Anda di halaman 1dari 2

ANTE RAMLJAK i njegovi savjetnici predstavili su plan odrivosti Agrokora prema

kojem e se prihodi do 2021. godine smanjiti, ali e se dobit udvostruiti.

Najvei fokus plana stavljen je na poboljanje Ebitda, planirano je udvostruenje


dobiti, dok je planiran pad prihoda za 5 posto. Treba imati na umu da trajanje
Izvanredne uprave traje 15 mjeseci, nakon ega se mora postii nagodba, pa e o
razvoju kompanije odluivati novi vlasnici. U maloprodaji, smatraju Ramljak i
njegovi savjetnici, postoji potreba za znaajnim smanjenjem trokova.

Uz Antu Ramljaka, izvanrednog povjerenika, i Alastaira Beveridgea, glavnog


savjetnika za restrukturiranje, planove odrivosti i poslove budunosti kompanija i
pojedinih poslovnih segmenata Agrokora, predstavili su savjetnike izvanrednog
povjerenika: Teo Vuji, savjetnik izvanrednog povjerenika za maloprodaju, Zvonimir
Mri, savjetnik izvanrednog povjerenika za poslovnu grupu hrana, Vlado ondi-
Galinii, savjetnik izvanrednog povjerenika za poslovnu grupu poljoprivrede te
Irena Weber, savjetnica izvanrednog povjerenika za non-core poslovanje i imovinski
portfelj, priopili su iz Agrokora.

"U proteklih est mjeseci Uprava i management Agrokora i pojedinanih kompanija u


suradnji s Alix Partnersima kao glavnim savjetnicima za restrukturiranje intezivno
su radili na razvoju planova odrivosti za pojedinane kompanije i poslovne grupe
unutar Agrokor koncerna. Plan je rezultat znatnih napora uloenih u postizanje
operativnog poboljanja tijekom proteklih mjeseci i prua stabilnu platformu za
budue poslovanje i nagodbu. Pritom je u sklopu plana stavljen najvei fokus na
poboljanje EBITDA, stabilizaciju poslovanja i osiguravanje likvidnosti, vanosti
ljetne sezone i ponovnom stjecanju povjerenja trita. Razrada Agrokorovog plana
predstavljala je znatne izazove, kao to su rad s nepouzdanim i nekonzistentnim
podacima, budui da je PwC provodio reviziju paralelno s izradom planova, te
injenicu da proces trabina jo nije bio gotov, kao i da nije definirana nagodba",
stoji u priopenju.

Ramljakovi planovi za budunost

U 2016. godini Agrokor koncern je generirao prihode vee od 6 milijardi EUR sa


znaajnim uincima konsolidacije po itavoj grupaciji Agrokor i EBITDA od 230 mil.
EUR u osnovnim djelatnostima. Sveukupno, trita na kojima Agrokor posluje imaju
snane projekcije rasta te openito pozitivnu ekonomiku na podruju opskrbe. Za
prihod stratekih djelatnosti koje ine jezgru poslovanja oekuje se pad od 5%, dok
je izmeu 2016. i 2021. planirano udvostruenje EBITDA. Oekuje se da e strateke
djelatnosti koje ine jezgru poslovanja u razdoblju do 2021. generirati vie od 1,4
milijarde EUR slobodnog novanog tijeka.

U segmentu Planova odrivosti poslovne grupe Maloprodaje (koja ukljuuje Mercator,


Konzum, Velpro, Tisak, Konzum BiH) naglaeno je da vie od 75% prihoda Agrokorovog
sektora maloprodaje dolazi iz Slovenije i Hrvatske.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA


Agrokorova maloprodaja u regiji posluje na vie od 2.800 lokacija i 1,1 milijuna
metara kvadratnih prostora te prua usluge za 17,5 milijuna stanovnika. U prolosti
je fokus bio usmjeren na rast prihoda u kombinaciji sa visokom razinom kapitalnih
investicija. Implementirana je velika infrastruktura visokih fiksnih trokova sa
nizom nepovoljnih komercijalnih i monetizacijskih aranmana (kao naprimjer sale
and leaseback) koji su umanjivali zaradu. Nadalje, Tisak i Velpro u prolosti su
se bavili neprofitabilnim popratnim djelatnostima (uglavnom transportom i
distribucijom) koje su sada uklonjene, a nivou cijelog poslovnog segmenta vidljiva
je velika potreba za znatnim smanjenjem trokova.
Strategije maloprodajne djelatnosti u razliitim kompanijama variraju, ali
zajednike teme obuhvaaju svoenje veliine kompanija na ispravnu mjeru,
eliminaciju svih viaka te veliki fokus na poveanje EBITDA koja znaajno odstupa
od standarda industrije.

Poslovna grupa Prehrana sastoji se od 4 segmenta (pia, zamrznuta hrana, ulja i


meso) i 21 kompanije (Jamnica, Roto Dinamic, Sarajevski Kiseljak, Fonyodi, Nova
sloga, Mg Mivela, Jamnica Maribor, Ledo, Ledo itluk, Frikom, Zvijezda, Dijamant i
PIK Vrbovec). O vanosti ovog poslovnog segmenta najbolje govori i injenica da
djelatnost Hrane ini ak 64 % od ukupne realizirane EBITDA Agrokora u 2016. godini
u iznosu od 230 mil. EUR u osnovnim djelatnostima. Poslovna grupa Hrana premauje
kombinirani standard industrije od 10% EBITDA mare za 2 postotna boda, to se
temelji na visokim trinim udjelima, vrijednosti branda i snanim distribucijskim
platformama. Kompanije i brendovi ove poslovne grupe imaju visoke do dominantne
trine udjele u glavnim kategorijama proizvoda s dokazanim povijesnim rezultatima
koji nadmauju konkurenciju te odravaju rast prihoda i visoku profitabilnost.
Agrokor tako ima vodee brendove u djelatnostima mineralne i aromatizirane vode /
sladoleda / ulja, margarina i majoneze u Adria regiji te u djelatnosti svjeeg mesa
i mesnih preraevina u Hrvatskoj. Ove kompanije imaju veliki potencijal razvoja i
plasmana inovativnih proizvoda te sposobnost otvaranja trita za dopunske i
potpuno nove kategorije,a postoji i znaajan potencijal u racionalizaciji
proizvodnih procesa izmeu proizvodnih subjekata u razliitim zemljama. Oekuje se
da e Hrana izmeu 2018. i 2021. generirati 470 mil. EUR slobodnog novanog tijeka.