Anda di halaman 1dari 8

CONTOH EVIDENS SKPMg2

Perkongsian contoh Evidens Pelaksanaan SKPMg2 ini bukan hanya sebagai persediaan untuk pengisian SKPMg2 malah yg lebih penting adalah sebagai panduan Tahap Tindakan Pengurusan Pemajuan Sekolah kita.

EVIDENS (bukti/keterangan):

• Dokumen – bahan bercetak /softcopy Contoh: minit mesyuarat, fail, catatan, laporan, gambar

• Media sosial: kumpulan/group atau mesej dalam WhatsApp, Telegram, WeChat, Facebook • Lokasi/peralatan – contoh bumbung dewan yang telah dibaiki

• Tidak semestinya di satu tempat/dalam satu fail mengikut keperluan & kesesuaian

STANDARD 1: KEPEMIMPINAN

PERNYATAAN STANDARD:

Pengetua/Guru Besar (PGB) berperanan sebagai pemimpin berimpak tinggi yang berupaya menggembleng dan menggerakkan warga sekolah secara bersepadu untuk memajukan sekolah dan meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran (PdP).

ASPEK 1.1: PGB SEBAGAI PENERAJU

1.1.1: PGB menetapkan hala tuju sekolah secara terancang.

Analisis SWOT/ /analisis lain yang bersesuaian Petunjuk Prestasi Utama (KPI /SKT) Dashbord Sekolah Keberhasilan PGB

1.1.2: PGB mengetuai penyediaan Rancangan Pemajuan Sekolah secara terancang dan sistematik.

Garis panduan/format perancangan strategik Dokumen Perancangan Strategik (Pelan Strategik, Pelan Taktikal dan Pelan Operasi) PrOD Analisis jurang, Spect, OPPM

1.1.3: PGB mengetuai pemantauan pengoperasian sekolah secara terancang dan sistematik.

Jadual pemantauan PdP Jadual Pemantauan Program Kurikulum / Kokurikulum / HEM oleh GB Rumusan pemantauan oleh GB Laporan Post Mortem Program Kokurikulum, Kokurikulum dan HEM Minit Mesy. JK Pemantauan Bil. 1 & 2

1.1.4: PGB menerajui aktiviti instruksional dalam pelaksanaan PdP secara profesional dan terancang.

RPH PGB Dokumen Pentaksiran murid kelas PGB Contoh Semakan Kerja Murid oleh PGB

1.1.5: PGB menerajui aktiviti instruksional

Slaid Taklimat Pencerapan pdp

dalam pelaksanaan pencerapan PdP secara professional dan terancang.

Jadual Penceparan pdp Analisis Standard 4 PrOD Analisis jurang, Spect, OPPM utk Standard 4

1.1.6: PGB menerajui aktiviti instruksional dalam pelaksanaan pemantauan kemajuan dan pencapaian murid secara sistematik dan terancang.

Analisis Headcount Program / Intervensi kecemerlangan sekolah

1.1.7: PGB menangani masalah pengoperasian sekolah secara profesional dan terancang

Isu / masalah & cara penyelesaian

ASPEK 1.2: PGB SEBAGAI PEMBIMBING

1.2.1: PGB memberi bimbingan kepada guru dan AKP secara profesional dan terancang.

Slaid Taklimat/bengkel/kursus/ceramah

1.2.2: PGB memberi bimbingan kepada barisan pemimpin yang diturun kuasa secara profesional dan terancang

Laporan Coaching & Mentoring Laporan eksekutif perbincangan dgn PK Surat Penurunan kuasa

ASPEK 1.3: PGB SEBAGAI PENDORONG

1.3.1: PGB mendorong warga sekolah dengan menjadi suri teladan secara profesional dan terancang.

Catatan setiap perbincangan professional bersama subordinat

1.3.2: PGB menggalakkan warga sekolah memberi input berkaitan pemajuan sekolah secara profesional dan terancang.

Peti cadangan / aduan pelanggan Blog, Facebook, Whatsapp, telegram dsb

1.3.3: PGB menggerakkan warga sekolah dalam melaksanakan tanggungjawab secara terancang.

Perbincangan skor PBPPP Pamer Penerima APC /Sijil penghargaan sekolah Senarai keperluan dan kemudahan yang disediakan kpd warga sekolah tahun semasa Laporan bergambar pelibatan dlm aktiviti sekolah

STANDARD 2: PENGURUSAN ORGANISASI

PERNYATAAN STANDARD:

Organisasi sekolah diurus secara cekap dengan mengambil kira potensi dan keperluan warga sekolah, kemudahan sumber dalaman dan luaran untuk meningkatkan keberkesanan pengoperasian sekolah.

ASPEK 2.1: PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

2.1.1: Sumber manusia diurus secara sistematik dan terancang.

Buku Panduan Tugas Guru dan AKP Tahun Carta Organisasi Induk Surat perlantikan tugas staf Buku Pengurusan Sekolah Tahun Rekod Prestasi Kerja Guru dan AKP

2.1.2: Pembangunan sumber manusia diurus secara terancang.

Analisis keperluan kursus/taklimat/bengkel staf Penilaian keberkesanan kursus /taklimat/bengkel staf Analisis SPL-KPM

ASPEK 2.2: PENGURUSAN ASET

Buku Panduan Pengurusan Aset & Stor Rekod / laporan verifikasi Aset & stor

ASPEK 2.3: PENGURUSAN KEWANGAN

Dokumen Pengurusan Kewangan & Akaun sekolah Laporan Audit

ASPEK 2.4: PENGURUSAN SUMBER PENDIDIKAN

Rekod & Analisis Penggunaan Sumber Pendidikan PSS /Bilik Akses/ Makmal ICT

SPEK 2.5: IKLIM

2.5.1: Persekitaran fizikal diselenggara secara sistematik dan terancang.

Buku / Laporan Program 3K Laporan Penyelenggaraan Pendawaian / bangunan Polisi / Label / Petunjuk keselamatan

2.5.2: Suasana yang selesa dan harmoni diwujudkan secara sistematik dan terancang.

Buku Peraturan & panduan staf/ murid Program peningkatan keakraban /semangat kesepunyaan

ASPEK 2.6: PENGURUSAN PERPADUAN

Laporan sambutan Hari kebangsaan ari Raya, Tahun Baru China, Pesta Menuai Laporan program Silang budaya -RIMUP:

akanan, pakaian & tarian tradisional

ASPEK 2.7: PERMUAFAKATAN STRATEGIK

Minit mesyuarat / Laporan program Permuafakatan PIBG/ Alumni/ PIBK

STANDARD 3: PENGURUSAN KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL MURID

PERNYATAAN STANDARD:

Bidang kurikulum, kokurikulum dan hal ehwal murid diurus secara cekap dan berkesan untuk melahirkan murid yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi, jasmani dan sosial selaras dengan hala tuju sekolah.

STANDARD 3.1: PENGURUSAN KURIKULUM

ASPEK 3.1.1: KETETAPAN PELAKSANAA KURIKULUM

Dokumen Ketetapan Kurikulum Carta Organisasi Kurikulum

ASPEK 3.1.2: PENGURUSAN MATA PELAJARAN

3.1.2.1: Pelaksanaan mata Mata pelajaran diurus secara profesional dan terancang.

Rancangan pelajaran Tahunan Mata pelajaran Tahun 1 hingga Tahun 6 Rumusan Pemantauan Kurikulum Bil. 1/2017 Minit Mesyuarat Pengurusan Bil. 1/2017 Minit Mesyuarat JKS Bil. 1/2017 Minit Mesyuarat Panitia BM Bil. 1/2017 Buku Rekod PdP semua guru Mata pelajaran dlm panitia Analisis Data / headcount Peperiksaan Mata pelajaran dlm panitia Rekod Pentaksiran Sekolah bagi murid Tahun 1 hingga Tahun 6

3.1.2.2: Program peningkatan kualiti pengajaran guru diurus secara terancang.

TAKWIM panitia Perancangan Strategik panitia - OPPM Penilaian keberkesanan Impak Spect Intervensi LINUS / UPSR

3.1.2.3: Program peningkatan pencapaian murid diurus secara profesional dan terancang.

Semakan Headcount Penggunaan Tools (Analisis Jurang, Spect, OPPM / Grow)

3.1.2.4: Bantuan geran per kapita mata Mata pelajaran dimanfaatkan secara sistematik dan terancang.

Minit mesyuarat Panitia Rekod Inventori Rekod Subsudiari mata pelajaran

ASPEK 3.1.3: PENGURUSAN MASA INSTRUKSIONAL

Semakan KSSR 2017 Jadual Waktu Jadual guru ganti relif

ASPEK 3.1.4: PENGURUSAN PENILAIAN MURID

Jadual Peperiksaan Analisis peperiksaan Intervensi Penambahbaikan

STANDARD 3.2: PENGURUSAN KOKURIKULUM

ASPEK 3.2.1: KETETAPAN PELAKSANAAN KOKURIKULUM

Dokumen Ketetapan Ko Kurikulum Carta Organisasi Ko Kurikulum

ASPEK 3.2.2: PENGURUSAN KELAB/PERSATUAN

Pelan Strategik, Pelan Taktikal dan Pelan Operasi semua Kelab / Persatuan Jadual perjumpaan/aktiviti semua Kelab / Persatuan Buku laporan aktiviti mingguan semua Kelab / Persatuan Instrumen/Hasil pemantauan aktiviti semua Kelab

/

Persatuan

Kad/borang penilaian semua Kelab / Persatuan Rumusan Aktiviti Persatuan semua Kelab / Persatuan Tahun 2017 Laporan Tahunan semua Kelab / PersatuanTahun

 

2017

ASPEK 3.2.3: PENGURUSAN BADAN BERUNIFORM

Buku Panduan pengurusan semua Badan Beruniform Pelan Strategik, Pelan Taktikal dan Pelan Operasi semua Badan Beruniform Jadual perjumpaan/aktiviti semua Badan Beruniform Buku laporan aktiviti mingguan semua Badan Beruniform Instrumen/Hasil pemantauan aktiviti semua Badan Beruniform Kad/borang penilaian semua Badan Beruniform Rumusan Aktiviti semua Badan BeruniformTahun

 

2017

Laporan Tahunan semua Badan BeruniformTahun

 

2017

ASPEK 3.2.4: PENGURUSAN SUKAN/PERMAINAN

Buku Panduan/ peraturan pengurusan semua Sukan / Permainan Pelan Strategik, Pelan Taktikal dan Pelan Operasi semua Sukan / Permainan Jadual perjumpaan aktiviti semua Sukan / Permainan Buku laporan aktiviti mingguan semua Sukan / Permainan Instrumen/Hasil pemantauan aktiviti semua Sukan

/

Permainan

Kad/borang penilaian semua semua Sukan / Permainan Rumusan Aktiviti semua Sukan / Permainan Laporan Tahunan semua Sukan / Permainan

ASPEK 3.2.5: PENGURUSAN PROGRAM KECEMERLANGAN KOKURIKULUM

Pelan Strategik, Pelan Taktikal dan Pelan Operasi Program Kecemerlangan Ko Kurikulum Minit Mesyuarat Ko Kurikulum Takwim Pengurusan Program Laporan Program Kecemerlangan Ko Kurikulum Rekod Pencapaian Ko Kurikulum

ASPEK 3.2.6: PENGURUSAN SUKAN UNTUK SEMUA

Pelan Strategik, Pelan Taktikal dan Pelan Operasi Program Sukan Minit Mesyuarat Takwim Sukan utk semua Laporan Program Kecemerlangan Sukan Rekod Pencapaian Sukan

ASPEK 3.2.7: PENGURUSAN PENTAKSIRAN KOKURIKULUM

Analisis PAJSK

STANDARD 3.3: PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

ASPEK 3.3.1: KETETAPAN PELAKSANAAN HAL EHWAL MURID

Dokumen Ketetapan HEM Carta Organisasi HEM

ASPEK 3.3.2: PENGURUSAN DISIPLIN MURID

Laporan Mingguan Perhimpunan Tahun 2017 Rekod Disiplin Murid tahun 2017 Perancangan Program Pembangunan Sahsiah Murid Tahun 2017

Laporan/Rumusan Rekod Disiplin Murid Tahun

2017

Laporan Program Pembangunan Sahsiah Murid Tahun 2017

ASPEK 3.3.3: PENGURUSAN KESELAMATAN MURID

Program keselamatan murid Panduan /SOP menghadapi bencana kebakaran, gempa bumi, tsunami dsb

ASPEK 3.3.4: PENGURUSAN KESIHATAN MURID

Buku Panduan Pengurusan kesihatan murid Rekod Kesihatan murid Papan/sudut info kesihatan Laporan program kesihatan

ASPEK 3.3.5: PENGURUSAN BANTUAN MURID

Panduan / pekeliling kelayakan bantuan murid Senarai murid layak e Bantuan

ASPEK 3.3.6: PENGURUSAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

3.3.6.1: Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling diurus secara profesional dan terancang.

Pekeliling berkaitan Bimbingan kaunseling Buku RPH GBK Kertas kerja dan laporan program UBK Takwim UBK

3.3.6.2: Pentaksiran psikometrik diurus secara sistematik dan terancang.

Panduan pengurusan pentaksiran psikometrik Jadual pentaksiran psikometrik Analisis data pentaksiran psikometrik Program / inteversi

STANDARD 4: PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN

PERNYATAAN STANDARD:

Guru berperanan sebagai pemudah cara dalam pembelajaran dan pengajaran (PdP) yang berkesan untuk memperkembangkan potensi murid secara menyeluruh dan meningkatkan pencapaian murid pada tahap optimum secara berterusan.

ASPEK 4.1: GURU SEBAGAI PERANCANG

RPT & RPH

ASPEK 4.2: GURU SEBAGAI PENGAWAL

 

ASPEK 4.3 GURU SEBAGAI PEMBIMBING

Sumber pendidikan ABM/BBM/BBB

ASPEK 4.4 GURU SEBAGAI PENDORONG

 

ASPEK 4.5: GURU SEBAGAI PENILAI

Instrumen pentaksiran Lembaran latihan Semakan kerja murid Refleksi Pdpc

ASPEK 4.6: MURID SEBAGAI PEMBELAJAR AKTIF

 

STANDARD 5: KEMENJADIAN MURID

PERNYATAAN STANDARD:

Murid yang dididik secara holistik dalam pengurusan sekolah yang cekap berupaya mencapai potensi diri yang sepenuhnya dalam penguasaan pengetahuan dan kemahiran, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggunggjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri.

ASPEK 5.1: KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK

5.1.1 Peratus Murid Mencapai Matlamat

Instrumen Analisis MBK

Tahunan Individu yang Ditetapkan

dalam

Tahun Terkini (Murid Berkeperluan Khas)

5.1.2

Gred Purata Sekolah dalam

Instrumen Analisis UPSR

Peperiksaan Awam Sekolah Rendah (UPSR)

ASPEK 5.2: KEMENJADIAN MURID DALAM KOKURIKULUM

5.2.1

Gred Purata Sekolah dalam

Instrumen Analisis skor Kelab/Persatuan

Kelab/Persatuan

5.2.2

Gred Purata Sekolah dalam Badan

Instrumen Analisis skor Badan Berunifom

Beruniform

5.2.3

Gred Purata Sekolah dalam

Instrumen Analisis skor Sukan / Permainan

Sukan/Permainan

ASPEK 5.3: KEMENJADIAN SAHSIAH MURID

 

5.3.1

Purata Peratus Kehadiran Murid ke

Analisis Kehadiran murid e kehadiran

Sekolah bagi Tahun Terkini.

5.3.2

Peratus Murid yang Terlibat dalam Kes

Analisis SSDM

Salah Laku (Kes Ringan) bagi Tahun Terkini.

5.3.3

Peratus Murid yang Terlibat dalam Kes

Analisis SSDM

Salah Laku (Kes Sederhana) bagi Tahun

Terkini.

5.3.4

Peratus Murid yang Terlibat dalam Kes

Analisis SSDM

Salah Laku (Kes Berat) bagi Tahun Terkini.

5.3.5

Peratus Murid Yang Mengamalkan

Rekod perlakuan positif murid

Perlakuan Positif bagi Tahun Terkini.

PERKONGSIAN OLEH:

SAHARAH HJ. SAID / KASSAH HJ. MASRAH

GURU BESAR .PPD PITAS, SABAH

14 April 2017