Anda di halaman 1dari 9

sPeCt Bidang/Unit Kurikulum Akhir Tahun 2017

Isu / Cabaran Dalam Penambahbaikan Alat Semakan Program Sekolah Program Kecemerlangan Sekolah Yang
Sekolah (Susun Ikut Jurang Terbesar) Eliminate Raise Dilaksanakan (Berdasarkan Isu / Cabaran)
(Hapuskan) (Tambah)
1. Harapan ibu bapa terhadap prestasi murid 1. Perbincangan dan aktiviti kreatif dalam
dalam mata pelajaran teras terlalu tinggi. kumpulan.

2. Murid tidak serius dalam pembelajaran mata 2. Pertandingan melukis.


pelajaran Seni Visual.
3. Ibu bapa kekurangan masa untuk memberi 3. Bengkel melukis poster/ seni.
perhatian dalam pelajaran anak-anak mereka.
4. Pengaruh media yang berunsur negatif.

Reduce Create
(Kurangkan) (Wujudkan)

1. Program strategi dan


aktiviti kreatif dalam PdP
Pendidikan Seni Visual.
2. Program mentor mantee
dan kursus dalaman
Pendidikan Seni Visual.
Sustain
(Kekalkan)
1. Perbincangan dan aktiviti kreatif dalam kumpulan.
2. Pertandingan melukis.
3. Bengkel melukis poster/ seni.

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOC/T) PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL

PERANCANGAN STRATEGIK 2017- 2019 PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL


Kekuatan ( S ) Kelemahan ( W )
S1 Terdapat komputer dan projektor untuk W1 Murid kurang berminat dan bersikap sambil
kegunaan PdP dalam bilik darjah. lewa kerana mata pelajaran Pendidikan Seni
S2 Kebanyakan murid mempunyai latar belakang Visual bukan mata pelajaran teras.
DALAMAN latihan Seni Visual. W2 Murid-murid menghadapi masalah dalam
S3 Terdapat alat bantu mengajar yang mencukupi. pembelajaran teori Seni Visual dengan
S4 Sokongan dari pihak pentadbiran. menggunakan Bahasa Cina.
S5 Sekolah berbudaya kerja positif. W3 Bilangan murid yang terlalu ramai dalam
kelas.
W4 Kekurangan guru opsyen Seni Visual yang
LUARAN berpengalaman.
W5 Kekangan masa untuk mengulangkaji
pelajaran kerana pengurangan waktu PdP
daripada 2 waktu kepada 1 waktu seminggu.

Peluang ( O ) S+O (S0) W+O (WO)


O1 Status kewangan PIBG kukuh. S4O1 W1O4
O2 Kemudahan masyarakat setempat. Pihak pentadbiran memberi sokongan dari segi Menggalakkan ibu bapa memderma dalam bentuk
O3 Status pendidikan ibu bapa tinggi. kewangan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti yang kewangan atau membeli alat-alat Seni Visual untuk
O4 Kebanyakan ibu bapa datang dari golongan dapat meningkatkan minat murid untuk belajar. kegunaan anak-anak mereka di sekolah.
berpendapatan tinggi.

CABARAN ( T ) S+T (ST) WT (WT)


T1 Harapan ibu bapa terhadap prestasi murid S1T4 W4T2
dalam mata pelajaran teras terlalu tinggi. Menggunakan kemudahan sekolah iaitu bahan Memastikan pengajaran dan pembelajaran Dunia
T2 Murid tidak serius dalam pembelajaran media dan elektronik yang lengkap dalam aktiviti Seni Visual/Pendidikan Seni Visual dijalankan
kemahiran Seni Visual. pengajaran dan pembelajaran untuk pendedahan dengan berkesan melalui perkongsian kemahiran
T3 Ibu bapa kekurangan masa untuk memberi yang positif agar dapat membentuk nilai-nilai murni di dan pengalaman di kalangan guru Seni Visual.
perhatian dalam pelajaran anak-anak mereka. kalangan murid.
T4 Pengaruh media yang berunsur negatif.
T5 Murid-murid lebih minat lagu moden dan kurang
berminat untuk mempelajari lagu-lagu yang
diajar mengikut sukatan pelajaran.

PELAN STRATEGIK PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL


TAHUN 2017-2019
PERANCANGAN STRATEGIK 2017- 2019 PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL
NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 1
Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* JPS/SJK-PS/01
Bidang Keutamaan PPPM Kurikulum dan Pentaksiran
KPI Pengarah/PPD/Sek Pencapaian murid dalam subjek Dunia Seni Visual/Pendidikan Seni Visual berdasarkan Peperiksaan Akhir Tahun dan Pentaksiran Berasaskan Sekolah
Sektor/PPD/Sekolah SRJK (C) Kuen Cheng 2, Kuala Lumpur
Bidang/Unit Kurikulum/Panitia Pendidikan Seni Visual

