No.

RESIT RASMI
Tarikh:
Diterima daripada :
Ringgit :
Butir :
RM
Tunai/No Cek:
Pengurus
Tarikh :
Penerima :
Kerana :
Keratan Cek
Ringgit Sen
Baki akhir
Dimasukkan
Jumlah
Cek ini
Baki
No:
Invois
Kepada: Tarikh :
BiI Butir Kuantiti Harga Seunit JumIah
(RM)
%4, diskaun niaga 20%
JumIah
(Ringgit MaIaysia :
Syarat :
Serahan : Angkutan dibayar
K. & K di K
Penerima Pengurus
No.
Nota kredit
Kepada: Tarikh:
No Rujukan Butir Kuantiti Harga Seunit JumIah
(RM) (RM)
%4, diskaun niaga 20%
JumIah
(Ringgit MaIaysia :
Syarat :
Serahan : Angkutan dibayar
K. & K di K
Penerima Pengurus
No.
Nota Debit
Kepada: Tarikh :
Bil Butiran Jumlah (RM)
Tolak: Diskaun niaga %
Jumlah
(Ringgit Malaysia:
Pengurus
NO.
BIL TUNAI
Kepada: Tarikh :
BiI Butir Kuantiti Harga Seunit JumIah
(RM)
JumIah
(Ringgit MaIaysia :
Tunai/No. Cek:
Pengurus
No.
BAUCER PEMBAYARAN
Perkara: Tarikh :
BiI Nama/Perkara JumIah Tanda Tangan
(RM) Penerima
(Ringgit MaIaysia :
Tunai/No. Cek:
Dilulus:
Pengurus
Memo
Peringatan: Tarikh:
Pengurus
Bank Salinan Pendeposit
SLIP SIMPANAN WANG TUNAI
Tarikh:
NAMA : No. Akaun:
RÌNGGÌT MALAYSÌA : RM Sen
Tandatangan
MAKLUMAN DEBIT
Bank
Tarikh:
Kepada:
No Akaun:
Sila ambil perhatian bahawa kami telah mendebitkan akaun tuan/
puan seperti berikut:
Ringgit Malaysia :
Perkara :
Pengurus
MAKLUMAN KREDIT
Bank
Tarikh:
Kepada:
No Akaun:
Sila ambil perhatian bahawa kami telah mengkreditkan akaun tuan/
puan seperti berikut:
Ringgit Malaysia :
Perkara :
Pengurus

40 !03:7:8 .

8:.9. 07..3 :2.30 #39 . $03 . 03 .7 !03072.7 2.  07.3.%.

 %4..399 ./. %.$0:39 # :2..4 3.7.7  / !03072.:33..3/-. :2. /8. $.9 $07.7  :97 :.7..8.3 3:9.48 05. #39. !03:7:8 .

7.7 4#::.:33.8.3  / 3:9.. %...7 !03072.399 .70/9 05. #39. /8. !03:7:8 .3 :97 :./.7.4 49.3/-. $.. :2.9 $07.$0:39 # :2. # %4.

 #39. :2.:33. !03:7:8 .4 49. %.8.7 :97./.8. # %4.3 :2...0-9 05.

.399 . %. %& 05.7  :97 :./. :2. %:3..$0:39 # :2. #39.7.8.

4 0 !03:7:8 .

7  .4 &#!# !07.7. %.2.

7. :2. # %.3/.!07.8..%.3.. #39.3 !03072. %:3.

4 0 ::8 !03:7:8 .

3 %.024 !073.7 !03:7:8 .9.

3 $!$!%& $.:3 #%$ # $03 %.7 4 .3!03/05489 %.3..3.3 .3/.9.

2-507..:39:.290.:3 $.203/0-9..7 05.9.3..3. 4.3 %../.3-..&% .

3805079-07:9 #39. !07.7. !03:7:8 . 5:.8..

3 %.20370/9.:3 $..&#% ..3-. 4.3./.7 05.2-507....3.:39:.9.290.

5:.8.  !03:7:8 . !07.7.3805079-07:9 #39..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful