Anda di halaman 1dari 6

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

GARIS PANDUAN MENGISI BORANG MAKLUMAT SR-1 (Diisi oleh pihak sekolah)

Bil. PERKARA KETERANGAN

A DATA SEKOLAH

1 Kod Sekolah Isikan Kod Sekolah yang terdaftar sepertimana yang ada dalam rekod EPRD

Isikan Nama Sekolah yang terdaftar sepertimana yang ada dalam rekod
2 Nama Sekolah Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan (EPRD)

3 Pej. Pelajaran Daerah Isikan Nama Pejabat Pelajaran Daerah


4 Telefon Isikan Nombor telefon sekolah
5 Jenis Sekolah

Gred Sekolah Isikan di ruangan berkenaan


6 Gred sekolah akan menentukan set jawatan guru & AKS

Isikan kelulusan Sesi persekolahan bagi Tahun 2012.


Kelulusan Sesi Persekolahan Tahun 2012 Satu Sesi (pagi sahaja atau petang sahaja) = 1
7 Dua Sesi ( Pagi Petang) = 2
(Norma jawatan Guru Penolong Kanan Petang berkaitan)
Isikan Sesi persekolahan yang dilaksanakan oleh sekolah pada tahun 2012 .
Satu Sesi (pagi sahaja atau petang sahaja) = 1
Dua Sesi ( Pagi Petang) = 2
8 Sesi Persekolahan yg dilaksanakan pada Tahun 2012 (Norma jawatan Guru Penolong Kanan Petang berkaitan)

Isikan Cadangan Sesi persekolahan Tahun 2013 setelah mendapat


persetujuan Jabatan.
Satu Sesi (pagi sahaja atau petang sahaja) = 1
9 Cadangan Sesi Persekolahan Tahun 2013 Dua Sesi ( Pagi Petang) = 2
(Norma jawatan Guru Penolong Kanan Petang berkaitan)

Sikranya sekolah telah disahkan oleh Bahagian Teknologi Pendidikan


mendapat Pusat Akses pada atau sebelum tahun 2012, sila pilih "Ada".
Pusat Akses tahun 2012
10

Sila pilih "Ada" jika sekolah di senaraikan mendapat peruntukan Pusat


Akses dari Bahagian Teknologi Pendidikan tahun 2013. Sila kemukakan
Pusat Akses tahun 2013 dokumen berkaitan kepada Unit ABM Cawangan Perjawatan dan Naziran
11 Bahagian Pengurusan Sumber Manusia. (Norma jawatan Guru Penyelaras
Bestari dan Juruteknik Komputer adalah Berkaitan)
Tiada
Ada

12 Bil. Komputer Beroperasi Tahun 2012 Isikan bilangan komputer di sekolah yang digunakan (Beroperasi) tahun 2012.

Isikan bilangan fizikal bilik darjah yang ada bagi tahun 2012. Fizikal bilik darjah
bermaksud bilik darjah yang boleh digunakan bagi tujuan P&P. bagi bilik
darjah yang digunakan sebagai bilik-bilik khas tidak dikira sebagai fizikal bilik
darjah. Norma Perkiraan guru adalah berdasarkan bilangan Kelas. Sekolah
13 Bil. Bilik Darjah Tahun 2012 (Fizikal) yang tidak mempunyai fizikal bilik darjah tetapi membuka kelas (kelas
terapong) hendaklah memaklumkan kepada pihak Jabatan Pelajaran Negeri.
Bilangan murid bagi sekolah bagi bilik darjah adalah 1 hingga 40 setiap bilik
darjah. Dasar kawalan saiz perkhidmatan awam dan penjimatan perbelanjaan
Negara adalah berkaitan.

Isikan bilangan fizikal bilik darjah yang ada bagi tahun 2013 termasuk
tambahan fizikal bilik darjah yang baru (bangunan baru). Bagi bangunan lama
yang telah ganti dengan bangunan tidak dikira sebagai fizikal bilik darjah.
Pihak sekolah hendaklah memaklumkan kepada Jabatan Pelajaran Negeri
14 Bil. Bilik Darjah Tahun 2013 (Fizikal)
sekiranya bangunan lama (selamat digunakan) sebagai fizikal bilik
darjah disebabkan bilangan pelajar yang bertambah.
Bilangan murid 1 murid hingga 40 murid setiap bilik darjah. Dasar kawalan saiz
perkhidmatan awam dan penjimatan perbelanjaan Negara adalah berkaitan.
Bil. PERKARA KETERANGAN

Isikan bilangan Penghuni Asrama bagi murid Normal dan Pendidikan Khas
Bil. Penghuni Asrama pada 31 Januari 2012. Bagi bilangan penghuni asrama yang melebihi kapasiti
15 31 Januari 2012 asrama, pihak sekolah hendaklah mendapatkan kebenaran pihak berkaitan
dan memaklumkan kepada Jabatan Pelajaran Negeri. Dasar kawalan saiz
perkhidmatan awam dan penjimatan perbelanjaan Negara adalah berkaitan.

Isikan bilangan guru mengikut kategori tetap, tamat latihan, dan dalam
latihan.

Tetap - sudah dilantik dn disahkan


16 Bil Guru j-QAF sehingga 31 Disember 2012 tamat latihan - Sudah tamat latihan dan belum disahkan
dalam latihan - sedang mengikuti LPBS

Sila pilih jenis asrama iaitu:

17 Jenis Asrama desa


harian
Orang Asli

18 Murid Islam di SJK (C) dan SJK (T) Jumlah bilang murid Islam di sekolah Jenis Kebangsaan sahaja

Kelulusan Kelas dan murid tahun 2012 Bil. kelas dan murid yang telah disahkan oleh JPN bagi tahun 2012.
Sebenar kelas dan murid tahun 2012 Bilangan kelas yang dibuka pada tahun 2012.
19
Cadangan kelas dan murid bagi tahun 2013 Unjuran kelas dan murid bagi tahun 2013 oleh pihak sekolah

Bagi kelulusan tahun 2012, sila pilih Model 1 atau 3 sekiranya sekolah
mendapat kelulusan menjalankan P&P BCSK atau BTSK.
Bagi sebenar 31 Jan 2012, sila pilih Model yang dilaksanakan sama ada 1 atau
3. Sekiranya tidak dilaksanakan, sila pilih tiada.
Bagi cadangan 2013, sila pilih model yang ingin dilaksanakan.
Nota: Model 1 adalah untuk P&P yang dilaksanakan pada hari persekolahan.
20 Pelaksanaan BCSK dan BTSK ( SK sahaja)
Model 3 adalah untuk P&P yang dilaksanakan pada bukan hari
persekolahan. Bagi negeri selain Terengganu, Kelantan, Kedah, hari
persekolahan bererti hari Sabtu)

Bilangan kelas dan murid yang telah diluluskan bagi tahun 2012.
Bilangan kelas yang dibuka pada tahun 2012.
21 Kelas dan murid pendidikan khas (Program Integrasi)
Unjuran kelas dan murid bagi tahun 2013 oleh pihak sekolah
Bil. PERKARA KETERANGAN

Bagi jawatan 1 sehingga 22, sila isi column LULUS 2011, SEBENAR 31 JAN 2012,
CDGN 2013.
Bagi column Lulus 2012, ia bererti perjawatan yang telah dikira oleh BPSM
semasa ABM 2012 dengan mengunakan norma perjawatan 2012 berdasarkan
bil. kelas, enrolmen, sesi sekolah dan sebagainya. Untuk makluman, jumlah
perjawatan bagi aktiviti rendah bagi sesebuah negeri tidak boleh melebihi
jumlah jawatan yang diluluskan oleh Agensi Pusat. Sebarang perpindahan
perjawatan di antara negeri selepas kelulusan ABM oleh Agensi Pusat mestilah
melalui Unit ABM, Cawangan Perjawatan dan Naziran, BAHAGIAN
PENGURUSAN SUMBER MANUSIA yang bertanggungjawab memperakui
perpindahan jawatan tersebut kepada AGENSI PUSAT yang akan
mempertimbangkan kelulusan perpindahan jawatan tersebut. Sebarang
perpindahan perjawatan dalam negeri adalah diuruskan oleh JPN negeri
tersebut dan mestilah dimaklumkan kepada Unit ABM, Cawangan Perjawatan
dan Naziran, BPSM. Unit ABM memerlukan maklumat tersebut untuk
pencetakan Sijil Perjawatan Sekolah.
Bagi column sebenar 2012, ia bererti perjawatan yang dikira mengunakan
22 Perjawatan Guru norma perjawatan 2011 berdasarkan bil. kelas, enrolmen, sesi sekolah dan
sebagainya PADA 31 JAN 2012.
Bagi column Cdgn 2013, ia bererti perjawatan yang dikira mengunakan norma
perjawatan 2013. Norma perjawatan 2013 mungkin kekal seperti norma 2012
atau ditambahbaik lagi.

