Anda di halaman 1dari 7

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT/SWOC

BIDANG/UNIT*:HEM

Dalaman (S)KEKUATAN (W)KELEMAHAN:

S1- Tahap Kesalahan Disiplin muridn W1- Peratus Kehadiran murid masih
ditahap paling minimun dan terkawal. dibawah 95%
S2- Sikap guru yang sentiasa memberi W2- Terdapat kurang bdari 5% murid
kerjasama dan melibatkan diri dalam masih mengamalkan sikap negatif seperti
pelbagai program HEM lewat hadir ke sekolah ,kekemasan dan
S3- Ibubapa yang sentiasa memberi melanggar peraturan-peraturan sekolah
Luaran bekerjasama dalam menangani Isu yang lain.
Keselamatan Murid

(O)PELUANG: Strategi SO Strategi WO


O1- Tahap pencapaian disiplin dapat
ditingkatkan ketahap tertinggi SO1- Menguatkuasakan peraturan WO1- Mengenal pasti masalah murid dan
O2- Mendapat sokongan dan kerjasama sekolah yang sedia ada ibu bapa
yang kuat dari PIBG SO2- Menggalakkan penglibatan ibu bapa WO2- Mewujudkan Peti Aduan Disiplin
O3- Murid Dapat belajar dalam suasana dalam aktiviti sekolah Murid sebagai satu saluran murid dan
persekitaran yang selamat dan selesa SO3- Menganjurkan aktiviti yang dapat ibubapa mengemukakan aduan
04- Peluang meningkatkan peratus menarik minat murid-murid untuk WO3- Menggalakkan penganjuran
kehadiran murid mencapai KPI Jabatan menyertai program di bawah Unit Bimbingan &
dan KPM S04- Mewujudkan Jawatan Kuasa Kaunseling
Penyiasatan Murid Cicir (JPMC) untuk
menangani isu kehadiran murid

(C)CABARAN: Strategi SC Strategi WC

C1- Segelintir ibubapa bergantung 100% CS1- Mewujudkan anugerah kepada WC1- Meningkatkan kesedaran murid
kepada sekolah bagi memastik an murid yang mempunyai sahsiah terpuji dan ibu bapa tentang sahsiah anak-anak
kejayaan akademik dan pembentukan CS2- Menerapkan budaya sayang WC2- Memantapkan jawatankuasa HEM
sahsiah anak atau pelajar. sekolah dan perkongsian modal insan yang efisien yang membantu proses
C2- Terdapat segelintir ibu bapa tidak bersama guru murid dan ibu bapa kemenjadian murid
mementingkan masalah pembelajaran
anak-anak dan kehadiran serta kelewatan
anak ke sekolah

sPeCt Bidang/Unit HEM Akhir Tahun 2017


Isu / Cabaran Dalam Penambahbaikan Alat Semakan Program Sekolah Program Kecemerlangan Sekolah Yang
Sekolah (Susun Ikut Jurang Terbesar) Dilaksanakan (Berdasarkan Isu /
Cabaran)

Eliminate Raise
(Hapuskan) (Tambah)

1 Setiap murid mewakili peratus 1 Program Guru Penyayang


yang besar menyebabkan
peratusan kehadiran murid
jatuh 4
2 Tiada peruntukan selenggara Reduce Create 2 Kursus Kepimpinan Pengawas
bangunan sekolah yang besar (Kurangkan) (Wujudkan)
dan luas

3 Anugerah Top Three Sahsiah Unggul


5

Sustain (Kekalkan) 4 Pelantikan Skuad Denggi


1,2,3 5 Bulan Keceriaan Kantin

PELAN STRATEGIK JPN/PPD/SEKOLAH


TAHUN 2017-2020
NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 1

Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* JPS/SJK-PS/01

Bidang Keutamaan PPPM Kualiti Sekolah

KPI Pengarah/PPD/Sek Meningkatkan Gred Purata Kehadiran Murid kepada 96%

Sektor/PPD/Sekolah SK LEMBAH BERINGIN

Bidang/Unit HEM
Sasaran
Isu-Isu
Teras Strategik Strategi Pelan Tindakan KPI
Strategik
TOV 2017 2018 2019 2020

