Anda di halaman 1dari 6

= 2 + ( 4 4 4 )

LAMPIRAN + (2 4 4 )
= 2 3.424
+ (205.8 0.67 0.49 cos 60)
PERHITUNGAN : + (2 25.8916 0.49 cos 60)
1. Pratikan Ainun = 53.3171
e. Gaya perut dan tekanan perut
Diketahui :
1.8
Wbadan = 411.6 N 104 (43 0.36( + )) (5 )
1
WH = 0.6% Wbadan = 0.6% 411.6 N = 2.47 N =
75
WLA = 1.7% Wbadan = 1.7% 411.6 N = 7 N 104 (43 0.36(60 + 55))(53.3171)1.8
=
75
WUA = 2.8% Wbadan = 2.8% 411.6 N = 11.52 N 104 (43 0.36(115))(1283.40)
=
WT = 50% Wbadan = 50% 411.6 N = 205.8 N 75

= 0.0027 2 = 27 2

Pada Wo = 9.8 N
= = 0.0027 465 = 1.25
Sehingga WTot = Wo + 2WH + 2WLA + 2WUA + WT =
9.8+(22.47)+(27)+ (211.52)+205.8 = 257.58 N f. Gaya otot pada spinal erector :
a. Telapak Tangan 53.3171 (1.25 0.11)
1.9,8 = =
= + = + 2,47 = 7,37 0.05
2 2 = 1063.6

= ( + ) 1 1
2 g. Gaya Tekan/kompresi pada L5/S1:
= 7.37 0.182 cos 6 = cos 4 +
= 1.333 = 133.3 = 257.59 cos 50 (1.25 ) + 1063.6
= 1227.9
b. Segmen Lengan Bawah
= + = 7,47 + 7 = 14,47
Pada Wo = 2 9.8 = 19.6 N
= + ( 2 2 2 )
+ ( 2 2 ) Sehingga WTot = Wo + 2WH + 2WLA + 2WUA + WT =
= 133.3 + (7 0.43 24 cos 65) 19.6+(22.47)+(27)+ (211.52)+205.8 = 267.38 N
+ (7.47 24 cos 65)
a. Telapak Tangan
= 133.3 + 35.61 + 75.77
2 9.8
= 244.68 = 2.44 = + = + 2.47 = 12.27
2 2
c. Segmen Lengan Atas
= ( + ) 1 1
= + = 21.22 + 19.757 = 40.977 2
= 12.27 0.011 14
= + ( 3 3 3 ) = 13
+ ( 3 3 )
= 0.60 b. Segmen Lengan Bawah
= + = 12,37 + 7 = 19,37
+ (19.757 0.436 35 30) = + ( 2 2 2 )
+ (21.22 35 cos 30) + ( 2 2 )
= 133.3 + (7 0.43 24 cos 61)
= 0.60 + 261.091 + 643.178 + (12.37 24 cos 61)
= 904.869 = 9.045 = 133 3 + 40.86 + 293.09
= 143.93 = 1.43
d. Segmen Punggung c. Segmen Lengan Atas
= 2 + = 2 25.8916 + 205.8 = + = 26.22 + 19.757 = 45.977
= 257.583
= + ( 3 3 3 ) = + ( 2 2 2 )
+ ( 3 3 ) + ( 2 2 )
= 0.74 = 133.3 + (7 0.43 24 cos 80)
+ (19.757 0.436.35 cos 30) + (17.27 24 cos 80)
+ (45.977 35 cos 30) = 133.3 + 12.54 + 71.97
= 0.74 + 261.09 + 1394.26 = 217.81 = 2.18
= 1656.09 = 16.57
c. Segmen Lengan Atas
d. Segmen Punggung = + = 31.02 + 19.757 = 50.777
= + ( 3 3 3 )
= 2 + = 2 30.7916 + 205.8 + ( 3 3 )
= 267.383 = 2.92
= 2 + ( 4 4 4 ) + (19.757 0.436 35 cos 22)
+ (2 4 4 ) + (31.02 35 cos 22)
= 2 9.47143 = 2.92 + 279.538 + 1006.64
+ (205.8 0.67 0.49 cos 58) = 1289.101 = 12.89
+ (2 30.7916 0.49 cos 58)
= 70.7371 d. Segmen Punggung
= 2 + = 2 35.6916 + 205.8
e. Gaya perut dan tekanan perut = 277.183
1.8
= 2 + ( 4 4 4 )
104 (43 0,36( + )) (5 )
1 + (2 4 4 )
=
75 = 2 12.3431
104 (43 0.36(50 + 60))(70.74)1.8 + (205.8 0.67 0,49 cos 58)
= + (2 35.6916 0.49 cos 58)
75
104 (43 0.36(110))(2134.99) = 79.0252
=
75
e. Gaya perut dan tekanan perut
= 0.0097 2 = 97 2

1.8

= = 0.0097 465 = 4.5 104 (43 0,36( + )) (5 )


1
=
75
f. Gaya otot pada spinal erector : 104 (43 0.36(50 + 55))(53.3171)1.8
70.7371 (4.5 0,11) =
= = 75
0.05 104 (43 0.36(105))(79.0252)
= 1404.84 =
75

= 0.0005 2 = 5 2

g. Gaya Tekan/kompresi pada L5/S1:
= = 0.0005 465 = 0.25
= cos 4 +
= 267.39 cos 58 (4.5 ) + 1404.84 f. Gaya otot pada spinal erector :
= 1542.04
79.0252 (0.25 0.11)
= =
0.05
Pada Wo = 3 9.8 = 29.4 N = 1579.95
Sehingga WTot = Wo + 2WH + 2WLA + 2WUA + WT =
g. Gaya Tekan/kompresi pada L5/S1:
29.4+(22.47)+(27)+ (211.52)+205.8 = 277.18 N
a. Telapak Tangan = cos 4 +
3 9.8
= + = + 2.47 = 17.14 = 277.19 cos 60 (0 25 ) + 1579.95
2 2 = 1718.295

= ( + ) 1 1
2
= 17.14 0.011 14
= 0.182 = 18.2

b. Segmen Lengan Bawah


= + = 17.27 + 7 = 24.27
2. Pratikan Usi = . = 0,0045. 465 = 2,08

f. Gaya otot pada spinal erector :


. 56,5511 (2,08 .0,11)
Diketahui : = =
0,05
Wbadan = 411.6 N = 1135,6
WH = 0.6% Wbadan = 0.6% 411.6 N = 2.47 N
g. Gaya Tekan/kompresi pada L5/S1:
WLA = 1.7% Wbadan = 1.7% 411.6 N = 7 N
= . cos 4 +
WUA = 2.8% Wbadan = 2.8% 411.6 N = 11.52 N
= 334,264 . cos 56 (2,08 ) + 1135,6
WT = 50% Wbadan = 50% 411.6 N = 205.8 N = 1324,598

Pada Wo = 9.8 N Pada Wo = 2 9.8 = 19.6 N


Sehingga WTot = Wo + 2WH + 2WLA + 2WUA + WT = Sehingga WTot = Wo + 2WH + 2WLA + 2WUA + WT =
9.8+(22.47)+(27)+ (211.52)+205.8 = 257.58 N 9.8+(22.47)+(27)+ (211.52)+205.8 = 257.58 N
a. Telapak Tangan a. Telapak Tangan
2.9,8
1.9,8 = + = + 3,23 = 13,03
= + = + 3,23 = 8,13 2 2
2 2

= ( + ) . 1 . 1 =
2
= ( + ) . 1 . 1 = 8,13.0,019. 50
2 13,03.0,011. 40 = 0,109. = 10,9.
= 0,099. = 9,9.
b. Segmen Lengan Bawah
b. Segmen Lengan Bawah = + = 13,03 + 9,16 = 22,19
= + = 8,13 + 9,16 = 17,29 = + ( . 2 . 2 . 2 )
= + ( . 2 . 2 . 2 ) + ( . 2 . 2 ) + ( . 2 . 2 )
= 9,9 + (9,16.0,43.28. cos 75)
+ (8,13.28. cos 75) = 10,9 + (9,16.0,43.28. cos 84)
= 9,9 + 28,54 + 58,92 + (13,03.28. cos 84)
= 97,35 . = 0.9735 = 10,9 + 11,53 + 38,14
= 60,57 . = 0.61
c. Segmen Lengan Atas
= + = 17.29 + 15.092 = 32.382 c. Segmen Lengan Atas
= + ( . 3 . 3 . 3 ) + ( . 3 . 3 )
= 0.9735 = + = 22.19 + 15.092 = 37.282
+ (15.092.0,436.31. cos 46)
= + ( . 3 . 3 . 3 )
+ (17.29.31. cos 46)
= 0.9735 + 141.698 + 372.329 + ( . 3 . 3 )
= 515,001 . = 5.15 = 0.61 + (15.092.0.436.31. cos 50)
+ (22.19.31. cos 50)
d. Segmen Punggung = 0.61 + 131.118 + 442.167
= 2 + = 232,389 + 269,5 = 334,278
= 573.895 . = 5.73
= 2 + ( . 4 . 4 . 4 ) + (2 . 4 . 4 )
= 25,32384 d. Segmen Punggung
+ (269,50,670,46 cos 66)
+ (232,3890,4666)
= 56,5511 . = 2 + = 237,289 + 269,5 = 344,078
= 2 + ( . 4 . 4 . 4 )
e. Gaya perut dan tekanan perut + (2 . 4 . 4 )
1,8
4 = 26,1216
10 (43 0,36( + )) (5 )
= 1
+ (269,50,670,46 cos 54)
75
104 (43 0,36(66 + 60))(56,5511)1,8 + (237,2890,46 cos 54)
= = 81,2292 .
75
104 (43 0,36(126))(1426,90)
= e. Gaya perut dan tekanan perut
75