Sasaran
Teras Strategik Isu-Isu Strategik Strategi Pelan Tindakan KPI
TOV 2017 2018 2019
Meningkatkan 1. Murid kurang 1. Menyediakan pelbagai strategi 1. Meningkatkan minat, 1. Peratus murid yang minat 80% 82% 85% 87%
pembelajaran berminat dan pengajaran dan aktiviti kreatif kemahiran dan kreativiti dan melibatkan diri dengan
murid bersikap sambil mengikut keadaan untuk murid melalui pengajaran aktif dalam pengajaran dan
lewa kerana mata meningkatkan penglibatan murid dan pembelajaran mata pembelajaran mata
pelajaran DM/PM dalam pengajaran dan pelajaran Pendidikan Seni pelajaran DM/PM.
bukan mata pembelajaran mata pelajaran Visual.
pelajaran teras. Pendidikan Seni Visual.
Memastikan 2. Kekurangan guru 2. Meningkatkan jumlah guru yang 2. Meningkatkan jumlah guru 2. Bilangan guru yang 4 6 8 10
pengajaran dan opsyen Seni Visual boleh mengajar DM/PM melalui yang berminat mengajar berminat mengajar dan
pengajaran yang yang program mentor mantee dan dan mahir mengajar mata mahir mengajar mata
berpengalaman. kursus dalaman. pelajaran DM/PM.
berkesan pelajaran DM/PM.

Meningkatkan 3. Pencapaian teori 3. Meningkatkan penguasaan murid 3. Meningkatkan peratus 2. Peratus murid mendapat 58% 60% 62% 64%
prestasi murid Seni Visual dan dalam teori Seni Visual dan murid mendapat gred A gred A dalam peperiksaan
kemahiran kemahiran memainkan alat Seni dalam peperiksaan DM/PM.
memainkan alat Visual. DM/PM.
Seni Visual masih
lemah.

PELAN TAKTIKAL PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 2017

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 2

PERANCANGAN STRATEGIK 2017- 2019 PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL


Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* JPS/SJK-PS/02
Bidang Keutamaan PPPM Kurikulum dan Pentaksiran
KPI Pengarah/PPD/Sek Pencapaian murid dalam subjek Dunia Seni Visual/Pendidikan Seni Visual berdasarkan Peperiksaan Akhir Tahun dan Pentaksiran Berasaskan Sekolah
Sektor/PPD/Sekolah SRJK (C) Kuen Cheng 2, Kuala Lumpur
Bidang/Unit Kurikulum/Panitia Pendidikan Seni Visual
1. Menyediakan pelbagai strategi pengajaran dan aktiviti kreatif mengikut keadaan untuk meningkatkan penglibatan murid dalam
pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Seni Visual.
Strategi
2. Meningkatkan jumlah guru yang boleh mengajar DM/PM melalui program mentor mantee dan kursus dalaman.
3. Meningkatkan penguasaan murid dalam teori Seni Visual dan kemahiran melukis.

Bil Program/Projek Objektif Tanggungjawab Tarikh/Tempoh Kos/Sumber KPI TOV Sasaran


1. Pertandingan 1. Meningkatkan minat, GPK Kurikulum, Ketua Sepanjang tahun PCG Peratus A 76% 80%
kumpulan dalam kemahiran dan kreativiti Panitia Pendidikan 2016 PIBG meningkat.
PdP Pendidikan Seni murid dalam pengajaran dan Seni Visual dan
Visual. pembelajaran mata pelajaran semua guru Seni
Pendidikan Seni Visual. Visual.
2. Program mentor 2. Meningkatkan jumlah guru GPK Kurikulum, Ketua Sepanjang tahun PCG Bilangan guru 4 6
mantee dan kursus yang berminat mengajar dan Panitia Pendidikan 2016 PIBG yang berminat
dalaman Pendidikan mahir mengajar mata Seni Visual dan dan mahir
Seni Visual. pelajaran Pendidikan Seni semua guru Seni mengajar
Visual. Visual. meningkat.
3. Bengkel 3. Meningkatkan peratus murid GPK Kurikulum, Ketua Jun PCG Peratus A 56% 58%
Rekoder/Perkusi. mendapat gred A dalam Panitia Pendidikan PIBG meningkat.
peperiksaan Pendidikan Seni Seni Visual dan Julai
Visual. semua guru Seni 2016
Visual.

Pelan Operasi 1 (2017)

Sektor/PPD/Sekolah SRJK (C) Kuen Cheng 2, Kuala Lumpur JADUAL 3


Bidang/Unit Kurikulum/Panitia PENDIDIKAN Seni Visual JPS/SJK-PS/03

PERANCANGAN STRATEGIK 2017- 2019 PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL


Program/Projek Pertandingan kumpulan dalam PdP Pendidikan Seni Visual.
Objektif Meningkatkan minat, kemahiran dan kreativiti murid dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Seni Visual.
Tarikh/Tempoh Sepanjang tahun 2017
Kumpulan Sasaran Semua murid Tahun 1 hingga 6
Tanggungjawab GPK Kurikulum, Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual dan semua guru Seni Visual
Proses Kerja 1. Mesyuarat Jawatankuasa Panitia
2. Taklimat program kepada semua yang terlibat
3. Perbincangan dan penyediaan pelaksanaan
4. Pelaksanaan aktiviti
5. Penilaian / Pelaporan

Kekangan

Pemantauan

Penilaian

Penambahbaikan

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

Pelan Operasi 2 (2017)

Sektor/PPD/Sekolah SRJK (C) Kuen Cheng 2, Kuala Lumpur JADUAL 3


Bidang/Unit Kurikulum/Panitia PENDIDIKAN Seni Visual JPS/SJK-PS/03
Program/Projek Program mentor mantee dan kursus dalaman Pendidikan Seni Visual

PERANCANGAN STRATEGIK 2017- 2019 PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL


Objektif Meningkatkan jumlah guru yang berminat mengajar dan mahir mengajar mata pelajaran Pendidikan Seni Visual
Tarikh/Tempoh Sepanjang tahun 2017
Kumpulan Sasaran Semua guru yang mengajar Seni Visual
Tanggungjawab GPK Kurikulum, Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual dan semua guru Seni Visual
Proses Kerja 1. Mesyuarat Jawatankuasa Panitia
2. Taklimat program kepada semua yang terlibat
3. Perbincangan dan penyediaan pelaksanaan
4. Pelaksanaan aktiviti
5. Penilaian / Pelaporan

Kekangan

Pemantauan

Penilaian

Penambahbaikan

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

Pelan Operasi 3 (2017)

Sektor/PPD/Sekolah SRJK (C) Kuen Cheng 2, Kuala Lumpur JADUAL 3


Bidang/Unit Kurikulum/Panitia PENDIDIKAN Seni Visual JPS/SJK-PS/03
Program/Projek Bengkel Rekoder/Perkusi
Objektif Meningkatkan peratus murid mendapat gred A dalam peperiksaan Pendidikan Seni Visual
PERANCANGAN STRATEGIK 2017- 2019 PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL
Tarikh/Tempoh Jun hingga Julai 2017
Kumpulan Sasaran Murid Tahun 4 dan 5
Tanggungjawab GPK Kurikulum, Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual dan semua guru Seni Visual
Proses Kerja 1. Mesyuarat Jawatankuasa Panitia
2. Taklimat program kepada semua yang terlibat
3. Perbincangan dan penyediaan pelaksanaan
4. Pelaksanaan aktiviti
5. Penilaian / Pelaporan

Kekangan

Pemantauan

Penilaian

Penambahbaikan

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM SEKOLAH TAHUN 2017

Sektor/PPD/Sekolah SRJK (C) Kuen Cheng 2, Kuala Lumpur JADUAL 4


Bidang/Unit Kurikulum/Panitia PENDIDIKAN Seni Visual JPS/SJK-PS/04
Tempoh Tarikh Penilaian Keberkesanan
Bil Program/Projek Cadangan Penambahbaikan Catatan
Pelaksanaan Pemantauan Program

PERANCANGAN STRATEGIK 2017- 2019 PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL


1. Pertandingan Sepanjang tahun
kumpulan dalam PdP 2017
Pendidikan Seni Visual.
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara JADUAL 5
MISI VISI
Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara Sejahtera JPS/SJK-PS/05
Sektor/PPD/Sekolah Sektor Jaminan Kualiti
Bidang/Unit Jaminan Kualiti
Sasaran Prestasi Inisiatif/Tindakan, Prestasi Sebenar
2. Matlamat/Objektif
Program mentor SepanjangKPI
tahun TOV 2017 2018 2019 Program/Projek 2016 2017 2018 Catatan
1. mantee dan kursus
Meningkatkan minat, 2017
Peratus A meningkat 76% 80% 82% 85% Program strategi dan
dalaman dan
kemahiran Pendidikan
kreativiti aktiviti kreatif dalam PdP
Seni Visual.
murid melalui Pendidikan Seni Visual
pengajaran dan
pembelajaran mata
pelajaran Pendidikan
Seni Visual.
3. Bengkel Jun - Julai
2. Meningkatkan jumlah 2017
Bilangan guru yang 4 6 8 10 Program mentor mantee
guru yang berminat berminat dan mahir dan kursus dalaman
mengajar dan mahir meningkat. Pendidikan Seni Visual
mengajar mata pelajaran
Pendidikan Seni Visual.

3. Meningkatkan peratus Peratus A meningkat 56% 58% 60% 62% Bengkel melukis poster
murid mendapat gred A
dalam peperiksaan
Pendidikan Seni Visual.

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

PENILAIAN & MAKLUM BALAS PRESTASI PELAKSANAAN STRATEGI TAHUN 2016 - 2018
Ulasan:

PERANCANGAN STRATEGIK 2017- 2019 PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL


Laporan Disediakan Oleh: Tandatangan:

PERANCANGAN STRATEGIK 2017- 2019 PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL