Anda di halaman 1dari 1

PERSATUAN/KELAB OLAHRAGA

SEKOLAH KEBANGSAAN ASSAN NUNGGANG, SIBU

SENARAI AKTIVITI UTAMA PERSATUAN/KELAB

Pada mematuhi Subperaturan (1)(a) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998, Akta
Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan No. 41, Perundangan (A):
P.U. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998, maka berikut ini dikemukakan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Kelab
Olahraga, Sekolah Kebangsaan Assan Nunggang, Sibu yang selepas ini disebut sebagai persatuan sahaja.

1. Program Kelab Olahraga:

1.1 Kejohanan Olahraga antara anggota kelab sekolah-sekolah SKM Berkelompok Zon 2 Sibu.
1.2 Sukaneka Tahunan Kelab Olahraga
2. Aktiviti Kelab:
2.1 Latihan asas larian 100 meter.
2.2 Latihan asas larian 200 meter.
2.3 Latihan asas larian 400 meter.
2.4 Latihan asas larian 4 x 100 meter
2.5 Latihan asas larian 4 x 400 meter
2.6 Latihan asas lompat jauh
2.7 Latihan asas lontar peluru
2.8 Latihan asas lompat tinggi
2.9 Latihan asas hurdles
2.10 Latihan fartlek, jeda dan bebanan untuk meningkatkan daya tahan otot dan
stamina.
Perakuan: Kami dengan ini mengaku bahawa aktiviti dan program yang disenaraikan di atas
adalah aktiviti dan program sebenar yang akan dianjur dan dikelolakan oleh
persatuan ini.

...................................................
(-)
Pengerusi /
Setiausaha Kelab Olahraga SKAN

Tarikh :

Pengesahan: Saya dengan ini mengesahkan bahawa Senarai Aktiviti Utama di atas adalah
sesuai dengan tujuan dan matlamat Kelab Olahraga, Sekolah
Kebangsaan Assan Nunggang, Sibu.

............................................
( -)
Penolong Kanan Kokurikulum / Guru Penasihat Tarikh: