Anda di halaman 1dari 60

BORANG PENILAIAN KENDIRI

PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP)

NAMA GURU: Khuszariah binti Mohd Kalil

ARAHAN: Sila tanda SKOR (1 - 4) pada salah satu ruang skor pada aras penilaian

BIL KRITERIA SOALAN ARAS PENILAIAN

D1PROFESIONALISME 1|2|3|4

E1 NILAI PROFESIONAL
A1.1 AMALAN PROFESIONAL 1 4
A1.2 HUBUNGAN DENGAN PELANGGAN 2 4
E2 SAHSIAH
A2.1 MENGUTAMAKAN PENCAPAIAN 3 4
A2.2 KEPANTASAN BERTINDAK 4 3
KEMATANGAN EMOSI DAN KEYAKINAN DIRI
A2.3 5 4

A2.4 BUDAYA KERJA SEPASUKAN 6 4
A2.5 BERFOKUSKAN PELANGGAN 7 4
E3 POTENSI
KEPIMPINAN BERWAWASAN DAN
A3.1 8 3
MEMBUAT KEPUTUSAN
A3.2 PENYESUAIAN PERUBAHAN 9 3
A3.3 KEINGINAN MENIMBA PENGETAHUAN 10 4
A3.4 PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIF 11 3
E4 KEILMUAN DAN PENGETAHUAN

A4.1 DASAR-DASAR KERAJAAN 12 3


A4.2 PERATURAN DAN PEKELILING 13 3
A4.3 PENGUASAAN BIDANG TUGAS 14 4
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
A4.4 15 3
(TMK)

E5 KESEDIAAN DAN KEWIBAWAAN

KESEDIAAN MENJALANKAN ARAHAN /


A5.1 16 4
TUGAS-TUGAS LAIN

KEUPAYAAN MELAKSANAKAN BIMBINGAN


A5.2 17 3
DAN PEMENTORAN

D2PENGLIBATAN
E1 HUBUNGAN LUAR
JALINAN DAN JARINGAN (NETWORKING
A1.1 18 4
AND LINGKAGES)
E2 SUMBANGAN

SUMBANGAN PROFESIONAL DAN / ATAU


A2.1 19 4
SOSIAL

D3KEMAHIRAN
E1 PERANCANGAN PdP
A1.1 PENGETAHUAN 20 4
A1.2 PERANCANGAN 21 4
A1.3 PENGETAHUAN PENTAKSIRAN 22 4
E2 PELAKSANAAN PdP
A2.1 PENYAMPAIAN 23 4
A2.2 PENGGUNAAN SUMBER PENDIDIKAN 24 3
A2.3 KEMAHIRAN KOMUNIKASI 25 4
A2.4 TEKNIK PENYOALAN 26 4
PENGLIBATAN DAN PENGUASAAN
A2.5 27 3
PEMBELAJARAN MURID

E3 PENTAKSIRAN PdP
A3.1 JUMLAH MARKAH
PENILAIAN PRESTASI MURID 28 4
102
JUMLAH MARKAH 91.07 Markah penilai kedua sahaja
INSTRUMEN KEBERHASILAN

BIL KRITERIA SOALAN ARAS PENILAIAN

KEBERHASILAN
3
A1.1 KEBERHASILAN 1
92.47

JUMLAH MARKAH SEBENAR + KEBERHASILAN 91.77 Markah Penilai pertama sahaja


ARAHAN:

1. Semua guru perlu mengisi borang markah kendiri berdasarkan keupayaan sebenar diri sendiri.
2. Semua maklumat adalah sulit dan jangan didedahkan kepada sesiapa melainkan kepada j/k
penilai sahaja.
3. Selepas mengisi borang markah kendiri ini sila kembalikan kepada pegawai penilai masing-
masing.
4. Sila tandatangan pengesahan maklumat setelah selesai mengisi borang ini.

PENGAKUAN GURU:

Adalah saya seperti nama di atas, dengan ini mengaku semua maklumat di atas adalah BENAR.
Dengan ini, saya bersetuju dengan keputusan yang telah dibuat oleh jawatankuasa Penilaian PBPPP

NAMA: Khuszariah binti Mohd Kalil

cikgu9
( tandatangan)

Tarikh: 23-Nov-16
Isi petak biru sahaja

Isi petak biru sahaja


Isi petak biru sahaja

Markah penilai kedua sahaja

Bahagian ini isi skor dan peratus


dalam borang keberhasilan

Markah Penilai pertama sahaja

ilaian PBPPP
BORANG PENILAIAN KENDIRI
PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP)

NAMA GURU: Norlia binti Ismail

ARAHAN: Sila tanda SKOR (1 - 4) pada salah satu ruang skor pada aras penilaian

BIL KRITERIA SOALAN ARAS PENILAIAN

D1PROFESIONALISME 1|2|3|4

E1 NILAI PROFESIONAL
A1.1 AMALAN PROFESIONAL 1 4
A1.2 HUBUNGAN DENGAN PELANGGAN 2 4
E2 SAHSIAH
A2.1 MENGUTAMAKAN PENCAPAIAN 3 4
A2.2 KEPANTASAN BERTINDAK 4 4
KEMATANGAN EMOSI DAN KEYAKINAN DIRI
A2.3 5 4

A2.4 BUDAYA KERJA SEPASUKAN 6 4
A2.5 BERFOKUSKAN PELANGGAN 7 3
E3 POTENSI
KEPIMPINAN BERWAWASAN DAN
A3.1 8 4
MEMBUAT KEPUTUSAN
A3.2 PENYESUAIAN PERUBAHAN 9 4
A3.3 KEINGINAN MENIMBA PENGETAHUAN 10 4
A3.4 PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIF 11 3
E4 KEILMUAN DAN PENGETAHUAN

A4.1 DASAR-DASAR KERAJAAN 12 3


A4.2 PERATURAN DAN PEKELILING 13 3
A4.3 PENGUASAAN BIDANG TUGAS 14 4
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
A4.4 15 3
(TMK)

E5 KESEDIAAN DAN KEWIBAWAAN

KESEDIAAN MENJALANKAN ARAHAN /


A5.1 16 4
TUGAS-TUGAS LAIN

KEUPAYAAN MELAKSANAKAN BIMBINGAN


A5.2 17 3
DAN PEMENTORAN

D2PENGLIBATAN
E1 HUBUNGAN LUAR
JALINAN DAN JARINGAN (NETWORKING
A1.1 18 3
AND LINGKAGES)
E2 SUMBANGAN

SUMBANGAN PROFESIONAL DAN / ATAU


A2.1 19 3
SOSIAL

D3KEMAHIRAN
E1 PERANCANGAN PdP
A1.1 PENGETAHUAN 20 4
A1.2 PERANCANGAN 21 4
A1.3 PENGETAHUAN PENTAKSIRAN 22 4
E2 PELAKSANAAN PdP
A2.1 PENYAMPAIAN 23 3
A2.2 PENGGUNAAN SUMBER PENDIDIKAN 24 4
A2.3 KEMAHIRAN KOMUNIKASI 25 3
A2.4 TEKNIK PENYOALAN 26 4
PENGLIBATAN DAN PENGUASAAN
A2.5 27 4
PEMBELAJARAN MURID

E3 PENTAKSIRAN PdP
A3.1 JUMLAH MARKAH
PENILAIAN PRESTASI MURID 28 4
102
JUMLAH MARKAH 91.07 Markah penilai kedua sahaja
INSTRUMEN KEBERHASILAN

BIL KRITERIA SOALAN ARAS PENILAIAN

KEBERHASILAN
3
A1.1 KEBERHASILAN 1
92.47

JUMLAH MARKAH SEBENAR + KEBERHASILAN 91.77 Markah Penilai pertama sahaja


ARAHAN:

1. Semua guru perlu mengisi borang markah kendiri berdasarkan keupayaan sebenar diri sendiri.
2. Semua maklumat adalah sulit dan jangan didedahkan kepada sesiapa melainkan kepada j/k
penilai sahaja.
3. Selepas mengisi borang markah kendiri ini sila kembalikan kepada pegawai penilai masing-
masing.
4. Sila tandatangan pengesahan maklumat setelah selesai mengisi borang ini.

PENGAKUAN GURU:

Adalah saya seperti nama di atas, dengan ini mengaku semua maklumat di atas adalah BENAR.
Dengan ini, saya bersetuju dengan keputusan yang telah dibuat oleh jawatankuasa Penilaian PBPPP

NAMA: Norlia binti Ismail

cikgu9
( tandatangan)

Tarikh: 23-Nov-16
Isi petak biru sahaja

Isi petak biru sahaja


Isi petak biru sahaja

Markah penilai kedua sahaja

Bahagian ini isi skor dan peratus


dalam borang keberhasilan

Markah Penilai pertama sahaja

ilaian PBPPP
BORANG PENILAIAN KENDIRI
PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP)

NAMA GURU: Salwani binti Shahrudin

ARAHAN: Sila tanda SKOR (1 - 4) pada salah satu ruang skor pada aras penilaian

BIL KRITERIA SOALAN ARAS PENILAIAN

D1PROFESIONALISME 1|2|3|4

E1 NILAI PROFESIONAL
A1.1 AMALAN PROFESIONAL 1 3
A1.2 HUBUNGAN DENGAN PELANGGAN 2 3
E2 SAHSIAH
A2.1 MENGUTAMAKAN PENCAPAIAN 3 3
A2.2 KEPANTASAN BERTINDAK 4 3
KEMATANGAN EMOSI DAN KEYAKINAN DIRI
A2.3 5 3

A2.4 BUDAYA KERJA SEPASUKAN 6 3
A2.5 BERFOKUSKAN PELANGGAN 7 4
E3 POTENSI
KEPIMPINAN BERWAWASAN DAN
A3.1 8 4
MEMBUAT KEPUTUSAN
A3.2 PENYESUAIAN PERUBAHAN 9 3
A3.3 KEINGINAN MENIMBA PENGETAHUAN 10 3
A3.4 PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIF 11 3
E4 KEILMUAN DAN PENGETAHUAN

A4.1 DASAR-DASAR KERAJAAN 12 3


A4.2 PERATURAN DAN PEKELILING 13 3
A4.3 PENGUASAAN BIDANG TUGAS 14 3
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
A4.4 15 3
(TMK)

E5 KESEDIAAN DAN KEWIBAWAAN

KESEDIAAN MENJALANKAN ARAHAN /


A5.1 16 4
TUGAS-TUGAS LAIN

KEUPAYAAN MELAKSANAKAN BIMBINGAN


A5.2 17 3
DAN PEMENTORAN

D2PENGLIBATAN
E1 HUBUNGAN LUAR
JALINAN DAN JARINGAN (NETWORKING
A1.1 18 3
AND LINGKAGES)
E2 SUMBANGAN

SUMBANGAN PROFESIONAL DAN / ATAU


A2.1 19 3
SOSIAL

D3KEMAHIRAN
E1 PERANCANGAN PdP
A1.1 PENGETAHUAN 20 3
A1.2 PERANCANGAN 21 4
A1.3 PENGETAHUAN PENTAKSIRAN 22 3
E2 PELAKSANAAN PdP
A2.1 PENYAMPAIAN 23 3
A2.2 PENGGUNAAN SUMBER PENDIDIKAN 24 3
A2.3 KEMAHIRAN KOMUNIKASI 25 4
A2.4 TEKNIK PENYOALAN 26 3
PENGLIBATAN DAN PENGUASAAN
A2.5 27 3
PEMBELAJARAN MURID

E3 PENTAKSIRAN PdP
A3.1 JUMLAH MARKAH
PENILAIAN PRESTASI MURID 28 4
90
JUMLAH MARKAH 80.36 Markah penilai kedua sahaja
INSTRUMEN KEBERHASILAN

BIL KRITERIA SOALAN ARAS PENILAIAN

KEBERHASILAN
4
A1.1 KEBERHASILAN 1
92.47

JUMLAH MARKAH SEBENAR + KEBERHASILAN 86.41 Markah Penilai pertama sahaja


ARAHAN:

1. Semua guru perlu mengisi borang markah kendiri berdasarkan keupayaan sebenar diri sendiri.
2. Semua maklumat adalah sulit dan jangan didedahkan kepada sesiapa melainkan kepada j/k
penilai sahaja.
3. Selepas mengisi borang markah kendiri ini sila kembalikan kepada pegawai penilai masing-
masing.
4. Sila tandatangan pengesahan maklumat setelah selesai mengisi borang ini.

PENGAKUAN GURU:

Adalah saya seperti nama di atas, dengan ini mengaku semua maklumat di atas adalah BENAR.
Dengan ini, saya bersetuju dengan keputusan yang telah dibuat oleh jawatankuasa Penilaian PBPPP

NAMA: Salwani binti Shahrudin

cikgu9
( tandatangan)

Tarikh: 23-Nov-16
Isi petak biru sahaja

Isi petak biru sahaja


Isi petak biru sahaja

Markah penilai kedua sahaja

Bahagian ini isi skor dan peratus


dalam borang keberhasilan

Markah Penilai pertama sahaja

ilaian PBPPP
BORANG PENILAIAN KENDIRI
PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP)

NAMA GURU: Rosidah binti Mohammed Noor

ARAHAN: Sila tanda SKOR (1 - 4) pada salah satu ruang skor pada aras penilaian

BIL KRITERIA SOALAN ARAS PENILAIAN

D1PROFESIONALISME 1|2|3|4

E1 NILAI PROFESIONAL
A1.1 AMALAN PROFESIONAL 1 3
A1.2 HUBUNGAN DENGAN PELANGGAN 2 3
E2 SAHSIAH
A2.1 MENGUTAMAKAN PENCAPAIAN 3 3
A2.2 KEPANTASAN BERTINDAK 4 3
KEMATANGAN EMOSI DAN KEYAKINAN DIRI
A2.3 5 3

A2.4 BUDAYA KERJA SEPASUKAN 6 3
A2.5 BERFOKUSKAN PELANGGAN 7 3
E3 POTENSI
KEPIMPINAN BERWAWASAN DAN
A3.1 8 3
MEMBUAT KEPUTUSAN
A3.2 PENYESUAIAN PERUBAHAN 9 3
A3.3 KEINGINAN MENIMBA PENGETAHUAN 10 3
A3.4 PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIF 11 3
E4 KEILMUAN DAN PENGETAHUAN

A4.1 DASAR-DASAR KERAJAAN 12 3


A4.2 PERATURAN DAN PEKELILING 13 3
A4.3 PENGUASAAN BIDANG TUGAS 14 3
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
A4.4 15 3
(TMK)

E5 KESEDIAAN DAN KEWIBAWAAN

KESEDIAAN MENJALANKAN ARAHAN /


A5.1 16 3
TUGAS-TUGAS LAIN

KEUPAYAAN MELAKSANAKAN BIMBINGAN


A5.2 17 3
DAN PEMENTORAN

D2PENGLIBATAN
E1 HUBUNGAN LUAR
JALINAN DAN JARINGAN (NETWORKING
A1.1 18 3
AND LINGKAGES)
E2 SUMBANGAN

SUMBANGAN PROFESIONAL DAN / ATAU


A2.1 19 3
SOSIAL

D3KEMAHIRAN
E1 PERANCANGAN PdP
A1.1 PENGETAHUAN 20 3
A1.2 PERANCANGAN 21 3
A1.3 PENGETAHUAN PENTAKSIRAN 22 3
E2 PELAKSANAAN PdP
A2.1 PENYAMPAIAN 23 3
A2.2 PENGGUNAAN SUMBER PENDIDIKAN 24 3
A2.3 KEMAHIRAN KOMUNIKASI 25 3
A2.4 TEKNIK PENYOALAN 26 3
PENGLIBATAN DAN PENGUASAAN
A2.5 27 3
PEMBELAJARAN MURID

E3 PENTAKSIRAN PdP
A3.1 JUMLAH MARKAH
PENILAIAN PRESTASI MURID 28 3
84
JUMLAH MARKAH 75.00 Markah penilai kedua sahaja
INSTRUMEN KEBERHASILAN

BIL KRITERIA SOALAN ARAS PENILAIAN

KEBERHASILAN
4
A1.1 KEBERHASILAN 1
92.47

JUMLAH MARKAH SEBENAR + KEBERHASILAN 83.74 Markah Penilai pertama sahaja


ARAHAN:

1. Semua guru perlu mengisi borang markah kendiri berdasarkan keupayaan sebenar diri sendiri.
2. Semua maklumat adalah sulit dan jangan didedahkan kepada sesiapa melainkan kepada j/k
penilai sahaja.
3. Selepas mengisi borang markah kendiri ini sila kembalikan kepada pegawai penilai masing-
masing.
4. Sila tandatangan pengesahan maklumat setelah selesai mengisi borang ini.

PENGAKUAN GURU:

Adalah saya seperti nama di atas, dengan ini mengaku semua maklumat di atas adalah BENAR.
Dengan ini, saya bersetuju dengan keputusan yang telah dibuat oleh jawatankuasa Penilaian PBPPP

NAMA: Rosidah binti Mohammed Noor

cikgu9
( tandatangan)

Tarikh: 23-Nov-16
Isi petak biru sahaja

Isi petak biru sahaja


Isi petak biru sahaja

Markah penilai kedua sahaja

Bahagian ini isi skor dan peratus


dalam borang keberhasilan

Markah Penilai pertama sahaja

ilaian PBPPP
BORANG PENILAIAN KENDIRI
PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP)

NAMA GURU: Faizu bin Mohamad

ARAHAN: Sila tanda SKOR (1 - 4) pada salah satu ruang skor pada aras penilaian

BIL KRITERIA SOALAN ARAS PENILAIAN

D1PROFESIONALISME 1|2|3|4

E1 NILAI PROFESIONAL
A1.1 AMALAN PROFESIONAL 1 4
A1.2 HUBUNGAN DENGAN PELANGGAN 2 4
E2 SAHSIAH
A2.1 MENGUTAMAKAN PENCAPAIAN 3 4
A2.2 KEPANTASAN BERTINDAK 4 3
KEMATANGAN EMOSI DAN KEYAKINAN DIRI
A2.3 5 3

A2.4 BUDAYA KERJA SEPASUKAN 6 4
A2.5 BERFOKUSKAN PELANGGAN 7 4
E3 POTENSI
KEPIMPINAN BERWAWASAN DAN
A3.1 8 4
MEMBUAT KEPUTUSAN
A3.2 PENYESUAIAN PERUBAHAN 9 4
A3.3 KEINGINAN MENIMBA PENGETAHUAN 10 4
A3.4 PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIF 11 3
E4 KEILMUAN DAN PENGETAHUAN

A4.1 DASAR-DASAR KERAJAAN 12 4


A4.2 PERATURAN DAN PEKELILING 13 4
A4.3 PENGUASAAN BIDANG TUGAS 14 4
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
A4.4 15 3
(TMK)

E5 KESEDIAAN DAN KEWIBAWAAN

KESEDIAAN MENJALANKAN ARAHAN /


A5.1 16 4
TUGAS-TUGAS LAIN

KEUPAYAAN MELAKSANAKAN BIMBINGAN


A5.2 17 4
DAN PEMENTORAN

D2PENGLIBATAN
E1 HUBUNGAN LUAR
JALINAN DAN JARINGAN (NETWORKING
A1.1 18 3
AND LINGKAGES)
E2 SUMBANGAN

SUMBANGAN PROFESIONAL DAN / ATAU


A2.1 19 3
SOSIAL

D3KEMAHIRAN
E1 PERANCANGAN PdP
A1.1 PENGETAHUAN 20 3
A1.2 PERANCANGAN 21 4
A1.3 PENGETAHUAN PENTAKSIRAN 22 4
E2 PELAKSANAAN PdP
A2.1 PENYAMPAIAN 23 4
A2.2 PENGGUNAAN SUMBER PENDIDIKAN 24 4
A2.3 KEMAHIRAN KOMUNIKASI 25 3
A2.4 TEKNIK PENYOALAN 26 4
PENGLIBATAN DAN PENGUASAAN
A2.5 27 4
PEMBELAJARAN MURID

E3 PENTAKSIRAN PdP
A3.1 JUMLAH MARKAH
PENILAIAN PRESTASI MURID 28 4
104
JUMLAH MARKAH 92.86 Markah penilai kedua sahaja
INSTRUMEN KEBERHASILAN

BIL KRITERIA SOALAN ARAS PENILAIAN

KEBERHASILAN
4
A1.1 KEBERHASILAN 1
92.47

JUMLAH MARKAH SEBENAR + KEBERHASILAN 92.66 Markah Penilai pertama sahaja


ARAHAN:

1. Semua guru perlu mengisi borang markah kendiri berdasarkan keupayaan sebenar diri sendiri.
2. Semua maklumat adalah sulit dan jangan didedahkan kepada sesiapa melainkan kepada j/k
penilai sahaja.
3. Selepas mengisi borang markah kendiri ini sila kembalikan kepada pegawai penilai masing-
masing.
4. Sila tandatangan pengesahan maklumat setelah selesai mengisi borang ini.

PENGAKUAN GURU:

Adalah saya seperti nama di atas, dengan ini mengaku semua maklumat di atas adalah BENAR.
Dengan ini, saya bersetuju dengan keputusan yang telah dibuat oleh jawatankuasa Penilaian PBPPP

NAMA: Faizu bin Mohamad

cikgu9
( tandatangan)

Tarikh: 23-Nov-16
Isi petak biru sahaja

Isi petak biru sahaja


Isi petak biru sahaja

Markah penilai kedua sahaja

Bahagian ini isi skor dan peratus


dalam borang keberhasilan

Markah Penilai pertama sahaja

ilaian PBPPP
BORANG PENILAIAN KENDIRI
PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP)

NAMA GURU: Wan Adidatun Hanim bin Abd Wahat

ARAHAN: Sila tanda SKOR (1 - 4) pada salah satu ruang skor pada aras penilaian

BIL KRITERIA SOALAN ARAS PENILAIAN

D1PROFESIONALISME 1|2|3|4

E1 NILAI PROFESIONAL
A1.1 AMALAN PROFESIONAL 1 4
A1.2 HUBUNGAN DENGAN PELANGGAN 2 4
E2 SAHSIAH
A2.1 MENGUTAMAKAN PENCAPAIAN 3 4
A2.2 KEPANTASAN BERTINDAK 4 4
KEMATANGAN EMOSI DAN KEYAKINAN DIRI
A2.3 5 4

A2.4 BUDAYA KERJA SEPASUKAN 6 4
A2.5 BERFOKUSKAN PELANGGAN 7 4
E3 POTENSI
KEPIMPINAN BERWAWASAN DAN
A3.1 8 4
MEMBUAT KEPUTUSAN
A3.2 PENYESUAIAN PERUBAHAN 9 3
A3.3 KEINGINAN MENIMBA PENGETAHUAN 10 4
A3.4 PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIF 11 4
E4 KEILMUAN DAN PENGETAHUAN

A4.1 DASAR-DASAR KERAJAAN 12 4


A4.2 PERATURAN DAN PEKELILING 13 4
A4.3 PENGUASAAN BIDANG TUGAS 14 4
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
A4.4 15 4
(TMK)

E5 KESEDIAAN DAN KEWIBAWAAN

KESEDIAAN MENJALANKAN ARAHAN /


A5.1 16 4
TUGAS-TUGAS LAIN

KEUPAYAAN MELAKSANAKAN BIMBINGAN


A5.2 17 4
DAN PEMENTORAN

D2PENGLIBATAN
E1 HUBUNGAN LUAR
JALINAN DAN JARINGAN (NETWORKING
A1.1 18 4
AND LINGKAGES)
E2 SUMBANGAN

SUMBANGAN PROFESIONAL DAN / ATAU


A2.1 19 3
SOSIAL

D3KEMAHIRAN
E1 PERANCANGAN PdP
A1.1 PENGETAHUAN 20 4
A1.2 PERANCANGAN 21 4
A1.3 PENGETAHUAN PENTAKSIRAN 22 4
E2 PELAKSANAAN PdP
A2.1 PENYAMPAIAN 23 4
A2.2 PENGGUNAAN SUMBER PENDIDIKAN 24 3
A2.3 KEMAHIRAN KOMUNIKASI 25 4
A2.4 TEKNIK PENYOALAN 26 4
PENGLIBATAN DAN PENGUASAAN
A2.5 27 4
PEMBELAJARAN MURID

E3 PENTAKSIRAN PdP
A3.1 JUMLAH MARKAH
PENILAIAN PRESTASI MURID 28 4
109
JUMLAH MARKAH 97.32 Markah penilai kedua sahaja
INSTRUMEN KEBERHASILAN

BIL KRITERIA SOALAN ARAS PENILAIAN

KEBERHASILAN
4
A1.1 KEBERHASILAN 1
92.47

JUMLAH MARKAH SEBENAR + KEBERHASILAN 94.90 Markah Penilai pertama sahaja


ARAHAN:

1. Semua guru perlu mengisi borang markah kendiri berdasarkan keupayaan sebenar diri sendiri.
2. Semua maklumat adalah sulit dan jangan didedahkan kepada sesiapa melainkan kepada j/k
penilai sahaja.
3. Selepas mengisi borang markah kendiri ini sila kembalikan kepada pegawai penilai masing-
masing.
4. Sila tandatangan pengesahan maklumat setelah selesai mengisi borang ini.

PENGAKUAN GURU:

Adalah saya seperti nama di atas, dengan ini mengaku semua maklumat di atas adalah BENAR.
Dengan ini, saya bersetuju dengan keputusan yang telah dibuat oleh jawatankuasa Penilaian PBPPP

NAMA: Wan Adidatun Hanim bin Abd Wahat

cikgu9
( tandatangan)

Tarikh: 23-Nov-16
Isi petak biru sahaja

Isi petak biru sahaja


Isi petak biru sahaja

Markah penilai kedua sahaja

Bahagian ini isi skor dan peratus


dalam borang keberhasilan

Markah Penilai pertama sahaja

ilaian PBPPP
BORANG PENILAIAN KENDIRI
PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP)

NAMA GURU: Tengku Noramirah binti Tengku Anuar

ARAHAN: Sila tanda SKOR (1 - 4) pada salah satu ruang skor pada aras penilaian

BIL KRITERIA SOALAN ARAS PENILAIAN

D1PROFESIONALISME 1|2|3|4

E1 NILAI PROFESIONAL
A1.1 AMALAN PROFESIONAL 1 3
A1.2 HUBUNGAN DENGAN PELANGGAN 2 3
E2 SAHSIAH
A2.1 MENGUTAMAKAN PENCAPAIAN 3 3
A2.2 KEPANTASAN BERTINDAK 4 3
KEMATANGAN EMOSI DAN KEYAKINAN DIRI
A2.3 5 3

A2.4 BUDAYA KERJA SEPASUKAN 6 3
A2.5 BERFOKUSKAN PELANGGAN 7 3
E3 POTENSI
KEPIMPINAN BERWAWASAN DAN
A3.1 8 3
MEMBUAT KEPUTUSAN
A3.2 PENYESUAIAN PERUBAHAN 9 3
A3.3 KEINGINAN MENIMBA PENGETAHUAN 10 3
A3.4 PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIF 11 3
E4 KEILMUAN DAN PENGETAHUAN

A4.1 DASAR-DASAR KERAJAAN 12 3


A4.2 PERATURAN DAN PEKELILING 13 3
A4.3 PENGUASAAN BIDANG TUGAS 14 3
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
A4.4 15 3
(TMK)

E5 KESEDIAAN DAN KEWIBAWAAN

KESEDIAAN MENJALANKAN ARAHAN /


A5.1 16 3
TUGAS-TUGAS LAIN

KEUPAYAAN MELAKSANAKAN BIMBINGAN


A5.2 17 3
DAN PEMENTORAN

D2PENGLIBATAN
E1 HUBUNGAN LUAR
JALINAN DAN JARINGAN (NETWORKING
A1.1 18 3
AND LINGKAGES)
E2 SUMBANGAN

SUMBANGAN PROFESIONAL DAN / ATAU


A2.1 19 3
SOSIAL

D3KEMAHIRAN
E1 PERANCANGAN PdP
A1.1 PENGETAHUAN 20 3
A1.2 PERANCANGAN 21 3
A1.3 PENGETAHUAN PENTAKSIRAN 22 3
E2 PELAKSANAAN PdP
A2.1 PENYAMPAIAN 23 3
A2.2 PENGGUNAAN SUMBER PENDIDIKAN 24 3
A2.3 KEMAHIRAN KOMUNIKASI 25 3
A2.4 TEKNIK PENYOALAN 26 3
PENGLIBATAN DAN PENGUASAAN
A2.5 27 3
PEMBELAJARAN MURID

E3 PENTAKSIRAN PdP
A3.1 JUMLAH MARKAH
PENILAIAN PRESTASI MURID 28 3
84
JUMLAH MARKAH 75.00 Markah penilai kedua sahaja
INSTRUMEN KEBERHASILAN

BIL KRITERIA SOALAN ARAS PENILAIAN

KEBERHASILAN
3
A1.1 KEBERHASILAN 1
92.47

JUMLAH MARKAH SEBENAR + KEBERHASILAN 83.74 Markah Penilai pertama sahaja


ARAHAN:

1. Semua guru perlu mengisi borang markah kendiri berdasarkan keupayaan sebenar diri sendiri.
2. Semua maklumat adalah sulit dan jangan didedahkan kepada sesiapa melainkan kepada j/k
penilai sahaja.
3. Selepas mengisi borang markah kendiri ini sila kembalikan kepada pegawai penilai masing-
masing.
4. Sila tandatangan pengesahan maklumat setelah selesai mengisi borang ini.

PENGAKUAN GURU:

Adalah saya seperti nama di atas, dengan ini mengaku semua maklumat di atas adalah BENAR.
Dengan ini, saya bersetuju dengan keputusan yang telah dibuat oleh jawatankuasa Penilaian PBPPP

NAMA: Tengku Noramirah binti Tengku Anuar

cikgu9
( tandatangan)

Tarikh: 23-Nov-16
Isi petak biru sahaja

Isi petak biru sahaja


Isi petak biru sahaja

Markah penilai kedua sahaja

Bahagian ini isi skor dan peratus


dalam borang keberhasilan

Markah Penilai pertama sahaja

ilaian PBPPP
BORANG PENILAIAN KENDIRI
PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP)

NAMA GURU: Suraini binti Kamis

ARAHAN: Sila tanda SKOR (1 - 4) pada salah satu ruang skor pada aras penilaian

BIL KRITERIA SOALAN ARAS PENILAIAN

D1PROFESIONALISME 1|2|3|4

E1 NILAI PROFESIONAL
A1.1 AMALAN PROFESIONAL 1 4
A1.2 HUBUNGAN DENGAN PELANGGAN 2 4
E2 SAHSIAH
A2.1 MENGUTAMAKAN PENCAPAIAN 3 4
A2.2 KEPANTASAN BERTINDAK 4 4
KEMATANGAN EMOSI DAN KEYAKINAN DIRI
A2.3 5 3

A2.4 BUDAYA KERJA SEPASUKAN 6 4
A2.5 BERFOKUSKAN PELANGGAN 7 4
E3 POTENSI
KEPIMPINAN BERWAWASAN DAN
A3.1 8 4
MEMBUAT KEPUTUSAN
A3.2 PENYESUAIAN PERUBAHAN 9 4
A3.3 KEINGINAN MENIMBA PENGETAHUAN 10 4
A3.4 PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIF 11 3
E4 KEILMUAN DAN PENGETAHUAN

A4.1 DASAR-DASAR KERAJAAN 12 3


A4.2 PERATURAN DAN PEKELILING 13 4
A4.3 PENGUASAAN BIDANG TUGAS 14 4
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
A4.4 15 4
(TMK)

E5 KESEDIAAN DAN KEWIBAWAAN

KESEDIAAN MENJALANKAN ARAHAN /


A5.1 16 4
TUGAS-TUGAS LAIN

KEUPAYAAN MELAKSANAKAN BIMBINGAN


A5.2 17 3
DAN PEMENTORAN

D2PENGLIBATAN
E1 HUBUNGAN LUAR
JALINAN DAN JARINGAN (NETWORKING
A1.1 18 3
AND LINGKAGES)
E2 SUMBANGAN

SUMBANGAN PROFESIONAL DAN / ATAU


A2.1 19 3
SOSIAL

D3KEMAHIRAN
E1 PERANCANGAN PdP
A1.1 PENGETAHUAN 20 4
A1.2 PERANCANGAN 21 4
A1.3 PENGETAHUAN PENTAKSIRAN 22 4
E2 PELAKSANAAN PdP
A2.1 PENYAMPAIAN 23 4
A2.2 PENGGUNAAN SUMBER PENDIDIKAN 24 3
A2.3 KEMAHIRAN KOMUNIKASI 25 4
A2.4 TEKNIK PENYOALAN 26 4
PENGLIBATAN DAN PENGUASAAN
A2.5 27 4
PEMBELAJARAN MURID

E3 PENTAKSIRAN PdP
A3.1 JUMLAH MARKAH
PENILAIAN PRESTASI MURID 28 4
105
JUMLAH MARKAH 93.75 Markah penilai kedua sahaja
INSTRUMEN KEBERHASILAN

BIL KRITERIA SOALAN ARAS PENILAIAN

KEBERHASILAN
4
A1.1 KEBERHASILAN 1
92.47

JUMLAH MARKAH SEBENAR + KEBERHASILAN 93.11 Markah Penilai pertama sahaja


ARAHAN:

1. Semua guru perlu mengisi borang markah kendiri berdasarkan keupayaan sebenar diri sendiri.
2. Semua maklumat adalah sulit dan jangan didedahkan kepada sesiapa melainkan kepada j/k
penilai sahaja.
3. Selepas mengisi borang markah kendiri ini sila kembalikan kepada pegawai penilai masing-
masing.
4. Sila tandatangan pengesahan maklumat setelah selesai mengisi borang ini.

PENGAKUAN GURU:

Adalah saya seperti nama di atas, dengan ini mengaku semua maklumat di atas adalah BENAR.
Dengan ini, saya bersetuju dengan keputusan yang telah dibuat oleh jawatankuasa Penilaian PBPPP

NAMA: Suraini binti Kamis

cikgu9
( tandatangan)

Tarikh: 23-Nov-16
Isi petak biru sahaja

Isi petak biru sahaja


Isi petak biru sahaja

Markah penilai kedua sahaja

Bahagian ini isi skor dan peratus


dalam borang keberhasilan

Markah Penilai pertama sahaja

ilaian PBPPP
BORANG PENILAIAN KENDIRI
PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP)

NAMA GURU: Maznah binti Aziz

ARAHAN: Sila tanda SKOR (1 - 4) pada salah satu ruang skor pada aras penilaian

BIL KRITERIA SOALAN ARAS PENILAIAN

D1PROFESIONALISME 1|2|3|4

E1 NILAI PROFESIONAL
A1.1 AMALAN PROFESIONAL 1 4
A1.2 HUBUNGAN DENGAN PELANGGAN 2 4
E2 SAHSIAH
A2.1 MENGUTAMAKAN PENCAPAIAN 3 4
A2.2 KEPANTASAN BERTINDAK 4 4
KEMATANGAN EMOSI DAN KEYAKINAN DIRI
A2.3 5 4

A2.4 BUDAYA KERJA SEPASUKAN 6 4
A2.5 BERFOKUSKAN PELANGGAN 7 4
E3 POTENSI
KEPIMPINAN BERWAWASAN DAN
A3.1 8 4
MEMBUAT KEPUTUSAN
A3.2 PENYESUAIAN PERUBAHAN 9 3
A3.3 KEINGINAN MENIMBA PENGETAHUAN 10 3
A3.4 PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIF 11 3
E4 KEILMUAN DAN PENGETAHUAN

A4.1 DASAR-DASAR KERAJAAN 12 3


A4.2 PERATURAN DAN PEKELILING 13 3
A4.3 PENGUASAAN BIDANG TUGAS 14 4
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
A4.4 15 3
(TMK)

E5 KESEDIAAN DAN KEWIBAWAAN

KESEDIAAN MENJALANKAN ARAHAN /


A5.1 16 4
TUGAS-TUGAS LAIN

KEUPAYAAN MELAKSANAKAN BIMBINGAN


A5.2 17 3
DAN PEMENTORAN

D2PENGLIBATAN
E1 HUBUNGAN LUAR
JALINAN DAN JARINGAN (NETWORKING
A1.1 18 3
AND LINGKAGES)
E2 SUMBANGAN

SUMBANGAN PROFESIONAL DAN / ATAU


A2.1 19 3
SOSIAL

D3KEMAHIRAN
E1 PERANCANGAN PdP
A1.1 PENGETAHUAN 20 4
A1.2 PERANCANGAN 21 4
A1.3 PENGETAHUAN PENTAKSIRAN 22 4
E2 PELAKSANAAN PdP
A2.1 PENYAMPAIAN 23 4
A2.2 PENGGUNAAN SUMBER PENDIDIKAN 24 3
A2.3 KEMAHIRAN KOMUNIKASI 25 4
A2.4 TEKNIK PENYOALAN 26 4
PENGLIBATAN DAN PENGUASAAN
A2.5 27 4
PEMBELAJARAN MURID

E3 PENTAKSIRAN PdP
A3.1 JUMLAH MARKAH
PENILAIAN PRESTASI MURID 28 4
102
JUMLAH MARKAH 91.07 Markah penilai kedua sahaja
INSTRUMEN KEBERHASILAN

BIL KRITERIA SOALAN ARAS PENILAIAN

KEBERHASILAN
4
A1.1 KEBERHASILAN 1
92.47

JUMLAH MARKAH SEBENAR + KEBERHASILAN 91.77 Markah Penilai pertama sahaja


ARAHAN:

1. Semua guru perlu mengisi borang markah kendiri berdasarkan keupayaan sebenar diri sendiri.
2. Semua maklumat adalah sulit dan jangan didedahkan kepada sesiapa melainkan kepada j/k
penilai sahaja.
3. Selepas mengisi borang markah kendiri ini sila kembalikan kepada pegawai penilai masing-
masing.
4. Sila tandatangan pengesahan maklumat setelah selesai mengisi borang ini.

PENGAKUAN GURU:

Adalah saya seperti nama di atas, dengan ini mengaku semua maklumat di atas adalah BENAR.
Dengan ini, saya bersetuju dengan keputusan yang telah dibuat oleh jawatankuasa Penilaian PBPPP

NAMA: Maznah binti Aziz

cikgu9
( tandatangan)

Tarikh: 23-Nov-16
Isi petak biru sahaja

Isi petak biru sahaja


Isi petak biru sahaja

Markah penilai kedua sahaja

Bahagian ini isi skor dan peratus


dalam borang keberhasilan

Markah Penilai pertama sahaja

ilaian PBPPP
BORANG PENILAIAN KENDIRI
PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP)

NAMA GURU: Lailatul Saadian binti Shazali

ARAHAN: Sila tanda SKOR (1 - 4) pada salah satu ruang skor pada aras penilaian

BIL KRITERIA SOALAN ARAS PENILAIAN

D1PROFESIONALISME 1|2|3|4

E1 NILAI PROFESIONAL
A1.1 AMALAN PROFESIONAL 1 3
A1.2 HUBUNGAN DENGAN PELANGGAN 2 4
E2 SAHSIAH
A2.1 MENGUTAMAKAN PENCAPAIAN 3 4
A2.2 KEPANTASAN BERTINDAK 4 3
KEMATANGAN EMOSI DAN KEYAKINAN DIRI
A2.3 5 3

A2.4 BUDAYA KERJA SEPASUKAN 6 4
A2.5 BERFOKUSKAN PELANGGAN 7 4
E3 POTENSI
KEPIMPINAN BERWAWASAN DAN
A3.1 8 3
MEMBUAT KEPUTUSAN
A3.2 PENYESUAIAN PERUBAHAN 9 3
A3.3 KEINGINAN MENIMBA PENGETAHUAN 10 3
A3.4 PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIF 11 3
E4 KEILMUAN DAN PENGETAHUAN

A4.1 DASAR-DASAR KERAJAAN 12 3


A4.2 PERATURAN DAN PEKELILING 13 4
A4.3 PENGUASAAN BIDANG TUGAS 14 4
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
A4.4 15 2
(TMK)

E5 KESEDIAAN DAN KEWIBAWAAN

KESEDIAAN MENJALANKAN ARAHAN /


A5.1 16 3
TUGAS-TUGAS LAIN

KEUPAYAAN MELAKSANAKAN BIMBINGAN


A5.2 17 3
DAN PEMENTORAN

D2PENGLIBATAN
E1 HUBUNGAN LUAR
JALINAN DAN JARINGAN (NETWORKING
A1.1 18 3
AND LINGKAGES)
E2 SUMBANGAN

SUMBANGAN PROFESIONAL DAN / ATAU


A2.1 19 3
SOSIAL

D3KEMAHIRAN
E1 PERANCANGAN PdP
A1.1 PENGETAHUAN 20 4
A1.2 PERANCANGAN 21 4
A1.3 PENGETAHUAN PENTAKSIRAN 22 4
E2 PELAKSANAAN PdP
A2.1 PENYAMPAIAN 23 4
A2.2 PENGGUNAAN SUMBER PENDIDIKAN 24 3
A2.3 KEMAHIRAN KOMUNIKASI 25 4
A2.4 TEKNIK PENYOALAN 26 3
PENGLIBATAN DAN PENGUASAAN
A2.5 27 3
PEMBELAJARAN MURID

E3 PENTAKSIRAN PdP
A3.1 JUMLAH MARKAH
PENILAIAN PRESTASI MURID 28 4
95
JUMLAH MARKAH 84.82 Markah penilai kedua sahaja
INSTRUMEN KEBERHASILAN

BIL KRITERIA SOALAN ARAS PENILAIAN

KEBERHASILAN
3
A1.1 KEBERHASILAN 1
92.47

JUMLAH MARKAH SEBENAR + KEBERHASILAN 88.65 Markah Penilai pertama sahaja


ARAHAN:

1. Semua guru perlu mengisi borang markah kendiri berdasarkan keupayaan sebenar diri sendiri.
2. Semua maklumat adalah sulit dan jangan didedahkan kepada sesiapa melainkan kepada j/k
penilai sahaja.
3. Selepas mengisi borang markah kendiri ini sila kembalikan kepada pegawai penilai masing-
masing.
4. Sila tandatangan pengesahan maklumat setelah selesai mengisi borang ini.

PENGAKUAN GURU:

Adalah saya seperti nama di atas, dengan ini mengaku semua maklumat di atas adalah BENAR.
Dengan ini, saya bersetuju dengan keputusan yang telah dibuat oleh jawatankuasa Penilaian PBPPP

NAMA: Lailatul Saadian binti Shazali

cikgu9
( tandatangan)

Tarikh: 23-Nov-16
Isi petak biru sahaja

Isi petak biru sahaja


Isi petak biru sahaja

Markah penilai kedua sahaja

Bahagian ini isi skor dan peratus


dalam borang keberhasilan

Markah Penilai pertama sahaja

ilaian PBPPP
BORANG PENILAIAN KENDIRI
PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP)

NAMA GURU: Khairul bin Abdul Wahid

ARAHAN: Sila tanda SKOR (1 - 4) pada salah satu ruang skor pada aras penilaian

BIL KRITERIA SOALAN ARAS PENILAIAN

D1PROFESIONALISME 1|2|3|4

E1 NILAI PROFESIONAL
A1.1 AMALAN PROFESIONAL 1 4
A1.2 HUBUNGAN DENGAN PELANGGAN 2 4
E2 SAHSIAH
A2.1 MENGUTAMAKAN PENCAPAIAN 3 4
A2.2 KEPANTASAN BERTINDAK 4 4
KEMATANGAN EMOSI DAN KEYAKINAN DIRI
A2.3 5 4

A2.4 BUDAYA KERJA SEPASUKAN 6 4
A2.5 BERFOKUSKAN PELANGGAN 7 4
E3 POTENSI
KEPIMPINAN BERWAWASAN DAN
A3.1 8 3
MEMBUAT KEPUTUSAN
A3.2 PENYESUAIAN PERUBAHAN 9 3
A3.3 KEINGINAN MENIMBA PENGETAHUAN 10 3
A3.4 PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIF 11 3
E4 KEILMUAN DAN PENGETAHUAN

A4.1 DASAR-DASAR KERAJAAN 12 3


A4.2 PERATURAN DAN PEKELILING 13 3
A4.3 PENGUASAAN BIDANG TUGAS 14 3
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
A4.4 15 3
(TMK)

E5 KESEDIAAN DAN KEWIBAWAAN

KESEDIAAN MENJALANKAN ARAHAN /


A5.1 16 3
TUGAS-TUGAS LAIN

KEUPAYAAN MELAKSANAKAN BIMBINGAN


A5.2 17 3
DAN PEMENTORAN

D2PENGLIBATAN
E1 HUBUNGAN LUAR
JALINAN DAN JARINGAN (NETWORKING
A1.1 18 3
AND LINGKAGES)
E2 SUMBANGAN

SUMBANGAN PROFESIONAL DAN / ATAU


A2.1 19 3
SOSIAL

D3KEMAHIRAN
E1 PERANCANGAN PdP
A1.1 PENGETAHUAN 20 3
A1.2 PERANCANGAN 21 3
A1.3 PENGETAHUAN PENTAKSIRAN 22 3
E2 PELAKSANAAN PdP
A2.1 PENYAMPAIAN 23 3
A2.2 PENGGUNAAN SUMBER PENDIDIKAN 24 3
A2.3 KEMAHIRAN KOMUNIKASI 25 3
A2.4 TEKNIK PENYOALAN 26 3
PENGLIBATAN DAN PENGUASAAN
A2.5 27 3
PEMBELAJARAN MURID

E3 PENTAKSIRAN PdP
A3.1 JUMLAH MARKAH
PENILAIAN PRESTASI MURID 28 3
91
JUMLAH MARKAH 81.25 Markah penilai kedua sahaja
INSTRUMEN KEBERHASILAN

BIL KRITERIA SOALAN ARAS PENILAIAN

KEBERHASILAN
3
A1.1 KEBERHASILAN 1
92.47

JUMLAH MARKAH SEBENAR + KEBERHASILAN 86.86 Markah Penilai pertama sahaja


ARAHAN:

1. Semua guru perlu mengisi borang markah kendiri berdasarkan keupayaan sebenar diri sendiri.
2. Semua maklumat adalah sulit dan jangan didedahkan kepada sesiapa melainkan kepada j/k
penilai sahaja.
3. Selepas mengisi borang markah kendiri ini sila kembalikan kepada pegawai penilai masing-
masing.
4. Sila tandatangan pengesahan maklumat setelah selesai mengisi borang ini.

PENGAKUAN GURU:

Adalah saya seperti nama di atas, dengan ini mengaku semua maklumat di atas adalah BENAR.
Dengan ini, saya bersetuju dengan keputusan yang telah dibuat oleh jawatankuasa Penilaian PBPPP

NAMA: Khairul bin Abdul Wahid

cikgu9
( tandatangan)

Tarikh: 23-Nov-16
Isi petak biru sahaja

Isi petak biru sahaja


Isi petak biru sahaja

Markah penilai kedua sahaja

Bahagian ini isi skor dan peratus


dalam borang keberhasilan

Markah Penilai pertama sahaja

ilaian PBPPP
BORANG PENILAIAN KENDIRI
PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP)

NAMA GURU: Khairul Anwar bin Nuruddin

ARAHAN: Sila tanda SKOR (1 - 4) pada salah satu ruang skor pada aras penilaian

BIL KRITERIA SOALAN ARAS PENILAIAN

D1PROFESIONALISME 1|2|3|4

E1 NILAI PROFESIONAL
A1.1 AMALAN PROFESIONAL 1 4
A1.2 HUBUNGAN DENGAN PELANGGAN 2 4
E2 SAHSIAH
A2.1 MENGUTAMAKAN PENCAPAIAN 3 4
A2.2 KEPANTASAN BERTINDAK 4 4
KEMATANGAN EMOSI DAN KEYAKINAN DIRI
A2.3 5 4

A2.4 BUDAYA KERJA SEPASUKAN 6 4
A2.5 BERFOKUSKAN PELANGGAN 7 4
E3 POTENSI
KEPIMPINAN BERWAWASAN DAN
A3.1 8 4
MEMBUAT KEPUTUSAN
A3.2 PENYESUAIAN PERUBAHAN 9 4
A3.3 KEINGINAN MENIMBA PENGETAHUAN 10 4
A3.4 PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIF 11 3
E4 KEILMUAN DAN PENGETAHUAN

A4.1 DASAR-DASAR KERAJAAN 12 3


A4.2 PERATURAN DAN PEKELILING 13 3
A4.3 PENGUASAAN BIDANG TUGAS 14 3
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
A4.4 15 3
(TMK)

E5 KESEDIAAN DAN KEWIBAWAAN

KESEDIAAN MENJALANKAN ARAHAN /


A5.1 16 4
TUGAS-TUGAS LAIN

KEUPAYAAN MELAKSANAKAN BIMBINGAN


A5.2 17 4
DAN PEMENTORAN

D2PENGLIBATAN
E1 HUBUNGAN LUAR
JALINAN DAN JARINGAN (NETWORKING
A1.1 18 3
AND LINGKAGES)
E2 SUMBANGAN

SUMBANGAN PROFESIONAL DAN / ATAU


A2.1 19 3
SOSIAL

D3KEMAHIRAN
E1 PERANCANGAN PdP
A1.1 PENGETAHUAN 20 3
A1.2 PERANCANGAN 21 3
A1.3 PENGETAHUAN PENTAKSIRAN 22 3
E2 PELAKSANAAN PdP
A2.1 PENYAMPAIAN 23 3
A2.2 PENGGUNAAN SUMBER PENDIDIKAN 24 3
A2.3 KEMAHIRAN KOMUNIKASI 25 3
A2.4 TEKNIK PENYOALAN 26 3
PENGLIBATAN DAN PENGUASAAN
A2.5 27 3
PEMBELAJARAN MURID

E3 PENTAKSIRAN PdP
A3.1 JUMLAH MARKAH
PENILAIAN PRESTASI MURID 28 3
96
JUMLAH MARKAH 85.71 Markah penilai kedua sahaja
INSTRUMEN KEBERHASILAN

BIL KRITERIA SOALAN ARAS PENILAIAN

KEBERHASILAN
3
A1.1 KEBERHASILAN 1
92.47

JUMLAH MARKAH SEBENAR + KEBERHASILAN 89.09 Markah Penilai pertama sahaja


ARAHAN:

1. Semua guru perlu mengisi borang markah kendiri berdasarkan keupayaan sebenar diri sendiri.
2. Semua maklumat adalah sulit dan jangan didedahkan kepada sesiapa melainkan kepada j/k
penilai sahaja.
3. Selepas mengisi borang markah kendiri ini sila kembalikan kepada pegawai penilai masing-
masing.
4. Sila tandatangan pengesahan maklumat setelah selesai mengisi borang ini.

PENGAKUAN GURU:

Adalah saya seperti nama di atas, dengan ini mengaku semua maklumat di atas adalah BENAR.
Dengan ini, saya bersetuju dengan keputusan yang telah dibuat oleh jawatankuasa Penilaian PBPPP

NAMA: Khairul Anwar bin Nuruddin

cikgu9
( tandatangan)

Tarikh: 23-Nov-16
Isi petak biru sahaja

Isi petak biru sahaja


Isi petak biru sahaja

Markah penilai kedua sahaja

Bahagian ini isi skor dan peratus


dalam borang keberhasilan

Markah Penilai pertama sahaja

ilaian PBPPP
BORANG PENILAIAN KENDIRI
PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP)

NAMA GURU: Kamsul bin Saaidin

ARAHAN: Sila tanda SKOR (1 - 4) pada salah satu ruang skor pada aras penilaian

BIL KRITERIA SOALAN ARAS PENILAIAN

D1PROFESIONALISME 1|2|3|4

E1 NILAI PROFESIONAL
A1.1 AMALAN PROFESIONAL 1 4
A1.2 HUBUNGAN DENGAN PELANGGAN 2 4
E2 SAHSIAH
A2.1 MENGUTAMAKAN PENCAPAIAN 3 4
A2.2 KEPANTASAN BERTINDAK 4 4
KEMATANGAN EMOSI DAN KEYAKINAN DIRI
A2.3 5 4

A2.4 BUDAYA KERJA SEPASUKAN 6 4
A2.5 BERFOKUSKAN PELANGGAN 7 4
E3 POTENSI
KEPIMPINAN BERWAWASAN DAN
A3.1 8 3
MEMBUAT KEPUTUSAN
A3.2 PENYESUAIAN PERUBAHAN 9 3
A3.3 KEINGINAN MENIMBA PENGETAHUAN 10 3
A3.4 PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIF 11 3
E4 KEILMUAN DAN PENGETAHUAN

A4.1 DASAR-DASAR KERAJAAN 12 3


A4.2 PERATURAN DAN PEKELILING 13 3
A4.3 PENGUASAAN BIDANG TUGAS 14 3
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
A4.4 15 3
(TMK)

E5 KESEDIAAN DAN KEWIBAWAAN

KESEDIAAN MENJALANKAN ARAHAN /


A5.1 16 3
TUGAS-TUGAS LAIN

KEUPAYAAN MELAKSANAKAN BIMBINGAN


A5.2 17 3
DAN PEMENTORAN

D2PENGLIBATAN
E1 HUBUNGAN LUAR
JALINAN DAN JARINGAN (NETWORKING
A1.1 18 3
AND LINGKAGES)
E2 SUMBANGAN

SUMBANGAN PROFESIONAL DAN / ATAU


A2.1 19 3
SOSIAL

D3KEMAHIRAN
E1 PERANCANGAN PdP
A1.1 PENGETAHUAN 20 3
A1.2 PERANCANGAN 21 3
A1.3 PENGETAHUAN PENTAKSIRAN 22 3
E2 PELAKSANAAN PdP
A2.1 PENYAMPAIAN 23 3
A2.2 PENGGUNAAN SUMBER PENDIDIKAN 24 3
A2.3 KEMAHIRAN KOMUNIKASI 25 3
A2.4 TEKNIK PENYOALAN 26 3
PENGLIBATAN DAN PENGUASAAN
A2.5 27 3
PEMBELAJARAN MURID

E3 PENTAKSIRAN PdP
A3.1 JUMLAH MARKAH
PENILAIAN PRESTASI MURID 28 3
91
JUMLAH MARKAH 81.25 Markah penilai kedua sahaja
INSTRUMEN KEBERHASILAN

BIL KRITERIA SOALAN ARAS PENILAIAN

KEBERHASILAN
3
A1.1 KEBERHASILAN 1
92.47

JUMLAH MARKAH SEBENAR + KEBERHASILAN 86.86 Markah Penilai pertama sahaja


ARAHAN:

1. Semua guru perlu mengisi borang markah kendiri berdasarkan keupayaan sebenar diri sendiri.
2. Semua maklumat adalah sulit dan jangan didedahkan kepada sesiapa melainkan kepada j/k
penilai sahaja.
3. Selepas mengisi borang markah kendiri ini sila kembalikan kepada pegawai penilai masing-
masing.
4. Sila tandatangan pengesahan maklumat setelah selesai mengisi borang ini.

PENGAKUAN GURU:

Adalah saya seperti nama di atas, dengan ini mengaku semua maklumat di atas adalah BENAR.
Dengan ini, saya bersetuju dengan keputusan yang telah dibuat oleh jawatankuasa Penilaian PBPPP

NAMA: Kamsul bin Saaidin

cikgu9
( tandatangan)

Tarikh: 23-Nov-16
Isi petak biru sahaja

Isi petak biru sahaja


Isi petak biru sahaja

Markah penilai kedua sahaja

Bahagian ini isi skor dan peratus


dalam borang keberhasilan

Markah Penilai pertama sahaja

ilaian PBPPP
BORANG PENILAIAN KENDIRI
PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP)

NAMA GURU: Aida Eleena binti Ismail

ARAHAN: Sila tanda SKOR (1 - 4) pada salah satu ruang skor pada aras penilaian

BIL KRITERIA SOALAN ARAS PENILAIAN

D1PROFESIONALISME 1|2|3|4

E1 NILAI PROFESIONAL
A1.1 AMALAN PROFESIONAL 1 4
A1.2 HUBUNGAN DENGAN PELANGGAN 2 4
E2 SAHSIAH
A2.1 MENGUTAMAKAN PENCAPAIAN 3 4
A2.2 KEPANTASAN BERTINDAK 4 4
KEMATANGAN EMOSI DAN KEYAKINAN DIRI
A2.3 5 4

A2.4 BUDAYA KERJA SEPASUKAN 6 4
A2.5 BERFOKUSKAN PELANGGAN 7 4
E3 POTENSI
KEPIMPINAN BERWAWASAN DAN
A3.1 8 4
MEMBUAT KEPUTUSAN
A3.2 PENYESUAIAN PERUBAHAN 9 4
A3.3 KEINGINAN MENIMBA PENGETAHUAN 10 4
A3.4 PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIF 11 3
E4 KEILMUAN DAN PENGETAHUAN

A4.1 DASAR-DASAR KERAJAAN 12 3


A4.2 PERATURAN DAN PEKELILING 13 3
A4.3 PENGUASAAN BIDANG TUGAS 14 4
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
A4.4 15 3
(TMK)

E5 KESEDIAAN DAN KEWIBAWAAN

KESEDIAAN MENJALANKAN ARAHAN /


A5.1 16 4
TUGAS-TUGAS LAIN

KEUPAYAAN MELAKSANAKAN BIMBINGAN


A5.2 17 4
DAN PEMENTORAN

D2PENGLIBATAN
E1 HUBUNGAN LUAR
JALINAN DAN JARINGAN (NETWORKING
A1.1 18 3
AND LINGKAGES)
E2 SUMBANGAN

SUMBANGAN PROFESIONAL DAN / ATAU


A2.1 19 3
SOSIAL

D3KEMAHIRAN
E1 PERANCANGAN PdP
A1.1 PENGETAHUAN 20 4
A1.2 PERANCANGAN 21 4
A1.3 PENGETAHUAN PENTAKSIRAN 22 4
E2 PELAKSANAAN PdP
A2.1 PENYAMPAIAN 23 4
A2.2 PENGGUNAAN SUMBER PENDIDIKAN 24 3
A2.3 KEMAHIRAN KOMUNIKASI 25 4
A2.4 TEKNIK PENYOALAN 26 4
PENGLIBATAN DAN PENGUASAAN
A2.5 27 3
PEMBELAJARAN MURID

E3 PENTAKSIRAN PdP
A3.1 JUMLAH MARKAH
PENILAIAN PRESTASI MURID 28 3
103
JUMLAH MARKAH 91.96 Markah penilai kedua sahaja
INSTRUMEN KEBERHASILAN

BIL KRITERIA SOALAN ARAS PENILAIAN

KEBERHASILAN
3
A1.1 KEBERHASILAN 1
92.47

JUMLAH MARKAH SEBENAR + KEBERHASILAN 92.22 Markah Penilai pertama sahaja


ARAHAN:

1. Semua guru perlu mengisi borang markah kendiri berdasarkan keupayaan sebenar diri sendiri.
2. Semua maklumat adalah sulit dan jangan didedahkan kepada sesiapa melainkan kepada j/k
penilai sahaja.
3. Selepas mengisi borang markah kendiri ini sila kembalikan kepada pegawai penilai masing-
masing.
4. Sila tandatangan pengesahan maklumat setelah selesai mengisi borang ini.

PENGAKUAN GURU:

Adalah saya seperti nama di atas, dengan ini mengaku semua maklumat di atas adalah BENAR.
Dengan ini, saya bersetuju dengan keputusan yang telah dibuat oleh jawatankuasa Penilaian PBPPP

NAMA: Aida Eleena binti Ismail

cikgu9
( tandatangan)

Tarikh: 23-Nov-16
Isi petak biru sahaja

Isi petak biru sahaja


Isi petak biru sahaja

Markah penilai kedua sahaja

Bahagian ini isi skor dan peratus


dalam borang keberhasilan

Markah Penilai pertama sahaja

ilaian PBPPP
BORANG PENILAIAN KENDIRI
PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP)

NAMA GURU: UNUTK KEGUNAAN PP1 DAN PP2 SAHAJA

ARAHAN: Sila tanda SKOR (1 - 4) pada salah satu ruang skor pada aras penilaian

BIL KRITERIA SOALAN ARAS PENILAIAN

D1PROFESIONALISME 1|2|3|4

E1 NILAI PROFESIONAL
A1.1 AMALAN PROFESIONAL 1 3
A1.2 HUBUNGAN DENGAN PELANGGAN 2 3
E2 SAHSIAH
A2.1 MENGUTAMAKAN PENCAPAIAN 3 3
A2.2 KEPANTASAN BERTINDAK 4 3
KEMATANGAN EMOSI DAN KEYAKINAN DIRI
A2.3 5 3

A2.4 BUDAYA KERJA SEPASUKAN 6 3
A2.5 BERFOKUSKAN PELANGGAN 7 3
E3 POTENSI
KEPIMPINAN BERWAWASAN DAN
A3.1 8 3
MEMBUAT KEPUTUSAN
A3.2 PENYESUAIAN PERUBAHAN 9 3
A3.3 KEINGINAN MENIMBA PENGETAHUAN 10 3
A3.4 PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIF 11 3
E4 KEILMUAN DAN PENGETAHUAN

A4.1 DASAR-DASAR KERAJAAN 12 3


A4.2 PERATURAN DAN PEKELILING 13 3
A4.3 PENGUASAAN BIDANG TUGAS 14 3
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
A4.4 15 3
(TMK)

E5 KESEDIAAN DAN KEWIBAWAAN

KESEDIAAN MENJALANKAN ARAHAN /


A5.1 16 3
TUGAS-TUGAS LAIN

KEUPAYAAN MELAKSANAKAN BIMBINGAN


A5.2 17 3
DAN PEMENTORAN

D2PENGLIBATAN
E1 HUBUNGAN LUAR
JALINAN DAN JARINGAN (NETWORKING
A1.1 18 3
AND LINGKAGES)
E2 SUMBANGAN

SUMBANGAN PROFESIONAL DAN / ATAU


A2.1 19 3
SOSIAL

D3KEMAHIRAN
E1 PERANCANGAN PdP
A1.1 PENGETAHUAN 20 3
A1.2 PERANCANGAN 21 3
A1.3 PENGETAHUAN PENTAKSIRAN 22 3
E2 PELAKSANAAN PdP
A2.1 PENYAMPAIAN 23 3
A2.2 PENGGUNAAN SUMBER PENDIDIKAN 24 3
A2.3 KEMAHIRAN KOMUNIKASI 25 3
A2.4 TEKNIK PENYOALAN 26 3
PENGLIBATAN DAN PENGUASAAN
A2.5 27 3
PEMBELAJARAN MURID

E3 PENTAKSIRAN PdP
A3.1 JUMLAH MARKAH
PENILAIAN PRESTASI MURID 28 3
84
JUMLAH MARKAH 75.00 Markah penilai kedua sahaja
INSTRUMEN KEBERHASILAN

BIL KRITERIA SOALAN ARAS PENILAIAN

KEBERHASILAN
4
A1.1 KEBERHASILAN 1
92.47

JUMLAH MARKAH SEBENAR + KEBERHASILAN 83.74 Markah Penilai pertama sahaja


ARAHAN:

1. Semua guru perlu mengisi borang markah kendiri berdasarkan keupayaan sebenar diri sendiri.
2. Semua maklumat adalah sulit dan jangan didedahkan kepada sesiapa melainkan kepada j/k
penilai sahaja.
3. Selepas mengisi borang markah kendiri ini sila kembalikan kepada pegawai penilai masing-
masing.
4. Sila tandatangan pengesahan maklumat setelah selesai mengisi borang ini.

PENGAKUAN GURU:

Adalah saya seperti nama di atas, dengan ini mengaku semua maklumat di atas adalah BENAR.
Dengan ini, saya bersetuju dengan keputusan yang telah dibuat oleh jawatankuasa Penilaian PBPPP

NAMA: Cikgu9

cikgu9
( tandatangan)

Tarikh: 23-Nov-16
Isi petak biru sahaja

Isi petak biru sahaja


Isi petak biru sahaja

Markah penilai kedua sahaja

Bahagian ini isi skor dan peratus


dalam borang keberhasilan

Markah Penilai pertama sahaja

ilaian PBPPP

Anda mungkin juga menyukai