Anda di halaman 1dari 1

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

BORANG MARKAH KEBERHASILAN TAHUN 2016


NAMA PYD NIK HASNAS @ NIK HAFIZAH BT HJ NIK KOB GRED JAWATAN DG44
NO.K.P. 741215115074
PEREMPUAN TEMPAT SEKOLAH KEBANGSAAN MENTUAN
JANTINA
BERTUGAS
JAWATAN GURU BIASA

PENILAIAN PENILAIAN MELEBIHI


BIDANG TUGAS NO SASARAN KERJA CATATAN
PERTAMA AKHIR SASARAN

KURIKULUM 1 Memastikan 100% murid 3C menguasai 3M pada penggal 1 80


Memastikan Nur Syamimi dan Mohd Aqil dapat meningkatkan
penguasaan kemahiran membaca petikan dan menulis karangan
2 85
pendek dengan menunjukkan peningkatan sekurang-kurangnya
50% daripada keputusan ujian bulanan.
Memastikan Mohd Firman dapat meningkatkan kemahiran
3 membaca dan menulis dengan peningkatan sekurang-kurangnya 85
KVKV ke KVK
Memastikan Anasrullah dapat menguasai kemahiran menulis dan
4 80
membaca dalam tempoh 10 bulan
Memastikan Nor Natasya dapat menguasai sukukata KVK dalam
5 85
tempoh 6 bulan
Memastikan Nur Ainun dapat menguasai sukukata KVKV dalam
6 85
tempoh 6 bulan
Memastikan semua murid yang layak menerima KWAPM &
HAL EHWAL MURID 7 85
Ekasih dikemaskini maklumat melalui APDM
Memastikan sesi bimbingan kepada murid yang kerap ponteng
8 75
dapat dilaksana secara berkala.
Mencapai sekurang-kurangnya 90% kehadiran murid Kelab Ping
KOKURIKULUM 9 80
Pong.
Mencapai sekurang-kurangnya 90% kehadiran murid Kelab
10 80
Sukan dan Olahraga.
11 Mencapai sekurang-kurangnya 95% kehadiran murid TKRS
Memastikan login murid ke VLEFrog mencapai KPI mingguan
TUGAS-TUGAS SAMPINGAN 12 80
yang ditetapkan oleh KPM.
Memastikan 100% guru dan AKS mencapai sekurang-kurangnya
13 80
7 hari latihan dalam setahun
14 Bertugas sebagai Jurulatih Utama dan Urusetia Outreach 85

1065

BILANGAN SASARAN YANG DINILAI 14 14 0


JUMLAH MARKAH 1065 0 0
PENCAPAIAN 76.07 0.00 0.00
SKOR 4 1
PENILAIAN PERTAMA PENILAIAN AKHIR

PP1

PP2

PYD