= 0,0045 2 = 45 2

1,8 d. Segmen Punggung
4
10 (43 0,36( + )) (5 )
1
= = 2 + = 242,189 + 269,5 = 353,878
75
104 (43 0,36(54 + 70))(81,2292)1,8 = 2 + ( . 4 . 4 . 4 )
=
75 + (2 . 4 . 4 )
104 (43 0,36(124))(2738,31) = 29,8798
=
75 + (269,50,670,46 cos 56)

= 0,0058 2 = 58 2 + (242,1890,46 cos 56)

= . = 0,0058. 465 = 2,72 = 87,9106 .

f. Gaya otot pada spinal erector : e. Gaya perut dan tekanan perut

. 81,2292 (2,72 .0,11) 1,8


= = 104 (43 0,36( + )) (5 )
0,05 1
=
= 1618.6 75
104 (43 0,36(56 + 55))(87,9106)1,8
g. Gaya Tekan/kompresi pada L5/S1: =
75
104 (43 0,36(111))(3156,99)
= . cos 4 + =
75
= 364,944 . cos 54 (2,72 ) + 1618.6
= 1830,389 = 0,0127 2 = 127 2

= . = 0,0127. 465 = 5,95

Pada Wo = 3 9.8 = 29.4 N f. Gaya otot pada spinal erector :


Sehingga WTot = Wo + 2WH + 2WLA + 2WUA + WT =
. 87,9106 (5,95 .0,11)
9.8+(22.47)+(27)+ (211.52)+205.8 = 257.58 N = =
0,05
a. Telapak Tangan
3.9,8 = 1745,122
= + = + 3,23 = 17,93
2 2

g. Gaya Tekan/kompresi pada L5/S1:


= ( 2 + ) . 1 . 1 =
= . cos 4 +
17,93.0,011. 42 = 0,146. = 14,6. = 353,864 . cos 66 (5,95 ) + 1745,122
= 1883,101
b. Segmen Lengan Bawah

= + = 17,93 + 9,16 = 27,09


= + ( . 2 . 2 . 2 )
+ ( . 2 . 2 )
= 14,6 + (9,16.0,43.28. cos 81)
+ (17,93.28. cos 81)
= 14,6 + 17,25 + 46,09
= 77,94 . = 0.78

c. Segmen Lengan Atas

= + = 27.09 + 15.092 = 42.182


= + ( . 3 . 3 . 3 )
+ ( . 3 . 3 )
= 0.78 + (15.092.0,436.31. cos 30)
+ (27.09.31. cos 30)
= 0.78 + 174.847 + 727.279
= 902.906 . = 9.02
3. Pratikan Rio
e. Gaya perut dan tekanan perut
Diketahui :
1,8
Wbadan = 411.6 N 4
10 (43 0,36( + )) (5 )
WH = 0.6% Wbadan = 0.6% 411.6 N = 2.47 N =
1
75
WLA = 1.7% Wbadan = 1.7% 411.6 N = 7 N 104 (43 0,36(50 + 67))(151,167)1,8
=
WUA = 2.8% Wbadan = 2.8% 411.6 N = 11.52 N 75
104 (43 0,36(117))(8375,73)
WT = 50% Wbadan = 50% 411.6 N = 205.8 N =
75

= 0,0098 2 = 98 2

Pada Wo = 9.8 N = . = 0,0098. 465 = 4,57
Sehingga WTot = Wo + 2WH + 2WLA + 2WUA + WT =
9.8+(22.47)+(27)+ (211.52)+205.8 = 257.58 N f. Gaya otot pada spinal erector :

. 151,167 (4,57 .0,11)


= =
a. Telapak Tangan 0,05
19.8
= + = + 4.23 = 9.13 = 3013,29
2 2

g. Gaya Tekan/kompresi pada L5/S1:


= ( 2 + ) 1 1 = 9.13 0.022
= . cos 4 +
cos 20 = 0.188 = 18.8 = 434,574 . cos 49 (4,57 ) + 3013,29
= 3383,826
b. Segmen Lengan Bawah

Pada Wo = 2 9.8 = 19.6 N


= + = 9,22 + 12 = 21,22
= + ( . 2 . 2 . 2 ) Sehingga WTot = Wo + 2WH + 2WLA + 2WUA + WT =
9.8+(22.47)+(27)+ (211.52)+205.8 = 257.58 N
+ ( . 2 . 2 )
= 18,8 + (12.0,43.33. cos 85)
+ (9,22 .33. cos 85) a. Telapak Tangan
= 18,8 + 14,84 + 26,51 2.9,8
= + = + 4,23 = 14,03
2 2
= 60,16 .

= ( 2 + ) . 1 . 1 =
c. Segmen Lengan Atas
14,03.0,011. 15 = 0,149. = 14,9.
= + = 21.22 + 19.757 = 40.977
= + ( . 3 . 3 . 3 )
b. Segmen Lengan Bawah
+ ( . 3 . 3 )
= + = 14,12 + 12 = 26,22
= 0.60 + (19.757.0,436.35. 30)
= + ( . 2 . 2 . 2 )
+ (21.22.35. cos 30)
+ ( . 2 . 2 )
= 0.60 + 261.091 + 643.178
= 904.869 . = 9.045 = 18,8 + (12.0,43.33. cos 74)
+ (14,12 .33. cos 74)
d. Segmen Punggung = 18,8 + 14,84 + 40,611
= 74,25 .
= 2 + = 240,8856 + 352,8
= 434,571 c. Segmen Lengan Atas
= 2 + ( . 4 . 4 . 4 ) = + = 26.22 + 19.757 = 45.977
+ (2 . 4 . 4 )
= 27,0755
+ (352,80,670,67 cos 50)
+ (240,88560,67 cos 50)
= 151,167 .
= + ( . 3 . 3 . 3 )
+ ( . 3 . 3 ) b. Segmen Lengan Bawah
= + ( . 2 . 2 . 2 )
= 0.74 + (19.757.0,436.35. cos 30)
+ (45.977.35. cos 30) + ( . 2 . 2 )
= 0.74 + 261.09 + 1394.26 = 18,8 + (12.0,43.33. cos 70)
= 1656.09 . + (19,02 .33. 70)
= 18,8 + 58,24 + 214,67
d. Segmen Punggung = 291,71 .
= 2 + = 245,7856 + 352,8
= 444,371 c. Segmen Lengan Atas
= + = 31.02 + 19.757 = 50.777
= 2 + ( . 4 . 4 . 4 )
+ (2 . 4 . 4 ) = + ( . 3 . 3 . 3 )
+ ( . 3 . 3 )
= 211,9504
+ (352,80,670,67 cos 50) = 2.92 + (19.757.0,436.35. cos 22)
+ (245,78560,67 cos 50) + (31.02.35. cos 22)
= 165.137 . = 2.92 + 279.538 + 1006.64
= 1289.101 . = 12.89
e. Gaya perut dan tekanan perut
1,8 d. Segmen Punggung
104 (43 0,36( + )) (5 ) = 2 + = 250,6856 + 352,8
1
= = 454,171
75
= 2 + ( . 4 . 4 . 4 )
104 (43 0,36(50 + 65))(165.137)1,8
= + (2 . 4 . 4 )
75
= 216,3046
104 (43 0,36(115))(9820,19)
= + (352,80,670,67 cos 49)
75
+ (250,68650,670,49)

= 0,0209 2 = 209 2 = 181,069 .

= . = 0,0209. 465 = 9,74 e. Gaya perut dan tekanan perut

1,8
104 (43 0,36( + )) (5 )
f. Gaya otot pada spinal erector : =
1
. 165.137 (9,74 .0,11) 75
= =
0,05 104 (43 0,36(49 + 54))(181,069)1,8
= 3281,31 =
75
104 (43 0,36(103))(11590)
g. Gaya Tekan/kompresi pada L5/S1: =
75
= . cos 4 +

= 440,77 . cos 50 (9,74 ) + 3281,31 = 0,0914 2 = 914 2

= 3554,8 = . = 0,0914. 465 = 42,54

Pada Wo = 3 9.8 = 29.4 N f.Gaya otot pada spinal erector :


Sehingga WTot = Wo + 2WH + 2WLA + 2WUA + WT = . 181,069 (42,54 .0,11)
= =
9.8+(22.47)+(27)+ (211.52)+205.8 = 257.58 N 0,05
= 3527,79

a. Telapak Tangan g. Gaya Tekan/kompresi pada L5/S1:


3.9,8
= + = + 4,23 = 18,93 = . cos 4 +
2 2

= 454,174 . cos 50 (42,54 )


= ( 2 + ) . 1 . 1 =
+ 3527,79
18,93.0,011. 15 = 0,201. = 20,1. = 3777,187

Anda mungkin juga menyukai