Anda di halaman 1dari 4

TAHUN 1 ASPIRASI

BIL NAMA MURID KONSTRUK TAK DIKUASAI INTERVENSI


1 Faiq Naufal Bin K7 K12 - Latih tubi
Sophian - Murid masih lemah membaca ,
untuk membunyikan membina untuk
dan menulis perkataan di bawa balik ke
diftong, diagraf, rumah.
imbuhan mahupun - Murid juga
untuk membina atau diberi latih tubi
membaca ayat mudah. membina ayat
- Murid masih belum mudah setelah
dapat membatangkan selesai
suku kata tertutup membuat
dengan betul. lembaran kerja.
- Murid masih lemah
untuk membina ayat
dengan betul walaupun
terdapat bahan
ransangan. Ejaan masih
banyak yang salah.
2 Muhd haikal Bin K8 K12 - Latih tubi
Abd Rahman - Murid masih lemah membaca ,
untuk membunyikan membina untuk
dan menulis perkataan di bawa balik ke
diagraf, imbuhan rumah.
mahupun untuk - Murid juga
membina atau diberi latih tubi
membaca ayat mudah. membina ayat
- Murid masih belum mudah setelah
dapat membatangkan selesai
suku kata tertutup membuat
dengan betul. lembaran kerja.
- Murid masih lemah
untuk membina ayat
dengan betul walaupun
terdapat bahan
ransangan. Ejaan masih
banyak yang salah.
3 Muhd Hazin Asyraf K5 K12 - Latih tubi
Bin Abdullah - Murid masih lemah membaca ,
untuk membunyikan membina untuk
dan menulis perkataan di bawa balik ke
yang mempunyai suku rumah.
kata tertutup, diftong, - Murid juga diberi
diagraf, imbuhan latih tubi
mahupun untuk membina ayat
membina atau mudah setelah
membaca ayat mudah. selesai
- Murid masih belum membuat
dapat membatangkan lembaran kerja.
suku kata tertutup - Murid dibimbing
TAHUN 1 ASPIRASI

dengan betul. rakan sebaya


- Murid masih lemah sekiranya rakan
untuk membina ayat yang lain telah
dengan betul walaupun siap membuat
terdapat bahan lembaran kerja.
ransangan. Ejaan masih - Guru akan
banyak yang salah. membimbing
murid latih tubi
membaca
perkataan yang
mudah.
- Membaca kad
bacaan balik ke
rumah setelah
tamat sesi pdp.
4 Muhd Nur Aiman K5 K12 - Latih tubi
Bin Khusaini - Murid masih lemah membaca ,
untuk membunyikan membina untuk
dan menulis perkataan di bawa balik ke
yang mempunyai suku rumah.
kata tertutup, diftong, - Murid juga diberi
diagraf, imbuhan latih tubi
mahupun untuk membina ayat
membina atau mudah setelah
membaca ayat mudah. selesai
- Murid masih belum membuat
dapat membatangkan lembaran kerja.
suku kata tertutup - Murid dibimbing
dengan betul. rakan sebaya
- Murid masih lemah sekiranya rakan
untuk membina ayat yang lain telah
dengan betul walaupun siap membuat
terdapat bahan lembaran kerja.
ransangan. Ejaan masih - Guru akan
banyak yang salah. membimbing
murid latih tubi
membaca
perkataan yang
mudah.
- Membaca kad
bacaan balik ke
rumah setelah
tamat sesi pdp.
5 Syafiqah Bt Yusup K1 K12 - Murid diberi kad
- Murid masih belum abjad untuk di
kenal beberapa huruf / bawa balik ke
abjad. rumah.
- Murid masih lemah - Murid juga diberi
untuk membunyikan latih tubi
dan menulis perkataan membaca kad
TAHUN 1 ASPIRASI

yang mempunyai suku bacaan yang


kata tertutup, diftong, mudah.
diagraf, imbuhan - Murid dibimbing
mahupun untuk rakan sebaya
membina atau sekiranya rakan
membaca ayat mudah. yang lain telah
- Murid masih belum siap membuat
dapat membatangkan lembaran kerja.
suku kata tertutup - Membaca kad
dengan betul. bacaan balik ke
- Murid masih lemah rumah setelah
untuk membina ayat tamat sesi pdp.
dengan betul walaupun
terdapat bahan
ransangan. Ejaan masih
banyak yang salah.
TAHUN 1 ASPIRASI

Anda mungkin juga menyukai