Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

1. Mata Pelajaran : Bahasa Melayu


2. Tahun : 2 Arif
3. Bilangan Murid : 25 Orang Murid
4. Tarikh : 18 Julai 2017
5. Hari : Selasa
6. Masa : 7.45 8.45 Pagi
7. Tema :
8. Tajuk :

9. Kemahiran Fokus : kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur


10. Standard kandungan: 1.3 mendengar, memahami dan memberi respon terhadap sesuatu

arahan, soalan, dan pesanan, yang didengar dengan betul.

1.4 bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu

perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak

formal secara bertatasusila.

11. Standard pembelajaran: 1.3.1 mendengar, memahami dan memberikan respon yang sesuai
secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan
ayat perintah jenis silaan dan ayat perintah jenis larangan
dengan betul.
1.3.2 mendengar, memahami dan memberikan respon dengan betul
secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah.
1.4.4 bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang
betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal
secara bertatasusila

12. Objektif pembelajaran: 1. Murid dapat mendengar, memahami dan memberikan respon
secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat
perintah jenis ayat silaan, dan ayat perintah jenis ayat larangan
dengan betul.
2. Murid dapat memberikan respon
secara lisan atau gerak laku berdasarkan pelbagai soalan
bercapah dan pesanan mengikut urutan yang betul.
3. Murid dapat berbincang dan mengemukakan pandangan dan
pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.
13. Sistem bahasa: Sintaksis (jenis ayat silaan dan larangan)

14. Pengisian Kurikulum (Elemen Merentas Kurikulum)

Ilmu : Reka bentuk, Matematik,


Nilai murni: berkerjasama, keberanian, Semangat kewarganegaraan
Pendidikan alam sekitar: Menghargai alam sekitar
Teknologi maklumat dan komunikasi: Komputer membantu pdp
Kreatif: Penjanaan idea tentang penggunaan alam semula jadi dan kitar semula
Elemen keusahawanan: kesedaran tentang peluang perniagaan

15. Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran


KB : menjana idea meramalkan, Membuat keputusan,
KP: Verbal linguistik
BCB:
Pembelajaran Kontekstual: menghubung kait, bekerjasama
Pembelajaran Konstruktivisme:

16. Bahan Bantu Mengajar


Bil Perkara Jumlah
1 komputer riba 1
2 projekter 1
3 Alat cenderamata 10
4 Lembaran kerja 20
5 Sampul surat 5

17. Pengetahuan sedia ada:


18.Pelaksanaan Pengajaran/ Penyampaian

Langkah / Masa Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran Dan Catatan


Pembelajaran
PENGURUSAN 1) Guru Nilai: kebersihan
BILIK DARJAH 1)Memastikan memastikan
(2 Minit) kebersihan kelas. keadaan kelas
2) mengawal supaya bersih
keadaan kelas. dan aman agar
sesuai untuk
sesi pengajaran.

Set induksi Tayangan video 1) Guru tayangkan ILMU: Reka


(5 Minit) video berkaitan Bentuk
cenderamata. BBM: Slaid
2) Guru
mengemukakan
beberapa ayat
berdasarkan
tayangan yang
dipaparkan.
Langkah 1 1) Guru
(10 Minit) Penerangan menerangan
tentang jenis ayat fokus BBM: Slaid
pembelajaran
2) Guru
menerangkan
tentang ayat
perintah.
3) Guru tayangkan
slaid contoh
jenis ayat.

Langkah 2 Perbincangan 1) Guru KB: Membuat


(15 Minit) tentang jenis ayat mengunakan keputusan,
buku teks. menjana idea
2) Murid diminta
mendengar dan
mengikuti
bacaan teks
bersama
dengan guru.
3) Murid diminta
mengenalpasti
ayat perintah
dalam petikan
tersebut.
4) Guru membantu
murid untuk
mengisi tempat
kosong sambil
membaca
petikan tersebut.
Langkah 3 Kerja kumpulan 1) Murid-murid
(25 Minit) berkaitan jenis ayat dibahagikan
Nilai murni:
kepada 5
kumpulan. berkerjasama,
2) Setiap kumpulan
keberanian,
diedarkan
dengan satu
sampul surat.
BBM: sampul surat
3) Guru
menerangkan
situasi yang ada
penggunaan
ayat perintah
dalam sampul
surat tersebut.
4) Murid diminta
berbincang
dalam kumpulan
untuk
mengaplikasikan
situasi tersebut
secara lakonan
hadapan di
kelas.
5) Lembaran kerja
diedarkan
kepada semua
murid mengikut
tahap
kefahaman.
Penutup Rumusan secara 1) Memberikan NILAI MURNI:
(5 minit) menyeluruh topik maklumat kepada murid Semangat
pembelajaran tentang cara beradap di kewarganegaraan
kedai cenderamata
dengan memgunakan
ayat perintah yang
sesuai.
2) Guru merumuskan isi
pelajaran.

18. Refleksi:

19. Ulasan guru Pembimbing / pensyarah penyelia: