Anda di halaman 1dari 84

LAPORAN BULANAN PENYAKIT DIARE PUSKESMAS _______________

KOTA/KABUPATEN ________________________TAHUN 2017


Bulan : ___________________
TARGET

JUMLAH PENDUDUK
NO DESA Balita Semua Gol. Umur

L P L P L

1 2 3 4

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
JUMLAH 0 0 0 0 0

Mengetahui,

( __________________ )
NIP :
MAS ______________________
______TAHUN 2017

ET SARANA KESEHATAN

0 - < 6 Bln 6 Bln - 12 bulan 1 2 Bula


Semua Gol. Umur
Jlh.Penderita diberi Jlh.Penderita diberi
Penderita MATI Penderita MATI Penderita

Oralit Zinc Oralit + Oralit Zinc Oralit +


Saja Saja Zinc RL Saja Saja Zinc RL
P L P L P L P L P L

5 6

0 ### ### ### 0 ### ### ### ### 7 8 0 0 ### ### ### ### ###
0 ### ### ### ### 0 2 0 0 ### ### ### ### 0 7 6 0 ###
0 10 3 0 0 0 8 6 0 11 1 0 0 0 6 4 0 11
0 1 4 0 0 0 4 4 0 3 5 0 0 0 6 6 0 6
0 8 9 0 0 0 15 14 0 5 5 0 0 0 10 9 0 9
0 5 6 0 0 0 11 9 0 9 9 0 0 0 18 16 0 8
0 2 4 0 0 0 5 5 0 1 2 0 0 0 3 1 0 5
0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 2 1 0 4
0 6 5 0 0 0 11 9 0 10 10 0 0 0 18 16 0 6
0 4 2 0 0 0 7 5 0 1 3 0 0 0 4 2 0 6
0 2 2 0 0 0 5 3 0 2 1 0 0 0 3 1 0 6
0 1 4 0 0 0 5 3 0 3 2 0 0 0 3 3 0 10
0 5 6 0 0 0 10 8 0 10 7 0 0 0 16 15 0 10
0 1 6 0 0 0 7 5 0 3 2 0 0 0 6 4 0 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 5 5 5 6
0 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

Pengelola Diare

( _________________ )
NIP :
KESEHATAN
Jlh.pemakaian 0-59 bulan di Sarkes _x000D_
1 2 Bulan - 59 Bulan Terapi 0-59 Bulan di Sarkes (Sachet/Tablet/botol)

Jumlah
Jlh.Penderita diberi Balita di
Penderita MATI Sarkes Zinc
Hanya
Oralit Hanya Zinc Oralit + Zinc RL Oralit
Oralit Oralit +
Saja
Zinc Saja
Zinc RL
P L P 0-6 bln >6bln<1 th

7 8 9 10

9 0 0 ### ### ### ### ### 0 40 35 2 0 45 160


### ### ### 0 8 6 1 17 0 17 12 1 0 ### ###
3 0 0 0 7 5 0 29 9 21 15 1 10 25 80
2 0 0 2 9 10 1 21 0 17 18 1 30 35 100
9 0 0 0 18 16 6 45 0 43 39 8 0 75 100
9 0 0 0 18 15 1 46 0 47 40 2 0 40 180
3 0 0 0 7 5 0 17 0 15 11 1 6 20 30
6 0 0 2 10 10 1 14 0 11 12 1 18 10 20
10 0 0 0 14 12 0 47 0 43 37 1 12 50 210
7 0 0 2 13 13 0 23 0 22 20 1 12 20 60
6 0 0 1 12 11 0 19 0 19 15 1 6 25 30
5 0 0 1 17 15 0 25 0 24 23 1 36 25 40
9 0 0 1 19 18 0 47 0 44 41 2 24 45 160
3 0 0 0 6 4 0 14 0 19 13 1 0 30 80
3 0 0 0 7 7 5 16 0 12 12 9 0 0 60
### ### ### ### ### ### ### ### 9 394 343 33 154 ### ###
SARANA KESEHATAN
0-59 bulan di Sarkes _x000D_ Jlh.Penderita 5 Jlh pemakaian 5
chet/Tablet/botol) 5 - 9 Tahun 10 - 14 Tahun 15 - 19 Tahun 20 Tahun Tahun diberi Tahun di Sarkes

Zinc PEND MATI PEND MATI PEND MATI PEND MATI


RL ORALIT RL Oralit

1-5 th L P L P L P L P L P L P L P L P

10 11 12 13 14 15 16

145 5 11 10 0 0 8 6 0 0 9 7 0 0 17 10 0 0 15 11 0
### 0 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 8 6 0
100 0 17 2 0 0 16 5 0 0 21 2 0 0 24 15 0 0 25 3 16
60 5 1 2 0 0 2 9 0 0 9 7 0 0 11 10 0 0 8 5 30
180 30 8 9 0 0 4 9 0 0 9 8 0 0 14 10 0 0 15 7 18
180 5 9 3 0 0 9 2 0 0 3 9 0 0 10 13 0 0 12 1 24
90 0 9 1 0 0 5 9 0 0 9 2 0 0 10 7 0 0 11 1 30
120 5 6 4 0 0 8 6 0 0 8 8 0 0 15 10 0 0 11 6 36
170 0 1 4 0 0 10 6 0 0 3 10 0 0 8 10 0 0 10 11 30
130 0 5 8 0 0 5 2 0 0 3 8 0 0 10 10 0 0 11 7 18
80 0 3 3 0 0 7 1 0 0 8 10 0 0 7 10 0 0 8 8 36
170 0 1 2 0 0 2 9 0 0 10 3 0 0 10 10 0 0 9 3 30
190 0 8 10 0 0 8 9 0 0 5 10 0 0 7 9 0 0 14 4 41
90 0 2 8 0 0 8 9 0 0 10 2 0 0 10 13 0 0 11 2 24
90 50 2 0 0 0 4 7 0 0 6 8 0 0 13 11 0 0 9 37 24
### 100 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 177 112 357
PEMERIKSAAN
Jumlah Penderita semua umur di Sarkes
LAB.

Jlh pemakaian 5 Total Pemakaian Kolom 6 Bln - 12


Tahun di Sarkes 10 + 16
( KHOLERA ) 0 - < 6 Bulan
bulan
Penderita MATI
Jlh.penderita Jlh.penderita
Penderita
diberi Penderit diberi

RL a
ORALIT Zinc RL P'RIKSA POST
Oralit
ORA ORA
ZINC + ZINC
LIT LIT
L P L P L P Zinc L P

16 17 18 19 20 21

50 0 350 75 ### ### ### 0 0 0 0 0 ### ### ### 0 0 ### ###


25 0 140 35 ### ### ### ### 0 0 ### ### 0 0 0 ### ### 0 0
5 17 205 20 60 31 0 0 19 0 20 0 0 0 0 21 0 0 0
25 60 195 35 33 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 18 355 75 57 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 24 400 20 53 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 36 140 10 41 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 54 150 25 42 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 42 430 70 44 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 30 210 75 34 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 42 135 45 35 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 66 235 20 37 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 65 395 35 53 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 24 200 20 37 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190 24 150 245 35 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
530 502 3690 805 ### ### ### ### 19 0 ### ### ### ### ### ### ### ### ###
K A D E R
Jlh.Penderita
Semua Umur di
6 Bln - 12 1 2 Bulan - 59 5-9 10 - 14 1 5- 19 20 Jllh.Pemakai Kader TOTAL Penderita
bulan Bulan Tahun Tahun Tahun Tahun an Kader Sarkes dan
Kader
Jlh
Jlh.penderita Jlh.penderita Jlh.pe Jlh.pe Jlh.pe
diberi diberi Balita di nderit nderit nderit
Jlh.pend
Penderita Kader Pend a Pend a Pend a Pend erita
diberi
diberi diberi diberi Oralit Zinc L P
Oralit Oralit
ORA
+
LIT
ZINC + Oral Oral Oral L
Zinc L P Zinc L P L P L P L P Oralit
it it it

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

### 0 0 ### ### ### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###


0 ### ### 0 0 0 0 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 0 0 0 0 33
0 22 0 0 0 0 23 24 0 0 25 0 0 26 0 0 27 0 0 28 0 29 0 72
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
### ### ### ### ### ### 23 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 28 0 29 0 ###
SISA STOK DI
TOTAL Penderita PUSKESMAS
Sarkes dan
Kader

ORALIT ZINC
P

30 31

### 0 0
31 0 0
31 31 0
39 0 0
59 0 0
51 0 0
28 0 0
37 0 0
55 0 0
40 0 0
33 0 0
35 0 0
60 0 0
43 0 0
32 0 0
### 31 0
LAPORAN BULANAN PENYAKIT DIARE PUSKESMAS ______________________
KOTA/KABUPATEN _______________________________ TAHUN 2017
Bulan : ___________________
TARGET

0 - < 6 Bln
JUMLAH PENDUDUK
NO DESA Balita Semua Gol. Umur
Jlh.Penderita diberi
Penderita MATI Penderita

Oralit Zinc Oralit +


Saja Saja Zinc RL
L P L P L P L P L P L P

1 2 3 4 5

SODONG 1562 2409 25.39812 39.17034 42.174 65.043 1 1 2 1 1

GIRIJAYA 968 1248 15.73968 20.29248 26.136 33.696 1 1 2 1 0

SUKALANGU 978 1966 15.90228 31.96716 26.406 53.082 1 1 2 1 1

MAJAU 1658 1904 26.95908 30.95904 44.766 51.408 0 1 1 1 1

KADUDAMPIT 2306 2773 37.49556 45.08898 62.262 74.871 1 2 1 1 0

SAKETI 1860 2272 30.2436 36.94272 50.22 61.344 1 1 2 1 1

PARIGI 1223 1659 19.88598 26.97534 33.021 44.793 1 0 1 1 1

MEDALSARI 1169 1505 19.00794 24.4713 31.563 40.635 1 0 1 0 1

SINDANGHAYU 2075 2280 33.7395 37.0728 56.025 61.56 1 1 2 2 2

TALAGASARI 1132 1345 18.40632 21.8697 30.564 36.315 1 1 2 1 1

LANGANSARI 1170 1392 19.0242 22.63392 31.59 37.584 1 1 2 1 1

WANAGIRI 682 865 11.08932 14.0649 18.414 23.355 1 1 2 1 1

CIANDUR 891 1691 14.48766 27.49566 24.057 45.657 1 1 2 2 1

MEKARWANGI 1056 1465 17.17056 23.8209 28.512 39.555 1 1 2 1 1

0 0 0 0
JUMLAH 18730 24774 304.5498 402.82524 505.71 668.898 13 13 0 0 0 24 0 0 15 13

Mengetahui, Pengelola Diare

( __________________ ) ( _________________ )
NIP : NIP :
SARANA KESEHATAN
Jlh.pemakaian 0-59 bulan di Sarkes _x000D_
6 Bln - 12 bulan 1 2 Bulan - 59 Bulan Terapi 0-59 Bulan di Sarkes (Sachet/Tablet/botol) 5 - 9 Tahun

Jumlah
Jlh.Penderita diberi Jlh.Penderita diberi Balita di
MATI Penderita MATI Sarkes Zinc PEND MATI
Hanya
Oralit Hanya Zinc Oralit + Zinc RL Oralit RL
Oralit Zinc Oralit + Oralit Oralit +
Saja Saja Zinc RL Saja
Zinc Saja
Zinc RL
L P L P L P 0-6 bln >6bln<1 th 1-5 th L P L P

6 7 8 9 10 11

2 0 1 1 1 5 0 5 0 1 10 20 10 1 1
1 1 1 2 1 5 0 5 0 1 10 10 20 1 1
2 1 1 2 6 0 6 0 1 10 20 20 1 1
2 1 0 1 4 0 4 0 0 5 20 10 1 1
1 1 1 2 6 0 4 0 2 5 10 20 0 1
2 2 1 3 7 0 7 0 1 10 20 30 1 0
2 1 1 2 5 0 5 0 1 5 20 20 1 1
1 1 1 2 4 0 4 0 1 5 10 20 2 1
4 1 1 2 8 0 8 0 1 10 40 20 1 1
2 1 1 2 6 0 6 0 1 10 20 20 1 1
2 1 1 2 6 0 6 0 1 10 20 20 1 1
2 2 1 3 7 0 7 0 1 10 10 30 1 1
3 1 1 2 7 0 7 0 2 10 30 20 1 1
2 1 1 2 6 0 6 0 1 10 20 20 1 1
0 0 0 0 0
0 0 0 28 0 0 15 13 0 0 0 28 0 2 82 0 80 0 15 0 120 270 280 0 14 13 0 0
PEMERIKSAAN
SARANA KESEHATAN Jumlah Penderita semua umur di Sarkes
LAB.

20 Tahun Jlh.Penderita 5 Jlh pemakaian 5 Total Pemakaian Kolom 6 Bln


10 - 14 Tahun 15 - 19 Tahun Tahun diberi Tahun di Sarkes 10 + 16
( KHOLERA ) 0 - < 6 Bulan
bu
Penderita MATI
Jlh.penderita
diberi Penderit
PEND MATI PEND MATI PEND MATI Penderita
Oralit RL a
ORALIT RL ORALIT Zinc RL P'RIKSA POST
Oralit
ORA
ZINC +
LIT
L P L P L P L P L P L P L P L P L P Zinc L P

12 13 14 15 16 17 18 19 20 2

1 1 1 1 2 1 0 2 0 40 15 7 7 0 0
1 1 1 1 1 1 0 1 0 40 10 7 6 0 0
1 1 1 1 1 1 0 2 0 50 15 7 7 0 0
1 1 1 1 1 1 0 1 0 35 5 6 6 0 0
1 1 1 1 1 1 0 2 0 35 10 6 7 0 0
1 1 1 1 1 2 0 0 0 60 15 8 7 0 0
0 1 1 1 1 1 0 1 0 45 5 6 6 0 0
1 1 1 1 1 1 0 4 0 35 5 7 6 0 0
1 1 1 1 3 1 0 2 0 70 15 10 8 0 0
1 1 1 1 1 1 0 1 0 50 15 7 7 0 0
1 1 1 1 1 1 0 1 0 50 10 7 7 0 0
1 1 1 1 1 1 0 2 0 50 5 8 7 0 0
1 1 1 1 1 2 0 2 0 60 15 8 8 0 0
1 1 1 1 1 1 0 1 0 50 15 7 7 0 0
0 0 0 10 0 0 0 0
13 14 0 0 14 14 0 0 17 16 0 0 0 22 0 0 0 670 165 101 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K A D E R
Jlh.Penderita SISA STOK DI
Semua Umur di
6 Bln - 12 1 2 Bulan - 59 5-9 10 - 14 1 5- 19 20 Jllh.Pemakai Kader TOTAL Penderita PUSKESMAS
bulan Bulan Tahun Tahun Tahun Tahun an Kader Sarkes dan
Kader
Jlh
Jlh.penderita Jlh.penderita Jlh.pe Jlh.pe Jlh.pe Jlh.pe
diberi diberi Balita di nderit nderit nderit nderit
Penderita Kader Pend a Pend a Pend a Pend a
diberi diberi diberi diberi Oralit Zinc L P ORALIT ZINC
Oralit Oralit
ORA ORA
LIT
ZINC +
LIT
ZINC + Oral Oral Oral Oral L P
Zinc L P Zinc L P L P L P L P
it it it it

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

0 0 0 7 7
0 0 0 7 6
0 0 0 7 7
0 0 0 6 6
0 0 0 6 7
0 0 0 8 7
0 0 0 6 6
0 0 0 7 6
0 0 0 10 8
0 0 0 7 7
0 0 0 7 7
0 0 0 8 7
0 0 0 8 8
0 0 0 7 7
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 96 0 330
LAPORAN BULANAN PENYAKIT DIARE PUSKESMAS SAKETI KABUPATEN PA
PROPINSI BANTEN TAHUN 2017
Bulan : ___________________
TARGET

JUMLAH PENDUDUK
NO DESA Balita Semua Gol. Umur

L P L P L

1 2 3 4

SODONG 1562 2409 26.33532 40.61574 42.174


GIRIJAYA 968 1248 16.32048 21.04128 26.136
SUKALANGU 978 1966 16.48908 33.14676 26.406
MAJAU 1658 1904 27.95388 32.10144 44.766
KADUDAMPIT 2306 2773 38.87916 46.75278 62.262
SAKETI 1860 2272 31.3596 38.30592 50.22
PARIGI 1223 1659 20.61978 27.97074 33.021
MEDALSARI 1169 1505 19.70934 25.3743 31.563
SINDANGHAYU 2075 2280 34.9845 38.4408 56.025
TALAGASARI 1132 1345 19.08552 22.6767 30.564
LANGANSARI 1170 1392 19.7262 23.46912 31.59
WANAGIRI 682 865 11.49852 14.5839 18.414
CIANDUR 891 1691 15.02226 28.51026 24.057
MEKARWANGI 1056 1465 17.80416 24.6999 28.512
PUSKESMAS 0 0 0 0 0
JUMLAH 18730 24774 315.7878 417.68964 505.71

Mengetahui,

( __________________ )
NIP :
SAKETI KABUPATEN PANDGGLANG
2017

ET SARANA KESEHATAN

0 - < 6 Bln 6 Bln - 12 bulan 1 2 Bula


Semua Gol. Umur
Jlh.Penderita diberi Jlh.Penderita diberi
Penderita MATI Penderita MATI Penderita

Oralit Zinc Oralit + Oralit Zinc Oralit +


Saja Saja Zinc RL Saja Saja Zinc RL
P L P L P L P L P L

5 6

65.043 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
33.696 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
53.082 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0
51.408 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1
74.871 0 1 1 1 0 1 1 2 2 0 1
61.344 1 1 2 2 0 1 1 2 2 0 1
44.793 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0
40.635 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1
61.56 1 1 2 2 0 1 1 2 2 0 1
36.315 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
37.584 0 1 2 2 0 1 0 1 1 0 1
23.355 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
45.657 1 1 2 2 0 0 1 1 2 0 1
39.555 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
668.898 5 8 0 0 0 14 14 0 7 7 0 0 0 15 16 0 9

Pengelola Diare

( _________________ )
NIP :
KESEHATAN
Jlh.pemakaian 0-59 bulan di Sarkes _x000D_
1 2 Bulan - 59 Bulan Terapi 0-59 Bulan di Sarkes (Sachet/Tablet/botol)

Jumlah
Jlh.Penderita diberi Balita di
Penderita MATI Sarkes Zinc
Hanya
Oralit Hanya Zinc Oralit + Zinc RL Oralit
Oralit Oralit +
Saja
Zinc Saja
Zinc RL
P L P 0-6 bln >6bln<1 th

7 8 9 10

1 2 2 0 3 0 3 3 0 5 0
0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 10
1 1 1 0 3 0 3 3 0 5 10
0 1 1 0 2 0 2 2 0 0 10
0 1 1 0 4 0 4 4 0 5 20
1 2 2 0 6 0 6 6 0 10 20
0 0 0 0 2 0 2 2 0 5 10
0 1 1 0 2 0 2 2 0 0 10
1 2 2 0 6 0 6 6 0 10 20
1 1 1 0 2 0 2 2 0 5 0
0 1 1 0 3 0 4 4 0 10 10
0 1 1 0 2 0 2 2 0 10 10
1 2 2 0 5 0 5 6 0 10 20
1 1 1 0 2 0 3 3 0 5 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 16 16 0 43 0 45 46 0 0 80 150
SARANA KESEHATAN
0-59 bulan di Sarkes _x000D_ Jlh.Penderita 5 Jlh pemakaian 5
chet/Tablet/botol) 5 - 9 Tahun 10 - 14 Tahun 15 - 19 Tahun 20 Tahun Tahun diberi Tahun di Sarkes

Zinc PEND MATI PEND MATI PEND MATI PEND MATI


RL ORALIT RL Oralit

1-5 th L P L P L P L P L P L P L P L P

10 11 12 13 14 15 16

20 0 1 1 1 1 1 1 2 1 9 2
0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 5 0
10 0 0 0 0 1 1 0 1 2 5 1
10 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5 0
10 0 1 1 1 1 1 1 2 1 9 2
20 0 1 0 1 0 0 1 1 1 5 0
0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 5 0
10 0 0 0 1 1 1 1 2 1 7 1
20 0 0 0 1 0 0 1 1 1 4 0
10 0 1 1 1 0 0 1 1 1 6 1
10 0 0 0 1 0 1 1 1 1 5 1
10 0 0 0 0 1 1 0 1 1 4 0
20 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0
10 0 0 1 0 1 1 0 1 1 5 0
0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 5 2
160 0 6 5 0 0 10 9 0 0 11 11 0 0 19 16 0 0 87 10 0
PEMERIKSAAN
Jumlah Penderita semua umur di Sarkes
LAB.

Jlh pemakaian 5 Total Pemakaian Kolom 6 Bln - 12


Tahun di Sarkes 10 + 16
( KHOLERA ) 0 - < 6 Bulan
bulan
Penderita MATI
Jlh.penderita Jlh.penderita
Penderita
diberi Penderit diberi

RL a
ORALIT Zinc RL P'RIKSA POST
Oralit
ORA ORA
ZINC +
LIT LIT
L P L P L P Zinc L P

16 17 18 19 20 21

10 0 25 10 6 6 0 0
0 0 10 0 4 2 0 0
5 0 25 5 4 4 0 0
0 0 20 0 3 4 0 0
15 0 35 15 7 6 0 0
0 0 50 0 6 5 0 0
5 0 15 5 4 3 0 0
5 0 20 5 5 4 0 0
0 0 50 0 5 5 0 0
10 0 15 10 3 5 0 0
5 0 30 5 5 3 0 0
0 0 30 0 4 2 0 0
0 0 50 0 6 7 0 0
0 0 15 0 2 5 0 0
15 0 0 15 3 2 0 0
70 0 390 70 67 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K A D E R
Jlh.Penderita
Semua Umur di
6 Bln - 12 1 2 Bulan - 59 5-9 10 - 14 1 5- 19 20 Jllh.Pemakai Kader
bulan Bulan Tahun Tahun Tahun Tahun an Kader

Jlh
Jlh.penderita Jlh.penderita Jlh.pe Jlh.pe Jlh.pe Jlh.pe
diberi diberi
Balita di nderit nderit nderit nderit
Penderita Kader Pend a Pend a Pend a Pend a
diberi diberi diberi diberi Oralit Zinc L P
Oralit Oralit
ORA
ZINC + ZINC +
LIT Oral Oral Oral Oral
Zinc L P Zinc L P L P L P L P
it it it it

21 22 23 24 25 26 27 28 29

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SISA STOK DI
TOTAL Penderita PUSKESMAS
Sarkes dan
Kader

ORALIT ZINC
L P

30 31

6 6
4 2
4 4
3 4
7 6
6 5
4 3
5 4
5 5
3 5
5 3
4 2
6 7
2 5
3 2
67 63 0 10
LAPORAN BULANAN PENYAKIT DIARE PUSKESMAS _______________
PROPINSI BANTEN TAHUN 2017
Bulan : ___________________
TARGET

JUMLAH PENDUDUK
NO DESA Balita Semua Gol. Umur

L P L P L

1 2 3 4

SODONG SODONG SODONG SODONG SODONG SODONG


GIRIJAYA 968 1248 16.32048 21.04128 26.136
SUKALANGU 978 1966 16.48908 33.14676 26.406
MAJAU 1658 1904 27.95388 32.10144 44.766
KADUDAMPIT 2306 2773 38.87916 46.75278 62.262
SAKETI 1860 2272 31.3596 38.30592 50.22
PARIGI 1223 1659 20.61978 27.97074 33.021
MEDALSARI 1169 1505 19.70934 25.3743 31.563
SINDANGHAYU 2075 2280 34.9845 38.4408 56.025
TALAGASARI 1132 1345 19.08552 22.6767 30.564
LANGANSARI 1170 1392 19.7262 23.46912 31.59
WANAGIRI 682 865 11.49852 14.5839 18.414
CIANDUR 891 1691 15.02226 28.51026 24.057
MEKARWANGI 1056 1465 17.80416 24.6999 28.512
0 0 0
JUMLAH 17168 22365 289.45248 377.0739 463.536

Mengetahui,

( __________________ )
NIP :
MAS ______________________
2017

ET SARANA KESEHATAN

0 - < 6 Bln 6 Bln - 12 bulan 1 2 Bula


Semua Gol. Umur
Jlh.Penderita diberi Jlh.Penderita diberi
Penderita MATI Penderita MATI Penderita

Oralit Zinc Oralit + Oralit Zinc Oralit +


Saja Saja Zinc RL Saja Saja Zinc RL
P L P L P L P L P L

5 6

SODONG SODO SODO SODONG 0 0 0 0 1 1 2 2 0 1


33.696 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1
53.082 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
51.408 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
74.871 1 1 0 2 2 0 1 1 2 2 0 1
61.344 0 1 0 1 1 0 1 1 2 2 0 1
44.793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
40.635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
61.56 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1
36.315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
37.584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23.355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
45.657 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 1
39.555 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
603.855 2 2 0 0 0 4 4 0 7 7 0 0 0 15 15 0 14

Pengelola Diare

( _________________ )
NIP :
KESEHATAN
Jlh.pemakaian 0-59 bulan di Sarkes _x000D_
1 2 Bulan - 59 Bulan Terapi 0-59 Bulan di Sarkes (Sachet/Tablet/botol)

Jumlah
Jlh.Penderita diberi Balita di
Penderita MATI Sarkes Zinc
Hanya
Oralit Hanya Zinc Oralit + Zinc RL Oralit
Oralit Oralit +
Saja
Zinc Saja
Zinc RL
P L P 0-6 bln >6bln<1 th

7 8 9 10

1 2 2 ### 0 4 4 0 0 20
1 2 2 3 0 3 3 0 0 10
1 2 2 3 0 3 3 0 0 10
1 1 1 2 0 2 2 0 0 10
2 3 3 7 0 7 7 0 10 20
1 2 2 5 0 5 5 0 5 20
1 2 2 2 0 2 2 0 0 0
1 2 2 2 0 2 2 0 0 0
2 3 3 5 0 5 5 0 5 10
1 2 2 2 0 2 2 0 0 0
1 2 2 2 0 2 2 0 0 0
1 2 2 2 0 2 2 0 0 0
1 2 2 4 0 4 4 0 0 20
1 2 2 0 0 4 4 0 0 20
1 2 2 2 0 3 3 0 0 0
17 0 0 0 31 31 0 ### 0 50 50 0 0 20 140
SARANA KESEHATAN
0-59 bulan di Sarkes _x000D_ Jlh.Penderita 5 Jlh pemakaian 5
chet/Tablet/botol) 5 - 9 Tahun 10 - 14 Tahun 15 - 19 Tahun 20 Tahun Tahun diberi Tahun di Sarkes

Zinc PEND MATI PEND MATI PEND MATI PEND MATI


RL ORALIT RL Oralit

1-5 th L P L P L P L P L P L P L P L P

10 11 12 13 14 15 16

20 1 1 1 0 1 0 1 1 6 1
20 1 0 0 1 0 0 0 1 3 0
20 0 1 1 0 0 1 1 1 5 0
10 0 1 0 0 0 0 1 1 3 0
30 1 0 1 1 0 1 1 1 6 0
20 0 1 1 0 1 1 1 2 7 1
20 1 0 1 1 0 1 1 1 6 0
20 0 1 0 1 0 0 1 1 4 0
30 0 1 1 1 1 1 0 1 6 1
20 1 0 1 0 1 0 1 1 5 0
20 1 0 0 0 0 1 0 1 3 0
20 0 1 0 1 1 0 1 1 5 0
20 1 1 1 0 0 1 1 1 6 1
20 1 0 1 1 1 0 1 1 6 0
20 1 0 1 0 0 0 1 1 4 2
310 0 9 8 0 0 10 7 0 0 6 7 0 0 12 16 0 0 75 6 0
PEMERIKSAAN
Jumlah Penderita semua umur di Sarkes
LAB.

Jlh pemakaian 5 Total Pemakaian Kolom 6 Bln - 12


Tahun di Sarkes 10 + 16
( KHOLERA ) 0 - < 6 Bulan
bulan
Penderita MATI
Jlh.penderita Jlh.penderita
Penderita
diberi Penderit diberi

RL a
ORALIT Zinc RL P'RIKSA POST
Oralit
ORA ORA
ZINC + ZINC
LIT LIT
L P L P L P Zinc L P

16 17 18 19 20 21

5 0 40 5 ### ### ### 0


0 0 30 0 2 4 0 0
0 0 30 0 4 4 0 0
0 0 20 0 2 3 0 0
0 0 60 0 6 7 0 0
5 0 45 5 5 7 0 0
0 0 20 0 4 4 0 0
0 0 20 0 2 4 0 0
5 0 45 5 4 7 0 0
0 0 20 0 5 2 0 0
0 0 20 0 2 3 0 0
0 0 20 0 3 4 0 0
10 0 40 10 5 5 0 0
0 0 40 0 6 4 0 0
15 0 20 15 4 2 0 0
40 0 470 40 ### ### ### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K A D E R
Jlh.Penderita
Semua Umur di
6 Bln - 12 1 2 Bulan - 59 5-9 10 - 14 1 5- 19 20 Jllh.Pemakai Kader TOTAL Penderita
bulan Bulan Tahun Tahun Tahun Tahun an Kader Sarkes dan
Kader
Jlh
Jlh.penderita Jlh.penderita Jlh.pe Jlh.pe Jlh.pe Jlh.pe
diberi diberi Balita di nderit nderit nderit nderit
Penderita Kader Pend a Pend a Pend a Pend a
diberi diberi diberi diberi Oralit Zinc L P
Oralit Oralit
ORA
+
LIT
ZINC + Oral Oral Oral Oral L
Zinc L P Zinc L P L P L P L P
it it it it

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

0 0 0 6
0 0 0 2
0 0 0 4
0 0 0 2
0 0 0 6
0 0 0 5
0 0 0 4
0 0 0 2
0 0 0 4
0 0 0 5
0 0 0 2
0 0 0 3
0 0 0 5
0 0 0 6
0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
SISA STOK DI
TOTAL Penderita PUSKESMAS
Sarkes dan
Kader

ORALIT ZINC
P

30 31

4
4
4
3
7
7
4
4
7
2
3
4
5
4
2
64 0 30
LAPORAN BULANAN PENYAKIT DIARE PUSKESMAS SAKETI
PROPINSI BANTEN TAHUN 2017
Bulan : APRIL
TARGET

JUMLAH PENDUDUK
NO DESA Balita Semua Gol. Umur

L P L P L

1 2 3 4

SODONG 1562 2409 26.33532 40.61574 42.174


GIRIJAYA 968 1248 16.32048 21.04128 26.136
SUKALANGU 978 1966 16.48908 33.14676 26.406
MAJAU 1658 1904 27.95388 32.10144 44.766
KADUDAMPIT 2306 2773 38.87916 46.75278 62.262
SAKETI 1860 2272 31.3596 38.30592 50.22
PARIGI 1223 1659 20.61978 27.97074 33.021
MEDALSARI 1169 1505 19.70934 25.3743 31.563
SINDANGHAYU 2075 2280 34.9845 38.4408 56.025
TALAGASARI 1132 1345 19.08552 22.6767 30.564
LANGANSARI 1170 1392 19.7262 23.46912 31.59
WANAGIRI 682 865 11.49852 14.5839 18.414
CIANDUR 891 1691 15.02226 28.51026 24.057
MEKARWANGI 1056 1465 17.80416 24.6999 28.512
PUSKESMAS 0 0 0 0 0
JUMLAH 18730 24774 315.7878 417.68964 505.71
Mengetahui,

KEPALA PUSKESMAS SAKETI

( dr. KARTIRINI )
NIP : 19750803 200501 2 004
PUSKESMAS SAKETI
2017

ET SARANA KESEHATAN

0 - < 6 Bln 6 Bln - 12 bulan 1 2 Bula


Semua Gol. Umur
Jlh.Penderita diberi Jlh.Penderita diberi
Penderita MATI Penderita MATI Penderita

Oralit Zinc Oralit + Oralit Zinc Oralit +


Saja Saja Zinc RL Saja Saja Zinc RL
P L P L P L P L P L

5 6

65.043 1 0 1 1 0 1 1 2 2 0 0
33.696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
53.082 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
51.408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
74.871 1 1 2 2 0 0 1 1 1 0 1
61.344 1 1 2 2 0 1 1 2 2 0 1
44.793 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
40.635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61.56 0 1 1 1 0 1 1 2 2 0 0
36.315 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
37.584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23.355 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
45.657 0 1 1 1 0 1 1 2 2 0 1
39.555 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
668.898 5 7 0 0 0 12 12 0 5 5 0 0 0 9 9 0 8

Pengelola Diare

(FIKRI FADILAH )
NIP : -
KESEHATAN
Jlh.pemakaian 0-59 bulan di Sarkes _x000D_
1 2 Bulan - 59 Bulan Terapi 0-59 Bulan di Sarkes (Sachet/Tablet/botol)

Jumlah
Jlh.Penderita diberi Balita di
Penderita MATI Sarkes Zinc
Hanya
Oralit Hanya Zinc Oralit + Zinc RL Oralit
Oralit Oralit +
Saja
Zinc Saja
Zinc RL
P L P 0-6 bln >6bln<1 th

7 8 9 10

1 1 1 0 4 0 4 4 0 5 20
0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0
0 0 0 0 1 0 1 1 0 5 0
0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0
1 2 2 1 5 0 5 5 1 10 10
1 2 2 1 6 0 6 6 1 10 20
0 0 0 0 1 0 1 1 0 5 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 0 4 0 4 4 0 5 20
1 1 1 0 2 0 2 2 0 5 0
1 2 2 0 2 0 2 2 0 0 0
0 1 1 0 2 0 2 2 0 5 0
1 2 2 0 5 0 5 5 0 5 20
0 0 0 0 1 0 1 1 0 5 0
1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 10
8 0 0 0 14 14 2 38 0 35 35 2 0 60 100
SARANA KESEHATAN
0-59 bulan di Sarkes _x000D_ Jlh.Penderita 5 Jlh pemakaian 5
chet/Tablet/botol) 5 - 9 Tahun 10 - 14 Tahun 15 - 19 Tahun 20 Tahun Tahun diberi Tahun di Sarkes

Zinc PEND MATI PEND MATI PEND MATI PEND MATI


RL ORALIT RL Oralit

1-5 th L P L P L P L P L P L P L P L P

10 11 12 13 14 15 16

10 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1
10 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0
0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0
10 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 2
20 5 1 1 0 1 1 1 1 1 0 2
20 5 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0
0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0
0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 0 1
10 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1
10 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0
20 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1
10 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0
20 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0
0 0 0 1 1 1 1 0 1 2 0 0
20 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 3
160 10 5 5 0 0 8 9 0 0 12 11 0 0 16 17 0 0 0 11 0
PEMERIKSAAN
Jumlah Penderita semua umur di Sarkes
LAB.

Jlh pemakaian 5 Total Pemakaian Kolom 6 Bln - 12


Tahun di Sarkes 10 + 16
( KHOLERA ) 0 - < 6 Bulan
bulan
Penderita MATI
Jlh.penderita Jlh.penderita
Penderita
diberi Penderit diberi

RL a
ORALIT Zinc RL P'RIKSA POST
Oralit
ORA ORA
ZINC + ZINC
LIT LIT
L P L P L P Zinc L P

16 17 18 19 20 21

10 0 35 10 6 5 0 0
0 0 10 0 4 2 0 0
0 0 5 0 3 3 0 0
20 0 10 20 3 3 0 0
15 0 40 20 5 7 0 0
0 0 50 0 6 5 0 0
0 0 5 0 3 3 0 0
5 0 0 10 4 3 0 0
5 0 35 5 3 5 0 0
0 0 15 0 3 4 0 0
5 0 20 5 4 3 0 0
0 0 15 0 3 3 0 0
0 0 45 0 5 7 0 0
0 0 5 0 3 5 0 0
15 0 30 15 4 4 0 0
75 0 320 85 59 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K A D E R
Jlh.Penderita
Semua Umur di
6 Bln - 12 1 2 Bulan - 59 5-9 10 - 14 1 5- 19 20 Jllh.Pemakai Kader TOTAL Penderita
bulan Bulan Tahun Tahun Tahun Tahun an Kader Sarkes dan
Kader
Jlh
Jlh.penderita Jlh.penderita Jlh.pe Jlh.pe Jlh.pe Jlh.pe
diberi diberi Balita di nderit nderit nderit nderit
Penderita Kader Pend a Pend a Pend a Pend a
diberi diberi diberi diberi Oralit Zinc L P
Oralit Oralit
ORA
+
LIT
ZINC + Oral Oral Oral Oral L
Zinc L P Zinc L P L P L P L P
it it it it

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

0 0 0 6
0 0 0 4
0 0 0 3
0 0 0 3
0 0 0 5
0 0 0 6
0 0 0 3
0 0 0 4
0 0 0 3
0 0 0 3
0 0 0 4
0 0 0 3
0 0 0 5
0 0 0 3
0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
SISA STOK DI
TOTAL Penderita PUSKESMAS
Sarkes dan
Kader

ORALIT ZINC
P

30 31

5
2
3
3
7
5
3
3
5
4
3
3
7
5
4
62 0 80
LAPORAN BULANAN PENYAKIT DIARE PUSKESMAS _______________
PROPINSI BANTEN TAHUN 2017
Bulan : ___________________
TARGET

JUMLAH PENDUDUK
NO DESA Balita Semua Gol. Umur

L P L P L

1 2 3 4

SODONG 1562 2409 25.39812 39.17034 42.174


GIRIJAYA 968 1248 15.73968 20.29248 26.136
SUKALANGU 978 1966 15.90228 31.96716 26.406
MAJAU 1658 1904 26.95908 30.95904 44.766
KADUDAMPIT 2306 2773 37.49556 45.08898 62.262
SAKETI 1860 2272 30.2436 36.94272 50.22
PARIGI 1223 1659 19.88598 26.97534 33.021
MEDALSARI 1169 1505 19.00794 24.4713 31.563
SINDANGHAYU 2075 2280 33.7395 37.0728 56.025
TALAGASARI 1132 1345 18.40632 21.8697 30.564
LANGANSARI 1170 1392 19.0242 22.63392 31.59
WANAGIRI 682 865 11.08932 14.0649 18.414
CIANDUR 891 1691 14.48766 27.49566 24.057
MEKARWANGI 1056 1465 17.17056 23.8209 28.512
PUSKESMAS 0 0 0
JUMLAH 18730 24774 304.5498 402.82524 505.71

Mengetahui,

( __________________ )
NIP :
MAS ______________________
2017

ET SARANA KESEHATAN

0 - < 6 Bln 6 Bln - 12 bulan 1 2 Bula


Semua Gol. Umur
Jlh.Penderita diberi Jlh.Penderita diberi
Penderita MATI Penderita MATI Penderita

Oralit Zinc Oralit + Oralit Zinc Oralit +


Saja Saja Zinc RL Saja Saja Zinc RL
P L P L P L P L P L

5 6

65.043 1 0 1 1 0 1 1 2 2 0 1
33.696 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
53.082 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
51.408 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0
74.871 1 1 2 2 0 1 0 1 1 0 1
61.344 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 1
44.793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
40.635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61.56 1 0 1 1 0 1 1 2 2 0 1
36.315 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1
37.584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
45.657 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1
39.555 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
668.898 4 2 0 0 0 6 6 0 7 7 0 0 0 14 14 1 11

Pengelola Diare

( _________________ )
NIP :
KESEHATAN
Jlh.pemakaian 0-59 bulan di Sarkes _x000D_
1 2 Bulan - 59 Bulan Terapi 0-59 Bulan di Sarkes (Sachet/Tablet/botol)

Jumlah
Jlh.Penderita diberi Balita di
Penderita MATI Sarkes Zinc
Hanya
Oralit Hanya Zinc Oralit + Zinc RL Oralit
Oralit Oralit +
Saja
Zinc Saja
Zinc RL
P L P 0-6 bln >6bln<1 th

7 8 9 10

1 2 2 0 5 0 5 5 0 5 20
0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 10
0 1 1 0 2 0 2 2 0 0 10
0 0 0 0 2 0 2 2 0 5 10
1 2 2 1 5 0 5 5 1 10 10
1 2 2 0 4 0 4 4 0 0 20
0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0
1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0
1 2 2 0 5 0 5 5 0 5 20
0 1 1 0 2 0 2 2 0 0 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 2 0 2 0 2 2 0 0 0
1 2 2 0 4 0 4 4 0 5 10
0 1 1 0 2 0 2 2 0 0 10
0 1 1 1 2 0 2 2 2 0 10
7 0 0 0 18 18 2 38 0 38 38 3 0 30 140
SARANA KESEHATAN
0-59 bulan di Sarkes _x000D_ Jlh.Penderita 5 Jlh pemakaian 5
chet/Tablet/botol) 5 - 9 Tahun 10 - 14 Tahun 15 - 19 Tahun 20 Tahun Tahun diberi Tahun di Sarkes

Zinc PEND MATI PEND MATI PEND MATI PEND MATI


RL ORALIT RL Oralit

1-5 th L P L P L P L P L P L P L P L P

10 11 12 13 14 15 16

20 0 1 1 1 1 1 1 2 1 0 1
0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1
10 0 1 0 1 0 1 0 1 2 0 0
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0
20 5 1 1 0 1 1 1 2 1 0 0
20 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0
10 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0
10 0 0 0 1 0 1 1 2 1 0 0
20 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1
10 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1
0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1
20 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0
20 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
10 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0
10 10 0 0 1 1 1 1 2 2 0 6
180 15 6 6 0 0 8 9 0 0 11 11 0 0 16 15 0 0 0 11 0
PEMERIKSAAN
Jumlah Penderita semua umur di Sarkes
LAB.

Jlh pemakaian 5 Total Pemakaian Kolom 6 Bln - 12


Tahun di Sarkes 10 + 16
( KHOLERA ) 0 - < 6 Bulan
bulan
Penderita MATI
Jlh.penderita Jlh.penderita
Penderita
diberi Penderit diberi

RL a
ORALIT Zinc RL P'RIKSA POST
Oralit
ORA ORA
ZINC + ZINC
LIT LIT
L P L P L P Zinc L P

16 17 18 19 20 21

5 0 45 5 8 6 0 0
5 0 10 5 2 4 0 0
0 0 20 0 6 2 0 0
0 0 15 0 2 5 0 0
0 40 5 7 6 0 0
0 0 40 0 5 4 0 0
0 0 10 0 4 1 0 0
0 0 10 0 4 3 0 0
5 0 45 5 4 5 0 0
10 0 20 10 3 4 0 0
5 0 0 5 1 2 0 0
0 0 20 0 3 3 0 0
0 0 35 0 4 4 0 0
0 0 20 0 5 3 0 0
30 0 20 40 5 5 0 0
60 0 350 75 63 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K A D E R
Jlh.Penderita
Semua Umur di
6 Bln - 12 1 2 Bulan - 59 5-9 10 - 14 1 5- 19 20 Jllh.Pemakai Kader TOTAL Penderita
bulan Bulan Tahun Tahun Tahun Tahun an Kader Sarkes dan
Kader
Jlh
Jlh.penderita Jlh.penderita Jlh.pe Jlh.pe Jlh.pe Jlh.pe
diberi diberi Balita di nderit nderit nderit nderit
Penderita Kader Pend a Pend a Pend a Pend a
diberi diberi diberi diberi Oralit Zinc L P
Oralit Oralit
ORA
+
LIT
ZINC + Oral Oral Oral Oral L
Zinc L P Zinc L P L P L P L P
it it it it

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

0 0 0 8
0 0 0 2
0 0 0 6
0 0 0 2
0 0 0 7
0 0 0 5
0 0 0 4
0 0 0 4
0 0 0 4
0 0 0 3
0 0 0 1
0 0 0 3
0 0 0 4
0 0 0 5
0 0 0 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63
SISA STOK DI
TOTAL Penderita PUSKESMAS
Sarkes dan
Kader

ORALIT ZINC
P

30 31

6
4
2
5
6
4
1
3
5
4
2
3
4
3
5
57 0 50
LAPORAN BULANAN PENYAKIT DIARE PUSKESMAS _______________
PROPINSI BANTEN TAHUN 2017
Bulan : juni
TARGET

JUMLAH PENDUDUK
NO DESA Balita Semua Gol. Umur

L P L P L

1 2 3 4

SODONG 1562 2409 25.39812 39.17034 42.174


GIRIJAYA 968 1248 15.73968 20.29248 26.136
SUKALANGU 978 1966 15.90228 31.96716 26.406
MAJAU 1658 1904 26.95908 30.95904 44.766
KADUDAMPIT 2306 2773 37.49556 45.08898 62.262
SAKETI 1860 2272 30.2436 36.94272 50.22
PARIGI 1223 1659 19.88598 26.97534 33.021
MEDALSARI 1169 1505 19.00794 24.4713 31.563
SINDANGHAYU 2075 2280 33.7395 37.0728 56.025
TALAGASARI 1132 1345 18.40632 21.8697 30.564
LANGANSARI 1170 1392 19.0242 22.63392 31.59
WANAGIRI 682 865 11.08932 14.0649 18.414
CIANDUR 891 1691 14.48766 27.49566 24.057
MEKARWANGI 1056 1465 17.17056 23.8209 28.512
PUSKESMAS 0 0 0
JUMLAH 18730 24774 304.5498 402.82524 505.71

Mengetahui,

( __________________ )
NIP :
MAS ______________________
2017

ET SARANA KESEHATAN

0 - < 6 Bln 6 Bln - 12 bulan 1 2 Bula


Semua Gol. Umur
Jlh.Penderita diberi Jlh.Penderita diberi
Penderita MATI Penderita MATI Penderita

Oralit Zinc Oralit + Oralit Zinc Oralit +


Saja Saja Zinc RL Saja Saja Zinc RL
P L P L P L P L P L

5 6

65.043 1 1 2 2 0 1 1 2 2 0 1
33.696 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
53.082 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
51.408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
74.871 1 1 2 2 0 0 1 1 1 0 1
61.344 1 1 2 2 0 1 1 2 2 0 1
44.793 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
40.635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61.56 0 1 1 1 0 1 1 2 2 0 0
36.315 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
37.584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23.355 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
45.657 0 1 1 1 0 1 1 2 2 0 1
39.555 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
668.898 5 8 0 0 0 13 13 0 6 5 0 0 0 10 10 1 9

Pengelola Diare

( _________________ )
NIP :
KESEHATAN
Jlh.pemakaian 0-59 bulan di Sarkes _x000D_
1 2 Bulan - 59 Bulan Terapi 0-59 Bulan di Sarkes (Sachet/Tablet/botol)

Jumlah
Jlh.Penderita diberi Balita di
Penderita MATI Sarkes Zinc
Hanya
Oralit Hanya Zinc Oralit + Zinc RL Oralit
Oralit Oralit +
Saja
Zinc Saja
Zinc RL
P L P 0-6 bln >6bln<1 th

7 8 9 10

1 2 2 0 6 0 6 6 0 5 20
0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 10
0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 10
0 1 1 0 1 0 1 1 0 5 10
1 2 2 1 5 0 5 5 1 10 10
1 2 2 0 6 0 6 6 0 0 20
0 1 1 0 1 0 2 2 0 0 0
0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
1 1 1 0 4 0 4 4 0 5 20
1 1 1 0 2 0 2 2 0 0 10
1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
1 2 2 0 3 0 3 3 0 0 0
1 2 2 0 5 0 5 5 0 5 10
0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 10
0 1 1 1 2 0 1 1 2 0 10
8 0 0 0 16 16 2 41 0 39 39 3 0 30 140
SARANA KESEHATAN

Jlh pemakaian
0-59 bulan di Sarkes _x000D_ Jlh.Penderita 5
chet/Tablet/botol) 5 - 9 Tahun 10 - 14 Tahun 15 - 19 Tahun 20 Tahun Tahun diberi
5 Tahun di
Sarkes

Zinc PEND MATI PEND MATI PEND MATI PEND MATI


RL ORALIT RL Oralit

1-5 th L P L P L P L P L P L P L P L P

10 11 12 13 14 15 16

20 0 1 1 1 1 1 1 2 1 0 1
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1
10 0 1 0 1 1 1 0 1 2 0 0
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0
20 5 1 1 1 1 1 1 2 1 0 0
20 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0
10 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0
10 0 0 0 1 0 1 1 2 1 0 0
20 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1
10 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1
0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1
20 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0
20 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0
10 0 0 1 1 1 1 0 1 2 0 0
10 10 0 0 0 1 1 1 2 1 0 6
180 15 6 5 0 0 10 11 0 0 12 11 0 0 16 17 0 0 0 11 0
PEMERIKSAAN
Jumlah Penderita semua umur di Sarkes
LAB.

Jlh pemakaian
5 Tahun di Total Pemakaian Kolom 6 Bln - 12
10 + 16
( KHOLERA ) 0 - < 6 Bulan
Sarkes bulan
Penderita MATI
Jlh.penderita Jlh.penderita
Penderita
diberi Penderit diberi

RL a
ORALIT Zinc RL P'RIKSA POST
Oralit
ORA ORA
ZINC + ZINC
LIT LIT
L P L P L P Zinc L P

16 17 18 19 20 21

5 0 45 5 8 7 0 0
5 0 10 5 4 3 0 0
0 0 20 0 5 3 0 0
0 0 15 0 3 3 0 0
0 40 5 7 7 0 0
0 0 40 0 6 5 0 0
0 0 10 0 4 3 0 0
0 0 10 0 4 2 0 0
5 0 45 5 2 6 0 0
10 0 20 10 2 4 0 0
5 0 0 5 3 3 0 0
0 0 20 0 3 4 0 0
0 0 35 0 5 7 0 0
0 0 20 0 3 5 0 0
30 0 20 40 5 3 0 0
60 0 350 75 64 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K A D E R
Jlh.Penderita
Semua Umur di
6 Bln - 12 1 2 Bulan - 59 5-9 10 - 14 1 5- 19 20 Jllh.Pemakai Kader TOTAL Penderita
bulan Bulan Tahun Tahun Tahun Tahun an Kader Sarkes dan
Kader
Jlh
Jlh.penderita Jlh.penderita Jlh.pe Jlh.pe Jlh.pe Jlh.pe
diberi diberi Balita di nderit nderit nderit nderit
Penderita Kader Pend a Pend a Pend a Pend a
diberi diberi diberi diberi Oralit Zinc L P
Oralit Oralit
ORA
+
LIT
ZINC + Oral Oral Oral Oral L
Zinc L P Zinc L P L P L P L P
it it it it

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

0 0 0 8
0 0 0 4
0 0 0 5
0 0 0 3
0 0 0 7
0 0 0 6
0 0 0 4
0 0 0 4
0 0 0 2
0 0 0 2
0 0 0 3
0 0 0 3
0 0 0 5
0 0 0 3
0 0 0 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
SISA STOK DI
TOTAL Penderita PUSKESMAS
Sarkes dan
Kader

ORALIT ZINC
P

30 31

7
3
3
3
7
5
3
2
6
4
3
4
7
5
3
65 0 50
LAPORAN BULANAN PENYAKIT DIARE PUSKESMAS _______________
PROPINSI BANTEN TAHUN 2017
Bulan : juni
TARGET

JUMLAH PENDUDUK
NO DESA Balita Semua Gol. Umur

L P L P L

1 2 3 4

SODONG 1562 2409 25.39812 39.17034 42.174


GIRIJAYA 968 1248 15.73968 20.29248 26.136
SUKALANGU 978 1966 15.90228 31.96716 26.406
MAJAU 1658 1904 26.95908 30.95904 44.766
KADUDAMPIT 2306 2773 37.49556 45.08898 62.262
SAKETI 1860 2272 30.2436 36.94272 50.22
PARIGI 1223 1659 19.88598 26.97534 33.021
MEDALSARI 1169 1505 19.00794 24.4713 31.563
SINDANGHAYU 2075 2280 33.7395 37.0728 56.025
TALAGASARI 1132 1345 18.40632 21.8697 30.564
LANGANSARI 1170 1392 19.0242 22.63392 31.59
WANAGIRI 682 865 11.08932 14.0649 18.414
CIANDUR 891 1691 14.48766 27.49566 24.057
MEKARWANGI 1056 1465 17.17056 23.8209 28.512
PUSKESMAS 0 0 0
JUMLAH 18730 24774 304.5498 402.82524 505.71

Mengetahui,

( __________________ )
NIP :
MAS ______________________
2017

ET SARANA KESEHATAN

0 - < 6 Bln 6 Bln - 12 bulan 1 2 Bula


Semua Gol. Umur
Jlh.Penderita diberi Jlh.Penderita diberi
Penderita MATI Penderita MATI Penderita

Oralit Zinc Oralit + Oralit Zinc Oralit +


Saja Saja Zinc RL Saja Saja Zinc RL
P L P L P L P L P L

5 6

65.043 1 0 1 1 0 1 1 2 2 0 0
33.696 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
53.082 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
51.408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
74.871 1 1 2 2 0 0 1 1 1 0 1
61.344 1 1 2 2 0 1 1 2 2 0 1
44.793 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
40.635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61.56 1 1 2 2 0 1 1 2 2 0 0
36.315 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
37.584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23.355 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
45.657 1 1 2 2 0 1 1 2 2 0 1
39.555 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
668.898 7 7 0 0 0 14 14 0 6 5 0 0 0 10 10 1 8

Pengelola Diare

( _________________ )
NIP :
KESEHATAN
Jlh.pemakaian 0-59 bulan di Sarkes _x000D_
1 2 Bulan - 59 Bulan Terapi 0-59 Bulan di Sarkes (Sachet/Tablet/botol)

Jumlah
Jlh.Penderita diberi Balita di
Penderita MATI Sarkes Zinc
Hanya
Oralit Hanya Zinc Oralit + Zinc RL Oralit
Oralit Oralit +
Saja
Zinc Saja
Zinc RL
P L P 0-6 bln >6bln<1 th

7 8 9 10

1 1 1 0 4 0 4 4 0 5 20
0 1 1 0 2 0 2 2 0 0 10
0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 10
0 1 1 0 1 0 1 1 0 5 10
1 2 2 1 5 0 5 5 1 10 10
1 2 2 0 6 0 6 6 0 0 20
0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 0 5 0 5 5 0 5 20
1 1 1 0 2 0 2 2 0 0 10
1 2 2 0 2 0 2 2 0 0 0
1 2 2 0 3 0 3 3 0 0 0
1 2 2 0 6 0 6 6 0 5 10
0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 10
0 1 1 1 2 0 1 1 2 0 10
8 0 0 0 16 16 2 41 0 40 40 3 0 30 140
SARANA KESEHATAN

Jlh pemakaian
0-59 bulan di Sarkes _x000D_ Jlh.Penderita 5
chet/Tablet/botol) 5 - 9 Tahun 10 - 14 Tahun 15 - 19 Tahun 20 Tahun Tahun diberi
5 Tahun di
Sarkes

Zinc PEND MATI PEND MATI PEND MATI PEND MATI


RL ORALIT RL Oralit

1-5 th L P L P L P L P L P L P L P L P

10 11 12 13 14 15 16

20 0 1 1 1 0 1 1 2 1 0 1
0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1
10 0 1 0 0 1 1 0 1 2 0 0
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0
20 5 1 1 0 1 1 1 2 1 0 0
20 0 1 0 1 1 0 1 1 2 0 0
10 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0
10 0 0 0 1 1 1 1 2 1 0 0
20 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1
10 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1
0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1
20 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0
20 0 1 1 1 1 1 1 2 1 0 0
10 0 0 1 1 1 1 0 1 2 0 0
10 10 0 0 0 1 1 1 1 1 0 6
180 15 6 5 0 0 9 10 0 0 12 11 0 0 18 18 0 0 0 11 0
PEMERIKSAAN
Jumlah Penderita semua umur di Sarkes
LAB.

Jlh pemakaian
5 Tahun di Total Pemakaian Kolom 6 Bln - 12
10 + 16
( KHOLERA ) 0 - < 6 Bulan
Sarkes bulan
Penderita MATI
Jlh.penderita Jlh.penderita
Penderita
diberi Penderit diberi

RL a
ORALIT Zinc RL P'RIKSA POST
Oralit
ORA ORA
ZINC + ZINC
LIT LIT
L P L P L P Zinc L P

16 17 18 19 20 21

5 0 45 5 7 5 0 0
5 0 10 5 5 2 0 0
0 0 20 0 4 3 0 0
0 0 15 0 3 3 0 0
0 40 5 6 7 0 0
0 0 40 0 6 7 0 0
0 0 10 0 4 3 0 0
0 0 10 0 4 3 0 0
5 0 45 5 3 5 0 0
10 0 20 10 2 4 0 0
5 0 0 5 4 3 0 0
0 0 20 0 3 4 0 0
0 0 35 0 8 7 0 0
0 0 20 0 3 5 0 0
30 0 20 40 4 3 0 0
60 0 350 75 66 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K A D E R
Jlh.Penderita
Semua Umur di
6 Bln - 12 1 2 Bulan - 59 5-9 10 - 14 1 5- 19 20 Jllh.Pemakai Kader TOTAL Penderita
bulan Bulan Tahun Tahun Tahun Tahun an Kader Sarkes dan
Kader
Jlh
Jlh.penderita Jlh.penderita Jlh.pe Jlh.pe Jlh.pe Jlh.pe
diberi diberi Balita di nderit nderit nderit nderit
Penderita Kader Pend a Pend a Pend a Pend a
diberi diberi diberi diberi Oralit Zinc L P
Oralit Oralit
ORA
+
LIT
ZINC + Oral Oral Oral Oral L
Zinc L P Zinc L P L P L P L P
it it it it

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

0 0 0 7
0 0 0 5
0 0 0 4
0 0 0 3
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 4
0 0 0 4
0 0 0 3
0 0 0 2
0 0 0 4
0 0 0 3
0 0 0 8
0 0 0 3
0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
SISA STOK DI
TOTAL Penderita PUSKESMAS
Sarkes dan
Kader

ORALIT ZINC
P

30 31

5
2
3
3
7
7
3
3
5
4
3
4
7
5
3
64 0 50
LAPORAN BULANAN PENYAKIT DIARE PUSKESMAS _______________
PROPINSI BANTEN TAHUN 2017
Bulan : juni
TARGET

JUMLAH PENDUDUK
NO DESA Balita Semua Gol. Umur

L P L P L

1 2 3 4

SODONG 1562 2409 25.39812 39.17034 42.174


GIRIJAYA 968 1248 15.73968 20.29248 26.136
SUKALANGU 978 1966 15.90228 31.96716 26.406
MAJAU 1658 1904 26.95908 30.95904 44.766
KADUDAMPIT 2306 2773 37.49556 45.08898 62.262
SAKETI 1860 2272 30.2436 36.94272 50.22
PARIGI 1223 1659 19.88598 26.97534 33.021
MEDALSARI 1169 1505 19.00794 24.4713 31.563
SINDANGHAYU 2075 2280 33.7395 37.0728 56.025
TALAGASARI 1132 1345 18.40632 21.8697 30.564
LANGANSARI 1170 1392 19.0242 22.63392 31.59
WANAGIRI 682 865 11.08932 14.0649 18.414
CIANDUR 891 1691 14.48766 27.49566 24.057
MEKARWANGI 1056 1465 17.17056 23.8209 28.512
PUSKESMAS 0 0 0
JUMLAH 18730 24774 304.5498 402.82524 505.71

Mengetahui,

( __________________ )
NIP :
MAS ______________________
2017

ET SARANA KESEHATAN

0 - < 6 Bln 6 Bln - 12 bulan 1 2 Bula


Semua Gol. Umur
Jlh.Penderita diberi Jlh.Penderita diberi
Penderita MATI Penderita MATI Penderita

Oralit Zinc Oralit + Oralit Zinc Oralit +


Saja Saja Zinc RL Saja Saja Zinc RL
P L P L P L P L P L

5 6

65.043 1 1 2 2 0 0 1 1 1 0 0

33.696 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0

53.082 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1

51.408 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0

74.871 1 1 2 2 0 1 0 1 1 0 1

61.344 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0

44.793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

40.635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61.56 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1

36.315 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1

37.584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23.355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

45.657 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1

39.555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 0

668.898 4 5 0 0 0 9 9 0 6 6 0 0 0 12 12 1 7

Pengelola Diare

( _________________ )
NIP :
KESEHATAN
Jlh.pemakaian 0-59 bulan di Sarkes _x000D_
1 2 Bulan - 59 Bulan Terapi 0-59 Bulan di Sarkes (Sachet/Tablet/botol)

Jumlah
Jlh.Penderita diberi Balita di
Penderita MATI Sarkes Zinc
Hanya
Oralit Hanya Zinc Oralit + Zinc RL Oralit
Oralit Oralit +
Saja
Zinc Saja
Zinc RL
P L P 0-6 bln >6bln<1 th

7 8 9 10

1 1 1 0 4 0 4 4 0 5 20
0 1 1 0 1 0 2 2 0 0 10
0 0 0 0 3 0 2 2 0 0 10
0 1 1 0 2 0 3 3 0 5 10
1 2 2 1 5 0 5 5 1 10 10
1 2 2 0 3 0 4 4 0 0 20
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1 1 1 0 4 0 3 3 0 5 20
0 1 1 0 2 0 3 3 0 0 10
0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0
0 2 2 0 1 0 2 2 0 0 0
1 2 2 0 5 0 4 4 0 5 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
1 1 1 1 3 0 3 3 2 0 10
7 0 0 0 16 16 2 35 0 37 37 3 0 30 140
SARANA KESEHATAN

Jlh pemakaian
0-59 bulan di Sarkes _x000D_ Jlh.Penderita 5
chet/Tablet/botol) 5 - 9 Tahun 10 - 14 Tahun 15 - 19 Tahun 20 Tahun Tahun diberi
5 Tahun di
Sarkes

Zinc PEND MATI PEND MATI PEND MATI PEND MATI


RL ORALIT RL Oralit

1-5 th L P L P L P L P L P L P L P L P

10 11 12 13 14 15 16

5 0 2 1 1 1 1 1 2 2 0 1
0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1
10 0 1 0 0 0 1 0 2 2 0 0
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0
20 5 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0
20 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0
10 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0
10 0 2 0 1 0 1 1 1 1 0 0
20 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1
10 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1
0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1
20 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0
20 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0
10 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0
10 10 0 0 0 1 1 1 2 2 0 6
165 15 9 7 0 0 9 9 0 0 11 11 0 0 17 16 0 0 0 11 0
PEMERIKSAAN
Jumlah Penderita semua umur di Sarkes
LAB.

