Anda di halaman 1dari 8

Melati kuntum tumbuh melata,

Sayang merbah di pohon cemara;

Assalammualaikum mulanya kata,

Saya sembah pembuka acara

Assalamualaikum Wr. Wb.

SEGALA PUJI SEDALAM SYUKUR KITA UCAPKAN ATAS RAHMAT DAN NIKMAT YANG TELAH ALLAH SWT
TUHAN PENCIPTA ALAM SEMESTA, DZAT YANG TELAH MENURUNKAN AL-QURAN AL-KARIM SEBAGAI
PETUNJUK BAGI ORANG-ORANG YANG BERTAQWA ANUGERAHKAN KEPADA KITA HINGGA KINI KITA
DAPAT MERASAKAN NIKMAT KEHIDUPAN DAN BERTEMU DENGAN SESAMA UMAT MANUSIA DI DALAM
MAJELIS YANG BERBAHAGIA INI

SALAWAT BERIRINGKAN SALAM KITA HATURKAN KE JUNJUNGAN ALAM NABI BESAR MUHAMMAD SAW
ALLAHUMMA SHALIALA MUHAMMAD WA ALA ALI MUHAMMAD SANG REVOLUSIONER YANG TELAH
MEMBAWA PERUBAHAN YANG HINGGA KINI DAPAT KITA RASAKAN DAN NIKMATI

LANCANG KUNING BERASAL DARI KATA LANCANG (PERAHU KEBESARAN KERAJAAN) DAN KUNING
(WARNA KEBESARAN KERAJAAN). LANCANG KUNING ADALAH NAMA PERAHU BESAR KERAJAAN YANG
DIGUNAKAN SEBAGAI KENDARAAN AIR OLEH RAJA-RAJA MELAYU RIAU.

SEJARAH INI BERMULA KETIKA DATUK LAKSAMANA PEMIMPIN BUKIT BATU BENGKALIS DI RIAU,
MEMANGGIL DUA PANGLIMANYA, YAITU PANGLIMA UMAR DAN PANGLIMA HASAN MENGHADAP KE
ISTANA UNTUK DIBERI TUGAS KE TANJUNG JATI MENUMPAS PEROMPAK ATAU LANUN YANG SELALU
MENGGANGGU KAWASAN TERSEBUT DI SENGGORO KAWASAN MANA TEMPAT MATA PENCARIAN
NELAYAN BUKIT BATU. DENGAN KETAATANNYA, PANGLIMA UMARPUN PERGI DENGAN MENINGGALKAN
ISTRINYA.

BERTEPATAN KETIKA PELUNCURAN LANCANG KUNING KE AIR, TIBA-TIBA LANCANG KUNING BERHENTI
TIDAK BERGERAK SAMA SEKALI, MAKA PANGLIMA HASAN MEMUTUSKAN MENGAMBIL ZUBAIDAH YANG
MERUPAKAN ISTRI PANGLIMA UMAR SEBAGAI TUMBAL UNTUK GALANGAN LANCANG. DENGAN
BERGALANGAN TUBUH ZUBAIDAH, MAKA LANCANG BERHASIL DILUNCURKAN KE LAUT DAN ZUBAIDAH
PUN MENGAKHIRI HIDUPNYA DI BAWAH LANCANG.

KETIKA PANGLIMA UMAR PULANG KEMBALI, MENDENGAR ISTRINYA TELAH TIADA. DENGAN HASUTAN
PANGLIMA HASAN YANG MENGATAKAN BAHWA ISTRINYA DIJADIKAN GALANGAN KAPAL OLEH DATUK
LAKSMANA. TANPA PIKIR PANJANG, PANGLIMA UMAR MEMBUNUH DATUK LAKSMANA. DETIK-DETIK
MENJELANG AJALNYA DATUK LAKSEMANA MEMBERI SUMPAH KEPADA PANGLIMA UMAR, BAHWA
APABILA PANGLIMA UMAR MELEWATI TANJUNG JATI, AKAN TENGGELAM BERSAMA KAPALNYA.

PANGLIMA UMAR PUN PERGI MENJALANKAN KUTUKAN DARI DATUK LAKSEMANA, BERLAYAR
KEPERAIRAN TANJUNG JATI DAN TENGGELAM. SEJAK SAAT ITU PULAU BENGKALIS DIKENAL DAERAH
YANG SANGAT SEPI DARI PENDUDUK DIBANDINGKAN MASYARAKAT DI DAERAH RIAU LAINNYA SAMPAI
SEKARANG.

RUMPUN MELAYU KAYA AKAN KHASANAH BUDAYA. BANYAK RAGAM TARIAN YANG TAK LEPAS DARI
NUANSA ISLAMI. TARIAN MELAYU IDENTIK DENGAN GERAK YANG LEMAH GEMULAI DAN SARAT MAKNA.
SEBUAH TARIAN YANG BERTUJUAN UNTUK MEMPERSEMBAHKAN SATU PENGHORMATAN KEPADA TAMU
YANG DATANG.

Sebagai penyambuta tamu yang datang, Tari Persembahan yang dibawakan oleh Sanggar Tari
Laksmana.

Mencari timba si anak dara,

Di bawah sarang burung tempua;

Salam sembah pembuka bicara,

Selamat datang untuk semua.

Dalam ACARA PEMBUKAAN MUSABAQAH TILAWATIL QURAN MAHASISWA UNIVERSITAS RIAU 2013
YANG TERHORMAT :

Rektor Universitas Riau, Bapak Prof. Dr. Ashaluddin Djalil, MS

Pembantu Rektor 3 Universitas Riau, Bapak Drs. Rahmat, MT

Pembantu Dekan III FISIP, Bapak Drs. Syafri Harto, MS

Ketua UKMI Ar-Royyan, Saudara M. Junaidi

Presiden Mahasiswa Universitas Riau, Saudara Padli

Ketua Kelembagaan se-Universitas Riau

SELURUH KAFILLAH MTQ MAHASISWA UNIVERSITAS RIAU

SELURUH HADIRIN, TAMU UNDANGAN YANG BERBAHAGIA

Indah berbalam si awan petang,

Berarak di celah pepohon ara;

Pemanis kalam selamat datang,

Awal bismillah pembuka bicara.

DENGAN MENGUCAPKAN BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM, ACARA PEMBUKAAN MUSABAQAH TILAWATIL


QURAN MAHASISWA UNIVERSITAS RIAU, 6 MEI 2013 DIMULAI

AL QURAN DITURUNKAN OLEH ALLAH KEPADA NABI MUHAMMAD SAW MELALUI PERANTARA MALAIKAT
JIBRIL. AL-QURAN DITURUNKAN SEDIKIT DEMI SEDIKIT SUPAYA MUDAH DIHAFAL, DIFAHAMI DAN
DILAKSANAKAN. IA SEBAGAI SATU RAHMAT DAN KURNIAAN YANG SANGAT BERKESAN KEPADA HAMBA-
HAMBANYA. AL QURAN TERDIRI DARI 30 JUZ, 6666 AYAT, 114 SURAH DAN DITURUNKAN SETAHAP DEMI
SETAHAP SELAMA KURANG LEBIH DUA PULUH TIGA TAHUN.

WAHYU PERTAMA YANG DITURNKAN KEPADA NABI MUHAMMAD SAW ADALAH SURAT AL-ALAQ YANG
KANDUNGAN DI DALAMNYA MEMERINTAHKAN KITA UNTUK MEMBACA.

Ke Pekan Kuala membeli bingka,

Sayang pesanan terlupa sudah;

Majlis bermula tirai dibuka,

Dengan alunan madah yang indah.

MENGAWALI ACARA INI MARILAH KITA DENGAR LANTUNAN AYAT-AYAT SUCI AL-QURAN , DALAM HAL INI
AKAN DIBACAKAN OLEH SAUDARA...........................................

MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN (MTQ) ADALAH LOMBA MEMBACA AL-QUR'AN DENGAN LAGU YANG
SELAMA INI SUDAH DIKENAL DI MASYARAKAT. MTQ TELAH DIKENAL DI INDONESIA SEJAK TAHUN 1940.

TUJUAN UTAMA DIGELARNYA MTQ TERSEBUT IALAH UNTUK LEBIH MENUMBUHKAN SYIAR-SYIAR ISLAM.
AGAR NILAI-NILAI YANG TERKANDUNG DALAM AL-QURAN DAPAT TERSAMPAIKAN KEPADA MASYARAKAT
INDONESIA, DAN MENINGKATKAN KECINTAAN TERHADAP AL-QURAN.

KINI, MTQ JUGA DISELENGGARAKAN ANTAR DAN DI DALAM INSTANSI TERTENTU. MTQ WARTAWAN,
MTQ PERTAMINA, HINGGA KINI MTQ MAHASISWA.

BAGI UMAT YANG BERIMAN TERUTAMA YANG BERAGAMA ISLAM, AL- QURAN MERUPAKAN PEDOMAN
HIDUP YANG MENCAKUP SEGALA ASPEK KEHIDUPAN. DI BIDANG ILMU PENGETAHUAN, AL-QURAN
MEMBERI PETUNJUK AGAR MANUSIA MENGEMBANGKAN DAN MENGGUNAKAN AKAL SEBAGAI
KEKUATAN DALAM MEMPELAJARI RAHASIARAHASIA ALAM SEMESTA DAN SUMBER DAYA ALAM
SEMESTA UNTUK KEMASLAHATAN UMAT MANUSIA. SEJALAN DENGAN TUNTUTAN AL-QURAN BAHWA
PENDIDIKAN NASIONAL INDONESIA DITUJUKAN UNTUK MEMBENTUK MANUSIA YANG BERKUALITAS.
MANUSIA YANG BERKUALITAS YANG DIMAKSUD ADALAH MANUSIA YANG BERIMAN DAN BERTAQWA
KEPADA ALLAH YANG MAHA ESA, BERBUDI PEKERTI LUHUR, BERKEPRIBADIAN MULIA, BEKERJA KERAS,
TANGGUH, BERTANGGUNG JAWAB, MANDIRI, CERDAS, TERAMPIL, SEHAT JASMANI DAN ROHANI.

AL-QURAN MENEGASKAN BACALAH AL-QURAN DENGAN TARTIL (QS.73:4). AYAT INI MENGHARUSKAN
KEPADA UMAT ISLAM AGAR MEMBACA AYATAYAT ALLAH YANG TERMAKTUB DALAM AL-QURAN
DENGAN TARTIL, BAIK DAN TERTIB. DI SAMPING ITU AL-QURAN MEMERINTAHKAN AGAR MANUSIA
MEMPERHATIKAN DAN MEMIKIRKAN HAL YANG DIUNGKAPKAN AL-QURAN ITU DENGAN CERMAT,
MERENUNGI DAN MEMAHAMI ISINYA, SEHINGGA MANUSIA MENDAPATKAN ILMU DAN PELAJARAN
YANG BERMANFAAT BAGI HIDUPNYA. BERKAITAN DENGAN ITU PULA, KETIKA MANUSIA MENDAPATKAN
PELAJARAN DARI PROSES MEMAHAMINYA MAKA ALLAH SWT. MENGANGKAT ORANGORANG YANG
BERILMU DAN BERIMAN MENDUDUKI TEMPAT YANG MULIA DI SISI-NYA BEBERAPA DERAJAT (QS.58:11).
DENGAN DEMIKIAN AL-QURAN MERUPAKAN KITAB SUCI YANG PENTING BAGI UMAT MANUSIA

KARENA DENGAN AL-QURANLAH MANUSIA ITU MULIA DAN HIDUP SESUAI DENGAN KEFITRAHANNYA.

MTQ MAHASISWA TIDAK HANYA MERUPAKAN SUATU KEGIATAN SEREMONIAL RUTIN DI KALANGAN
INTRA UMAT ISLAM. BERBAGAI JENIS PERLOMBAAN YANG DIANGGAP SEBAGAI MEDIA SYIAR ISLAM
YANG DIADAKAN DALAM KEGIATAN MTQ DAPAT DIJADIKAN SEBAGAI STIMULATOR YANG DIHARAPKAN
AKAN MEMBERIKAN EFEK LANJUTAN BAGI PROSES SYIAR ISLAM BERIKUTNYA.

Bukan rumput sebarang rumpun,

Rumput penghias tepi halaman;

Bukan jemput sebarang jemput,

Jemput memohon kata aluan.

LAPORAN KETUA PELAKSANA KEGIATAN

OLEH SAUDARA MUHAMMAD JUNAIDI

KEGIATAN MUSABAQAH TILAWATIL QURAN (MTQ) MAHASISWA INI MELIPUTI BERBAGAI KEGIATAN
UTAMA YAITU MUSABAQAH TILAWATIL QURAN, MUSABAQAH TARTILIL QURAN, MUSABAQAH HIFZHIL
QURAN 1 JUZ DAN 2 JUZ, MUSABAQAH QIRAAH SABAH (WARASY DAN QALUN), MUSABAQAH FAHMIL
QURAN, MUSABAQAH SYARHIL QURAN, MUSABAQAH KHATHIL QURAN, MUSABAQAH KARYA TULIS
ILMIAH AL- QURAN, MUSABAQAH DEBAT ILMIAH KANDUNGAN AL-QURAN DALAM BAHASA ARAB DAN
MUSABAQAH DEBAT ILMIAH KANDUNGAN AL-QURAN DALAM BAHASA INGGRIS.