(Berdasarkan 4 teras (Huraian isu/masalah (Berdasarkan 11 anjakan (Berdasarkan (Pernyataan indikator yang
strategik) tentang BK atau fungsi PPPM atau fungsi 25101inisiatif atau pelan boleh diukur)
organisasi) organisasi/SWOC) tindakan di JPN/PPD)

Memperkasakan Mewujudkan Melaksanakan Pelaksanaan Kehadiran Murid


Guru Dan kesedaran pelbagai program sarana 93.2 94.2 95.2 96 96
Pemimpin dikalangan murid program yang dengan
Sekolah dan ibubapa bagi menyeluruh penglibatan ibu
meningkatkan bagi setiap unit bapa, komuniti
peratus dengan dan sektor
kehadiran murid penglibatan swasta
ke sekolah semua pihak

PELAN STRATEGIK JPN/PPD/SEKOLAH


TAHUN 2017-2020
NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 1

Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* JPS/SJK-PS/01

Bidang Keutamaan PPPM Kualiti Sekolah

KPI Pengarah/PPD/Sek Mengurangkan Peratus Kesalahan Disiplin kepada 0%

Sektor/PPD/Sekolah SK LEMBAH BERINGIN

Bidang/Unit HEM
Sasaran
Isu-Isu
Teras Strategik Strategi Pelan Tindakan KPI
Strategik
TOV 2017 2018 2019 2020

(Berdasarkan 4 teras (Huraian isu/masalah (Berdasarkan 11 anjakan (Berdasarkan (Pernyataan indikator yang
strategik) tentang BK atau fungsi PPPM atau fungsi 25101inisiatif atau pelan boleh diukur)
organisasi) organisasi/SWOC) tindakan di JPN/PPD)

Meningkatkan Pengurusan Pelaksanaan Peratus Murid


Memperkasakan Disiplin dan Disiplin dan sarana yang Terlibat 1.70 1.27% 0.84% 0.43% 0%
Guru Dan Amalan Terbaik Bimbingan penglibatan ibu dalam Kes %
Pemimpin Murid Kaunseling bapa, komuniti Salah Laku (Kes
Sekolah yang cekap dan sektor Ringan)
swasta

Meningkatkan Pengurusan Pelaksanaan Peratus Murid


Disiplin dan Disiplin dan sarana yang Terlibat 0% 0% 0% 0% 0%
Amalan Terbaik Bimbingan penglibatan ibu dalam Kes
Murid Kaunseling bapa, komuniti Salah Laku (Kes
yang cekap dan sektor Sederhana)
swasta

Sasaran
Isu-Isu
Teras Strategik Strategi Pelan Tindakan KPI
Strategik
TOV 2017 2018 2019 2020

(Berdasarkan 4 teras (Huraian isu/masalah (Berdasarkan 11 anjakan (Berdasarkan (Pernyataan indikator yang
strategik) tentang BK atau fungsi PPPM atau fungsi 25101inisiatif atau pelan boleh diukur)
organisasi) organisasi/SWOC) tindakan di JPN/PPD)

Meningkatkan Pengurusan Pelaksanaan Peratus Murid


Memperkasakan Disiplin dan Disiplin dan sarana yang Terlibat 0% 0% 0% 0% 0%
Guru Dan Amalan Terbaik Bimbingan penglibatan ibu dalam Kes
Pemimpin Murid Kaunseling bapa, komuniti Salah Laku (Kes
Sekolah yang cekap dan sektor Berat)
swasta
Meningkatkan Pengurusan Pelaksanaan Peratus Murid
Disiplin dan Disiplin dan sarana Yang 0% 12.5% 25% 37.5% 50%
Amalan Terbaik Bimbingan penglibatan ibu Mengamalkan
Murid Kaunseling bapa, komuniti Perlakuan
yang cekap dan sektor Positif bagi
swasta Tahun Terkini.

Anda mungkin juga menyukai