Anda di halaman 1dari 2

BIL NAMA MURID KONSTRUK TAK DIKUASAI INTERVENSI

1 Ahmad Danielle Ali K7 K12 - Latih tubi


- Murid masih lemah membaca ayat
untuk membunyikan mudah untuk di
dan menulis perkataan bawa balik ke
diftong, diagraf, rumah.
perkataan berimbuhan - Murid membaca
mahupun untuk kad-kad
membina atau perkataan yang
membaca ayat mudah. ada di dalam
- Murid masih belum kelas sebelum
dapat membatangkan pdp bermula.
suku kata tertutup - Murid juga
dengan betul. diberi latih tubi
- Murid masih lemah membina ayat
untuk membina ayat mudah setelah
dengan betul walaupun selesai
terdapat bahan membuat
ransangan. Ejaan masih lembaran kerja.
banyak yang salah. - Murid diberi kad
petikan mudah
untuk di bawa
balik ke rumah
dan akan dibaca
di hadapan guru
dan rakan-rakan
yang lain pada
proses pdp
seterusnya.
2 Mohd Amirul Wafi K8 K12 - Latih tubi
Bin Kapelan - Murid masih lemah membaca ayat
untuk membunyikan mudah untuk di
dan menulis perkataan bawa balik ke
diagraf, imbuhan rumah.
mahupun untuk - Murid membaca
membina atau kad-kad
membaca ayat mudah. perkataan yang
- Murid masih belum ada di dalam
dapat membatangkan kelas sebelum
suku kata tertutup pdp bermula.
dengan betul. - Murid juga
- Murid masih lemah diberi latih tubi
untuk membina ayat membina ayat
dengan betul walaupun mudah setelah
terdapat bahan selesai
ransangan. Ejaan masih membuat
banyak yang salah. lembaran kerja.
- Murid diberi kad
petikan mudah
untuk di bawa
balik ke rumah
dan akan dibaca
di hadapan guru
dan rakan-rakan
yang lain pada
proses pdp
seterusnya.
3 Muhd Jazriq Irfan K11 K12 - Murid diberi latih
Bin Jemali - Murid masih lemah tubi membaca
untuk membina ayat petikan mudah.
dengan betul walaupun - Murid dilatih
terdapat bahan membina ayat-
ransangan. Ejaan masih ayat mudah
banyak yang salah. dengan
bimbingan guru.