RANGKAIAN KEGIATAN MERUPAKAN UPAYA KHUSUS UNTUK MENINGKATKAN DAN MENDORONG PARA
MAHASISWA UNTUK MENCINTAI AL-QURAN, MENDORONG UNTUK MEMAHAMI ISINYA, DAN
MEREALISASIKAN PEMAHAMAN TERSEBUT DI DALAM KEHIDUPANNYA. MTQ MAHASIWA TINGKAT
NASIONAL INI MERUPAKAN MOMENTUM YANG BAIK DALAM MELAKUKAN UPAYA MENDEKATKAN DAN
MENDIDIK MAHASISWA DAN CIVITAS AKADEMIKA KE ARAH KEHIDUPAN YANG MULIA. MELALUI
KEGIATAN INI DIHARAPKAN MAHASISWA SENANTIASA BANGGA AKAN NILAINILAI AL-QURAN YANG
DIGALINYA, BAIK KEINDAHANNYA MAUPUN NILAI AJARANNYA.

SAMBUTAN KOORDINATOR MTQ UNIVERSITAS RIAU

OLEH BAPAK DRS. SYAFRI HARTO, MS

Kalau tuan pikat kenari,

Jangan patahkan batang jerami;

Kepada tuan sembah diberi,

Mohon rasmikan majlis kami.

SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU SEKALIGUS MEMBUKA ACARA SECARA RESMI, OLEH BAPAK
PROF. DR. ASHALUDDIN DJALIL, MS....

PERESMIAN ACARA MUSABAQAH TILAWATIL QURAN MHASISWA UNIVERSITAS RIAU TAUN 2013 SECARA
SIMBOLIS DENGAN PEMUKULAN TABUH MELAYU OLEH REKTOR UNIVERSITAS RIAU, BAPAK PROF. DR.
ASHALUDDIN DJALIL, MS, DI DAMPINGI KOORDINATOR PELAKSANA MTQ UNIVERSITAS RIAU, BAPAK
SYAFRI HARTO, MS, DAN KETUA PELAKSANA M. JUNAIDI.
GENDERANG PERANG TELAH DITABUH, PETANDA PERLOMBAAN TELAH DIMULAI. PERSAINGAN MENJADI
TERBAIK TIDAK TERELKKAN, MAI BERLOMBA SECARA SPORTIF DAN JUJUR MENUJU UNIVERSITAS RIAU
JUARA MUSABAQAH TILAWATIL NASIONAL XIII.

Kalau pergi Tanjung Keramat

Anak manis jangan diangkat

Bersama kita memohon rahmat

Moga acara mendapat berkat

UNTUK MENDAPAT RIDHO DARI ALLAH SWT, MARILAH KITA MEMANJATKAN DOA KEPADA ALLAH SWT.
DALAM HAL INI AKAN DIPIMPIN OLEH SAUDARI BISRI MUSTOFA.

SEBUAH ATRAKSI MUSIK YANG MENGKOLABORASIKAN ALUNAN MUSIK DENGAN GERAK LANGKAH YANG
MEMBENTUK FORMASI.

FORMASI YANG DIBENTUK BERUBAH-UBAH MENGIKUTI ALUNAN MUSIK YANG INDAH SEHINGGA
MENIMBULAKN SEBUAH HARMONI INDAH YANG ENAK DI DENGAR DAN DIPANDANG MATA.

MARI KITA SAMBUT MARCHING BAND

Seiring, barisan rapi dengan derap langkah tegap meninggalkan tempat acara, mari kita dengarkan
sebuah syair puisi yang dibawakan oleh

Alunan indah bait-bait puisi yang dibacakan semakin menambah syahdu acara di pagi hari ini. Sebagai
penutup acara mari kita dengarkan alunan indah lirik-lirik lagu islami dalam sebuah symphony yang
mengalun, kita sambut nasyid Dimensi 3

DENGAN BERAKHIRNYA PENAMPILAN KRETAIFITAS ANAK BANGSA, MAKA BERAKHIR PULA ACARA
PEMBUKAAN MUSABAQAH TILAWATIL QURAN MAHASISWA UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2013

Banyak keluk ke penarik,


Keluk tumbuh pohon kuini;

Nan elok bawalah balik,

Nan tak elok tinggallah di sini.

Bunga dedap di atas para,

Anak dusun pasang pelita;

Kalau tersilap tutur bicara,

Jemari disusun maaf dipinta.

Pohon berangan tempat bertemu,

Girangnya rasa si anak dara;

Baliklah tuan membawa ilmu,

Binalah bangsa bangunkan negara.

Di atas dahan burung tempua,

Melihat rusa tepi perigi;

MTQ Mahasiswa resmi dibuka

Selamat Bertanding Raih Prestasi