Bagi jawatan 23 hingga 26, sila isi jika berkaitan.

Bagi jawatan 23 sehingga 26, sila isikan jika berkaitan.

Keterangan seperti di atas (Perjawatan Guru).


23 Perjawatan Bukan Guru Bagi jawatan 16 sehingga 24, sila isikan jika berkaitan.

Data yang diberikan diakui oleh guru besar atau Guru Penolong Kanan.
Maklumat yang diberikan akan digunapakai dalam perkiraan perjawatan guru
Diakui Oleh Pengetua / GPK berdasarkan sekolah (School Based). Borang SR-1 hendaklah disokong oleh
Penyata Murid Mengikut Kelas Bulan Januari.

Ketua Unit Sekolah Rendah hendaklah meneliti permohonan sekolah supaya


proses P&P di sekolah berjalan lancar disamping menguatkuasa pekeliling
Di Sahkan Ketua Unit Sekolah Rendah Perbendaharaan - Dasar kawalan saiz perkhidmatan awam dan penjimatan
perbelanjaan Negara .
SR-1

No. Siri
(Diisi Oleh JPN)

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
BORANG MAKLUMAT
PERJAWATAN BERASASKAN SEKOLAH
ANGGARAN BELANJA MENGURUS TAHUN 2013 (AKT. PENDIDIKAN RENDAH)

1. Kod Sekolah :

Pej. Pelajaran
2. Nama Sekolah : 3. : PPD PASIR GUDANG
Daerah:

Jenis Gred Kelulusan Sesi


4. Telefon 5. 6. 7.
Sekolah: Sekolah Persekolahan Tahun 2012

Sebenar Sesi Pusat Akses 2012


Cadangan Sesi
8. Persekolahan : 9. 10. (Disahkan oleh
Persekolahan Tahun 2013 :
Tahun 2012 BTP)

Bil. Bilik Darjah Bil. Bilik Darjah


Pusat Akses 2013 (Disahkan Bil. Komputer
11. 12. 13. Tahun 2012 14. Tahun 20113
oleh BTP) 2012 (Fizikal) (Fizikal):

Dlm
Murid Normal Tetap kursus
Bil. Guru j-QAF
Bil. Penghuni Asrama 31
15. 16. sehingga 31 Dis Tahun
Januari 2012 :
Murid Pendidikan 2012 tamat
Khas latihan

Jenis Bil. Murid Islam Kod Perubahan


B17.
: Asrama 18.
(SJKC/SJKT sahaja) (BPSM)
A1

BIL. KELAS DAN MURID (KELULUSAN TAHUN 2012, PADA 31 JANUARI 2012 (SEBENAR) DAN CADANGAN TAHUN 2013)

SEBENAR PADA CADANGAN


19. KELULUSAN TAHUN 2012
Tahun 31 JANUARI 2012 PADA TAHUN 2013
KELAS MURID KELAS MURID KELAS MURID
Kelas Pend. Khas
Pra Sek
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
Tahun 6
Jumlah 0 0 0 0 0 0

20. Pelaksanaan Bahasa Cina / Bahasa Tamil di Sekolah Kebangsaan (SK)


SEBENAR PADA CADANGAN
BCSK KELULUSAN TAHUN 2012 31 JANUARI 2012 PADA TAHUN 2013
MODEL Tiada Tiada Tiada

SEBENAR PADA CADANGAN


BTSK KELULUSAN TAHUN 2012
31 JANUARI 2012 PADA TAHUN 2013
MODEL Tiada Tiada Tiada

KELAS DAN MURID PENDIDIKAN KHAS (PROGRAM INTEGRASI) (KELULUSAN TAHUN 2012, PADA 31 JANUARI 2012
21.
(SEBENAR) DAN CADANGAN TAHUN 2013)

SEBENAR PADA CADANGAN


KELULUSAN TAHUN 2012 PADA TAHUN 2013
MASALAH 31 JANUARI 2012
KELAS MURID KELAS MURID KELAS MURID
Penglihatan
Pendengaran
Pembelajaran

SR-1 4/6
0 0 0 0 0 0
C KELULUSAN, PENGISIAN DAN CADANGAN PERJAWATAN GURU DAN BUKAN GURU
22. Perjawatan Guru 23. Perjawatan Bukan Guru
SEBENAR 31
Lulus SEBENAR 31 CDG Lulus CDG
Bil Gelaran Jawatan JAN 2012
Bil Gelaran Jawatan JAN 2012
2012 2013 2012 2013
1 Guru Besar DGA34 1 Pembantu Tadbir N26
2 Guru Besar DGA32 2 Pembantu Tadbir N22
3 GPK Pentadbiran DGA32 3 Penyelia Asrama N22
4 GPK HEM DGA32 4 Pembantu Tadbir N17
5 GPK HEM DGA29 (SKM B) 5 Penyelia Asrama N17
6 GPK KokurikulumDGA32 6 Pem. Peng. Murid N17
7 GPK Pend. Khas DGA32 7 Juruteknik Komputer
8 GPK Petang DGA32 8 Pembantu Tadbir(kew) W17
9 GPK Petang DGA29 9 Pem. Tadbir Rendah N14
Guru Perpustakaan/Media
10 DG41/DGA29 10 Pem. Tadbir Rendah N11
11 Guru Tam.Pend.Islam DG41/DGA29 -SJK 11 Pem. Am Pejabat N4
12 Guru Tam.Pend.Islam DG41/ DGA29- SK 12 Pem. Am Pejabat N1
13 Guru Data DG41/DGA29 13 Pemandu kenderaan
14 Guru Pemulihan DG41/DGA29 14 Jaga R1 (Tetap)
15 Guru Penyelaras Bestari DG41/DGA29 15 Pekerja Awam R1 (tetap)
16 Guru Bimbingan DG41/DGA29

17 Guru BCSK DG41/DGA29 JUMLAH 0 0 0


18 Guru BTSK DG41/DGA29

19 Guru j-QAF DG41/DGA29 (TETAP) lain-lain jawatan Bukan Guru (isi jika berkenaan)
Gelaran
20 Guru Pendidikan Khas DG41/DGA29 Bil Jawata JUMLAH
n
21 Guru Kelas KBSR DG41/DGA29 16 Juruenjin Laut
22 Guru Pra Sekolah DG41/DGA29 17 Jurumudi
JUMLAH 0 0 18 Pem. Pembanguan Masy.
19 Tukang Masak
lain-lain jawatan Guru (isi jika Berkenaan) 20 Pelayan Asrama (jumud)
Bil Gelaran Jawatan JUMLAH 21 Jaga Sambilan
23 Guru j-QAF (Berkursus) 22 Jaga Kontrak
24 Guru Bukan Siswazah (Jumud) 23 Pekerja Awam Sambilan
25 Guru Kontrak 24 Pekerja Awam Kontrak
26 Guru Sandaran tidak Terlatih JUMLAH 0
JUMLAH 0

Diakui Oleh Pegawai PPD / Guru Besar / GPK: Di Sahkan Ketua Unit Sekolah Rendah

Tandatangan : Tandatangan :
Nama : Nama :
Cop Rasmi : Cop Rasmi :
Tarikh : Tarikh :

Pihak sekolah adalah bertanggungjawab ke atas Kesahihan Data / Maklumat yang diberikan dalam borang ini.
D: SR01/ABM 2011/HAFIZ

SR-1 5/6
KAWALAN PPD (SRH)
ANGGARAN BELANJA MENGURUS PERJAWATAN SEKOLAH RENDAH HARIAN (SRH) TAHUN 2013
(PERINGKAT NEGERI)

1. Senarai Sekolah Baru Dijangka Buka Tahun 2013

Bilangan
Bil. Nama Dan Alamat Sekolah PPD % Siap*
Kelas Murid
1
2
3
4

* Sila lampirkan maklumat drpd Bhg Pembangunan


2. Senarai Sekolah Diluluskan Pembukaan Tahun 2012 Tetapi Dijangka Dibuka Tahun 2013

Bil. Nama Dan Alamat Sekolah PPD Catatan

1
2
3
4

3. Senarai Sekolah Dicadangkan Buka Tahun 2012 Tetapi


Dibatalkan/Ditangguhkan Terus Pembukaannya

Bil. Nama Dan Alamat Sekolah PPD Catatan

1
2
3
4
5

4. Senarai Nama Sekolah Yang Akan Ditutup Tahun 2013

Penyandang Sedia Ada


Tarikh Masa Beroperasi
Kod Sekolah Nama Sekolah Sebab Tutup
Tutup
Guru AKS