Jlh pemakaian
5 Tahun di Total Pemakaian Kolom 6 Bln - 12
10 + 16
( KHOLERA ) 0 - < 6 Bulan
Sarkes bulan
Penderita MATI
Jlh.penderita Jlh.penderita
Penderita
diberi Penderit diberi

RL a
ORALIT Zinc RL P'RIKSA POST
Oralit
ORA ORA
ZINC + ZINC
LIT LIT
L P L P L P Zinc L P

16 17 18 19 20 21

5 0 30 10 7 8 0 0
5 0 10 5 3 4 0 0
0 0 20 0 6 3 0 0
0 0 15 0 2 5 0 0
0 40 5 6 6 0 0
0 0 40 0 4 4 0 0
0 0 10 0 5 1 0 0
0 0 10 0 5 3 0 0
5 0 45 15 5 5 0 0
10 0 20 10 2 4 0 0
5 0 0 5 3 2 0 0
0 0 20 0 3 2 0 0
0 0 35 0 5 5 0 0
0 0 20 0 3 3 0 0
30 0 20 35 4 6 0 0
60 0 335 85 63 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K A D E R
Jlh.Penderita
Semua Umur di
6 Bln - 12 1 2 Bulan - 59 5-9 10 - 14 1 5- 19 20 Jllh.Pemakai Kader TOTAL Penderita
bulan Bulan Tahun Tahun Tahun Tahun an Kader Sarkes dan
Kader
Jlh
Jlh.penderita Jlh.penderita Jlh.pe Jlh.pe Jlh.pe Jlh.pe
diberi diberi Balita di nderit nderit nderit nderit
Penderita Kader Pend a Pend a Pend a Pend a
diberi diberi diberi diberi Oralit Zinc L P
Oralit Oralit
ORA
+
LIT
ZINC + Oral Oral Oral Oral L
Zinc L P Zinc L P L P L P L P
it it it it

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

0 0 0 7
0 0 0 3
0 0 0 6
0 0 0 2
0 0 0 6
0 0 0 4
0 0 0 5
0 0 0 5
0 0 0 5
0 0 0 2
0 0 0 3
0 0 0 3
0 0 0 5
0 0 0 3
0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63
SISA STOK DI
TOTAL Penderita PUSKESMAS
Sarkes dan
Kader

ORALIT ZINC
P

30 31

8
4
3
5
6
4
1
3
5
4
2
2
5
3
6
61 0 65
LAPORAN BULANAN PENYAKIT DIARE PUSKESMAS SAKETI
PROPINSI BANTEN TAHUN 2017
Bulan : Agustus
TARGET

0 - < 6 Bln 6 Bln -


JUMLAH PENDUDUK
NO DESA Balita Semua Gol. Umur
Jlh.Penderita diberi
Penderita MATI Penderita

Oralit Zinc Oralit +


Saja Saja Zinc RL
L P L P L P L P L P L

1 2 3 4 5

SODONG 1562 2409 25.39812 39.17034 42.174 65.043 0 1 1 1 0 1

GIRIJAYA 968 1248 15.73968 20.29248 26.136 33.696 0 0 0 0 0 0

SUKALANGU 978 1966 15.90228 31.96716 26.406 53.082 0 1 1 1 0 0

MAJAU 1658 1904 26.95908 30.95904 44.766 51.408 0 1 1 1 0 0

KADUDAMPIT 2306 2773 37.49556 45.08898 62.262 74.871 1 0 1 1 0 0

SAKETI 1860 2272 30.2436 36.94272 50.22 61.344 0 0 0 0 0 1

PARIGI 1223 1659 19.88598 26.97534 33.021 44.793 0 0 0 0 0 0

MEDALSARI 1169 1505 19.00794 24.4713 31.563 40.635 0 0 0 0 0 0

SINDANGHAYU 2075 2280 33.7395 37.0728 56.025 61.56 0 0 0 0 0 1

TALAGASARI 1132 1345 18.40632 21.8697 30.564 36.315 0 0 0 0 0 0

LANGANSARI 1170 1392 19.0242 22.63392 31.59 37.584 1 0 1 1 0 0

WANAGIRI 682 865 11.08932 14.0649 18.414 23.355 0 0 0 0 0 0

CIANDUR 891 1691 14.48766 27.49566 24.057 45.657 0 0 0 0 0 1

MEKARWANGI 1056 1465 17.17056 23.8209 28.512 39.555 0 1 1 1 0 0

PUSKESMAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 18730 24774 304.5498 402.82524 505.71 668.898 2 4 0 0 0 6 6 0 4
SARANA KESEHATAN
Jlh.pemakaian 0-59 bulan di Sarkes _x000D_
6 Bln - 12 bulan 1 2 Bulan - 59 Bulan Terapi 0-59 Bulan di Sarkes (Sachet/Tablet/botol) 5 - 9 Tahun

Jumlah
Jlh.Penderita diberi Jlh.Penderita diberi Balita di
Penderita MATI Penderita MATI Sarkes Zinc PEND
Hanya
Oralit Hanya Zinc Oralit + Zinc RL Oralit RL
Oralit Zinc Oralit + Oralit Oralit +
RL Zinc Saja RL
P L P Saja Saja Zinc L P L P
Saja Zinc
0-6 bln >6bln<1 1-5 th
th L P

6 7 8 9 10 11

1 2 2 0 1 1 2 2 0 5 0 5 5 1 5 20 20 5 2 2
0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 10 0 0 1
0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 2 0 5 0 10 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 5 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 2 2 1 3 0 3 3 1 5 0 20 5 1 1
1 2 2 0 0 1 1 1 0 3 0 3 3 0 0 20 10 0 1 2
0 0 0 0 1 1 1 1 0 2 0 1 1 0 0 0 10 0 1 0
0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 10 0 1 1
1 2 2 0 1 1 1 1 0 4 0 3 3 0 0 20 10 0 0 0
0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 10 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 5 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 10 0 0 0
1 2 2 0 1 1 2 2 0 4 0 4 4 0 0 20 20 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 5 0 0 0 0 1
1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 0 2 2 1 0 10 10 10 1 0
5 0 0 0 9 9 1 7 8 0 0 0 15 15 2 30 0 30 30 3 0 30 90 150 20 9 11
Jumlah Penderita
PEMERIKSA
SARANA KESEHATAN semua umur di
AN LAB.
Sarkes
Jlh
20 Tahun Jlh.Penderita pemakaian Total Pemakaian 6 Bln - 12
5 - 9 Tahun 10 - 14 Tahun 15 - 19 Tahun 5 Tahun diberi 5 Tahun di Kolom 10 + 16
( KHOLERA ) 0 - < 6 Bulan
Sarkes
bulan
Penderita MATI
Jlh.penderita Jlh.penderita
diberi Penderit diberi
MATI PEND MATI PEND MATI PEND MATI Penderita
Oralit RL ORALI a
ORALIT RL Zinc RL P'RIKSAPOST
T Oralit
ORA ORA
ZINC +
LIT LIT
L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P Zinc L P

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

0 1 1 0 3 1 0 1 5 0 45 10 8 7 0 0
0 0 1 1 1 1 0 1 5 0 10 5 2 4 0 0
0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 15 0 3 2 0 0
1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 5 0 3 3 0 0
0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 25 5 6 4 0 0
1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 30 0 4 6 0 0
0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 10 0 4 1 0 0
1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 10 0 3 4 0 0
1 1 1 1 1 1 0 2 15 0 30 15 5 5 0 0
1 1 0 1 1 2 0 1 10 0 10 10 3 5 0 0
0 0 1 1 1 1 0 1 5 0 5 5 3 3 0 0
0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 10 0 2 3 0 0
0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 40 0 3 5 0 0
1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 5 0 3 4 0 0
1 1 0 1 2 1 0 5 25 0 20 35 5 4 0 0
0 0 7 9 0 0 10 9 0 0 18 14 0 0 0 11 0 65 0 270 85 57 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K A D E R
Jlh.Penderita SISA STOK DI
Semua Umur di
6 Bln - 12 1 2 Bulan - 59 5-9 10 - 14 1 5- 19 20 Jllh.Pemakai Kader TOTAL Penderita PUSKESMAS
bulan Bulan Tahun Tahun Tahun Tahun an Kader Sarkes dan
Kader
Jlh
Jlh.penderita Jlh.penderita Jlh.pe Jlh.pe Jlh.pe Jlh.pe
diberi diberi Balita di nderit nderit nderit nderit
Penderita Kader Pend a Pend a Pend a Pend a
diberi diberi diberi diberi Oralit Zinc L P ORALIT ZINC
Oralit Oralit
ORA
ZINC +
LIT
ZINC + Oral Oral Oral Oral L P
Zinc L P Zinc L P L P L P L P
it it it it

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

0 0 0 8 7
0 0 0 2 4
0 0 0 3 2
0 0 0 3 3
0 0 0 6 4
0 0 0 4 6
0 0 0 4 1
0 0 0 3 4
0 0 0 5 5
0 0 0 3 5
0 0 0 3 3
0 0 0 2 3
0 0 0 3 5
0 0 0 3 4
0 0 0 5 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 60 0 230
Mengetahui,
Kepala puskesmas saketi Pengelola program

(dr. KARTIRINI) Fikri fadilah


NIP : 197508032005012004 Nip: -
LAPORAN BULANAN PENYAKIT DIARE PUSKESMAS SAKETI
PROPINSI BANTEN TAHUN 2017
Bulan : Agustus

TARGET SARANA KESEHA

JUMLAH PENDUDUK 0 - < 6 Bln 6 Bln - 12 bulan


NO DESA
Balita Semua Gol. Umur Jlh.Penderita diberi Jlh.Penderita diberi
Penderita MATI Penderita MATI Penderita

Oralit Zinc Oralit + Oralit Zinc Oralit +


Saja Saja Zinc RL Saja Saja Zinc RL
L P L P L P L P L P L P L P L P

1 2 3 4 5 6

SODONG 1562 2409 25.39812 39.17034 42.174 65.043 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 1 1


GIRIJAYA 968 1248 15.73968 20.29248 26.136 33.696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUKALANGU 978 1966 15.90228 31.96716 26.406 53.082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAJAU 1658 1904 26.95908 30.95904 44.766 51.408 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KADUDAMPIT 2306 2773 37.49556 45.08898 62.262 74.871 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
SAKETI 1860 2272 30.2436 36.94272 50.22 61.344 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0
PARIGI 1223 1659 19.88598 26.97534 33.021 44.793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
MEDALSARI 1169 1505 19.00794 24.4713 31.563 40.635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SINDANGHAYU 2075 2280 33.7395 37.0728 56.025 61.56 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 0
TALAGASARI 1132 1345 18.40632 21.8697 30.564 36.315 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
LANGANSARI 1170 1392 19.0242 22.63392 31.59 37.584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WANAGIRI 682 865 11.08932 14.0649 18.414 23.355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CIANDUR 891 1691 14.48766 27.49566 24.057 45.657 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 2 0 0 1
MEKARWANGI 1056 1465 17.17056 23.8209 28.512 39.555 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PUSKESMAS 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 2 1 1 1
JUMLAH 18730 24774 304.5498 402.82524 505.71 668.898 3 3 0 0 0 0 7 2 6 5 0 0 0 0 11 1 6 6
HATAN SARANA KESEHATAN
Jlh.pemakaian 0-59 bulan di Sarkes _x000D_ Jlh.Penderita 5 Jlh pemakaian 5
1 2 Bulan - 59 Bulan Terapi 0-59 Bulan di Sarkes
(Sachet/Tablet/botol) 5 - 9 Tahun 10 - 14 Tahun 15 - 19 Tahun 20 Tahun Tahun diberi Tahun di Sarkes

Jlh.Penderita diberi Jumlah


MATI Balita di Zinc PEND MATI PEND MATI PEND MATI PEND MATI
Sarkes Hanya
Oralit Hanya Zinc Oralit + Zinc RL Oralit RL ORALIT RL Oralit RL
Oralit Oralit +
Saja
Zinc Saja
Zinc RL
L P 0-6 bln >6bln<1 th 1-5 th L P L P L P L P L P L P L P L P
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2 2 4 1 5 0 0 5 1 30 5 20 20 5 0 0 0 1 1 0 2 1 0 2 30 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 18 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 24 0
0 0 0 0 1 0 0 1 0 6 5 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 30 0
2 2 4 1 3 0 0 5 0 18 5 0 20 5 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 36 0
0 0 0 0 2 0 0 2 0 12 0 20 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 30 0
2 2 4 0 2 0 0 4 0 12 0 0 20 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 18 0
1 1 2 0 1 0 0 2 0 6 0 0 10 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 36 0
1 1 2 0 3 0 0 6 0 36 0 20 10 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 30 15
1 1 2 0 2 0 0 3 0 24 0 10 10 0 0 1 1 1 0 1 1 2 0 1 41 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 24 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 24 0
1 1 2 0 4 0 0 5 1 48 5 20 10 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 18 0
0 0 0 0 1 0 0 2 0 12 5 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 30 0
1 1 1 1 5 0 0 8 3 48 5 20 20 15 1 1 1 1 1 1 2 1 0 5 54 25
0 0 11 11 21 3 29 0 0 43 5 252 40 110 120 25 6 7 0 0 7 6 0 0 11 8 0 0 15 14 0 0 0 14 443 65
PEMERIKSAAN
Jumlah Penderita semua umur di Sarkes
LAB. K A D E R Jlh.Penderita
Semua Umur di
Kader TOTAL Penderita
Total Pemakaian Kolom 6 Bln - 12 1 2 Bulan - 59 5-9 10 - 14 1 5- 19 20 Jllh.Pemakai Sarkes dan
10 + 16
( KHOLERA ) 0 - < 6 Bulan an Kader Kader
bulan Bulan Tahun Tahun Tahun Tahun
Jlh.penderita Jlh.penderita Jlh.penderita
Penderita MATI diberi diberi diberi Jlh Jlh.pe Jlh.pe Jlh.pe Jlh.pe
Penderit nderit nderit nderit nderit
Penderita Penderita Balita di Pend Pend Pend Pend
a a a a a
ORALIT Zinc RL P'RIKSA POST Kader diberi diberi diberi diberi Oralit Zinc L P
Oralit Oralit Oralit
ORA ORA ORA
LIT
ZINC +
LIT
ZINC +
LIT
ZINC + L P
Zinc Zinc Zinc Oral Oral Oral Oral
L P L P L P L P L P L P L P L P L P
it it it it
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

60 45 10 6 4 0 0 0 0 0 6 4
18 0 5 1 2 0 0 0 0 0 1 2
24 5 0 3 1 0 0 0 0 0 3 1
36 5 0 3 3 0 0 0 0 0 3 3
54 25 5 4 5 0 0 0 0 0 4 5
42 20 0 3 4 0 0 0 0 0 3 4
30 20 0 4 1 0 0 0 0 0 4 1
42 10 0 3 4 0 0 0 0 0 3 4
66 30 15 5 3 0 0 0 0 0 5 3
65 20 10 4 5 0 0 0 0 0 4 5
24 5 5 2 2 0 0 0 0 0 2 2
24 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 3
66 35 0 4 3 0 0 0 0 0 4 3
42 5 0 3 3 0 0 0 0 0 3 3
102 45 40 8 6 0 0 0 0 0 8 6
695 270 90 54 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 49
Mengetahui,
Kepala puskesmas saketi Pengelola progr
(dr. KARTIRINI) Fikri fadilah
NIP : 197508032005012004 Nip: -
SISA STOK DI
PUSKESMAS

ORALIT ZINC

31

305 130

Pengelola program
LAPORAN BULANAN PENYAKIT DIARE PUSKESMAS _______________
PROPINSI BANTEN TAHUN 2017
Bulan : ___________________
TARGET

JUMLAH PENDUDUK
NO DESA Balita Semua Gol. Umur

L P L P L

1 2 3 4

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
JUMLAH 0 0 0 0 0

Mengetahui,

( __________________ )
NIP :
MAS ______________________
2017

ET SARANA KESEHATAN

0 - < 6 Bln 6 Bln - 12 bulan 1 2 Bula


Semua Gol. Umur
Jlh.Penderita diberi Jlh.Penderita diberi
Penderita MATI Penderita MATI Penderita

Oralit Zinc Oralit + Oralit Zinc Oralit +


Saja Saja Zinc RL Saja Saja Zinc RL
P L P L P L P L P L

5 6

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pengelola Diare

( _________________ )
NIP :
KESEHATAN
Jlh.pemakaian 0-59 bulan di Sarkes _x000D_
1 2 Bulan - 59 Bulan Terapi 0-59 Bulan di Sarkes (Sachet/Tablet/botol)

Jumlah
Jlh.Penderita diberi Balita di
Penderita MATI Sarkes Zinc
Hanya
Oralit Hanya Zinc Oralit + Zinc RL Oralit
Oralit Oralit +
Saja
Zinc Saja
Zinc RL
P L P 0-6 bln >6bln<1 th

7 8 9 10

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SARANA KESEHATAN
0-59 bulan di Sarkes _x000D_ Jlh.Penderita 5 Jlh pemakaian 5
chet/Tablet/botol) 5 - 9 Tahun 10 - 14 Tahun 15 - 19 Tahun 20 Tahun Tahun diberi Tahun di Sarkes

Zinc PEND MATI PEND MATI PEND MATI PEND MATI


RL ORALIT RL Oralit

1-5 th L P L P L P L P L P L P L P L P

10 11 12 13 14 15 16

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEMERIKSAAN
Jumlah Penderita semua umur di Sarkes
LAB.

Jlh pemakaian 5 Total Pemakaian Kolom 6 Bln - 12


Tahun di Sarkes 10 + 16
( KHOLERA ) 0 - < 6 Bulan
bulan
Penderita MATI
Jlh.penderita Jlh.penderita
Penderita
diberi Penderit diberi

RL a
ORALIT Zinc RL P'RIKSA POST
Oralit
ORA ORA
ZINC + ZINC
LIT LIT
L P L P L P Zinc L P

16 17 18 19 20 21

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K A D E R
Jlh.Penderita
Semua Umur di
6 Bln - 12 1 2 Bulan - 59 5-9 10 - 14 1 5- 19 20 Jllh.Pemakai Kader TOTAL Penderita
bulan Bulan Tahun Tahun Tahun Tahun an Kader Sarkes dan
Kader
Jlh
Jlh.penderita Jlh.penderita Jlh.pe Jlh.pe Jlh.pe Jlh.pe
diberi diberi Balita di nderit nderit nderit nderit
Penderita Kader Pend a Pend a Pend a Pend a
diberi diberi diberi diberi Oralit Zinc L P
Oralit Oralit
ORA
+
LIT
ZINC + Oral Oral Oral Oral L
Zinc L P Zinc L P L P L P L P
it it it it

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SISA STOK DI
TOTAL Penderita PUSKESMAS
Sarkes dan
Kader

ORALIT ZINC
P

30 31

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
LAPORAN BULANAN PENYAKIT DIARE PUSKESMAS SAKETI
PROPINSI BANTEN TAHUN 2017
Bulan : Januari
TARGET

0 - < 6 Bln
JUMLAH PENDUDUK
NO DESA Balita Semua Gol. Umur
Jlh.Penderita diberi
Penderita MATI

Oralit Zinc
L P L P L P L P L P Saja Saja

1 2 3 4 5

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
JUMLAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mengetahui,
Kepala Puskesmas Saketi Pengelola Diare

( FIKRI FADILAH)
( Dr. KARTIRINI ) NIP :
NIP : 197508032005012004
SARANA KESEHATAN
Jlh.pemakaian 0-59 bulan di Sarkes _x000
6 Bln 6 Bln - 12 bulan 1 2 Bulan - 59 Bulan Terapi 0-59 Bulan di Sarkes (Sachet/Tablet/botol)

Jumlah
Jlh.Penderita diberi Jlh.Penderita diberi Jlh.Penderita diberi Balita di
Penderita MATI Penderita MATI Sarkes Zinc
Hanya
Oralit Hanya Zinc Oralit + Zinc RL Oralit
Oralit + Oralit Zinc Oralit + Oralit Oralit +
Zinc RL Saja Saja Zinc RL Saja
Zinc Saja
Zinc RL
L P L P L P L P 0-6 bln

6 7 8 9 10

### 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ### 0 0 0 0 0 0
SARANA KESEHATAN Jumlah Penderita semua umur di S

h.pemakaian 0-59 bulan di Sarkes _x000D_ Jlh.Penderita 5 Jlh pemakaian 5 Total Pemakaian Kolom
(Sachet/Tablet/botol) 5 - 9 Tahun 10 - 14 Tahun 15 - 19 Tahun 20 Tahun Tahun diberi Tahun di Sarkes 10 + 16

Penderita

Zinc PEND MATI PEND MATI PEND MATI PEND MATI


RL ORALIT RL Oralit RL ORALIT Zinc RL

>6bln<1 th 1-5 th L P
L P L P L P L P L P L P L P L P

10 11 12 13 14 15 16 17 18

0 0 0 0 ### 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ### 0
PEMERIKSAAN
ah Penderita semua umur di Sarkes
LAB. K A D E R
Jlh.Penderita
Semua Umur di
6 Bln - 12 1 2 Bulan - 59 5-9 10 - 14 1 5- 19 20 Jllh.Pemakai Kader
( KHOLERA ) 0 - < 6 Bulan an Kader
bulan Bulan Tahun Tahun Tahun Tahun
MATI Jlh
Jlh.penderita Jlh.penderita Jlh.penderita Jlh.pe Jlh.pe Jlh.pe Jlh.pe
diberi Penderit diberi diberi Balita di nderit nderit nderit nderit
Penderita Penderita Kader Pend Pend Pend Pend
a a a a a
P'RIKSA POST diberi diberi diberi diberi Oralit Zinc L
Oralit Oralit Oralit
ORA ORA ORA
ZINC + ZINC + ZINC +
LIT LIT LIT Oral Oral Oral Oral
L P L P Zinc L P Zinc L P Zinc L P L P L P L P
it it it it

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jlh.Penderita SISA STOK DI
Semua Umur di
Kader TOTAL Penderita PUSKESMAS
Sarkes dan
Kader

P ORALIT ZINC
L P

29 30 31

0 ### 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 ### 0 0 0