X c* ux kZ \vZ((~
gZ
$a{g ] )p
T g !* qgsVgzZ[ Z
**
gzZ (ZX h sgzZ ] m{ @*
B ** c*
g c*
 **
g
n ,X xt {)z {)z zi~V#=Z **
[s
$Ws Z62 :e
1-6 :e $WLZuZ :{g
$W:- 56-57:e
$W:$22 :e
$W:>Z40-41:e
X 60:e $W:x Z
" wgzvZ
mZ ?% @WgzZ b}g (Z x Zwz w'gzZ {z# (iii)

yzz~
Ct nx Z ZX
Hc* ,6,ZgZ}
^
g Z .kZ **
~zc
g Z~y W
X Z 1
$] ]? ] m e] x n ] #] ^e^e ] ^f ^fu ] ]? i$]
D31Vkm!ej]E 0 m ^$ vF f $] F] ? ] u ]$ ^ F] ]? f n
CZV3zggzZ Y fLZhg ( V|gzZ V-)Vy Q L Z :,F
] q -ZsZq 7 [d W( x?Z G-) *%gzZ 1 [g

X gHq {z7qZT
-yZ u 0*
Hc*
Z96,x wgz Z}
n ZX c*
IZz!* .nVy KZzzkZ
Xg DI ~zcKZ? V$gzZx ZD
+i *"vZ wJ eVyxg LZgzZvZ
Vg Z)f y vz}Z (iv)
94

-Z} (,
X ^q 8ZI
y ZgzZ
8=z6,
X {)z* g YgzZi *zg 2
*Jm t{zvZ
+x ** (v)

X kZ gzZ 
]h \vZ
+ n%uV
uX ,KVgzZV UZnZavkZX ( }W )g
Y H{ .Z kZ X 3 Zg
A gzZ | ZL L[q
-Z 0
XY
95

6[ !*

gzZsg  gZt
K

$%2Z yZX g^]2Z gzZ]


Zz A
3 gZ[Z t Fa33g yTKZV KZ
6,yKZ @*
%2Z yZ {z e Z  2Z yZY Zz]!*
# gzZ c* t
: i & XN Y 7Ps ~XV*
KF+ZX}}x ZgZ
X V\WKZ VXgzZ [
rV Zzg
4
V Z PX c* x?Zm gG]|~xzg
W7w100 GLE
3]Zzt
Vzqx {zvZ~g !*
g+gi z{1
+Z Zz Zz Y7V KZZ
!* #
7ZQX ~ { C ~g X V;z V Z yZ  ~
~gX c* {g !*
VZ wY 300 6, ke{ ~ Y 446
z ~gznZ
$z t Zz zg6,}iu
kZgzZ D  Zz d
-wY 300 TvZ {zX @*
 :6,yZ2Z ~~g J Zsg
-yZyKZ :gzZ
J yd yZ} hc} QgzZ}0
$ +gg Y: ZvyZ :
\vZN {z @*
H Z9 VZw3007Z6,g: Z7QXnq g
Zph 'YgzZb Qi
+VyZY g Z MZ IZ V Zx,
96

4Y L
L L[g EE L g0Zz kZX B ~u h{z
H {E (7-Sleepers)V Zz ] ~ wZzi z `z zg
+ x **
-Z s,X ]g~g7 x **
q lZ 0Zz kZ~yW
X
+gi z { avZ yZ t Z
+Z # X 7a i @*
yZZ e
$W
X V- kZ\vZ } 9~g !* g
] $ ] lFF$ ] h% ^e% ] ^ ] ^ ] e oF ^_e $
( 14:$ eW 18:l Z ) ^ F] ? E

# wyZ bogzZ L LX :,
VrZgzZ } 9{z Z F
,g 7
/ X }igzZV W [g z ( s)[g Zg 
C
qZnZ
x?Zm-]|
"wg}g \ }g 0(x?Zm)-]|V-
HwZ#
m)- ]|rX >g~g7 x **
wi ** x?Zm- \vZ6,T
O (x?Zm)- ]|zZzyZ @* OyZ (x?Z
T e **
isyZ
HHV-f n{ c*
:
^ e ] i n e] q m$ ^ ] u ] ] m ] j]

( 9: $
eW 12:-) n v F

Y{ @* ( x?Zm) - zOL L X :,


(Z z N c* F
g nZN YgzZ \!*
}gvza}g v
 pYc* yx?Zm- yZ
O @*
97

z Zc*
 +Z OOVrZ X 7Z ZH
N~,.0
/
g ~,.V~l 0*
Zdx?Zm-]|gzZ c*
zQX c*
gZ MZ ^ Xx?Zm- ]| _ Zj iy

c* BB
s !*
X HV-yW
f
^j u e gn Om &n u ^ ]$ f jm ] o n ^$$
F
eW 12:->g) n v] q] n O$
( 56:$

({z @*
~o( x?Zm) - H g Z MZ bSZgzZ L L :,
F
V Zzx iZZD 7gzZ eV~kZaLZ
.Z~Vz6,
Z} (Zz`]kZ @*6,
kZZzCt
]!*
kZ 2Z x gzZ ]uZz ]q igzZ2Z ]x ~T
W ]uZz, Z X D ~zc { Zg Z
gzZ g@*
Z 7,Z yW
yZ: iX 7 -]uZzP 7Z { g"Z
]uZzt X TgzJ
VpLZa}g |ZztHX 7eg Z T [} Zk
,+q z
5
X 7ag@6,
[g Zz
]ggzZ%y ~V KZ vZ : ]s
ZP,nyT[g @*
6, ws ]&~]kZp
X # .7BVF
} F
c i]| :Za x?Zm W ]| X 1
zZ~{ kZ/ x?Zm*
A+G
yZ vZX _!* q9J (,
~yZgzZ~ #
+~VxVzZ
h
z ZV; } H VrZ ~p)g f# gzZ 
Z wJ t
98

[g ZzVp6,
X 5}
kZX $
^n J i f j $ n o$
e% ^ F ^
dgzZ x y Wa}t c*

[g} 4- c*

L LX :,
F
) : q ?9 kZ H Za ~
} q **
eW 19:*%)X
( 9: $ W~y
@* CyKZ
:Za x?Zm}]|X 2
Za\!*
c* KgzZ? KZ\vZx?Zm}]|
%a
V;} HgZ ]VrZ ~ ~p # OX
x?Z ?*%]|Z
\vZ6,
X 5x )g f -Zg%=^
kZ7J
^ ^$ u ^$ m! ? r n o$
e% ^ F ^
( 21-22:$ eW 19:*%) ^n& ^^ e lf j^ jv ( ^n&$ ] ]
 @* 
y Wa}t @* [g Z V- 
L L X :,
F
T ] !* KaV Z
+ZtgzZ s~g ggzZN
gz a( ~_ )a I{zQInq{z: [
(
-*%]| VZ
x?Zm}]| \vZ o6,x?Z G # nZ
gzZ ~[kZ=V{vZ~1^yPgzZ ~ c*
X c* ]

ZtX c*
6,
Za \!*
%gzZV%x?Zmx W]|+
M KZX 3
[g LZ] WF F
X ~}g !* F
99

hx Z Zy *
*
# peC
{ zZ Vz9{h
+/ Xx Z Z ~g
',
9gOx ZY m -Vg D PhgzZ : b
CZJ
0x q
yW g1**
-Zs?gX c* zgzZ 17Z \vZA
$
gZ Ht~[c0*
;Z 1 b x X ,5]c*
W
?
n $] n q ^ n u] ^ %j$] ^ ^ ] q ]]oj#u

kZg Z c*
g lg
HWZg Z
# J
-VL L:,
F
eW 11: {g) Z h Z h { gzZ3
( 40 :$ ,nC
~
uh V>
Hc*
J g l 0*
-V ;g @* -{ FO
}igzZ V WJ
# Xg Z~ByZVx?Zmb ]|Z
Z
t
O c*
}igzZ ug lg !*
wJ}i:Zz 0* vZ
}Y 0*
HHV-~yWf 1
X
] o ] n o ] mF o e ] ^m5 n
( 44 :$
eW 11: {g) n # ] ] e n p E r] o l j]
Z ( B)gzZ YyW} ZgzZ Y0*
HF, Hc*
CZ}i} Z ! gzZ L L :,
F
yZ 7, gzZ6,h N ~ ( ) ~IYgzZ
Hc* Hc*
[ gzZ 0*
6,
V
KvZgzZ
Z# VZz Ct Zz q z6,}i zg kZ
" wggzZ yW
}g } (,
) !*
X 0
+i   ]zsp~kZz
**
100

7[ !*

g Z <gzZ Z.
}

~ V KZ 7ZX ]a T c* .z yKZ {z


Z}
pgyZZ6,]y
kZX n :gzZ DtzZ}
WgzZ < .: v, Z
E
H
6,g ZZ} g E45[
{)z +zZ e el
.gzZ < h3X A g :ie6
+Z
~b yZ {76,
kCyiz Z (,C C,gzZ yX b
+]
h .b kZX 7F
F6,C g Z |bt p @*

X {)z Y g ZtL L0Y Z {0
+i yzg Z egz$]Z XZ
( Static Universe)] .
$w ~ ~,z 18 bZ
g wg nZ q] ._)H7t
 ~
H**
] lp Z
{ c*
tt Dielectrical MaterialismL L
V1 AZYW,
O|p{ c* yZX {)z g (Z^
]c*
i
< .e |F=Z CF,
gzZ Z} Z 7~g7 6,=|zz sp
Y 1929OX ;g~]ggZZ}
.]z<
ZyZ ` WX
G
] ~
w 7x ZZ c*
3)g fgz TZ
#~
xVZi Z X
Hc*
sp~ Steady State UniverseL Lb
i WeZ 7 ]
H"
$U* g ( Big Bang)}
# c*
tZ
101

 t]!*
t V Z0Fv ]*C
gzZ
H{ ]c*
yZ Z
.gzZz]
X Z}
!Zi Z VZ +
c* G< .~[Z1Z[kZ ~g
gzZ Z}
VyZQVX ~gVyZ ie)gzZX
H
X Yg DW6,\W|yZ @* g7tBg "Z b ~ CP
+G
+&+Z gzZ ( Documentries) W A yzg ; & **
Z f Z e a _ -
{ .Z h
+].gzZ < # y{ +Zz **
L L gzZ xsZgL L?r e
q) D7t]2PyZ [ZX Y Y H
E
7t b ~
C(Richard Dawkins) + Z e el .L5!g**
g (Atheist) Z}
76,gZ< .~(The God Delusion) [ KZ kZ D
gzZ Z}
Zpg g (Chapter) [!*
-Z Zabj bnZXK
q
}
X # .7tb ~ CPnZwZ av
E
.L5! {z 7,[ kZ  ~ i W [ {g el
Z} g
{ c* vZ Zb~ [ kZ ~ Z
igzZ yZZ6, # X Y(Atheist)
HHg Z Z}
X t g~
b 36,
.6, H
C~[kZX ( v])
# {wY Z nZ~] VM!f n
Y Zq (Complex)|
X W~z(Natural Selection) OCg=g&
+Y g Ztyzg Z e
] (i) X g W]c*
30Y Z~]g c*VH
W ~ z'By Chance' l p ,q(ii) X Z}
.{z gzZ H c*Z m,
e
X ~^{~g Z (iii)X 
102

gakZ`h
el DIZ ykZ'By Chance' lpa
+ F,
g Z O+ {
X ~ F,
G{{z {{Z]YHtt
/Z VN!f n
] Z:t X H Z GQ { { c*
i ]
X YH:t{Z}
.pYHt{
gzZt Z !*
[v(Atheists)Z} G ZzY0*
.+ ~* :O!f n
Z R
-
$c*+ t Z$
$ + Zz Zc6,<
v (Balanced) yi Z
0} E %NviZ _t t< X Zz ~ m,pgzZ Z
3,
X D Y

tb+ Z e e
lg
[ KZ ~ Y 1859 yzg Z e X B O Cg K ]!*
Y gZ ~"The origin of species by means of natural selection"
/ V=pZCg Cgg Y { { ._) H7t O Cg=g &
g +
wj gzZ ]q && XX sp~ ]g{)g f g Z
g Y Zz V6& Z** ZY OCg yZZ{ c*
gzZ Vzi** i
~TY+Z wVq /Z Htyzg Z eX W W
-Z
~g~V=pg Z%(Organ)
{
$U*
X 5Y"
F6,CP a(Atheists) Z}
F Gx * + Z e el
.+ g [Z
, s Z Dzg6,yZ {z ] 7ZgzZ D7
.Di Z0
? eg Z Z} +ZVE .gzZ lyZ~] H
K Z}
103

Mf n Vh]q
Dty Z6, ,@* ,
7Z C(Solid)k^+ZY g Ztyzg Z eX ( 1)
}uz V bkZY X Y c* .6,
g Z Z} CmZ
# z VzqFpyzg Z ez H7t V Z0
w eZgzZ e: s
nZnpN Y t
/ bB g
t } F, z
/
z LZ kZO : t0bLZ pyzg Z e X
H @',
76, OCg=g &
+Y g Z~L L: Hs Z Zt kZ~T
rg zz kZ s6,kZ ~ 5 7]o kZ=Y
kZY V rg
X Q~0~zg Y g Y c*.-G'Z=
E
VzgZgzZ V Z0v}g pHtZ V Z0p
/Z X ( 2)
w Z i Z zz , }gZ
gzuZ *
*:tZ
HY g Zt~ x a ZX CY {g 7R
(Theorty of X

mZ:X 7(Fact of Evolution)y Y g Z Evolution)


~X+C
(100 of) }g X Y Y H7]gg Z {6,
C
X # .7!ZjP?gX Hg yzg Z egzZ Hq^
} Z
,Z6,
.
0
+ h7Za~ * <Z Z]
i M W%X Y7 lp{ L L : *
.Z !* 0
(Origin of Life P:4-5) X 7yY" $
qz0
+is
!* Z}
]c* .+ g bh
G V:c* +].._ek%Z kZ :u
b ogzZ h
X Z + F,. 6, Z}
** .` WgzZ 
(God, the Evidence, 1997)
104

X wZZ (,
6, 6WghZ
Y g Zt (Cell)3 :y,
(Origin of Life P: 196)

kZgzZ Z ,Z 0 lpg Y {ykZ ]!* i


kZ : L ;+
X Y 0 lp (Boeing-747) i Z } Zz N Z
(Nature,12 Nov.1981)

(BBC Cladistics 4, March-1982) X 7x lZ 5 OCg :k


byzg e kZX Hq ^ g N*
6,c*
,Z6,. z kZ :Y^_Zu
yzg Z e kZ t:i u h iuX [~g
yzg Z e :L ; +
+ F,
X h $ zgX =s **
yzg Z e :^_Z HiE
+ F, tb
-Z Y c*
{q " /Z Hs Z Zt p~ [ {g KZ yzgZ e X ( 3)
$U*

` WX Y " $U* ~g~ HW~z V=pg Z%

/7E Vzg Y }X Z 7Y g Z ~ X _ c*
G g ,q +Z ~g
Y gZ egkg(Fossils) *X |
# xzzZgz x4 DNA (Cells)
# yKZ C7&
g X {)z #lg e h w |
X Y07Y g Z c*
eLZ m,
e Vz6,
Czz ~p~'DNA'~p(Zgz~ Vzg Y [ "
$U*
t [ Z X ( 4)
Y gZ: C)g f ~pt X k Z6=g f
' c*
X)g f
zg lp c* t (Law of Entropy)y g ** X ( 5)
$U*
"
'F," O ( O r d e r ) K
v M F, f(, g **
Z Zz
105

C7, **
Z C ia~ K
!* X C Za (disorder)
M F,
VY c* +e `g; Vzq ~ ] @*
/0
V l Za t wZX
4 z K t ~ Za Vzg Yg "gzZ |
M F, # VZ Z m,
e
X ? e lp%
~ Vzg Y OCg g )g f OCg~p,n
X ( 6)
mZ lp ? @*
VY g ** y O yZgzZ @*
Za y&&+4
~ OCgHX g YC
@Yy g **
k{)zgzZX ? *
i Z g Yt O Cg D Y3Vzg Y Z Zz Y 0*
~
XceYV
C Z H ? W~z lpi {zgVpgZ~VzgZ0
+YX X ( 7)
gzZ Vzig " Y Za g Z0
z %x lZ p!* +Y Wq
-Z
'gzZ 0 lp 4
kZ ]y HX g Y k
@Y lp x yW Zt
* /Z ? @* ]!*
G@*
g w x {X sp~W} ia 0*
} &
+ZX } &
+Z ce
tQ :t /ZX yZZVZX vZ {zgzZ 0
@T,
E
38EX ;g lp
KZ Z e !*
~G t,t s Z **
~(,
~~,z20[Z Hs Z Zt~Y 1998~(Earth) }i L L[
?Zi W0
+i6,
}itwZZ (,
[Z4Z
30Y Z ]gz ^(Regular) {!*
/Z6, c*
~1 X ( 8)
Q?}tW g0 lp4z%Y
106

%VgzZK
M F,Vp 1
6, yZ Z m,
e {Z6 - Vg
6,
$; g ZD
VE
KZz Z W lp IZ m,
/Z6, k\Z ? g Y e
X: e** P, P
E
]2Z ]Z X ,@*
]ELG4&Z ]t { X ( 9)
WqpigzVc*
X 7y~y /

t}xX tgzZ Zi W] |{"
$U*
]!*
t X ( 10)
nV}Y (Creator){ mZ c*
@* $U*
"
a ,X N Y , |{"
$U*
kZ X ^z :
,_ 4X [!*
nZg g(gzZ 5 q
zaw G3G -Zz6, ]U*
q Z X ( 11)
z6,V1g Z ~ x Z Vzg Y VQX Z**
] { a
5
X ?g0 lpG3G
\W,g6,
LZ]Z} G* ~g7+ Z e el
.+ g X ( 12)
e ._]gzgzZ (Material){ +F,
V\W5 WZ m, VziVZ
e0Z] **
Z m, ZgzZV x kZgzZZ m,
e y!*
iwdZgzZ
y!*
HZ f~ Vzi **
$+F,
i. sp~V !*

\W
/w r wdZgzZ|
{n} B; +4
# { ZV 0* A &
-Z ? 0 lpG Z m,
} i6,q e% H{)z PW
 H } i6,Zg H D7t lp
IZ }g lp } H
^Y H0 lp %
107

/Z6, k\Z ? Yt]!*


Zz yZ kZ yKZW HX g (Z
X , Pb
Z Z 0*
0
+ gzx mZV;z $W6,}iTZa yKZ X ( 13)
i]c*
YC Zt HVtig bb~** +e m@*
~0 ;
|
H ? M e(Designer) IZ m,
h\WLZK Z m, e %x , ZX ?
y lpVzq yZab
Vzq yZ ? e**
{] CZ kZ (Details) 9x ]
]oD ]!*
Xne0
+i6, HZ m,
kZ @* ejkZ
" ]pc*
OCg x lZ ZVzg Z0
+YX ( 14)
z6,yZZ VZ Vzq v g
Z ]q Z]% ZyN*
**
Y ** + x m ]Zg y }i }g * 0
+w$
W w$ +e `g0*
H lpZz%
? tH ? Z OCgK~yZ{)z
# { Z T !*
 |
iR, W}i ,yKZ {zX ( 15)
gzZ]Zx tyKZkZXyXv]Zg qg Z0
+1 {)zi Z^1g
% ~/%Dwt0LZpDt -
$;f
H0 lp~KZ m,
H~yZyKZ,qX V e
# wgzZ p"yKZ HX D7t
& | W lpqH
t lp
~ V H ?7]gz{ n
W
$Z {n}
- B; Y
/r z w WV 0* IZ & pZ {z 1
,Z6, (Z H ?Y sp~ {)zX X X {n
/Z k\Z ? e**
108

+Z
X ,i Z0
&&{ gzZ,
3X ( 16)
zz D70 x lZ ~
/Z{ gzZ3, C Zz Y0* +Y
~Vzg Z0
Zz Y 0* p 0 lptY 1tt 6,g
{ gzZ3,
]ggzZxz 23 ~% ? Z lp}uz q
-Z b!*
Z}uzq
-Zt ~X]c*
gz~
Cv xz 23 ~
Zz ,Z H ? e lp ~/
z z % {z 

c* kZ c* KKZ{ gzZ3,

g Z P
{}g ? e**
:
] ?j mF! o Oji Oe j] ] $ $ h] i ] ?j mF!
o $ ] u $ E$ $ n e q ^ n ] ]? j ^q] ] ]
$ jm$ kmFF
F
DQ 0yKZQ Za ~g v ~ VE
K ( vZ ) kZgzZ L L :,
F
x Zg W yZ ? @*
X 0* ** ~g v ~ VE
Za Vc* KkZgzZX
$gzZ }gv Z
~ kZ nV Zz zg G X ~ !*
eW30 :xzZ >g) V*
( 20-21 :$ K
t {)z w C~g Vzg Y XX ( 17)
gz~
|zX hZz ]c*
'g Y{0
+ /ZX Zp6,gg Y
g]:SZ
H lp O Cg
r H ? t HX *
@YZ: n yZ
?D YZa Z lpZz%~

109

^1g KZ V F VX ( 18)
` bV KZ& c*
N !*
, & -Z ~ T g
N Z n 7[x6,gJ
t IY
/Z[Z X M
h
t WXN Y c* wW
,
lp} t 74kZ}
?W H7Z s~Z m,
ekZ V
H0
+i VX
H0
W^1g&&~g H
?7]gz{n
g Z {LZ D PDVM6,
X c* VyZ k\Z
kZ Xbh
 M]ok^]!* {7~3[!*
**
+ F,
. gzZ 2[!*X ( 19)
X N Y@WbyZ [{wi **
s Z}
.yW
iZ {z Le **
Zz& KZ ~ ] Z}/Z L : HnZ Zt el
. gX ( 20)
. nX YZzp j
a i WyKZ ]t Z}
gzZ yZZ6,(6,kZ {z
yW HH t yKZ ~yW
gzZ
X }q D6,VE .g " ~ ]
K Z}
X 7^zg Z e** p{z:gz
C

?+
h , * z{
F.*
$ iV 0*
 @* wEZ D J{)z} l aQ yKZ
@*
Vzu ~y Z : e< D aXg Y @*
WVN* Za t wZX N Y
H sp lp~ Vz7} yY" J+F,
Vzi

._]gzX {)zJZ h ~
sp~Vz7
? Hg Y ZzZa c*
c* kZ H ? Hg0
H +Zg Y
110

Z~ wj z7{ W wj z Z g Y ? H +Zzg Y
KZzZk\Z X ]gzq
g{NV*
X ,g Z eZ c*

! 7eg Z vZ
kZ nyKZ=IZg~f |~(,
gzZ Zz +Z ]]Z f Z}
.
{ Z & p yKZ X g Z ]gzZz LZ |ggZ vZ X 7eg Z
tp} H ? Wi /%zq wdZgzZ|
HW Vy #
? Za lp Hg0
+i~} yY"kZgzZ Ysp~yKZ {z 1
X @* hfV-yKZ {zvZx ** T c* {Z 7
o q i n ] $ $ n nvm $ $ jn m $ $ ^n u^ ^i] ] j # ^e i n

lF f $ # $ ] o] p5 j] $ $ ^ n q ] o ^$ p$]
n oJ e
0
+ikZQyY" ?qDBvZ ? L L:,
F
sZ ?Q }{0
zX Y N* +iQ } ]Q z
y W 
zQ ~}i {z n}g vHT

ZzpgDqC
{zgzZyW]
gs
eW 2 :{Z >g)
( 28-29 :$
D7 0 bh g "gzZ Y1 x {f yZ H
**
+ F,
.
s Zl ?6,
y g Z zZ}
W?Yc* .? k^%6,
y
gzZ Hp] ~g7}g TN W yZZ6,Z}
.kZ R Z
`0*
X c* ]2Z Z
111

vZVzq{0
+ egzZ h
i c* Y g Z {ggzZY ZZ 0
+ F, +i lpyW

X G{ gzZ3,
nJ(,
WQ H
N!f n Vh]q
{z7eg Z gzZ ~}@x}gq~ w+Z {g0{gzZ]
t(Big Bang ) }xX B
$U*
" bgi W CZt7 ]t
t X H"d] c*
VhgzZ F]!*
(Second Law of y }uz ]g Zw]Hw6,
g wVX $
Y "
$U*
tg **
~]g Zw]HwX c* ? kZ Thermodynamics)
$U*
"
Zz ]g Zw{ c*
i ]g Zwy kZX 7 ] @*$U*
"
ty kZX Y^7tZ lp6tp Sg Cv~ Zz]g Zwzg
$U*
"
x Z x Z
# Wgz (Z -ZgzZ g| (,g g **
zq ] @*

Z8gzZ 6 tTg: !* Z Wg gzZ YV7 ]g Zw
**
kZ C ]t
/ZX Y0
+i BT Y{
$U*
Z" t:X @* -y
:J 0
Kzx ** +iVgzZ C_ Z mZy
**
tz Zz Z7t { c*
** jZ X 7 i Z ]
ZO%Zq
: q Edward Lutter KesselL]** -ZX i Z {z} 7,
-Z CZ ] c*
q t ]b6,g~ Zg Z) bkZ L L
$U*
"
CZqY c*
$U*
" .kZ D (ZgzZ B
Z Z} bgi W
-Z {q
q -Z wzZ uq 7qz\WLZ {z B
-Z {z G$ bgi Wq
-Z
(The Evidence of God p-51) ` Z Z}
X .
112

"Mysterious [ KZ (Sir James Jeanes) EE -8E


28EE,G
.G u]!*
QQ Z
X ~Universe p-133"
t{{Z}
** .YHwt
.Q { Z} /Z[Z
g Z | BB p
# KZz { {C t gzZ } 7,
wZkZX Y" lpwZtV- X Y ` @*
$U* F,
{ {
tq ** .6, dzz ~
ttZ O t{ Z} C
X 7~}@x}g { ~}@x}g
Zz jZ c* X ( i)X CY {g !*
X (ii)X ] c* 'gz s[Z
C6,^ D PZzt + ]X

-Z s{ ] sgzZ s C:X Y g
{zgzZ q
WvZgzZ x ZY m
~y CZ F V & ]!*
Z 7_ q i Z
}t VZ]Z Z6,+ i ZZ}
.!*
X yW
[
/ VY# VY
/VY,q~z
kZV-X {)z {)z~z
]g~[ZX c* lp{ }uz
$U*
" Z{ wZ
+Zt Re~]g{ lpt 7{ ]
]!*
6,C Z}
$U*
" .X YY H " ]!*
$U* kZ : gzZ Y7gW
( }W )Xgx
O!f n Vh]q
I x 6, mZp ZgzwZ 6,]4ZC x **
< 6,
CnZ Z {g

< tX 7F
g ]!* F6,s Z bgZ <
gzZ Z}
.]4
113

c* !Zy
~< ]gzh ,Y ]!*
e{^ kZX 7
g ]qV ZC x **

(Wrong 1 <
c*~ : Zc 6,]x <
F
CZ zc AzZ <
 x Zm gzZ I { c* X ~Interpretation)
i
Vg V1
a}Z
+ V0
+iwZ e ~}yY KZ
s Z Vzuz6,
CVyZ { Z: iXg F, ]Z f KZgzZg D ]
(100 Wx100 * [gKZ kZ ~ ^g ; Z O g6,
[wg}g\ }g ~Greatest Men who influenced the Histroy)
CZ}g }g C !Zy
Ym ~< /ZX 3g6, z!WzmvZ -]|

(True yF gzZ 9 v {z {@xgzZ t Zg X D: iZ Lx Z
Zv* ~g7 {zMuslim)
v, Z {n{nv:ZX 4 V<
vZX 7}Z M KZ {z HIvZVzqX!*
++ X ~* ` W
V{yvaKZ C c*
gzZg \ B @* iz
X $yv{z @*
,IV

]2v
zs| _V]!*
t6,CbgzZDCc* +]
Y gZh . M Vf f
}@xgzZ"6,g,Z
C<
YW~]Z@xgzZ]!*
 $
yZZ6, k6,kZn Y H: {@x|q TX 7Zz gzgz
? ~Wg
w+Z {z
HHg Z Z}
.gzZ < CT1X Y Hg
6, /Z :!Zi Z
114

tVzq +Z pDCc*
Zg { Z', @* Y g Z c* +]
bh .Y 7
g
VZ Y Z x ~96,bkZ ]g qb6,g wVX W: ~ }@x
- ` WpD Y 0*
J ]Zg f FvgzZ yZR,
EyN* 5
z6,yZZ~X6,G3G
n YA {)z yZR, 5 : eW~}@x
z6, yZZ :gzZ w G3G
E yN* Zg { Z',VZ:
t C bv b6,gZz Y 100 zyZ !* nZX
E$
5G
HG
(Photo Electric Z uZ I : z ]Zg f yZ H ~ .Z
E$ EH 5!Effect)
`g { V$ [k X {)z (Compton Effect) HG 5GZ 4F
+Zg " bZ (Z Cet .
$ Zz hz ~ Vzg @*',gzZ zg Zz
X DtV-|kZwPGZZ eX {@xLE ,q
&**
V ~ T wY g Z0
+1q-Z ]zGgzZ ] ] CMc* gL L
&**
]Z y LE 6,
( E q u a t i o n s o f S ym b o l s ) ] Zz)

(Man the Unknown, p-15) 7gzZ Z(Abstractions)


tV-|kZ (A.E.Mander)g bZ
X @*
x)g fkZj Z~h ~ yZ  ~] L L
E5_
54G
` G Z=g f kZ 3Y yZ ,q gzZ {z yZQ M h
E5_
& q -Z c*` G 54G Z (Reasoning) c*(Inference)
V# D {ot y i W ]uZ z x )g f T
s !*
7@ L{zp
(Clearer Thinking London X /Z V |
1949, p-49)

# z~gz{gX :}D
:X}Dsf `gs
115

 Dtzz ]Z W,
Zz }yZz Vzq T Dg Zh
$b c* +]. X1
VzqyZ **
Zg { Z',
X}@x
V V D zGq -Z tq T $ yZ b X2
G
0kI4$]Z6,bD YD W~g}gzZD YD
gzZE
X CYCz%
{@xgzZ"}g {z7~gzt
Zg { Z', / a|q
C X3
Xg W~
Z ! Bx s Z\ W/
p Bx s Z Dt{g\W/ Z
%KtzZ}
.H ,g6,]Z W,
Zz }q -Z ]]Z f KZ
-Zq
g h]%=<
/k',Vzg ZD :X 7
/
C / ? YgzZ
C
$6, gzZvZ yC
Z< Zz g
/ W7t
c* ZXz!*
~
X N YW~xZvZ Ds Z Z |N WX ;gY`@*

D~V iZ6,
X 7Z}
.~] c* $U*
" +]
tbh . NVf f
p1n z Z}
.kZ e: y9]uZzyKZZ
# zzz
VZpLE ] :s ZHE X c*
&** $U*
" +]
Z _& h .
g2Z
wVzg * `g0 wY ZX S~
+e
gzZ q `gZ
# 6,g wV
Hc* (Laws of Nature) ]y
x **
[zgzZ m `g Z}
. 1 kZ }Y 7yKZ 0 [z
[zgzZ% `g @*
zzt}it
HxtZ
# 1 @*

gkZ V:c*
c* g yZ gzh
+].V- X g: ]gz+ Z}
.a
116

X qhX3AX ;g `Z Z}
.wd]
k @* /Vzg ( 7Z}
6,l
# 3 HEL L
. c*
zG Z}
.x ~ & ]!*
kZ bgLZ
~{gzZ H~yZy] x 0*
gzZyzg Z e7]gz
U x zGkZ Z}
c* .Z ] ]g @*
gzZ F,
lZ D~
ZzwzM g @*
gzZ 0
+i KZ {z
(Religion without Revelation, New York, 1958, P-58)

Y Hg w+Z {gagZ<
/ZX !* C :!Zi Z
6,
_~ ]gg Z
Y gzZvZw+Z kZ
ZO g Z<
bp H{z ;g CetbXZ: ,h
+' ]uZz
gwV ;gVY {z ;g7[Z wZkZk0*
X6,
Z Kg KgVzg ZD H D ]!*
~ Vz}g kZ b
lp
 c* kZ bpC{exWZ V
: [Z ]!*
{ Z r Zg Zx t X ? W~ V2 Z +F,
H spy VzigZ
ee:tDh
+].p@* 4 *
7(Super Computer)R,
# wgzZ ypyZgzx ?
HD|
p Hsp~ kZ lp

@Zg Zxt?e:[Z sp~x +F,
VzigzZ p!*
,Z }
: [Z wZ} (, kZpc*
0*
VJ-g 3g Z@*wzz x KZ ( x4)t{

gt v i Z6,X lpx jZ ._ ]gzmZ e
g
p mC vZ wpoZ @*
!* 7{ c* { ia n
i } pg
117

u!gzZq $.6,a } ia izg 21 c*


-g !*
e e}@x|gp bh
+].
u a * !*
@YWC ^Z# @*
WC h wp{ ia, @*
!* g Z
C
g 7]gzgkZ [Zt kZ VX CYQ lpyP
~p ~ w<g}@xkZ Y e
/ZX mC wp} ia Z}
!* .
T zZ} ia {z ~}g !*
HI Y6, UIwpwZ Z{z
s
# z ]uZz b :X u{ c*
i wq ]g
]
w2Z X c*
e 7 ~}g !*
:L ZgzZ~y
Wp gz
] 2Z +F,
Vzit ex:t pZD (Forces) V~
+]
h .kZ V- X W~z lp{z :
L pg ZgzZ W~z
lp g66,yZZ6,vZ sZ e~ ]YgzV Zz W
t c*

X c* 1
g Z c* vZ[Z eZX
~yW HZz W~z
] ] E ^ E ]] $ $ ^e ] $ ] i ] ?j mF!
( 25:$ eW 30:xzg ) q i j]

K kZ gzZ L L :,
nQ }igzZ y W ( |t) ~ VE F
?B }i ZzW"Z
W}i # {zQ
]g: {g kZ zgzZ c* .] kZa h
Z} +' yZZ6,|kZ
P 6,
C (Law of Entropy) g **
L Ly ] b ;g `
X D7]oh **
+ F,
.
118

(Law of Entropy)g *
*
w!* -Z6,g wV f
~}R,
q -ZaKy kZ
e wVx q
tVgZYc*
:Ww!* g {e{e{)z{ (Y cuC
h}R,
tgzZN Y ~ :W{ c*
i ZNh { c*
i AN Y qz **
(Mix) d~
kZX N Y {e{ebwq]gZZ w!*
8 g D h7e
-gC
c*
g g **
 y ]t X g| (,g **
yZ M
h b
7tZZ C7 lpt Sg~
qm{xi Z c*
Sgf(,
B; C }Z]zt]guZz ZX YYc*
!* `
t |{& kZ [ZX}g {e{e`w!*
Vg ZQwZ e
XN YV lpJ
-vZ LZ\W ,g6,
]n
pg
0 lp Z z % Z K -Z6,DY hH : ,g
M F,
q
_Vp 1
V0Z]~VY5 V (Order)K
M F, Vg
m{6,
+e `g lpZz%K
0 e6 6g "
Z m,
M F,
y ** gzZ y Dl
~0* /~ Vzg Z m Vzg (vgzZ }i
He%4
Y Zx ? zz** W._wzo ]Zg
Y**
6,~g ) V V\W ? W~z lp H| ${ Z
# ~e
X ? W lp Hw!*
KM F,
Cgzz H ?D7tVYyZQ g ** /Z

x Zg7 e $7Z C+Z S0
$ ZgzZ e +Z Z
Ysp~VZYsp~V\W Zz lp{ CY s
119

wN Y0hV-A nY 3uZgp


N Y ( Fins)VnY
ZYsp~V]BZ f lp{~Vg h ZN Y6,Vzg Y
Ysp~V-!gzZV Zwzexn lpzg `ggzZ}i3
TgzZ ,{ .Z Vzqg " yZ
/Z6, k\ZX ~g7 ~
# q KZ kZ
X B@WgzZ,: tZ c* t

"Nature is a Fact, not an Explanation" :|q
-Z
7]{zZzq
-Zy ]L L
:[p H"Cocil Boyce Hamann" ] O%Zq
-Z
.0Z]
H[s Z} Wy$ kZgzZ ZL L
+zb
Z}
.zzkZ H1 @*
Wg 6 {z~{@xh
+].[Z*
@Y
nkZ {z H0* Z 6 T
Y Z b y{zy
Wz
g pd -Z 4Z ~ yKZ Z C
$z q g
!* t kZ Cg
]!* / iZ%ZbTx OZ
HW~ z t Z x OZ 0Z ]t C xc i Z `g {

.3t
yZ LZ Z} igzZ {@xkZt |
H ~gz{ c*
X z0
c* +ikZT @*
)g f2Z x
(The Evidence of God in Expanding Universe, p.221)

yZ H ?7|t H, s Z H5 \Wt ?7|t H


2Z ~kZgzZ] egzZ ZnZ b Zz
zgzZ c*
? ;g `Z
120

QYzN YvY Z b
ZnZ Y%yKZZ
# P Vf f
=s **
X ]!* +
Y{0 z yKZ
i{g !*
Z6,t V Zz gZ ]y
X ;g W V- z ** .:!Zi Z
Z}
WgzZ<
:HV-i{4e [KZ{6WgzZ}g ` 1
$.~yW zkZ
o oF ] %] n ] n m $ $ ] ]. f m p$]
( 27:$ eW 30:xzZ {g) n v] m ] ] lFF$ ]
ZZ zL L:,
yW6,kZtgzZ }{ Z eZ zQ @* F
X Zz {zgzZ~}igzZV Wy1
ZgzZ
n` znZvZ t]!*
~}? ~(, /Z

gzZ Hx4Zz W:WnzZ : z yKZ}uZ
#
G** Zz W:~=p]Z &
Zai X ]!* + sp~yKZ}g7Q
 c*
nkZ ** Zai TX @*
{ Z c* i{ Zq
x { c*
~DvZ {zgsp~]Zg fXvY
IZ KZ X x y
LZ V{z }kZ {z ]gzqT ~yZ n{g !*
z
: !* g ZX }} yKZ{g !*
g 1 {
z 6,
( 4: $ jF ^ ` ] i ^ ^
eW 50:t {g) n u g

c*
}g gzZ x{z C]~yZ }i L L:,
k0* F
~[ Zzpg
X
-Z 0
eg !*
q +iQ Dg Z
Z 0
+i {kZ G {z ~g Z]y
W v {z
=s ~(,p]Z &
-Z ]!*
q +g Z ]y ~uz {z
7Zz VYg!*
W $
121

g Z Zz Qnw1YHt~wqZz
X Yc*
yZ g0
+i[xgzZyjF %N<
gzZ Z}
.% ZMV QVf f
Wg Z
{g]gzHy Z<
gzZ Z}
.Q 4 V ZzpgyZZ6,<
gzZ Z}
.0
+i
X ? CY
g9X ~"zz~
n6, Cg DzkZ :!Zi Z
V Zz kZ D9 kZ ]gz (Conditions) _ Z
X @*
z ! x kZX { yKZ
{kZ D9 kZ 6,Zg Z **
X Y7q! x yKZ%G ~0*
*ZzZ {zkZgzZ k0*

& CmZ y]!* ~]g<
 X G** 2Z t{
yZ V2Z i *" <
gzZ Z}
. X ,g6,wVq
-Z sn
~?t6,i Z~g $
+6,gwVX YYc* xq%zz ._
7g Z
w CZ pgzZ ~qg KZ
/Z p x Z e Z e 4',
i6,w 
c* x~qgb!*
g Z pxr!*i = Z 7xt e **
**
ay6,
+._y KZV-X Y
gzZvZ Zg f[ZX x{ ZZz 7xZ ~g $
<
XN }~i *"
gZ h6,
]6,V [ Y izz [g Z~g $
', +~Vz, Z
` Za b){ zZ ^ [gz$ b g [g Z] 46,
,Y**
~ga}uzq
-Z ~Vx _ 0* $gzZ^~}{]
` Zzg-
w}}g7 CYW" li ZgD[g Z ~g $
$e6, +|
kZY Y} 7Zw Z y z!*
xZ k0* nZ `}n r z
122

X g ZwpV;y LZvV-X 7
Cng Z

" <
gzZvZ ]o]!*
kZ ~]5Zwq]g bZ
Z e Y 0
+Z
kZ }[ +i [x:gzZ Yq Vp : yKZ i *
:Hs Z ZV-|
g s Z @*
W',
Y1{ ^
,YV@ZyZ L L
+" C
gzZ {Z ~uz Zq g <
n
!*
kZ ~ <
no6,gi Z Vs Z
(Legal Theory, p-450)
C{ gzZ 6,
g
]ZpgzZVpg C
V;zg0
+ii *"Z} ~{z
.gzZ<
6,: Vig WgzZ _ W~V0 DgzZ {zp CW
t Zz q znZ 0
+iZ 70
+ epv
iQX f
X gz~]g0
+iT n i W x c*
ZP
zz kZ FZ ]qV ZzpgyZZ6,<
gzZ Z}/Z s~uz
.
V,Z 6,g~ ZZX H6,kZ :gzZ 6,g 9:+ VrQ
$.0
W +i yZ c*
CZgzZ ~ Vs+gzZ Z}. VM M h{@x 0+ i
$ 4
A /ZgzZ lpA w
$ ZzZ yZX [xgzZ yjF
/Z k0* %N
t X Y7q ]ZpgzZ ZzZ
w yj(Z xyQyj
X Y7qVpLyKZ%<
gzZvZ ]oZz]!*
kZ|
@* 6,
y' Zg { Zg0
+i KZg eZ}
. 7g eVZzpgyZZ6,Z}
.
ZvZ @*
ZYTg6,5 Zg
g Vz ]8z ]mZ V-
123


X ;gN~wqC
Dg
/g Z c*
0*[zZV:c*
', +]
gh . ;g YW: i RVf f
sg we 6 6{)ziR, X VV VxEgzZbh
yC +].
-Z V g Y g(Vzq Z6,,qh
w1400 J +].X g
6,V [ Z6,w1400 ~ gz Cc*
F,
+]
h . ` WgzZ Z [ Z6,
X g Y ( Apply)
w 1400 H, s Z nZ s Vg Dz kZ :!Zi Z
 wVzg ZD
?7}W xECc*
F,
+]
h . ` W]x [ Z6,
~[kZ yZN Wt }g c*
ZD%ZkZ ** g
{t Y Z6,B
X {wi ** z 7 yKZ [t
# D:g De
)f tigZ $',zv @*
', .
Z} /Z~] SVf f
X tigyZgz@* . ?g%VYv 1Z}
Z} .
kZv .zz~
2~.~(,
-}C
J CgDzkZ :!Zi Z
af LZx }g \vZX [Z*tX ~g Z)f Z}
.**
tig
Za tigatC
** Xn i WyZ @*
 fVx 
kZ HX ~g Z)f [g b x Z gzZ yT tig LZ ]gzZ
h aVzgp
e ?H7Za ?H7Za {g egzZ kvaVzg Y
Z ZnC
!V ` **
Za {)z Vc* ayKZ ?H7Za 0* Zza
gzZ Z WgzZ
Za ZyZaJ
-Vzg Y} (, ZzLgLg ?X7
k],
} (,
/ZX 7]x { g f Zq
6,] ZvZ -Zq?7
124

uZgp/J
-q @*
-ZC . ZpVzuz n
/_ pgw V' >i D
VX N YyKZyKZN YzJ kZX CYV
/Z@',
-] Z f
CZ j^
,Y** +Z {fa8
,YX ,qz~iz0
z^ Ztig
b ZIvZg Z)f kZ N Y{gv
} (, /Z~]qyZ N Y~
ex =lX ]!*
Xf Z **
gzZ
V x gzZ n - b 7Z \W LZ g e
pg zJ Z
-h\W @*
VJ W Z i Z 1 * ADlgZ
B]y /
WPyW
]g]c* aV Zzpg: 6,
gzZ Z}
< .Qiq
-ZX N Y
X g^Y[kZ b3 CBgzZ,g# .7
}
k#q ^` n ^ q o ^m ^f&u ^` ^q ] ^` Fn n u] jn ] ] ` $ m!
o Om ] `mm] j ^ $ ] ^n o n ] ^` n ^ r$ $ h^ ]$ n $

n $] ` $ m! o m ^$ `] k ] fi ^$ ^` $ t] ] p$] vFf

F ^` j pri O$ ] o % a ]^ ^` $]
n ] m ] mi
] i ] ^` o fm $
O] o m] q ^ E ^ oj#u ^ F $ ] o

( 33-40:$ o ' ^` $] e^ n $]
eW 36:nmF {g) o vf m

` **
Z kZgzZ c* +
{0iT }i {%-ZayZgzZ L L:,
Kq F
gZgzZVzgL~ kZ gzZ D 3vt T
Za ]!*
~g Y`~yZgzZ 
yZyZgzZN 3VnZv @*
T]Z f {z u 0*
C ?X D7~g Z
/ 7 V;
]VYtQ c*
{z { Zp yZp c*
V ,q Z }i {z { ZpK Za } h q
125

e ~ T ]Zg
f -Za yZgzZ Y 7t ,q
Kq
6,Z {z gH{ Zga`ggzZ D Y {g~}0 - k{z y 
+Zq
+egzZ vZ ZzDgzZZ H0*
gHB2 0 t Lg
wWt `g: *
@Y b c 1
Z6,gL^{zJ
-V ,
}g }g t gzZ $
W y ]Zg: gzZ } Y 0
+e {z
g~LZ LZ
!lg Z /
~
yW
.,q{y~yW
Z} kZvt6,y
 ykZ ]!* W
Zzg~ [
Z Iw 14006,gwVX ~y } i Z0
+Z {z
+Z eZX q{z Y { i Z0
{ i Z0 +Z H0Y Z {0
+iv LZ
$WgZ {gyW
~ 45e p Yv c* $g~! l
e yp

Z X ? YygzZ {z { Y Z {0
g +Z HX e 0* +i
Vzg )nZ }D:^ i Zggz {z spkZ }i Bvb
y@ga
FmZ ~Dt c*
etyW
X N Y:C
!*

kZ ._( Probability) ~gkZX {)z ..UcU
ykZ ]!*
yyW
bZX Yy ]!*
g} i Z0
+Zi q
-Z #
vZ [t gg g g" {
: yZZ [Z H X {wi **
z { LZ D s Z R Z C
N W ? N
W~y
W Zzt zhgzZz!WzmvZ-]|wg}g \ nZ
~!*
=vZX N W yZZ6,
X ( }W ) [ AZgzZ
yW
126

8[ !*

H Za a
?H

yKZV` VgzJ
-|DkZ `_[ kZ\W
/Z
~Vzq~]X 7 lp
/ tX  ] ~g7
C
~ ] yKZ X ayZ CCt e
Hc* $sz Zz Y 0*
{X p!*
gzZ!*
{ c* mZ ]!*
i kZ **
]JZ sZ
| xg 3 YZ 0
C** +i KZjZ (gZ
# yKZ Zz 0*
%~}
nZgzZ @* [x~0
W ** +i *gzZ ** zzw **
q i 5hZ
q#
LZ {zOX DzzK 6,5gZgzZD eZ Zzy
-aJ m
8 0
X +iKZ~wkZ ._V6&gzZ]q
x Cg lpyKZ g Y}7 t &{z m:g DW|6,
/Z
, Z VZzVZzg lp2Z {)z0
+e`gtX g Y DZa 
V Zz YW|pX W7gzZ Z]ZpKZ
}
~# WyKZ WX Lg7ta
.mZ] g66,
mZgzZ J Z hX sz^~|zakZgzZ L LX VY
a kZ }iX sz^~ anZ VX { Wa #
}
.
127

X g } &
+ZakZ V#%X ~ VgzZ ` **
Zb b
X }~1nZg Yaw
sp~|zakZ c*
akZ yWXnWxgzZZ @*
}iX g Y ',lg !* g
$~ Vzz]t } Z Z W
v WX Y: T o
+eX sz^~]g ZwgzZ zgZ `gX { Wf3akZ
0
pVJ~0
+e** ;~LZ }iX Z~x kZ
m@*
|
vgzZi Z iR, h VH9} i Zzg ]**
Vc* Z H
k kZt @*
kZ t X
 ]o ]!* ~ # .yKZC
} ]nXn
yKZ
X Z (,
yKZ ( 3) X ( 2) 
( 1) ] ng e Zz Y Za ~ ]
tX 7]i YZ { k 
Hc* X yZ ( 4)
7ZX ,: ]Zp~=V
**
, ]ZV Z, Vz ]ZgzZ =XgzZ yKZX g66,+ vZ
C XgzZ yKZX N Wx yKZgzZ g
-Z~
t+Zq W D 3{z @*
 V- XnCZ5gvZ~ Zi WX:g6~CZ5gvZ **
Za

X :c* g Z 6~<zg0
1 gzZiZyKZ
+ZnZyT 5g}',
eW 76:OZ {g) ] ^$ ]$ ] ^J ^$ ] n f$ ] Fma ^$]
( 3: $

t eX ~ g s { Zg SyKZ " L L :,
F
yZ egzZ}
}
AZaZz t gzZ hwZ e zg yTh~fyKZ
!*
t yKZ X}[NZa LZ e 5g T ~} ~ Zi WmZyKZwi **
128

a x xLZ yKZ s ~ ] ~g7 { z7 eLa yKZX J-VzuzZ Zcp6,:XZ ] Z {z c*


{ LZgzZ wn
LZ {zakZgzZ Zz ?gzZ Zz =
s L vZ } ]!*
X @* y- O + ]!*
}Z
+
nx m{Z\vZ ZZan*{z @*
c* wtyKZ
X \~g!* gZ
1
^n ] $]$ ^%f F ^$] jf v]
eW 23:y>Z {g) q i
( 115:$

~g ?tgzZ H Za g Z4-Kyt?H L L :,
F
s
Y: N*

:c* yKZ vZ
HZz(F~yW
l ] p$] ( m oJ oF a ] n e p$] fFi
eW<Z >g) ] m ] a $ u] m%] f n nFv]
( 1-2:$

g 6,qC
{zgzZ 1 ~B; T ( vZ ) {z Zz
!* ',~(,L L :,
F
?} i W~g v @*H Za 0
+igzZ ] T ( vZ ) {zX
wqZiZy~
@*

:c* (gzZq
-Z
$W 51:
( 56:e GG"W g ZZ {g) f n $] ] $ r] k ^

 ( gzZ )nZ ZZaV KZgzZV 7gzZ L L :,


F
X ,~{z
129

ZzH @*
W7Z WyZ ? (ZZzH
# ]c*
7yKZZ
]gx t V;z B@W ~}T @* akZt ?t
6,\W vZ[Z Z E<XX c*
W ]ZpZ 0
+i @',nZ X c*
W:
z F
yZZ Za gzZ g D 
F6,]z=+ W? aS
vZ \W ]!*
]!* kZ ]gz[Z ~} W |+ WgzZ Z i Z
 Y Zz hX Le H {z,KtgzZ , Z
 GxgKY A
=s gzZ ~]**
X ]!*
~ ]ZpgzZ ,g Z
/~ 0
+i KZ \W !Yg /
zt
VyZgzZ **
Ysp~]ZgkZ Zq6, vZ c*
\Wy ~~g Z g
Y@*/
g~!~(,
Zg7
ztX ** z{LZ yKZC
X 0
+
ix **
X ; g
]!* X DkC[ZpuZwF WN Z hz6, 0
+i
z Zz W{WX 0
^
+!* GL8gEsQG39J (,gzZ yZ a 
N Y {g H g: V {z ,/wg ZD VXX Y 4-
g ZD
vZyq
7a[~{ g !* X gzyq
-Z -Z 0
+ kZ ?
i!*
VkC', yq
Z', -ZwF0
+i *t y s[XN YK
+
{E
X :ZV-~yW
^ m e ] ^ m ^%f ] ^ ( n E ] o j%f F
( 112-113:$ eW 23:y>Z {g) mE ]

n{z?g6,}ik',2
 g \vZ ( #
c* ) L L:,
iz', F
130

Bb7 V Zzpg[ ( \ W" ) y c* -Z,


yq
DtyZ ]!*
kZ]gz ! ]gzg Z z
z N Y ~g7 Vc*
g Z)f KZ~ 0
+iy JZ kZgzZ Y Zg Z
z
vZ
## iz',X } zD G**
) !* z
g Z 3igYg
/
vZ BtxCZ
: 
eW 23:y>Z {g) i j $] $ n $] j%f$ ] F
( 114:$

kZ ?l} Zg V;z?Z Z 
]!* vZ L L :,
F
eyY
f
 80
) !* +Z yv~z* yKZ ~ * ! sp q
t ]!*
X 'Vc* wt {z @*
6,X t~ Zi W~ @*
0* CZ 7 5g
a}Z  ] ag Z
+yKZ {z c* /0
+i
/0
D~ yZX ~ g Z +i{g ,@*
V  ~4]y
Wz *
]y
W Y g /eizgP *Q 7yv }Z
/Bg Z +
}Z
? ]!* +H ** Z0
6, +is
yEZ [xz c*
mZgzZ ] Z  ]!*
Dt
Lg~[ZCZzgzZ EZ" wBBVpggzZ ~C
Y7
7yKZ{ggz[gX 7]zp?Vzg ZD
*gzZ
ViZ ]q ~C
c* yEZ yKZ ~ w $
@*
! x ~z* ]y
Ws: mBvZakZ D7W, iyKZ} E
O{ c* %N
X : Hg ZyKZ\vZX ~gze
$.a
131

$W 13:Z {g) h ] % _i # ] e ]
( 28:e
vZsyEZ V Y{ W ( !gZ) L L :,
c* F
 bZ M 7yj3%gzZ g ~ yKZ 3 b Qi8E
~w c* kCZgk\ ,g0
mZgzZ Lg @* +Z}g
@Yyj
X *

* H
! ! *
G~yZX yTyvgzZ}Z
+LZ aVyZ
HaZg{ LZa[x_ZatZp~(,
**
TX c*
g Z
/0
+i ._) c*
g Z
/0
+i vZ ?ce
Wz *a}g ,q X 4 Ha}g D4
~ ]y
Z c*
{gzZ{ yva}g ,qgzZ c*
yZI** 7Zq{Z
+
] ZyZgzZT e** ] ZyZB\vZX c*
Zz6, ggz
Hg [Zu ** WayZgzZ c*
g~]y xV Zz% Z e 1: c*
g Z +Z
i Z0
+]ZpKZ w *6,g:gzZ * uF,: ]V- X
}g ~ZgzZ** /0
gZ +iTgg0 ,@*
+Zzu{wi **
+]y
X } Z Wz*
(Do & Dont)Zz%ZzZ] Z\vZ
~g ZX 6,
VzqgzZ Vzq,qD-qkZ k
Hc* 't ~g Z)f
X YYH~s Z@Z} (,
0* g~
V-g Z)f ~g 6, HHI
CX
g (Z,
** 6; ( 5 ) * JVzuz+ ( 4)]Z ( 3)]5( 2)+
* - ZJ( Z )
132

[ X V7 W ugzZ ' Z ' h',q : ]*


c z+
ZJ ( 1)
E{ !
qkZX gz]oB"
#\W** Wz!WzmvZ-W ]|
twg ~y
[YK {0
+ z ~]y
i {g !* W0
+ikZ gyZZ6,
g yZZ6,V1gzZ VgX **
g yZZ6,V vZ n
7~ { g !*
X ** +
Wx **
tx ~y M KZyW svZgzZ gyZZ6,
{wi ** ,
k
/0
/]ZX g Z
G +i[xByjzZvT et vZ : ] 5 ( 2 )
X]5KZ ~
CP{zX  ] ZJ0]5KZb!*
wi **
X~gzaY 0
+i ~z* ~g gzZ ]gzgo Z0
X t{z . a vZ **
**
Z', +Z
i Z0
BVDg66,
Z ** gzZ]Z ~z* :Z *
yKZ]F, * /
s Zz wDwEZ z X
Z g hZgzZ C c*
_** iz
:c*
 ~KkZX} 7,VZ yvzz"ce
** 8x
eW 6:x Z >g) ] ] # ] e oeF ] ^ ] ^ j ]]
( 152:$

g Z g R
}g vnp
/ZF
F6,
s Zzwz]!*
Z# gzZ L L :,
F
:VY

X zzs g Z g R /Z ._s Z
}g v
 yZgzZ |$
** +ByZ ! Z" +Zz : u|B+Zz /
X YHu|Bw zyYX YXeC

HZ (,
X { k sptig :*
O zZzzgzZ c* *:O zZ /
133

YHyez Z ]5~z*x :dZ


# X yezic* /
Zg7Z
X ~gz**
:w zyY
w ]i YZ% YZg : h YH: Oh** /
:Zz bZZ Zg -
X Y c*
m<!* $ Z X Y H: wEZ
Ywd
X B:w kZv @*
h
t** e:ZzZ Z D VZ {Z
+Zi} n + ~g6: /
HZ (,
X { k
Z 1 ~ KZ} T ~(, vZt :
** /
V KZz!*
nZ
Hc* s Z3
gZ yKZg Z%q

3
X ;g Yc*
} (,
} (,
( 'YHVzuzgzZ ** h )^bZ
P]!* /
H
X { k
$._]gz7Z ~ vZ ? :c
wEZ ~g e yw /
Hc*
X y-V Zz ay
g Z w ]gzX **

y-X " y-gzZ !*
C vZ :[ AZ " /
6," S)7Vy-X Yx 6,"gzZ " e
:HV-{}g f @*
{ W
eW 2 :{Z >g) Ov^e ^m ] m _6 n O$ ]
( 268:$

"gzZ @*
Zg e( sp)"
$"y-L L :,
F
134

e mZ Legz t C +" Y e


X 7~}Z /Z
W+ W]!*/ZXceO (Z 0eVzuz gp]
t
HkZ\vZV`\WzzkZ G
V-Jv{ k
:c*
eW 6:x Z >g) _e ^ ^ ^ u] ] ]e i
( 151:$

{7c*
6{z{ Zp,
5: d JgzZ L L :,
$ F
~g $
+y ,qtY
s !* [AZ^C
Hc* "gzZ "
6,
6,"gzZ [ [xy-~gz {z!*
C JkZX k
'=g f
+ LZnZ K 7tt ]g~ xsZX 6,`zLZ ~ 8
gzZ}Z -g
 ~gzt =Z X
HH I o %Z Vz%a z',
Wz ]
  hZ Vx X N Y G }g Z Z Za z &Zp
M F,
: F,
/
6,
C +]y
VzZ g { izgPgzZ,ntut kZ
WEZVz'
X ( }W ) vZX ,
s
} (,{)z Z [Z Z$ o6, **
+ ** Z h ZV - : {znZ
+gzZ Vp V*WVzuzt] X~(,X 1
}Z ~] Z
/Z X
{g Vzuz 6,]Z LZX N Y
/Z ~(, b F,
0
X Yyj6, +i * ~g BB]y Vzq
W N YZc6,
:]Z ( 3)
Dg (Z qzq Byji :x Z i B,
gC F /
Y
 zi Z i m<!*
# X ~Z Z Z{e{e
**
gzZ 7, @* Z Z i B
i @',nZX ** ) ) B F,
~
135

zz VX 7wZ F,
~g t uF,
))

/Z X F,~g {z @*
t p ~g6 ~ i
X _0] V
X*
* !*
e
** Z Z > 2iBp
) ,Zgizgypg** /
 O~g**
gzZ]]~z* ** +o
{ g wqZ : M /
0 gZ ~z* Z +
M OwqZ {g+
/Z ** M Zg
q
** zyx zo{ g  D Y
8z~F,
X {)z**
w'tig
**
TJ-V }uz LZ ]!*
h._ V6& KZ :Vz]9( 4)
]!*
- W,
J N Y 0 Zz q {Z
ZILZ m<!* + $ }g {z @*
[|Z YZ B CZ',c*
Z **
zbZX ~gz**
gzZ Z',6,yvw z yY LZ zgX Y H I kZ Dg (Z
i uzg:B;
Y H I y!* /ZX Y zgB; gzZ Y ~ F,
8{
Xzggz$ yZZ 3YZ',
~w : Iy!* }
) !*
i /Zp
kZX lp 7V7 nq
]!* 0
-ZC +it *g (Z( 5)
:*
Zz qznZ 0
+iZ 70
+ pgdf
i s n
g F 4 V*.6, ~ 0
6,yZ N W{)z Vc* + pg=z6,vZ V]q
i n
X* b ~" **
*: {C
136

~gZpgzZ ]) ~ yKZ C t Z}
. : sZ ])( 6)
~
9 CCZ ** z',
~g Z0* xsZg gzZ xsZ wgz Z}
Wz ]gzZ z y1 .X
ZpgzZ b & Z
/Z V; X
rg:
z
/ V Zz "z$ZgzZ &
C
nK]!*
g ~ < ~ KkZ X 7`w mn
L z yW
X c* \vZ #
 } .7`e $Wq -Zs
] i ^ e ] jm ^ e m # ] kmF! j ]] ] gjF] o n $
m F] n F] ^q # ] $ ] % ]] $] ?n &mu o ] m oj#u
^ n q $ q o
WvZ ?Z
ZgzZg Z ]c* # [ 
wi ** }g v\vZgzZ L L :,
t~[k0* F
X N Y: w'~ ]!* B VyZ Z @*
-V #
gzZ {zJ t Z
\vZ G X g 7Z ?" ( g B Z ?z!*
nZ)
eW 4Y Z >g) } ~c iz
( 140:$ Vz
gzZVo
z gzanZ , K yW
x Z ~gzX B {znZ
( 153 @*151)e
$W x Z ( 177)e $W y>Z >g a
$W {Z ( 11 @*1)e
X ,_g{ggzZ]ZZ >g
) a~40
+ i ] Z {g,g\W
i ~z* ~g z{ c* /Z
G y xi Z i Z ]yKZ~uZ >gX $
7{ x Zg W0
+i ~z * ~g %
: !* g ZX Ybq~]**
g 1 uF, -Z ~X
q
] ] i kvF # ] ] ] ! m$] $] o o ^ ] $ ] o ]
D103V] E o f $ ^e ] ] i v^e
137

) " i n L L :,
V yZ Z ~ }g yKZ (C F
h VMgzZ ( 3)G wqZ( VM ( 2) W yZZ ( 1)
]!*
Z gzZ ( 4) SVzuz
X Hg (
{g {g ]y
W H: {C
b
/Z !7 {g t
.:
VX H O Z3 Z Z} zVxgV({zX 7
~WX, HV;zp CyZ
ziZgzZ * zz;
/
@Yg
V- yKZ ZzF~ ]y :
WX Y c* / 6, Z]y
C W{ ]Z g 
:}]
o n f e m h]
pjm r] E% m ` $ f m% o ^n u n u m

o6 ^` $] $ o n rm $ $ ^ n q ] o o m i oj $] j n n ] j f u^
(10-17 Vt^] Eoo# i e E ] ] i o pFO$ ] $ o

}uzq
-Z, 3i7: z ( yT)gzZ L L:,
z F
LZ n v [Z ` M Y}tg ! l } x
}i zggzZ { CZyZ0 +{ LZ LZ ~KZ V
G$
>{z SE
5G4G : (Z
/ ( p ), ]Zt @*
C e bV
"kZC
gzZ @* 7
{zX a v M Zz
h
X @*
yKZ,q 6,mZ X m,
yKZ * KZ *
! [sZ yK

X i WyKZ ,qt X y~CgyKZ syZ [%
6,
]yW * yKZX0
+iEZ c* x c*
F, yKZ
Zg {z ;g Y36,
138

V- vZf W F,

X c*
o ^n % ] nFv] $+ i e o o# e ] o o# i x]
o oF n aFe] v o oF ] v% ] o ]aF $ ] o oFe ]$ n ? ]
eW 87:dZ >g)
( 14-19:$
G$
* ?pX Z Zi gzZ H c*
[g HH,CZ T Z {z[x SE
5G4GL L:,
F
]!*
t X Zzg !* 0
W F,
gzZ 4]y +i
X ~`( xsZm) .gzZ ( x?Zm)6Z',
Zy~`

:c* nXd $ *{}g
i ] j$m m$ n F ] ]$ $ g $] n % ] nFv] ^
yZ 4y ]y
WgzZ7 ZgzZ 0
+i ~z*gzZ L L :,
F
e7x =?H s nV
eW 6:x Z {g) f
( 32:$

` w[g LZgzZZa KZ 7gzZ Z* 0


+i Xv {z
ZX g~
x Z u ** X
$iZgzZw*izgz
M iz d

:c* ~}!g gz6,
b & Z KZ {z @* 0
^ n ^ n ^ ] n ] ^ jm ^n % ] nFv] mm ^
^ n ] ^ fu ^$] $] F ] o n m$] 5 ] o f m
eW 11:{g) o m ] ^ ^$ _eF
( 15-16:$

 Zg7Zg7 $ikZgzZ 0
M iz d +i *qZp L L :,
F
v{zX CY 7Zg f~kZgzZ~* Z wqZ Z!$
+Z
c* H !*
 {z W nX 7
',gzZv WZ ~ ]y
139

D H{z wqZ
X {z gzZ n* kZVrZ
3 kZ ] D ] kZ l
}g vZX ,
X ( }W ) 3g6,
wq
] wV1g Z Vzhz
/Zk\Z L : qRZR, -8EyZ :g
E,G
X @*
Y{g {' V}g kZgzZ 0
H~: c* +ikZQ......... Zz
+ZVpg 0
V0Zg ~$ +i { izgPgzZ,: ]NZzyZ
ZWpg Zzg]G, F,
X Y7aLZ }g } (, 6,
W D Z Z]vZ6, W yZ !x H
6,*]y
gzZ F,
vZV6&,4KZ ,{ Zg ZfgZ
/,@*
] ZvZ0
+i ~z*
@}g ]!* -Vzuz] ZnZ ,wEZ n
t X F=gf J
/Z
!
:s Z 
K~(,~(, + Th~ kZyKZgzZ ] vZ
V*
g Z h6,X ~ ]Z f KZ yKZp V*
K{ c* X ~g
i
gH: e Zwz Z b
ts ZnZX c* {X
8qyT{ LZyKZ
gzZ Vp i ZZ}6,kZgzZth f
e x gz=
JZ } ZhgzZ VE
+F, K  gzZ }4Z ~
A (V
z Zw~
W Y Z b A gzZ ciz?gX }4Z~ciz([Z
X B 
5`e
$Wq -Za
-Zq
kZ b & Z KZ {z @* JVzLZ \vZ
{ W [Z+F,
c*
140


:c* g ZON Y$[Z
1
E ^f mF E ^f e # ] m F `j vi ^$] ` `
( 16:$ eWX 39:%Z >g) i$^

tVYbV c* zZyZ L L:,


s ?v Wn6, F
Yg ez}} ZX ;g Zg eVzLZvZT[Z{z
yY ~g Y| (, i
+ /e 50 ]g Zwzg Y ]
/T~ /Z v
/
]gzKV ]!*
V;z c* kZ H ,
Z', w<g{g Y
?g]H~kZ vZQ,: b & Z KZ
/Z [ZX ?x ZZ
#
n Z, F, +g { izgP0
6,VzZ +i kZVzZ
+ EZ]y
W v {z
ZggzZ Vp+ZZ g p \vZ
]g{z N Wx
: **

:c* V-g gz6, +VyZXe
{E
^ n m Fo E ] k#q k^ kvF # ] ] ] ! m$] $ ]
( 107-108:$ eW 18: Z ) u ^ f m

A n Z G x ( VMgzZ yZZ v {z " L L :,


F
+(KZ LgzZ l g {z V X ]!*
: $ kzZ
X
e
{ eZ y!*
$ 6,Vz LZ  ! zC{ i Zzg
}g {z f E kZ Dg Z
Z V@*
KZ Z
# ]
X 
s Vk
H
h % ] m # ] $ ] # ] u$ ] _i `] o5 ] ] m$] pE ^f mF
141

e MX%Z ) o n u$ ] ] a $] ^ n q
( 53:$

 ? C c*
i6,yY KZ VMz }} Z #} Z L L :,
!" F
GVk s  " **
Hx g
:yQ **
X Zz $.Zz{z
3ge
:BxsZ7V
qz ' xsZ D
Cg Zz wdZ V {x Z Z)
aZzgzZ ZgP ZvX 7! Zy
~xsZ n yZX 
CZxsZ VX~g Zz ZXD cgsxsZZ
X Vg ZyZ c*
~ CZ:ZgzZK:6,g 9xsZ 7~ xsZ ! Zy
X vF ` W
X~ZT,_xsZ\W kZ\WakZX

r" yK
KZ

 t {zgzZ *6,izgz
gzZ 0
+ wt yKZ
i LZ {z @*
gzZ [xZ
z }7~ i Z}
# q { c* gzZ 4gHz =
.~ 
/Ve !KZ ~0
Z h{zpX VzgZ +igzZtX n }
~g (ZnZ ,q ~g LZnZY|6,kZ }gg6,
zZ LZ
:7
kZ:Zt Zjpg (Z Zg6,
g (Z Zg 6, 3**
3 /
z Z Do Z ~ 3Zv
wEZ ]c* HX 7
7b**
X @* n Z D
3z!*
p
X H Y7, wV\WgzZ O
/Z V /
142

8p
: Y 7, /ZX g^ lpc ~g M Y D /
X $B;0
+iyZgzc*

X ~gzZ gzZ bx ZuwdZ {Z r }g /
X 7g (Zg 6,
1zgyZN WHbzgZ ]
# /
Fa Zzs ypi q
g ZD /Z Vz
-Z N Y > / /
X} 7, {e1gzZN Y
Z',

euzgZ:gz7~g (Z}g (,
Xf / /
Xg(ZgzZ Z~x w Zg D hz M Y D /
avZ VZ !^nVZ ~! y!*
i D 3 **
3 /
X
gzZ F3 Z Ee6, **
** e
3gzZ f /
X 7~g (Z}g
Y 7,p wgzZ V; apg yi Z yZgz
/Z /
X Y
KZg N Y~Y cV-Y}i
XA: y /
@* 6,qyKZQ ?7F
Yw{ LZgzZ @* tH
Z'!*
F6,

? HwZtyKZ 7yZX

$W 90:jZ >g) u] n m$ $ ] gvm]
( 5: e

?7~'{z @*
yt( yKZ ) H L L:,
F
D c* +Z}} (,yKZ \vZ
?KZ ~ i Z0
143

X ~g !* g Z ~]sKZ
1
o? , p$], m]
# e e $ ^ ^ ] ^` m%^m5
eW ,82:g Z ) f $
(6-8 :$ J ^$ p]
T zX c* W ! yKZ} Z L L:,
*[g LZNqy F
hN;e~]gTQX H',
c* Z', gQZg ZQ H Za N
gzZ
gg gz6,kZtgzZ} ]~i Z0
+Z kZ{ {z
X :c* kZ 6"ze~VzvZt|XC
 !*
$W 16:-) n u$ # ] $ ] ^ vi # ] ] % i ]
( 18:e

s gz{z" j: e**
gVzmZ ?
/ZgzZ L L :,
F
Zz 
3gZz 

 x D{C
b ~I |gzZ ,: yZN W
X ,CZ7ZIZx gzZ,uF,g7ZI**
6,
X]~0
+ p\Wt
ikZ%gzZ ~ Zi WKZ **
144

9 [*
!

ggz|
zz~ C

._g z ZZ+C
GhgykZyKZ 100~4C
~ y gzZ ]Zg q -Z X f
-Z gzZ yKZ 6000 ~ ] q e |0 ^|
+!* # g s
~v Zz%{gGtX hg *kZayKZ15
z] Zz
~ R 24 Z Y7BX 
WaV[
uyWC
X ;g r6, {tp7c*
1 eZ
x **
a [ 0
+ u +p
g LZ v Zz hg *t ]!*
i)**
V Zz Y yZk\Z X V a qt ]
~ ~ {gG yZ X V % W |e
$Z
z +Tvtzz Hy
WX ygzZ<
Zi%zy |
[Z 9T wZ+F,
yKZC Zt ? *BZ Za ~ <

x Z u +pkZXn yT| @* {z { Zp ~gzZ 'Ya
)c*
}uz gzZ **
g ]!*
G Y W6,kZ DthyZZ0
+Z Za zz ~
C
$.zz kZ x Z u +pV \vZX
Zz e 8 V gzZW w
[gX b & Z KZ DuF,
lzgyT}v @*
c* +Z
y~i Z0

X c* *
145

^ e m $ h ] r] ] n % $ r ^]
% ] e ^ ^ 5 ] ^ e m $ ]! ^ e f m $ n ]
eW 7:s ZZ >g) F]
( 179:$ 5 ]

(Y )KZa aciz yKZgzZX~ ZM"gzZ L L:,


F
gzZ7 X@WyZgzZ7!XwyZ
a)ev, Z7F
yZ ( 0* gXyyZ
X vF,
+
$
9gzZ ]g ~yzz ~
C +Z yKZ ~`e
h ~$ $WkZ
kZ Y @W}: wEZyZ
/Z ]W ayT
+ Vzg Y v,Z X Y Z ~h c*
kZ F,
$ Y
/~
/{z e *
*%
 p n
{wi ** pgg: yvz LZ Q g Y a
X Sg7mZ~ ZzgZe
$Z@
wj kZ {z Z
# X Z y| Za {z @* q
|akZxk!* -Z
@* W7hgzZ~* Z|Z (
wt {zX @* ) 7 0*
lgz6,~
Za y zy zy bZ X Y t <
Z (,
* |
@Y0~zzZa y~~zz
z gz=X *
z Dh
e ~! V
f +yZ DwEZaVzZ
+~z* LZ bT
CZX DyTyv}Z
R +X D~g7
z D[NZ Z e
z
Z i Z X D7wJ } ] syv z Y ~z*
F, /Z m,

]D YVgzJ
-|kZX D YVJ
-|gzf
ea+
146

% Zg ]o]!* ~g X 7q
kZ !* - eZ Z {zX c*

zg\WZz ] f ZBmZX [[
et]!*
WpJ
X @* -5g
` VG;gZ] ty
6, Ht Vku^ p
]Z|)
VGgzZ~ V
qyj~g Zz [ ~g7 , Z%
/N V-gF` **
yZ X DthIZ\WLZ {z6, gZ yZ X {)z **
gz ]) ~z* **

Z }g ti ~ <
9< ,q +Z lg Z*
C
v9zZ,q+ZX }uz @* g (Z=Z <
{ <XG /
-{z 
C
?Vzq +Z :gzZ 7? 6,h
/ t gzZ C i Wg s
C

Hc*
X

x Z x ~zcS+
0Z
_tYW? 6,
 e:x ]z=
+ZgzZh
yZZ Za 0
a1 '-yKZgzZ CYJZ yKZG@*
mZzznZg**

Z<
]!* z+ Za LZyKZgg yu ** /
(ZnZ {zX g
YiB<
X @* z + Za LZByEZgzZ ~g7X @*
7{g Z
7
g ytZ6,kZ:gz Y ${zh
+1 YW7Zz ) c*
YWk
,6,
X Lg BnZJ3 bzg mZ
-
~ ciz } nZ T e 7 / t \vZ
C :tKZ 
} E4J& m{ ng Y
5G z h kZ n Z N Y
I Z nyT !*
$} nZ @*Hy b b~ i Z0 $.}C
+Z Zz e ~yW
X
147

:c* O0
 + +ZZn%ZCyY ZzpggzhX N Y
K~i Z0
n f% F o ^ o ] p` i ] $ % ] i k^]
+ZN 3 { ZggzZVzN \WH L L :,
VyZgzZV0 F
( 40:$
eW 43:s
yZ ) Ze?} 7,
~

:c* (gzZq
-Z
q m n ] $ $ # ] % f m oiF ] m m$] gn rjm ^$]
( 36:$
eW 6:x Z )

) DwJvz]!*
g( ]!*
ggzZF "L L:,
F
N YsvGZ
)vZ VZ7Z}%
Q ( #
I
-4h $
x Z u** X ~ E
G Vz%Z D F g7]* ! v, Z
X ( }W ) XlzgkZ\vZX y Zz#
LZ}yvZ (,Z CZ~+',
 ZgzZ 
LZyKZ{ C Z}
.
h<
X: ]!* DZc6,
L zyW lzgg gzZ Yz~
gzJ
-V s !*:s Z Z x
LZ LZgzZ V V\W wy Z
`
O X X kZ
iz',
#  X Yv W ciz x Z x
X,V-s Z Z xZ LZqiz

^ v`fe ] j ^ ( n $ ] gvF] ?o ^$ ^ ] ^$ ] ^

eW 67:<Z >g) n $ ] gvF^


( 10-11:$

e x =gzZ D F
f g ]!*/Z ( l ;)}qizgzZ L L :,
F
148

s Z Z x( Z ) LZ V,Z : X D: ( q
-) ~ Viz ` W
( 10$ Viz [Z 1
eWX 67<Z >g) 6
,
} kz]x{{z =pLZyKZ{ C Z}
/LZgzZD]c* .
y-
$
gzZ d h
\vZX}YV  gzZ: ]!*
X 
p{ k
H} (,
kZ

?g] tH
Bs
# z ~g7 ]z [Z n% ZC yY Z $ Zg !x H
# [g y!*
gzZ hy ]!*
!* +',
Z LZ LZ O  QgzZ} 
0
+K
Z@ B: wEZ7Z~&& yT
vZegzZg6,
gzZ ~ {z
 V, uF,
/]b!* vZ!W
wEZ eZ c*
tX G gZzg]Q ? g]H ~ kZQ C
~ ]ge
$gZz
]mZ G} Ng CZyZgzB , Z
c*
YZ~h e **
N. c* %kZ @W6,5 Zg
X Y
/~
Z nb & Z XA yLZ Fk\Z
L z yW
<
3g6,V ,Z}g \vZ D {zgzZ D Y 3 b
7ZgzZ 
kZy-%
$
X ( }W )}]d
yW X YZ !*n# iz',! Y Zn#iz, '

:WXZ ]c*W{z{ Xv {z W~ h +yKZ Z h
# ~ lZ 0*
vZX Z e|0
+ LZ {zZ N W` WZv{z l {z@*
zg V 0* /
Zzg
149


:c* g ZV-~yW
1 wq]gkZ{}Z
+}g \
kvi ^` r ] r] ^# ] m$] ^] e$ ] m$] ^
(29:$ eW 41:r] ? uF ) n ] ^ n ^ ]]

gzZ V 3 ! [g}g } Z Hg Z VMv {z}gzZ L L :,


F
,E VLZZ ( @* /{zV KZ
) H{ Ze VM{z
X N Y~Zg
3{z @*

* H
!ce*
D +Z
bg6,]z=O NZ Za 0 C+ b]5~z*
<
L z yW /Z m<!* ce xg { WaG g ZA O] .]!* hZX ce
]!*e e 8t6,YWgzZ J/G zg pZ C ?
43X e **
+JLZX J/G
zZ CZ 7{o?%X W: VY s c*
43X e ** f LZ

X e hoKZ76,:XWZ]x7Zi ZgzZ e ** q0]c*
w V!*
yT 9gzZ X ce buF, gzZ 9\WLZ s


X c* "g8Wp 6XceD
yZ # b :XZ]x
bg6, C
^] # ] vFf o f i$] ^] n e oF # ] o] ]? E ] ?on f F
eW 12:->g) n O]
( 108:$

svZ~ 3g J Zt 
gzZ~X V @* ("#} Z ) L L :,
F

( :XZ Z )? Zz g zc}
vZgzZ6,
7~V~gzZ u 0*
wJ vZ yZZ ?% Zg g6,? Zz " 
CKZ # /Z
KyW ]xyZ\WLZ ?
y W  Ogi%6,
gzZXwi **
150

x gz=X ,: { .Zq
-Z s_yZgzX B
+vZ O4 !* LZ7\Wc*
 /ZX ]c*
4\W W
XB0*$Z@{ ZgvY
e KZ 4 !*

g yZZ Za J0
_i {7~ [!*
+Z ?% kZ :i
gzZ {z{z
/LZ g y
/LZX c* ikZ vZY7
g Z
X [W~1+ZyKZ ? Zz]!* kZgzZ vZ
** 7:]!*
Z (,
Ug lzgkZ Z E<XX Yu**
CZvZgzZcebuF, x Z lzgkZ
/J4X3 e 7F,
e G s nZgzZ G
]!* /J43X e
86, ]!* kZ B{ Zp
V!*
6, t{zVgnZgzZvZY: VYZ (,H
yZX $
X N Y sp~ V'~g X Y Zz h6,\WvZ Y
KZ
X ( }W ) Y(ZlX Y{e gzZN Y0
$g Zz

g:z-
J",
7s
h0=g f gJ
M -| D WxZ,ZyKZ LL~0
+i
H Zz h6,\W
-uDsZ
~(, Z Og:zJ /Zk
,kZ
/._Y AvZ ui Z0
g Z +i p B!*
$vZgzZ
}%i~]**
** YW]!*
z!* gzZ ** + Y,
VZ: {Z
+1
th Q /ZX CYf= yKZ6,g) @*
H(Z [Z W~
~gvZ ,x ZZ iBakZXn :
a}g gzZ 
X ( }W ) yWwZ
151

[t yZz a{ C" 
wJkS  0*
gzZ 
X 
s awQ
/Z~kS ]=g faV
z *gzZ D Z Zt] yZ ;gq yz~ ~g [ kZ Xv {z6,y
W
Zpg V n!x~]y
X W
~g w'ig VMa)H{ZzgzZ r
# g Zx HLZz LZ X
a wz IZ gzZ V LZ n + yg ) +Z
,gzZ { E
# Zg bZ gzZa @Zi bZ g yZg bZ
~ ]5 Z F VMks
- yzg ;XZi%ZbZX 
X egJ g
$
]5gzZ 8+g sz6, VMa EG4hW G gzZ Y MaZ [ X
-i
X g~
Xazy
u~V VzgzZ <Zzb & Z0
GL!Qx X
v ^e ^ e l q # ] ^ F ] ? p j ^$ ^ ] F ^ F p $] # v ]
: e
$Z@  $Z@kS T 
/Z ~ e
X MBh#
" wg[g}gGD 0*$Z@L
:e
e ~yw| ! v] :~B;\ M
-Z ?B70 c*
q s f
Bt]!* ex ]z=
X ~B;\ MX gzy
nf] f] ] ^n ^
DD ]^e ] on i ^ EE

152

( Z )
^Y]Z Z,
{, 6yWK
KZ

M iZ% KZ {y ~ yW
n q W +
4E
5BEZ D g @*
0 ( *@Y H_ iZ%%gzZ Y ZZ a ~ T) EG ]Q
h @*
t ]!* f ,Y]Z Z<
e{^ Z)gzZ] bh
+].
X YW
4E
5 B E
C ,
CDkZ gg gNF, @ G ZD
DkZ :g * E
~ ~{~,] t ~yW
Z ,7,~~{~,Zd $
4E
5BEZ DXn yZZ6,kZyT[g LZ yKZ @*
~gZz Zg e g @*
EG ~
X YYH
(The Greeks)gz *
*- .1
n_iZ%CQ(Hippocrates)F 4X3~[I~,v0*
3G .i

}&
+Zq
-Zq Z %Vz&
-Z: ZizgQ c* +Zk QX H_
3^ Vz& +Z%
X t~%Vz0
+ .ZtkZT H{@xyZh
gzZyKZ H~
6,
{ H7tt ~! **%%L (Aristotle) Tg Z~ [I~a .ii

^ T
C{ ^" q
-Z \ 5yp]ggzZ ( { yKZ )t
X !*
ttX @*
0*
%
H E
%i W a ~!k ** 45L L (Galen)_~ ~ ~uz
( a ) G .iii
9
] 0V G3E
Z /
ak
,+%gzZwuZgpyZgz
5
153

g~XG yiZ%Z%KZBB
X
:(The Middle Age)gz xg .2
g a ~gz kZX Z;J
kZ N 7c* -~{~,zX 15 gzt
~, gz Z X (The Dark Age) g z q
-g @*
L L Z g Z n
y iZ%KZ~TZwz4,
Hc*
X y W
gzZ ~t~~{
(Renaissance)6*
U> K
.3

c*
(Harvey)} zg ;X Iqz ** g 9%~gz kZX 6,
~,zX 16gzt
H7tt{zpc*
Za g Z- g 3g^
X @* /yp
g l
(The Modern Age)gz+ h.
] .4
EB
~xEv EG45 EZD~Tgz ! zZtZzqz ~, z 17
Nc*
: $.gzZ F,
g Ze
|gp (De.Graff)s Z
/~ e ~ Y 1672 X XZ gp ~ ~ ,z17
gzZ (Hamm) x ; c* t Za a g Z- g 3g } zg ; }@x
$U*
"
 { KZ~x4yKZ H7tt ~ Y 1677 (Leiuwenhoek)H yC
c*
5]I~ Y 1839 CC
t C (Schwann)yZgzZ (Schielden)y H
G
g ~!~(, T H7 ( The Cell Theory)
H qz V :c*
~ Y 1878 X
YE-E
kZ X nc* g (Chromosomes) ' z (Flemming) 5.G
X 1WiZ%KZV Z0
4E
5 B
KZ
Vg !* +]Wh
z$ +] :] {0 Z D
.gzZ F, EG
iZ%%KZ2X zgzZEE
H1xbhZ4' .28E
G \ 5} &
+Zx4
(Stage-1) 1: %X ~(Number) ZZiZ%y ZgzZ [Y
154

X {)zX X X X X (Stage-2) 2 %
CY 0*
_~] ]bh
+].gzZiZ%%KZ {y ~yW

X Hs Z Z V Z0gzh
+].T

]Z Z )6,iZ%{g :] Z Z<Z)
{gyW
-
5G4)G
zg bgzZ g @* gzZ !*
yW L L[ KZ E @z Z eX c*
g Z
yW
(The Quran and the Bible, in the light of History and Science ) ~

X G]Z Z ~ $W{gX "
Csf `g6,
e x Z}
$U* .)
:nZ Z
yp ( wF ) +*pT
HH G&%ZZ .i

ZzG7
-%ZZ bh
+].WD Z c*

X 7
gyyW # q
_tkZX @*
gZX B Z% ZzG Zz%1 Z D z
g c* .ii

Z ~ ~{~ N Ygt z p Z ~ A
wE Z yZgz ~ ~ V 9z p p Z yW
b
X
X y "m
6,k QgzZ V-A ~ (v) gzZ (iv) % :nZ Z Zuz
e Z eX 7t | km
6,yZQ k c A ._yW
'V*
c A gzZ yyZ Wz6,(Embriology-Anatomy)
z V*
C
w CV-AJ
-x !Z ,z8gzZDqz
X D.

155

_g q ` { W iZ% % KZ {)z gzZ Tg Z Y SZ * :


` nZ%Z { ( #
")( [) X Z (, i ( #
")( [)
]** Zz]!*
kZ _g qV%n
kZ =gf kZX k0*
h { W ]c*
XM {)zgzZ TgZ[ZyZgzZ ( #
")( [)
X ~]gV7vgzZ_g q=g f T
.7'!*
}
X # P0nZ ZkZ :{ ,
g. ^YnZ Z
X:gzZ HyyW
yWt6,
Zwi ** :yp c*
Zp .i

[Z\W Q] ]!* " ]|[ }g \ }g


kZ:gzZ #
+t X & mZ \W 1 Z%pt ~
X g DyJ
-~{ Gy
yZ gzZ n Z% V z kZY 1yt /Z .ii


$ g n v c* !* t J/G
]!* 7gzZ ?
43X e **
# Z]!*
s H5nx sVm{x ZY m
kZX CZY
nLZuZ sW
$Z@ x?Zm[q ]| ~!*
X (24-15) [!* gZ nx Z Zv:
(6,7,10) [!*
"\WY nKZ x #
W #
 ~y $Z@ x yW
@*
e .iii

X $Z@z g n=x #
H5 W "\WX Zwi ** Wt6,X
x ~y

: @* gZ \vZO
1
( 107:$ mZ {g) n F u $]
eW 21:Y C F ]
156

#} Z ) L L:,
5 gnV Zzyx \W ( ! " F
( 52 :$ 'Z >g) ^$ Fe ]F
eW 14:Z, 
:c* (gzZq
-Z
nV KZ -ZtL L :,
x q F
t~gzTM
hYK7zJ
-gz kZ pp Z W
 Z"
$U*
:
X ,H m{p "#wgzvZkZ ZZwi **
vnZ {znZ G7 ZpG~V1
- c* .iv

p ]gz^~iZ%ZZ LZ<X {)zq ZzGq7


- ]

g Z- g 3gtY @*
/x7
- p lgz6,
gzZ
X @*
0*
lgz6,
i
@* `g { ~.T
W# } t ~%ZZ kZ @* .v

X HtgG-G 4Wz6,|kZ X
-
4)G
5F
( E * Z fZ e : yWgzZklgZ :{o)
@zZ e :& *

X Hf iZ%6,

C>
z^yW
.vi

X 
y]!* g  X 76,
tyW ~y{gZ
EB
[KZ gG-G
4Wz6,~zg]h+] ^YnZ Z}uz
. EG45 EZD :{ ,
T y s
# z %x
J~(Th e De ve l o p i n g H u ma n )
V-A ~.kZ X C ~ V 40 25 ZZ V] gzZ V-A:._
C]WBB%X
W iA~ W (Sclerotomes) iA~
C
%]W{gB ;V-AX (Myotomes)'
I- X
Vd ]W 4 (Skeleton) J e V-A Z
# X Sg ~g Y
157

y X 56 bSZ @d i}gzZ }
{ c* /V-A (Pattern) i Z0 4<XG
+Z mG
(

X * (Embryo)<#
@Y0* D
aT 3~
(Ribs) V-gzZ (Vertebral Column) J e ~g"~%kZ
Hc*
X 6 CYZa gzZ 6 Z9 ~ < zz
3 6,9 1[!*
 CYg (Z ]gJ e J
gzZ , -y ,V*
cA
{y yW
 @* {y X C ~ ,^W
$U*
"
my{g6,
C W ]c* -V X
{)z gzZ TgZJ g K
M F,
7+ yW
M 7 ~]!* g =Z]!*
gzZ{y{)z7 t
Q 7 yz sdsw Ct
x {znZ @*
g '!* /Z CY 0*
kZ by9!* ]!* yW
C :X H7J q ZzE{E!gzZG
-f
X x vZt ]oZz]!*
~gzZiZ%!{y~yW
0* : & +Cq)
EB
A g Wz6,gG-G EG45 EZ Dq) _ Zz Y
4Z eieg**
4)\
X Ht{)z EjF Z e
Z s Wg 6e ~ ZZg Is W;gE- \W :g-G
u I **
]QgzZ { Z',
G4Z e
4E
5BE
[gyZ6,q{gX @* ~+C } (,
EG ZDg yZX Wz6,
X (The Developing Human)yKZk
,+%
5
\z
/q u ZgZZ eeszc^
-Z i Z e y~ Z',
xEvgzZ (Embroyology)]Q~~:{]
.;gE-m,
+Z
F, Z 7QX ] {g#
~ ~ m, ~}g !*
$ q ZRgzZyW
" ~tg
158

]!* # X X7t gG-G


Hn}yZZ
kZ VrZ 4Z e

% Z B
bg _]+F,
+]
h .g
$ qZgzZ]c* L Hs Z Z
W9~yZ L
+]
bh .YX M
h :gzZ M
h }g Z +ZP
g {z: '!*
yZp{z VrZ X 7s
7D~}g!* # zyZJ
-Z
n
pg
q{PgG-G
X G]Z80~; Y 19806, 4Z e X
D Y G Iw30 yZ ]Z80 t VrQX [Z VrZ
}: [Z ]Z W ~ yZ {zh
+1 x]
) !*
X D 0*
E
45BEZ Dh
%iZ%{y EG +] kZ gG-G
.L L: ~ Z]!* 4Z e X
X xZSgzZ { Z9yZgzZX X X X 5 %X X 2 % 1
ZzW~WgzZ { iZ%W Y >
{y6, gzZ]g
q VY9Z}
-ZyW .#"7nZ Z 6,+ ]!*
t= X 
* Z f Z e :bgzZyW yWgzZklgZ :{o)X
(& * [ AZ
$
[KZ~ Y 1982gG-G
4Z eq] 5yW

[ +4Z q Zk
,+& X HA
5 +Z Z yKZk
$%ci ,+% L L
5
! ~ wzZ w pz[ kZ X ZF, kZ ~ V !*
i F 5 eg Z-Z 8
X *
@Yc*
J 7, g[
6,
E
38EZz ~ e #gzZ yZ0 Ka ~M%Z \W : g Wz,
G 6
n}6,
]c* 0%7QZ
WW ug 6e I **
# X { Z', Z~;gE-
159

YgzZ 7y (Chance) t Z bt VrQ


H
1400 ]c* Hc*
Wt # X gpg ! k0*
e 7Z Z ") ( ]|)
(#
uL L VrZ XZwFkZ gpgzZ w
gkZ=
kZ 7, Wtu 0*
]c* (#
yW # 73i ~
") ( ]| )Z
g ~B]( AZ ) W G


*Z f Z eXbgzZ yW)
(&* z
"\W : EjG \
4)
}ciz%~(M%Z )VD zs WG 5E Z e
7 ~ i' b'!*
[ ( #
")L L X I yZ
$U*
(Genetics)]Q Z " Y 776,
t s: kZ $ C]
Yg b bkZ<
 Zxt 7s %Z ~( xsZ )<
gzZ
]**
,Z~ yW ]Z AZ ~ Z0
1
X Y` @* +Z Zzg
D $ ( )kZTV-F}X
~yW Qe
Hc*
*Z f Z eX bgzZ yW)
(& * Ws Z}
c* .Zz
gG-G
4Z e yZgz?, {~ ( [~:)x ~Y 1981 /
~ x pe
%( yZgz ) yKZ~yW $.n}L L
# z ]{70
t [ Zzt 6,[Z X ~ s
DZg t 0z Y Z}
.J ") ( ]|) ] ~g
- (#
 @*$U*
" kZ X g V- F ( yW
HHc* wz4,
)
wgZ}
.( #
")( ]|)
s  yW
 [\WgzZ [{ \W yQ
X [ AZ {wi **